Çamasir classic kontrol

Yorumlar

Transkript

Çamasir classic kontrol
Kullanma Talimatı
Programınıza bağlı olarak, paneli makinenizin
üzerindeki panel ile karşılaştırın.
1:1
1
Kullanma Talimatı
Ön Hazırlık
Giysilerin yıkama talimatlarına göre giysilerinizi
ayırın.
Cepleri boşaltın ve fermuarları kapatın.
3
1
Kapağı açın, giysileri makineye doldurun ve
kapağı kapatın.
Start
4
Üreticiler tarafından tavsiye edilen doğru
miktarda deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin.
Resim
1
2
5343 A
Göz no 1 — Ön yıkama, toz yada sıvı deterjan
Göz no 2 — Ana yıkama, toz deterjan
2
Göz no 3 — Yumuşatıcı
OFF
D
40
Göz no 4 — Ana yıkama, sıvı deterjan
Resim
2
Kontrol düğmesini istenilen yıkama programına
çevirin.
A
90
60
60
30
C
40
40
90
40
60
B
Basmalı düğmeli makineler için:
İstenilen işlem için düğmeye basın.
Para ile çalışan makineler için:
Kontrol Paneli üzerindeki talimatlar
doğrultusunda para veya jeton atın.
OFF
5
1
4
2
3
5477, 5478
438 9162-41/01
Kullanma Talimatı
1:2
Hızlı İlerleme Kontrolü (para ile çalışan makineler hariç).
Mevcut programları çalıştırmadan hızlı bir şekilde geçmek için hızlı ilerleme
kontrol fonksiyonunu kullanın. Ön paneldeki program göstergesi
istenilmeyen program veya programlar (nihai santrifüje varana kadar)
START tuşunu basılı tutun.
Nihai santrifüjü geçmek için, program göstergesi nihai santrifüjü geçene
kadar START tuşunu yavaşça bırakın ve bir kez daha.
Son İşlem
Yıkama programı bittiğinde kapağı açın ve çamaşırları çıkartın.
Makine kullanımda değilken kapağı açık bırakın.
Makineyi bulmak istediğiniz durumda bırakın.
Gerekirse kapı contasını ve deterjan bölmelerini temizleyin. Makineyi nemli
bir bezle silin.
438 9162-41/01
Bakım
2:1
Bakım
Günlük
• Kapağı temizleyin ve deterjan kalıntılarını silin.
• Kapağın sızdırmadığını kontrol edin.
• Deterjan bölmelerini temizleyin ve makineyi nemli bir bezle silin.
• Su çıkış contasının sızdırmadığından emin olun.
• Makineyi çalıştırın ve kapının çalışma esnasında kapalı kaldığından emin
olun. Makineyi stop pozisyonuna kadar hızlı ilerletin ve program
tamamlanmadan kapının açılmadığı kontrol edin.
Her ay
• Contalarda, borularda ve bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
• Su çıkışı, çıkış borularındaki bağlantı yerlerinde vs. kalıntı veya
yumakları temizleyin.
Her üç ayda bir
Panel çıkıntılarında biriken kimyasallar.
• Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
• Su girişini kapatın ve giriş borularındaki kalan suyu boşaltın.
• Makinenin arka bölümünden su giriş borularını çıkartın ve giriş
ızgaralarını temizleyin yada gerekirse değiştirin.
• Deterjan vericiyi iyice temizleyin.
• Makinenin üst ve ön panellerini sökün.
• Paslanmayı önlemeye yardımcı olmak için, deterjan kalıntılarını ve
başka kimyasalları panellerden temizleyin.
• Makinenin içinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Gerekli durumda tamir edin.
• Kapak contasını temizleyin.
• Üst ve ön panelleri yeniden takın.
• Elektriği tekrar bağlayın ve makineyi hizmete alın.
Servis Bilgileri – Hata takibi
Makine çalışmıyorsa, şunları kontrol edin:
• ana sigortalarının açık olduğunu.
• manuel kapama valflerinin açık olduğunu.
• bir programın seçilmiş olduğunu.
• eğer bozuk para ile çalışan bir makine ise, doğru miktarda para
veya jeton atılmış olduğunu.
• ön kapağın kapalı olduğunu
438 9162-61/02
3:1
Fiyatın Programlanması
Fiyatın Programlanması
Yıkama ücretinin ayarlanması
• Bozukpara kutusunu çıkartın.
• Bozukpara sayaç kutusunun içinden değişik ayarlamalar yapılabilir.
1
5
4
2
3
6
7
1
Resim
1
5718
1. bozukpara sayacının iki girişi varsa, bu 1 ve 2 numaralı paralar arasındaki oranı ayarlayan S1 düğmesidir. Eğer
bir tane bozukpara ile çalışıyorsa, tüm düğmeler OFF (kapalı) konumunda durmalıdır.
2. fiyatı ayarlamak için kullanılan S2 düğmesidir.
3. fiyat indirimini ayarlamak için kullanılan S3 düğmesidir.
4. bir numaralı bozukparadır, birinci bozukpara algılayıcı için girin.
5. iki numaralı bozukparadır, ikinci bozukpara algılayıcı için girin.
6. 3 Hz frekansında sarı LED yanıp söner, kabul edilen bakiye bozukpara değerini
girmek için, 1 saniye yanar.
7. Yeşil LED, 1 ve 2 numaralı paraların arasındaki bağlantıyı göstermek için yanar. Başlama
rölesi çalıştırıldığında sürekli yanar.
438 9165-41/02
Fiyatın Programlanması
3:2
Resim
2
S1 düğmesi iki para arasındaki oranı belirlemek
için kullanılır. Bozukpara sayacının sadece bir
girişi varsa, tüm düğmeleri KAPALI pozisyonuna
getirmek gerekir.
Aşağıdaki kombinasyonlar mümkündür (AÇIK = 1).
KAPALI
Düğme 1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
0
1
1
0
0
1
3
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
Oran
1:1
1:2
1:4
1:5
1:10
1:20
2:5
AÇIK
1 2 3 4
5720
Örnek
Oran 1:2 2 numaralı değer 1 numaralının değerin 2 katıdır.
Oran 1:4 4 numaralı değer 1 numaralı değerin 4 katıdır.
Oran 2:5 5 numaralı değer 2 numaralı değerin ikibuçuk katıdır.
438 9165-41/02
Fiyatın Programlanması
Mevcut fiyatın programlanması
3:3
3
Programlama, AÇIK konumuna getirildiğinde 1 ila
64 arasında değerlere uyan şalterlerin bulunduğu
şalter ünitesi üzerinde yapılır.
İlk olarak, şalterlerin birleşiminden elde edilen I
değerini hesaplayın sonra şu numaraları
oluşturacak şekilde şalterleri ayarlayın.
I = (P x A)/V burada
P = program başına fiyat,
A = bozukpara oranında ilk numaradır. Sayaç tek
para girişli ise A daima 1 olur.
AÇIK
KAPALI
1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 8 16 32 64
V = paranın değeri. Eğer sayaç ünitesi iki paralık
ise, düşük olan değer alınır.
Resim
3
Örn. 1
P = 2 EURO 50 cent
Oran 1:2 (1 EURO ve 50 cent parçası)
5721 A
4
A= 1
Resim
4
V = 50
KAPALI
I = (250 x 1)/50 = 5
1 ve 3 nolu şalterler AÇIK konumuna
getirilerek şalter 5’e ayarlanmalı (1 + 4 = 5).
AÇIK
1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 8 16 32 64
Örn. 2
P = 1 EURO 50 cent
Oran 2:5 (10 cent ve 25 cent parçaları)
A= 2
V = 10
5721 B
5
I = (150 x 2)/10 = 30
2, 3, 4 ve 5 numaralı şalterleri AÇIK konumuna
getirerek 30’a ayarlanmalı (2+4+8+16 = 30).
Resim
5
Örn. 3
P = 90 pence
Oran 2:5 (20 ve 50 pence)
A= 2
V = 20
I = (90 x 2)/20 = 9
1 ve 4 numaralı şalteri AÇIK konumuna
getirerek 9 ayarlanmalı (1 + 8 = 9).
438 9165-41/02
KAPALI
AÇIK
1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 8 16 32 64
5721 C
Fiyatın Programlanması
3:4
Fiyatın indirilmesi
Belli bir gün için fiyat indirimi ayarlanması
isteniliyorsa,
Mesela S3 şalteri kullanılabilir.
Resim
5
5
Aşağıdaki kombinasyonlar mümkündür
(AÇIK = 1).
KAPALI
Şalter 1
0
1
0
1
2
0
0
1
1
İndirim
0%
25%
50%
75%
AÇIK
1 2