aziz yuhanna krisostomos bayramı

Transkript

aziz yuhanna krisostomos bayramı
AZİZ YUHANNA KRİSOSTOMOS BAYRAMI
13 Eylül
GİRİŞ İLAHİSİ
Rab, Kilise'de O'nun ağzını açtı; O'nu bilgelik ve aklın ruhu ile donattı; bayram
giysisi gibi O'nu giydirdi (Bak: Sirak 15, 5).
DUA
Yüce Allah, sana ümitlerini bağlayanların deste-ği ve gücü olan Sen, Episkopos
Yuhanna Krisostomos'a etkili konuşma gücünü ve eziyetlerde yılmaz bir sebatı
bağışladın. Onun öğretileri ile hazırlanmış Hıristiyan halkının İncil'e göre ya-şamasını
sağla. Bunu, Seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER HEZEKİEL'İN KİTABINDAN SÖZLER
Yüce Allah şöyle diyor: Koyunlarım peşinde koşacağım ve onlara kendim
bakacağım.
Bir çobanın dağılmış koyunlarını arayıp koruduğu gibi, ben de koyunlarımı
koruyacağım. Sisli ve bulutlu günlerde dağılmış oldukları yerlerde onları arayıp
kurtaracağım. Sürümü kendim güdeceğim ve onu ben dinlendireceğim. Bu, benim
sözümdür. Kaybolanları arayacağım ve yolunu şaşırmış olanları geri getireceğim.
Yaralanmış olanların yaralarını saracağım, ve güç-süz olanları kuvvetlendireceğim. Besili
ve güçlü olanları koruyacağım ve gerekli şekilde güdece-ğim.
Onların üzerine tek çoban koyacağım ve onları güdecek kulum Davud'u
koyacağım; onları, o güdecek ve onların çobanı, o olacak. Ve ben, Rab, onların Allah'ı,
ben olacağım ve onlar ara-sında kulum Davud kral olacak . Ben Rab, bunu söyledim.
Artık bilecekler ki, ben onların Allah'ı, kendileriyle beraberim ve onlar benim
kavmimdirler. Bu, Rab Yahve'nin sözüdür. Siz, koyunlarım, ot-lağımın koyunları,
insansınız ve ben Allah'ını-zım. Bu, Rab Yahve'nin sözüdür. (Hez. 34,11-12. 15- 16. 2324. 30-31).
MEZMUR (37[36])
Ağzım kurtuluşunu ilan edecektir.
Rabbe güven ve iyilik yap;
ülkede otur ve sakin yaşa.
Rab'de sevincini bul,
O, sana kalbinin istediğini verecektir.
Rabbin yolunu izle,
ona güven; o gerekeni yapacaktır;
O, senin adaletini gün gibi,
hakkını da, öğle güneşi gibi ortaya koyacaktır.
Dürüstün ağzından hikmet dökülür
ve dili hakkı söyler.
Allah'ımızın yasası onun kalbindedir;
onun adımları hiç sendelemez.
AZİZ PAVULUS'UN EFESLİLERE
MEKTUBUNDAN SÖZLER
Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağ-rıya yaraşır biçimde yaşamanızı
rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Biribirinize
sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin.
Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir,
vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan, herkesin Tanrısı ve Babası
birdir. Ama lütuf her birimize Mesih'in ar-mağanı ölçüsünde bağışlandı. Kendisi bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını Müjde yayıcısı ve bazılarını önder ve öğretmen
olmak üzere atadı. Öyle ki kutsallar, hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini
geliştirmek için donatılsın. Bunun sonucunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın Oğlunu
tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz
(Efes. 4, 1- 7. 11- 13).
ALLELUYA! ALLELUYA! Rab şöyle diyor: Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları
uğruna canını verir. ALLELUYA!
AZİZ YUHANNA TARAFINDAN YAZILAN
MESİH İSA'NIN İNCİL'İNDEN SÖZLER
Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve
sahibi olma-yan ücretli adam, kurdun geldiğini görünce ko-yunları bırakıp kaçar. Kurt da
onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar. Çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz.
Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Peder beni tanıdığı, ben de Baba'-yı tanıdığım gibi,
benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıl-dan olmayan
başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek
çoban olacak (Yuhanna 10,11-16).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Rabbim, Aziz Yuhanna Krisostomos'u anarak,
sevinçle sana sunduğumuz bu kurbana sevgiyle bak; onun bize verdiği örneğe göre bu
Efkaristiya kurbanıyla birlikte bütün hayatlarımızı sana sunabilmemizi sağla. Bunu
Rabbimiz Mesih İsa'-nın adına senden dileriz.
C. Amin.
KOMÜNYON
İyi çoban koyunları uğruna canını verir (Yuhanna 10:11).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Rabbim, Aziz Yuhanna Krisostomos'un anısında Kiliseni toplayan bu kutsal
Efkaristiya gizemi, bizi sevginde kuvvetlendirsin ve bizi senin ger-çeğinin sadık tanıkları
kılsın. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Benzer belgeler

mesih isa`nın krallığının bayramı

mesih isa`nın krallığının bayramı AZİZ PAVULUS'UN EFESLİLERE MEKTUBUNDAN SÖZLER Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağ-rıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birib...

Detaylı

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ hazırla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. C. Amin. PEYGAMBER İŞAYA'NIN KİTABINDAN SÖZLER Peygamber İşaya, Mesih'i...

Detaylı