Mahkemelerin Yetkisi Kapsamında Bulunan Adlî Sicil Ve Arşıv

Transkript

Mahkemelerin Yetkisi Kapsamında Bulunan Adlî Sicil Ve Arşıv
Mahkemelerin Yetkisi Kapsamında Bulunan Adlî Sicil Ve Arşıv Kaydını Silme Yetki Ve
Görevi Adlî Sicil Ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Verilmiştir.
5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici ikinci maddesinde 11.04.2012 tarihinde 6290 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikle adli sicil ve arşiv kayıtlarını silme görev ve yetkisi Adli Sicil ve
İstatistik Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Anılan konuda mahkemelere yapılacak başvurularda
mahkemelerin talepleri kabul etmemesi gerekeceğinden zaman ve hak kaybının önlenmesi ve
lüzumusuz yazışmaya mahal verilmemesi yönünden bu tür taleplerin Adli Sicil ve İstatistik
Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.