bağ-kur sigortalılık belgesi

Transkript

bağ-kur sigortalılık belgesi
BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ
(1479 SAYILI KANUNA GÖRE)
Bağ No
Ana Adı
T.C. Kimlik No
D. Yeri ve Tarihi
Adı Soyadı
Vergi Numarası
Baba Adı
Telefon No
II- BU KISIM MESLEK KURULUŞUNCA
(GEREKTİĞİNDE TİCARET / SANAYİ
ODALARINCA DOLDURULACAKTIR)
I- BU KISIM VERGİ DAİRESİ/
MAL MÜDÜRLÜĞÜNCE DOLDURULACAKTIR
Adresi
T.C.
........................................ Defterdarl ığı
........................................ Vergi Dairesi/Mal Müdürlü ğü
Tarih: .…../…../……...
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sigortalının gerçek/basit usulde ticari kazanç veya serbest meslek kazancı
nedeniyle gelir vergisi mükellefi olduğu süreler aşağıda belirtilmiştir.
Mesleği
Ba şlangıç Tarihi
Biti ş Tarihi
...............................
.................................
.......................
...............................
.................................
.......................
...............................
.................................
.......................
..............................
.................................
.......................
ONAYLAYANIN
Ad ı Soyadı :
Ünvanı
:
İmza-Mühür
Not: Başka bir vergi dairesinde de kayıt varsa oradan da belge tanzimi gerekmektedir
Vergi Hesap No
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sigortalının meslek kuruluşumuza kayıtlı olduğu süreler
aşağıda belirtilmiştir.
Terkle İlgili
Meslek Kuruluşunun
Yönetim Kurulu Karar
Üye No
Kayıt Tarihi
Bitiş Tarihi
Tarih ve Sayısı
Ünvanı
............................................
............................................
............................................
YETKİLİ
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
....……….. ….. /….. /……. .…../…../…….. …../…../…….. -……...
....……….. ….. /….. /……. .…../…../…….. …../…../…….. -……...
....……….. ….. /….. /……. .…../…../…….. …../…../…….. -……...
Tarih / Mühür
….. /….. /……..
III- BU KISIM ESNAF ve
SANATKARLAR SİCİL
MEMURLUĞUNCA
DOLDURULACAKTIR
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı sigortalının, Esnaf ve Sanatkar Sicil Memurluğumuza kayıtlı olduğu
süreler aşağıda belirtilmiştir.
...............................
Esnaf ve Sanatkar Sicil
Memurlu ğu
Tarih
SİCİL MEMURUNUN
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
AÇIKLAMA:
Sicil No
Sicile Kayıt Tarihi
....………..
….. /….. /…….
Sicil Kaydının Silindiği
.…../…../……..
Tarih / Mühür
….. /….. /……..
1-İLK KARNE TALEBİNDE I-II-III. BÖLÜMLER TANZİM VE TASDİK ETTİRİLECEKTİR. (04.10.2000 TARİHİNDEN SONRA BAĞKUR’LU OLANLAR 1. BÖLÜMÜ TANZİM VE TASDİK ETTİRİLECEKTİR.)
2- VİZEDE BU BÖLÜMLERDEN SADECE BİR TANESİ TANZİM VE TASDİK ETTİRİLECEKTİR. (04.10.2000 TARİHİNDEN SONRA BAĞKUR’LU OLANLAR 1. BÖLÜMÜ TANZİM VE TASDİK ETTİRECEKTİR.)
NOT: GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK TÜRK CEZA KANUNU VE 1479 SAYILI KANUNA GÖRE CEZAYI GEREKTİRİR.
STANDART FORM NO – İLK YAYIN TARİHİ: 12.002 – 01/01/2004
REV İZYON NO – TARİHİ: 01 – 01/01/2006