World Sert Belgelendirme Hizmetleri Kataloğu

Transkript

World Sert Belgelendirme Hizmetleri Kataloğu
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
CE Marking
danışmanlık
www.worldsert.com.tr
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
Worldsert Belgelendirme Hizmetleri
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
Worldsert Belgelendirme Hizmetleri Hakkında
Hakkımızda
Temelleri 2005 yılında atılmış olan World Sert Belgelendirme Hizmetleri Ankara’da kurulmuş olup, yurtiçi
ve yurtdışı inspection, 3. Taraf bağımsız denetim, sistem belgelendirme, ürün belgelendirme, personel
belgelendirme ve eğitim hizmetleri konusunda faaliyet göstermektedir.
Şirketimiz ana prensibi, sürekli gelişme bilinciyle hareket etmek ve müşteri odaklı hizmet anlayışını ilke
edinmek üzere kurmuştur. Bu anlayış bizi müşteri memnuniyetine götürmüş; müşteri memnuniyetinden
aldığımız güven de hep bir adım daha atma isteğimize dayanak olmuştur.
Kurumumuz profesyonel, tarafsız, bağımsız ve güvenilir kadrosuyla bütün bilgi ve deneyimlerini sizlerle
paylaşarak, tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve standartlara uygun biçimde
gerçekleştirerek sizlere katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.
Kurumumuz tüm faaliyetleri ile resmi kurumlar, akreditasyon kurumları, Bağımsız Belgelendirme Komitesi ve
Sektör temsilcileri ve müşterilerin denetimine açıktır.
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
HİZMETLER
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi standardı
işletmelerin sunduğu ürün ya da hizmetin kendisi için
hazırlanmış bir standart değildir. İşletmenin müşteriye
belirli kriterlere uygun bir şekilde hizmet ya da ürün
verebilmesi için gerekli yönetim adımlarını ve asgari
koşulları tanımlar ve işletmenin yönetim sistemi ile
ilgilidir. ISO 9001 belgesine sahip olan bir firma müşterileri,
tedarikçileri, çalışanları ve diğer taraflar ile sorun yaşamamak ve çalışmalarını belirli bir sistem
dahilinde yürütebilmek için gerekli çalışmaları
yapar ve herhangi bir sorun yaşandığında bir
daha olmamasını sağlamak için gerekli faaliyetleri
gerçekleştirir. ISO 9001 belgesi işletmelerin genel
olarak bu çalışmalarını ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) nun yayınlamış olduğu en fazla uygulama alanı olan ISO 9001:2008 standardına uygun
olarak değerlendirilerek verilen bir belgedir. ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi her sektörden
her ölçekteki firmaya ISO 9001:2008 standardını
uygulaması şartı ile verilebilir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının ruhunu
kuruluşun her bölümüne adapte edilmesi gereken
aşağıdaki “Kalite Yönetim İlkeleri” şekillendirmekte
ve sistem içerisinde bütünsellik arz etmektedir.
Müşteri odaklılık
Liderlik
İnsanların katılımı
Süreç yaklaşımı
Yönetimin sistem yaklaşımı
Sürekli iyileştirme
Karar mekanizmasına gerçekçi yaklaşım Tedarikçilerle karşılıklı yararlı ilişkiler
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır. Etkili bir çevre yönetim sisteminin
ne şekilde geliştirilmesi gerektiğini belirleyen, her tür kuruluşa uygulanabilen uluslarar ası bir standarttır.
Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini
azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır. ISO 14001 Çevre yönetim sistemi,
çevreyi ve kaynaklarını tahrip etmeden gelişmiş teknolojilerin kullanılmasını teşvik eder, tüketiciyi bu yönde
bilinçli ve duyarlı hale getirir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile;
Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır. Üretim sürecinin sistematik olarak
geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır. Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri
ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile
etkileşimlerini kontrol altında tutabilmelerini ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini
sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile
entegrasyonda da en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı
denetimlerde bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
OHSAS 18001:2007 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sistemi Standardı; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek,
iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için sağlanması gereken
şartları içerir.
OHSAS 18001 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Sisteminin uygulanması:
İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma
Daha düşük sigorta primi
Çalışanlarda motivasyon
ISO 9001 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemleri için uluslararası düzeyde tanınmış bir
değerlendirme belirtimidir. Bir üçüncü tarafça belgelenebilecek uluslararası bir standardın bulunmadığı
bir boşluğu doldurması için alanında lider ticari kurumlardan ve uluslararası standart ve sertifikasyon
kuruluşlarından oluşan seçkin bir kadro tarafından geliştirilmiştir. Kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik
yükümlülüklerini etkili bir şekilde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu
olacak şekilde tasarlanmıştır.
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
TS EN ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO 22000, bir kuruluşun sahip olması gereken
aşağıdaki koşulları kapsar ;
a) Bir gıda güvenlik sistemi planlayarak,
uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde
güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre
tüketici için güvenli hâle getirmek,
d) Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde
yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir
iletişim kurmak,
e) Kuruluşun gıda güvenliği politikasına uyduğunun
garantisini vermek,
b) Kanuni ve düzenleyici gıda güvenliği
gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,
f) Kuruluşun konu ile ilgili gruplara uyumluluğunu
göstermek,
c) Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer
vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda
güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı
uyumun olduğunu göstermek,
g) Gıda güvenliği yönetim sisteminin bir dış
kuruluştan sertifikasyonu ve/veya tescili için
çalışmak veya bu standarda uyumluluğunu beyan
etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek.
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
TS EN ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
ISO 22000 Gıda güvenliği;
Gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Gıda güvenliği tehlikelerine giriş gıda
zincirinin herhangi bir basamağında ortaya çıkabilir, bu nedenle de gıda zinciri boyunca etkin bir kontrolün
gerçekleştirilmesi önemlidir.
ISO 22000 Gıda Güvenliği uluslararası bir standarttır ve “tarladan sofraya” varıncaya dek gıda zincirindeki
tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetiminin gerekliliklerini tanımlar. Gıda üreticileri, gıda sektörü
için paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, tohum ve yem üreticileri, çiftçiler, oteller, restoranlar,
katkı maddesi üreticileri, temizlik hizmeti veren kuruluşlar, gıda sektörü için ekipman üretim ve satışı yapan
kuruluşlar, gıda perakendeci ve toptancıları, taşıma ve depolama hizmeti veren kuruluşlar, haşere
mücadele hizmeti veren kuruluşlar içindir. Bu standart, gıda zincirin de herhangi bir şekilde yer alıp, sistemi
uygulayarak, güvenli gıda üretmek isteyen boyutu her ne olursa olsun, her kuruluşta uygulanabilir. Bu
standardın herhangi bir gereksinimini, karşılıklarını yerine getirmek için, iç ve/veya dış kaynaklar kullanılabilir.
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standardı 01 Eylül 2005 tarihinde Uluslararası
Standardizasyon Organizasyonu ( ISO ) tarafından yayınlanmış ilk uluslararası “Gıda Güvenlik Yönetim
Sistemi” standardıdır. Ülkemizde ise 24.04.2006 tarihinde yayınlanan TS EN ISO 22000 standardı TS 13001
( HACCP ) standardının yerini almıştır.
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
ISO 13485 TIBBİ CİHAZLARDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 13485, Tıbbi cihaz üreticilerinin mevcut yasal
zorunlulukların gereklerini yerine getirmek, müşteri
memnuniyetini sağlamak, şirket içi verimliliği
arttırmak ve oluşabilecek uyuşmalıklarda yasal
bir güvence oluşturmak için oluşturulmuş bir kalite
yönetim sistemi standardıdır. ISO 13485 Yönetim
Sistemi, tıbbi cihaz üreticileri için ISO 9001 Kalite
yönetim sistemi tabanlı ek şartları içermektedir
ve ISO 13485 standardı tıbbi cihazlar konusunda
çalışanlar için kalite sisteminin gerektirdiği özel
talepleri belirler.
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
TS ISO/TS 16949.2005: OTOMOTİV KALİTE SİSTEMİ
Ürünlerine CE İşareti koyması gereken medikal
firmalar ISO 13485 belgesi de almaları
gerekmektedir. Bu standart, tıbbi cihazların ya
da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat
ve tedarik safhalarını içine alan bütün şirketler
yönetim sistemlerini üçüncü taraf belgelendirme
kuruluşlarına doğrulatarak ISO 13485:2003 belgesine
sahip olabilir.
ISO/ TS 16949 Otomotiv Kalite Sistemi Nedir ?
Otomotiv üreticileri ISO 9000 kalite yönetim sistemini
kabul ettikleri halde bu standardı çok genel bulmuş
ve kendi sektörlerinin ihtiyaçlarına göre detaylandırarak yeni standartlar / teknik spesifikasyonlar
geliştirmişlerdir. QS 9000, ISO 9000 Kalite Yönetim
Sisteminin otomotiv sektörü için özel bir uyarlaması
olup Chrysler, Ford Motor ve General Motor şirketleri
tarafından sektör gereksinimleri göz önüne alınarak
geliştirilmiş bir standarttır. ISO / TS 16949 ise teknik
spesifikasyon olup otomotiv sektörü için var olan kalite sistem gerekliliklerinin evrensel bazda ele alınıp
muhtelif belgelendirme tetkiklerinin önüne geçilmesi
için oluşturulmuştur.
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
ÜRÜN BELGELENDİRME
GLOBALG.A.P
GLOBALG.A.P, bütün dünyayı kapsayan tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü (su ürünleri de dahil)
standartlar koyan özel sektör kuruluşudur.
GLOBALG.A.P standardı, esas olarak, kimyasal girdilerin kullanımını azaltarak ve hayvan sağlığına olduğu
kadar insan sağlığı ve güvenliğine yönelik de sorumluluk sahibi bir yaklaşım benimseyerek, çiftlik işlerinin
çevreye zararlı etkilerini en aza indirgeme yoluyla çiftlikte besin maddelerinin nasıl üretildiği konusunda tüketicilerin endişelerini gidermek amacıyla tasarlanmıştır.
GLOBALG.A.P, dünyanın her yerinde İyi Tarım Uygulamaları (İTU) için uygulamalı bir elkitabı görevini görmektedir. Temel prensibi, etkin sertifikasyon standartları ve prosedürleri oluşturmak isteyen tarım üreticileri
ve perakendecilerin eşit ortaklığını sağlamaktır.
Bilgi, diğer önemli ticari faaliyetler gibi, bir işletmenin
faaliyetleri ve belki de devamı için büyük önem
taşıdığından korunması gereken bir varlıktır. Bilgi
güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, ticari
kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve
yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak
için geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur. ISO
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi değerli bilgi
varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı
olur.
ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası
denetlenebilir standarttır ve ISO 27001’e göre
kurulacak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl
gerçekleştirilebileceğine dair açıklamaları içerir.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumunuzdaki tüm
bilgi varlıklarının değerlendirilmesi ve bu varlıkların
sahip oldukları zayıflıkları ve karşı karşıya oldukları
tehditleri göz önüne alan bir risk analizi yapılmasını
gerektirir. Kurum kendine bir risk yönetimi metodu
seçmeli ve risk işleme için bir plan hazırlamalıdır. Risk
işleme için standartta öngörülen kontrol hedefleri ve
kontrollerden seçimler yapılmalı ve uygulanmalıdır.
Planla-uygula-kontrol et-önlem al çevrimi uyarınca
risk yönetimi faaliyetlerini yürütmeli ve varlığın risk
seviyesi kabul edilebilir bir seviyeye geriletilene
kadar çalışmayı sürdürmelidir. Bilgi güvenliği,
politikalar, uygulamalar, yöntemler, örgütsel yapılar
ve yazılım fonksiyonları gibi bir dizi uygun denetimi
gerçekleştirme aracılığıyla sağlanır. Bu denetimler,
işletmenin belirli güvenlik hedeflerinin karşılandığını
garanti altına almak için kurulmalıdır.
ISO 27001, dünyanın hangi ülkesinden veya hangi
sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara
uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu ve bilgi
teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının
büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle
gereklidir. Ayrıca bilgiyi başkaları adına yöneten
kuruluşlar için de oldukça önemlidir, müşterilere
bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini
vermek için kullanılabilir. Belirli bir üretici, ürün veya
servis kısıtlaması yoktur.
www.worldsert.com.tr
ı n t e r n at ı o n a l c e r t i f i c at ı o n
CE (Conformite Europeenne )
I N T E R N AT I O N A L C E R T I F I C AT I O N
CE (Conformite Europeenne )
Yeni Yaklaşım direktifleri kapsamındaki bir ürünün, CE İşaretli olarak piyasaya sunulmasın dan üretici
sorumludur. Ancak; eğer üretici ya da üreticinin yetkili temsilcisi Avrupa Birliği içinde değilse, bu
sorumluluğu ithalatçı yerine getirmek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalatçı ithal ettiği ürünlerin AB
normlarına uygun olduğunu garanti etmek zorundadır.
CE İşareti Taşıması Gereken Ürün Grupları
Alçak gerilim cihazları yönetmeliği,
Basit basınçlı kaplar yönetmeliği,
Oyuncaklar yönetmeliği,
Yapı malzemeleri yönetmeliği,
Elektromanyetik uyumluluk yönetmeliği,
Makine emniyeti yönetmeliği,
Kişisel koruyucu donanım yönetmeliği,
Otomatik olmayan tartı aletleri yönetmeliği,
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği,
Gaz yakan cihazlar yönetmeliği,
Yeni sıcak su kazanları yönetmeliği,
Sivil kullanım amaçları patlayıcılar yönetmeliği,
Tıbbi cihazlar yönetmeliği,
Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar yönetmeliği,
Gezi tekneleri yönetmeliği,
Asansör Yönetmeliği,
CE uygunluk işareti, “Conformite Europeenne” sözcüklerinin baş harflerinden oluşmakta olup “Avrupa
normlarına uygunluk” anlamına gelmektedir. Sadece asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren
CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1
Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan, üreticinin garanti beyanı olmakla
beraber bir bakıma ürünün pasaportu niteliğinde olan bir işarettir.
CE İşareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygun olarak üretildiğini ve belgelendirildiğini
göstermektedir. Yani ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre
ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.
Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği,
In vitro (vücut dışında kullanılan) tıbbi tanı cihazları,
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları,
İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği,
Ambalaj ve ambalaj atıkları yönetmeliği,
worldsert
ınternatıonal certificatıon
WORLD SERT BELGELENDİRME HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Bülten Sokak No: 8/ 12 KAVAKLIDERE ÇANKAYA / ANKARA
Tel : +90 312 426 29 26
Fax : +90 312 426 24 28
E-mail: [email protected]
www.worldsert.com.tr