Rituximab İnfüzyonu

Transkript

Rituximab İnfüzyonu
PodoNet
Steroid Rezistan Nefrotik Sendrom için Kayıt
Rituximab-İnfüzyon
Doz:
375 mg/m², tek doz
Veriliş şekli:
Verilmesinden 45 dakika önce : İnfüzyon ile ilişkili reaksiyonları
önlemek için antihistaminik (ör. Clemastin) ve parasetamol ile
premedikasyon
Rituximab infüzyonuna başla (son konsantrasyon 1-4 mg/ml)
Başlangıç infüzyon hızı 50 mg/saat
Her 30 dakikada bir infüzyon hızını 50 mg/saat arttırarak tolere
edildikçe maksimum infüzyon hızı olan 400 mg/saate çık.
Hipersensitivite ya da infüzyonla ilişkili reaksiyonlar görülürse,
infüzyonu yavaşlat ya da duraklat. Semptomlar tamamen kaybolursa,
infüzyona önceki infüzyon hızının %50’siyle devam et. Hipersensitivite
reaksiyonu gelişirse acil kullanım için epinefrin, clemastin ve
glukokortikoid hazır bulundurulmalıdır
Takip:
Rituximab verilmesinden önce:
CBC, periferik yayma, immunogram (periferal CD20+ hücreler)
Serum IgG düzeyi: Yaş için <% 50 ise, IgG ver.
Rituximab infuzyonu boyunca:
Pulse oksimetri ve kardiyak monitorizasyon
Başlamadan önce, ilk 2 saatte her 15 dakikada bir daha sonra 30
dakikada bir vital bulgular
Saatlik vücut ısısı kontrolü
Sıvı dengesinin kontrolü
Rituximab verilmesinden sonra:
CBC, periferik yayma ve immunogram (periferal CD20+ hücreler) en
az 1 yıl süresince her 2 ayda bir ya da B lenfosit sayısı normale
gelene dek.
2 aydan sonra IgG düzeyini ölç, daha sonra 1 yıl süresince her 4 ayda
bir ya da B lenfosit sayısı normale gelene dek ölç.
Serum elektrolitleri
Renal fonksiyon testleri
Karaciğer fonksiyon testleri
PCP profilaksisi:
Rituksimab verildikten sonra 4 ay süresince Pneumocystis jirovecii
pnömonisi için ko-trimoksazol profilaksisi ver
Doz:
<13 yaş: 150 mg TMP/m²/g + 750 mg SMX/m²/g p.o.
8 saatte bir 3 bölünmüş dozda haftada 3 gün (ör. Paz – Çar – Cum)
> 13 yaş: 160 mg TMP + 800 mg SMX p.o. tek dozda
haftada 3 gün (ör. Pazartesi – Çarşamba – Cuma)
KBY’de doz azaltımı:
GFH 15-30 ml/dk/1.73 m²: %50;
GFR < 15 ml/dk/1.73 m²: önerilmemektedir
(alternatif profilaksi: aylık pentamidin inhalasyonu)