Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Transkript

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.01/GSS/119
Konu: Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve
Esasları Hakkındaki Yönergenin 7.
Maddesine Göre Yapılan Düzenlemeler
10 .02. 2010
GENELGE
2010 / 23
İlgi:12.11.2009 tarih, 2009/133 sayılı Genelge
Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ
yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı
değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmü yer almıştır.
Ekte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin
değişik 2 nci fıkrası gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen
“Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7. maddesine göre
Tebliğ eki “Ek-2/D-Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde yapılan düzenlemeler yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 11.2.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL
Kurum Başkanı a.
Genel Müdür
Ekler: 1-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’ye Eklenen İlaçlar Listesi
2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi
Dağıtım:
Gereği:
Kurum Merkez ve Taşra Teşkilatına
Bilgi:
Sağlık Bakanlığına
Maliye Bakanlığına
Adres :Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA
Tel:(0312) 207 81 20
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:Dr.H.GÖK İlaç ve Tıbbi Malz. Mev Dai Bşk
Fax:(0 312) 207 81 45
Elektronik Ağ:www.sgk.gov.tr
EK-1
J
K
L
11,00%
4,00%
E252A
E344D
05/02/2010
15/01/2010
11%
11%
16,00%
17,00%
4,00%
4,00%
A11521 8699578092856 NOROMAT 200 MG 60 FILM TABLET
E380D
05/02/2010
11%
11,00%
4,00%
A11522 8699814750199 ORNIJECT 500 MG/3 ML 1 AMP
A11523 8699033090175 PENSARTAN 50 MG 30 FTB
E046D
E272A
05/02/2010
29/01/2010
11%
11%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
1/2
M
N
Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)
I
E
Listeye Giriş tarihi
H
11%
D
Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık
Ruhsat Tarihi
G
05/02/2010
Eski Barkod-1 Eski Barkod-2
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den AZ
ise
Referans Fiyata Göre Azaltma
F
E257A
Kamu
No: Güncel Barkod
Ürün Adı
A
B
C
A11518 8699293092414 LIEVO 500 MG 7 FTB
A11519 8697933240188 MUCOSTOP 600 MG 30 SASE
A11520 8699525095718 QUET 300 MG 60 FTB
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den FAZLA ise
Baz İndirim Oranı
Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni
tarihi
Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'YE EKLENEN İLAÇLAR
O
JENERİK 11/02/2010
YİRMİ YIL 11/02/2010
JENERİK 11/02/2010
0-2,5%
11/02/2010
JENERİK
YİRMİ YIL 11/02/2010
JENERİK 11/02/2010
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
EK-2
A11496
MOXAI 400 MG 7 FTB (AVOXA 400 MG 7
8699514090311 FTB)
A10657
8699586042058 ASACOL 800 MG 90 GASTRO-REZISTAN TB
8699504090116
K
L
E344B 29/01/2010
4,00%
4,00%
4,00%
E350A
11%
26,00%
4,00%
11,00%
4,00%
25/12/2009
11,00%
8699523750077
8699578750213
8699716962812
2/2
JENERİK
Eczacı indirim Oranı (Tebliğin 14.1. maddesine göre)
Listeye Giriş tarihi
N
O
19/01/2010
04/02/2010
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
21/01/2010
0-2,5%
YİRMİ YIL
0-2,5%
0-2,5%
YİRMİ YIL
4,00%
11%
E380D
E135A
E344D
M
JENERİK
ORİJİNAL
JENERİK
4,00%
11%
E393B
Orijinal/Jenerik/Yirmi Yıllık
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den AZ
ise
J
18,00%
23,00%
11,00%
E393A
ACNEGEN 20 MG 30 YUM JELATIN KAP
A03610
I
11%
A11383 8699821190094 (ACTRETIN 20 MG 30 YUM JELATIN KAP)
A03524
H
11%
11%
11%
8699578040031
ACNEGEN 10 MG 30 YUM JELATIN KAP
8699293095248 XAMATE 200 MG 60 FTB
8699523750077 BUTOPAN 20MG/ML 1 ML 6 AMP
8699525095701 QUET 300 MG 30 FTB
HAVRIX (ASI) 720 EL.U 0.5 ML TEK DOZ
8699522967322
ENJ (PEDIATRIK)
8699522967360 HIBERIX 10 MCG 0.5 ML ASI
G
E008B
E471B
A11382 8699821190100 (ACTRETIN 10 MG 30 YUM JELATIN KAP)
A11187
A01516
A11514
F
KDV'li Perakende Fiyatı
5.24 TL'den FAZLA ise
E
Ruhsat Tarihi
Eski Barkod-2
D
Referans Fiyata Göre Azaltma
Eski Barkod-1
Baz İndirim Oranı
Kamu
No: Güncel Barkod
Ürün Adı
A
B
C
A11484 8699517091773 LIPITAKSIN 20 MG 90 FTB
A01810 8698856090072 CIBADREX 10/12.5 MG 28 FTB
A11517 8699541094108 SEREX 100 MG 30 FILM TABLET
Yüzde 15 barajı için 5 aylık sürenin başlatılacağı satış izni
tarihi
Eşdeğer (Benzer) Ürün Grubu
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ (EK-2/D)'DE DÜZENLENEN İLAÇLAR
11%
11%
11%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
4,00%
4,00%
4,00%
11%
23,00%
4,00%
11%
23,00%
4,00%
0-2,5%
YİRMİ YIL
JENERİK
YİRMİ YIL
JENERİK
ORJİNAL
ORJİNAL
04/02/2010
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%
0-2,5%

Benzer belgeler

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 2-) 7.madde kapsamında Ek-2/D’de Düzenlenen İlaçlar Listesi Dağıtım: Gereği: Kurum Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız Adres :Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA Tel:(0312) 207 81 20

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 77. ve 5.1.(j) maddelerine göre yapılan düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemeler 2.7.2009 2009 tarihinde yürürlüğe gi...

Detaylı

(Ek) (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü)

(Ek) (Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü) Ürün Adı A B C A11484 8699517091773 LIPITAKSIN 20 MG 90 FTB A01810 8698856090072 CIBADREX 10/12.5 MG 28 FTB A11517 8699541094108 SEREX 100 MG 30 FILM TABLET

Detaylı

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız

Duyurunun aslı ve ekler için tıklayınız Adres :Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA Tel:(0312) 207 81 20

Detaylı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmakt...

Detaylı

sosyal güvenlik kurumu başkanlığından

sosyal güvenlik kurumu başkanlığından Ürün Adı A B C A11484 8699517091773 LIPITAKSIN 20 MG 90 FTB A01810 8698856090072 CIBADREX 10/12.5 MG 28 FTB A11517 8699541094108 SEREX 100 MG 30 FILM TABLET

Detaylı