Kontil Süspansiyon P _12005928-00

Transkript

Kontil Süspansiyon P _12005928-00
®
KONTİL SÜSPANSİYON
FORMÜLÜ:
Her 5 mL ölçekte;
Pirantel pamoat 725 mg (250 mg baza eşdeğer) (Tatlandırıcı olarak: Sodyum siklamat,
Sodyum sakkarin. Koruyucu: Metil paraben. Koku verici: Ahududu esansı) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik özellikler:
Pirantel pamoat, insanlarda sık görülen yuvarlak barsak parazitleri olan, Ascaris lumbricoides,
Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus
colubriformis ve orientalis’e etkili bir antihelmintiktir. Pirantel pamoat etkisini parazitlerin
nöromüsküler sistemini bloke ederek gösterir. Parazit spastik felce uğrar ve barsağın
peristaltik hareketleri ile dışarı atılır.
Farmakokinetik özellikler:
Pirantel pamoat’ın gastrointestinal sistemden emilimi düşüktür. Oral yoldan tek doz kg başına
11 mg pirantel kullanımını takiben, 1-3 saat içinde 50-130 ng/mL doruk plazma
konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde kısmen metabolize olur. Uygulanan dozun yaklaşık %
50’si değişmemiş olarak dışkı ile ve yaklaşık % 7’si değişmemiş ilaç ve metaboliti olarak
idrarla atılır.
ENDİKASYONLARI:
Aşağıda belirtilen gastrointestinal parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde
endikedir.
- Ascaris lumbricoides (solucan)
- Enterobius vermicularis (kıl kurdu)
- Ancylostoma duodenale (kancalı solucan)
- Necator americanus (kancalı solucan)
- Trichostrongylus colubriformis ve orientalis
KONTRENDİKASYONLARI:
Pirantel pamoat’a karşı aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.
Miastenia gravisli hastalarda önerilmemektedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
12005928-00
Önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastaların
küçük bir kısmında geçici olarak minör SGOT yükselmeleri bildirilmiştir.
Gebelikte ve Emziren Annelerde Kullanımı:
Gebelik kategorisi C’ dir. Pirantel pamoat’ın gebe kadınlarda ve laktasyonda kullanımı ile
ilgili yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmadığından, gebelik ve laktasyon süresince hekim
tarafından kesin gerekli görülmedikçe kullanılmamalıdır.
Pediatrik Kullanımı:
2 yaşından ufak çocuklarda pirantel pamoat’la sınırlı tecrübeye sahip olunduğundan ancak
potansiyel yararları, muhtemel risklerine ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:
Kontil® Süspansiyon iyi tolere edilmekle beraber bazen deri kızartıları, bulantı, kusma, mide
ağrısı, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş yükselmesine neden olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Pirantel pamoat ile piperazin’in karşılıklı antagonist olabilme olasılığı nedeniyle ikisi bir
arada kullanılmamalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus,
Trichostrongylus colubriformis ve orientalis enfeksiyonlarının tedavisinde tavsiye edilen doz
10 mg/kg’dır (maksimal doz 1 g). Tek doz olarak uygulanır.
Bu endikasyonlarda kullanılması gereken dozaj aşağıdaki gibidir:
Erişkinlerde:
75 kiloyu aşanlarda 4 ölçek (20 mL),
75 kiloya kadar olanlarda 3 ölçek (15 mL)
Çocuklarda:
6-12 yaşında (22-41 kg) olanlarda 2 ölçek (10 mL),
2-6 yaşında (12-22 kg) olanlarda 1 ölçek (5 mL),
6 ay -2 yaşında (12 kg’dan az) olanlarda ½ ölçek (2,5 mL) verilir.
Necator americanus’un şiddetli enfeksiyonlarında doz 20 mg/kg’a kadar arttırılabilir. 20
mg/kg birbirini takip eden iki gün tek dozda, ya da birbirini takip eden 3 gün 10 mg/kg tek
doz olarak tatbik edilir. Tek başına ascaris lumbricoides enfeksiyonlarına bağlı durumlarda 5
mg/kg uygulanabilir.
12005928-00
Tedavi dozu 1 g’ı (20 mL’yi) aşmamalıdır. Kontil® Süspansiyon günün herhangi bir saatinde,
yemeklerden önce ya da süt veya meyve suları ile alınabilir. Müshile gerek yoktur.
Oksiyüriaziste, paraziti kesin şekilde ortadan kaldırmak için ailesel tedavi uygulanması
önerilir. Ayrıca, bir otoreenfestasyonu önlemek için ilk dozdan 2-3 hafta sonra ikinci bir doz
uygulanmalıdır.
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.
DOZ AŞIMI:
Doz aşımı halinde gastrik lavaja ilave olarak destek tedavisi yapılmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
15 mL’lik şişelerde, 2.5-5 mL işaretli ölçek ile birlikte .
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Kontil® Çiğneme tableti.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
REÇETE İLE SATILIR.
Ruhsat Tarihi ve No: 10.07.1975-122/12
Ruhsat Sahibi:
HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş.
34398 Maslak-İSTANBUL
İmal Yeri:
Bilim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
GOSB 41480 Gebze-Kocaeli
Prospektüs Onay Tarihi: 11.03.2005
12005928-00

Benzer belgeler

Her Çiğneme tableti

Her Çiğneme tableti Çocuklarda Kullanımı: 2 yaşından ufak çocuklarda pirantel pamoat’la sınırlı tecrübeye sahip olunduğundan ancak potansiyel yararları, muhtemel risklerine ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır. YAN...

Detaylı