Faaliyet Raporu 2013

Yorumlar

Transkript

Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank
Müşteri Odaklılık
Sürdürülebilir Performans
Dürüstlük
Deutsche Bank A.Ş.
2013 Faaliyet Raporu
Değerlerimiz ve İnançlarımız
Yenilikçilik
Disiplin
Ortaklık
Değerlerimiz ve İnançlarımız
altı
Dürüstlük
§ Söylediğimiz her söz ve yaptığımız her işte en üst düzeyde dürüstlüğe bağlı kalırız.
§ İzin verileni değil doğru olanı yaparız.
§ İletişime açığız; mücadeleci görüşleri davet eder, sunar ve onlara saygı duyarız.
Sürdürülebilir Performans
§ Uzun vadeli başarıyı kısa vadeli kazancın önüne koyarak hissedarlarımız için değer yaratırız.
§ Risk ve kazancı sorumlu bir şekilde dengeleyen girişimci ruhu destekleriz.
§ En yetenekliyi geliştirerek, besleyerek ve ona yatırım yaparak ve yönetimi liyakat üzerine
kurarak istikrarlı bir performans elde etmeye çalışırız.
Müşteri Odaklılık
§ Müşterilerimizin güvenini, onları organizasyonumuzun kalbine yerleştirerek kazanırız.
§ Müşterilerimize, ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak ve onlara hizmet ederek
gerçek değer sunarız.
§ Değerin adil bir biçimde yaratıldığı ve paylaşıldığı, karşılıklı fayda sağlayan müşteri ilişkileri
kurmaya gayret ederiz.
Yenilikçilik
§ Çalışanlarımızın entellektüel merakına değer vererek yenilikçiliği besleriz.
§ Müşterilerimizin sorunlarına sürekli uygun çözümler arayarak onların başarılı olmalarını sağlarız.
§ İş yapmanın yeni ve daha iyi yollarını benimseyerek süreç ve platformlarımızı sürekli geliştiririz.
Disiplin
§ Şirketimizin kaynaklarını her zaman işin sahibiymişiz gibi düşünerek ve davranarak koruruz.
§ Kurallara uygun davranır ve verdiğimiz sözlerden dolayı kendimizi sorumlu hissederiz –
bahanemiz yoktur.
§ Her zaman ‘bir işi ilk seferde doğru yapmaya’ çalışarak operasyonel mükemmelliğe ulaşırız.
Ortaklık
§ Daha iyi fikirler üretmek ve daha dengeli kararlara varmak için çeşitliliğe önem veren
ekipler kurarız.
§ Birbirimize güvenerek, saygı duyarak ve beraber çalışarak şirketimizin ortak hedeflerini,
birim önceliklerinin önünde tutarız.
§ Bütün paydaşlarımız ve düzenleyici kurumlar ile beraber sorumlu ortaklar gibi hareket eder ve
toplumun menfaatlerine hizmet ederiz.
İçindekiler
02
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve
Genel Müdür’ün Mesajı
1
Sunuş
07
07
08
08
08
2
Yönetim ve Kurumsal
Yönetim Uygulamaları
19
22
24
24
27
28
28
29
30
08
09
09
10
Deutsche Bank A.Ş.’nin Tarihsel Gelişimi
Finansal Göstergeler
Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri
Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler,
Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları
İştirakler
Sektörel Konum
Araştırma ve Geliştirme
2013 Yılı Faaliyetleri
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Bağımsız Denetim
Komiteler
Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler
Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
3
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
4
35
37
38
38
39
39
39
41
42
43
Denetim Komitesi Raporu
Yönetim Beyanı
Denetimler
Şirket Faaliyetleri İle İlgili Diğer Bilgiler
Mali Durum Değerlendirmesi
Hedeflerin İzlenmesi
Risk Yönetimi Politikaları
Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlar
Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Bağımsız Denetim Raporu,
Finansal Tablolar ve Dipnotları
46
47
50
Bağımsız Denetim Raporu
Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Finansal Tablolar ve Dipnotları
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün Mesajı
02
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve
Genel Müdür’ün Mesajı
Peter Tils
Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Akyüz
Genel Müdür
Değerli Ortaklar,
2013 yılına dönüp baktığımızda, dünyada ekonomik toparlanmanın
yavaş da olsa güçlenmeye başladığı bir yıl olduğunu görüyoruz.
Avrupa’da ekonomiler 18 aylık çift dipli resesyon döneminden
sonra, her ne kadar hala yavaş, pürüzlü ve kırılgan olsa da,
toparlanma yolunda gibi görünüyorlar. ABD’de, GSYİH büyüme
oranı yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde iyileşti. Gelişen piyasalarda
ise ekonomik genişleme 2013 yılında da devam etti ancak hızı geçen
yıllara göre daha azdı.
Türkiye ekonomisi, 2012’deki yumuşak inişin ardından
tekrar kendini toparladı. 2013 GSYİH büyümesinin %4 olarak
gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla beraber, GSYİH’nin yüzdesi
olarak cari işlem açığının bir yıl önceki %6,2 oranından %7,9’a
çıkması beklenmektedir. Para politikası cephesinde, Merkez Bankası
yılın ilk yarısında parasal genişleme uygulamasına devam etti ve
Mayıs 2013’te politika faiz oranını, 2012’nin sonundaki %5,50’den
%4,50’ye düşürdü. Moody’s’den gelecek yatırım yapılabilir ülke notu
beklentisi nedeniyle kayda değer miktarda sermaye girişi oldu ve
bu beklentiler en sonunda Mayıs’ta gerçeğe dönüştü. Ancak bundan
kısa bir süre sonra Merkez Bankası, Fed’in parasal genişlemenin
sona ereceği ve çıkışın yakın olduğu yönünde sinyal vermesi ile
birlikte Türk Lirası'nın önemli değer kaybına uğraması nedeniyle
ortalama fonlama maliyetini arttırmak zorunda kaldı.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün Mesajı
03
Enflasyon, para biriminde ciddi bir zayıflamanın yaşandığı bir
dönemden geçilmesi nedeniyle bir yıl önceki %6,2 oranına nazaran
2013’ün sonunda %7,4 olarak gerçekleşti. Artan siyasi riskler ve
enflasyon risklerinin ardından ve Türk Lirası üzerindeki baskı
nedeniyle ülke, sermaye akışlarındaki volatilitenin etkilerine en çok
maruz kalan ülkelerden biri olarak görüldüğünden, Merkez Bankası
Ocak ayının sonunda politika faiz oranını 550 baz puan arttırıp %10’a
çıkararak sıkılaştırma politikası uyguladı.
2012 ile karşılaştırıldığında alım-satım ortamı oldukça zorluydu.
Yukarıda sözü edilen gelişmeler göz önüne alındığında, piyasalar
yılın ilk yarısında bir yükselme trendinde seyrederken ikinci
yarısında sert düşüşler yaşandı. Gösterge Hazine bonosu bileşik
faizleri yıla %6,18 oranında başladı, Mayıs 2013’ün ortasında
%4,79 ile tüm zamanların en düşük oranına geriledi ve yılı %10,10
ile tamamladı. Kredi marjları, yılın ilk yarısında artan sermaye
akışlarının etkisiyle daralmaya devam etti ve yılın kalan kısmında,
piyasanın genelinde görülen zayıflığa rağmen göreceli olarak dar
kalmaya devam etti.
Bu olumsuz ortamda, Net Karımız 2012’deki 104.1 milyon TL’den
2.1 milyon TL’ye düştü. Bu düşüş öncelikle Alım-Satım gelirimizde
meydana gelen keskin inişlerden kaynaklandı. Aktiflerimiz, 1,297
milyon TL’den 2,360 milyon TL’ye yükseldi. Bunun en önemli sebebi
ise kredi portföyümüzün artmasıydı. Bu artış, döviz kredilerimizdeki
mutlak artış ve döviz kredilerimizin TL olarak değerinin TL’nin USD
ve EUR karşısında %24 oranında değer kaybına uğraması nedeniyle
artmasından kaynaklandı. Genel anlamda aktiflerimizde, özelde
ise kredilerde meydana gelen bu artışın ardından, 2012’de %49,4
olan sermaye yeterlilik oranımız %24,8’e indi. Bu düşüşe rağmen
Bankamızın sermaye yeterlilik oranı hala oldukça yüksektir ve
bunun bize bilançomuzda ilave büyüme için yeterli alan verdiğine
inanıyoruz.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün Mesajı
04
Hazine Alım-Satım Birimimiz, piyasadaki bu ani dönüşün
etkilerinden muaf olmadığından ilk yarıda elde edilen kazançlar
yerini ikinci yarıda alım-satım kayıplarına bıraktı. Satış Birimimiz,
finansal ve kurumsal müşterilerimizin finansman ve alım-satım
taleplerini karşılayabilmek için iyi bir performans sergilemiştir. Kredi
marjlarının yıl boyunca dar kalması nedeniyle, Kredi hacmimizi
sadece yılın son çeyreğinde arttırabildik. Bunun sonucu olarak,
Krediler gelirimizdeki artış, hacmimizdeki artışın altında kaldı.
Menkul Kıymetler Saklama Birimimiz ise yeni müşteriler kazanmaya
devam ederek piyasa lideri oldu. Yatırım Bankacılığı Hizmetleri
Birimimiz iyi bir performans sergileyerek, sigorta sektöründen
referans olabilecek önemde bir satış da dahil olmak üzere, birçok
işlemde aracılık gerçekleştirdi. Orta vadeli hedeflerimize paralel
olarak, Ücret ve Komisyon gelirimizi %25 gibi etkileyici bir oranda
arttırdığımızı söylemekten memnuniyet duyuyoruz.
Giderler tarafında ise operasyonel anlamda mükemmelliği ve
verimliliği geliştirmek amacıyla işletim platformumuzu gözden
geçirmeye ve sınamaya devam ettik. Maliyet artışlarımızı 2013’te
enflasyon oranının altında tutmayı başardık.
Kurumsal sosyal sorumluluklarımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz.
Van Depremi mağdurlarına eğitim desteği vermeye başladık. Bu
program, Haziran 2014’e kadar 15 ilköğretim okulu öğrencisine
destek sağlıyor. Bundan bağımsız olarak, İstanbul’un yoksul
bölgelerinden birinde yer alan bir ilköğretim okuluna vermekte
olduğumuz desteği sürdürdük. Çalışanlarımız, okulun öğrencileri
ile bir araya gelerek bu çabalara aktif destek sağlamaya devam
ettiler. Bu yatırımlar, toplumsal dokuyu güçlendirmekte ve faaliyette
olduğumuz ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
İleriye doğru, 2014’ün geri kalanına baktığımızda, her ne kadar
global finansal istikrarın önünde birtakım tehlikeler varsa da, dünya
ekonomisinin, gelişmiş ekonomilerin toparlanması ile iyileşme
belirtileri göstermekte olduğunu görüyoruz. Avrupa ekonomisi
de toparlanmasını sürdürmektedir. Öte yandan, gelişmekte olan
ekonomilerde görünüm, Fed’in parasal genişleme politikasının sona
erdirilmesi ve bu piyasalarda yaşanan yapısal zorluklar nedeniyle
karışık durmaktadır. Türkiye’de, para birimi üzerinde devam eden
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Yönetim Kurulu Başkanı’nın ve Genel Müdür’ün Mesajı
05
baskı ve sıkılaştırma politikalarının sertleşmesine neden olabilecek
artan enflasyon riskleri ekonominin önündeki en önemli sorunlar
gibi görünüyor. Siyasi belirsizliğin, Mart sonunda yapılacak yerel
seçimler öncesinde çözüme kavuşması olası görünmüyor ve
seçimlerin sonrasına sarkması ihtimal dâhilinde. Siyasi belirsizliğin
artması veya gelişmekte olan piyasalara karşı olumsuz duyarlılığın
tekrarlanması durumunda dış dengelerde bu yıl meydana gelmesi
muhtemel düzeltmeye rağmen Türk Lirası üzerindeki baskı
artacaktır. Daha sıkılaşmış piyasa koşulları ve düşen güvenin
etkisiyle büyümenin bu yıl %2,2 ile en düşük seviyeye ineceğini ve
yıl sonu enflasyonunun %8,0 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.
Mali cephede ise, 18 aylık bir seçim dönemine doğru ilerdiğimiz
şu günlerde bir gevşemenin mümkün olduğunu ancak bunun
makul oranda kalacağını tahmin ediyoruz. Bununla beraber, cari
işlem açığının, 2014’te GSYİH’nin %6’sının biraz altına ineceğini
düşünüyoruz. Göreceli olarak gene de büyük olan bu açığın
finansmanının, genel olarak gelişmekte olan piyasalara, özelde ise
Türkiye’ye karşı olan kırılgan duyarlılık nedeniyle zorlayıcı olması
mümkündür.
Bu son derece zorlu ortamın farkındayız. Gösterge faiz oranlarının
yüksek seviyelerine rağmen alım-satım koşulları çok zorlu
olacaktır. Fed’in parasal genişleme politikasını sonlandırması
bütün gelişmekte olan piyasalarda kayda değer volatiliteye yol
açmaktadır ve Türkiye’nin siyasi takvimi yaklaşmakta olan yerel
seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle belirsizlik
içermektedir. Birleşme ve Satın Alma ortamının da bu belirsizlikten
olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. Diğer taraftan olumlu yönden
bakacak olursak, hem artan hacim hem de yükselen kredi marjları
nedeniyle kredi işlemlerimizden gelirlerimizi arttıracağımıza
inanıyoruz. Operasyonel verimliliğimizi arttırmak için yeni yollar
aramaya devam edeceğiz. Müşterilerimize üstün hizmet vermeye ve
ortaklarımıza sürdürülebilir değer katmaya devam edeceğimize olan
inancımız tamdır.
Peter Tils
Yönetim Kurulu Başkanı
Ersin Akyüz
Genel Müdür
1
Sunuş
07
07
08
08
08
08
09
09
10
Deutsche Bank A.Ş.’nin Tarihsel Gelişimi
Finansal Göstergeler
Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri
Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları
Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler,
Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları
İştirakler
Sektörel Konum
Araştırma ve Geliştirme
2013 Yılı Faaliyetleri
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
Deutsche Bank’ın Tarihsel Gelişimi
Finansal Göstergeler
07
7
Deutsche Bank A.Ş.'nin
Tarihsel Gelişimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1987 yılında Türk Merchant Bank A.Ş. olarak kuruldu.
Banka’nın unvanı 1997 yılında Bankers Trust A.Ş. olarak değişti.
Deutsche Bank’ın Bankers Trust’ı satın almasından sonra, 2000 yılından itibaren Türkiye’deki faaliyetlerine Deutsche Bank A.Ş. olarak devam etti.
2004 yılına dek yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık hizmetleri
sunan Deutsche Bank A.Ş., ürün yelpazesini genişletmek amacıyla mevduat
toplama izni almak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na
başvurdu.
2004 yılı Ekim ayında mevduat toplama izni aldı.
2005 yılından itibaren kurumsal nakit yönetimi ile takas ve saklama hizmetlerini
ürün yelpazesine ekledi.
2007 yılında T. Garanti Bankası A.Ş.’nin saklama birimini satın aldı ve saklamacı
bankalar arasında ikinci sıraya yerleşti.
2005 yılından bu yana her yıl olduğu gibi 2013 yılında da piyasa yapıcısı olarak
Hazine’nin düzenlediği ihalelere katılma hakkını aldı.
2010 yılında başladığı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda TL - USD, TL - EUR
ve EUR - USD (nakdi uzlaşmalı) vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcılığına
2013 yılında da devam etti.
2012 yılı Şubat ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile
faktoring ve forfaiting lisansı aldı.
Banka'nın şubesi bulunmamaktadır.
Banka'nın Ticaret Sicil Numarası 244378
Banka'nın Mersis Numarası 0-8760-0487-2200015
Banka'nın İnternet Sayfası Adresi: www.db.com.tr
Banka'nın Elektronik Posta Adresi: [email protected]
Banka'nın Yönetim Merkezi Adresi: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi
Tekfen Tower No: 209 K: 17-18 Şişli 34394 - İstanbul, Türkiye
Finansal Göstergeler
31 Aralık 2013
Özet Finansal Bilgiler
(000 TL) Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Alım - Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Krediler Toplam Aktifler Mevduat Özkaynaklar Faiz Gelirleri Faaliyet Kârı
2013
228.523
816.019
904.029
2.359.630
592.956
426.707
158.897
4.132
Finansal Oranlar
(%) 2013
Sermaye Yeterlilik Oranı
Özkaynaklar / Aktifler Oranı 24,81
18,08
Bilanço Dışı Yükümlülükler
(000 TL) 2013
Garanti ve Kefaletler
Taahhütler
Türev Finansal Araçlar Emanet Kıymetler 187.418
3.985.252
1.976.829
45.377.511
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
Yıl İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri, Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları,
Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve Yönetici Payları, İştirakler
08
Yıl İçindeki Ana Sözleşme
Değişiklikleri
Türk Ticaret Kanunu'na ve güncel mevzuata uyumun sağlanması ve
sadeleştirmenin yapılması amacıyla Banka esas sözleşmesinde bir takım
değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklikler T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
27 Mart 2013 tarih ve 2287 sayılı izni ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun uygun görüşü doğrultusunda 28 Mart 2013 tarihli Banka Olağan
Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir ve 19 Nisan 2013 tarih ve 8304 sayılı Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Yıl İçindeki Olağanüstü Genel Kurul
Toplantıları
2013 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 28 Mart 2013
tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Banka'nın Esas Sözleşme’si tadil
edilmiş, kanuni denetçiler istifa etmiş, bağımsız denetim şirketi seçilmiş ve genel
kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi
onaylanmıştır.
Sermaye Yapısı, Yıl İçindeki
Değişiklikler, Nitelikli Paylar ve
Yönetici Payları
Deutsche Bank A.Ş. sermayedarlarının tamamı Deutsche Bank Grubu şirketleridir.
Banka'nın imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.
Sermaye yapısında yıl içinde değişiklik olmamıştır.
Banka'nın iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
Sermaye yapısının son durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Banka’nın ortaklık yapısında Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Denetim Kurulu
üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının payları yoktur.
01.01.2013 - 31.12.2013 Arası
Ortaklığın Unvanı Hisse Adedi
Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%)
Deutsche Bank AG
1.349.999.730
134.999.973 99,99
Süddeutsche Vermögensverwaltung GmbH
68 6.8 <1
DB Industrial Holdings GmbH
68 6.8 <1
Nordwestdeutscher Wohnungsbauträger GmbH
67 6.7 <1
DB Capital Markets (Deutschland) GmbH
67 6.7 <1
Toplam
1.350.000.000 135.000.000
100
İştirakler
Banka’nın doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
Sektörel Konum
Araştırma ve Geliştirme
09
Sektörel Konum
Ana ortağı Deutsche Bank AG’nin sağladığı güçlü küresel bankacılık ağının
üstünlüklerini kullanarak 1987 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren
Deutsche Bank A.Ş., öncelikle kurumsal bankacılığa odaklanmıştır. Tüm dünyada
100.000’e yakın çalışana ve 1.649 milyar Euro (Aralık 2013) aktif büyüklüğe sahip
olan Deutsche Bank Grubu’nun İstanbul’daki iştiraki Deutsche Bank A.Ş., kurumsal
bankacılık hizmetlerini toplam 110 çalışanıyla sunmaktadır. Etkin olduğu ürün ve
hizmet gruplarında en yüksek kaliteyi hedefleyen Deutsche Bank A.Ş., çalıştığı her
müşterinin birinci ya da ikinci bankası olmaya önem vermektedir.
Deutsche Bank A.Ş.’nin sahip olduğu aktifler büyük oranda alım - satım amaçlı
hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluşmaktadır. Bu nedenle, Banka risk
ağırlıklı aktifleri açısından sektöre kıyasla oldukça düşük bir orana sahiptir. Bilanço
dışında izlenen vadeli yabancı para işlemleri de Banka’nın ana faaliyet kollarından
biridir. Banka kârının büyük kısmı menkul kıymetlerden alınan faizlerden
oluşmaktadır.
Banka, 2013 yılında, tahvil ve bono kesin alım - satım pazarı ve borsa dışı
sabit getirili menkul kıymet kesin alım - satım işlemlerinde %3 pazar payı elde
etmiştir. Türk lirası karşılığı döviz işlem hacimleri toplamında %2'lik pazar payını
korumuştur. Ticari bankacılık, Deutsche Bank A.Ş.’nin önümüzdeki dönemde daha
etkin olarak varlık göstermeyi hedeflediği alanlardan biridir. Ticari Bankacılık
Bölümü altında yer alan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi oldukça başarılı bir
performans göstermiş ve 2013 yılında yeni kazandığı müşterilerle beraber saklama
altındaki kıymetlerin toplamında %47'lik pazar payı ile liderliğe yükselmiştir.
Deutsche Bank A.Ş., müşterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle
belirlemektedir. Banka’nın müşteri portföyü, oldukça düşük risk taşıyan yerli ve
yabancı şirketlerden oluşmaktadır. Müşteri nakdi risk yoğunlaşması, titizlikle
belirlenen müşteri sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. Deutsche Bank
A.Ş., sektör ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik oranına sahiptir.
Deutsche Bank A.Ş., müşterilerini son derece seçici bir değerlendirmeyle
belirlemektedir.
Banka’nın müşteri portföyü, oldukça düşük risk taşıyan yerli ve yabancı şirketlerden
oluşmaktadır. Müşteri nakdi risk yoğunlaşması, titizlikle belirlenen müşteri
sayısının sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır.
Deutsche Bank A.Ş., sektör ortalamasına kıyasla yüksek bir sermaye yeterlilik
oranına sahiptir.
Araştırma ve Geliştirme
Türkiye’de uzun yıllar yatırım bankacılığı lisansı altında kurumsal bankacılık
hizmetleri sunan Deutsche Bank A.Ş., 2004 Ekim ayında edindiği mevduat
kabul lisansıyla bu alanda da hizmet sunmaya başlamıştır. 2005 yılında ise
Banka bünyesinde Takas ve Saklama Hizmetleri kurulmuştur. Hizmet kalitesini
ve çeşitliliğini arttırmak için sürekli çalışan Deutsche Bank A.Ş., yaygınlaşan
hizmetlerinin ve nakit yönetimi ürünlerinin gerektirdiği sistem geliştirme
çalışmalarını gerçekleştirmektedir. 2006 yılında ana faaliyet kolunun uzantısı olarak
başlayan bu hizmetler, 2013 yılında da etkin bir biçimde sürdürülmüştür.
Ana sermayedarı Deutsche Bank AG’nin halka arz, blok satış ve türev ürünler
alanlarında sahip olduğu küresel ağ olanaklarını ve uzmanlık birikimini yerel
deneyimiyle bütünleştiren Deutsche Bank A.Ş., sermaye piyasalarında da hizmet
sunmaya devam etmektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
10
2013 Yılı Faaliyetleri
Deutsche Bank A.Ş., uzun zamandır yükselen ekonomiler arasında öne çıkan
Türkiye’nin önümüzdeki yıllar için önemli bir büyüme ve yatırım potansiyeli
taşıdığına inanmaktadır. Bu perspektifle, büyümesini Türkiye’de öncelikle kurumsal
bankacılığa odaklanmış olarak sürdürmektedir.
Deutsche Bank A.Ş. organizasyonu, Piyasalar, Global İşlem Bankacılığı, Kurumsal
Finansman ve Destek Hizmetleri’nden oluşmaktadır.
Piyasalar
Piyasalar Bölümü, Hazine İşlemleri Alım - Satım, ve Araştırma olarak iki birimden
oluşur.
Hazine İşlemleri, Alım - Satım: Hazine İşlemleri Alım - Satım Birimi, borçlanmayla
ilgili sermaye piyasası ve para piyasaları araçlarının yapılandırılması ve satışı
işlemlerini yürütür. Finansal kurumların, sigorta şirketlerinin ve kurumsal
şirketlerin döviz ve Türk Lirası spot ve vadeli alım - satım işlemlerine aracılık eder.
Borçlanma araçları, hazine bonosu, tahvil ve türev ürünlerin alım - satım işlemlerini
gerçekleştirir. Ayrıca, risk yönetimi politikalarını takip ederek müşterilerine kur ve
faiz riski yönetimi hizmeti verir.
Sabit getirili ürünler konusunda Deutsche Bank A.Ş., Türkiye sermaye
piyasalarında yönlendirici bir konuma sahiptir.
Araştırma: Makroekonomik ve politik gelişmeleri yakından izleyen Araştırma
Birimi, günlük, haftalık ve aylık düzenli raporlar üreterek Deutsche Bank A.Ş.’nin iç
birimlerine ve müşterilerine bilgi aktarımı sağlamak ve yatırım önerisi sunmakla
yükümlüdür.
Deutsche Bank’ın Risk Yönetimi, Yatırım Bankacılığı, Sermaye Piyasaları ve
Uluslararası Orijinasyon Birimleri, çalışmalarında Araştırma Biriminin Türkiye
ekonomisi ile ilgili hazırladığı risk ve getiri analizini temel alır. Birim, bu
çalışmalarını satış birimleri ve yatırımcılarla da etkin bir biçimde paylaşır.
Araştırma Birimi yıl içindeki çalışmalarını Merkez Bankası’nın para politikası,
ödemeler dengesi gelişmeleri ve yurt dışı piyasalardaki oynaklığın Türkiye üzerine
etkileri konularında yoğunlaştırmıştır. Benzer konular 2014 yılında da Araştırma
Biriminin öncelikleri arasında yer alacaktır.
Global İşlem Bankacılığı
Global İşlem Bankacılığı Bölümü, Takas ve Saklama Hizmetleri; Kurumsal Nakit
Yönetimi ve Dış Ticaret; Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret olarak
kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet veren üç birimden oluşur.
Takas ve Saklama Hizmetleri: 2005 yılında yetkin ve deneyimli bir ekip tarafından
kurulan Takas ve Saklama Hizmetleri Birimi ile Deutsche Bank A.Ş., yabancı
yatırımcılar tarafından çok tercih edilen, itibarlı bir saklama bankası konumuna
gelmiştir. Banka, yabancı kurumsal yatırımcıların menkul kıymet portföylerini
saklayan saklamacı bankalar arasında %45'lik piyasa payına sahiptir.
Deutsche Bank A.Ş., mevcut pazar payını ve müşteri sayısını arttırarak 2013 yılında
büyümesine devam etmiştir. Birçok önemli şirket alımı, el değiştirmesi ve özellikle
hisse senedi ödünç işlemlerinde hacimlerini büyüterek başarılı aracılık faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
11
İcra Komitesi
Soldan sağa: S. Mert Haracçı, Hakan Ulutaş, Özge Kutay, Ersin Akyüz, Pınar Çapanoğlu Altuğ, H. Sedat Eratalar, Mustafa Bağrıaçık, Cenk Esener
Deutsche Bank A.Ş. Takas ve Saklama Hizmetleri, Global Custodian dergisinin
her sene düzenlemiş olduğu müşteri anketinde 2009’da yakaladığı TOP RATED
statüsünü 2013 yılında önceki yıllarda olduğu gibi daha yüksek notlarla tekrarlamış
ve müşterilerine sağladığı hizmet kalitesinin birinci sınıf olduğunu kanıtlamıştır.
Bununla beraber Global Finance dergisi de Deutsche Bank A.Ş.'yi Türkiye'nin en
başarılı saklama ve takas bankası olarak seçmiştir.
Deutsche Bank A.Ş., 2014 yılında, ürün yelpazesine ekleyeceği yeni ürünler ve
yabancı yatırımcılara yönelik geliştirdiği kuruma özel uygulamalarla, takas ve
saklama faaliyetlerinde piyasada sahip olduğu oranı arttırarak liderliğe yükselmek
istemektedir.
Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Yerel ve uluslararası ticaretteki nakit
yönetimi döngüsüne aracılık eden birim, kısa ve orta vadeli ticaretin finansmanı
ile risk yönetimi konularında 2006 yılından beri Türkiye’deki müşterilerine
uzmanlaşmış kadrosu ile hizmet vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
Deutsche Bank A.Ş., ana sermayedarı olan Deutsche Bank’ın 100 yılı aşkın
tecrübesini ve 70’den fazla ülkedeki varlığının yarattığı katma değeri müşterilerine
sunmaktadır. Geleneksel Dış Ticaret ürünlerinin yanı sıra, Ticaretin Finansmanı
ürünleri ve kurumsal nakit yönetimi konusunda da özel çözümler üreterek
müşterilerinin bankacılık işlemlerinde güvenilir bir ortak konumuna gelmiştir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
12
Kurumsal bankacılık alanında kaynakların azami ölçüde verimli kullanılması ve bu
konuda gerekli hedeflerin konulup uygulanabilmesi giderek önem kazanmaktadır.
Uluslararası Kredilendirme şirketleri tarafından yatırım yapılabilir ülkeler sınıfına
alınan ülkemize giderek artan yabancı sermaye ilgisi sayesinde özellikle kurumsal
bankacılık alanında rekabet artıyor olsa da, Deutsche Bank A.Ş. Kurumsal Nakit
Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı olarak değişen şartlara uygun ürünler
geliştirilmekte ve pazar payımız giderek büyümektedir.
Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret: Nakit Yönetimi alanında küresel
öncü bankalardan biri olan Deutsche Bank, Türk bankalarının çözüm ortağı ve
önde gelen ana muhabirlerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu
konumuyla bankalara nakit yönetimi çözümleri sağlayan birim, ABD Doları para
transferlerini Deutsche Bank Trust Company Americas, New York; Euro para
transferlerini Deutsche Bank AG, Frankfurt ve Sterlin para transferlerini Deutsche
Bank AG, Londra kanalıyla gerçekleştirmektedir. Dolar ve Euro bazında ticari ve
hazine para transferleri, likidite yönetimi ve buna bağlı ürünlerin satış ve destek
hizmetlerini sunmaktadır. Deutsche Bank, müşterilerini sahip olduğu yerel,
bölgesel ve küresel nakit yönetimi çözümleriyle desteklerken, dünya üzerindeki
geniş şube ağı ile en verimli ve iyi hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
Dış ticaret konusunda 40'tan fazla ülkede müşterilerine hizmet vermekte olan
Deutsche Bank, müşterilerinin küresel dış ticaret işlemlerindeki verimliliğini en üst
düzeyde tutabilmek adına, sahip olduğu tecrübe, bilgi ve geniş ürün yelpazesi ile
dış ticaret ürünleri ve ticaretin finansmanı konusunda da çözümler sunmaktadır.
Birim, Türkiye’deki finansal kurumların yurt dışına açtığı garanti işlemleri ve
akreditiflerin teyit, finansman ve iskontolarında aktif bir rol alarak küresel ticaretin
finansmanında kullanılan benzer ürünlerin satış ve pazarlamasını yapmaktadır.
Finansal piyasalar ve küresel ekonomi anlamında zorlu geçen yıllarda, Finansal
Kurumlara olan desteğini kesintiye uğratmadan ve değiştirmeden sürdüren Banka
hem Nakit Yönetimi hem Dış Ticaret konusunda ürünlerini, yeni çözüm önerilerini
ve küresel tecrübesini müşterileri ile paylaşmaya devam ederek, her dönemde Türk
bankalarının güvenilir ve tercih edilen iş ortağı olmayı hedeflemektedir.
Kurumsal Finansman
Kurumsal Finansman Bölümü, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve
Danışmanlık ve Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri olarak iki birimden oluşur.
Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık: Birim, Finansal
Olmayan Kurumlar ve Finansal Kurumlar olarak iki gruba ayrılarak kurumlara ve
finansal kuruluşlara hizmet verir.
Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık Birimi, Türk
şirketlerine ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere şirket birleşme
ve devralmaları, halka arzlar, sermaye piyasaları ve finansman ürünleri konusunda
danışmanlık hizmeti vermektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
13
Bu kapsamda Birim, 2013 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ve Yapı Kredi Emeklilik
A.Ş. şirketlerinin Allianz AG tarafından satın alınması işleminde Yapı Kredi
Bankası’na danışmanlık hizmeti vermiştir. Bu satış bugüne kadar Türkiye
sigortacılık sektöründe gerçekleşen en büyük işlem olmuştur. Bankamız yine 2013
yılı içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük özel sermaye fonlarından birisi
olan Turkven’in porföy şirketi ve Türkiye’de bir banka bünyesi haricinde bağımsız
olarak faaliyet gösteren tek ödeme sistemleri şirketi olan Provus Bilişim Hizmetleri
A.Ş.’nin, MasterCard’a satışı sürecinde Turkven’e danışmanlık hizmeti vermiştir.
Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık Birimi hali hazırda
çeşitli finansman, şirket birleşme ve devralmaları, ve halka arz projelerinde
çalışmalarını sürdürmekte olup, ilgili projelerdeki gelişmelere bağlı olarak 2014
yılında da 2013 yılında olduğu gibi pazardaki öncü konumunu devam ettirmeyi
hedeflemektedir.
Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri: Birim, Finansal Olmayan Kurumlar,
Finansal Kurumlar ve Kurumsal Bankacılık olmak üzere üç gruba ayrılarak
kurumlara ve finansal kuruluşlara hizmet verir.
- Finansal Olmayan Kurumlar
Finansal Olmayan Kurumlar Birimi Deutsche Bank’ın yapılandırılmış finansman
ve risk yönetimi konusundaki global platformunu ve bilgi birikimini Türkiye’de
yerleşik ve yurt dışında iş yapan Türk şirketlerine sunar. Kredi Pazarlama Birimi ile
koordinasyon içinde birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışarak müşterilerin her türlü
ihtiyacının detaylı olarak anlaşılmasını hedefler ve doğru çözümlerin etkin ve hızlı
olarak Deutsche Bank içindeki doğru ekiplerce bulunmasını sağlar.
- Finansal Kurumlar
Finansal Kurumlar Birimi Türkiye’de yerleşik bankalar, aracı kurumlar ve portföy
yönetim şirketleri başta olmak üzere tüm finans kurumlarının ihtiyaçlarına
yönelik ürünlerin oluşturulması, pazarlanması ve satışından sorumludur. Finansal
kurumlara, başta döviz ve sabit getirili menkul kıymetler olmak üzere tüm
finansal ürünler üzerine işlem yapabilecekleri bir platform sunar. Ayrıca, uzun
vadeli fonlama ve yapılandırılmış ürünleri müşterilerine özel olarak tasarlayarak,
müşterilerin Deutsche Bank’ın dünya çapındaki dağıtım ağı ve ürün birikiminden
faydalanmasını sağlar. Finansal Kurumlar Biriminin 2014’teki amacı, müşterilerine
ihtiyaç duydukları çözümler sunmaya devam etmek, onlara global bir erişim ve
ürünler sunmak, böylece daha önceki yıllarda olduğu gibi finansal kurumların ortak
hareket ettiği bir stratejik partner olmayı sürdürmektir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
14
- Kurumsal Bankacılık
Kurumsal Bankacılık Birimi seçkin ulusal ve çok uluslu müşteri segmentinin
önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre hizmet vermeyi ve bu sayede stratejik ve
uzun dönemli ilişkiler geliştirmeyi amaçlar. Bu kapsamda, Deutsche Bank'ın
global birikiminden faydalanır ve Banka içerisinde farklı ürün grupları arasındaki
koordinasyonu azami seviyeye çıkartır. Böylece müşterilerine özel olarak tasarlanan
finansman teknikleri ve bankacılık hizmetleri ile en etkin çözümleri sunar. 2014
yılındaki amacı, müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurarak müşterilerindeki
güvenilir, kalıcı ve global iş ortağı algısını pekiştirmek olacaktır.
Destek Hizmetleri
İnsan Kaynakları, Risk Yönetimi, Hukuk, Finansal Raporlama, Uyum ve İç Kontrol,
İç Denetim, Teknoloji ve Operasyon ile İnşaat, Emlak ve İdari İşler bölümleri Destek
Hizmetleri Grubu altında yer almaktadır.
İnsan Kaynakları: İnsan Kaynakları Birimi, Deutsche Bank A.Ş. stratejileri
doğrultusunda, işe alım ve iş gücü planlaması, performans yönetimi, ücret ve yan
haklar yönetimi, eğitim ve gelişim süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.
İşe alım fonksiyonunda, Banka’nın stratejilerini yerine getirecek ve kurum kültürünü
oluşturacak niteliğe sahip doğru kişilerin doğru pozisyonlarda görevlendirilmesi
sağlanmaktadır. Yeni insan kaynağı alımında uzmanlıklar ve ilerleyen dönemlerde
daha büyük sorumluluklar alma potansiyeli göz önünde bulundurularak
profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturur.
Adil ve rekabetçi ücret ve yan haklar sistemlerinin uygulanmasını ilke edinen
Birim, Deutsche Bank’ın küresel olarak benimsenmiş değerlerine uygun bir çalışma
ortamının oluşturulmasını sağlamakla yükümlüdür. Ücretlendirme açısından 2013
yılında global ve lokal uygulamalar takip edilmiştir.
Çalışma ekibinin kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek
motivasyon ile bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlayan İnsan Kaynakları Birimi,
çalışanların eğitimi ve kariyer gelişimi ihtiyaçlarının tespit edilerek hayata
geçirilmesinde çok önemli bir rol oynar.
Daha etkin bir organizasyon yapısı kurulması amacıyla Banka genelinde bölümlerin
işleyişlerinin gözden geçirilmesine ve gereken yerlerde kaynakların optimizasyonu
için gerekli adımların atılmasına devam edilmiştir. Banka insan kaynağının etkin
kullanımı için eğitim, rotasyon, transfer olanaklarına hız verilmiş, bilginin paylaşımı
sağlanmıştır. Strateji doğrultusunda, belirlenen bölümlerin yapılandırılmasına hız
verilerek gerekli ekiplerin oluşturulmasına yönelik planlamalara devam edilecektir.
Risk Yönetimi: Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen ve uygulamaya koyulan “Banka’nın nakit akımlarının
ihtiva ettiği risk - getiri yapısı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliği ve düzeyinin
izlenmesi, kontrol altında tutulması ve gerektiğinde değiştirilmesiyle ilgili”
standartların Banka genelinde uygulanmasından sorumludur.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
15
Operasyon Komitesi
Soldan sağa: Ö. Yekta Bahadıroğlu, M. Kemal Şahin, C. Ertunç Ulak, G. Duygu Özcan, Özge Kutay, Ersin Akyüz, Günce Çakır İldun, Nesrin
Akyüz, Ayhan Eryiğit, Ali Doğrusöz
Risk Yönetimi Birimi, bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli
değerlendirmenin yapılması, risk yönetim stratejileri esas alınarak risk yönetim
politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, risk yönetimi politika ve uygulama
usullerinin uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak, sayısallaştırılabilen
risklerin belirlenen limitler dahilinde kalmasını sağlamak ve risk ölçümü ve risk
izleme sonuçlarının yönetim kuruluna veya ilgili iç sistemler sorumlusuna ve üst
düzey yönetime düzenli ve zamanında raporlanmasını sağlamaktan sorumludur.
Hukuk Birimi: Hukuk Birimi, Deutsche Bank A.Ş.’nin iş ve destek hizmetleri
birimlerine hukuki danışmanlık hizmeti verir, aynı zamanda Kurumsal Sekreterlik
işlerini de yürütür. Banka’nın taraf olduğu sözleşmelerin, işlemlerin ve Banka’nın
diğer birimleri tarafından hazırlanan metinlerin hukuka uygunluğunu inceler,
birimlere hukuki risklerle ilgili görüşlerini bildirir. Banka’nın birimlerinin yeni
projelerini ve geliştirdiği ürünleri hukuki yönden incelemek ve gerektiğinde
hukuka uygun alternatifler sunmak da Hukuk Birimi’nin görevleri arasında yer alır.
Hukuk birimi aynı zamanda Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Denetim Komitesi
sekreteryası işlerini yerine getirir. Banka’nın taraf olduğu davalarda Banka’yı temsil
eder ya da bu amaçla hukuk bürolarını görevlendirir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
16
2014 yılında da Hukuk Birimi’nin finans sektörünü ve Banka’yı ilgilendiren konularla
ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sağlaması, olası projelere hukuki destek vermesi
ve değişen mevzuata Banka’nın uyum sağlaması için gereken çalışmaları yapması
planlanmaktadır.
Finansal Raporlama Birimi: Finansal Raporlama Birimi, günlük ve aylık bazda
hazırladığı raporlarla Deutsche Bank A.Ş.’nin mali durumunu incelemekte ve
sonuçlarını Üst Yönetim’e iletmektedir. Kâr merkezlerinin performanslarının
sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için bu birimlerin günlük ve aylık bazda
mali tablolarını hazırlamaktadır. Banka’nın bağımsız dış denetim firması ve resmi
kuruluşlar tarafından yapılan denetimi için bilgi akışı sağlamaktadır. Üst Yönetim
raporlaması ve dahili kontrol sistemleri üzerinde yeni projeler geliştirmekte ve
benzer projelere destek olmaktadır. Banka’nın mali tablolarını ve ilgili ek bilgileri
istenen formatta hazırlayıp Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C.
Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar
Birliği gibi kurumlara sunmaktadır.
Uyum ve İç Kontrol Birimi: Uyum ve İç Kontrol Birimi, bankanın uyum ve iç kontrol
faaliyetlerini yürütür. Birim, uyum faaliyetleri açısından, kurum içi düzenleme
ve uygulamalarla Deutsche Bank A.Ş. üzerinde bağlayıcılığı olabilecek her türlü
sözleşme ve benzeri yasal metinlerin; ilgili yasa, yönetmelik, etik ilkeler ve genel
kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.
Bu çerçevede, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili yasa ve
mevzuatı temel alarak Banka müşterilerine ve işlemlerine ilişkin gerekli araştırma
ve raporlamaları hazırlamakla sorumludur. İşlevi itibarıyla iş birimleri arasında
bir köprü görevi görür. Birim, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş denetleyici ve
düzenleyici kurumlarla ilişkilerde, gerekli yasal uyum ve iş birliğini sürdürmeye
yönelik tavsiyelerde bulunur. İlgili mevzuatı izleyerek Banka’nın Yönetim Kurulu,
Üst Yönetim ve iş birimlerine gerekli konularda görüş ve öneriler sunmak da
üstlendiği görevler arasındadır.
Uyum ve İç Kontrol Birimi, iç kontrol faaliyetleri açısından, başta finansal ve
operasyonel sistemler olmak üzere Deutsche Bank A.Ş. bünyesinde oluşturulan
tüm kontrol sistemlerinin işlerliğinden faaliyeti gerçekleştiren Birim’den sonra
ikincil olarak sorumludur. Birim, faaliyetlerini Yönetim Kurulu’nun onayladığı
“Uyum ve İç Kontrol Birimi Yönetmeliği” çerçevesinde sürdürür.
Banka’da, gerekli olan kontrol noktalarında, kuvvetlerin ayrılığı ilkesi geçerli
kılınmıştır. İç kontrol sürecinin işlevsel faaliyet kollarından bağımsız olması
sağlanmış ve kurumsal yapıdaki görev ve sorumluluklar işlevler bazında ayrılmıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
01 - Sunuş
2013 Yılı Faaliyetleri
17
Bu organizasyon yapısı sayesinde iç kontrol sistemi kapsamındaki kontroller,
kuvvetlerin ayrılığı ilkesiyle, bağımsız ve objektif olarak gerçekleştirilir. İç kontrol
sistemi, Banka faaliyetlerinin niteliği ve kapsamına bağlı olarak ortaya çıkan
risklerin türüne ve düzeyine uygun biçimde düzenlenmiştir.
İç Denetim Başkanlığı: İç Denetim, Deutsche Bank A.Ş.’nin tüm birimlerindeki iç
kontrol yapısını Yönetim Kurulu adına düzenli ve bağımsız olarak denetlemektedir.
İç Denetim, birimlerin işlem ve uygulamalarını, amaca ve iç/dış mevzuata uygunluk
ve performans bakımından risk analizleri çerçevesinde değerlendirir ve kurumsal
yönetimin etkinliği konusunda Yönetim Kurulu’na yardımcı olmaya odaklanır.
İç Denetim, iş birimlerince Banka etik standartlarının ödün vermeden uygulanıp
uygulanmadığını denetler. İç ve dış mevzuata uygunluk denetiminin yanı sıra, risk
odaklı bir yaklaşımla, tüm iş ve destek bölümlerinin çalışma ortamlarının dinamik
ve etkin bir biçimde kontrolü de İç Denetim Başkanlığı'nca icra edilmektedir.
Teknoloji ve Operasyon Birimleri: 2013 yılında bankanın çeşitlenen ürün gamı
ve artan işlem hacmine yönelik geliştirmeler, kontrol yapımızı güçlendiren
uygulamalar Teknoloji ve Operasyon birimlerinin ana odağı olmuştur. Bu
bağlamda Organizasyonel yapımız yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılmış,
uygulamalar geliştirilmiş ve performans arttırımı için gerekli yatırımlar yapılmıştır.
Teknoloji ve Operasyon Birimleri, 2014 yılında risk kontrolü, hizmet yönetimi,
kapasite arttırımı konularına odaklanacaktır. Bankanın ve ana sermayedarının
stratejileri doğrultusunda, Ürün üretimi, Risk Yönetimi, Donanım ve Yazılım
Konsolidasyonu ve Operasyonel Süreklilik konularının gelişimine devam edecektir.
İnşaat, Emlak ve İdari İşler: İnşaat, Emlak ve İdari İşler Birimi, Deutsche Bank
A.Ş. faaliyetlerinin verimli, güvenli ve etkin biçimde sürdürülmesi için gerekli
sağlık ve güvenlik koşullarına uygun çalışma ortamını sağlamaktan sorumludur.
Banka’nın inşaat, emlak, dekorasyon, kira yönetimleri, bina yönetimi, çalışma
alanları stratejileri, güvenlik sistemleri, ofis ve bina bakım işleri, jeneratör, UPS,
mekanik ve elektrik sistemlerinden oluşan kritik sistemlerinin yönetimi; ayrıca
sigorta, fiziki arşiv yeri sağlama, araç kiralama, kurye ve resepsiyon hizmeti gibi
kurumsal hizmetlerini yürütmekle de yükümlüdür. Birim, iç müşteri ihtiyaçlarına
en iyi hizmeti sunabilmek için Deutsche Bank küresel değerlerine ve standartlarına
uygun bir fiziki çalışma ortamının oluşturulması konusunda faaliyetlerine devam
etmektedir.
2
Yönetim ve
Kurumsal Yönetim
Uygulamaları
19
22
24
24
27
28
28
29
30
Yönetim Kurulu
Üst Yönetim
Bağımsız Denetim
Komiteler
Genel Kurul’a Sunulan
Özet Yönetim Kurulu Raporu
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Banka’nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile
Yaptığı İşlemler
Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Yönetim Kurulu
19
Yönetim Kurulu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Yönetim Kurulu
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
20
Yönetim Kurulu
1
Peter Johannes Maria Tils
Yönetim Kurulu Başkanı,
Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Yönetim Başkanı
1952 doğumlu olan Peter Tils, Köln Üniversitesi’nden İşletme Master derecesine
ve 36 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. 1977 yılında Deutsche Bank AG’de
çalışmaya başlamış olan Tils, 2005 yılından itibaren Frankfurt’ta, Deutsche Bank
Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Yönetiminin Başkanlığını yapmaktadır. Tils, 21
Kasım 2012’de Deutsche Bank A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.
2
Ersin Akyüz
Yönetim Kurulu Üyesi,
Genel Müdür
1961 doğumlu olan Akyüz, London School of Economics’den ekonomi lisans
ve yüksek lisans, University of Chicago’dan işletme yüksek lisans derecelerine
sahiptir. 25 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevler
üstlenen Akyüz, Şubat 2008’den itibaren Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
3
Ahmet Arınç
Yönetim Kurulu Üyesi
Deutsche Bank AG, Londra, Piyasalar - Hazine, Yönetici Direktör
1970 doğumlu olan Arınç, College of Wooster Ekonomi Bölümü mezunudur. 22
yıllık bankacılık deneyimine sahip Arınç, 1998 yılında Deutsche Bank bünyesine
katılmıştır. Deutsche Bank AG‘de Gelişmekte Olan Piyasalar Alım - Satımdan
Sorumlu Yönetici Direktör olarak çalışan Arınç, 2000 yılı Ağustos ayında Deutsche
Bank A.Ş. Yönetim Kurulu’na girmiştir. Arınç, Eylül 2002’den itibaren Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
4
Kaya Didman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
Denetim Komitesi Başkanı
1962 doğumlu olan Didman, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunudur. Kaya Didman Türk Ekonomi Bankası, Baring Securities (Londra),
Morgan Stanley & Co. (Londra) gibi şirketlerde üst düzey görevlerde bulunmuştur.
Haziran 2007’de Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Didman,
Mart 2008’den bu yana Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.
5
Hamit Sedat Eratalar
İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
1952 doğumlu olan Eratalar, Ankara Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü
mezunudur. Eratalar, 1981 - 2001 yılları arasında Arthur Andersen firmasında ortak
olarak çalışmıştır. 2001 - 2008 yılları arasında Eratalar Yönetim Danışmanlığında
kurucu olarak görev yapan Sedat Eratalar, Ağustos 2001’den itibaren Deutsche
Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2006 yılından itibaren ise İç Sistemlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Yönetim Kurulu
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
21
6
Marco Kistner
Yönetim Kurulu Üyesi
1964 doğumlu Marco Kistner, Frankfurt Üniversitesi Bankacılık Yönetiminden
mezundur. 30 yıllık bankacılık deneyimi olan Kistner, 1984 yılından bu yana
Deutsche Bank AG’de görev yapmaktadır. Halihazırda Deutsche Bank AG’de
Gelişmekte Olan Piyasalar Kredi Risk Yönetimi’nin Global Başkanlığını yürüten
Kistner, Eylül 2012’de Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
7
Satvinder Singh
Yönetim Kurulu Üyesi
1970 doğumlu olan Satvinder Singh, Durham Üniversitesi’nden MBA derecesine
sahiptir. 2011 yılında Deutsche Bank AG’ye katılmadan önce HSBC ve Citibank’da
görev alan Singh, Deutsche Bank AG’de halihazırda Saklama ve Menkul Kıymet
Hizmetleri ve Finansal Kurumlar Nakit Yönetimi Global Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Satvinder Singh, Temmuz 2012’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak
göreve başlamıştır.
8
Miklos Kormos
Yönetim Kurulu Üyesi
1962 doğumlu Miklos Kormos, Viyana Üniversitesi Diplomatik ilişkiler dalında
yüksek lisans, Budapeşte Üniversitesi Ekonomi dalında doktora derecesine sahip
olup 2007 yılında katıldığı Deutsche Bank AG’de, Orta Avrupa, İsrail ve Türkiye
Yatırım Bankacılılığından sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yapmıştır. 21 yıllık
bankacılık deneyimine sahip olan Kormos, Kasım 2012’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak atanmıştır. 13 Aralık 2013 tarihinde vefatı nedeniyle üyelik görevi sona
ermiştir.
9
Özge Kutay
Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,
Operasyon Komitesi Başkanı
1970 doğumlu olan Kutay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.
17 yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Kutay, kariyerine 1993 yılında KPMG
Türkiye Ofisi'nde başlamıştır. 1998 yılından itibaren Deutsche Bank A.Ş.
bünyesinde görev yapmakta olan Kutay, 2001-2012 tarihleri arası Genel Müdür
Yardımcısı, Ekim 2012'den itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini
yürütmektedir.
10 Paul Antony Geradine
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi
1960 doğumlu olan Paul Geradine, Oxford Üniversitesi Modern Tarih alanında
yüksek lisans sahibidir. 2012 yılında Deutsche Bank AG’ye katılmadan önce UBS
AG ve HSBC’de görev yapan Geradine, halihazırda Deutsche Bank AG’de Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika bölgesi Kurumsal Bankacılık ve Hizmetleri Uyum Birimi’nin
Başkanlığını yürütmektedir. Geradine, Aralık 2012’de Yönetim Kurulu ve Denetim
Komitesi üyesi olarak atanmıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Bankayla, kendi veya başkası adına yaptığı işlem ya da
rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Üst Yönetim
22
Üst Yönetim
Ersin Akyüz, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür:
1961 doğumlu olan Akyüz, London School of Economics’den ekonomi lisans ve
yüksek lisans, University of Chicago’dan işletme yüksek lisans derecelerine sahiptir.
25 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında çeşitli görevler üstlenen
Akyüz, Şubat 2008’den itibaren Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Özge Kutay, Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi – Operasyon
Komitesi Başkanı:
1970 doğumlu olan Kutay, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 17
yıllık bankacılık deneyimine sahip olan Kutay, kariyerine 1993 yılında KPMG Türkiye
Ofisi'nde başlamıştır. 1998 yılından itibaren Deutsche Bank A.Ş. bünyesinde görev
yapmakta olan Kutay, 2001-2012 tarihleri arası Genel Müdür Yardımcısı, Ekim 2012'
den itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir.
Ali Doğrusöz, Genel Müdür Yardımcısı – Teknoloji ve Operasyon:
1963 doğumlu olan Doğrusöz, North Carolina State University Makine
Mühendisliği’nden lisans ve ODTÜ Makine Mühendisliği’nden yüksek lisans
derecelerine sahiptir. 25 yıldır iş yaşamında olan Doğrusöz, 2002 yılından itibaren
Deutsche Bank A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Süleyman Mert Haracçı, Genel Müdür Yardımcısı – Piyasalar,
Hazine İşlemleri Alım - Satım:
1971 doğumlu olan Haracçı, lisans ve yüksek lisans derecelerini Marmara Üniversitesi
Finans Bölümü’nden almıştır. 1996 yılından bu yana bankacılık sektöründe çalışan
Haracçı, 2000 yılından itibaren Deutsche Bank A.Ş.’de görev yapmakta olup 2009
yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.
Mustafa Bağrıaçık, Genel Müdür Yardımcısı – Kurumsal Finansman,
Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık, Finansal Olmayan
Kurumlar:
1968 doğumlu olan Bağrıaçık, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisliği
lisans, Boston College’dan Finans yüksek lisans ve Suffolk University’den İşletme
yüksek lisans derecelerine sahiptir. 19 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurt içi ve
yurt dışında çeşitli görevler üstlenen Bağrıaçık, Eylül 2009’dan itibaren Deutsche Bank
Londra ve Eylül 2011’den itibaren Deutsche Bank A.Ş. bünyesinde görev yapmaktadır.
Bağrıaçık, Ekim 2012 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Hakan Ulutaş, Genel Müdür Yardımcısı – Global İşlem Bankacılığı,
Takas ve Saklama Hizmetleri:
1965 doğumlu olan Ulutaş, İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.
Marmara Üniversitesi’nden İşletme Yönetimi ve North Carolina State University’den
Yönetim yüksek lisans derecelerine sahiptir. 24 yıllık çalışma yaşamının 21 yılını
bankacılık alanında geçiren Ulutaş, 2004 yılından itibaren Deutsche Bank A.Ş.
bünyesinde görev yapmaktadır. Ulutaş, Ekim 2012 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmıştır.
Cenk Esener, Genel Müdür Yardımcısı – Global İşlem Bankacılığı,
Kurumsal Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret:
1970 doğumlu olan Esener, Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.
Çeşitli bankaların benzer pozisyonlarında toplam 17 yıl görev yaptıktan sonra Ağustos
2009’da Deutsche Bank A.Ş.’ye katılmış, Ekim 2012 itibarıyla Genel Müdür Yardımcılığı
görevine atanmıştır.
Hüseyin Hüsnü Okvuran, Yönetici Direktör – Kurumsal Finansman,
Yatırım Bankacılığı Hizmetleri Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık, Finansal Kurumlar:
1972 doğumlu olan Okvuran, Yale Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi
lisans derecelerine sahiptir. 20 yıllık bankacılık kariyeri boyunca yurt dışında yatırım
bankacılığı alanında çesitli görevler üstlenen Okvuran, Ağustos 2011 itibari ile
Deutsche Bank Yatırım Bankacılığı Hizmetleri, Finansal Kurumlar Grubu’nda Türkiye,
Ortadoğu ve Güneydoğu Avrupa sorumlusu olarak görev yapmaya başlamıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02- Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Üst Yönetim
23
Pınar Çapanoğlu Altuğ, Direktör – Global İşlem Bankacılığı, Finansal Kurumlar,
Nakit Yönetimi:
1977 doğumlu olan Çapanoğlu, ODTÜ İktisat Bölümü mezunudur. 1999 yılından bu
yana bankacılık sektöründe çalışan Çapanoğlu, 2008 yılında Deutsche Bank A.Ş.’ye
katılmıştır.
Ali Cem Cansu, Direktör – Kurumsal Finansman,
Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri, Kurumsal Bankacılık:
1972 doğumlu olan Cansu, ODTÜ İdari Bilimler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü mezunudur. 2007 yılında Koç Üniversitesi’nde Executive MBA yapan Cansu,
ağırlıklı olarak Kurumsal Bankacılık ve Ticaretin Finansmanı alanlarında toplam 17
yıllık bankacılık tecrübesine sahiptir. Mart 2010 tarihinden itibaren Deutsche Bank
A.Ş.’de görev yapmaktadır.
Orhan Özalp, Müdür – Kurumsal Finansman, Sermaye Piyasası ve Hazine Çözümleri,
Finansal Kurumlar:
1982 doğumlu olan Özalp, Koç Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Bölümleri’nden lisans
derecelerine sahiptir. 2006 yılından itibaren Deutsche Bank A.Ş. Hazine Bölümü’nde
çalışan Özalp, 2011 itibarıyla Finansal Kurumlar'dan sorumlu yönetici olarak görev
yapmaktadır.
Özcan Yekta Bahadıroğlu, Direktör – İç Denetim Başkanlığı:
1969 doğumlu olan Bahadıroğlu, ODTÜ’den Ekonomi lisans ve RSM Erasmus
University’den İşletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 1996 yılından itibaren
bankacılık alanında çalışan Bahadıroğlu, 2002 yılında Deutsche Bank A.Ş. bünyesine
katılmıştır. CIA (Certified Internal Auditor) ve CISA (Certified Information Systems
Auditor) sertifikalarına sahiptir.
Mustafa Kemal Şahin, Direktör – Uyum ve İç Kontrol:
1970 doğumlu olan Şahin, ODTÜ Ekonomi lisans ve Warwick Business School, İşletme
yüksek lisans derecelerine sahiptir. 1992 yılından itibaren bankacılık sektöründe
çalışan Şahin, 2005 yılında Deutsche Bank A.Ş. bünyesine katılarak Banka Uyum
Görevlisi olarak atanmıştır. Şahin, 1 Nisan 2011’den itibaren Uyum ve İç Kontrol birimi
yöneticiliğini yürütmektedir.
Cenk Ertunç Ulak, Direktör – Risk Yönetimi:
1976 doğumlu olan Ulak, Boğaziçi Üniversitesi’nden İşletme lisans ve Koç
Üniversitesi’nden İşletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 1999 yılından itibaren
bankacılık alanında çalışan Ulak, 2011 yılında Deutsche Bank A.Ş. bünyesine
katılmıştır.
Günce Çakır İldun, Direktör – Hukuk:
1977 doğumlu olan İldun, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve State
University of New York, Buffalo, Law School yüksek lisans (LL.M.) derecelerine
sahiptir. 14 yıllık mesleki deneyiminin 13 yılı bankacılık alanındadır. 2006 yılının Aralık
ayından itibaren Deutsche Bank A.Ş.’de görev yapmaktadır.
Ayhan Eryiğit, Müdür – İnsan Kaynakları:
1972 doğumlu olan Eryiğit, İstanbul Ünversitesi İşletme Bölümü lisans derecesine
ve Yeditepe Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahiptir. 1996 yılında
profesyonel çalışma hayatına başlayan Eryiğit 1998 yılından bu yana bankacılık
sektörü insan kaynakları alanında çalışmaktadır. Eryiğit, 2013 yılında Deutsche Bank
A.Ş. bünyesine katılmıştır.
Gonca Duygu Özcan, Müdür – İnşaat, Emlak ve İdari İşler:
1972 doğumlu olan Özcan, İTÜ Mimarlık Fakültesi lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi,
Manchester Business School İşletme yüksek lisans derecelerine sahiptir. 21 yıllık iş
deneyiminin 18 yılı bankacılık alanında olan Özcan, 2006 yılından itibaren Deutsche
Bank A.Ş.’de görev yapmaktadır.
Nesrin Akyüz, Müdür – Finansal Raporlama:
1975 doğumlu olan Akyüz, ODTÜ İşletme Bölümü mezunudur. 1997 yılından itibaren
çeşitli bankaların denetimlerinde bulunan Akyüz, 2006 yılında Deutsche Bank A.Ş.
bünyesine katılmıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Bağımsız Denetim
Komiteler
24
Bağımsız Denetim
2013 yılı olağan genel kurul toplantısında Banka’nın kanuni denetçileri istifa
etmiş olup, 28 Mart 2013 tarihli aynı toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmiştir.
Komiteler
Denetim Komitesi
Kaya Didman, Başkan
Paul Antony Geradine, Üye
31 Ekim 2006 tarihinde 48/6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Denetim
Komitesi, 2013 hesap yılı içinde toplam 17 kez toplanmıştır.
Aktif Pasif Komitesi (APKO)
Ersin Akyüz, Başkan
Özge Kutay, Üye
Cenk Esener, Üye
Hakan Ulutaş, Üye
Joachim Bartsch, Üye
S. Mert Haracçı, Üye
Cenk Ertunç Ulak, Üye
Aktif - pasif yapısını gözeterek, risk ağırlıklı varlıklar, likidite ve piyasa riskini
değerlendirerek Banka’nın gelecekteki sermaye gereksinimi analizini yapmakla
yükümlü olan Aktif - Pasif Komitesi, Genel Müdür başkanlığında üç ayda bir
toplanır. 2013 hesap yılı içinde, komite toplantılarına tüm üyeler şahsen ya da
telefonla katılmıştır.
İcra Komitesi
Ersin Akyüz, Başkan
Özge Kutay, Üye
S. Mert Haraçcı, Üye
Hakan Ulutaş, Üye
Cenk Esener, Üye
Pınar Çapanoğlu Altuğ, Üye
H. Sedat Eratalar, Üye
Mustafa Bağrıaçık, Üye
İcra Komitesi, Deutsche Bank’ın küresel stratejilerinin Türkiye’de de takip
edilmesi, Türkiye’de kurulu icracı birimler arasında koordinasyon ve yeni iş
fikirlerinin karşılıklı olarak geliştirilmesine yönelik fikirler üretilmesi ve çapraz satış
imkânlarının araştırılması, altyapı birimleri ile koordinasyon ve Deutsche Bank
markasına yönelik itibar riskini gözetmek amacıyla ayda bir kez toplanır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Komiteler
25
Operasyon Komitesi
Özge Kutay, Başkan
Ali Doğrusöz, Üye
Mustafa Kemal Şahin, Üye
Ö. Yekta Bahadıroğlu, Üye
G. Duygu Özcan, Üye
Ayhan Eryiğit, Üye
Günce Çakır İldun, Üye
Cenk Ertunç Ulak, Üye
Nesrin Akyüz, Üye
Bütün Operasyon, Destek ve Kontrol Birimleri’nin Banka’nın işleyişi ile ilgili
gelişmeleri, değişiklikleri ve sorunları tartışarak çözüm ürettikleri, aynı zamanda
kaynakların etkin kullanımını ve dağılımını düzenledikleri bir platform olan
Operasyon Komitesi haftada bir kez toplanır. Komite toplantı tutanakları Genel
Müdür’e ve İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ne raporlanır.
Personel Komitesi
Ersin Akyüz, Başkan
Özge Kutay, Üye
Ayhan Eryiğit, Üye
Ali Doğrusöz, Üye
S. Mert Haracçı, Üye
Hakan Ulutaş, Üye
Cenk Esener, Üye
Mustafa Bağrıaçık, Üye
Personel Komitesi, personel politikalarının belirlenmesi, uygulanması, tartışılması
ve düzenlemelerin yapılması için gerekli platformların oluşturulmasından; müdür
düzeyine kadar olan terfi önerilerinin değerlendirilmesinden; Banka genelini
ilgilendiren eğitim ve gelişim olanaklarının organizasyonundan; personele
sunulacak hakların uygulamaya koyulmasından sorumludur. Komite, yılda bir kez,
gerekli görüldüğü durumlarda ise Komite Başkanı’nın veya İnsan Kaynakları’nın
çağrısıyla olağanüstü toplanır. Komite toplantılarında temsil edilmeyen bölümlerin
konuları İnsan Kaynakları tarafından temsil edilir.
İtibar Riski Komitesi
Ersin Akyüz, Başkan
Ahmet Arınç, Üye
H. Sedat Eratalar, Üye
Özge Kutay, Üye
M. Kemal Şahin, Üye
Sancar Tomruk, Üye
Hakan Ulutaş, Üye
Cenk Esener, Üye
Günce Çakır İldun, Üye
İtibar Riski Komitesi, Banka için itibari risk taşıma ihtimali olan müşterileri,
işlemleri ya da diğer hususları değerlendirir. Komite, değerlendirdiği işlem
ya da müşterilerin Banka tarafından kabul edilip edilmemesi konusunda ilgili
birimlere önerilerde bulunur. Komite, gerekli görüldüğü durumlarda Genel Müdür
başkanlığında toplanır. Komite’nin sekretaryasını Uyum ve İç Kontrol Yöneticisi
üstlenir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Komiteler
26
Kredi Komitesi
Ersin Akyüz, Başkan
H. Sedat Eratalar, Üye
Özge Kutay, Üye
Kredi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 13 Aralık 2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile
kendisine devredilen yetki çerçevesinde kredi tahsis etmek üzere kurulmuştur.
Komite, kredi kararlarını kendisine verilen limit dahilinde ve tahsis koşullarını
da belirleyerek alır. Kredi Komitesi en az ayda iki defa olmak üzere ve gerektikçe
toplanır.
Risk Yönetimi Toplantıları
İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Piyasalar Birimi Yöneticisi ve
Deutsche Bank A.Ş. Risk Yönetimi Birimi Yöneticisi'nin katılımıyla "Piyasa Riski"
konusuna odaklanan haftalık toplantılar düzenlenir. İhtiyaç duyulması halinde,
Genel Müdür de bu haftalık toplantılarına davet edilir.
Bu haftalık toplantıların amacı, ekonomide meydana gelen gelişmeleri (döviz
kurları, faiz oranları vb.) değerlendirmek, Banka'nın, Devlet Tahvili portföyü ve
(eğer varsa) döviz pozisyonunu tartışmak ve Banka'nın, Piyasa Risk'ine ilişkin
limitler arasında olup olmadığını (PV01 gibi 1 baz değişikliğin Banka'nın kâr/zararı
üzerindeki etkisi) değerlendirmektir. Piyasa riskine ilişkin stres testi sonuçları da
bu toplantılar sırasında tartışılarak gözden geçirilir ve onaylanmaları için Yönetim
Kurulu'na sunulur.
Piyasa Riski, Operasyonel Risk ve Kredi Riski konularının tartışılacağı aylık Risk
Yönetimi toplantılarının da tertiplenmesine karar verilmiştir. İç Sistemlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Operasyon Komitesi Başkanı, Piyasalar Birimi
Yöneticisi, İç Kontrol Yöneticisi ve Deutsche Bank A.Ş. Risk Yönetimi Birimi
Yöneticisi bu toplantılara katılır. İhtiyaç duyulması halinde, Genel Müdür de bu
aylık toplantılarına davet edilir.
Bu toplantıların amacı ekonomideki değişiklikleri değerlendirmek, her türlü kredi,
piyasa riski veya operasyonel risk hususunu tartışmak ve bankanın Banka Limitleri
dahilinde olup olmadığının kontrol etmektir. Kredi, piyasa riski ve operasyonel riske
ilişkin stres testi sonuçları da bu toplantılar sırasında tartışılarak gözden geçirilir ve
onaylanmaları için Yönetim Kurulu'na sunulur.
Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri’nin İlgili Toplantılara Katılımları
Hakkında Bilgiler
Yönetim Kurulu, Banka’nın Ana Sözleşmesi ve ilgili düzenlemelere uygun olarak
en az ayda bir kez toplanır ve Banka ile ilgili konuları gözden geçirerek (yetkileri
düzeyinde) karar alır. Gereksinim duyulması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı’nın
daveti ile de toplantılar düzenlenir. 2013 yılı süresince, gerekli toplantı çoğunluğu
ve karar yeter sayısı açısından üyelerin toplantılara katılımı düzenli olarak
gerçekleşmiştir.
Denetim Komitesi en az ayda bir toplanır. Komite üyeleri ilke olarak toplantıların
tamamına katılır, iş gezisi ya da diğer nedenlerle Banka’da bulunmadıkları
zamanlarda da toplantı gündemindeki konularla ilgili görüş ve önerilerini telefonla
katılarak bildirir. 2013 yılı içinde toplantı çoğunluğu ve karar yeter sayısı açısından
Komite ve Kurul Üyeleri toplantılara düzenli olarak katılmıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Komiteler
Genel Kurul’a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu
27
Yönetim Organı Üyelerinin Banka ile Yaptığı İşlemler
Banka Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Banka
ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında
faaliyetleri bulunmamaktadır.
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi
üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam
tutarı 17.172 bin TL'dir. Ayrıca üst düzey yöneticilerin yolculuk, konaklama gibi
giderlerinin toplamı 531 bin TL'dir.
Genel Kurul’a Sunulan Özet
Yönetim Kurulu Raporu
Banka’nın toplam aktifleri 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, bir önceki yıla göre
%82 oranında artış göstererek 2.359.630 bin TL olmuştur. Artışın başlıca nedeni
kredilerdeki artıştır.
2012 yılı sonunda krediler 381.905 bin TL iken, 2013 yılında %137 oranında artarak
904.029 bin TL olmuştur. Kredilerin tamamı kısa vadelidir.
Mevduat tutarı 592.956 bin TL’ye yükselerek bir önceki dönemdeki 430.740 bin
TL’ye göre %38 oranında bir artış göstermiştir. Artışın başlıca nedeni bankalar
mevduatıdır.
31 Aralık 2012 tarihinde 41.325.502 bin TL olan emanet kıymetler, %10 artarak 31
Aralık 2013 tarihinde 45.377.511 bin TL bakiyeye ulaşmıştır.
Bilanço dışı yükümlülükler 31 Aralık 2012 tarihinde 3.401.449 bin TL iken, 31 Aralık
2013 tarihinde alım - satım amaçlı türev finansal araçların ve taahhütlerin etkisiyle
6.149.499 TL’ye yükselmiştir.
Banka’nın 2013 yıl sonu itibarıyla vergi sonrası dönem kârı 2.087 bin TL olarak
gerçekleşmiştir.
Banka, faaliyetlerini yüksek kârlılıkla sürdürmekte ve özkaynaklarını
güçlendirmektedir. Banka, ilgili mevzuatla belirlenen asgari oranın oldukça
üzerinde bir sermaye yeterliliği standart oranına ve borçlarını ödeyebilecek yüksek
likidite seviyesine sahiptir.
Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler
Safi kârın tahsis ve dağıtımı, Deustche Bank A.Ş. hissedarları Genel Kurulu’nun
takdirindedir. Raporlama tarihi itibarıyla 2013 yılı Genel Kurul Toplantısı henüz
yapılmadığından cari yılda kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır.
Banka’nın 28 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında 2012
yılı bilançosuna göre ertelenmiş vergi aktifinden sonraki net dönem kârı olan
104.107 bin TL net kârdan, 5.190 bin TL tutarında 1. tertip yasal yedek ayrıldıktan
sonra hissedarlara 90.261 bin TL temettü dağıtılmış, ödenen ve dağıtılan temettü
üzerinden 8.351 bin TL 2. Tertip yasal yedek ayrılmış, kalan 305 bin TL olağanüstü
yedeklere aktarılmıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
İnsan Kaynakları Uygulamaları
Banka'nın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemler
28
İnsan Kaynakları Uygulamaları
İnsan Kaynakları, çalışanların eğitim gereksinimlerini öncelikli olarak performans
değerlendirme süreci ışığında bölüm yöneticilerinin işbirliği ile belirler. Eğitim
ve gelişim konusunda yerel düzeyde yürütülen programların yanı sıra Deutsche
Bank’ın bu alandaki uluslararası imkân ve tecrübelerinden de yararlanılır.
Çalışanların uluslararası çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi konusuna da
önem veren Banka, teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişimle ilgili eğitimler
de verir. Ayrıca çalışanlar yerli ve yabancı eğitim şirketlerinin hizmetlerinden de
yararlanmaktadır.
Performans değerlendirmesi ve hedef belirleme, yılın belirli dönemlerinde
bilgisayar ortamında çevrim içi olarak yapılır. Personelin öz değerlendirmesi
alındıktan sonra süreç, yöneticilerin geri bildirimleriyle devam eder. Performans
değerlendirmesi sonuçları, kariyer planlaması, eğitim ve gelişim gereksinimlerinin
belirlenmesi ve ücretlendirme için kullanılır.
“İşyerinde Çeşitlilik” konulu hafta 11-15 Kasım 2013 tarihlerinde yapılmış ve "Farklı
Kültürlerde Çalışma ve İletişim" konusunda bir toplantı düzenlenmiştir.
Çalışanların %67’si üniversite, %30’u yüksek lisans ve doktora mezunu, %3’ü lise
mezunu olan Deutsche Bank A.Ş.’de 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 110 kişi istihdam
edilmektedir.
Banka'nın Dahil Olduğu Risk Grubu
ile Yaptığı İşlemler
Banka, faaliyetleri kapsamında Grup şirketleriyle çeşitli işlemler yapmaktadır.
Piyasa fiyatlarıyla gerçekleştirilen bu işlemler tümüyle ticari nitelik taşımaktadır.
Oluşan kâr / zarar, gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir.
Deutsche Bank A.Ş.’nin dahil olduğu risk grubuyla yaptığı işlemler ekte yer alan
ilgili finansal tablo dipnotlarında ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
Banka, hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle ve/veya hâkim şirketin
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına hukuki işlem
gerçekleştirmemiştir. Grup şirketleri ile ilişkilerde bankacılık mevzuatı ve piyasa
koşulları dikkate alındığından geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı
bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan önlemler bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Destek Hizmeti Alınan Kişi ve Kuruluşlar
29
Destek Hizmeti Alınan Kişi ve
Kuruluşlar
2013 yılı içinde Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti
Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti
alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındığı kuruluşlara ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
Destek Hizmeti Alınan
Kuruluşun Unvanı
Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Alanı
Securverdi Güvenlik
Güvenlik
Hizmetleri A.Ş.
Akbasım Matbaacılık ve
Operasyonel
Ticaret Ltd. Şti.
İşlemler
JCI
Muhaberat
BİS Çözüm Bigisayar ve Bilgi Sistemleri
Entegrasyon Hiz. ve Tic. A.Ş.
Global Bilişim Bilgisayar Yazılım
Bilgi Sistemleri
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Dataassist Bilgi Teknolojileri A.Ş.
İnsan Kaynakları
Manpower İnsan Kaynakları Ltd. Şti.
İnsan Kaynakları
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
BT Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Operasyonel
İşlemler
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank AG South African Branch, Bilgi Sistemleri
Deutsche Securities (Pty) Ltd,
Deutsche Securities SA (Pty) Ltd.
Deutsche Bank AG
Bilgi Sistemleri
Deutsche Bank DBOI Operasyonel İşlemler
Global Services Pvt Ltd Platin S.M.M.M. Ltd. Şti.
Operasyonel İşlemler
Hizmetin
Açıklaması
İşyeri, bina ve eklentilerinde güvenlik
hizmeti ile nakit ve kıymetli taşıma
Çek karnelerinin yasal şekil
şartlarına uygun olarak, güvenli ve süresi içinde basımı
Muhaberat Hizmeti
Ana Bankacılık Sistemi
Teknik destek ve bakım-EFT/
EMKT arayüz geliştirme ve bakım
Bordrolama Hizmeti
İnsan Kaynağı Hizmeti
Teknik destek ve bakım-SMARAGDŞüpheli işlem tespiti uygulaması
Teknik destek ve bakımMessage Broker-Swift arayüzü
Teknik destek ve bakımMINT-Swift Mesajlarının alımı ve gönderimi ile ilgili destek hizmeti
Acil Durum Merkezi fiziksel yer temini ve tüm altyapı hizmetleri
Hotscan - Ambargo filtreleme uygulaması kapsamında operasyonel destek hizmetleri
Teknik destek ve bakım-HOTSCANAmbargo filtreleme uygulaması
Teknik destek ve bakım-SSR-Mutabakat
Uygulaması-Teknik destek ve bakım- ID-Management-kullanıcı hesap yönetimi
Teknik destek ve bakım- Active Directory-Kimlik Yönetimi
Teknik destek ve bakım-Network desteği
Teknik destek ve bakım-Auto Hedger
Teknik destek ve bakım-DAP
Müşteri Bilgilendirme Hizmetleri
Veri giriş ve dosyalama hizmeti
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
30
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Deutsche Bank A.Ş.’nin birinci derecede öncelikli
konuları arasında yer alır. Banka, sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan
projeleri desteklemek konusuna büyük bir duyarlılıkla yaklaşır. Deutsche Bank A.Ş.,
kurumsal sosyal sorumluluğun; müşteri memnuniyeti, çalışanların motivasyonu,
sağlıklı, verimli ve yüksek nitelikli bir çalışma ortamı sağlamak kadar önemli
olduğunun bilincindedir.
Deutsche Bank, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir köprü olmaya devam ediyor:
Deutsche Bank, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkilerin geliştirilmesi konusuna büyük önem vermektedir. İki ülke arasında
yıllardır süregelen ilişkilere katkı sağlayabilmek için ekonomik, sosyal ve kültürel
projelerin geliştirilmesine çalışmaktadır.
Ana hissedarımız Deutsche Bank AG, oniki senedir yılda bir kez müşterileri
arasında önde gelen orta ölçekli firmaların üst düzey yöneticileri için geleneksel
“Incentive Tour for Top GMC Clients” toplantısını organize etmektedir. Bankanın,
Almanya ve Türkiye arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine verdiği
önem nedeni ile bu toplantı oniki sene içinde dört kez İstanbul’da gerçekleştirildi.
Ayrıca 2013 yılında ilk defa “Deutsche Bank European Advisory Board Meeting”
Türkiye’ de tertiplendi. İstanbul’da organize edilen bu toplantılara aileleri ile birlikte
katılan ve şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatını bulan kişiler
Türkiye ile ilgili izlenimlerini zenginleştirdiler.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk - Alman İş Konseyi (DEIK) ve Deutsche Bank’ın
işbirliği ve ana sponsorluğu ile 2010 yılında tarihinde ilk defa Berlin’de Türk ve
Alman Hükümet yetkilileri, iş dünyasının temsilcileri ve basın mensuplarının
katılımı ile gerçekleştirilen “I. Türk - Alman Yatırım ve İşbirliği Konferansı”
nın başarılı sonuçları etkisini göstermiş, 2011 yılında da DEIK Türk - Alman İş
Konseyi’nin koordinasyonu ile Berlin’de düzenlenen “II. Türk - Alman Yatırım ve
İşbirliği Konferansı” gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında bu ilişkiler daha da güçlenerek
devam etmiştir.
Deutsche Bank, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarına devam edecektir.
Van Depremi Projesi:
Ekim 2011'de yaşanan Van depreminde evsiz kalan depremzedelerin yaralarını
sarabilmek amacı ile Deutsche Bank tarafından 100.000 Euro tutarında bir bütçe,
konteyner evlerin yaptırılması ve gerekli olan ihtiyaçların temini için tahsis edildi.
Deprem sonrasında Konteyner Kent’te yaşamaya başlayan aileler ziyaret edilerek,
ihtiyaçları tespit edildi ve gerekli yardımlar yapıldı. Ayrıca, Van Valiliği Sosyal
Yardım ve Dayanışma Vakfı (VSYDV) tarafından tespit edilen maddi durumu kısıtlı
15 ilköğretim öğrencisine 2012 – 2014 öğrenim yılları arasında eğitim bursu verildi.
Eğitim bursu verilen öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında
çeşitli armağanlar gönderildi.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
31
Sait Taşcıoğlu İlköğretim Okulu Projesi:
2010 yılından itibaren devam eden “Sait Taşçıoğlu İlköğretim Okulu” projesi
kapsamında 2013 yılında İstanbul, Beykoz İlçesi, Zerzevatçı Köyü’nde bulunan
okulun yetkilileri ile görüşmeler yapılarak okulun ve öğrencilerin ihtiyaçları tespit
edildi. Deutsche Bank çalışanları tarafından organize edilen çeşitli projeler ile
küçük öğrenciler için her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda
çeşitli eğitici oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Ayrıca kitap okumayı teşvik etmek
amacıyla Deutsche Bank çalışanları tarafından okula kitap bağışları yapıldı.
Çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için satranç ve Ingilizce eğitim
setleri temin edildi.
Deutsche Bank Hatıra Ormanı Projesi:
Çevreyi koruma bilincini yaygınlaştırmak ve geliştirmek için 2010 yılında başlatılan
bir proje ile Deutsche Bank çalışanlarına, her yıl olduğu gibi 2013 yılında da doğum
günlerinde Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma
Vakfı (TEMA) aracılığı ile birer fidan hediye edildi.
TEMA Vakfı'nın erozyon ve çölleşme ile mücadele çalışmalarına destek
sağlamak amacı ile 2014 yılı içinde dikimi gerçekleştirilecek olan Balıkesir Kepsut
Hatıra Ormanı'na fidan bağışında bulunularak Deutsche Bank Hatıra Ormanı
oluşturulmasına karar verildi.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
32
Kültür & Sanat:
Sanatın evrensel gücüne inanan Deutsche Bank, sanata ve sanatçılara
verdiği önem ve desteği sürdürmektedir:
Deutsche Bank yaklaşık 32 yıldır yaratıcılık ve yeniliği teşvik etmek amacı ile
dünyanın her yerinden umut vadeden genç sanatçıları resim ve müzik konularında
desteklemektedir. Dünyanın en büyük ve önemli kurumsal sanat koleksiyonuna
sahip olan Deutsche Bank’ın koleksiyonunun başlangıç noktası olarak, sanatın
gelişimine katkıda bulunma konusundaki kararlılığı ve duyarlılığı gösterilebilir.
1945 yılından itibaren geliştirdiği kurumsal koleksiyonu resim ve fotoğraflardan
oluşmaktadır. Deutsche Bank İstanbul’da daha önceki yıllarda Habersiz Buluşma
/ Blind Date ve Joseph Beuys ve Öğrencileri / Joseph Beuys and His Students
sergilerini gerçekleştirmiş; 1. Contemporary Istanbul ve Edge of Arabia Istanbul:
Transition / Geçiş sergisinin sponsoru olarak bir medeniyetler köprüsü olan
İstanbul’a verdiği önemi vurgulamıştır.
Magdelena Kozena ve Venedik Barok Orkestrası Konseri:
Ana hissedarımız Deutsche Bank AG 2013 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın
(IKSV) 41. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Aya İrini Müzesi’nde gerçekleştirilen
barok müziğin ünlü sopranosu Magdelena Kozena ve kendisine eşlik eden Venedik
Barok Orkestrası Konseri’nin sponsoru olarak sanata ve İstanbul’a ne kadar önem
verdiğini bir kez daha göstermiştir.
Berlin Filarmoni Orkestrası:
Ana hissedarımız Deutsche Bank AG, 1882 yılında özerk bir topluluk olarak
kurulan ve çağımızın en önemli klasik müzik oluşumlarından biri sayılan Berlin
Filarmoni Orkestrası’nı 1989 yılından beri desteklemektedir. 2002 yılında “Ana
Sponsor/Exclusive Partner” olan Deutsche Bank, genç yeteneklerin eğitimi
konusuna odaklanmış, ayrıca yenilikçi bir girişim olarak 2009 yılında dijital konser
salonunun açılmasına ve orkestra’nın internet ortamında daha geniş kitleler ile
buluşmasına olanak sağlamıştır. Eylül 2012’de İKSV’nin 40. yıldönümü nedeniyle
Berlin Filarmoni Orkestrası da tarihinde ilk defa İstanbul’da bir konser verdi;
orkestra ayrıca İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV) düzenlediği 26.
Uluslararası İzmir Festivali kapsamında İzmir’de festivalin kapanış konserini vererek
sanatseverler ile buluştu.
Bireyleri kendi şehirleri için sorumluluk almaya teşvik ediyoruz:
Dünyadaki metropolitan kentlerin geleceğini incelemek üzere Deutsche Bank’ın
uluslararası forumu Alfred Herrhausen Society ve London School of Economics
(LSE) tarafından 2009 yılında İstanbul’da organize edilen “Urban Age” konferansı
ve proje yarışması ile, çok kültürlü toplumlarda kentsel yaşama katılım ve
sorumluluk alma konuları farklı ortamlardaki kişilerle paylaşılmış, kentli olmanın
sorgulanması ve bireyleri kendi şehirleri için sorumluluk almaya teşvik etmek üzere
çalışmalar yapılmış ve proje yarışmasında ödül kazanan projeler takip edilmiştir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
02 - Yönetim ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
33
Çevre, kadın emeğini güçlendirme, eğitim konularında projeler üreten
vakıfları desteklemeye devam ediyoruz:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü:
Kadınlarımızın kişisel gelişimlerine ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına
verilen önem nedeni ile Deutsche Bank çalışanları tarafından kurumsal sosyal
sorumluluk projelerini desteklemek için organize edilen piyangonun geliri 8
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGIDER’e
bağışlandı.
Organize edilen bir kermes ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda dar gelirli
kadınlarımızın el emeği ve göz nuru ile yaptıkları hediyelik eşyalar Banka çalışanları
tarafından satın alınarak hem el sanatlarımızın tanınmasına ve yaşamasına hem de
kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunuldu.
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Koruncuk:
Kitap okumayı teşvik etmek amacıyla Deutsche Bank çalışanları tarafından Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Koruncuk kütüphanesine kitap bağışı yapılarak
kimsesiz çocukların eğitimine destek olundu.
Dünya Haftası / Earth Week:
18 - 23 Mart tarihleri arasında tüm dünyada kutlanan ve çeşitli etkinlikler ile
farkındalık yaratılmaya çalışılan “Dünya Haftası / Earth Week” kapsamında su ve
enerji kaynaklarının doğru ve tasarruflu kullanılabilmesi için gerekli önlemler alındı,
ayrıca sunum ve duyurular ile bilinçlendirme sağlandı.
Kasım 2013 de tüm Deutsche Bank ofisleri ile eş zamanlı olarak kutlanan “Diversity
Week” kapsamında bireylerin birbirlerini ve aralarındaki kültür farklılıklarını daha
iyi anlamalarını sağlamak ve bir farkındalık yaratmak amacı ile çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
Deutsche Bank A.Ş. çalışanları bireysel olarak sorumluluk alarak kendi
sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştiriyor:
Deutsche Bank A.Ş., çalışanlarının toplum ve çevre bilinci gelişmiş, duyarlı ve
sorumluluk almaya hazır bireyler olması konusuna öncelikli olarak önem verir.
Bu nedenle çalışanlarının bireysel olarak sorumluluk almaları ve kendi projelerini
gerçekleştirmeleri teşvik edilir. Deutsche Bank A.Ş. çalışanları 2013 yılı içinde ferdi
projelerini geliştirerek daha yaşanılabilir bir çevre için sorumluluk alarak atık kâğıt,
plastik torba ve plastik şişe kapaklarının toplanması, su ve enerji kaynaklarının
kullanımından tasarruf edilmesi konularında aktif olarak çalıştılar. Deutsche Bank
çalışanları sevdiklerine özel bir armağan verecekleri zaman bile sosyal sorumluluk
bilinci ile davranarak çevreye, eğitime ve maddi imkansızlıklar içinde olan kişilere
katkıda bulunmayı arzu etmektedirler.
3
Finansal Bilgiler ve
Risk Yönetimi
35
37
38
38
39
39
39
41
42
43
Denetim Komitesi Raporu
Yönetim Beyanı
Denetimler
Şirket Faaliyetleri İle İlgili Diğer Bilgiler
Mali Durum Değerlendirmesi
Hedeflerin İzlenmesi
Risk Yönetimi Politikaları
Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlar
Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Denetim Komitesi Raporu
35
Denetim Komitesi Raporu
Denetim Komitesi’nin 2013 yılı hesap dönemi içinde Banka’nın iç kontrol, iç
denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin olarak olumsuz herhangi bir tespiti
söz konusu olmamıştır. Banka’nın iç sistemlerle ilgili birim yöneticileriyle düzenli
şekilde görüşmeler gerçekleştirilmiş, Banka riskleri ve faaliyetleri yakından takip
edilerek herhangi bir riskin zamanında tespiti ve giderilmesine yönelik önlemlerin
alınması sağlanmıştır. Banka’nın muhasebe uygulamalarının 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygunluğuyla ilgili olarak bağımsız denetim
kuruluşunun değerlendirmeleri gözden geçirilmiş ve herhangi bir tutarsızlık tespit
edilmemiştir.
Banka'mızda yürütülen risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri hakkındaki
gözlem ve düşüncelerimiz aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim’in Gözetimi: Yönetim Kurulu,
bankacılık sektöründe aktif olarak çalışan, bankacılığın çeşitli konularında
uzmanlaşmış, üstlenilen risklerin türleri, bunların ne biçimde ortaya çıktığı ve
nasıl yönetilebileceği konusunda yeterli bilgiye sahip ve deneyimli üyelerden
oluşmaktadır.
Üst Düzey Yönetim ise Yönetim Kurulu ile yakın irtibatta olan, riskler konusunda
bilgili ve deneyimli, aynı zamanda ana ortak Deutsche Bank AG’nin de bu konudaki
bilgi birikimini ve deneyimlerini kullanabilen bir ekiptir.
Finansal piyasalarda, risk yönetimi uygulamalarında ve Banka’nın faaliyetlerindeki
gelişmelere bağlı olarak, söz konusu risklere ilişkin sürekli bilgilendirme ile ilgili
sorumluluklar belirlenmiştir. Risk raporlamaları günlük olarak yapılmaktadır.
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetim, gerekli muhasebe ve raporlama
sistemlerinin güvenilirliğini ve işlerliğini, söz konusu sistemleri kullananlar
dışındaki uzmanlarla izlemektedir.
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve ana ortak Deutsche Bank AG, risk alma
limitlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve piyasa koşullarındaki değişiklikler
karşısında gerekli koruyucu tedbirleri almaktadır.
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve ana ortak Deutsche Bank AG, Banka’nın iş
birimlerinin ve faaliyet kollarının, yapılan işin niteliği ve kapsamının gerektirdiği
bilgi, deneyim ve uzmanlığa sahip personeli istihdam etmeleri konusunda titiz
davranmaktadır.
Ayrıca bu personelin Deutsche Bank AG’nin uzmanlarından, onların bilgi ve
deneyimlerinden yararlanmasına olanak sağlanmaktadır.
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve ana ortak Deutsche Bank AG, tüm
çalışanlara işe alım sırasında elden imza karşılığı tebliğ edilen Deutsche Bank
Grubu İş Etiği ve Davranış Kuralları / Code of Business Conduct and Ethics for
Deutsche Bank Group ile Banka’nın faaliyetlerini emin ve güvenilir bir biçimde
yerine getirecek insan kaynağını oluşturmak için gerekli kuralları belirlemiştir.
Böylece, çalışanların dürüst ve ahlaklı olmalarını, basiretli yönetim felsefesi ve
davranış tarzlarına uygun hareket etmelerini sağlamak için gerekli önlemler
alınmıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Denetim Komitesi Raporu
36
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve ana ortak Deutsche Bank AG, Banka’nın
iç denetim ve kontrol sistemleri vasıtasıyla Banka’nın tüm faaliyetlerini yeterince
kontrol altında tutmaktadır.
Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetim ve ana ortak Deutsche Bank AG, Banka
tarafından yeni bir faaliyete başlanmadan ya da yeni bir ürün sunulmadan önce bu
faaliyet veya üründen kaynaklanabilecek tüm riskleri değerlendirmek amacıyla Yeni
Ürün Kabul / New Product Approval ve Yeni İşkolu Kabul / New Business Approval
prosedürlerini uygulatmakta ve söz konusu risklerin yönetimi için gerekli altyapıyı
ve iç kontrolleri sağlamaktadır.
Anılan prosedürler, yeni bir faaliyete ya da ürünün alınıp - satılmasına
başlanmadan önce Banka’nın bu faaliyetlerdeki risklerinin tanımlanması, izlenmesi
ve kontrolü için gerekli altyapının mevcudiyetini gözden geçirmeyi amaçlamaktadır.
Risk Yönetimine İlişkin Politikalar, Uygulama Usulleri ve Limitler: Banka’nın
hazine bonosu ve devlet tahvili alım - satım faaliyetlerindeki riskleri tanımlanmış;
ölçülmesi, izlenmesi ve kontrolünü sağlayacak politikalar, uygulama usulleri ve
limitler belirlenmiştir.
Söz konusu politikalar, uygulama usulleri ve limitler sadece Deutsche Bank A.Ş.’nin
değil aynı zamanda ana ortak Deutsche Bank AG yönetiminin deneyim düzeyi,
hedef ve amaçları ve mali bünyesinin sağlamlığıyla uyumludur. Risk politikaları
esas olarak Deutsche Bank AG tarafından belirlenmekte, Denetim Komitesi’nde
Deutsche Bank A.Ş. için uygun olanlar değerlendirilmekte ve kabul edilmekte,
ardından Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmaktadır.
Banka faaliyetlerindeki hiyerarşik yetki ve sorumluluk silsilesi organizasyon şeması
ile belirlenmiştir.
2013 yılı içinde önemli boyutlarda risk doğurabilecek bir işlem tarafımızca tespit
edilmemiştir. Banka’da uygulanan tüm risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri,
oluşabilecek riskleri önceden teşhis etme yeteneğine sahiptir.
Denetim Komitesi adına
Kaya Didman, Başkan
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Yönetim Beyanı
37
Yönetim Beyanı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 13 Ocak 2010 tarih ve
27461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla yürürlüğe
giren Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri
ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğin 33.
maddesi uyarınca hazırlanması öngörülen Yönetim Beyanı’na ilişkin hususları
belirleyen 30.07.2010 tarih ve B.02.1.BDK.0.77.00.00.010.06.02/3 sayılı “Yönetim
Beyanı” konulu Genelge dikkate alınarak Deutsche Bank A.Ş. (“Banka”) Yönetim
Kurulu’nun bilgi sistemleri ve bankacılık süreçlerine ilişkin iç kontrollerinin 1 Ocak
2013 - 31 Aralık 2013 denetim dönemi açısından etkinlik, yeterlilik ve uyumluluğuna
ilişkin değerlendirilmesi sonucunda,
• Bankamız Yönetim Kurulu’nun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 29 ve 30 uncu
maddeleri ve 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
istinaden etkin, yeterli ve uyumlu bir iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi
yükümlülüğünün bulunduğunu,
• Bankamız İç Kontrol ve İç Denetim birimlerince, Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca
Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi
Hakkında Yönetmelik’in 25. Maddesi’nde yer verilen bankacılık süreçleri ve 24.
Maddesinde yer verilen Bilgi Sistemleri süreçleri için iç kontrol sistemi incelenmiş
ve bu sistem hakkında bütün önemli kontrol eksikliklerini ortaya koymak üzere bir
değerlendirme yapılmış olduğunu,
• Bankamız ilgili birimlerince, iç kontrol sistemi hakkında yapılan değerlendirmede
bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen çalışmaların kullanılmadığını
ve ilgili birimler tarafından hazırlanan çalışmaların kullanıldığını,
• Bankamız İç Kontrol Sistemi üzerinde tespit edilen önemli kontrol eksikliği
bulunmadığını,
• İç kontrol sistemimizin, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik’in “İç
Kontrol Sistemi” başlıklı ikinci kısmı ile 14 Eylül 2007 tarihli ve 26643 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak
İlkelere İlişkin Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar açısından etkinliği, yeterliliği
veya uyumluluğuna engel teşkil edecek herhangi bir önemli kontrol eksikliğinin
olmadığını,
• İç kontrol sistemimiz üzerinde yapılan degerlendirmelerde -dönem sonu itibariyle
düzeltilmiş olsa dahi- iç kontrol sistemimize ilişkin tespit edilen tüm kontrol
zayıflıklarının ve kayda değer kontrol eksikliklerinin sınıflandırılarak bağımsız
denetçiye sunulduğunu,
• İç Denetim tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde toplam
25 adet Kontrol Zayıflığı (KZ) ile beş adet Kayda Değer Kontrol Eksikliği (KD) tespit
edildiğini, hali hazırda 16 adet KZ ve bir adet KD sınıflı bulguya yönelik yönetim
aksiyon planlarının hedef tarihlerine uygun olarak devam etmekte olduğunu,
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Yönetim Beyanı
Denetimler
Şirket Faaliyetleri İle İlgili Diğer Bilgiler
38
• Finansal tablolarda önemli yanlış beyana sebep olan veya başta finansal veriler
olmak üzere banka açısından hassasiyet arz eden verilerin bütünlüğü, tutarlılığı,
güvenilirliği, gereken durumlarda gizliliği ve faaliyetlerin sürekliliğini önemli ölçüde
etkileyen ya da önemli seviyede olmasa da yöneticilerin veya iç kontrol sisteminde
kritik görevleri bulunan diğer görevlilerin dâhil olduğu suistimal veya yolsuzlukların
bulunmadığını,
• Daha önceki bağımsız bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimlerinde tespit
edilip bankaya sunulmuş ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından çözüldüğü
onaylanmamış olan bulguların çözülüp çözülmediğine dair kontrollerin yapılarak
bağımsız denetçiye sunulduğunu,
• İç kontrol sistemimizde gerçekleştirilen incelemeleri takiben, önemli ve kayda
değer kontrol eksiklikleri konularında banka tarafından alınmış olan düzeltici
önlemleri de içerecek şekilde, iç kontrol sisteminde veya iç kontrol sistemini önemli
derecede etkileyebilecek diğer hususlarda meydana gelmiş olan değişikliklerin
bağımsız denetçiye sunulduğunu
beyan ederiz.
Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu
Denetimler
Hesap dönemi içerisinde Banka; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen rutin mali denetime ve Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen rutin yükümlülük
denetimine tabi tutulmuştur. Ayrıca bankanın bağımsız denetçisi tarafından da üçer
aylık sınırlı denetimler ile yıllık denetim de gerçekleştirilmiştir.
Şirket Faaliyetleri İle İlgili Diğer
Bilgiler
Banka aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikte dava bulunmamaktadır.
2013 yılı içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından
mevzuata aykırılık nedeniyle toplam 167.385 TL tutarında idari para cezası Banka’ya
tebliğ edilmiştir. Banka yönetim kurulu hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da
adli yaptırım bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Mali Durum Değerlendirmesi
Hedeflerin İzlenmesi
Risk Yönetimi Politikaları
39
Mali Durum Değerlendirmesi
Sektör Ortalamasına Göre Yüksek Sermaye Yeterliliği
Deutsche Bank A.Ş. sektör ortalamasına göre yüksek bir sermaye yeterliliği ile
çalışmaktadır. Bilanço içi ve dışı döviz dengesi birlikte yönetilmektedir. Banka
aktiflerinin çoğunluğu alım - satım amaçlı menkul kıymetler portföyünden ve
kredilerden meydana gelirken, kârın çoğunluğu da menkul kıymetlerden ve
kredilerden alınan faizler, türev finansal işlemler kârlarından oluşmaktadır. Banka
yönetimi, likidite ve faiz riskini, Deutsche Bank AG’den olan fonlama limiti ve
sermayeyi dikkate alarak, makul bir tutarı aşan riskler ile ilgili olarak da Deutsche
Bank AG, Londra’ya ileri valörlü menkul kıymet satışı yaparak dikkatli bir biçimde
yönetmektedir. Sürekli likit pozisyonda olan Banka, yatırım kararlarını piyasa
koşullarına göre almaktadır.
Banka‘nın ana sermayedarı, Deutsche Bank AG, Genel Kurulu‘nda kabul edilerek
yıllık faaliyet raporunda yayımlanan deklarasyon ile Deutsche Bank A.Ş.’nin
sözleşmeli sorumluluklarını yerine getireceğini taahhüt etmektedir.
Genel Kurul’a sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu’nda mali durum
değerlendirmesi rakamsal olarak irdelenmiştir.
Hedeflerin İzlenmesi
Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere uygun olarak yıllık bütçe
oluşturulmakta ve faaliyet sonuçlarının, bütçe ile uyumluluğu izlenmektedir. İçsel
değerlendirme süreci kapsamında oluşturulan kâr/zarar, bilanço ve risk ağırlıklı
varlıklara ilişkin değerler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Cari
dönemde piyasalardaki dalgalanmaların da etkisiyle bütçelenen kâra göre daha az
kâr gercekleşmiştir.
Genel Kurul tarafından alınan kararlar Yönetim Kurulu tarafından istisnasız yerine
getirilmektedir.
Risk Yönetimi Politikaları
Genel Politikalar
Deutsche Bank A.Ş. alım – satım amaçlı Türk Lirası hazine bonosu ve devlet
tahvilleri ile özel sektör bonosu portföyü bulundurmaktadır fakat hisse senedi
piyasasında işlem yapmamaktadır. Banka, vadesi beş yılı aşan nakdi ve gayrinakdi
kurumsal kredi vermemektedir. Banka'nın Nakdi Kredi’ler için ayrı, Garanti
mektubu ve Akreditif'ler için ayrı olarak belirlemiş olduğu üst sınırlar mevcuttur.
Ayrıca ülke ve sektör yoğunlaşma limitleri bulunmaktadır. Bankalararası para
piyasası işlemlerinin ise altı aydan uzun vadeli olmamasına dikkat etmektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Risk Yönetimi Politikaları
40
Bankalar ve kurumlar ile yapılacak yabancı para işlemleri “teslimat karşılığı
ödeme” şeklinde yapılmaktadır; limit tesis edilmiş banka ve kurumlar bu kurala
istisnadır. Yeni ürün ve yeni işkollarıyla ilgili olarak Banka’nın onay prosedürü
işletilmektedir. Her türlü operasyonel riske yönelik sigorta işlemleri Deukona ile
birlikte koordine edilmektedir. İtibar riskine ilişkin konular İtibar Riski Komitesi’nde
tartışılmakta ve karara bağlanmaktadır. Acil Durum Planı dönemsel olarak gözden
geçirilerek test edilmektedir.
Söz konusu politika ve limitlere uygunluk, günlük olarak kontrol edilmektedir. Her
türlü ihlal, Üst Yönetim’e, ilgili birime ve İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi’ne bildirilmektedir.
Risk Yönetimi Politikaları
Bankalar ve kurumlar ile yapılacak yabancı para işlemleri “teslimat karşılığı
ödeme” şeklinde yapılmaktadır; limit tesis edilmiş banka ve kurumlar bu kurala
istisnadır. Yeni ürün ve yeni işkollarıyla ilgili olarak Banka’nın onay prosedürü
işletilmektedir. Her türlü operasyonel riske yönelik sigorta işlemleri Deukona ile
birlikte koordine edilmektedir. İtibar riskine ilişkin konular İtibar Riski Komitesi’nde
tartışılmakta ve karara bağlanmaktadır. Acil Durum Planı dönemsel olarak gözden
geçirilerek test edilmektedir. Söz konusu politika ve limitlere uygunluk, günlük
olarak kontrol edilmektedir. Her türlü ihlal, Üst Yönetim’e, ilgili birime ve İç
Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’ne bildirilmektedir.
Banka büyük ölçekli kurumsal firmalarda kredi portföyünü büyütmeyi
hedeflemektedir. Sermaye yeterlilik rasyosu yüksek olan Banka'nın 2014 yılında da
kredi portföyünü arttırmak için çalışmaları sürecektir.
Erken risk saptama konusunda bir calışma/rapor oluşturulmamıştır.
Risk Yönetimi
Risk Yönetimi Birimi, ilgili BDDK Yönetmeliği çerçevesinde Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen ve uygulamaya koyulan “Banka’nın nakit akımlarının ihtiva
ettiği risk - getiri yapısı, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliği, düzeyinin izlenmesi,
kontrol altında tutulması ve gerektiğinde değiştirilmesiyle ilgili” standartların
Banka genelinde uygulanmasından sorumludur. Risk yönetimi; ayrıca risk izlemesi
ve yönetim bilgi sistemlerini temel alarak, piyasa riski, kredi riski ve operasyonel
riskin izlenmesinden ve asgari düzeyde tutulmasından da sorumludur. Banka’nın
risk izleme uygulamaları ve raporları söz konusu riskleri içermektedir.
Piyasa Riski
Bankanın pozisyonlarının, piyasa şartlarındaki dalgalanmalar nedeniyle olası bir
değer kaybına uğraması riskidir. Piyasa riski, piyasa fiyatları ve oranlarındaki
değişikliklerden, bunların arasındaki korelasyon ve volatilite seviyelerinden
kaynaklı belirsizliklerden meydana gelir.
Kredi Riski
Borçlunun kredide temerrüde düşmesi ve Banka’nın zarar riski altına girmesi
durumunda, herhangi bir karşı taraf, borçlu ya da yükümlü aleyhine fiili, şarta
bağlı veya potansiyel taleplerde bulunulmasına neden olan bütün işlemleri
kapsamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Risk Yönetimi Politikaları
Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Notlar
41
Operasyonel Risk
Yetersiz veya etkisiz banka içi süreçler, çalışanlar veya sisteme ilişkin hatalar ve/
veya banka dışı kaynaklardan kaynaklanan (hukuki boyutu ile beraber) değer kaybı
olasılığıdır. Operasyonel risk aynı zamanda hukuki, vergilere ilişkin riskler ve bilgi
sistemleri risklerini de içine alır. Yönetim Kurulu üstte gösterilen riskler hakkında
bankanın kontrollerinin yerinde olduğunu ve yönetim kurulu tarafından onaylanan
banka limitleri sayesinde bu risklerin kontrol altında olduğunu ve takip edildiğini
belirtmektedir.
Uyum ve İç Kontrol
İç kontrol sistemi, Banka faaliyetlerinin niteliği ve kapsamına bağlı olarak ortaya
çıkan risklerin türüne ve düzeyine uygun biçimde düzenlenmiştir.
İç kontrol faaliyetleri, risk değerlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm
yıla yaygın bir şekilde sürekli olarak incelemeye tabi tutulur. İnceleme sonuçlarında
bulunan tespitlerle ilgili raporlar düzenlenir ve bulgular içerdikleri riskler itibarıyla
derecelendirilir.
Tespitlerin düzeltilmesi amacıyla alınacak önlemlerin tamamlanma tarihleri
belirlenir.
Bu tarihlerle ilgili süre aşımları varsa Denetim Komitesi ve Üst Yönetim’e
raporlanır.
İç Denetim Başkanlığı
İç Denetim tarafından, iç kontroller ve bilgi sistemleri öncelikli olarak risk
değerlendirme çalışmaları kapsamında tüm yıla yaygın bir şekilde sürekli
olarak incelemeye tabi tutulmaktadır. Buna ilaveten, dönemsel olarak ve
risk değerlendirme sonuçları dikkate alınarak farklı alanlarda da denetimler
gerçekleştirilmektedir. Denetimler sonucunda tespit edilen bulgulara yönelik
süreçleri geliştirici ve kontrolleri güçlendirici nitelikte öneriler getirilmekte ve
bunlara yönelik Üst Yönetim’in uygulamayı taahhüt ettiği önlemler etkin bir şekilde
takip edilmektedir.
Sonuç olarak, iç denetim; risk odaklı yaklaşımı ve nitelikli kaynaklarıyla bankanın
risklerinin önlenmesi, tespiti ve yönetilmesinde etkin bir rol oynamaktadır.
Derecelendirme Kuruluşlarınca
Verilen Notlar
Deutsche Bank A.Ş.’nin derecelendirme kuruluşlarından alınan derecelendirme
notu bulunmamaktadır.
Ana ortak Deutsche Bank AG’nin 31 Aralık 2013 itibarıyla uluslararası
derecelendirme kuruluşlarından almış olduğu notlar ise şöyledir:
Kısa Vadeli
Not
Moody’s Investors Service P - 1
Standard & Poor’s
A - 1
Fitch Ratings
F1 +
Uzun Vadeli
Not
A2
A A +
Görünüm
Negatif
Durağan
Durağan
Bireysel Not
baa2
baa+
A
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler
42
Beş Yıllık Özet Finansal Bilgiler
Aktif Kalemler (000 TL)
2013
20122011 20102009
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
228.523 162.344132.773 27.035 27.340
Alım - Satım Amaçlı Menkul Kıymetler (Net) 797.082 618.2411.195.014 348.6521.103.873
Alım - Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
18.937
86111.063 10.745 4.773
Bankalar
313.018 41.691112.268 55.077 69.273
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
170.100
2.344.327
469.085
Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler (Net)
-
-
-
-
-
Krediler
904.029 381.905531.975 168.584 68.955
Konsolidasyon Dışı Bağlı Ortaklıklar (Net)
-
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar (Net)
2.675 3.4422.532 3.6174.769
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
27.028 34.151 39.429 45.646114.085
Vergi Varlığı
1.673
-
4.070
1.254
531
Diğer Aktifler
66.665 54.33142.796 46.33147.585
Aktif Toplamı
2.359.630 1.296.9662.242.020 3.051.2681.910.269
Pasif Kalemler (000 TL)
2013
20122011 20102009
Mevduat
592.956 430.740334.835
1.790.087569.255
Alım - Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
18.145 1.06513.832 13.020 2.594
Para Piyasalarına Borçlar
187.512 59.753816.753 19.783 22.341
Alınan Krediler
1.074.023 236.062608.570 803.971865.264
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
-
-
-
-
Fonlar
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2.167 2.2523.591 7.3532.958
Diğer Yabancı Kaynaklar
3.632 5255.882 193 14
Faktoring Borçları
-
-
-
-
Finansal Kiralama Borçları (Net)
-
-
17
283
984
Karşılıklar ve Vergi Borcu
54.488 51.68841.352 31.46334.563
Sermaye Benzeri Krediler
-
-
-
-
Özkaynaklar 426.707 514.881417.188 385.115412.296
Pasif Toplamı
2.359.630 1.296.9662.242.020 3.051.2681.910.269
Gelir ve Gider Kalemler (000 TL)
2013
20122011 20102009
Faiz Gelirleri
158.897 301.467214.384 103.482 54.860
Faiz Giderleri
26.805 51.31855.693 30.72738.590
Net Faiz Geliri
132.092 250.149158.691 72.755 16.270
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
55.947 45.10534.572 21.85140.805
Net Ticari Kâr / (Zarar)
(100.171)
(85.818)
(83.566)
22.188
150.281
Diğer Faaliyet Gelirleri
16.433 7.5116.464 6.9666.298
Faaliyet Gelirleri Toplamı
104.301 216.947116.161 123.760213.654
Kredi ve Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
10.170 1.8045.531 9702.354
Diğer Faaliyet Giderleri (-)
89.999 84.51169.201128.07176.943
Faaliyet Kârı / (Zararı)
4.132
130.632
41.429
(5.281)
134.357
Net Parasal Pozisyon Kârı / (Zararı)
-
-
-
-
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)
4.132
130.632
41.429
(5.281)
134.357
Vergi Karşılığı (-)
2.045 26.525 9.356
76028.653
Vergi Sonrası Olağan Faaliyet Kârı / (Zararı)
2.087
104.107
32.073
(6.041)
105.704
Vergi Sonrası Olağanüstü Kâr / (Zarar)
-
-
-
-
Net Dönem Kârı / (Zararı)
2.087
104.107
32.073
(6.041)
105.704
Borç / Özkaynak Oranı (%)
440,22
141,86
427,50
684,13
354,94
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
03 - Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü
43
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209
Kat: 17-18 Şişli 34394 - İSTANBUL
Bankanın Telefon ve Faks Numaraları : Tel: (0212) 317 01 00
: Tel: (0212) 317 01 05
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
: www.db.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi : [email protected]
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre
hazırlanan konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
4. BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5.KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
7. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Peter Johannes Maria Tils
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaya Didman
Denetim Komitesi Başkanı
Paul Antony Geradine
Denetim Komitesi Üyesi
Ersin Akyüz
Genel Müdür
Özge Kutay
Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Akyüz
Finans Müdürü
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler
Ad-Soyad/Unvan: Nesrin Akyüz / Finans Müdürü
Tel No: 0 212 317 02 27
Faks No: 0 212 317 01 05
4
Bağımsız
Denetim Raporu,
Finansal Tablolar
ve Dipnotları
46
47
50
Bağımsız Denetim Raporu
Yıl Sonu Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Finansal Tablolar ve Dipnotları
DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİ
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
46
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No: 29
Beykoz 34805 Istanbul
Telephone +90 (216) 681 90 00
Fax
+90 (216) 681 90 90
Internet
www.kpmg.com.tr
Deutsche Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile
aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli
muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.
Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve
Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler
ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal
dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç
kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız
Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim
standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine
ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde;
finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik
denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma
uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak
ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.
Bağımsız Denetçi Görüşü
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Deutsche Bank Anonim
Şirketi’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile
nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37’nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen
muhasebe ilke ve standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama
esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer Husus
Banka’nın 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının tam kapsamlı denetimi başka bir
bağımsız denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiş olup, söz konusu bağımsız denetim şirketi 8 Mart 2013 tarihli bağımsız
denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir.
İstanbul,
5 Mart 2014
Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Funda Aslanoğlu
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
47
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank A.Ş.’nin
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Yıl Sonu
Konsolide Olmayan Finansal Raporu
Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi
: Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209
Kat: 17-18 Şişli 34394 - İSTANBUL
Bankanın Telefon ve Faks Numaraları
: Tel: (0212) 317 01 00
: Tel: (0212) 317 01 05
Bankanın İnternet Sayfası Adresi
: www.db.com.tr
İrtibat İçin Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğe göre
hazırlanan konsolide olmayan finansal raporu aşağıda yer alan bölümlerden oluşmaktadır:
1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2. BANKANIN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARI
3. İLGİLİ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
4. BANKANIN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER
5. KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
6. DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
7. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları,
Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara ilişkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi
belirtilmediği müddetçe bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmış olup, bağımsız denetime tabi tutulmuş ve ilişikte sunulmuştur.
Peter Johannes Maria Tils
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaya Didman
Denetim Komitesi Başkanı
Paul Antony Geradine
Denetim Komitesi Üyesi
Ersin Akyüz
Genel Müdür
Özge Kutay
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Nesrin Akyüz
Finans Müdürü
Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele ilişkin bilgiler
Ad-Soyad/Unvan: Nesrin Akyüz / Finans Müdürü
Tel No: 0 212 317 02 27
Faks No: 0 212 317 01 05
48
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
BİRİNCİ BÖLÜM
Banka Hakkında Genel Bilgiler
I.
II.
III IV.
V.
Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen
değişiklikleri ihtiva eden Banka’nın tarihçesi
Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimi doğrudan veya
dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl
içindeki değişiklikler ile dahil olduğu guruba ilişkin açıklamalar
Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve
yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına ilişkin açıklamalar
Banka’da nitelikli pay sahibi olan kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar
Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Sayfa No
50
50
51
52
53
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
Bilanço dışı yükümlülükler
Gelir tablosu
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo
Özkaynak değişim tablosu Nakit akış tablosu
Kâr Dağıtım Tablosu
54
56
57
58
59
60
61
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Muhasebe Politikaları
I.
II. III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII. XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları
Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ve dipnotlar
Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin
borçlar hakkında açıklamalar
Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar
Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Hisse senetleri ve ihracına ilişkin açıklamalar
Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
62
62
64
64
64
64
64
65
66
66
66
66
66-67
67
67
68
68
68
68-69
69
69
69
49
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
XXIII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
XXIV. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar
XXV. Hisse başına kazanca ilişkin açıklamalar
XXVI. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar
XXVII. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar
XXVIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
XXIX. Sınıflandırmalar
69
69
70
70
70
70
70
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
Kredi riskine ilişkin açıklamalar
Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
.
Operasyonel riske ilişkin açıklamalar
Kur riskine ilişkin açıklamalar
Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Likidite riskine ilişkin açıklamalar
Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar
Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar
Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
71-74
74-81
81-82
82-83
83-84
85-87
87-92
92-93
93
94
BEŞİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Bilanço dışı yükümlülüklere ilişkin açıklama ve dipnotlar
Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar
Banka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine
ilişkin açıklamalar
Bilanço sonrası hususlar 95-101
102-106
107-109
109-113
114
114-115
115-117
117
117
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Açıklamalar
I.
Banka'nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 118
YEDİNCİ BÖLÜM
Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar
I.
II.
Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar 118
Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 118
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
50
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgiler
I.Banka’nın kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden Banka’nın tarihçesi
Deutsche Bank Anonim Şirketi’nin (“Banka”) kurulmasına 16 Aralık 1987 tarih ve 87/12432 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla
izin verilmiş, söz konusu karar 26 Aralık 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 4 Nisan 1988 tarihinde tescil edilmiş ve
“Ana Sözleşme” 7 Nisan 1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Banka’nın kuruluşunda “Türk
Merchant Bank A.Ş.” olan ünvanı 17 Nisan 1997 tarihinde “Bankers Trust A.Ş.” olarak değiştirilmiş; Bankers Trust ile
Deutsche Bank’ın dünya çapındaki birleşmelerinden sonra ise, 1 Mart 2000 tarihinde “Bankers Trust A.Ş.” adı “Deutsche
Bank Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) 8 Eylül 2004
tarih ve 1381 sayılı kararı ile Banka’ya verilen mevduat kabul etme yetkisi 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinden itibaren geçerlilik kazanmıştır. Banka’nın merkezi İstanbul’dadır ve şubesi
bulunmamaktadır.
II.Banka’nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran
ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın ödenmiş sermayesi birim nominal değeri 0,1 TL olan 1.350.000.000 hisseden
oluşmaktadır. Banka, Deutsche Bank Grubu içinde yer almaktadır ve sermayesinin %99,99’una Deutsche Bank AG sahiptir.
Yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan vekili ve üyeleri ile Genel Müdür ve yardımcılarının Banka’da sahip oldukları pay bulunmamaktadır.
Genel Müdür Yardımcıları
Hakan Ulutaş
Takas ve
18 Ekim 2012
Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
21 yıl
Saklama Hizmetleri
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi
İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
Çağdaş İşletmecilik Eğitim Müdürlüğü
Cenk Esener
Kurumsal Nakit
18 Ekim 2012
Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi 18 yıl
Yönetimi ve Dış Ticaret
Ekonomi Bölümü
Mustafa Bağrıaçık
Yatırım
18 Ekim 2012
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi 19 yıl
Bankacılığı Hizmetleri
Makine Mühendisliği
Yüksek Lisans: Suffolk University İşletme /
Boston College Finans
Ali Doğrusöz
Teknoloji ve Operasyon
16 Aralık 2002
Lisans: North Carolina University. Makina Müh.
25 yıl
Yüksek Lisans: ODTÜ Makina Mühendisliği
Süleyman Mert Haraçcı
Global Piyasalar
28 Ekim 2009
Lisans ve Yüksek Lisans: 19 yıl
Marmara Üniversitesi Finans Bölümü Yönetim Kurulu Üyeleri
H.Sedat Eratalar
İç Sistemler
2 Ağustos 2001
Lisans: Ankara Üniversitesi
33 yıl
Ekonomi ve Maliye Bölümü Satvinger Singh
12 Temmuz 2012
Lisans: Delhi College of Engineering- 20 yıl
Mühendislik
Yüksek Lisans: Durham Üniversitesi -İşletme
Marco Kistner
29 Eylül 2012
Lisans: Frankfurt Üniversitesi Banka Yönetimi
30 yıl
Özge Kutay
Finansal Raporlama
18 Ekim 2012
Lisans: İstanbul Üniv. İktisadi ve 20 yıl
İdari Bilimler Fakültesi
Yönetim Kurulu ve
Denetim Komitesi Üyesi
Paul Antony Geradine
12 Aralık 2012
Lisans: Associate Institute of Chartered 14 yıl
Accountants in England and Wales
Yüksek Lisans: University of Oxford,
Bachelor of Arts in Modern History
Yönetim Kurulu Başkanı
Peter Johannes Maria Tils 21 Kasım 2012
Lisans: Bonn Üniversitesi Siyasi İktisat
36 yıl
Yüksek Lisans: Köln Üniversitesi
İşletme Master Derecesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Denetim Komitesi Başkanı
Kaya Didman 27 Mart 2008
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi İİBF, İşletme
25 yıl
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür
Ersin Akyüz
27 Şubat 2008
Lisans: London School of Economics
25 yıl
Yüksek Lisans: University of Chicago
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Arınç
11 Eylül 2002
Lisans: College of Wooster, Ekonomi 22 yıl
III.Banka’nın, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Banka’da sahip oldukları paylara ve sorumluluk alanlarına
ilişkin açıklamalar
Bankacılık ve
İşletmecilik
Sorumluluk
Göreve Atanma
Dallarında İş
Unvanı
Adı ve Soyadı
Alanları
Tarihleri
Öğrenim Durumu
Tecrübesi
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
51
52
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren döneme ilişkin değişiklikler:
Unvanı
Denetçiler(*)
Denetçiler(*)
Yönetim Kurulu Üyesi(**)
(*)
Dönem İçinde Ayrılanlar
Dönem İçinde Atananlar
Erdal Hasan Ortaç
Sacit Akdemir
Miklos Kormos
-
Banka denetçilerinin 28 Mart 2013 tarihinde yasal denetçilik görevleri sona ermiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Miklos Kormos 13 Aralık 2013 tarihinde vefat etmiştir.
(**)
IV. Banka’da Nitelikli Pay Sahibi Olan Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Açıklamalar
5411 nolu Bankacılık Kanunu’nun nitelikli pay tanımı ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin
Yönetmelik'in 13. Maddesi uyarınca Banka’nın sermayesinde dolaylı hakimiyeti söz konusu olan nitelikli pay sahipleri ve
dolaylı pay oranları aşağıda açıklanmıştır:
Pay
Pay
Ödenmiş
Ödenmemiş
Ad Soyad / Ticari Unvanı
Tutarları
Oranları
Paylar
Paylar
Deutsche Bank AG
134.999
99,99
134.999
Diğer
1
0,01
1
Toplam
135.000
100
135.000
-
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
53
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V. Banka’nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi
Banka’nın ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:
• Her nev’i banka ve bankacılık işlemleri yapmak;
•Hakiki ve hükmi şahıslarla şirketler kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ve kurulacak ticari ve sınai işletmelere,
bankalara, mali kuruluşlara iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferag etmek;
•Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunların yasaklamadığı her nevi sınai, ticari ve sigorta işlemlerini gerek kendi hesabına
ve gerekse yerli ve yabancı müesseseler ile birlikte veya vekaleten bu müesseseler nam ve hesabına yapmak, acentelikler
almak, resmi veya gayri resmi müesseselere karşı bilcümle taahhütlere girişmek;
•Her türlü menkul kıymetleri esham ve tahvilatı gerek kendi hesabına ve gerekse başkaları nam ve hesabına almak ve
satmak, ilgili kanunlar hükümlerine uygun olarak ve gerekli izinleri almak suretiyle tahvil ve borçlanmaya ilişkin diğer
sermaye piyasası araçlarını çıkarmak menkul kıymetler yatırım fonu kurmak ve işletmek, mevzuatın müsaade ettiği diğer
sermaye piyasası işlemleri yapmak ve Menkul Kıymetler Borsası’nda faaliyette bulunmak;
• Faktoring ve forfaiting yapmak;
•Döviz piyasalarında gerek kendi adına gerek müşterileri adına vadeli işlemler ve türev işlemleri de dahil olmak üzere her
türlü döviz alım satım işlemlerini yapmak;
•Mevzuatın müsaade ettiği ölçüde (leasing) finansal kiralama yolu ile teçhizat kiralanması ve gayrimenkul finansmanı
yapmak;
•İştigal konusu ile ilgili gayri maddi hakları iktisap etmek ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunmak;
Kurulduğu tarihten itibaren yatırım bankacılığı faaliyetinde bulunan Banka, Türkiye'deki büyüme ve yatırım planlarının
altyapısının ön koşulu olarak mevcut faaliyet izninin dışında mevduat kabul etme yetkisini BDDK’nın 8 Eylül 2004 tarih ve
1381 sayılı kararının 15 Ekim 2004 tarih ve 25614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla almıştır.
Banka’nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım
satımı, dövizli işlemler, ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi kullandırmak ve takas ve saklama
hizmetleridir. Ticari bankacılık lisansı ile Banka, mevcut kurumsal bankacılık ve para piyasaları faaliyetlerine ek olarak,
mevduat kabul etme, cari hesap açma ve bu kapsamda nakit yönetimi ürün ve servisleri sunma imkanı sağlamış ve bu
sayede müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya kavuşmuştur.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın çalışan sayısı 110’dur (31 Aralık 2012: 105).
54
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
Dipnot (5 - I)
TP
Cari dönem
31 Aralık 2013
YP
Toplam
TP
Önceki dönem
31 Aralık 2012
YP
Toplam
I.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(1)
30.142
198.381
228.523
42.933 119.411 162.344
II.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) (2)
797.082
18.937
816.019 618.241
861 619.102
2.1 Alım satım amaçlı fınansal varlıklar
797.082
18.937
816.019 618.241
861 619.102
2.1.1 Devlet borçlanma senetleri
797.082
-
797.082 618.241
- 618.241
2.1.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
-
-
-
-
-
2.1.3 Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
-
18.937
18.937
-
861
861
2.1.4 Diğer menkul değerler
-
-
-
-
-
2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
-
-
-
-
-
2.2.1 Devlet borçlanma senetleri
-
-
-
-
-
2.2.2 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
-
-
-
-
-
2.2.3 Krediler
-
-
-
-
-
2.2.4 Diğer menkul değerler
-
-
-
-
-
III.
BANKALAR (3)
307.745
5.273
313.018
38.574
3.117
41.691
IV.
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
-
-
-
-
-
4.1 Bankalararası para piyasasından alacaklar
-
-
-
-
-
4.2 İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
-
-
-
-
-
4.3 Ters repo işlemlerinden alacaklar
-
-
-
-
-
V.
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(4)
-
-
-
-
-
5.1 Sermayede payı temsil eden menkul değerler
-
-
-
-
-
5.2 Devlet borçlanma senetleri
-
-
-
-
-
5.3 Diğer menkul değerler
-
-
-
-
-
VI.
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5)
491.836
412.193
904.029 263.507 118.398 381.905
6.1 Krediler ve alacaklar
491.836
412.193
904.029 263.507 118.398 381.905
6.1.1 Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
-
-
-
-
-
6.1.2 Devlet borçlanma senetleri
-
-
-
-
-
6.1.3 Diğer
491.836
412.193
904.029 263.507 118.398 381.905
6.2 Takipteki krediler
-
-
-
-
-
6.3 Özel karşılıklar (-)
-
-
-
-
-
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI
-
-
-
-
-
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(6)
-
-
-
-
-
8.1 Devlet borçlanma senetleri
-
-
-
-
-
8.2 Diğer menkul değerler
-
-
-
-
-
IX.
İŞTİRAKLER (Net)
(7)
-
-
-
-
-
9.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
9.2 Konsolide edilmeyenler
-
-
-
-
-
9.2.1 Mali iştirakler
-
-
-
-
-
9.2.2 Mali olmayan iştirakler
-
-
-
-
-
X.
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(8)
-
-
-
-
-
10.1 Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
-
-
-
-
-
10.2 Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
-
-
-
-
-
XI.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
(9)
-
-
-
-
-
11.1 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
-
-
-
-
-
11.2 Konsolide edilmeyenler
-
-
-
-
-
11.2.1Mali ortaklıklar
-
--
--
11.2.2Mali olmayan ortaklıklar
-
--
--
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
(10)
-
--
--
12.1 Finansal kiralama alacakları
-
--
--
12.2 Faaliyet kiralaması alacakları
-
--
--
12.3 Diğer
-
--
--
12.4 Kazanılmamış gelirler (-)
-
--
--
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11)
-
--
--
13.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
-
--
--
13.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
-
--
--
13.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
-
--
--
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12)
2.675
-
2.675
3.442
-
3.442
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13)
27.028
-
27.028
34.151
-
34.151
15.1 Şerefiye
-
-
-
-
-
15.2 Diğer
27.028
-
27.028
34.151
-
34.151
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14)
-
-
-
-
-
XVII. VERGİ VARLIĞI (15)
1.673
-
1.673
-
-
17.1 Cari vergi varlığı
1.673
-
1.673
-
-
17.2 Ertelenmiş vergi varlığı
-
-
-
-
-
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16)
-
-
-
-
-
18.1 Satış amaçlı
-
-
-
-
-
18.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin
-
-
-
-
-
XIX. DİĞER AKTİFLER
(17)
10.785
55.880
66.665
11.064 43.267
54.331
AKTİF TOPLAMI 1.668.966
690.664 2.359.630 1.011.912 285.054 1.296.966
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
55
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
PASİF KALEMLER
Dipnot (5 - I)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
I.
MEVDUAT
(1)
542.551
50.405
592.956
321.647
109.093
430.740
1.1
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
258.390
-
258.390
128.468
29
128.497
1.2
Diğer
284.161
50.405
334.566
193.179
109.064
302.243
II.
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2)
-
18.145
18.145
-
1.065
1.065
III.
ALINAN KREDİLER
(3)
401.913
672.110
1.074.023
880
235.182
236.062
IV.
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
187.512
-
187.512
59.753
-
59.753
4.1
Bankalararası para piyasalarından borçlar
-
-
-
-
-
4.2
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
-
-
-
-
-
4.3
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
187.512
-
187.512
59.753
-
59.753
V.
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
-
-
-
-
-
5.1
Bonolar
-
-
-
-
-
5.2
Varlığa dayalı menkul kıymetler
-
-
-
-
-
5.3
Tahviller
-
-
-
-
-
VI.
FONLAR
-
-
-
-
-
6.1
Müstakriz fonları
-
-
-
-
-
6.2
Diğer
-
-
-
-
-
VII.
MUHTELİF BORÇLAR
2.102
65
2.167
2.212
40
2.252
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(4)
1.063
2.569
3.632
284
241
525
IX.
FAKTORİNG BORÇLARI
-
-
-
-
-
X.
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5)
-
-
-
-
-
10.1 Finansal kiralama borçları
-
-
-
-
-
10.2 Faaliyet kiralaması borçları
-
-
-
-
-
10.3 Diğer
-
-
-
-
-
10.4 Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
-
-
-
-
-
XI.
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
FİNANSAL BORÇLAR
(6)
-
-
-
-
-
11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
-
-
-
-
-
11.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
-
-
-
-
-
11.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
-
-
-
-
-
XII.
ŞILIKLAR
(7)
26.437
19.478
45.915
18.719
20.083
38.802
12.1 Genel karşılıklar
14.833
-
14.833
8.408
-
8.408
12.2 Yeniden yapılanma karşılığı
-
-
-
-
-
12.3 Çalışan hakları karşılığı
11.110
7.084
18.194
9.918
5.333
15.251
12.4 Sigorta teknik karşılıkları (Net)
-
-
-
-
-
12.5 Diğer karşılıklar
494
12.394
12.888
393
14.750
15.143
XIII. VERGİ BORCU
(8)
8.573
-
8.573
12.886
-
12.886
13.1 Cari vergi borcu
5.544
-
5.544
8.052
-
8.052
13.2 Ertelenmiş vergi borcu
3.029
-
3.029
4.834
-
4.834
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9)
-
-
-
-
-
14.1 Satış amaçlı
-
-
-
-
-
14.2 Durdurulan faaliyetlere ilişkin
-
-
-
-
-
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(10)
-
-
-
-
-
XVI. ÖZKAYNAKLAR
(11)
426.707
-
426.707
514.881
-
514.881
16.1 Ödenmiş sermaye
135.000
-
135.000
135.000
-
135.000
16.2 Sermaye yedekleri
31.866
-
31.866
31.866
-
31.866
16.2.1 Hisse senedi ihraç primleri
-
-
-
-
-
16.2.2 Hisse senedi iptal kârları
-
-
-
-
-
16.2.3 Menkul değerler değerleme farkları
-
-
-
-
-
16.2.4 Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
16.2.5 Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
16.2.6 Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
16.2.7 İştirakler. bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz
hisse senetleri
-
-
-
-
-
16.2.8 Riskten korunma fonları (etkin kısım)
-
-
-
-
-
16.2.9 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran
varlıkların birikmiş değerleme farkları
-
-
-
-
-
16.2.10 Diğer sermaye yedekleri
31.866
-
31.866
31.866
-
31.866
16.3 Kâr yedekleri
257.754
-
257.754
243.908
-
243.908
16.3.1 Yasal yedekler
57.679
-
57.679
44.138
-
44.138
16.3.2 Statü yedekleri
-
-
-
-
-
16.3.3 Olağanüstü yedekler
200.075
-
200.075
199.770
-
199.770
16.3.4 Diğer kâr yedekleri
-
-
-
-
-
16.4 Kâr veya zarar
2.087
-
2.087
104.107
-
104.107
16.4.1 Geçmiş yıllar kâr / zararı
-
-
-
-
-
16.4.2 Dönem net kâr / zararı
2.087
-
2.087
104.107
-
104.107
PASİF TOPLAMI
1.596.858
762.772
2.359.630
931.262
365.704 1.296.966
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
56
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan
Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
II. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
NAZIM HESAPLAR
Dipnot (5 - llI)
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
2.591.374
3.558.125
6.149.499
1.231.739
2.169.710
3.401.449
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
(1)
23.472
163.946
187.418
23.424
288.437
311.861
1.1
Teminat mektupları
23.472
155.891
179.363
22.696
214.424
237.120
1.1.1 Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
-
-
-
-
-
1.1.2 Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
-
-
-
-
-
1.1.3 Diğer teminat mektupları
23.472
155.891
179.363
22.696
214.424
237.120
1.2
Banka kredileri
-
-
-
728
-
728
1.2.1 İthalat kabul kredileri
-
-
-
728
-
728
1.2.2 Diğer banka kabulleri
-
-
-
-
-
1.3
Akreditifler
-
6.412
6.412
-
15.184
15.184
1.3.1 Belgeli akreditifler
-
6.412
6.412
-
15.184
15.184
1.3.2 Diğer akreditifler
-
-
-
-
-
1.4
Garanti verilen prefinansmanlar
-
-
-
-
-
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına cirolar
-
-
-
-
-
1.5.2 Diğer cirolar
-
-
-
-
-
1.6
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden -
-
-
-
-
1.7
Faktoring garantilerinden
-
-
-
-
-
1.8
Diğer garantilerimizden
-
-
-
-
-
1.9
Diğer kefaletlerimizden
-
1.643
1.643
-
58.829
58.829
II.
TAAHHÜTLER
(1)
1.849.935
2.135.317
3.985.252
837.938
1.149.101
1.987.039
2.1
Cayılamaz taahhütler
1.617.589
1.355.517
2.973.106
750.667
382.185
1.132.852
2.1.1 Vadeli aktif değer alım satım taahhütleri
767.543
910.272
1.677.815
213.497
262.970
476.467
2.1.2 Vadeli mevduat alım satım taahhütleri
-
-
-
-
-
2.1.3 İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri -
-
-
-
-
2.1.4 Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
849.997
-
849.997
537.140
-
537.140
2.1.5 Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
-
-
-
-
-
2.1.6 Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
-
-
-
-
-
2.1.7 Çekler için ödeme taahhütleri
44
-
44
29
-
29
2.1.8 İhracat taahhütlerinden kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
5
-
5
1
-
1
2.1.9 Kredi kartı harcama limit taahhütleri
-
-
-
-
-
2.1.10 Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
-
-
-
-
-
2.1.11 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden alacaklar
-
-
-
-
-
2.1.12 Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden borçlar
-
-
-
-
-
2.1.13 Diğer cayılamaz taahhütler
-
445.245
445.245
-
119.215
119.215
2.2
Cayılabilir taahhütler
232.346
779.800
1.012.146
87.271
766.916
854.187
2.2.1 Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
232.346
779.800
1.012.146
87.271
766.916
854.187
2.2.2 Diğer cayılabilir taahhütler
-
-
-
-
-
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2)
717.967
1.258.862
1.976.829
370.377
732.172
1.102.549
3.1
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
-
-
-
-
-
3.1.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
-
-
-
-
-
3.1.2 Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
-
-
-
-
-
3.1.3 Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
-
-
-
-
-
3.2
Alım satım amaçlı işlemler 717.967
1.258.862
1.976.829
370.377
732.172
1.102.549
3.2.1 Vadeli döviz alım-satım işlemleri
362.854
372.537
735.391
126.537
194.995
321.532
3.2.1.1 Vadeli döviz alım işlemleri
188.691
179.172
367.863
81.385
79.391
160.776
3.2.1.2 Vadeli döviz satım işlemleri
174.163
193.365
367.528
45.152
115.604
160.756
3.2.2 Para ve faiz swap işlemleri
355.113
886.325
1.241.438
243.840
537.177
781.017
3.2.2.1 Swap para alım işlemleri
171.637
449.274
620.911
116.014
274.401
390.415
3.2.2.2 Swap para satım işlemleri
183.476
437.051
620.527
127.826
262.776
390.602
3.2.2.3 Swap faiz alım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.2.4 Swap faiz satım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.3 Para. faiz ve menkul değer opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.1 Para alım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.2 Para satım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.3 Faiz alım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.4 Faiz satım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.5 Menkul değerler alım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.3.6 Menkul değerler satım opsiyonları
-
-
-
-
-
3.2.4 Futures para işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.4.1 Futures para alım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.4.2 Futures para satım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.5 Futures faiz alım-satım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.5.1 Futures faiz alım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.5.2 Futures faiz satım işlemleri
-
-
-
-
-
3.2.6 Diğer
-
-
-
-
-
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
45.347.241
30.270
45.377.511
41.302.841
22.661
41.325.502
IV.
EMANET KIYMETLER
(5)
45.347.241
30.270
45.377.511
41.302.841
22.661
41.325.502
4.1
Müşteri fon ve portföy mevcutları
37.802.836
-
37.802.836
34.644.667
-
34.644.667
4.2
Emanete alınan menkul değerler
7.510.698
-
7.510.698
6.642.063
-
6.642.063
4.3
Tahsile alınan çekler
33.707
8.927
42.634
16.111
4.835
20.946
4.4
Tahsile alınan ticari senetler
-
-
-
-
-
4.5
Tahsile alınan diğer kıymetler
-
-
-
-
-
4.6
İhracına aracı olunan kıymetler
-
-
-
-
-
4.7
Diğer emanet kıymetler
-
21.343
21.343
-
17.826
17.826
4.8
Emanet kıymet alanlar
-
-
-
-
-
V.
REHİNLİ KIYMETLER
-
-
-
-
-
5.1
Menkul kıymetler
-
-
-
-
-
5.2
Teminat senetleri
-
-
-
-
-
5.3
Emtia
-
-
-
-
-
5.4
Varant
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
-
-
-
-
-
5.6
Diğer rehinli kıymetler
-
-
-
-
-
5.7
Rehinli kıymet alanlar
-
-
-
-
-
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
-
-
-
-
-
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
47.938.615
3.588.395
51.527.010
42.534.580
2.192.371
44.726.951
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
57
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III. GELİR TABLOLARI
1 Ocak -
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot (5 - IV) 31 Aralık 2013
1 Ocak 31 Aralık 2012
I.
FAİZ GELİRLERİ
(1)
158.897
1.1 Kredilerden alınan faizler
37.370
1.2 Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
-
1.3 Bankalardan alınan faizler
7.569
1.4 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler
27.891
1.5 Menkul değerlerden alınan faizler
85.707
1.5.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklardan
85.707
1.5.2 Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan fv
-
1.5.3 Satılmaya hazır finansal varlıklardan
-
1.5.4 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlardan
-
1.6 Finansal kiralama gelirleri
-
1.7 Diğer faiz gelirleri
360
II.
FAİZ GİDERLERİ
(2)
26.805
2.1 Mevduata verilen faizler
7.122
2.2 Kullanılan kredilere verilen faizler
6.179
2.3 Para piyasası işlemlerine verilen faizler
13.504
2.4 İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizler
-
2.5 Diğer faiz giderleri
-
III. NET FAİZ GELİRİ / GİDERİ [ I – II ]
132.092
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ / GİDERLERİ
55.947
4.1 Alınan ücret ve komisyonlar
68.100
4.1.1 Gayri nakdi kredilerden
1.712
4.1.2 Diğer (12)
66.388
4.2 Verilen ücret ve komisyonlar
12.153
4.2.1 Gayri nakdi kredilere verilen
-
4.2.2 Diğer
(12)
12.153
V. TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
-
VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (NET)
(4)
(100.171)
6.1 Sermaye piyasası işlemleri kârı / zararı
(55.323)
6.2 Türev finansal işlemlerden kâr / zarar
136.715
6.3 Kambiyo işlemleri kârı / zararı
(181.563)
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5)
16.433
VIII. FAALİYET GELİRLERİ / GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
104.301
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(6)
10.170
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7)
89.999
XI. NET FAALİYET KÂRI / ZARARI (VIII-IX-X)
4.132
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
-
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR / ZARAR
-
XIV NET PARASAL POZİSYON KÂRI / ZARARI
-
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV)
(8)
4.132
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (-)
(9)
2.045
16.1 Cari vergi karşılığı (-)
3.850
16.2 Ertelenmiş vergi karşılığı / (geliri)
(1.805)
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XV+XVI)
(10)
2.087
XVIII.DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
-
18.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık gelirleri
-
-
18.2 İştirak. bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış kârları
18.3 Diğer durdurulan faaliyet gelirleri
-
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-
19.1 Satış amaçlı elde tutulan duran varlık giderleri
-
19.2 İştirak. bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (iş ort.) satış zararları
-
19.3 Diğer durdurulan faaliyet giderleri
-
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂR / ZARAR (XVIII-XIV)
-
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI
-
21.1 Cari vergi karşılığı
-
21.2 Ertelenmiş vergi karşılığı
-
XXII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN DÖNEM NET KÂR / ZARARI (XX+XXI)
-
XVIII.NET DÖNEM KÂRI / ZARARI (XVII+XXII)
(11)
2.087
Hisse Başına Kâr (Tam TL)
(3.XXIV)
0,0016
Sayfa 63 ile 112 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
301.467
28.598
9.847
34.670
227.955
227.955
397
51.318
11.943
2.513
36.825
37
250.149
45.105
54.222
1.668
52.554
9.117
9.117
(85.818)
(36.730)
(53.951)
4.863
7.511
216.947
1.804
84.511
130.632
130.632
26.525
26.830
(305)
104.107
104.107
0,0771
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
II.MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV.YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
V.NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR / ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VI.YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR / ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII.MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII.TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX.DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
XI.DÖNEM KÂRI / ZARARI
11.1Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kâr-Zarara Transfer) 11.2Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4Diğer
XII.DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR / ZARAR (X±XI)
IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
104.107
104.107
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.087
-
-
-
2.087
2.087
104.107
31 Aralık 2012
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin
Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Deutsche Bank Anonim Şirketi
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
58
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
I.Önceki dönem sonu bakiyesi
(5.II.11) 135.000
31.866
-
-
44.138
-
199.770
- 104.107
-
-
-
-
-
-
Dönem içindeki değişimler
II.Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.Menkul değerler değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.Riskten korunma fonları (etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1Nakit akış riskinden korunma amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI.Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.)
bedelsiz h.s.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.Kur farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.Sermaye artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.Hisse senedi ihracı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.Hisse senedi iptal kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVII.Dönem net kârı
-
-
-
-
-
-
-
-
2.087
-
-
-
-
-
-
XVIII.Kâr dağıtımı
-
-
-
-
13.541
-
305
- (104.107)
-
-
-
-
-
-
18.1Dağıtılan temettü
5.V.5
-
-
-
-
-
-
- (90.261)
-
-
-
-
-
-
18.2Yedeklere aktarılan tutarlar
5.V.5
-
-
-
-
13.541
-
305
- (13.846)
-
-
-
-
-
-
18.3Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V…+XVI+XVII+XX) 135.000
31.866
-
-
57.679
-
200.075
-
2.087
-
-
-
-
-
-
I.Önceki dönem sonu bakiyesi
(5.II.11) 135.000
31.866
-
-
42.534
-
175.715
-
32.073
-
-
-
-
-
-
Dönem içindeki değişimler
II.Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III.Menkul değerler değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IV.Riskten korunma fonları (etkin kısım)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1Nakit akış riskinden korunma amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V.Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VI.Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VII.İştirakler. bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (İş ort.)
bedelsiz h.s.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII.Kur farkları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX.Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X.Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XI.İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XII.Sermaye artırımı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.1Nakden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.2İç kaynaklardan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIII.Hisse senedi ihracı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XIV.Hisse senedi iptal kârları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XV.Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVI.Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
XVII.Dönem net kârı
-
-
-
-
-
-
-
- 104.107
-
-
-
-
-
-
XVIII.Kâr dağıtımı
-
-
-
-
1.604
-
24.055
- (32.073)
-
-
-
-
-
-
18.1Dağıtılan temettü
-
-
-
-
-
-
(6.414)
-
-
-
-
-
-
-
-
18.2Yedeklere aktarılan tutarlar
-
-
-
-
1.604
-
30.469
- (32.073)
-
-
-
-
-
-
18.3Diğer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dönem sonu bakiyesi (III+IV+V…+XVI+XVII+XX) 135.000
31.866
-
-
44.138
-
199.770 104.107
-
-
-
-
-
-
1 Ocak 2013– 31 Aralık 2013
2.087
(90.261)
(90.261)
426.707
-
514.881
104.107
(6.414)
(6.414)
514.881
-
-
417.188
V.ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Ödenmiş
Maddi Ortaklık- Satış a. /
sermaye
Hisse
Hisse
Dönem Geçmiş Menkul ve maddi
lardandurdurulan
enf.
senedi
senedi
Yasal Olağanüstü
net dönem
değer olmayan bedelsiz Riskten f. ilişkin
Ödenmiş düzeltme
ihraç
iptal
yedek
Statü
yedek
Diğer
kârı /
kârı / değerle-
duran
hisse korunma dur. v. bir. Toplam
1 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012
Dipnot sermaye farkı primleri
kârları
akçeler yedekleri
akçe yedekler
(zararı) (zararı) me farkı varlık ydf senetleri
fonları
değ. f. özkaynak
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin
Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu
Deutsche Bank Anonim Şirketi
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
59
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
60
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU Cari Dönem
Önceki Dönem
Dipnot
1 Ocak-31 Aralık 2013
1 Ocak-31 Aralık 2012
(5)
A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1 Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
(9.571)
131.841
1.1.1 Alınan faizler
147.508
306.858
1.1.2 Ödenen faizler
(25.551)
(52.596)
1.1.3 Alınan temettüler
-
1.1.4 Alınan ücret ve komisyonlar
68.100
54.222
1.1.5 Elde edilen diğer kazançlar
153.148
7.511
1.1.6 Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
-
1.1.7 Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
(22.605)
(25.116)
1.1.8 Ödenen vergiler
(10.353)
(19.289)
1.1.9 Diğer (5.VI.1)
(319.818)
(139.749)
1.2 Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
375.671
(264.621)
1.2.1 Alım satım amaçlı finansal varlıklarda net (artış) azalış
(167.648)
574.231
1.2.2 Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varlıklarda net (artış) azalış
-
1.2.3 Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
(57.450)
59.937
1.2.4 Kredilerdeki net (artış) azalış
(521.977)
147.221
1.2.5 Diğer aktiflerde net (artış) azalış
(12.626)
(7.111)
1.2.6 Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
270.727
58.900
1.2.7 Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
(108.495)
37.002
1.2.8 Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
836.782
(371.850)
1.2.9 Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
-
1.2.10Diğer borçlarda net artış (azalış) 136.358
(762.951)
I.
Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
366.100
(132.780)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
(1.930)
(4.980)
2.1 İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar -
2.2 Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar -
2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller (5.I.12)
(390)
(2.347)
2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
-
2.5 Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
-
2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
-
2.7 Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
-
2.8 Satılan yatırım amaçlı menkul değerler -
2.9 Diğer (1.540)
(2.633)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (90.261)
(6.431)
-
3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
-
3.2 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
-
3.3 İhraç edilen sermaye araçları
-
3.4 Temettü ödemeleri (5.V.5)
(90.261)
(6.414)
3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
-
(17)
3.6 Diğer -
IV. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
6.098
(6.856)
V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış
280.007
(151.047)
VI. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (5.VI.3)
140.478
291.525
VII. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (5.VI.3)
420.485
140.478
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
61
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin
Kâr Dağıtım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VII. KÂR DAĞITIM TABLOSU
(*)
Cari Dönem Önceki Dönem
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
I.
DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1.1 DÖNEM KÂRI / (ZARARI)
4.132
130.632
1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
(2.045)
(26.525)
1.2.1 Kurumlar vergisi (Gelir vergisi)
(3.850)
(26.830)
1.2.2 Gelir vergisi kesintisi
-
(**)
1.805
305
1.2.3 Diğer vergi ve yasal yükümlülükler A.
NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI) (1.1-1.2) 2.087
104.107
1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
-
1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
5.190
1.5 ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
2.087
98.917
1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
-
6.750
1.6.1 Hisse senedi sahiplerine (-)
-
6.750
1.6.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (-)
-
1.6.3 Katılma intifa senetlerine (-)
-
1.6.4 Kâra iştirakli tahvillere (-)
-
1.6.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine (-)
-
1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-)
-
1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
-
1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
-
83.511
1.9.1 Hisse senedi sahiplerine (-)
-
83.511
1.9.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (-)
-
1.9.3 Katılma intifa senetlerine (-)
-
1.9.4 Kâra iştirakli tahvillere (-)
-
1.9.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine (-)
-
1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
-
8.351
1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) -
1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER -
305
1.13 DİĞER YEDEKLER -
1.14 ÖZEL FONLAR
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1 DAĞITILAN YEDEKLER
-
2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) -
2.3 ORTAKLARA PAY (-)
-
2.3.1 Hisse senedi sahiplerine
-
2.3.2 İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine
-
2.3.3 Katılma intifa senetlerine
-
2.3.4 Kâra iştirakli tahvillere
-
2.3.5 Kâr ve zarar ortaklığı belgesi sahiplerine
-
2.4 PERSONELE PAY (-)
-
2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
-
III.
HİSSE BAŞINA KÂR
3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0,0016
0,0771
3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
0,2
7,7
3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE -
3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (Tam TL)
-
0,067
4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
6,7
4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
-
4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)
-
(*)
Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla, Genel Kurul henüz toplanmadığı için cari yılda kâr dağıtımına ilişkin bir
karar alınmamıştır.
(**)
BDDK’nın 8 Aralık 2004 tarihli BDDK.DZM.2/13/1-a-3 nolu genelgesi uyarınca net ertelenmiş vergi geliri kâr dağıtımına ve
sermaye artırımına konu edilmemektedir.
Sayfa 13 ile 86 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
62
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHASEBE POLİTİKALARI
I. Sunum esaslarına ilişkin açıklama ve dipnotlar
.a Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe
1
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması
Banka muhasebe kayıtlarını, konsolide olmayan finansal tablolarını ve bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlarını, 1 Kasım
2005 tarih ve 25983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun “Muhasebe
ve Raporlama” başlıklı 37’nci maddesi hükümleri gereğince Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK” veya
“Kurum”) tarafından yayımlanan ve 1 Kasım 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile beraber Türkiye Muhasebe
Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”), bunlara ilişkin ek ve yorumlara (tümü “Raporlama
Standartları”) uygun olarak düzenlemektedir.
Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, 31
Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.
Finansal tabloların TMS’ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço
tarihi itibarıyla koşullu hususlar hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve
tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Banka’nın en önemli varsayım ve tahminlerinden biri olan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin değer
düşüklüğü karşılığı ile ilgili açıklama XII no'lu dipnotta sunulmuştur.
1.b Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer
alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II
ila XXIX no’lu dipnotlarda açıklanmaktadır.
II. Finansal tabloların doğru olarak anlaşılması için izlenen muhasebe politikaları
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları Raporlama Standartları
kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır.
Standartlarda değişiklikler ve yorumlar
2013 yılında yürürlüğe giren standartlar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar dışında, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ile tutarlı
olarak hazırlanmıştır.
• TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü (bakınız (i))
• TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011) (bakınız (ii))
Değişikliklerin yapısı ve etkisi aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
i.Gerçeğe uygun değer ölçümü
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, gerçeğe uygun değeri tanımlamakta, gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin
çerçeveyi ve gerçeğe uygun değer ölçümü ile ilgili açıklama gerekliliklerini ortaya koymaktadır. TFRS 13, diğer TFRS’lerin
gerekli kıldığı hallerde gerçeğe uygun değerin nasıl ölçüleceğini açıklamaktadır.
Gerçeğe uygun değer, mevcut piyasa koşullarında, piyasa katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun
devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesiyle belirlenir. Standart aynı zamanda
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardına yer alan açıklama gereklilerinin yerine geçmekte ve bu gereklilikleri
genişletmektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
63
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
TFRS 13 geçiş maddeleri uyarınca, Banka ileriye dönük gerçeğe uygun yeni değer ölçümü uygulamıştır ve yeni açıklamalar
için herhangi bir karşılaştırmalı bilgi sunmamıştır. Bu değişimin Banka’nın varlık ve yükümlülüklerin ölçümleri üzerinde
önemli bir etkisi olmamıştır.
ii. Çalışanlara sağlanan faydalar
TMS 19 (2011) standardındaki değişikliğin uygulanması sonucunda, tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm
sonrasında oluşan aktüeryal gelir/giderlerin özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi ve bu değişikliğin geriye dönük olarak
uygulanması gerekmektedir.
31 Aralık 2013 Tarihinde Henüz Yürürlükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar
Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla henüz geçerli olmayıp bu
konsolide olmayan finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu standartlar ve yorumlar:
•TFRS 9 Finansal Araçlar (bakınız (i))
•TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum (değişiklik): Finansal varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi (bakınız (ii))
i. Finansal araçlar
TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler
getirilmesini hedefleyen geniş bir projenin bir parçası olarak Nisan 2010’da yayımlanmıştır.
27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda kısaca özetlenen TFRS 9 Finansal Araçlar
standardı, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini
hedefleyen geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Kasım
2009’da yayımlanmıştır.
Başlatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara ilişkin finansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık bir hale
getirilmesi hedeflenmiş ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin
oluşturularak, finansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki nakit akışları hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları
ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır.
TFRS 9, finansal varlıklar için gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri
üzerinden ölçülen finansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir.
Bu sınıflamanın temeli işletmenin iş modeline ve finansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akışlarının niteliklerine
dayanmaktadır. Finansal varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma muhasebesine ilişkin TMS 39 içerisindeki
düzenlemelerin devam edeceği belirtilmiştir. TFRS 9, 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için yürürlüğe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Yapılan değişiklik ile “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ‘eş
zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler
1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletmeler TFRS
7’deki değişikliklere istinaden gerekli açıklamaları yaptıysa bu değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Banka,
bu standardı erken uygulamayı planlamamaktadır ve söz konusu değişikliğin Banka’nın finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
ii.TMS 32 Finansal araçlar: Sunum (değişiklik): Finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesi
Yapılan değişiklik ile “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ‘eş
zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler
1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Eğer işletmeler TFRS
7’deki değişikliklere istinaden gerekli açıklamaları yaptıysa bu değişikliğin erken uygulamasına izin verilmektedir. Banka,
bu standardı erken uygulamayı planlamamaktadır ve söz konusu değişikliğin Banka’nın finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
64
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III.Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar
Banka’nın temel faaliyet alanları bankalararası para piyasasında plasman ve borçlanma işlemleri, menkul kıymet alım
satımı, ticari faaliyetlerle ilgili nakdi ve gayrinakdi kredi kullandırmak ve takas ve saklama hizmetleridir.
Banka’nın ana kaynakları sermaye, mevduat ve genellikle yurtiçi ve yurtdışı bankalardan kullanılan kredilerdir. Banka’nın
aktif kalemlerini ise genellikle bankalara yapılan plasmanlar, ters repo işlemleri, kurumsal krediler ve alım-satım amaçlı
menkul değerler portföyü oluşturmaktadır.
Banka’nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen başlıca faaliyet alanı sermaye
piyasası araçlarının alım satımıdır. Bilanço dışı risk alanları vadeli döviz alım-satım işlemleri, akreditifler ve verilen teminat
mektuplarından oluşmaktadır.
Taşınan kur riski, faiz riski ve likidite riski günlük olarak ölçülmekte ve izlenmekte, bilanço yönetimi bu çerçevede belirlenen
risk limitleri ve yasal limitler dahilinde yapılmaktadır.
Banka’nın, satılmaya hazır yabancı para cinsinden sermaye araçları bulunmamaktadır.
Banka’nın yabancı işletmelerde yatırımları bulunmamaktadır.
IV. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
Banka’nın iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
V. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar ve dipnotlar
“Finansal Araçları Muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 39”) hükümleri uyarınca
riskten korunma aracı olarak değerlendirilmeyen vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve swap işlemleri gibi türev işlemleri
alım satım amaçlı işlemler olarak sınıflandırılmaktadır. Türev işlemler ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun
değerler kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde de gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal araçlar gerçeğe uygun değeriyle ölçülüp gelir tablosuyla
ilişkilendirilerek muhasebelestirilir. Gerçeğe uygun değerin pozitif olması durumunda “Gerçeğe uygun değer farkı kâr /
zarara yansıtılan finansal varlıklar” ana hesap kalemi altında “Alım satım amaçlı türev finansal araçlar” içerisinde; negatif
olmasi durumunda ise “Alım satım amaçlı türev finansal borçlar” içerisinde gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu
gerçeğe uygun değerde meydana gelen farklar gelir tablosunda “Ticari Kâr / Zarar” hesabına yansıtılmaktadır.
Alım satım amaçlı türev işlemlerin gerçeğe uygun değeri, iç fiyatlama modellerine piyasa beklentilerinin dahil edilmesi
suretiyle hesaplanmakta, ortaya çıkan gelir gider reeskontları cari dönem gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Banka para swaplarının spot işlemlerini valör tarihi esas alınmak suretiyle bilançoda asli hesaplarda ya da vadeli işlemleri
ile birlikte yükümlülük olarak nazım hesaplarda izlenmektedir.
Banka’nın ana sözleşmeden ayrıştırılmak suretiyle oluşturulan veya riskten korunma amaçlı türev ürünleri
bulunmamaktadır.
VI. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar
Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilir.
Banka, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle
ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve tahsilat gerçekleşene kadar bu kredi ile ilgili gelir kaydetmemektedir.
VII. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar
Bankacılık işlemlerinden alınan komisyon gelirleri tahsil edildiklerinde gelir kaydedilmekte, diğer gelir ve giderler ise
tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen veya alınan kredi ücret ve
komisyon giderleri/gelirleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilmektedir.
Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı ve saklama hizmetleri yoluyla
sağlanan gelirler gerçekleştikleri dönemlerde kayıtlara alınmaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
65
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VIII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar
Banka, finansal varlıklarını “Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “Satılmaya hazır finansal
varlıklar”, “Krediler ve alacaklar” veya “Vadeye kadar elde tutulacaklar” olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir.
Finansal varlıkların sınıflandırılması, ilgili varlıkların Banka yönetimi tarafından satın alma amaçları dikkate alınarak, elde
edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır.
Finansal araçların alım satımı teslim tarihi esas alınarak muhasebeleştirilmektedir. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar ve yükümlülükler ile satılmaya hazır finansal varlıkların değerlerinde işlem tarihi ile teslim
tarihi arasından oluşan fark kayıtlara yansıtılmaktadır.
a. Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar
Banka’da, “Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar” olarak sınıflandırılan finansal varlıklar,
alım satım amaçlı finansal varlıklar olup piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan
kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir
portföyün parçası olan finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında makul değerleri kullanılmakta ve kayda alınmalarını
izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değere esas teşkil eden fiyat
oluşumlarının aktif piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmemesi durumunda gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde
belirlenmediği kabul edilmekte ve etkin faiz yöntemine göre hesaplanan “İskonto edilmiş değer” gerçeğe uygun değer
olarak dikkate alınmaktadır.
Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr / zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal
varlıklardan kazanılan faizler, faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak
sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün V no’lu dipnotunda türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar
açıklanmıştır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin elde etme maliyeti gerçeğe uygun değerlerine göre
değerlenmiş tutarlarından daha yüksek ise iki değer arasındaki fark menkul değerler değer düşüş karşılığı hesabına
yansıtılmaktadır.
b. Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler
ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben etkin faiz oranı
yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Bunların teminatı olarak alınan varlıklarla ilgili olarak
ödenen harçlar ve benzeri diğer masraflar işlem maliyetinin bir parçası olarak kabul edilmemekte ve gider hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Banka, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda kredi ve alacakları için 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Banka
tahminlerini belirlerken kredi risk politikaları ve ihtiyatlılık prensibi doğrultusunda, mevcut kredi portföyünün genel yapısı,
müşterilerin mali bünyeleri, mali olmayan verileri ve ekonomik konjonktürü dikkate almaktadır.
Ayrılan karsılıklar o yılın gelirinden düşülmektedir. Daha önce karsılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık
hesabından düşülerek “Diğer faaliyet gelirleri” hesabına yansıtılmaktadır. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal
işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir.
Kullandırılan nakdi krediler TP’de dövize endeksli krediler, ihracat garantili krediler, fon kaynaklı krediler, YP’de ise ihracatın
finansmanında kullandırılan krediler ve işletme kredilerinden oluşmaktadır.
Dövize endeksli krediler, açılış tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilerek Türk Parası (“TP”) hesaplarda izlenmektedir. Geri
ödemeler, ödeme tarihindeki kur üzerinden hesaplanmakta, oluşan kur farkları gelir-gider hesaplarına yansıtılmaktadır.
c. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Banka’nın vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkları bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
66
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
d. Satılmaya hazır finansal varlıklar
Banka’nın satılmaya hazır finansal varlıkları bulunmamaktadır.
IX. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar
Banka, her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin
ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması
durumunda Banka ilgili değer düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca, ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha
fazla olayın (“zarar / kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın
veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda
değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer
düşüklüğü zararı oluşur.
X. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerinin altında
kalması durumunda karşılık ayrılmakta, ayrılan karşılıklar bilançoda kayıtlı değeri ile netleştirilerek gösterilmektedir.
Bankalarca karşılık ayrılacak kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve ayrılacak karşılıklara ilişkin esas
ve usuller hakkında yönetmelik çerçevesinde takipteki alacaklara özel karşılıklar ayrılmakta ve bu karşılıklar bilançonun
aktifinde takipteki krediler bakiyesinden düşülmektedir.
Bunların haricinde finansal varlık ve yükümlülükler, Banka’nın netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne
sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması; veya, ilgili finansal
varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları üzerinden
gösterilir.
XI. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar
Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”) Banka portföyünde tutuluş
amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan”,“Satılmaya hazır” veya “Vadeye kadar elde tutulacak”
portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi
karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo işlemlerinden sağlanan fonlar” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo
anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı
yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır.
Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri bilançoda “Ters repo işlemlerinden alacaklar”
kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın
döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. Banka’nın
herhangi bir şekilde ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Banka’nın ters repo işlemi bulunmamaktadır.
XII.Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ile bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında
açıklamalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkları
bulunmamaktadır.
XIII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda şerefiye bulunmamaktadır.
Diğer maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli
diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar,
kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının
düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir.
67
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmış olması durumunda, ilgili varlık değer
düşüklüğüne uğramıştır. Değer düşüklüğü zararının oluşmuş olabileceğine ilişkin bazı belirtileri gösterir. Anılan belirtilerden
herhangi birinin mevcut olması durumunda, Banka bir geri kazanılabilir tutar tahmini yapmaktadır. Değer düşüklüğü
oluştuğuna yönelik herhangi bir belirtinin olmadığı durumlarda, geri kazanılabilir tutar tahmini yapılmasını gerektirmez.
Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin ayrılmış olan değer düşüklüğü ile ilgili açıklama Beşinci Bölüm I-13 no’lu dipnotta
sunulmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar tahmini faydalı ömürleri boyunca doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa
edilmektedir. Varlığın faydalı ömrünün tespiti, varlığın beklenen kullanım süresi, teknik, teknolojik veya diğer türdeki eskime
ve varlıktan beklenen ekonomik faydayı elde etmek için gerekli olan bakım masrafları gibi hususların değerlendirilmesi
suretiyle yapılmıştır.
Banka’nın maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıfladığı başlıca varlıklar haklar ve Banka’nın Temmuz 2007’de satın aldığı
saklama hizmetleridir (müşteri listesi). Maddi olmayan duran varlıklar normal amortisman yöntemine göre faydalı ömürleri
dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Amortisman yöntemi ve dönemi her yılın sonunda periyodik olarak gözden
geçirilir. Haklar ve saklama hizmetleri doğrusal amortisman metotuna göre sırasıyla 5 ve 10 yılda itfa edilmektedir.
XIV. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Maddi duran varlıkların maliyetleri, 31 Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için yüksek enflasyon döneminin
sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi tutularak, daha
sonraki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklara ilişkin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre eşit tutarlı, doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak, düzeltilmiş değerleri üzerinden ayrılmıştır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar, net elden çıkarma hasılatı ile ilgili maddi duran
varlığın düzeltilmiş net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve gelir tablosunda diğer gelirler veya diğer
giderler hesabına ya da sermayeye ilave edilecek özkaynak olarak kaydedilmektedir.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran
varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi
duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıkların üzerinde herhangi bir rehin, ipotek ve diğer
tedbir bulunmamaktadır.
Muhasebe tahmininde, cari dönemde önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması beklenen
değişiklik bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen süreler aşağıdaki
gibidir:
Taşıtlar
Büro makineleri
Mobilya ve mefruşat
5 yıl
3 - 5 yıl
5 - 15 yıl
XV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 4 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen sabit kıymetler maddi duran
varlıklar içinde sınıflandırılmakta ve bu sabit kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle %20 oranında amortismana
tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borçlar pasifte “Finansal Kiralama Borçları” hesabında
gösterilmektedir. Finansal kiralama ile ilgili faiz giderleri ve kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Faaliyet kiralaması konusu sözleşmelerin, süreleri bitmeden sona erdirilmesi durumunda, kiralayana ceza olarak ödenmesi
gereken tutarlar kiralamanın sona erdiği dönemde, nakit ödemeye istinaden, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Süresi
bitmeden sona erdirilen faaliyet kiralaması sözleşmesi bulunmamaktadır.
Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
Banka, “Kiralayan” olma sıfatıyla finansal kiralama işlemleri gerçekleştirmemektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
68
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
XVI. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Kredi ve diğer alacaklar için ayrılan özel ve genel karşılıklar dışındaki karşılıklar ve koşullu yükümlülükler
“Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”na (“TMS 37”) uygun olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Karşılıklar raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel
olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş
dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için “Dönemsellik ilkesi” uyarınca bu yükümlülüklerin
ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine
getirilmesi için Banka’dan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak
kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
XVII. Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar
Koşullu varlıklar, genellikle ekonomik yararların Banka’ya giriş olasılığını doğuran, planlanmamış veya olayın ileride
gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilecek olan varlıklardan oluşmaktadır. Eğer koşullu varlıkların
ekonomik faydalarının elde edilmesi olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmakta, neredeyse kesin ise, ilgili varlık ve
ilişkin geliri ilgili dönemin finansal tablolarına yansıtılmaktadır.
XVIII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Türk İş Kanunu’na göre, Banka bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Banka ile
ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem
tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı
bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Banka’nın ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü
değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerleme
yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki
maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunulmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir.
XIX. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar
Cari Vergi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, 21 Eylül 2006 tarihli ve
26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2013 yılı
için %20 (2012 yılı için %20)’dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul
edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü
ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14’üncü
gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl
verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen
ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara
da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i, Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden
istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum
kazancından indirilebilirler.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar
bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
69
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”
(TMS 12) uyarınca varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında
dikkate alınan tutarları arasındaki “geçici farklılıkların”, vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına
göre varlıkların ya da yükümlülüklerin iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari kârı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın
dışında tutulmuştur.
İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan farklar gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlarla ilgili oluşan cari
dönem kurumlar vergisi ya da ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. İlgili varlıkların
değerlemesi sonucu oluşan farklar doğrudan doğruya özkaynak hesaplarına aktarılmışsa, vergi etkileri de doğrudan
özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmiştir.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ile ertelenmiş vergi yükümlülüğü finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir.
Transfer fiyatlandırması
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı” başlığı altında
transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki detayları belirlemiştir.
İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili kârlar transfer fiyatlaması
yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kâr dağıtımları
kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.
XX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar
Alım satım amaçlı ve türev finansal borçlar gerçeğe uygun değer üzerinden; diğer tüm finansal borçlar ise kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde etkin faiz yöntemi ile “İskonto edilmiş bedel”leri üzerinden değerlenmektedir.
Borçlanmayı temsil eden yükümlülükler için likidite riski, faiz oranı riski ve yabancı para kur riskine karşı çeşitli riskten
korunma teknikleri uygulanmaktadır. Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmemiştir.
XXI. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde hisse senedi ihraç edilmemiştir.
XXII. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir aval ve kabul işlemi bulunmamaktadır.
XXIII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın herhangi bir devlet teşviki veya yardımı işlemi bulunmamaktadır.
XXIV. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar
Finansal tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına tabi olmak kaydıyla
dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci
yasal yedeğin, toplam yedek ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar kârdan %5 oranında ayrılmasını öngörür.
İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kâr dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak
holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları karşılamak için
kullanılabilmekte ve ödenmiş sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Yasal yedekler dışında, birikmiş kârlar, yukarıda belirtilen yasal yedek şartına tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Ertelenmiş vergi geliri kâr dağıtımına konu edilememektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
70
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
XXV. Hisse başına kazanca ilişkin açıklamalar
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın / (zararın) ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Cari Dönem Önceki Dönem
Net Dönem Kârı
2.087
104.107
Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Tam)
1.350.000.000
1.350.000.000
Hisse Başına Kâr (Tam TL)
0,0016
0,0771
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse
gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının
geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal
tabloların hazırlanmış olduğu tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına
kazanç hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır.
XXVI. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri
tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar “İlişkili
Taraf Açıklamaları Standardı” (“TMS 24”) kapsamında ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan
işlemler Beşinci Bölüm VII no’lu dipnotta gösterilmiştir.
XXVII. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “Nakit”, kasa, efektif deposu ve satın alınan çekler ile T.C. Merkez Bankası
dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, “Nakde eşdeğer varlık” ise orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para
piyasası plasmanları, alım satım amaçlı finansal varlıklar ve bankalardaki vadeli depolar olarak tanımlanmaktadır.
XXVIII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına ilişkin açıklamalar
Faaliyet alanı, Banka’nın tek bir ürün veya hizmet ya da birbiriyle ilişkili bir ürün veya hizmet grubu sunumunda faaliyetinde
bulunan ve risk ve getiri açısından diğer faaliyet alanlarından farklı özellikler taşıyan, ayırt edilebilir bölümüdür. Faaliyet
bölümlerine göre raporlama Dördüncü Bölüm X no’lu dipnotta sunulmuştur.
XXIX. Sınıflandırmalar
31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması amacıyla 31 Aralık 2012 tarihli
konsolide olmayan bilanço ve 31 Aralık 2012 tarihli konsolide olmayan gelir tablosu üzerinde bazı sınıflandırma işlemleri
yapılabilmektedir.
Sunumu yapılan 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tabloların muhasebe politikaları tüm dönemlere tutarlı
bir şekilde uygulanmış olup, raporlama tarihi itibarıyla hazırlanan karşılaştırmalı finansal tablolarda herhangi bir yeniden
sınıflandırma işlemi yapılmamıştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
71
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ BÜNYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
I.Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın sermaye yeterliliği standart oranı %24,81 olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2012:
%49,36).
1. Sermaye yeterliliği standart oranının tespitinde kullanılan risk ölçüm yöntemleri
Sermaye yeterliliği standart oranı, 28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz
2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik”(“Yönetmelik”), “Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ” ve “Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk
Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ” ile 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanmıştır.
Sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında hesap ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak düzenlenen
veriler kullanılmaktadır. Ayrıca, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, piyasa riski ve operasyonel riskler de sermaye
yeterliliği standart oranı hesaplamalarına dahil edilmiştir.
Banka, kredi riskine esas tutarların hesaplanmasında, alacaklarını Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde belirtilen risk sınıflarına
ayrıştırarak ve uluslararası kredi derecelendirme notları ile risk azaltıcı unsurları dikkate almak suretiyle ilgili risk ağırlığında
değerlendirmektedir. Risk azaltıcı unsurların dikkate alınmasında, bankacılık hesapları için “basit finansal teminat yöntemi”
kullanılmaktadır.
Gayrinakdi krediler ve taahhütler, ayrılan özel karşılıkları düşüldükten sonra Yönetmelik’in 5’inci maddesinde
belirtilen krediye dönüştürme oranları ile risk ağırlıklı tutar hesaplamalarına dahil edilmektedir. Risk ağırlıklı varlıkların
hesaplanmasında, tükenme ve değer kaybı ile karşı karşıya olan varlıklar, ilgili amortismanlar ve karşılıklar düşüldükten
sonra kalan net tutarlar üzerinden hesaplamaya alınmaktadır. Özkaynak hesaplamasında sermayeden indirilen değer olarak
dikkate alınan tutarlar ile alım satım hesapları, kredi riski hesaplamasına dahil edilmemektedir.
Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca türev işlemler, repo işlemleri, ters repo işlemleri ve menkul kıymet işlemleri için karşı
taraf kredi riski hesaplanmaktadır. Karşı taraf kredi riskine ilişkin hesaplamalarında, alım satım hesapları için “Kapsamlı
Finansal Teminat Yöntemi” kullanılmaktadır.
72
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla:
Risk Ağırlıkları
%0
%10
%20
%50
%75
%100
%150
%200
Kredi Riskine Esas Tutar
Risk Sınıfları
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
275.772
-
-
-
-
3.843
-
Bölgesel yönetimlerden veya yerel
yönetimlerden şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
İdari birimlerden ve ticari olmayan
girişimlerden şarta bağlı olan ve olmayan
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Çok taraflı kalkınma bankalarından şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Uluslararası teşkilatlardan şarta bağlı olan
ve olmayan alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta bağlı
olan ve olmayan alacaklar
-
- 346.569
64.902
- 111.573
-
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal
alacaklar
-
-
14.907
-
- 854.585
-
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
-
-
-
-
662 119.281
-
Şarta bağlı olan ve olmayan gayrimenkul
ipoteğiyle teminatlandırılmış alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Tahsili gecikmiş alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Kurulca riski yüksek olarak belirlenen
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
İpotek teminatlı menkul kıymetler
-
-
-
-
-
-
-
Menkul kıymetleştirme pozisyonları
-
-
-
-
-
-
-
Bankalar ve aracı kurumlardan olan kısa
vadeli alacaklar ile kısa vadeli kurumsal
alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Kolektif yatırım kuruluşu niteliğindeki
yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
Diğer alacaklar
159
-
-
-
-
13.921
-
Toplam kredi riskine esas tutar
275.931
- 361.476
64.902
662 1.103,203
-
Ağırlıklandırılmış kredi riskine esas tutar
-
-
72.295
32.451
497 1.103.203
-
i. K
onsolide olmayan sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgiler
Cari Dönem
Kredi Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (Kredi Riskine Esas Tutar*0,08) (KRSY)
96.676
Piyasa Riski İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (PRSY)
14.019
Operasyonel Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü (ORSY) 22.890
Özkaynak
414.277
Özkaynak/((KRSY+PRSY+ORSY) *12,5*100)
24,81
Önceki Dönem
49.175
7.284
22.767
488.794
49,36
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
73
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ii. Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
ANA SERMAYE
Ödenmiş Sermaye
135.000
135.000
Nominal Sermaye
135.000
135.000
Sermaye Taahhütleri (-)
-
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 31.866
31.866
Hisse Senedi İhraç Primleri
-
Hisse Senedi İptal Kârları
-
Yedek Akçeler
257.754
243.908
Yedek Akçeler Enflasyona Göre Düzeltme Farkı
-
Kâr
2.087
104.107
Net Dönem Kârı
2.087
104.107
Geçmiş Yıllar Kârı
-
Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25’ine Kadar Olan Kısmı
-
İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları
-
Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
-
Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-)
-
Net Dönem Zararı
-
Geçmiş Yıllar Zararı
-
Faaliyet Kiralaması Geliştirme Maliyetleri (-) 235
344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) 27.028
34.151
Ana Sermayenin %10’unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-) -
Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-) -
Ana Sermaye Toplamı
399.444
480.386
KATKI SERMAYE
-
Genel Karşılıklar
14.833
8.408
Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i -
Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45’i -
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklardan
Bedelsiz Bedelsiz Olarak Edinilen ve Dönem Kârı İçerisinde Muhasebeleştirilmeyen Hisseler
-
Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı -
İkincil Sermaye Benzeri Borçlar -
Satılmaya Hazır Menkul Değerler ile İştirak ve Bağlı Ortaklıklara İlişkin Değer Artışı
Tutarının %45’i
-
Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z’ının Enflasyona Göre
Düzeltme Farkları (Yedek Akçelerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç)
-
Katkı Sermaye Toplamı
14.833
8.408
SERMAYE SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER
-
Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları
-
Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal
Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Banka’nın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye
Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı
-
Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) veya Nitelikli Pay Sahiplerine
Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler ile Bunlardan
Satın Alınan Birincil veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları
-
Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler
-
Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde
Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları ve Kanunun
57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia ve Gayrimenkullerden
Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların
Net Defter Değerleri
-
Özkaynaktan Düşülmesi Tercih Edilen Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları
-
Diğer
-
Toplam Özkaynak
414.277
488.794
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
74
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
iii. İçsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci kapsamında içsel sermaye gereksiniminin cari ve gelecek faaliyetler
açısından yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan yaklaşımlar
Banka, mevcut risk profiline uygun olarak bankanın maruz kaldığı veya kalabileceği riskler için içsel sermaye yeterliliği
değerlendirme süreci kapsamında risk iştahı, stratejisi, sermayesi ve risk yönetimi politikası ve stres testleri gibi Banka’nın
yönetim ve karar alma süreçlerinin parçası olan bir dizi birbiri ile ilişkili unsuru değerlendirmektedir. Banka, maruz kaldığı
önemli risklerin değerlendirilmesine ilişkin olarak söz konusu risklerin ölçülmesi, yönetilmesi, izlenmesi, azaltılması ve
Banka’nın halihazırdaki, gelecekteki ve stres şartları altındaki sermaye yeterliliğinin izlenmesi amacıyla risk yönetimi ve
stratejisi, risk yönetim süreçleri, risk yöntemleri ve risk altyapısı cercevesinde içsel sermaye yeterliliği değerlendirme
sürecini oluşturmuştur. Bu çerçeve altında Banka, tüm iş kolları büyüme hedefleri, stratejik planları, destek hizmetleri veren
bölümlerini göz önünde bulundurarak iş, kredi, grup, likidite, piyasa, operasyonel, mevzuat, itibar riski ve yapısal pozisyon
riski de dahil karşılaştığı riskleri belirleyip temel durum ve stres testi tahminlerini yapmaktadır. Bu değerlendirmeler
kapsamında İç Sermaye Gereksinimi Değerlendirmesi Pillar 2A; Stres Testi Pillar 2B ve Tersine Stres testi gibi yöntemler
kullanmaktadır.
II. Kredi riskine ilişkin açıklama ve dipnotlar
Kredi borçluları, coğrafi bölge, grup ve sektörel yoğunlaşmalar açısından Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış risk
sınırlamalarına tabi tutulmaktadır. Ayrıca tüm bankacılık faaliyetlerinde mevzuata uyum gereği uluslararası kâra listelere adı
karışmış kişi ve kurumlar ile çalışmamak prensibi ile hareket edilmektedir.
Kredi limit tahsis ve kullandırılması, vadeli işlem ve diğer türev ürünler ile ilgili işlemlerde, müşterilerin günlük nakit
finansmanı limit ve risklerinin işlem aşamalarında yetki onay limitlerine bağlı olarak yönetim kademelerinin onay
aşamalarından geçmektedir. Günlük olarak yapılan bilanço içi ve dışı işlemlerle ilgili olarak risk limitleri ve dağılımları
günlük olarak müşteri bazında izlenmektedir.
Vadeli işlemler için üstlenilen kredi riski, piyasa hareketlerinden kaynaklanan potansiyel riskler ile beraber yönetilmekte ve
önemli ölçüde kredi riskine maruz kalınacak işlemlerden kaçınılmaktadır.
Kredi ve diğer alacakların borçlularının kredi değerlilikleri üç ayda bir kez olmak üzere düzenli aralıklarla ve mevzuata uygun
şekilde izlenmekte, gerekli görüldüğü takdirde limit artırımı veya azaltımı yapılmaktadır. Krediler için alınan hesap durumu
belgelerinin ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde denetlenmiş olmasına özen gösterilmektedir.
Uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı olarak diğer finansal kurumların finansal faaliyetleri ile birlikte
değerlendirildiğinde önemli ölçüde kredi riski yoğunluğuna sahip olunmadığı düşünülmektedir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın nakdi krediler portföyü 53 ve gayri nakdi krediler portföyü 112 (31 Aralık 2012: nakdi
krediler portföyü 39 ve gayri nakdi krediler portföyü 101) müşteriden oluşmaktadır.
Banka’nın ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının toplam nakdi ve gayrinakdi kredi
portföy toplamı içindeki payı %100’dür (31 Aralık 2012: %100).
İlk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarı toplamı bilanço içi ve bilanço dışı varlıkların
toplamının sırasıyla %39 ve %0.36’sını oluşturmaktadır (31 Aralık 2012: %34 ve %0.64).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın kredi riski için ayırdığı genel karşılık tutarı 14.833 TL (31 Aralık 2012: 8.408 TL)’dir.
75
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
a) Kredi türleri ve özel karşılıklar
31 Aralık 2013
Kurumsal
Tüketici
Faktoring
Alacakları
Toplam
58
-
-
-
58
-
-
-
-
-
904.029
904.029
31 Aralık 2012
Kurumsal
Tüketici
Standart Nitelikli Krediler
381.811
94
Yakın İzlemedeki Krediler
-
-
Takipteki Krediler
-
-
Özel Karşılık (-)
-
-
Toplam
381.811
94
Faktoring
Alacakları
Toplam
-
-
-
-
-
381.905
381.905
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Takipteki Krediler
Özel Karşılık (-)
Toplam
903.971
-
-
-
903.971
b) Gecikmeli kredi ve diğer alacaklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
c) Borçlanma senetleri, hazine bonoları ve diğer bonolar
Gerçeğe Uygun
Vadeye Kadar
Değer Farkı K/Z’a
Satılmaya Hazır
Elde Tutulacak
31 Aralık 2012
Yansıtılan FV (Net)
FV (Net)
FV (Net)
Toplam
Moody’s 797.082
-
-
797.082
Ba2(*)
Toplam
797.082
-
-
797.082
Gerçeğe Uygun
Vadeye Kadar
Değer Farkı K/Z’a
Satılmaya Hazır
Elde Tutulacak
31 Aralık 2011
Yansıtılan FV (Net)
FV (Net)
FV (Net)
Toplam
Moody’s Ba2(*)
618.241
-
-
618.241
Toplam
618.241
-
-
618.241
(*)
T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşmaktadır.
d) Derecelendirme konsantrasyonuna ilişkin bilgiler
Banka’nın kredi derecelendirme politikası bulunmamaktadır.
e)Teminatların gerçeğe uygun değeri (müşterilere verilen kredi ve avanslar)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla alınan teminatlar “Kredi riski azaltım teknikleri” dipnotunda detaylandırılmııştır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
76
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
f)Kredi riski azaltımının etkileri dikkate alınmaksızın mahsup işlemleri sonrası maruz kalınan risklerin toplam tutarı ile farklı
risk sınıfları ve türlerine göre ayrıştırılmış risklerin ilgili döneme ilişkin ortalama tutarı
Cari Dönem Ortalama Risk
Risk Sınıfları:
Risk Tutarı(*)
Tutarı(**)
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar 232.208
234.986
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar -
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar 505.549
339.598
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar 934.395
796.595
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
119.943
103.159
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar -
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
-
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
-
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler -
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları -
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar -
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar -
Diğer Alacaklar 14.080
11.129
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Ortalama risk tutarı, Ocak-Aralık dönemlerine ilişkin dönüşüm sonrası risk tutarlarının aritmetik ortalaması alınarak tespit
edilmiştir.
(*)
(**)
Önceki Dönem Ortalama Risk
Risk Sınıfları:
Risk Tutarı(*)
Tutarı(**)
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar 162.059
161.201
Bölgesel Yönetimlerden Veya Yerel Yönetimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
İdari Birimlerden Ve Ticari Olmayan Girişimlerden Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
-
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar -
Bankalar Ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar 189.576
428.264
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar 487.347
592.122
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
91.153
28.658
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar -
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
-
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
-
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler -
Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları -
Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar -
Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar -
Diğer Alacaklar
7.565
38.211
(*)
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
(**)
Ortalama risk tutarı, Temmuz-Aralık dönemlerine ilişkin dönüşüm sonrası risk tutarlarının aritmetik ortalaması alınarak
tespit edilmiştir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
77
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
g) Önemli Bölgelerdeki Önemlilik Arz Eden Risklere İlişkin Profil
Merkezi
Bankalar
Yönetimlerden
ve Aracı
veya Merkez Kurumlardan Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Şarta Bağlı Olan
Olan ve
Olmayan
Olmayan
ve Olmayan
Olmayan
Kurumsal Perakende
Diğer
31 Aralık 2013
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Toplam
1. Yurtiçi
232.208
297.604
867.955
119.943
14.080
1.531.790
2. Avrupa Birliği Ülkeleri
-
139.234
39.838
-
-
179.072
-
13.087
1.922
-
-
15.009
3. OECD Ülkeleri(**)
4. Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
155
-
-
155
5. ABD, Kanada
-
49.276
19.142
-
-
68.418
6. Diğer Ülkeler
-
6.348
5.383
-
-
11.731
7. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
-
-
-
-
-
8. Dağıtılmamış Varlıklar / Yükümlülükler(***)-
-
-
-
-
Toplam(*)
232.208
505.549
934.395
119.943
14.080
1.806.175
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
(***)
Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler
(*)
(**)
Merkezi
Bankalar
Yönetimlerden
ve Aracı
veya Merkez Kurumlardan Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Şarta Bağlı Olan
Olan ve
Olmayan
Olmayan
ve Olmayan
Olmayan
Kurumsal Perakende
Diğer
31 Aralık 2012
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Toplam
1. Yurtiçi
162.059
51.134
382.776
91.153
7.565
694.687
2. Avrupa Birliği Ülkeleri
-
91.266
62.651
-
-
153.917
3. OECD Ülkeleri (**)
-
9.666
1.860
-
-
11.526
4. Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
-
-
124
-
-
124
5. ABD, Kanada
-
31.077
38.821
-
-
69.898
6. Diğer Ülkeler
-
6.433
1.115
-
-
7.548
7. İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar
-
-
-
-
-
8. Dağıtılmamış Varlıklar / Yükümlülükler(***) - - -- -Toplam(*)
162.059
189.576
487.347
91.153
7.565
937.700
78
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
h) Sektörlere veya Karşı Taraflara Göre Risk Profili
Merkezi
Bankalar
Yönetimlerden
ve Aracı
veya Merkez Kurumlardan Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Şarta Bağlı Olan
Olan ve
Olmayan
Olmayan
ve Olmayan
Olmayan
Kurumsal Perakende
31 Aralık 2013
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Tarım
-
-
6.237
-
Çiftçilik ve Hayvancılık
-
-
6.237
-
Ormancılık
-
-
-
-
Balıkçılık
-
-
-
-
Sanayi
-
-
478.556
37.662
Madencilik ve Taşocakçılığı
-
-
160
-
İmalat Sanayi
-
-
478.156
37.662
Elektrik, Gaz, Su
-
-
240
-
İnşaat
-
-
10.150
-
Hizmetler
228.365
505.549
433.176
82.228
Toptan ve Perakende Ticaret
-
-
273.826
81.948
Otel ve Lokanta Hizmetleri
-
-
-
-
Ulaştırma Ve Haberleşme
-
-
40.701
280
Mali Kuruluşlar
228.365
505.549
118.649
-
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
-
-
-
-
Serbest Meslek Hizmetleri
-
-
-
-
Eğitim Hizmetleri
-
-
-
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
-
-
-
Diğer
3.843
-
6.275
54
Toplam(*)
232.208
505.549
934.394
119.944
(*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.080
14.080
Toplam
6.237
6.237
516.218
160
515.818
240
10.150
1.249.318
355.774
40.981
852.563
24.252
1.806.175
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Merkezi
Bankalar
Yönetimlerden
ve Aracı
veya Merkez Kurumlardan Şarta Bağlı Şarta Bağlı
Bankalarından
Şarta Bağlı
Olan ve
Olan ve
Şarta Bağlı Olan
Olan ve
Olmayan
Olmayan
ve Olmayan
Olmayan
Kurumsal Perakende
31 Aralık 2012
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Alacaklar
Tarım
-
-
7.101
-
Çiftçilik ve Hayvancılık
-
-
7.101
-
Ormancılık
-
-
-
-
Balıkçılık
-
-
-
-
Sanayi
-
-
232.505
27.260
Madencilik ve Taşocakçılığı
-
-
-
-
İmalat Sanayi
-
-
229.236
27.260
Elektrik, Gaz, Su
-
-
3.269
-
İnşaat
-
-
40.370
-
Hizmetler
162.059
189.576
205.159
63.799
Toptan ve Perakende Ticaret
-
-
181.105
63.599
Otel ve Lokanta Hizmetleri
-
-
-
-
Ulaştırma Ve Haberleşme
-
-
22.654
200
Mali Kuruluşlar
162.059
189.576
-
-
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
-
-
-
-
Serbest Meslek Hizmetleri
-
-
-
-
Eğitim Hizmetleri
-
-
-
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
-
1.400
-
Diğer
-
-
2.212
94
Toplam(*)
162.059
189.576
487.347
91.153
(*)
Diğer
Alacaklar
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Diğer
Alacaklar
Toplam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.565
7.565
7.101
7.101
259.765
256.496
3.269
40.370
620.593
244.704
22.854
351.635
1.400
9.871
937.700
79
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
i)Vade Unsuru Taşıyan Risklerin Kalan Vadelerine Göre Dağılımı
Cari Dönem
Vadeye Kalan Süre
1 ay
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
Toplam
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
198.262
-
-
-
-
198.262
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
501.758
-
-
-
-
501.758
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal
alacaklar
383.888
164.515
27.363
213.998
-
789.764
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
96.128
15.971
228
1.282
-
113.609
Diğer alacaklar
-
-
-
-
-
(*)
Toplam 1.180.036
180.486
27.591
215.280
-
1.603.393
(*)
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Önceki Dönem
Vadeye Kalan Süre
1 ay
1-3 ay
3-6 ay
6-12 ay
1 yıl üzeri
Toplam
Merkezi yönetimlerden veya merkez
bankalarından şarta bağlı olan ve
olmayan alacaklar
119.216
-
-
-
-
119.216
Bankalar ve aracı kurumlardan şarta
bağlı olan ve olmayan alacaklar
186.036
-
-
-
-
186.036
Şarta bağlı olan ve olmayan kurumsal
alacaklar
105.441
120.167
60.853
12
-
286.473
Şarta bağlı olan ve olmayan perakende
alacaklar
49.099
28.879
4.296
5.952
-
88.226
Diğer alacaklar
-
-
-
-
-
Toplam(*)
459.792
149.046
65.149
5.964
-
679.951
(*)
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
j) Risk sınıflarına ilişkin bilgiler
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 7’nci maddesine istinaden, risk
sınıflarına ait risk ağırlıklarının belirlenmesi, uluslararası derecelendirme şirketleri tarafından verilen kredi derecelendirme
notlarına göre yapılmıştır.
Ülkelerden veya merkez bankalarından olan alacaklar risk sınıfları için Fitch Ratings uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşunun notları dikkate alınırken, bu kuruluştan derece almamış olanlar için ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) tarafından yayımlanan kredi dereceleri ülke riski sınıflandırması kapsamında kullanılmaktadır. Yurtdışı bankalar
ve aracı kurumlardan olan alacaklar risk sınıfları için Standart&Poor’s (S&P), Moody’s ve Fitch Ratings uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının dereceleri bulunması halinde birlikte kullanılmaktadır. Yurtiçinde yerleşik kuruluşlar ise
derecesiz olarak değerlendirilmektedir.
T.C. Merkezi Yönetimi’nden veya TCMB’den olan ve TL cinsinden düzenlenen ve TL cinsinden geri ödenecek olan alacaklar
ile TCMB nezdinde bulundurulan tüm zorunlu karşılıklara %0 risk ağırlığı uygulanmaktadır.
Fitch Ratings, Moody’s, Standart&Poor’s derecelerine karşılık gelen kredi kalite kademelerine aşağıdaki tabloda yer
verilmiştir.
Eşleştirilecek Derecelendirmeler
Uzun vadeli kredi derecelendirmeleri
Kısa vadeli kredi derecelendirmeleri
Kredi Kalitesi
Kademesi
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Fitch
AAA ile AA-
A+ ile A-
BBB+ ile BBB-
BB+ ile BB-
B+ ile B-
CCC+ ve aşağısı
F1+ ile F1
F2
F3
F3 ve aşağısı
-
-
Moody’s
Aaa ile Aa3
A1 ile A3
Baa1 ile Baa3
Ba1 ile Ba3
B1 ile B3
Caa1 ve aşağısı
P-1
P-2
P-3
NP
-
-
Standart & Poor’s
AAA ile AAA+ ile ABBB+ ile BBBBB+ ile BBB+ ile BCCC+ ve aşağısı
A-1+ ile A-1
A-2
A-3
A-3 aşağısı
-
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
80
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
k) Risk Ağırlığına Göre Risk Tutarları
Risk Ağırlıkları(*)
Özkaynaklardan
Kredi Ağırlığı
%0 %10
%20
%50
%75
%100
%150 İndirilenler
1. Kredi Riski Azaltımı
Öncesi Tutar
228.525
-
380.735
-
662
1.196.253
-
27.263
2. Kredi Riski Azaltımı
Sonrası Tutar
275.931
-
361.476
64.902
662
1.103.203
-
27.263
(*)
Banka’nın %200 ve %1.250 risk ağırlığında riski bulunmamaktadır.
l)Önemli Sektörlere veya Karşı Taraf Türüne Göre Muhtelif Bilgiler
Krediler
31 Aralık 2013
Değer Kaybına Uğramış Tahsili Gecikmiş Değer Ayarlamaları
Karşılıklar
Tarım
-
-
62
Çiftçilik ve Hayvancılık
-
-
62
Ormancılık
-
-
-
Balıkçılık
-
-
-
Sanayi
-
-
5.922
Madencilik ve Taşocakçılığı
-
-
-
İmalat Sanayi
-
-
5.921
Elektrik, Gaz, Su
-
-
1
İnşaat
-
-
41
Hizmetler
-
-
8.638
Toptan ve Perakende Ticaret
-
-
4.034
Otel ve Lokanta Hizmetleri
-
-
-
Ulaştırma ve Haberleşme
-
-
805
Mali Kuruluşlar
-
-
3.799
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
-
-
-
Serbest Meslek Hizmetleri
-
-
-
Eğitim Hizmetleri
-
-
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
-
-
Diğer
-
-
170
Toplam -
-
14.833
(*)
Genel karşılıkları ifade etmektedir.
Krediler
31 Aralık 2012
Değer Kaybına Uğramış Tahsili Gecikmiş Değer Ayarlamaları
Karşılıklar
Tarım
-
-
72
Çiftçilik ve Hayvancılık
-
-
71
Ormancılık
-
-
-
Balıkçılık
-
-
-
Sanayi
-
-
2.764
Madencilik ve Taşocakçılığı
-
-
-
İmalat Sanayi
-
-
2.751
Elektrik, Gaz, Su
-
-
13
İnşaat
-
-
161
Hizmetler
-
-
5.388
Toptan ve Perakende Ticaret
-
-
3.252
Otel ve Lokanta Hizmetleri
-
-
-
Ulaştırma ve Haberleşme
-
-
486
Mali Kuruluşlar
-
-
1.636
Gayrimenkul ve Kira. Hizm.
-
-
-
Serbest Meslek Hizmetleri
-
-
-
Eğitim Hizmetleri
-
-
-
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
-
-
14
Diğer
-
-
24
Toplam -
-
8.408
(*)
Genel karşılıkları ifade etmektedir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
81
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
m) Değer Ayarlamaları ve Kredi Karşılıkları
Değer kaybına uğramış krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla 90 günden fazla gecikmiş olması veya kredibilitesi
nedeniyle değer düşüklüğüne uğradığına kanaat getirilmiş kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında
“Özel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır. Banka’nın raporlama tarihi itibarıyla değer kaybına uğramış kredisi
bulunmamaktadır.
Tahsili gecikmiş krediler; raporlama dönemi sonu itibarıyla vadesi 90 güne kadar gecikmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış kredilerdir. Bu krediler için Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında “Genel Karşılık” hesaplaması yapılmaktadır.
Banka’nın raporlama tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş kredisi bulunmamaktadır.
Dönem İçinde
Açılış
Ayrılan Karşılık
Karşılık
Diğer
Kapanış
31 Aralık 2013
Bakiyesi Tutarları
İptalleri Ayarlamalar
Bakiyesi
1. Özel Karşılıklar
-
-
-
-
2. Genel Karşılıklar
8.408
6.425
-
-
14.833
Dönem İçinde
Açılış
Ayrılan Karşılık
Karşılık
Diğer
Kapanış
31 Aralık 2012
Bakiyesi Tutarları
İptalleri Ayarlamalar
Bakiyesi
1. Özel Karşılıklar
-
-
-
-
2. Genel Karşılıklar
8.940
-
(532)
-
8.408
III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar
Banka piyasa riskini “Standart Metot” yöntemi ile aylık bazda hesaplanmaktadır.
Piyasa riskine maruz kalınması nedeniyle Yönetim Kurulu risk yönetimi stratejileri ve politikalarını tanımlamış ve bu
stratejilerin uygulamalarının dönemsel olarak takip edilmesini sağlamıştır. Yönetim Kurulu taşıdığı temel riskleri göz
önünde bulundurarak bu risklere ilişkin limitleri belirlemekte ve söz konusu limitleri gerektikçe revize etmektedir. Banka
Yönetim Kurulu, risk yönetimi grubunun, Banka’nın maruz kaldığı çeşitli riskleri tespit, ölçme, kontrol etme ve yönetme
hususlarında gerekli tedbirleri almalarını sağlamıştır.
Banka’da, bilanço yönetimine ilişkin olarak günlük stress testleri ve ana ortak Deutsche Bank AG tarafından riske maruz
değer analizleri yapılmaktadır.
Banka’da, tüm piyasa riski taşıyan pozisyonlar Hazine’ye aktarılır. Bu aktarım yapılırken her aktif ve pasif için o ürünün
yapısına en uygun vadedeki piyasa fiyatları kullanılır. Transfer oranlarına referans oluşturması için günlük piyasa faiz
eğrileri Hazine tarafından hazırlanır.
Genel piyasa riski ve spesifik risklere karşı bulundurulması gereken sermaye, “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in hükümleri çerçevesinde standart metot kullanılarak
hesaplanmakta ve aylık olarak raporlanmaktadır.
a) Piyasa riskine ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013
(I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot 7.303
(II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarına İlişkin Spesifik Risk İçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü- Standart Metot
(III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot 5.923
(IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
(VII) Karşı Taraf Kredi Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot
793
(VIII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü
(IX) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII)
14.019
(X) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x IX)
175.238
82
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
b) Dönem içerisinde ay sonları itibarıyla hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu
Faiz Oranı Riski
Hisse Senedi Riski
Kur Riski
Emtia Riski
Takas Riski
Opsiyon Riski
Karşı Taraf Kredi Riski(*)
Toplam Riske Maruz Değer
Cari Dönem
Önceki Dönem
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
Ortalama
En Yüksek
En Düşük
11.774
20.673
6.085
13.204
20.781
5.326
-
-
-
-
-
2.992
6.636
863
1.950
5.681
267
---- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.240
2.846
439
579
1.008
217
200.380
294.548
143.510
196.662
343.375
72.625
Karşı taraf kredi riski, cari dönem için Ocak-Aralık, önceki dönem için Temmuz-Aralık dönemlerine ilişkin risk tutarlarını
içermektedir.
(*)
c) Karşı taraf riskine ilişkin nicel bilgiler
Banka, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik’in 21. Maddesi uyarınca,
alım satım hesaplarında yer alan aşağıda sayılan işlemlerden kaynaklanan karşı taraf kredi riski hesaplamaktadır:
a) Tezgah üstü türev finansal araçlar ve kredi türevleri,
b) Alım satım portföyüne dahil olan menkul kıymet veya emtiaya dayalı menkul kıymet veya emtia ödünç alma ya da verme
işlemleri ile repo ve ters repo sözleşmeleri.
Banka karşı taraf kredi riskini, “Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme” yöntemi kullanılarak hesaplanmakta ve bu
yöntemle elde edilen risk tutarları hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.
Toplam Risk
Tutar Ağırlıklı Tutar
Faiz Oranına Dayalı Sözleşmeler(*)
800.011
586
Döviz Kuruna Dayalı Sözleşmeler(**)
22.948
9.327
Emtiaya Dayalı Sözleşmeler
-
Hisse Senedine Dayalı Sözleşmeler
-
Diğer
-
Pozitif Gerçeğe Uygun Brüt Değer
586
586
Netleştirmenin Faydaları
-
Netleştirilmiş Cari Risk Tutarı
-
Tutulan Teminatlar
-
Türevlere İlişkin Net Pozisyon
22.948
9.327
(*)
Repo işlemlerinden oluşmaktadır.
Para swabı ve forward sözleşmelerinden oluşmaktadır.
(**)
IV. Operasyonel risk
Banka’nın operasyonel risk hesaplamasında “Temel Gösterge Yöntemi” kullanılmıştır. Operasyonel riske esas tutar,
28 Haziran 2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in uyarınca yılda bir defa hesaplanmaktadır. Temel gösterge yönteminde
operasyonel riske esas tutar, son üç yıl itibarıyla gerçekleşen yıl sonu brüt gelir tutarlarının yüzde onbeşinin ortalamasının
onikibuçuk ile çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. Cari dönem itibarıyla kullanılan operasyonel riske esas tutar 286.129
TL’dir.
83
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Toplam /
Pozitif BG
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
yılı sayısı
Oran (%)
Toplam
Brüt Gelir
123.564
117.652
216.591
152.602
15
22.890
Operasyonel Riske Esas Tutar (Toplam*12,5)
286.129
V. Kur riskine ilişkin açıklamalar
Banka, döviz bilançosunun yönetiminde kamu otoritelerince belirlenen bütün düzenlemelere uyumda maksimum
hassasiyeti göstererek, Banka’nın likidite ve kârlılık politikasına en uygun metotları uygulamaktadır.
Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 31
Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 42.614 TL bilanço kapalı pozisyonundan ve 30.336 TL bilanço dışı kapalı pozisyondan oluşmak
üzere 72.950 TL net yabancı para kapalı pozisyonu taşımaktadır.
Banka’nın maruz kaldığı kur riskinin ölçülmesinde, yasal raporlamada kullanılan “standart metot” kullanılmaktadır.
Banka’nın 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri ile bu tarihlerden geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan döviz
alış kurları TL olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir:
25 Aralık 2013
26 Aralık 2013 27 Aralık 2013 30 Aralık 2013 31 Aralık 2013
ABD Doları 2,0812
2,071
2,0957
2,1604
2,1343
İsviçre Frangı
2,3194
2,3111
2,3337
2,4307
2,3899
İngiliz Sterlini
3,3978
3,3735
3,4286
3,5601
3,5114
Avro
2,8466
2,8353
2,8693
2,9844
2,9365
26 Aralık 2012
27 Aralık 2012 28 Aralık 2012 29 Aralık 2012 30 Aralık 2012
ABD Doları
1,7893
1,7877
1,7848
1,7829
1,7826
İsviçre Frangı
1,9549
1,9516
1,9484
1,9544
1,9430
İngiliz Sterlini
2,8950
2,8796
2,8787
2,8823
2,8708
Avro
2,3651
2,3586
2,3566
2,3657
2,3517
Banka’nın belli başlı cari döviz alış kurlarının finansal tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama
değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Aylık ortalama döviz alış kuru
Cari Dönem
Önceki Dönem
ABD Doları
2,0457
1,7791
İsviçre Frangı
2,2713
1,9271
İngiliz Sterlini
3,3339
2,8700
Avro
2,7926
2,3332
a) Kur riskine maruz tutar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Banka’nın sahip olduğu döviz pozisyonunun, TL’nin yabancı paralar
karşısında %10 değer kaybettiği ve diğer tüm değişkenler sabit olduğu varsayıldığında, Banka’nın maruz kalacağı kur
riskinin vergi etkisi dikkate alınmadan Banka’nın net kâr ve özkaynağında yaratacağı değişimler aşağıda belirtilmiştir.
ABD Doları
Avro
Diğer para birimleri
Toplam, net
(*)
Özkaynak etkisi gelir tablosu etkilerini de içermektedir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
(*)
(*)
Gelir tablosu
Özkaynak Gelir tablosu
Özkaynak
5.442
5.442
(731)
(731)
1.732
1.732
2.005
2.005
121
121
61
61
7.295
7.295
1.335
1.335
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
84
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
b) Banka’nın kur riskine ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Avro
ABD Doları
Diğer YP
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar,
Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
101
198.280
-
198.381
Bankalar 2.466
1.145
1.662
5.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
-
-Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
329.645
198.604
-
528.249
Krediler ve Alacaklar(*)
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırım
-
-
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
Maddi Duran Varlıklar
-
-
-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
-
-
-
Diğer Varlıklar(***)
44.287
8.531
24
52.842
Toplam Varlıklar
376.499
406.560
1.686
784.745
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
304
-
-
304
Döviz Tevdiat Hesabı
40.431
9.606
64
50.101
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
587.437
84.673
-
672.110
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
Muhtelif Borçlar
3
62
-
65
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
Diğer Yükümlülükler(***)
18.470
669
412
19.551
Toplam Yükümlülükler
646.645
95.010
476
742.131
Net Bilanço Pozisyonu (270.146)
311.550
1.210
42.614
Net Nazım Hesap Pozisyonu(**)
324.568
(294.232)
-
30.336
Türev Finansal Araçlardan Alacaklar 551.703
566.349
2.447
1.120.499
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
227.135
860.581
2.447
1.090.163
Gayrinakdi Krediler(****)
109.468
54.397
81
163.946
Önceki Dönem
Toplam Varlıklar
163.694
220.356
1.055
385.105
Toplam Yükümlülükler
289.701
74.251
446
364.398
Net Bilanço Pozisyonu
(126.007)
146.105
609
20.707
Net Nazım Hesap Pozisyonu
146.055
(153.413)
-
(7.358)
Türev Finansal Araçlardan Alacak
216.856
278.191
-
495.047
Türev Finansal Araçlardan Borçlar
70.801
431.604
-
502.405
Gayrinakdi Krediler(****)
139.065
149.306
66
288.437
rediler bakiyesi 116.056 TL tutarında dövize endeksli kredi içermektedir.
K
Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda
“Vadeli aktif değer alım taahhütleri” kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım işlemleri “Net nazım pozisyonu”na
dahil edilmiştir. Türev finansal araçlardan alacaklar ve türev finansal araçlardan borçlar sırasıyla 18.937 TL tutarında gelir ve
18.145 TL tutarında gider reeskontu içermektedir.
(***)
Spot döviz alım/satım işlemleri reeskontları “Diğer varlıklar ve yükümlülükler” kalemlerine dahil edilmemiştir. Spot döviz
alım/satım işlemlerinden alacaklar ve spot döviz alım/satım işlemlerinden borçlar sırasıyla 1.950 TL gelir ve 2.496 TL gider
reeskontu içermektedir. Diğer varlıklar ayrıca 1.088 TL tutarındaki yabancı para peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.r
reeskontu içermektedir. Diğer varlıklar ayrıca 963 TL tutarındaki yabancı para peşin ödenmiş giderleri içermemektedir.
(****)
Net bilanço dışı pozisyon üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
(*)
(**)
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
85
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar
Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı 3 ayda bir toplanan Aktif-Pasif Komitesi
toplantılarında piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir.
Banka’nın maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot kullanılmakta, ana ortak Deutsche Bank AG’nin
riske maruz değer (“RMD”) risk ölçüm yöntemleri için veri temin edilmekte ve duyarlılık analizleri yapılmaktadır.
Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık bazda yerine getirilmektedir.
Günlük bazda yapılan duyarlılık analizi hesaplamaları sırasında, Banka’nın portföyünde yer alan YP ve TL cinsinden alım
satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal varlıklar ile plasmanlar ve vadeli döviz alım satım işlemlerinin faiz oranı riski
ölçülmektedir.
1.Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı
(Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
1 Aya 5 Yıl ve
Cari Dönem Sonu
Kadar
1 - 3 Ay 3 - 12 Ay
1 - 5 Yıl
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
-
-
-
-
-
228.523
228.523
Bankalar 307.252
-
-
-
-
5.766
313.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
305.602
21.399
307.737
93.105 69.239
18.937
816.019
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
-
Krediler ve Alacaklar
363.714 236.352
303.963
-
-
-
904.029
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
98.041
98.041
Diğer Varlıklar(*)
Toplam Varlıklar
976.568 257.751
611.700
93.105 69.239
351.267 2.359.630
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
-
-
-
-
-
414.533
414.533
Diğer Mevduat
71.339
-
-
-
107.084
178.423
Para Piyasalarına Borçlar
187.512
-
-
-
-
-
187.512
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2.167
2.167
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 754.546 319.477
-
-
-
- 1.074.023
Diğer Yükümlülükler(**)
-
-
-
-
-
502.972
502.972
Toplam Yükümlülükler
1.013.397 319.477
-
-
- 1.026.756 2.359.630
Bilançodaki Uzun Pozisyon -
-
611.700
93.105 69.239
-
774.044
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(36.829) (61.726)
-
-
- (675.489)
(774.044)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
1.305.742 269.140
252.542
-
-
- 1.827.424
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
1.306.601 268.306
252.313
-
-
- 1.827.220
Toplam Faize Duyarlı Açık
(37.688) (60.892)
611.929
93.105 69.239 (675.489)
204
2.675 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 27.028 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 1.673 TL tutarındaki cari
vergi varlığı ve 66.665 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.
(**)
426.707 TL tutarındaki özkaynaklar, 45.915 TL tutarındaki karşılıklar, 3.632 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 18.145
TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 8.573 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler
satırında gösterilmiştir.
(*)
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
86
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Aya
5 Yıl ve
Önceki Dönem Sonu
Kadar
1 - 3 Ay 3 - 12 Ay 1 - 5 Yıl
Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
-
-
-
-
-
162.344
162.344
Bankalar 38.151
-
-
-
-
3.540
41.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya
Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
212.291 148.473
65.790
124.651 67.036
861
619.102
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
-
Krediler ve Alacaklar
161.746 149.046
71.113
-
-
-
381.905
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91.924
91.924
Diğer Varlıklar(*)
Toplam Varlıklar
412.188 297.519
136.903
124.651 67.036
258.669 1.296.966
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
30.304
-
-
-
-
113.502
143.806
Diğer Mevduat
65.043
27.150
-
-
-
194.741
286.934
Para Piyasalarına Borçlar
59.753
-
-
-
-
-
59.753
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2.252
2.252
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
880 235.182
-
-
-
-
236.062
Diğer Yükümlülükler(**)
-
-
-
-
-
568.159
568.159
Toplam Yükümlülükler
155.980 262.332
-
-
-
878.654 1.296.966
Bilançodaki Uzun Pozisyon 256.208
35.187
136.903
124.651 67.036
-
619.985
Bilançodaki Kısa Pozisyon
-
-
-
-
- (619.985)
(619.985)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
714.314
35.550
39.510
-
-
-
789.374
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(714.599) (35.549)
(39.494)
-
-
-
(789.642)
Toplam Faize Duyarlı Açık
255.923
35.188
136.919
124.651 67.036 (619.985)
(268)
3.442 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 34.151 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar ve 54.331 TL tutarındaki
diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.
(**)
514.881 TL tutarındaki özkaynaklar, 38.802 TL tutarındaki karşılıklar, 525 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 1.065
TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 12.886 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler
satırında gösterilmiştir.
(*)
2.Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları
Cari Dönem Sonu
Auro %
ABD Doları %
Yen %
TL %
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve TC Merkez Bankası
-
-
-
Bankalar -
-
-
6,66
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
-
-
8,70
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
Satılmaya Hazır Finasal Varlıklar
-
-
-
Krediler ve Alacaklar
2,61
2,44
-
9,08
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
-
-
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
-
-
-
Diğer Mevduat
0,10
0,10
-
5,68
Para Piyasalarına Borçlar
-
-
-
5,06
Muhtelif Borçlar
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0,18
0,38
-
6,75
87
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Önceki Dönem Sonu
Avro %
ABD Doları %
Yen %
TL %
Varlıklar
Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası
-
-
-
Bankalar -
-
-
6,82
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
-
-
-
9,24
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
Krediler ve Alacaklar 2,60
3,70
-
7,81
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
-
-
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
-
0,33
-
Diğer Mevduat
0,10
0,28
-
4,63
Para Piyasalarından Borçlar
-
-
-
5,15
Muhtelif Borçlar
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar
0,07
-
-
3. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riski
Bankacılık hesapları faiz oranı riski yönetimi politika ve uygulama usulleri, “Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz
Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenmiştir.
31 Aralık 2013
Uygulanan Şok
Kazançlar/
Kazançlar/ ÖzkaynaklarPara Birimi
(+/- x baz puan)
Kayıplar
Kayıplar/ Özkaynaklar
TL
(+) 500bp
(1.024)
(%0,240)
TL
(-) 400bp
866
%0,203
Avro
(+) 200bp
288
(%0,067)
Avro
(-) 200bp
(16)
%0,003
ABD Doları
(+) 200bp
(710)
(%0,166)
ABD Doları
(-) 200bp
722
%0,169
Toplam (Pozitif şoklar için)
(1.750)
(%0,473)
Toplam (Negatif şoklar için)
1.876
%0,375
31 Aralık 2012
Uygulanan Şok
Kazançlar/
Kazançlar/ ÖzkaynaklarPara Birimi
(+/- x baz puan)
Kayıplar
Kayıplar/ Özkaynaklar
TL
(+) 500bp
(1.706)
(%0,349)
TL
(-) 400bp
1.449
%0,296
Avro
(+) 200bp
288
(%0,059)
Avro
(-) 200bp
(293)
%0,060
ABD Doları
(+) 200bp
(140)
(%0,029)
ABD Doları
(-) 200bp
142
%0,029
Toplam (Pozitif şoklar için)
(1.558)
(%0,319)
Toplam (Negatif şoklar için)
1.298
%0,266
4. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan hisse senedi pozisyon riski
Bulunmamaktadır.
VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar
BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca Banka likidite yeterlilik oranını hesaplayarak
haftalık bazda BDDK’ya bildirmektedir. Banka likidite yeterliliği ilgili yönetmelikte belirtilen sınır değerin üzerinde
seyretmektedir.
88
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.Banka’nın mevcut likidite riskinin kaynağı ve alınması gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı, banka yönetim kurulunun acil
likidite ihtiyacının karşılanabilmesi ve vadesi gelmiş borçların ödenebilmesi için kullanılabilecek fon kaynaklarına getirdiği
sınırlamalar
Likidite riski, (1) ilgili zaman dilimlerinde beklenen nakit akışı, (2) piyasadan borçlanma kapasite ve imkanları ile (3)
bilançodaki aktiflerin kredi kalitesi gibi temel faktörler dikkate alınarak yönetilmektedir.
Likiditeyle ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği sınırlamalara uyumun yanısıra, nakit akım raporlarından ilgili zaman
dilimine düşen nakit çıkışının Banka’nın borç bulabilme olanaklarının içerisinde kalmasına dikkat edilmektedir.
2.Ödemelerin, varlık ve yükümlülükler ile faiz oranlarının uyumu varsa mevcut uyumsuzluğun kârlılık üzerindeki muhtemel
etkisi
Banka’nın varlık ve yükümlülükleri pozitif faiz getirisi taşımaktadır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar altında sınıflanan
devlet borçlanma senetleri ise piyasanın en likit kağıtları olup piyasa değişikliklerinde likide edilebilmektedirler.
3. Banka’nın kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacının karşılandığı iç ve dış kaynaklar, kullanılmayan önemli likidite kaynakları
Banka likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanmasını gözetmekte,
piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit
değerler muhafaza etmektedir.
BDDK’nın 1 Kasım 2006’da bankaların likidite yeterliliğinin ölçülmesine dair yayınladığı yönetmelik uyarınca bankaların
haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranın yabancı para aktif/pasiflerde basit aritmetik ortalama
ile yapılan hesaplamalarda %80, toplam aktif/pasiflerde %100 olmasını gerektirmektedir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012
yıllarında gerçekleşen likidite rasyoları aşağıdaki gibidir:
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
Cari Dönem
YP
YP + TP
YP
YP + TP
Ortalama (%)
114,24
119,44
108,22
114,81
En Yüksek (%)
150,91
152,41
144,92
154,53
En Düşük (%)
84,25
101,21
89,03
100,90
Birinci Vade Dilimi (Haftalık)
İkinci Vade Dilimi (Aylık)
Önceki Dönem
YP
YP + TP
YP
YP + TP
Ortalama (%)
100,24
115,04
97,72
113,92
En Yüksek (%)
143,43
150,72
125,02
146,71
En Düşük (%)
80,41
100,27
80,70
100,87
4. Banka’nın nakit akışlarının miktar ve kaynaklarının değerlendirilmesi
Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı üzere Banka nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve
nitelikte nakit mevcuduna ve nakit girişine sahiptir.
Sözleşmeye dayalı türev olmayan finansal yükümlülüklerin kalan vade dağılımı:
Defter
Cari Dönem
değeri
Brüt
nominal
çıkış Vadesiz
1 aya
kadar 1 - 3 ay 3 - 12 ay 1 - 5 yıl
5 yıl ve
üzeri
Bankalar Mevduatı
414.533 414.533 414.533
-
-
-
-
Diğer Mevduat
178.423 177.621 107.084
70.537
-
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
1.074.023 1.075.856
- 756.257 319.599
-
-
Para Piyasalarına Borçlar
187.512 187.512
- 187.512
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2.167
2.167
2.167
-
-
-
-
Finansal Kiralama Borçları
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
1.856.658 1.857.689 523.784 1.014.306 319.599
-
-
89
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Brüt
Defter nominal
1 aya
5 yıl ve
Önceki Dönem
değeri
çıkış Vadesiz
kadar 1 - 3 ay 3 - 12 ay 1 - 5 yıl
üzeri
Bankalar Mevduatı
143.806 143.806 113.502
30.304
-
-
-
Diğer Mevduat
286.934 286.969 194.741
65.064
27.164
-
-
Diğer Mali Kuruluşlardan
Sağlanan Fonlar
236.062 238.678
-
880 237.798
-
-
Para Piyasalarına Borçlar
59.753
59.753
-
59.753
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2.252
2.252
2.252
-
-
-
-
Finansal Kiralama Borçları
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
728.807 731.458 310.495 156.001 264.962
-
-
Yukarıdaki tablo, Banka’nın finansal yükümlülüklerinin muhtemel en yakın sözleşme vadesine göre iskonto edilmemiş nakit
çıkışlarını göstermektedir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi
1 aya
Cari Dönem
Vadesiz
kadar
1 - 3 ay 3 - 12 ay 1 - 5 yıl
5 yıl ve Dağıtılaüzeri
mayan
Toplam
Varlıklar
Nakit Değ. (Kasa, Efektif Deposu,
Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler)
ve T.C. Merkez Bankası
30.260 198.263
-
-
-
-
- 228.523
Bankalar 5.766 307.252
-
-
-
-
- 313.018
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr
veya Zarara Yansıtılan Menkul Değerler
- 714.850
42.855
58.314
-
-
- 816.019
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Krediler ve Alacaklar
- 363.714 236.352 303.963
-
-
- 904.029
Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar
-
-
-
-
-
-
-
Diğer Varlıklar(*)
-
5.273
959
43.049
-
-
48.760
98.041
Toplam Varlıklar
36.026 1.589.352 280.166 405.326
48.760 2.359.630
Yükümlülükler
Bankalar Mevduatı
414.533
-
-
-
-
-
- 414.533
Diğer Mevduat
107.084
71.339
-
-
-
- 178.423
Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar - 754.546 319.477
-
-
-
- 1.074.023
Para Piyasalarına Borçlar
- 187.512
-
-
-
-
- 187.512
İhraç Edilen Menkul Değerler
-
-
-
-
-
-
-
Muhtelif Borçlar
2.167
-
-
-
-
-
-
2.167
Diğer Yükümlülükler(**)
37.333
13.926
5.882
19.124
-
- 426.707 502.972
Toplam Yükümlülükler
561.117 1.027.323 325.359
19.124
-
- 426.707 2.359.630
Likidite (Açığı) / Fazlası
(525.091) 562.029 (45.193) 386.202
-
- (377.947)
Önceki Dönem
Toplam Aktifler
46.668 321.047 229.919 175.885 365.968
96.472
61.007 1.296.966
Toplam Yükümlülükler
338.094 166.596 262.416
14.979
-
- 514.881 1.296.966
Likidite (Açığı)/Fazlası
(291.426) 154.451 (32.497) 160.906 365.968
96.472 (453.874)
2.675 TL tutarındaki maddi duran varlıklar, 27.028 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlıklar, 1.673 TL tutarındaki cari
vergi varlığı ve 66.665 TL tutarındaki diğer aktifler, diğer varlıklar satırında gösterilmiştir.
(**)
426.707 TL tutarındaki özkaynaklar, 45.915 TL tutarındaki karşılıklar, 3.632 TL tutarındaki diğer yabancı kaynaklar, 18.145
TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal borçlar ve 8.573 TL tutarındaki vergi borcu bakiyeleri, diğer yükümlülükler
satırında gösterilmiştir.
(*)
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
90
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Banka’nın türev enstrümanlarının kontrata dayalı vade analizi:
5 yıl
31 Aralık 2013
1 Aya kadar
1 - 3 Ay
3 - 12 Ay
1 - 5 Yıl
ve üzeri
Toplam
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
934.528
537.446
504.855
-
-
1.976.829
- Giriş
467.092
269.140
252.542
-
-
988.774
- Çıkış (-)
467.436
268.306
252.513
-
-
988.055
Faiz oranı türevleri:
-
-
-
-
-
- Giriş
-
-
-
-
-
- Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Riskten korunma amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
-
-
-
-
-
- Giriş
-
-
-
-
-
- Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Faiz oranı türevleri:
-
-
-
-
-
- Giriş
-
-
-
-
-
- Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Toplam nakit girişi
467.092
269.140
252.542
-
-
988.774
Toplam nakit çıkışı
467.436
268.306
252.313
-
-
988.055
5 yıl
31 Aralık 2012
1 Aya kadar
1 - 3 Ay
3 - 12 Ay
1 - 5 Yıl
ve üzeri
Toplam
Alım satım amaçlı türev araçlar
Döviz kuru türevleri:
952.445
71.099
79.005
-
-
1.102.549
– Giriş
476.131
35.550
39.510
-
-
551.191
– Çıkış (-)
476.314
35.549
39.495
-
-
551.358
Faiz oranı türevleri:
-
-
-
-
-
– Giriş
-
-
-
-
-
– Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Riskten korunma amaçlı türev araçlar
-
-
-
-
Döviz kuru türevleri:
-
-
-
-
-
– Giriş
-
-
-
-
-
– Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Faiz oranı türevleri:
-
-
-
-
-
– Giriş
-
-
-
-
-
– Çıkış (-)
-
-
-
-
-
Toplam nakit girişi
476.131
35.550
39.510
-
-
551.191
Toplam nakit çıkışı
476.314
35.549
39.494
-
-
551.358
5. Menkul kıymetleştirme pozisyonları
Bulunmamaktadır.
6. Kredi riski azaltım teknikleri
Banka, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin Tebliğ’in 33’üncü maddesi uyarınca, basit finansal teminat yöntemine göre
kredi riski azaltımı yapmaktadır.
Kredi riski azaltımında nakit veya benzeri kıymetler ile yüksek kredi kalitesine sahip bankalar tarafından verilen
kontgarantiler kullanılmaktadır.
91
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Garantiler ve
31 Aralık 2013
Finansal
Diğer/Fiziki
Kredi
Teminatlar
Türevleri
Risk Sınıfları:
Tutar(*) Teminatlar
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı
Olan ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan
ve Olmayan Alacaklar Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul
İpoteğiyle Teminatlandırılmış Alacaklar Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa
Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar Diğer Alacaklar (*)
232.208
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
505.549
934.395
119.943
47.407
-
-
-
-
-
64.902
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.080
-
-
-
-
-
-
-
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Garantiler ve
31 Aralık 2012
Finansal
Diğer/Fiziki
Kredi
Risk Sınıfları:
Tutar(*) Teminatlar
Teminatlar
Türevleri
Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
İdari Birimlerden ve Ticari Olmayan Girişimlerden
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Alacaklar
Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Şarta Bağlı
Olan ve Olmayan Alacaklar
Uluslararası Teşkilatlardan Şarta Bağlı Olan ve
Olmayan Alacaklar Bankalar ve Aracı Kurumlardan Şarta Bağlı Olan
ve Olmayan Alacaklar Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Kurumsal Alacaklar Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Perakende Alacaklar
Şarta Bağlı Olan ve Olmayan Gayrimenkul İpoteğiyle
Teminatlandırılmış Alacaklar Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Kurulca Riski Yüksek Olarak Belirlenen Alacaklar
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler Menkul Kıymetleştirme Pozisyonları Bankalar ve Aracı Kurumlardan Olan Kısa Vadeli
Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar Diğer Alacaklar (*)
162.059
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
189.576
487.347
91.153
43.444
-
-
-
-
-
85.186
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.565
-
-
-
-
-
-
-
Krediye dönüşüm sonrası, kredi riski azaltımı öncesi risk tutarları verilmiştir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
92
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Risk yönetim hedef ve politikaları
Risk yönetimi sisteminin amacı, bankanın gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk-getiri yapısını, buna bağlı olarak
faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik olarak belirlenen
politikalar, uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve
kontrol edilmesini sağlamaktır.
Tanımlanan risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve kontrol altına alınması için gerekli politikalar, yöntemler ve
limitler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin belirlenmesinde Banka’nın faaliyetlerine ilişkin stratejiler, politikalar
ve uygulama usulleri, faaliyetlerinin hacmi, niteliği ve karmaşıklığı, risk stratejisi ve alabileceği risk düzeyi, risk izleme
ve yönetme kapasitesi, geçmiş deneyimi ve performansı, faaliyetleri yürüten birimlerin yöneticilerinin alanları ile ilgili
konulardaki uzmanlık düzeyleri ve kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükleri dikkate alır.
Risk yönetimi politika ve uygulama usullerinin değişen koşullara uyum sağlaması zorunludur. Yönetim Kurulu veya ilgili İç
Sistemler Sorumlusu bunların yeterliliğini düzenli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri yapar.
Risk yönetimi politika ve uygulama usulleri, riskten korunma, sigorta veya kredi türevleri gibi risk azaltım tekniklerinin
kullanımını da kapsar.
Banka, faaliyetlerinden kaynaklanan kredi riski, piyasa riski, faiz oranı riski ve likidite riski gibi sayısallaştırılabilen riskler için
yazılı limitler belirler ve bu limitler yönetim kurulunca onaylanır. Risk limitleri, ilgili iç sistemler sorumlusu, risk yönetimi
birimi yöneticisi ve banka genel müdürü dahil ilgili üst düzey yöneticiler ile birlikte belirlenir. Yönetim Kurulu onayıyla
limitler yürürlülüğe girer.
Risk limitleri; bankanın alabileceği risk düzeyine, faaliyetlerine, ürünlerinin ve hizmetlerinin büyüklüğü ve karmaşıklığına
uygun olarak belirlenir. Risk limitleri uygulamadaki gelişmelerin güncelliğini yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden
geçirilir ve piyasa koşullarında ve banka stratejisindeki değişmelere göre uyarlanır. Limitlerin risk bazlı olarak belirlenmesi
esastır. Belirlenecek risk limitleri mevzuatta bu konulara ilişkin getirilmiş olan sınır ve limitlerin dışına çıkamaz.
VIII.Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmesine ilişkin açıklama ve dipnotlar
Banka’nın finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilmeyen finansal varlık ve borçlarının, kısa vadeli olmaları
nedeniyle kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı varsayılmıştır.
TFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” standardı, finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri ile sunulan kalemlerin,
belirli seviyelere göre sınıflandırılmasını gerektirmektedir. Bu seviyeler, rayiç değerin hesaplanmasında kullanılan verilerin
gözlemlenebilirliğine dayanmaktadır. Gerçeğe uygun değere ilişkin söz konusu sınıflandırma aşağıdaki şekildedir:
Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar
Seviye 2: Seviye 1’de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla)
ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler
Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
93
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Söz konusu sınıflama ilkelerine göre Banka’nın gerçeğe uygun değerden taşımakta olduğu finansal varlık ve borçlarının
gerçeğe uygun değer sınıflaması aşağıda gösterilmiştir:
31 Aralık 2013
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklar
797.082
18.937
-
816.019
Devlet Borçlanma Senetleri
797.082
-
-
797.082
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
18.937
-
18.937
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
Toplam Varlıklar
797.082
18.937
-
816.019
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
18.145
-
18.145
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
Toplam Yükümlülükler
-
18.145
-
18.145
31 Aralık 2012
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Toplam
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 618.241
861
-
619.102
Devlet Borçlanma Senetleri
618.241
-
-
618.241
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
-
-
-
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
861
-
861
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
-
-
Devlet Borçlanma Senetleri
-
-
-
Diğer Menkul Değerler
-
-
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
-
-
-
Toplam Varlıklar
618.241
861
-
619.102
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
1.065
-
1.065
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
-
-
-
Toplam Yükümlülükler
-
1.065
-
1.065
IX. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar:
1.Banka’nın başkalarının nam ve hesabına alım, satım, saklama, yönetim ve danışmanlık hizmetleri
Banka, müşterilerine saklama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
2. İnanca dayalı işlem sözleşmeleri kapsamında diğer finansal kurumlarla yapılan işlemlerin, bu Banka’nın mali durumunu
önemli ölçüde etkilemesi olasılığının bulunup bulunmadığı
Banka tarafından inanca dayalı işlem yapılmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
94
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
X. Faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki
tabloda sunulmuştur:
Kurumsal
Banka’nın toplam
Cari Dönem
Bankacılık
Hazine
Diğer
Dağıtılamayan
faaliyeti
Faaliyet Geliri
53.933
(19.183)
69.551
-
104.301
Net Faaliyet Kârı / (Zararı)
20.744
(25.639)
9.027
-
4.132
Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)
20.744
(25.639)
9.027
4.132
Vergi Karşılığı (-)
-
-
-
(2.045)
(2.045)
Dönem Net Kârı (Zararı)
20.744
(25.639)
9.027
(2.045)
2.087
Bölüm Varlıkları
963.303
1.396.327
-
-
2.359.630
Bölüm Yükümlülükleri
582.161
1.350.762
-
-
1.932.923
Özkaynaklar
-
-
-
426.707
426.707
Kurumsal
Banka’nın toplam
Önceki Dönem
Bankacılık
Hazine
Diğer
Dağıtılamayan
faaliyeti
Faaliyet Geliri
50.669
137.363
28.915
-
216.947
Net Faaliyet Kârı / (Zararı)
19.550
82.167
28.915
-
130.632
Vergi Öncesi Kâr (Zarar)
19.550
82.167
28.915
-
130.632
Vergi Karşılığı (-)
-
-
-
(26.525)
(26.525)
Dönem Net Kârı (Zararı)
19.550
82.167
28.915
(26.525)
104.107
Bölüm Varlıkları
445.419
851.547
-
-
1.296.966
Bölüm Yükümlülükleri
377.246
404.839
-
-
782.085
Özkaynaklar
-
-
-
514.881
514.881
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
95
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR
I. Aktif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.Nakit değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler
1.aNakit değerler ve T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa / Efektif
41
118
90
195
TCMB
30.101
198.263
42.843
119.216
Diğer
-
-
-
Toplam
30.142
198.381
42.933
119.411
1.b T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap 30.101
-
42.843
Vadeli Serbest Hesap
-
77.259
-
55.662
Vadeli Serbest Olmayan Hesap -
121.004
-
63.554
Toplam
30.101
198.263
42.843
119.216
1.c Zorunlu karşılıklara ilişkin açıklamalar
Türkiye’de kurulmuş veya şube açmak suretiyle Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar T.C. Merkez Bankası’nın 2005/1
sayılı Zorunlu Karşılıklar hakkında Tebliği’ne tabidirler. Bankaların yurtiçi pasif toplamından, Tebliğde belirtilen indirilecek
kalemlerin düşürülmesi sonucu bulunacak tutar ile yurtdışındaki şubeleri adına Türkiye’den kabul ettikleri mevduat zorunlu
karşılığa tabi yükümlülüklerini oluşturur. Türk parası yükümlülükler için Türk parası, ABD Doları, EURO ve / veya standart
altın döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %5 ile %11,5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık 2012:
Vadelerine göre %5 ile %11 arasında değişen oranlarda), yabancı para yükümlülükler için ABD Doları, EURO ve / veya
standart altın döviz cinsinden olmak üzere vadelerine göre belirlenen %6 ile %12,5 arasında değişen oranlarda (31 Aralık
2012: Vadelerine göre %6 ile %11,5 arasında değişen oranlarda) zorunlu karşılık tesis edilmektedir.
Zorunlu karşılıklara faiz verilmemektedir.
2.Gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler
2.aGerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar
2.a.1Teminata verilen / bloke edilen gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Hisse Senetleri
-
-
-
Bono, Tahvil ve Benzeri Menkul Değerler
141.940
-
212.382
Diğer
-
-
-
Toplam
141.940
-
212.382
-
96
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.a.2Repo işlemlerine konu olan gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara yansıtılan finansal varlıklar
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Devlet Tahvili
-
-
62.229
Hazine Bonosu
-
-
-
Diğer Borçlanma Senetleri
-
-
-
Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar
-
-
-
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
-
-
-
Diğer
-
-
-
Toplam
-
-
62.229
2.bAlım satım amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin pozitif farklar tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadeli İşlemler -
9.364
-
561
Swap İşlemleri
-
9.573
-
300
Futures İşlemleri
-
-
-
Opsiyonlar
-
-
-
Diğer -
-
-
Toplam
-
18.937
-
861
3. Bankalara ilişkin bilgiler
3.a. Bankalara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Bankalar
Yurtiçi
278.245
498
23.426
102
Yurtdışı 29.500
4.775
15.148
3.015
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
-
-
-
Toplam
307.745
5.273
38.574
3.117
3.b Yurt dışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler
Serbest Tutar
Cari Dönem
Önceki Dönem
AB Ülkeleri
ABD, Kanada
OECD Ülkeleri(*)
Kıyı Bankacılığı Bölgeleri
Diğer
Toplam
(*)
AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri
4. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
32.814
1.107
354
-
-
34.275
16.949
981
233
-
-
18.163
Serbest Olmayan Tutar
Cari Dönem Önceki Dönem
-
-
-
-
-
-
-
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
97
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5. Kredilere ve diğer alacaklara ilişkin açıklamalar
5.aBanka’nın ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Nakdi
Gayrinakdi
Nakdi
Gayrinakdi
Banka Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler
-
28.413
-
181.953
Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler
-
28.413
-
181.953
Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler -
-
-
Banka Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler
76.968
-
54.934
Banka Mensuplarına Verilen Krediler
58
-
94
Toplam
77.026
28.413
55.028
181.953
5.b Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve
diğer alacaklara ilişkin bilgiler
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Sözleşme Koşullarında
Sözleşme Koşullarında
Değişiklik Yapılanlar
Değişiklik Yapılanlar
Ödeme Planının Ödeme Planının
Uzatılmasına
Uzatılmasına
Krediler
Yönelik
Krediler
Yönelik
ve Diğer
Değişiklik
ve Diğer
Değişiklik
Nakdi Krediler
Alacaklar
Yapılanlar
Diğer
Alacaklar
Yapılanlar Diğer
İhtisas Dışı Krediler
658.176
245.853
-
-
-
İşletme Kredileri
416.818
73.850
-
-
-
İhracat Kredileri
223.694
172.003
-
-
-
İthalat Kredileri
-
-
-
-
-
Mali Kesime Verilen Krediler
657
-
-
-
-
Tüketici Kredileri
58
-
-
-
-
Kredi Kartları
-
-
-
-
-
Diğer 16.949
-
-
-
-
İhtisas Kredileri
-
-
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
-
-
Toplam
658.176
245.853
-
-
-
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla vade uzatımı yapılan kredilere ilişkin bilgiler:
Cari Dönem
Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Değişiklik Sayısı
ve Diğer Alacaklar
ve Diğer Alacaklar
1 veya 2 Defa Uzatılanlar
116.284
3, 4 veya 5 Defa Uzatılanlar
33.346
5 Üzeri Uzatılanlar
96.223
Toplam
245.853
Cari Dönem
Standart Nitelikli Krediler
Yakın İzlemedeki Krediler
Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre
ve Diğer Alacaklar
ve Diğer Alacaklar
0 - 6 Ay
133.123
6 Ay - 12 Ay
112.730
1 - 2 Yıl
-
2 - 5 Yıl
-
5 Yıl ve Üzeri
-
Toplam
245.853
-
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
98
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.c Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Cari Dönem
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan
ya da Yeni
Krediler ve
Bir İtfa Planına
Nakdi Krediler ve
Nakdi Krediler
Diğer Alacaklar
Bağlananlar
Krediler Diğer Alacaklar
Kısa Vadeli Krediler
658.176
245.853
-
İhtisas Dışı Krediler
658.176
245.853
-
İhtisas Kredileri
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
-
-
-
İhtisas Dışı Krediler
-
-
-
İhtisas Kredileri
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
Toplam
658.176
245.853
-
Standart Nitelikli Krediler ve
Yakın İzlemedeki Krediler ve
Önceki Dönem
Diğer Alacaklar
Diğer Alacaklar
Yeniden
Yapılandırılan
ya da Yeni
Krediler ve
Bir İtfa Planına
Nakdi Krediler ve
Nakdi Krediler
Diğer Alacaklar
Bağlananlar
Krediler Diğer Alacaklar
Kısa Vadeli Krediler
214.780
167.125
-
İhtisas Dışı Krediler
214.780
167.125
-
İhtisas Kredileri
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
Orta ve Uzun Vadeli Krediler
-
-
-
İhtisas Dışı Krediler
-
-
-
İhtisas Kredileri
-
-
-
Diğer Alacaklar
-
-
-
Toplam
214.780
167.125
-
5.d Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Banka’nın tüketici kredisi, bireysel kredi kartları ve personel kredi kartları bulunmamaktadır
(31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 58 TL tutarında kısa vadeli personel kredisi bulunmaktadır
(31 Aralık 2012: 94 TL).
5.e Taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kredili mevduat hesabının bakiyesi 16.949 TL’dir (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
99
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.f Kredilerin kullanıcılarına göre dağılımı
Kamu
Özel
Toplam
Cari Dönem -
904.029
904.029
Önceki Dönem
381.905
381.905
5.g Yurt içi ve yurt dışı kredilerin dağılımı
Yurtiçi Krediler
Yurtdışı Krediler
Toplam
Cari Dönem 903.372
657
904.029
Önceki Dönem
360.364
21.541
381.905
5.h Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.i Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.j Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net)
5.j.1Donuk alacaklardan bankaca yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara
ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.j.2 Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler:
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.j.3 Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.k Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla zarar niteliğinde kredi ve diğer alacak bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
6. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
7. İştiraklere ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
8. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
9. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
10. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
100
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
12. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar
Finansal
Kiralama ile
Edinilen
Cari Dönem
Gayrimenkuller
Menkuller
Diğer MDV
Toplam
31 Aralık 2012
Maliyet
-
2.919
14.393
17.312
Birikmiş Amortisman (-)
-
(2.875)
(10.995)
(13.870)
Net Kayıtlı Değeri
-
44
3.398
3.442
31 Aralık 2013 Dönem Başı Net Kayıtlı Değeri
-
44
3.398
3.442
İktisap Edilenler
-
-
390
390
Elden Çıkarılanlar (-), net
-
-
-
Amortisman Bedeli (-)
-
(7)
(1.150)
(1.157)
Dönem Sonu Maliyet
-
2.919
14.783
17.702
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
-
(2.882)
(12.145)
(15.027)
Kapanış Net Kayıtlı Değeri -
37
2.638
2.675
Finansal
Kiralama ile
Edinilen
Önceki Dönem
Gayrimenkuller
Menkuller
Diğer MDV
Toplam
31 Aralık 2011
Maliyet
-
2.919
12.046
14.965
Birikmiş Amortisman (-)
-
(2.874)
(9.559)
(12.433)
Net Kayıtlı Değeri
-
45
2.487
2.532
31 Aralık 2012
Dönem Başı Net Kayıtlı Değeri
-
452.487
2.532
İktisap Edilenler
-
-2.347
2.347
Elden Çıkarılanlar (-), net
-
--
Amortisman Bedeli (-)
-
(1)(1.436)
(1.437)
Dönem Sonu Maliyet
-
2.91914.393
17.312
Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (-)
-
(2.875)(10.995)
(13.870)
Kapanış Net Kayıtlı Değeri -
443.398
3.442
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla finansal tablolara kaydedilen veya iptal edilen değer azalış tutarı
bulunmamaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.
13.Her maddi olmayan duran varlık türü için ayrıca belirtilmek suretiyle açıklanması gereken bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın 27.028 TL (31 Aralık 2012: 34.151 TL) tutarında maddi olmayan duran varlıkları
bulunmaktadır. Banka, 11 Mayıs 2007 tarihinde Türkiye’de yerleşik bir bankanın müşterilerine verdiği saklama hizmetleri
faaliyetlerini (müşteri listesi) satın almıştır ve işlem 2 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. Satın almaya ilişkin ödenen
tutar 150.976 TL olup, beklenen nakit akımlardaki değişimlerden dolayı yeniden değerleme sonrasında Nisan 2010’da
59.823 TL tutarında değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. Banka söz konusu maddi olmayan duran varlığı senelik olarak değer
düşüklüğü testine tabi tutmaktadır ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla tespit edilen bir değer düşüklüğü bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
101
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.aDönem başı ve dönem sonundaki brüt defter değeri ile birikmiş amortisman tutarları
Cari Dönem
Önceki Dönem
Birikmiş
Birikmiş
Brüt Defter Değer Düşüş Amortisman Brüt Defter Değer Düşüş Amortisman
Değeri
Karşılığı
Tutarı
Değeri
Karşılığı
Tutarı
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 162.452
61.950
73.474
160.912
61.950
64.811
13.b Dönem başı ve dönem sonu arasında aşağıda belirtilen bilgileri içeren hareket tablosu
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başı
34.151
39.429
Birleşme, Devir ve İktisaplardan Kaynaklanan İlaveler 1.540
2.633
Kullanım Dışı Bırakılanlar ve Satışlar(-)
-
Amortisman Gideri (-)
(8.663)
(7.911)
Dönem Sonu
27.028
34.151
14. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
15. Vergi varlığına ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 1.673 TL tutarında cari vergi varlığı bulunmaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır.) Net
ertelenmiş vergi varlığı/borcuna ilişkin detaylı bilgi, Beşinci Bölüm 8.b no’lu dipnotta verilmiştir.
Önceki dönemlerde üzerinden ertelenmiş vergi aktifi hesaplanmamış ve bilançoya yansıtılmamış indirilebilir geçici fark
bulunmamaktadır.
16. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar hakkında açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
17. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler
17.a Peşin ödenen gider, vergi ve benzeri işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Gelir reeskontları(*)
47.499
30.561
Verilen teminatlar
14.508
20.337
Peşin ödenmiş giderler
1.256
1.017
Diğer
3.402
2.416
Toplam
66.665
54.331
(*)
Gelir reeskontlarının 44.262 TL’si aracılık edilen hizmet gelir tahakkuklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 28.711 TL).
17.b Bilançonun diğer aktifler kaleminin, en az %20’sini oluşturan alt hesaplarının isim ve tutarları
Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.
102
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
II. Pasif Kalemlere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Vadesiz
7 Gün
İhbarlı
Tasarruf Mevduatı
-
Döviz Tevdiat Hesabı
26.114
Yurtiçinde Yer. K.
19.619
Yurtdışında Yer. K.
6.495
Resmi Kur Mevduatı
-
Tic. Kur. Mevduatı
63.201
Diğ. Kur. Mevduatı
17.769
Kıymetli Maden DH
-
Bankalararası Mevduat 414.533
TC Merkez Bankası
-
Yurtiçi Bankalar
Yurtdışı Bankalar
414.533
Özel Finans K.
-
Diğer
-
Toplam
521.617
1 Aya
Kadar
1 - 3 Ay
3 - 6 Ay
-
-
-
-
23.987
-
23.987
-
-
-
-
-
-
-
40.642
-
-
6.710
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71.339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Ay -
1 Yıl
1 Yıl ve
Üstü
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
50.101
43.606
6.495
103.843
24.479
414.533
414.533
592.956
7 Gün
1 Aya
6 Ay -
1 Yıl ve
Önceki Dönem
Vadesiz İhbarlı
Kadar
1 - 3 Ay
3 - 6 Ay
1 Yıl
Üstü Toplam
Tasarruf Mevduatı
-
-
-
-
-
-
-
Döviz Tevdiat Hesabı
30.622
-
20.893
27.150
-
-
-
78.665
Yurtiçinde Yer. K.
29.391
-
20.893
-
-
-
-
50.284
Yurtdışında Yer. K.
1.231
-
-
27.150
-
-
-
28.381
Resmi Kur Mevduatı
-
-
-
-
-
-
-
Tic. Kur. Mevduatı
143.611
-
44.067
-
-
-
- 187.678
Diğ. Kur. Mevduatı
20.508
-
83
-
-
-
-
20.591
Kıymetli Maden DH
-
-
-
-
-
-
-
Bankalararası Mevduat 113.502
-
30.304
-
-
-
- 143.806
TC Merkez Bankası
-
-
-
-
-
-
-
Yurtiçi Bankalar
121
-
30.304
-
-
-
-
30.425
Yurtdışı Bankalar
113.381
-
-
-
-
-
- 113.381
Özel Finans K.
-
-
-
-
-
-
-
Diğer
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
308.243
-
95.347
27.150
-
-
- 430.740
Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Merkezi yurtdışında bulunan bankanın Türkiye’deki şubesinde bulunan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu
Vadeli İşlemler Swap İşlemleri
Futures İşlemleri
Opsiyonlar
Diğer Toplam
TP
-
-
-
-
-
-
Cari Dönem
YP
9.109
9.036
-
-
-
18.145
Önceki Dönem
TP
YP
-
208
-
857
-
-
-
-
1.065
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
103
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3. Alınan kredilere ilişkin bilgiler
3.a Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankası Kredileri
-
-
-
Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan
1.013
-
880
Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
400.900
672.110
-
235.182
Toplam
401.913
672.110
880
235.182
3.b Alınan kredilerin vade ayırımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
401.913
646.498
880
235.182
Orta ve Uzun Vadeli
-
25.612
-
Toplam
401.913
672.110
880
235.182
3.c Banka’nın yükümlülüklerinin yoğunlaştığı alanlara ilişkin ilave açıklamalar
Banka normal bankacılık faaliyetleri kapsamında aktiflerini mevduat, alınan krediler ve para piyasası işlemleri ile
fonlamaktadır.
4.Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşıyorsa, bunların
en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
5.1 Finansal kiralama sözleşmelerinde kira taksitlerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler, yenileme veya satın alma
opsiyonları ile sözleşmede yer alan kısıtlamalar hususlarında bankaya önemli yükümlülükler getiren hükümlerle ilgili genel
açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmelerinin vadeleri çoğunlukla 4 yıldır. Yapılan kira sözleşmelerinde, faiz oranı ve Banka’nın
nakit akışı göz önüne alınan kriterlerdir. Kiralama sözleşmelerinde Banka’ya önemli yükümlülükler getiren hükümler
bulunmamaktadır.
5.2Sözleşme değişikliklerine ve bu değişikliklerin bankaya getirdiği yeni yükümlülüklere ilişkin detaylı açıklamalar
Finansal kiralama sözleşmelerinde değişiklik bulunmamaktadır.
5.3 Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlara ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5.4 Faaliyet kiralamasına ilişkin açıklamalar
Banka’nın faaliyet kiralaması işlemleri arasında ofis kiralama, taşıt kiralama ve fotokopi makineleri kiralama bulunmaktadır.
5.5Satış ve geri kiralama işlemlerinde kiracı ve kiralayanın, sözleşme koşullarını ve sözleşmenin özellikli maddelerine ilişkin
açıklamalar
Cari dönemde gerçekleşen satış ve geri kiralama işlemi bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
104
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Karşılıklara ve sermaye benzeri kredilere ilişkin açıklamalar
7.a Genel karşılıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Genel Karşılıklar
I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar
12.592
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
2.754
II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar -
-Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar
-
Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar
375
Diğer
1.866
Toplam
14.833
Önceki Dönem
6.666
2.197
1.118
624
8.408
7.b Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler
Banka, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 69 TL (31 Aralık 2012: 415 TL) tutarındaki anapara kur azalış karşılıklarını bilançonun
aktifindeki “Krediler” kalemiyle netleştirmiştir.
7.c Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları
Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler için 138 TL (31 Aralık 2012: 120 TL) tutarında karşılık
ayrılmıştır. İlgili tutar, ekteki finansal tablolarda, “Diğer Karşılıklar” içerisinde gösterilmiştir.
7.d Çalışan Hakları Karşılığı
Çalışan hakları karsılığına ilişkin yükümlülükler
Cari Dönem Önceki Dönem
Prim Karşılığı 15.703
12.884
Kıdem Tazminatı Karşılığı
874
774
Kullanılmamış İzin Karşılığı
1.617
1.593
Toplam
18.194
15.251
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden Şirket’le
ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar kıdem
tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değil ve herhangi bir fonlama şartı
bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Şirket’in ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü
değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal değerleme
yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Yükümlülüğün belirlenmesinde iskonto oranı, çalışan devir hızı, ve gelecekteki
maaş artışları gibi konularda varsayımlarda bulunulmaktadır. Bu varsayımlar yıllık olarak gözden geçirilmektedir. Bu
bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel varsayımlar kullanılmıştır.
Cari Dönem Önceki Dönem
Net iskonto oranı
%2,74
%2,74
Beklenen enflasyon artış oranı
%5,30
%5,30
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı
%93,80
%95,73
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem başı bakiye
774
560
Yıl içinde ayrılan karşılık
154
475
Yıl içinde ödenen karşılık (-)
(13)
(72)
Yıl içinde iptal edilen karşılık (-)
(41)
(189)
Toplam
874
774
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
105
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7.e Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler
7.e.1 Muhtemel riskler için ayrılan serbest karşılıklara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
7.e.2Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10’unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla diğer karşılıkları 12.888 TL (31 Aralık 2012: 15.143 TL) olup 12.326 TL’si (31 Aralık
2012: 14.562 TL) Deutsche Bank Grubu ile imzalanan hizmet anlaşmaları gereği yapılacak olan ödemelere ilişkin ayrılan
karşılık tutarından oluşmaktadır.
8. Vergi borcuna ilişkin açıklamalar
8.a.1 Vergi karşılığına ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3.850 TL cari vergi karşılığından 5.523 TL peşin ödenmiş vergiler düşüldükten sonra 1.673 TL
vergi varlığı kayıtlara alınmıştır (31 Aralık 2012: 3.535 TL cari vergi borcu).
8.a.2 Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenecek Kurumlar Vergisi
-
3.535
Menkul Sermaye İradı Vergisi
234
215
Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi
-
BSMV
2.787
1.719
Kambiyo Muameleleri Vergisi
-
Ödenecek Katma Değer Vergisi
1.523
1.510
Diğer(*)
771
872
Toplam
5.315
7.851
(*)
Söz konusu tutar 743 TL tutarında ücretlerden kesilen gelir vergisini içermektedir (31 Aralık 2012: 831 TL).
8.a.3 Primlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Sosyal Sigorta Primleri-Personel
97
89
Sosyal Sigorta Primleri-İşveren
111
94
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel
-
Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren
-
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel
-
Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren
-
İşsizlik Sigortası-Personel
7
6
İşsizlik Sigortası-İşveren
14
12
Diğer
-
Toplam
229
201
8.b Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler
Uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatıarasındaki zamanlama farkları üzerinden
hesaplanan net ertelenmiş vergi borcu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 3.029 TL (31 Aralık 2012: 4.834 TL) tutarındadır.
Ertelenmiş vergi varlığı//borcunu oluşturan kalemler aşağıda sunulmuştur.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
106
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Cari Dönem
Önceki Dönem
Birikmiş
Ertelenmiş
Birikmiş
Ertelenmiş
Geçici Vergi Alacağı / Geçici Vergi Alacağı /
Farklar
(Borcu)
Farklar
(Borcu)
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Karşılığı
59.823
11.965
59.823
11.965
Çalışan Hakları Karşılığı 9.671
1.934
2.367
473
Karşılıklar
144
29
5.333
1.067
Türev Finansal Varlıklar Gider Reeeskontu
-
-
301
60
Diğer
1.035
207
283
56
Ertelenmiş vergi varlığı
70.673
14.135
68.107
13.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Kayıtlı
Değeri ile Vergi Değeri Arasındaki Farklar
(85.574)
(17.115)
(92.277)
(18.455)
Türev Finansal Varlıklar Gelir Reeeskontu
(246)
(49)
-
Ertelenmiş vergi borcu
(85.820)
(17.164)
(92.277)
(18.455)
Ertelenmiş vergi borcu, net
(15.147)
(3.029)
(24.170)
(4.834)
9. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçları hakkında bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
10.Banka’nın kullandığı sermaye benzeri kredilerin sayısı, vadesi, faiz oranı, kredinin temin edildiği kuruluş ve varsa, hisse
senedine dönüştürme opsiyonuna ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11. Özkaynaklara ilişkin bilgiler
11.1 Ödenmiş sermayenin gösterimi
Cari Dönem Önceki Dönem
Hisse Senedi Karşılığı
135.000
135.000
İmtiyazlı Hisse Senedi Karşılığı
-
Toplam
135.000
135.000
11.2Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu
sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı
Banka’da kayıtlı sermaye sistemi uygulanmamaktadır.
11.3Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile artırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.4 Cari dönem içinde yeniden değerleme fonlarından sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.5Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve
bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.6 Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
11.7 Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
107
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
III. Bilanço Dışı Yükümlülüklere İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Bilanço Dışı Yükümlülüklere İlişkin Açıklama
1.a Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı
Cayılamaz Taahhütlerin Türü
Cari Dönem Önceki Dönem
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
849.997
537.140
İki Gün Valörlü Döviz Alım Satım Taahhütleri
1.677.815
476.467
Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz
44
29
İhracat Taahh. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5
1
Diğer Cayılamaz Taahhütler
445.245
119.215
Toplam
2.973.106
1.132.852
1.bAşağıdakiler dahil nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı
1.b.1Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi
krediler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla verilen teminat mektubu, akreditif teyidi, ithalat kabul kredileri ve kefalet tutarları sırasıyla
179.363 TL (31 Aralık 2012: 237.120 TL), 6.412 TL (31 Aralık 2012:15.184 TL) ve 1.643 TL (31 Aralık 2012: 58.829 TL)’dir.
1.b.2 Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler
1.b.1 maddesinde açıklananlar dışında yoktur.
1.c.1 Gayrinakdi kredilerin toplamı
Cari Dönem Önceki Dönem
Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler
-
Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli
-
Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli -
Diğer Gayrinakdi Krediler
187.418
311.861
Toplam
187.418
311.861
1.c.2Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi
Tarım
Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık
Balıkçılık
Sanayi
Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz, Su
İnşaat
Hizmetler
Toptan ve Perakende Ticaret
Otel ve Lokanta Hizmetleri
Ulaştırma ve Haberleşme
Mali Kuruluşlar
Gayrimenkul ve Kiralama Hizmetleri
Serbest Meslek Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer
Toplam TP
-
-
-
-
5.581
-
5.581
-
-
17.891
12.021
-
5.839
31
-
-
-
-
-
23.472
Cari Dönem
(%)
YP
-
-
-
-
-
-
-
-
24.00 102.840
-
320
24.00 102.040
-
480
-
20.300
76.00
40.730
51.00
19.657
-
-
25.00
14.555
-
6.518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
76
100 163.946
(%)
-
-
-
-
63
-
63
-
12
25
12
-
9
4
-
-
-
-
-
100
TP
-
-
-
-
8.698
-
2.160
6.538
-
14.726
11.286
-
3.409
31
-
-
-
-
-
23.424
Önceki Dönem
(%)
YP
-
-
-
-
-
-
-
-
37 128.566
-
-
9 128.566
28
-
-
80.740
63
79.131
48
66.684
-
-
15
2.480
-
9.967
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 288.437
(%)
45
45
28
27
23
1
3
100
108
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.c.3 I ve II’nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler
Teminat Mektupları
Aval ve Kabul Kredileri
Akreditifler
Cirolar
Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden
Diğer Garanti ve Kefaletler
Toplam
2. Türev finansal araçlara ilişkin bilgiler
TP
I’inci Grup
YP
TP
II’inci Grup
YP
23.472
-
-
-
-
-
-
23.472
155.891
-
6.412
-
-
-
1.643
163.946
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Amaçlarına Göre Türev İşlemler
Alım - Satım Amaçlı İşlemler
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Cari Dönem
Cari Dönem
Önceki Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
1.976.829
1.102.549
-
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
735.391
321.532
-
Swap Para Alım Satım İşlemleri
1.241.438
781.017
-
Futures Para İşlemleri
-
-
-
Para Alım Satım Opsiyonları
-
-
-
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
-
-
-
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
-
-
-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
-
Faiz Alım Satım Opsiyonları
-
-
-
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
-
-
-
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
1.976.829
1.102.549
-
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı -
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden
Korunma Amaçlı
-
-
-
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
-
-
-
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
1.976.829
1.102.549
-
3.Kredi türevlerine ve bunlardan dolayı maruz kalınan risklere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
4. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka aleyhinde devam etmekte olan davalar (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır) mevcut olup
önemlilik arz etmemesinden dolayı karşılık ayrılması gerekli görülmemiştir.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
109
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
5.Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar
Banka, başkalarının nam ve hesabına menkul değer alım-satım ve saklama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu işlemler
nazım hesaplarda takip edilmektedir. Banka’nın gerçek ve tüzel kişiler adına saklamada tuttuğu menkul değerler (nominal
tutarlarıyla) aşağıdaki gibidir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Devlet Tahvili-TP
35.734.399
32.461.246
Özel Sektör Tahvilleri-TP
1.097.792
1.000.693
Varant
970.645
1.182.728
Hisse Senetleri-TP
7.510.698
6.642.063
Tahsile Alınan Çekler-TP
33.707
16.111
Tahsile Alınan Çekler-YP
8.927
4.835
Diğer Emanet Kıymetler
21.343
17.826
Toplam
45.377.511
41.325.502
IV. Gelir Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
1.a Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler(*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli Kredilerden
29.949
5.342
17.093
11.505
Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden
-
2.079
-
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler
-
-
-
Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler
-
-
-
Toplam
29.949
7.421
17.093
11.505
(*)
Nakdi kredilere ilişkin, faiz benzeri olarak alınan komisyon gelirlerini de içermektedir.
1.b Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
T.C. Merkez Bankasından
-
-
-
Yurtiçi Bankalardan
4.273
-
5.525
Yurtdışı Bankalardan
3.296
4.321
1
Yurtdışı Merkez ve Şubelerden
-
-
-
Toplam
7.569
9.846
1
1.c Menkul değerlerden alınan faizlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
85.707
-
227.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara
Yansıtılan Finansal Varlıklardan
-
-
-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
-
-
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
-
-
Toplam
85.707
227.955
1.dİştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
110
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler
2.a Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler(*)
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Bankalara
4.010
2.169
19
2.494
T.C. Merkez Bankasına
-
-
-
Yurtiçi Bankalara
-
-
-
Yurtdışı Bankalara
4.010
2.169
19
2.494
Yurtdışı Merkez ve Şubelere
-
-
-
Diğer Kuruluşlara -
-
-
Toplam
4.010
2.169
19
2.494
(*)
Nakdi kredilere ilişkin ödenen ücret ve komisyon giderlerini de içermektedir.
2.b İştirak ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.c İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.d Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi
Vadesiz
1 Aya
3 Aya
Cari Dönem
Mevduat
Kadar
Kadar
Vadeli Mevduat
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
1 Yıldan
Uzun
Toplam
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
263
1.291
-
-
-
-
1.554
Tasarruf Mevduatı
-
-
-
-
-
-
Resmi Mevduat
-
-
-
-
-
-
Ticari Mevduat
45
4.317
-
-
-
4.362
Diğer Mevduat
-
302
-
-
-
302
7 Gün İhbarlı Mevduat
-
-
-
-
-
-
Toplam
308
5.910
-
-
-
6.218
Yabancı Para
DTH
-
57
14
24
-
-
95
7 Gün İhbarlı Mevduat
-
-
-
-
-
-
Kıymetli Maden
-
-
-
-
-
-
Bankalar Mevduatı
-
809
-
-
-
-
809
Toplam
-
866
14
24
-
-
904
Genel Toplam
308
6.776
14
24
-
-
7.122
2. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler
Vadesiz
Cari Dönem
Mevduat
1 Aya
Kadar
3 Aya
Kadar
Vadeli Mevduat
6 Aya
Kadar
1 Yıla
Kadar
1 Yıldan
Uzun
Toplam
Türk Parası
Bankalar Mevduatı
241
949
-
-
-
-
1.190
Tasarruf Mevduatı
-
-
-
-
-
-
Resmi Mevduat
-
-
-
-
-
-
Ticari Mevduat
42
8.131
417
-
-
-
8.590
Diğer Mevduat
-
206
84
-
-
-
290
7 Gün İhbarlı Mevduat
-
-
-
-
-
-
Toplam
283
9.286
501
-
-
-
10.070
Yabancı Para
DTH
-
94
16
17
-
-
127
7 Gün İhbarlı Mevduat
-
-
-
-
-
-
Kıymetli Maden
-
-
-
-
-
-
Bankalar Mevduatı
-
1.746
-
-
-
-
1.746
Toplam
-
1.840
16
17
-
-
1.873
Genel Toplam
283
11.126
517
17
-
-
11.943
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
111
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
4. Ticari kâr / zarara ilişkin açıklamalar (Net)
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kâr
3.079.351
1.929.843
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı
83.690
29.756
Türev Finansal İşlemlerden Kâr(*)
1.152.207
1.148.232
Kambiyo İşlemlerinden Kâr
1.843.454
751.855
Zarar (-)
3.179.522
2.015.661
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
139.013
66.486
1.015.492
1.202.183
Türev Finansal İşlemlerden Zarar(*)
Kambiyo İşlemlerinden Zarar
2.025.017
746.992
Ticari Kâr / (Zarar), net
(100.171)
(85.818)
Türev finansal işlemlere ilişkin kur değişimlerinden kaynaklanan net kâr tutarı 150.257 TL
(31 Aralık 2012: 5.338 TL zarar)’dir.
(*)
5. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar
Banka’nın cari dönemde gelir tablosunda diğer faaliyet gelirlerinin tutarı 16.433 TL (31 Aralık 2012: 7.511 TL)’dir.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Hizmet gelirleri - YP
12.382
2.578
Hizmet gelirleri - TP
3.598
3.521
Diğer
453
1.412
Toplam
16.433
7.511
6. Banka’nın kredi ve diğer alacaklarına ilişkin karşılık giderleri
Cari Dönem
Önceki Dönem
Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar
-
III. Grup Kredi ve Alacaklardan
-
IV. Grup Kredi ve Alacaklardan
-
V. Grup Kredi ve Alacaklardan
-
Genel Karşılık Giderleri
6.425
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri
-
Dövize Endeksli Krediler Kur Farkı Giderleri -
Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri
3.745
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
3.745
1.804
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-
Değer Düşüş Karşılığı Giderleri
-
İştirakler
-
Bağlı Ortaklıklar
-
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
-
Diğer -
Toplam
10.170
1.804
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
112
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
Personel Giderleri
25.648
24.885
Kıdem Tazminatı Karşılığı 100
214
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
-
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri -
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
1.157
1.437
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
-
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
-
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
8.663
7.911
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
-
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
-
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
-
Diğer İşletme Giderleri
32.870
32.077
Faaliyet Kiralama Giderleri
2.917
2.787
Bakım ve Onarım Giderleri
769
396
Reklam ve İlan Giderleri
-
29.184
28.894
Diğer Giderler(*)
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
-
Faaliyet Kiralama Giderleri
-
Diğer(**)
21.561
17.987
Toplam
89.999
84.511
Diğer giderler kalemi içerisinde, 6.633 TL (31 Aralık 2012: 5.712 TL) tutarında haberleşme giderleri, 2.397 TL (31 Aralık
2012: 2.283 TL) tutarında dışarıdan alınan fayda ve hizmet giderleri, 2.557 TL (31 Aralık 2012: 2.154 TL) tutarında bilgi
sistemleri ve teknoloji giderleri ve 3.445 TL (31 Aralık 2012: 3.975 TL) tutarında Deutsche Bank Grubu yönetim servis
giderleri bulunmaktadır.
(**)
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla diğer kalemi, 14.372 TL (31 Aralık 2012: 12.008 TL) tutarında kısa vadeli çalışan hakları
karşılıklarını içermektedir.
(*)
XXX. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kâr / zararına ilişkin açıklama
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde 4.132 TL tutarında vergi öncesi kârı (31 Aralık 2012: 130.632 TL kâr)
bulunmaktadır.
9. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi karşılığına ilişkin açıklama
9.1 S
ürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da
giderine ilişkin açıklamalar
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde ertelenmiş vergi geliri 1.805 TL
(31 Aralık 2012: 305 TL ertelenmiş vergi geliri) ve cari vergi gideri ise 3.850 TL’dir
(31 Aralık 2012: 26.830 TL).
9.2Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan
ertelenmiş vergi geliri ya da gideri
anka’nın 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde gelir tablosuna yansıtılan 1.805 TL tutarındaki ertelenmiş
B
vergi geliri (31 Aralık 2012: 305 TL ertelenmiş vergi geliri), uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi
mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan geçici farklardan oluşmaktadır.
9.3Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler geçici fark, mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibarıyla gelir
tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi gelir gideri
1 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Banka’nın gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri tutarının
3
tamamı geçici farklardan oluşmaktadır. Banka’nın birikmiş mali zararı bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
113
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi sonrası faaliyet kâr / zararına ilişkin açıklama
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde, Banka’nın vergi sonrası faaliyet kârı 2.087 TL tutarında
gerçekleşmiştir.
11. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar
11.1 O
lağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranının
açıklanması bankanın dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli ise, bu kalemlerin niteliği ve tutarı
anka’nın uygulamada ağırlık verdiği konular, bankalararası para piyasasında faaliyet göstermek, menkul kıymet alım
B
satımı, dövizli işlemler, takas ve saklama hizmeti vermek ve ticari faaliyetlerle ilgili teminat karşılığı gayrinakdi kredi
kullandırmaktır. Buna istinaden, net faiz geliri, sermaye piyasası işlem kârları, kambiyo kârları ve saklama hizmetlerinden
alınan komisyon gelirleri Banka gelir tablosunda önemli yer tutmaktadır.
Cari Dönem
Önceki Dönem
Faiz Geliri / (Gideri), Net
132.092
250.149
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı / (Zararı), Net
(55.323)
(36.730)
Türev Finansal İşlemlerden Kâr / (Zarar), Net
136.715
(53.951)
Kambiyo İşlemleri Kârı / (Zararı), Net
(181.563)
4.863
Saklama Hizmeti Komisyonları
25.395
18.500
Gayrinakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar
1.712
1.668
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları
38.777
31.383
Diğer Komisyon ve Ücretler
2.216
2.671
11.2Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan bir tahmindeki değişikliğin kâr / zarara etkisi, daha sonraki dönemleri
de etkilemesi olasılığı varsa, o dönemleri de kapsayacak şekilde belirtilir
Finansal tablo kalemlerine ilişkin olarak yapılan tahminlerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
12.Gelir tablosunda yer alan diğer kalemlerin, gelir tablosu toplamının %10’unu aşması halinde bu kalemlerin en az %20
’sini oluşturan alt hesaplar
Diğer alınan ücret ve komisyon gelirleri:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Saklama Hizmeti Komisyonları
25.395
-
18.500
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları
-
38.777
-
31.383
Diğer Komisyon ve Ücretler
2.216
-
1.099
1.572
Toplam
27.611
38.777
19.599
32.955
Diğer verilen ücret ve komisyon gelirleri:
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Saklama Hizmeti Komisyonları
7.781
-
4.528
Ödenen Aracılık Komisyon ve Ücretleri
-
637
-
3.115
Muhabirlere Verilen Komisyonlar
-
895
-
697
Aracılık Edilen Hizmet Komisyonları
-
-
-
Diğer Komisyon ve Ücretler
2.220
620
313
464
Toplam
10.001
2.152
4.841
4.276
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
114
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
V. Özkaynak Değişim Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlenmesinden sonra meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
2.Nakit akış riskinden korunma kalemlerinde meydana gelen artışlara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
3.Kur farklarının dönem başı ve dönem sonundaki tutarlarına ilişkin mutabakat
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
4.Satılmaya hazır yatırımların yeniden değerlendirilmesinden sonra meydana gelen azalışlara ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
5. Kâr dağıtımına ilişkin bilgiler
Banka’nın 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2012 yılı bilançosuna göre ertelenmiş vergi
aktifinden sonraki net dönem kârı olan 104.107 TL net kârdan, 5.190 TL tutarında 1. tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra
hissedarlara 90.261 TL temettü dağıtılmış, ödenen ve dağıtılan temettü üzerinden 8.351 TL 2. Tertip yasal yedek ayrılmış,
kalan 305 TL olağanüstü yedeklere aktarılmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Genel Kurul henüz toplanmadığı için cari
yılda kâr dağıtımına ilişkin bir karar alınmamıştır.
VI. Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
1.Nakit Akış Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki
etkisi kalemine ilişkin açıklamalar
Nakit akım tablosunun “Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı - Diğer” rakamı,
net ticari kâr / zarar ile diğer faaliyet gelir/giderlerini kapsamaktadır. “Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki
Değişim - Diğer borçlarda net artış (azalış)” tutarı ise, pasif kalemler altında izlenen muhtelif borçlar, diğer yabancı
kaynaklar ile para piyasalarına borçlar bakiyelerinden oluşmaktadır. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer
varlıklar üzerindeki etkisi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yaklaşık 6.098 TL artış (31 Aralık 2012: 6.856 TL azalış) olarak
gerçekleşmiştir.
2. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nakit değerler kasa ve efektif deposu bakiyelerini, nakde eşdeğer varlıklar
TC Merkez Bankası hesapları, orijinal vadesi üç aydan kısa olan banka mevduatları ve bankalararası para piyasasından
alacakları kapsamaktadır.
1 Ocak 2013
1 Ocak 2012
Nakit
285
257
Nakde Eşdeğer Varlıklar
140.193
291.268
T.C. Merkez Bankası
98.505
9.025
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
41.688
112.243
Para Piyasaları
-
170.000
Toplam
140.478
291.525
3. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
31 Aralık 2013
31 Aralık 2012
Nakit
159
285
Nakde Eşdeğer Varlıklar 420.326
140.193
T.C. Merkez Bankası
228.364
98.505
Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlar
191.962
41.688
Para Piyasaları
-
Toplam
420.485
140.478
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
115
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
4. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan
nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin
açıklaması
Banka’nın elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest
kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2012: Bulunmamaktadır).
Birinci fıkrada belirtilen bilgilere ilave olarak açıklanması gereken herhangi bir hususu bulunmamaktadır.
VII. Banka’nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar
1.Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri
ile döneme ilişkin gelir ve giderler
1.1 Cari dönem
Risk Grubuna Dahil
İştirak ve
Bankanın Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi -
-
54.073
181.953
955
Dönem Sonu Bakiyesi
-
-
76.053
28.413
973
Alınan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi -
-
235.170
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi
-
-
1.071.818
-
-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
-
40.326
78
-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri
-
-
3.345
-
1.615
1.2 Önceki dönem
Risk Grubuna Dahil
İştirak ve
Bankanın Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
Bankanın Dahil Olduğu
Risk Grubu
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Nakdi
G.Nakdi
Krediler ve Diğer Alacaklar
Dönem Başı Bakiyesi -
-
45.946
172.542
1.902
Dönem Sonu Bakiyesi
-
-
54.073
181.953
955
Alınan Krediler
Dönem Başı Bakiyesi -
-
608.570
-
-
Dönem Sonu Bakiyesi
-
-
235.170
-
-
Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri
-
-
33.804
213
-
Ödenen Faiz ve Komisyon Giderleri
-
-
7.534
-
2.018
-
1.3Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler
Risk Grubuna Dahil
İştirak ve
Bankanın Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
Bankanın Dahil Olduğu
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Risk Grubu
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Mevduat
Dönem Başı Bakiyesi -
-
96.701
23.172
31.796
Dönem Sonu Bakiyesi
-
-
224.894
96.701
33.496
Mevduat Faiz Gideri
-
-
49
51
194
2.296
31.796
138
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
116
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.4Banka’nın, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere
ilişkin bilgiler
Risk Grubuna Dahil
İştirak ve
Bankanın Doğrudan ve
Olan Diğer Gerçek
Bağlı Ortaklıklar
Dolaylı Ortakları
ve Tüzel Kişiler
Bankanın Dahil Olduğu
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Cari
Önceki
Risk Grubu
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
-
-
652.755
3.000.528
-
Dönem Sonu -
-
2.423.944
652.755
-
-
-
(242)
(30.655)
-
Toplam Kâr / (Zarar)
Riskten Korunma Amaçlı İşlemler
Dönem Başı
-
-
-
-
-
Dönem Sonu
-
-
-
-
-
Toplam Kâr / (Zarar)
-
-
-
-
-
(114)
-
2. B
anka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin bilgiler
2.1 T
araflar arasında bir ilişki olup olmadığına bakılmaksızın bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan ve Banka’nın
kontrolündeki kuruluşlarla ilişkileri
anka, bankacılık işlemleri esnasında grup şirketleriyle normal banka müşteri ilişkisi ve piyasa koşullarına göre Bankalar
B
Kanunu’nun öngördüğü sınırlamalara uygun olarak çeşitli işlemler yapmaktadır.
2.2 İlişkinin yapısının yanında, yapılan işlemin türünü, tutarını ve toplam işlem hacmine olan oranını, başlıca kalemlerin
tutarını ve tüm kalemlere olan oranı, fiyatlandırma politikası ve diğer unsurları
Cari Dönem
Önceki Dönem
FinansalFinansal
Tablolarda Tablolarda
Yer Alan
Yer Alan
Büyüklüklere
Büyüklüklere Tutar
Göre %
Tutar
Göre %
Bankalar
4.420
%1
13.620
%33
Krediler ve Diğer Alacaklar
72.606
%8
41.408
%9
Gayrinakdi Krediler
28.413
%15
181.953
%58
Mevduat
258.390
%44
128.497
%30
Kredilerden Alınan Faizler
2.129
%6
2.592
%9
Mevduata Verilen Faizler
243
%3
189
%2
Kullanılan Kredilere Ödenen Faizler
6.179
%100
2.401
%96
Alınan Krediler
1.071.818
%100
235.170
%100
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.275
%56
31.425
%58
Verilen Komisyonlar
1.355
%11
2.074
%23
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
1.615
%12
2.018
%6
Diğer Faaliyet Gelirleri
12.651
%77
6.083
%81
Diğer Faaliyet Giderleri
7.176
%8
7.931
%9
Türev Finansal Araçlar
2.423.944
%66
652.755
%41
Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla yapılan işlemler piyasa fiyatları, piyasa fiyatlarının bulunmadığı durumlarda ise
maliyet artı yöntemi ile belirlenen fiyatlar ile gerçekleştirilmektedir. Ayrı açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlar
dışında, benzer yapıda olup toplamı tek bir kalem olarak gösterilen herhangi bir bakiye bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
117
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.3Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemler
Banka’nın özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen işlemi bulunmamaktadır.
2.4Gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı, hizmet alımı-satımı, acente sözleşmeleri, finansal kiralama sözleşmeleri,
araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı, lisans anlaşmaları, finansman (krediler ve nakit veya ayni
sermaye destekleri dahil), garantiler ve teminatlar ile yönetim sözleşmeleri vb. işlemler
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın dahil olduğu risk grubuyla gayrimenkul ve diğer varlıkların alım-satımı işlemleri,
acente sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen bilgilerin aktarımı ve lisans
anlaşmaları bulunmamaktadır.
Deutsche Bank AG ile imzalanan hizmet anlaşması, Banka satış elemanlarının diğer grup bankalarının gerçekleştirdiği
işlemlerde verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak ve diğer grup banka elemanlarının gerçekleştirdiği işlemlerde
verdikleri aracılık hizmetleri ile ilgili olarak söz konusu işlemler üzerinden, yıllık belirlenen oranlarda, hizmet geliri ve
gideri hesaplanması ve hesaplanan tutarın, hizmeti veren grup bankalarının hesabına nakit olarak ödenmesi şartlarını
kapsamaktadır.
Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2004 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Banka, Deutsche
Bank AG üst düzey yöneticilerinin Banka’ya sağladığı global ve bölgesel yönetim, liderlik ve koordinasyon faaliyetleri
karşılığında Deutsche Bank AG’ye, servis ücreti ödemektedir.
Bebek Varlık Yönetim AŞ ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Bebek
Varlık Yönetim AŞ Banka’nın kendisine sağladığı operasyonel servisler için ücret ödemektedir.
Deutsche Bank AG ile imzalanan ve 2005 yılı Ocak ayından tarihinden itibaren geçerli olan anlaşmaya göre Deutsche Bank
AG, Banka’ya finansal sektör nakit yönetim ürünleri ile ilgili verilen servis ve hizmetler için ücret ödemektedir.
Deutsche Securities Menkul Değerler AŞ, Banka’nın personeli ve benzeri hizmetlerinden faydalanmakta olduğundan,
imzalanan hizmet anlaşması çerçevesinde, kullanmış olduğu servis ve hizmetler karşılığını Banka’ya ödemektedir.
2.4Üst Yönetime sağlanan faydalarla ilgili olarak
Banka üst düzey yöneticilerine cari dönemde 17.172 TL (31 Aralık 2012: 15.127 TL) tutarında ödeme yapılmıştır.
VIII. B
anka’nın yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şubeleri ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin açıklamalar
Banka’nın yurtiçi ve yurtdışı şube ve temsilciliği bulunmamaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Banka’nın çalışan sayısı
110 (31 Aralık 2012: 105)’tir.
IX. Bilanço Sonrası Hususlar
1.Bilanço sonrası hususlar ile ilgili henüz sonuçlandırılmamış işlemler ve bunların finansal tablolara etkisi
Bulunmamaktadır.
Deutsche Bank
Faaliyet Raporu 2013
118
Deutsche Bank Anonim Şirketi
31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
ALTINCI BÖLÜM
I.Banka’nın faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar
Bulunmamaktadır.
YEDİNCİ BÖLÜM
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
I.Bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
Banka’nın 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıl sonu finansal tabloları ve dipnotları Akis Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (the Turkish member firm of KPMG International Cooperative, a Swiss entity)
tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve 5 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş sunulmuştur.
II.Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar
TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, kıdem tazminat karşılıklarına ilişkin aktüeryal kazanç/kaybın diğer kapsamlı gelir altında yansıtılması
gerekmektedir. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla oluşan aktüeryal kazanç ve kayıpların önemsiz seviyede
olmaları nedeniyle özkaynak kalemleriyle ilişkilendirilmeyip kâr zarar hesaplarında bırakılmışlardır.
Hedefimiz, dünyanın en önde gelen müşteri
odaklı küresel bankası olmaktır.
Ortaklarımıza; önceliği her zaman müşterilerimize
vererek güçlü bir sermaye ve likidite ile desteklenen
dengeli bir küresel iş ağı oluşturarak en iyi şekilde
hizmet ederiz.
Alman köklerimize değer verirken bir yandan da
küresel varlığımıza bağlı kalmaya devam ederiz.
Risk ve ödülleri dengede tutan, yetenekli kişileri
kendisine çeken ve onların gelişimlerine yardımcı
olan, ekip çalışmasını ve ortaklığı özendiren ve
içinde var olduğumuz topluma karşı hassas olan bir
kültüre bağlıyız.
Deutsche Bank A.Ş.
Ticaret Sicil No: 244378
Mersis No: 0-8760-0487-2200015
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi
Tekfen Tower No: 209 K: 17-18
Şişli 34394 İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 317 0100
Faks : +90 212 317 0105
www.db.com.tr
[email protected]

Benzer belgeler

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu

Deutsche Bank A.Ş. 2014 Faaliyet Raporu § İletişime açığız; farklı görüşleri davet eder, sunar ve onlara saygı duyarız. Sürdürülebilir Performans § Uzun vadeli başarıyı kısa vadeli kazancın önüne koyarak hissedarlarımız için değer yaratı...

Detaylı

Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche B

Deutsche Bank A.Ş. 2011 Faaliyet Raporu Deutsche B Deutsche Bank A.Ş.’nin sahip olduğu aktifler büyük oranda alım - satım amaçlı hazine bonosu ve devlet tahvili portföyünden oluşmaktadır. Bu nedenle, Banka risk ağırlıklı aktifleri açısından sektöre...

Detaylı