içerik görüntülenmediyse veya içeriği bilgisayarınıza kaydetmek

Transkript

içerik görüntülenmediyse veya içeriği bilgisayarınıza kaydetmek
ÖĞRENCİNİN ADI – SOYADI:
NUMARASI:
SINIFI:
Dersin Adı
B)
3“Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek ve nesillerini
devam ettirebilmek için ortam koşullarına uyum sağlamalarına
adaptasyon denir.”
Aşağıdaki hangi öğrencinin söylediği bir adaptasyon değildir?
Yaprakların kurak
bölgede diken
şeklinde, nemli
bölgede geniş ayalı
olması
A)
C)
Kurt
Dersin Konusu
10
1Mehmet adaptasyona örnekler vermek için resimler seçmektedir.
Buna göre aşağıdaki hangi resmi seçmemiştir?
A)
TEST
NO
KONU: Adaptasyon-Evrim
B)
Sirke sineklerinin
düşük sıcaklıkta
kıvrık kanatlı
olması
Kaktüs
D)
Kutuplara
gidildikçe
memelilerin
renginin
beyazlaşması
Bukalemunun
renk değiştirmesi
C)
Nilüfer Çiçeği
D)
Van Kedisi
24-
Çöl Tilkisi
Kutup Tilkisi
Yukarıda resmi verilen iki tilki için aşağıdaki hangi öğrencinin
söylediği bilgi yanlıştır?
Kutup tilkisinin
Çöl tilkisinin
tüylerinin beyaz
A)
B)
kulaklarının
olması bir
uzun olması bir
adaptasyondur.
adaptasyondur.
C)
Her ikisinin de
yavrusu birbirine
benzer.
D)
8. Sınıf Fen ve Teknoloji
Her iki tilkide
yaşadığı ortama
uyum sağlamıştır.
Zebra
Yılan
Ördek
Yarasa
Fen ve Teknoloji dersinde yukarıda verilen hayvanlardaki
adaptasyonlar incelenmektedir. Bu hayvanlarda görülen
adaptasyonlar için hangi öğrencinin söylediği doğru kabul
edilemez?
A)
C)
Zebra: Çizgili
görünüm
Yarasa: İşitme
duyusunu görme
organı gibi
kullanma
B)
D)
Yılan: Zehirli
olması
Ördek:
Ayaklarının
perdeli olması
www.sbsfenci.com
TEST
NO
10
V KONU: Adaptasyon-Evrim
7-
Canlılar arasında çevresel koşullar için yaşam
kavgası vardır. Yeryüzündeki doğal yaşama
bölgelerindeki koşullar ile her bölgenin coğrafik
yapısı farklıdır. Bu türdeki bireylerin doğal seçilim
yoluyla faklı bölgelere uyum sağlayarak zaman
içinde değişim geçirdiği savunan hangi bilim
adamıdır?
5Vücutta fazla kullan organlar
gelişir, sonraki nesillerde yeni
türlerin oluşmasına neden
olmuştur.
Veli
Fransis Crick
Ali
Demet
Lamarck
Ayşe
Lamarck’ın yukarıda söylediklerine öğrencilerin verdiği örneklerden
hangisi verilemez?
A)
Su kuşlarının
parmaklarını sürekli
kullanması sonucu
parmak arasındaki
perdeler oluşmuştur.
B)
Zürafa gibi otçullar
yapraklara ulaşmak
için boyunları
uzamıştır.
Mendel
Darvin
C)
Suda yaşayan
kurbağanın solungaç
solunumu, karada
yaşayan kurbağanın
akciğer solunumu
yapması
D)
Toprak içindeki
köstebekler uzun süre
ışığı görmediğinde
gözleri ışığa
duyarsızlaşmıştır.
Lamarck
Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevap
vermiştir?
A) Ayşe
6“Canlıların yaşadıkları ortama adaptasyonları biyolojik çeşitliliğe
sebep olur. Aynı türün bireyleri arasındaki bu kalıtsal çeşitliliğe
varyasyon denir.”
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek
varyasyon olarak kabul edilemez?
İnsanlarda
A)
C)
Bitkilerin
tozlaşarak yeni bir
bitki meydana
getirmesi
Öglenanın ikiye
bölünerek iki
yeni canlı
oluşturması
B)
D)
8. Sınıf Fen ve Teknoloji
doğumla yeni
canlı meydana
gelmesi
Farelerin
doğurarak yeni
fareler meydana
getirmesi
B) Ali
C) Demet
D) Veli
8Çevre koşulları karşısında dayanıklı olan canlının hayatta
kalıp, zayıf olan canlının elenmesine doğal seçilim denir.
Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği örnek doğal
seçilim olarak kabul edilebilir?
A)
C)
Koyu renkli ağaç
gövdesinde yaşayan
beyaz renkli
kelebeklerin kuşlar
tarafından yenmesi,
koyu renkli
kelebeklerin
çoğalması
Himalaya
tavşanların sırtına
buz torbası
bağlanınca buz
bağlanan kısımların
siyah renkli olması
B)
D)
Çuha çiçeğin 1525 0C de kırmızı,
25-35 0C de beyaz
renkli olması
Arı sütüyle beslenen
larvadan kraliçe arı
oluşması, polenlerle
beslenenden ise işçi arı
oluşması
www.sbsfenci.com

Benzer belgeler

Adaptasyon

Adaptasyon bütün canlılar yapı ve yaşam olarak farklılaşma geçirmiştir. Bu süreç içinde bazı türler yok olurken yeni türler oluşmuştur. Bu konuda Lamarck ve Darwin’in görüşleri dikkate alınmaktadır.

Detaylı