mesih isa`nın krallığının bayramı

Transkript

mesih isa`nın krallığının bayramı
MESİH İSA'NIN KRALLIĞININ BAYRAMI
GİRİŞ İLAHİSİ
Kurban olmuş Kuzu,
hükümdarlık, yücelik, kudret ve sonsuz hürmet
kazanmaya layıktır. Ezelden ebede kadar, yücelik ve hükümdarlık onun olsun!
(Apokalipsis 5, 12. 1, 6).
DUA
Sevgili Oğlunun göğe ve yeryüzüne hükmet-mesini ve O'nun sayesinde, dünyada
yeni bir dü-zenin kurulmasını isteyen yüce Allah, sana yalvarıyoruz. Bütün yaratıklar
senin kudretinle kö-tülükten kurtulup, yüceliğini tanısın ve ebedi-yen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
DANİEL KİTABINDAN SÖZLER
Mesih İsa Pilatus'un önünde Daniel'in sözlerini hatırlattı.
Gece, rüyalarda gözlerim açıldı: işte, İnsanoğ-lu'na benzer birinin göklerin
bulutlarıyla geldiğini gördüm. Büyük Yaşlı Olan'a kadar yaklaştı ve onun huzuruna
getirildi.
Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden tüm
insanlar ona hizmet edecekler. Onun egemenliği ebedi bir e-gemenliktir ortadan
kalkmayacak. Onun Kral-lığı, yıkılmayacak bir krallıktır (Daniel 7, 13-14).
MEZMUR (93, 1-2, 5)
Rab büyük güçle her şeye hükmeder.
Rab kraldır,görkem giyip kuşanmış,
Rab kudret giyip, beline kuşanmış.
Evet, Rab dünyayı güçlendirmiş : sallanmaz.
Kurulmuş tahtın senin, başlangıçtan beri ;
varsın sen, Rabbim, ezelden beri.
Sarsılmaz şekilde sadıksın sözlerine;
ey Rab, kutsallık yaraşır senin evine,
tüm günler süresince.
APOKALİPSİS KİTABINDAN SÖZLER
Mesih İsa bizi sevmiş ve kanıyla bizi günahlardan kurtarmıştır.
Ölüler arasından ilk dirilen, tüm dünya kralları üzerinde egemenlik süren ve sadık
olan Mesih İsa'dan, sizlere lütuf ve esenlik olsun! Bizi seven, kanıyla bizi arıtmış, bize
krallık unvanı vermiş ve bizi kendi Pederi Allah'ın hizmetinde Kahinler yapmış olan
Mesih'e ezelden ebede kadar yücelik ve egemenlik olsun! Amin.
İşte O, bulutlarla geliyor. Tüm insanlar ve onun bedenini delmiş olanlar bile, onu
görecekler. Yeryüzünün tüm halkları onun üzerine ağlayıp sızlayacaklar. Evet böyle
olacak. Amin.
Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Allah diyor ki :
Alfa ve Omega (Başlangıç ve Son) benim (Apokalipsis 1, 5-8).
ALLELUYA! ALLELUYA!
Rabbin adına gelene övgüler olsun ! Atamız Davud'un gelen hüküm-darlığı
kutlu olsun ! (Mk. 11.10)
ALLELUYA!
AZİZ YUHANNA TARAFINDAN YAZILAN MESİH İSA'NIN İNCİL'İNDEN
SÖZLER.
Mesih İsa'nın krallığı insanların krallığına benzemez. Onun krallığı hakikat ve
sevgi gücüne dayanmaktadır. Ancak hakikatten yana olanlar, Allah'ın tüm insanlara
olan sevgisini anlar ve günahlardan kurtulup Mesih'in dirilişini ve yüceliğini paylaşırlar.
Pilatus, vali konağına girdi ve İsa'yı çağırıp ona: "Sen, Yahudilerin kralı mısın?"
diye sordu. İsa ona şu cevabı verdi: "Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa benim
hakkımda bunu baş-kaları mı sana söylediler?" Pilatus şu karşılığı verdi: "Ben Yahudi
miyim? Seni kendi milletin ve başkahinler bana teslim ettiler. Ne yaptın?" İsa ona şöyle
dedi: "Benim krallığım bu dün-yadan değildir. Krallığım bu dünyadan olsaydı,
koruyucularım Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı, fakat krallığım buradan
değil-dir."
O zaman Pilatus ona şöyle sordu: "Demek sen kralsın öyle mi?" İsa ona şu cevabı
verdi: "De-diğin gibi, ben kralım. Ben hakikate tanıklık etmek için doğdum; bunun için
dünyaya geldim. Hakikatten yana olan herkes sesimi işitir" (Yh. 18, 33-37).
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah'ım, insanları seninle barıştıran bu kutsal kurbanı sunarken, Oğlunun bütün
milletlere birlik ve barış bağışlamasını senden diliyoruz. Bu-nu Rabbimiz Mesih İsa'nın
adına senden dileriz.
C. Amin
.
KOMÜNYON
Rab, ebediyen hüküm sürecek. Rab, halkına güç verecektir. Rab, halkına barış
sağlayacak, onu mutlu kılacaktır (Mezmur 29, 11).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Allah'ım, ebedi hayatın kaynağı olan ilahi ek-meği aldıktan sonra, sana
yalvarıyoruz: evrenin Kralı Mesih İsa'nın emirlerine uymaktan kıvanç duyan bizler,
göklerde onunla birlikte ebediyen yaşıyabilelim. Bunu Rabbimiz Mesih İsa'nın adı-na
senden dileriz.
C. Amin.

Benzer belgeler

aziz yuhanna krisostomos bayramı

aziz yuhanna krisostomos bayramı AZİZ PAVULUS'UN EFESLİLERE MEKTUBUNDAN SÖZLER Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağ-rıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçakgönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birib...

Detaylı

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ

NOEL`E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ NOEL'E HAZIRLIK DEVRESİ 2. PAZAR GÜNÜ GİRİŞ İLAHİSİ İşte Rabbimiz, bütün insanları kurtarmak için geliyor. Sesini duyuracak ve yüreğiniz sevinçten coşacaktır (İşaya 30, 19). DUA Merhametli ve her ş...

Detaylı

13. PAZAR GÜNÜ

13. PAZAR GÜNÜ verilmesini bu-yurdu (Mk. 5, 21-43).

Detaylı