G 50 S BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ 372 ila 2290 kW

Yorumlar

Transkript

G 50 S BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ 372 ila 2290 kW
G 50 S
BÜYÜK GÜÇTE GAZ BRÜLÖRLERİ
372 ila 2290 kW GÜÇ
G 50 S GAZ BRÜLÖRLER
Gaz ve hava üflemeli (EN 676’ya göre),
kompakt, otomatik, atıklı gazda düşük kirletici
emisyonlu brülörler: NOx < 120 mg/kWh,
CO < 30 mg/kWh.
* G52 S
2 Kademeli gaz brülörler
* G53 S
Modülasyonlu gaz brülörler
SAĞLANAN HİZMETLER
Kazan için donanım
KULLANILABİLEN YAKITLAR
Tüm doğal gazlar
* G20: 20 ya da 300 mbar
* G25: 25 ya da 300 mbar
Gaz kategorisi: I2Er3P
Avrupa direktifleri gereksinimlerine uygundur.
-90/396 CEE Gazlı cihazlar direktifi
- 73/23 CEE Düşük voltaj direktifi
- 89/336 CEE Elektromanyetik uyum direktifi
* EN 676’ya göre onay numarası
G52-1S: 0085AP0946
G52-2S: 0085AT0042
G53-1S: 0085AQ0708
G53-25: 0085AT0042
De Dietrich
1
ÖZET
9- KURULUM İÇİN GEREKLİ
BİLGİLER
- GAZ BĞLANTISI
- HAVALANDIRMA
- ELEKTRİK BAĞLANTISI
10- G52-1S VE G 53-1S BAĞLANTI
ŞEMALARI
11- G52-2S VE G53-2S BAĞLANTI
ŞEMALARI
12- PAKETLEME
- SEÇENEKLER
SERİNİN TANITIMI – ÖNERİLEN MODELLER
G50 S serisinin gaz brülörleri, 2 kademeli
2 kademeli ya da modüle edilebilir
ve modüle edilebilir, özel biçimde
versiyonları bulunmaktadır ve aşağıdaki
performanslı ve sessiz çalışan büyük güçte,
donanımlara sahiptirler:
yüksek verim almak için tasarlanmış ve
- manual donanımlı termik röle korunan bir
yüksek yanma kalitesine sahip gaz
elektrikli motor.
brülörlerdir. Markası ne olursa olsun, tüm
- alarm ışığı ve reset düğmesine sahip bir
kazanlarla birlikte kullanılmak üzere
kontrol ve güvenlik trafosu.
tasarlanmışlardır ancak, GTE 500 serisi De
- alev için kontrol hücresi (fotosel).
Dietrich kazanlarla mükemmel uyumlu bir
- brülörün durdurulmasıyla sırasında
donanıma sahiptirler.
otomatik olarak kapanan bir hava kanadı.
Çeşitli teknolojik seçenekler sayesinde
Düşük ses seviyeleri aşağıdakiler
kullanımı ve bakımı kolaylaştırılmıştır:
sayesinde sağlanır:
- ters kanatlı vantilatör (G50-1S):78,5
- yanma başlığı ile brülör gövdesinin
dB(A)
ayrılmasını sağlayan kızakların
- havalandırma odacığı özel profili (G50desteklerinin demonte edilmesi sayesinde,
2S): 83,5 dB(A).
yerleştirilmesi kolaylaştırılmıştır. Bu
kılavuz sistemi, aynı zamanda, brülörü
G52 S brülörlere dahil edilmiş kontrol
kazandan çıkarmadan yanma başlığına
tablosu aşağıdakileri içerir:
hızlı ve kolay bir erişim sağlar.
- çalışma sırası göstergesi.
- hava alım kısmı brülörün dış tarafında yer
- yanma saykılı kontrolü.
almak suretiyle, başlığı takılı brülörü
- brülörün çalışma saatleri göstergesi.
ayarlama imkanı.
- arıza göstergesi.
- değişken profilli bir kam sayesinde
G53 S brülörlerin tam modülasyonu
yanma havasının kolaylıkla ayarlanması
aşağıdakilerden biriyle gerçekleştirilir:
- biri DIEMATIC-m Delta tablosu ve
- kazanın bağlantısı üzerinde yer alan
diğerleri K tablosu donanımına sahip, De
dereceli bir vidayla yanma başlığının
Dietrich GTE 500 DIEMATIC-m Delta
ayarlanması
kazanları ya da GTE 500 kazan
- elektrik parçaları kolayca erişilebilecek
kaskatlarını bir araya getiren DIEMATICşekilde yerleştirilmiştir ve sızmaz bir
m Delta panel aracılığıyla
kapak altında
- ya da modülasyonun 3 noktada kontrolü
yer alırlar.
için dahil edilecek bir regülatör aracılığıyla
Yüksek verimli ve sessiz çalışan büyük
(seçenek olarak RWF40 regülatör)
güçteki bu brülörler aynı zamanda
modern bir tasarıma sahiptirler:
.
2- G 50 S TANITIMI
3- BRÜLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- karakteristikler
- brülör güç eğrileri
4- BRÜLÖRÜN BAŞLICA BOYUTLARI
5- GAZ VANALARININI BAŞLICA
BOYUTLARI
6- TANIMI
7- BRÜLÖRÜN ÖZELLİKLERİ
8- BRÜLÖR SEÇİMİ
2
ÖNERİLEN FARKLI MODELLER AŞAĞIDAKİLERDİR:
Gaz Brülörü
2 Kademe
G 52-1S
Modülasyonlu
G 53-1S
2 Kademe
G 52-2S
Modülasyonlu
G 53-2S
* 1’inci kademe maksimum güç (1) 15°C-1013 mbar
Gücü kW
372*/930-1512
470*/1279-2290
BRÜLÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖZELLİKLER TABLOSU
Modeller
- 2 Kademe
- Modülasyonlu
Brülör gücü
KW
Doğal gaz debisi H (1)
m3/h
Doğal gaz debisi L (1)
m3/h
Monte edileceği kazanlar
GTE
Elektrik Besleme
Motorun nominal gücü
W
Emilen maksimum güç
W
Ses seviyesi
dB(A)
Sevkiyat ağırlığı
Kg
G 52-1S
G 53-1S
372*/930-1512
39,4/98,4-160,0
45,8/114,5-186,1
517 ila 524
G 52-2S
G 53-2S
470*/1279-2290
49,7/135,3-242,3
57,8/157,4-281,8
525
230/400 V ≈ 3 faz 50 Hz
230/400 V ≈ 3 faz 50 Hz
2200
2600
78,5
76
4500
5500
83,5
82
* 1. kademe maksimum gücü (1) 15°C-1013 mbar
GÜÇ EĞRİLERİ
(100 m’lik bir yükseklikte ve 20°C’de)
(1) Brülörün gücü, etkin yüksek verimi göz önünde bulundurularak, monte edileceği kazanın
gücüne uyumlu hale getirilecektir.
3
BRÜLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BAŞLICA BOYUTLAR
(mm olarak)
- BRÜLÖRLER
(*) bu sayı, bakım için açılmış brülörün kapatılmasına (tıkanmasına) mukabildir.
4
BRÜLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖGAZ HATLARI: sağa ve sola monte edilebilme imkanı vardır
G 50 S brülörler, gaz besleme basıncına uygun bir gaz hattı ile tamamlanacaklardır:
- 20 ve 25 mbar besleme basınçları için DN 80 D CTD gaz hattı
- 300 mbar besleme basıncı için MBD 420 CTD gaz hattı kullanılır
Bu iki valfın her biri kaynağında bir VPS 504 sızdırmazlık kontrol elemanını da içerir.
Gaz besleme basıncına göre gaz rampası ve brülör/rampa adaptörü seçimi
BRÜLÖR TİPİ
G52-1S
G53-1S
GAZ BESLEME BASINCI
Gaz hattı: DN 80 D CTD
Gaz hattı: MBD 420 CTD
Adaptör: DN 80-2*
Adaptör: bu durumda adaptör
gerekmez
G52-2S
G53-2S
Gaz hattı: DN 80 D CTD
Adaptör: DN 80 – DN 80 açı
5
Gaz hattı: MBD 420 CTD
Adaptör: DN 80 – 2*
BRÜLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
BRÜLÖRLER
1 Kontrol kutusu (G 52S) ya da regülatör
için yer RWF40 (G53S)
2 Ateşleme transformatörü
3 Sabitleme başlığı
4 Yanma başlığı ayar vidası
5 Brülör kontrolü için kızak
6 Bağlantı ucu
7 Alev gözetleme yeri
8 Motor
9 Isıl menzil ve motor kontaktörü
10 Güvenlik trafosu
11 Hava presostatı
12 Gaz basınç alımı ve başlık sabitleme
vidası
13 Hava basınç alımı
14 Hava alma bölmesi
GAZ HATLARI
6
BRÜLÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
G52 S ve G53 S BRÜLÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
* Kolaylaştırılmış kulanım ve bakım
* Entegre kontrol ve sayım modülü (G52 S)
Bu modül 3 işlevi yerine getirmektedir:
Brülörün çalışma saatlerini ve belirtir çalışma
evresi zamanını belirtir
- brülörün arıza yapması halinde, bu arıza
doğru müdahale zamanını gösterir
Aynı zamanda, çalışma evrelerini de
gösterir(6 bilgi)
* 2 hareketli yanma başlığı
Bakım konumuna getirilmesi, brülör
çıkarılmadan alev tüpünün yakıt başlığının
ayrılmasını sağlayan kızak sistemi
sayesinde, kullanım ve bakım
çalışmalarının hızlı ve etkin biçimde
gerçekleştirilmesini sağlar.
* Otomatik kapanan hava kanadı
- Kalibre edilmiş enjektörlü yanma başlığı
herhangi bir ayar gerektirmez.
- Yanma havasının ayarı, brülör başlığı
çıkarılmadan erişilebilen ve ayarlanabilen
değişken profilli bir kam tarafından
kolaylaştırılmaktadır.
- Bu kamayla, kelebek vananın
servomotoru da hava kanadını kumanda
edebilir.
- Brülörün kapatılması sırasında, bu
düzenek hava kanadının otomatik olarak
kapanmasını sağlar.
7
BRÜLÖR SEÇİMİ
- DIEMATIC-m Delta paneli olan Dietrich
GTE 500 kazanlar veya DIEMATIC-m
Delta ve K kontrol panel ile donatılmış
kaskat çalışan kazanlar için entegre G53S
modülasyonlu brülör.
- Regülatörü olmayan kazanlarda
kullanılmasını sağlayan bir IRWF 401
modülü seçenek olarak mevcuttur.
G 50 S brülörler, aşağıdakileri sağlayan büyük
güçte brülörlerdir:
- bir taraftan, De Dietrich GTE 517 ila GTE
525 kazanlarının donatılmasını
- diğer taraftan, piyasadaki diğer tüm kazan
türlerine kolaylıkla uyum sağlar.
İki versiyonları olduğunu hatırlatırız:
- G52 S: 2 kademeli standart brülör.
BRÜLÖR SEÇİMİ
Ö De Dietrich GTE 517 ve GTE 525 kazanlar için
Aşağıdaki tablo, kullanılan gaz ve basıncına göre, her tip kazan için ilgili brülör ve gaz hattı tipini
belirtmektedir:
Kazan Tipi
GTE 517 ila GTE 524
GTE 525
Brülör tipi
G52-1 S ya da
G53-1 S
G52-2 S ya da
G53-2 S
Yanma basıncı
20/25 mbar
300 mbar
20/25 mbar
300 mbar
Gaz Hattı tipi
DN80 D CTD
MBD 420 CTD
DN80 D Ctd
MBD 420 CTD
- Piyasadaki diğer kazanlar için
İlk olarak, kazandaki brülör tarafından fırınlanan gücün tanımlanması gerekir. Kazanın faydalı verimi
olarak %90 yani 0,9’luk bir katsayı kabul edilir.
Faydalı güç= Kazan gücü/0,9
Güç eğrisi (sayfa 3) yardımıyla, brülörün kazanla uyumu kontrol edilir.
Yüksekliğe göre düzeltme cetveli:
Aşağıdaki tablo, formüle göre verili bir yükseklikte ölçülecek debinin hesaplanmasını sağlar:
Ölçülecek Q= f x istenilen güçte hesaplanmış Q
Ya da ölçülecek Q= f x P x 1/PCl
Q: m3/h olarak debi
f: düzeltme faktörü (bkz. Aşağıdaki tablo)
P: kW olarak brülör gücü
PCl: değerlendirilen gazın alt ısıl değeri.
Yükseklik. metre
0
Ortalama atmosfer basıncı 1013
mbar
Yüksekliğe göre gaz debisi 1
düzeltme faktörü (f)
doğal gaz H için9,45 kWh/m3
Doğal gaz L için 8,125 kW/m3.
200 400
600
800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
991 968
946
924
901
880
858
837
817
797
777
757
1,02 1,05
1,07
1,10
1,12
1,15
1,18
1,21
1,24
1,27
1,30
1,34
Örnek: bir G50 s brülörü 1200 kW güce ayarlanmak isteniyor
- 0 m yükseklikte ve H gazında:
ölçülecek Q= 1 x 1200 x 1/9,45= 126,98 m3/h
- 800 m yükseklikte ve H gazında:
ölçülecek Q= 1,1 x 1200 x 1/9,45= 139,68 m3/h
800 m. Yükseklikte H gazında 1200 kW bir güç elde etmek için, debisini 126,98 m3/h’den 139,68
m3/h’ye yükseltmek için gaz vanasının ayarının değiştirilmesi gerekir.
8
MONTAJ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
GAZ BAĞLANTISI
Yürürlükteki şart ve yönetmeliklere uyulur. Her duruda, kazanın mümkün olan en yakınına
bir kesme valfı yerleştirilir. Bir gaz filtresinin kazan girişine monte edilmesi gerekir. G 50 S
serisi brülörleri doğal gazla çalışmak üzere öngörülmüşlerdir.
Gaz besleme basınçları şunlardır:
doğal gaz H için 20 ya da 300 mbar
doğal gaz L için 25 ya da 300 mbar
HAVALANDIRMA
Yürürlükteki yönetmelikler iç tesisat
şartnamesi ve TSE Standartları ve özellikle
de DTU’ya uygun olmaları gerekir:
- Alt havalandırma:
Doğrudan havayla gelen:
S (dm2) ≥
0,86 P/20
DTU 65.4’e göre örnekler.
Zorunlu düşük ve yüksek havalandırmalar
- Üst havalandırma:
2,5 dm2 minimum değerdeki duman
borularının toplam kısmının yarısına eşit
olan kısım
ELEKTRİK BAĞLANTISI
P= kW olarak tesisat güçü
Hava girişleri, üst havalandırma deliklerine
göre, hava yenilenmesinin ısınma düzeneği
hacminin tamamını ilgilendirecek şekilde
yerleştirileceklerdir.
Manual olarak kontrol edilen bir devre kırıcı (verilmemiştir), bakım, temizlik ve onarım
çalışmaları sırasında da yalıtım için kullanılmalıdır.
Devre Kırıcı topraklanmamış tüm iletkenleri aynı anda kesmelidir.
EN 60 335-1’i göre esnek kablolar kullanınız, tüm kablolar, brülör ucuna bağlanacaktır ve
kablo pasajından geçmeleri gerekmektedir.
Trifaze 230 V-50 Hz bir besleme hattı olmayan tesisatlar için, motor yıldız kuplajı üçgen
kuplaj olarak değiştirilmelidir, termik röle ayarı buna göre değiştirilmelidir.
9
TESİSAT İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
G52 S BRÜLÖR
G52 S uçu üzerindeki GTE 500’ün DIEMATIC-m Delta tablosunda gelen brülör kablosu
bağlantısı.
G 52S Brülör ucu
G52 S ucundaki De Dietrich dışında kalan bir kazan bağlantısı.
IN: Manual kapatma için açma/kapama düğmesi
S: alarm ışığı
TL: emniyet şalteri
TR: 2. kademe kazan termostatı
TS: emniyet termostatı
PG: minimum gaz basınç presostatı
VR: ayar valfı
VS: emniyet valfı
10
TESİSAT İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
G 53 S BRÜLÖR
G53 S uç üzerindeki GTE 500’ün DIEMATIC-m Delta tablosunda gelen brülör kablosu
bağlantısı.
G53 S ucu üzerindeki De Dietrich dışında bir kazan bağlantısı.
IN: Manual kapatma için açma/kapama düğmesi
S: alarm ışığı
TL: emniyet şalteri
TR: 2. kademe kazan termostatı
TS: emniyet termostatı
PG: minimum gaz basınç presostatı
VR: ayar valfı
VS: emniyet valfı
11
AMBALAJ
BRÜLÖR TİPİ
Europalet üzerine karton
Boyutlar L x l x h
Kg olarak ağırlık
G52-1S/G53-1S
1190x692x740
G52-25/G53-25
1250x785x725
76
82
GAZ HATTI TİPİ
1 karton
Boyutlar L x l x h
Kg olarak ağırlık
DN80 D CTD (20-25 mbar)
1130 x 580 x 450
MBD 420 CTD (300 mbar)
580 x 350 x 280
58
13
ADAPTATÖR TİPİ
1 karton
Boyutlar L x l x h
Kg olarak ağırlık
G52/G53-1S için
DN80-2” (20/25
mbar)
280 x 240 x 220
G52/G53-2S için
DN80-2” (300 mbar)
530 x 270 x 230
G52/G53-2S için
DN80-DN80 (açı)
(20/25 mbar)
530 x 270 x 230
7
17
12.5
MÜMKÜN OLAN SEÇENEKLER
Ökısa alev namlusunu uzun alev namlusuna dönüştürme takımı
ÖRWF 40 modülasyon regülatörü.
Üretici firma
De Dietrich
DE DIETRICH THERMIQUE
SAS sermayesi 21,686,370 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. +33 3 88 80 27 00 - Fax +33 3 88 80 27 99
www.dedietrich.com
İthalatçı Firma
EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Sanayi caddesi 15
Şeyhliköy Pendik İstanbul
Tel : 216 378 34 00
www.emas.com.tr
12

Benzer belgeler

G 30 Gaz brülörleri

G 30 Gaz brülörleri olan en yakınına bir kesme valfı yerleştirilir. Bir gaz filtresinin kazan girişine monte edilmesi gerekir. G 30 serisi brülörleri doğal gazla çalışmak üzere öngörülmüşlerdir. Gaz besleme basınçları...

Detaylı