ADAMAG - Ozel Sayi Guz 2007

Transkript

ADAMAG - Ozel Sayi Guz 2007
2
S
SA
AÜ
Ü’’ D
DE
EN
NH
HA
AB
BE
ER
RLLE
ER
R
Türkiye Kalite Derneği (KalDer)
tarafından Sakarya
Üniversitesi'ne (SAÜ)
''Mükemmellik Yetkinlik
Seviyesi Kalite Belgesi''
verildi.
“ĐLK KEZ BĐR KAMU KURULUŞUNA KALĐTE BELGESĐ”
SAÜ Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda yapılan törende, SAÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Durman, üniversite olarak KalDer' e kalite belgesi almak için, başvurduklarını
belirterek, uzman kişiler tarafından üniversitenin gelişiminin, verimliliğinin incelendiğini
söyledi.
KalDer Ulusal Kalite Ödülü Sekreteri Dr. Aydın Kosova, Türkiye'de kurumsal mükemmellik
anlayışının yaygınlaştırılması ve bu alanda başarılı örneklerin ortaya çıkarılarak kazanılan
deneyimin paylaşılması amacıyla 1993 yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödülü sürecinin,
ülkede bu açıdan gelinen aşamaya önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti ve sözlerine şöyle
devam etti:
''SAÜ' nün 2003 yılından itibaren iyileştirmeye gittiğini tespit ettik. Sürekli gelişim
içerisinde. Kalite yönetim biçimi olarak seçilmiş. Đnsan odaklı, iletişim odaklı bir gelişim
izlenmiş. Ulusal Kalite Ödülü'nün 5 kategorisi vardır. Biz Üniversiteye, 3. kategori, yani,
Mükemmellik Yetkinlik Seviyesi Kalite Belgesi'ni verilmesini önerdik. Önerimiz kabul edildi.
Türkiye'de bu kategoride ilk kez bir kamu kuruluşuna kalite belgesi veriyoruz. Bunun ayrıca
mutluluğunu yaşıyoruz.'
3
SAKARYA ÜNĐVERSĐTESĐ Kalite Sınavından Başarıyla Geçti
Kaliteye büyük önem veren ve
bu yöndeki çalışmalarını
aralıksız olarak sürdüren
Sakarya Üniversitesi, “TSEN-ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Standardı”
çerçevesinde Belge Yenileme
Tetkiki’ nden başarıyla geçti.
Kalite
Belgesi’ne
sahip
ilk
devlet
üniversitesi olma unvanını elinde bulunduran
Sakarya
Üniversitesi,
yapılan
Belge
Yenileme Tetkikleri’nden de başarı ile geçti.
TSE
Yetkililerinin
Rektörlük
idari
birimlerine
yönelik
yaptığı
tetkikler
sonucunda yapılan iş ve hizmetlerin kalite
standartlarına uygun olduğu tespit edildi.
TSE Yetkilileri yaptıkları açıklamada,
Sakarya
Üniversitesi’ndeki
kalite
çalışmalarının memnuniyet verici düzeyde
olduğunu söyledi.
Gelişmeyi ve her alanda kaliteli hizmeti ilke
edinen Sakarya Üniversitesi, yeni açılımlara
gidiyor.
2000 yılında idari alanlarda başlattığı kalite
çalışmaları ile 2001 yılında TSE-EN-ISO
9002:1994 TSE-Kalite Güvencesi Sistemi
Belgesi, 2003 yılında ise TS-EN-ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
alan Sakarya Üniversitesi’nin yeni hedefi
uluslar arası kalite belgesine sahip dünyada
ilk üniversite olmak.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Durman, Yüksek öğrenimde kaliteli
bir
eğitim
ve
öğrenim
ortamı
oluşturabilmenin en öncelikli koşullarından
birisinin ortak bir kalite anlayışı oluşturmak
olduğunu belirterek, bu amaçla 2003 yılında
başlatılan stratejik plan çalışmaları ile
oluşturulan misyon, vizyon ve temel
değerler çerçevesinde çalışmalarını ve
hizmetlerini yürüttüklerini söyledi.
Durman,
Sakarya
Üniversitesi’nin
misyonunun; evrensel nitelikte bilgi ve
teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı,
paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere
sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü
oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin,
toplumsal
değerlere
saygılı
bireyler
yetiştirmek olduğunu belirterek şunları
söyledi:
“Amacımız belirlediğimiz misyon ve vizyon
çerçevesinde lider bir üniversite olmaktır.
Önce ulusal, sonra uluslar arası kalite
belgesine sahip bir üniversite olmayı
hedefliyoruz.”
Β
:
Α
&
∃
∗
∃!∗
!
# ∃!! ∃ %
& ∋( ∃ #3 ( ,(
4 45 ,((( ( )∗ (
∃
&
(
#6678#669 ,((
( ,
(− 44/,
(
−(
( −((
::
∃
∗
+ ,(( − ( ( ,(( ∃ !
& ( (
. , −
(
,( ,(((,,
((
−,(
, ,
, −+/0∗
1((
( (,
(2
( !
∃! ∗
∃,(
::;−
, , ∃! − , ,
(
( !!!!
<
∃!=
∃ −((( ( > , ∗
∗
? ≅ ) ,
Β
#12−
3
∀
.
&!
! ∃ ∋ , # ∀
4 )∗
255666∃% ! , !
∗ −
/ % ∃ ∃! !
!
!
−
!
%
∗ ∃
!
7−
3
0
%
7
!
+83 !
∗ ∃ ∃ !
! !
54, !!∋ )
&
4 %
4!
!∃
#; !
% !
∗%
∀
4 ! %
!
#;(<=#< 3 +83 3 %
∃!
∃!
!
! !
∀
# ∃ !
% ∃ &
∋#()∗ ! % !
∃%
!
%
!!!
+ !! ∃ ,∃ ∗ ! ∀
!
!
%
%
!
+ !
!
∃
∃, !
&
∃
− , % ./
0
%
&
>∃2
?.
∗
!
!
?&!
∗
!
%
!
!
?+
!∃ ∀
%
%∀∗
%
!
, ∃!%
?≅ ∀
∃
!
≅∀
6
Aşağıda 2006–2007 Güz yarıyılında
Onur ve Yüksekonur belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz listelenmiştir.
Kendilerini tebrik ediyor, başarılarından haberdar olmayı diliyoruz.
7
2006–2007 Güz Yarıyılı Onur Öğrencilerimiz
!∀
#∃ %& ∋ # ∃%( ∋ ) ∃ )
∗ ∃# + ,− / 01
, 2∃ %)%!
3 #1+ ∃!