Canlı Kryon Celsesi "Kryon Birleşmiş Milletlerde 2006" New York

Transkript

Canlı Kryon Celsesi "Kryon Birleşmiş Milletlerde 2006" New York
Canlı Kryon Celsesi
"Kryon Birleşmiş Milletlerde 2006"
New York City – 31 Mart 2006
Kryon için Lee Carroll tarafından kanallık edilmiştir.
Bu bilgi ücretsizdir ve istediğiniz gibi basabilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Yayın
hakları gereği, yayımcı haricinde herhangi bir şekilde satılması yasaktır.
CELSE
"Kryon Birleşmiş Millerde 2006"
Bu canlı celse, New York Şehrinde, S.E.A.T binasında verilmiştir.
31 Mart 2006
10 yıldan fazla bir süre önce, çok az kişinin, New York Şehrinde, Birleşmiş Milletlerin organizasyon
yapısına dahil olan Aydınlanma ve Dönüşüm Cemiyeti’nin (S.E.A.T.) varlığından haberdar olduğu
zamanlarda, Lee Caroll, ilk canlı celse davetini aldı. Bu, onun için çok önemli bir ziyaretti; celsede
sınırlı sayıda organizasyon davetlileri ve çalışanları ve de BM’den delegesi vardı. Kamuya açık bir
toplantı değildi. Kryon’un ogünkü mesajını Kryon kitaplarında ya da www.kryon.com adresinde
bulabilirsiniz.
Bunun akabinde, son on yılda, birçok kişi konuşma ve celse yapmak üzere davet edildi. Lee de aynı
şekilde birçok kez davet edildi. Aşağıdaki celse, 2006 yılındaki ziyaretinde sunulmuştur; son 11
yılda bu Lee’nin Manhattan’daki First Avenue’deki o meşhur binaya beşinci ziyaretidir. Lee birkez
daha
kendini
sadece
delegelerin
ve
S.E.A.T.
davetlilerin
katılabildiği
Dag
Hammarskjöld
oditoryumunda, güvenlik önlemleri altında düzenlenen bir toplantıda buldu.
Bir kez daha, Lina Arellano ve Zerah Boccia’ya organizasyonun metafiziksel saflığını, canlılığını
korumak ve orada ders vermek ve celse düzenlemek isteyen herkese açık tutmak için yaptıkları
bitip tükenmeyen çalışmaları için teşekkür ederiz.
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Birleşmiş Milletler – New York – S.E.A.T.
Selamlar, sevgili varlıklar, Ben Manyetik Hizmetten Kryon.
Oh, her zamanki gibi, bunun mümkün olmadığını söyleyenler olacaktır; Sizin Tanrı olarak
adlandırdığınız Ruh, böyle mesajlar veremez. “Tanrının kuralları arasında böyle basit bir şekilde bir
İnsan vasıtasıyla konuşmak yok”
diyorlar. “Kutsal enerjiler yaratabilmek için yapmak zorunda
olduğun şeyler var. Perdenin öbür tarafından böylesine direkt bir şekilde mesajlar almak için diz
çöküp, Tanrı’ya özel bir şekilde hitap etmelisin.” Belki geçmiş zaman için bu doğru olabilir, ama artık
değil.
Ruhu görmek ve hissetmek için bu salona gelmiş olan sizlerin karşısında geçirdiğimiz bu kısa
zaman eşsizdir. Hepinizi, bu odadaki enerjiyi görmeye ve hissetmeye çağırıyorum. Refakatçılar,
bazılarının farkedebileceği şekilde buraya akmaktadır – titreşimi hissedebileceksiniz, çünkü bu
gerçektir. Bu, birçok peygamberin meleklerin karşısında hissettiği enerji ile aynıdır, ancak sizler
modern zamanların seçilmiş peygamberlerisiniz... potansiyel üstatlarsınız, her biriniz.
Bunun gibi bir yere geldiğimizde, size şöyle diyoruz, “Tanrı tarafından biliniyorsunuz, her biriniz.” Bu
yerin ışığı altında, melek adlarınız kendilerini bana haykırıyor. Perdenin öbür tarafından Dünya
denen bu gezegene İnsan formunda gelip gittiğinizde, bu ışık adlarınız bizim tarafımızdan
bilinmektedir. Kesinlike, siz ailesiniz. Kimin burada olduğunu biliyoruz. Bu gerçeği Tanrı’dan
saklayamazsınız. Tanrı tarafından biliniyor olmanız sonsuz bir gerçektir, her nerede olduğunuzu ya
da hangi boyutta olduğunuzu düşünüyorsanız düşünün. Aile budur. Burada ilk kez bulunan ve
inanmayarak bunun mümkün olmadığını söyleyen bir kişi dahi, her şeyin ötesinde kutsanmıştır,
çünkü o da “görmemek” özgür seçimine sahip bir aile ferdi. Evet, şu anda bu odada benimle birlikte
olmanız kazara değildir – bazıları inanıyor, bazıları inanmıyor.
Bugünkü Herşeyi Olduğu Gibi Algılamak
Şimdi sizi, şu anda gezegende neler olduğunu algılamak olarak adlandıracağımız bir yere
götüreceğiz. Sonra size bazılarının gelecek ile ilgili kehanet olarak adlandıracağı bilgiler vereceğiz.
Ama bunlar kehanet değildir. Sadece enerjinin tezahür etme potansiyelidir. Potansiyeller realiteye
tezahür ederse meydana gelebilecek olaylardır bunlar ki şu anda bu güçlü bir olasılıktır. Size daha
önce işlerin bu şekilde yürüdüğünü söylemiştik – Ruh, Tanrı, geleceğinizin tüm potansiyellerini
bilmektedir, ancak hangisini seçeceğinizi bilmiyor. Sonuç olarak, bir şekilde, gelecek Tanrı
tarafından bilinmektedir. Bir başka şekilde, size mahsus olan geleceğiniz bilinmemektedir! Sıkça
bahsettiğimiz, “İnsanın özgür seçimi” gerçeğinin bir parçasıdır bu.
Birçok kişi size, başarısız oldun diyor, Işıkişçisi! Size, yol boyunca bazı kavşakları kaçırdığınızı ve
Ruhun zaman tablosunu sanki biz sorumluymuşuz gibi değiştirdiğini söylüyorlar. Bizler sorumlu
değiliz, sorumlu olan sizlersiniz. Size bazı şeylerin gerilediğini söyleyecekler, ve aydınlanmanın yüzyıllık enerji zaman çerçevesinin, taşındığını söyleyecekler. Hayır taşınmadı. Aklınızı bulandırmak
için verilmiş haberler bunlar ve doğru değiller. Bu sanki, randevunuza geç kaldığınız için,
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Yeryüzündeki saatlerin durduğunu söylemek gibi bir şey. Bazı şeyler ne yaparsanız yapın ilerlemeye
devam eder.
Aztekler ve Mayalar bunu gördüler, tıpkı Yeryüzündeki enerji hareketleri üzerinde çalışan diğer
insanlar gibi: 2012 enerjisi, siz burada olsanız da olmasanız da gelecektir! Unutmayın,
“Armageddon” denen eski bir senaryoya göre, burada bile olmayacaktınız! Ne yaptığınızın bir önemi
yok, gerekirse, Gaia, rönesans enerjisini bomboş bir gezegene getirir! İnsanın imtihanının bütünü,
insanlığın titreşimsel bilinci ve her şekilde meydana gelecek olan olaya ne kadar hazır olacağı ile
ilgilidir. Çünkü enerji saatleri, güneş sisteminin planı için ilerliyor ve bu değişmeyecek. Bizim bütün
çalışmamız, bundan ne kadar faydalanacağınızı ön görerek, ne kadar değişebileceğiniz üzerinedir.
Nerede olduğumu biliyorum. Bu benim için bir sır değil. On bir yıl önce, beni ve partnerimi yandaki
komite odasına götürmüştünüz [İlk Birleşmiş Milletler ziyareti], burada kelimenin tam anlamıyla,
birkaç saat önce mutlu bir çözüm sağlanmıştı – Bosna’da barışı temsil eden bir antlaşma
imzalanmıştı. Gülümseyen yüzler vardı çünkü burada yapılmakta olan budur, imkansız görünen
İnsan
sorunlarını
ve
etkileşimlerini
çözümlemek
için
çalışıyorsunuz.
Bu
organizasyonun
varolmasının temelinde bu vardır.
Oh, hastalık ile mücadelenize aşinayız – çocuklar için yapılan çalışmalara – su kaynakları ve İnsan
hakları ile ilgili çalışmalarınıza. Burada ne yaptığınızı biliyoruz. Ancak tarafları biraraya getirip
anlaşma sağladığınızda, daha önce orada olmayan bir şeyi yarattığınızda, iki kültür – iki bilinç
biraraya gelmiş ve savaşmamayı kabul etmiş olduğunda, zenginlik budur, değil mi? Buradaki
herkesin isteği de bu. Burada aranan budur. Bugün burada istenen de budur.
1989 yılında, Armageddon senaryonuzun gerçekleşmeyeceğini söylemeye başladım ve öyle de oldu,
fark ettiyseniz. Kutsal kitaplarınız size dünyanın sonunun geldiği senaryoyu vermeyi bekliyordu.
1999 – 2001 yılları arasında, Israildeki bir sorun hem NATO hem de Varşova Paktı arasında
uyuşmazlığa
neden
olacak
ve
III.
Dünya
Savaşını
başlatacaktı.
Bunu
Nostradamus’da
okuyabilirsiniz, ve hatta Hristiyan kitaplarında da bulabilirsiniz. Bu bir kehanetti ve siz
doğduğunuzda çoktan yayınlanmıştı.
Hernasılsa, 1987 yılından ve “Harmonic Convergence” olayından kısa bir süre sonra, Sovyetler
Birliği kendi kendine çöktü. Kimse bunun için bir zaman belirlememişti [bunun için bir kehanette
bulunulmamıştı]. Tüm kehanet bilgilerine karşı, kendi kendine çöktü – artık onu desteklemeyen bir
bilinç meselesi yüzünden. Ve vitesi yükselttiniz. Tüm dünya, o anda büyük bir potansiyele sahip
oldu. ABD de aynı şekilde, çünkü 50 yılı aşkın bir süredir mücadele ettiği ana rakibi yok olmuştu.
Bazıları bir potansiyelin kaçırıldığını ve o zamanlarda ABD’nin işleri daha farklı yürütmesi
gerektiğini
söyledi.
Öyle
olsaydı,
şu
anda
bulunduğunuz
noktada
medeniyetleşmenin tanımlanması ve buna bağlı olarak gezegenin
olmayacaktınız...
enerjisinin yükseltilmesi
mücadelesi içinde olmayacaktınız.
İnsan doğası iyi bilinmektedir ve hükümetler, Tanrıyı şaşırtamaz. Ruhun bir sabah kalkıp ne
olduğunu merak etmesi gibi bir birşeyin söz konusu olmadığını söylüyoruz! İşler böyle yürümüyor.
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bir önceki celsede, buradan birkaç blok ötede gerçekleşen 9/11 olayının anlamından bahsetmiştim.
Birçoğunuz, 9/11 olayının yaratmış olduğu etkiden ve ABD’nin bu konuda yaptıklarından
korkuyorsunuz. Birçoklarınız “yeni dünya düzeni” denen olaydan korkuyor. Korku, değişimin bir
ürünü gibi görünmekte, değişimler daha önceden öngürülmüş olsa bile. Birçoğunuz, Tanrı’nın bir
yerlerde uyuya kaldığını ve olanların “karanlıkta” meydana geldiğini sanıyor. Birçok kişi yardım
çağrısı yapmaktadır.
Bugünkü korkularınızdan bahsetmeme ve 1989 yılında bunların gerçekleşeceğini size söylediğimizi
hatırlatmama izin verin. Size, karanlığın iyileşene kadar uzun bir süre sizinle olacağını söylemiştik.
Gezegendeki en karanlık şeyler alınıp bütünlük ışığına maruz bırakıldığında olacak olan budur.
Realiteniz değişmek zorundadır. Size DenizFenerleri adını verdik ve işe koyulmanın zamanının
geldiğini söyledik. Hala, şoka girmiş ve korkudan saklanan birçok kişi var. Savaşçılar olmak için
buraya gelmiş ama zırhları ve silahları ellerinde ama kim oldukları ya da neden buraya geldikleri
hakkında en ufak bir fikri dahi olmayan, dolaplarına saklanıp titremekte olan birçok kişi var.
Sözü tam şu anda korku tacirlerine getirmeme izin verin çünkü heryerde mevcut olan komploları
onlar yaratıyor. Onlar dışarıdaki koridordalar. Onlardan bolca var. Dünya üzerinde şu anda
meydana gelen bütün olaylar, her şeyin çevresinde komplo kuşkusu yaratmaktadır. Söylememe izin
verin, bunun sebebi, rehberliğin olmadığı, görünürde iyiliğin özünün ve merkezin kaybolmuş olduğu
yerde komplolar bolca bulunur. Merkezi bir rehberlik yokken, bilgi her yöne uçuşur. Ve karanlıkta
galip gelen çoğunlukla korkudur. Korku şu anda güçlü ve sizinle. Yapmanız gereken tek şey onu
duyabilmek için kulak vermek, çünkü korktukları şeylerin üstüne gitmeyi sevenler, diğerleri ile
karanlıkta kalmayı başarabilirlerse kazanacaklar.
Artık
neden
size
DenizFenerleri
dediğimizi
anlayabiliyor
musunuz?
Sizler
ışık
yaratan
Işıkişçilerisiniz, bunun için korku sizi ele geçiremez, geçiremeyecek de. Ancak bu yazıyı okumakta
olan bazı DenizFenerleri, karanlık tarafından tüketilmiş durumda, kurtuluşun kendilerinde
olduğunun farkında değiller. Açlıktan ölüyorlar hem de cepleri yemek ile dolu iken.
Birleşmiş Milletler de bunun gibi. Birçok kişi BM’nin artık işlevi kalmadığını söylüyor. Artık işe
yaramıyor ve burada olmasına artık gerek yok. Söyledikleri bu. İçinde bulunduğumuz bu binanın
odalarında ne işler yapıldığını bilmiyorlar. Yaşamlarını burada geçiren kişilerin geçmişlerini, neleri
imgelediklerini, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Aksine, bu organizasyonu küçümseyenler, sadece son
yıllarda olan bitenleri dikkate alıyor. Karanlık, koridorlara yayılmış gibi görünüyor, ve hatta bu
gruba da yayılmış ve sonra dağılmış gibi görünüyor [S.E.A.T.]. Karanlık heryerde, anlıyor musunuz?
Ve bazıları da şöyle diyor, “Bu, dünyanın uçurumdan yuvarlandığının bir kanıtı. Savaş ve mücadele
heryerde.”
Size, bu zamanda olanların kehanetlerde yer almadığını, ve bunun başarısızlığımızın bir kanıtı
olduğunu söylüyorlar. Çünkü işimizi iyi yapsaydık, kutsal kitaplar haklı çıkacak ve her şey “olması
gerektiği” gibi olacaktı. Birçok kişi durumun umutsuz olduğunu söylüyor. İsrail ve Filistin’e
bakıyorlar. “Kötünün de kötüsü,” diyorlar. Korku tacirleri de, “Bakın işte. Şimdi de Ariel Sharon’u
4
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
kaybettik,” diyorlar. “O, İsraillilerin umuduydu,” diyorlar. Ve sonra, her şeye rağmen, Hamas Filistin
seçimlerini kazanıyor! “Bu en kötü haber,” diyorlar. “Daha kötüsü olamazdı.”
Evet, DenizFeneri, bu haberler karşısında ne yapacaksın? Konuşmaya devam ediyorlar, “Bak, işler
hiç iyiye gitmiyor; her geçen gün kötüleşiyor.” Ve sonra, “şu anda bulunduğun organizasyona bir bak,
onunla ilgili dahi bir şey yapamıyorsun! Herşeyin kötü gittiğinin ve bir gün her şeyin sonlanacağının
işte kanıtı!” diyorlar.
“ İran’a bakın. Nükleer güç kazanmaları uzun sürmeyecek ve sonra ilk yapacakları şey İsrail’i
vurmak olacak! Birçok kez dile de getirdiler. Orta doğuda nükleer savaş başlayacak!”
Bu,
Armageddon yaratabilecek yegane şeydir, sadece biraz ertelendi. Birçok kişi böyle diyor!!! Bazıları
seneye gerçekleşeceğini söylüyor [2007]. Kutsal kitapta açıkça, yıllar öncesinden nasıl gerçekleşeceği
söylenmiş olmasına rağmen – ve bunu yaratacak oyuncular orada olmamasına rağmen – korku
tacirleri, eski negatif haberlere yapışıp kalmak istiyorlar, görebiliyor musunuz? Bu bir şekilde
karanlık oyunu beslemektedir.
Ve sonra şöyle derler, “Biliyorsun, Mayalar ve Aztekler, 2012 yılında dünyanın sonunun geleceğini
söylemişler. Bu demektir ki birkaç yıl içinde hepimiz öleceğiz!”
Ve bu, sevgili İnsan, sizi ve bu
organizasyonu izleyen diğerleri tarafından çizilen resimdir. Etraflarına bakıp tek görebildikleri
karanlıktır.
Karanlık, tuhaf bir şey. Karanlıkta yatan üç çeşit İnsan vardır. İlk grup, hiçbir şey göremediği için
korku içinde titreyenlerdir. İkinci grup, ilk grubun bu durumundan fayda sağlar, çünkü korku dolu
bir İnsanın kontrol edilebildiğini bilir. Üçüncü grup ise, cebinde ışık taşıyıp da bunun işe
yarayacağından kuşkulu olanlardır... ışık yakmaktan korkarlar, çünkü bu nerede olduklarını belli
edecek ve artık herhangi biri olamayacaklardır.
Haber yayınlarını izlediğiniz zaman, hepsinin aynı bilgi etrafında geliştiğini görürsünüz, öyle değil
mi? Hep kötü haberler vardır. İnsana acı perçinlenmektedir, çözüm değil. Bu basitce İnsan
doğasıdır. Medyanızda size sunulan budur, gezegende ne oluyor olursa olsun. Buna alışın ve
haberleri, “başka nelerin olabileceğini” düşünerek dinleyin.
Şimdi, DenizFenerlerinden bahsetmek istiyorum. Size, bazılarının kehanet olarak adlandıracağı bazı
potansiyeller vereceğim, ve de size daha önce bunun gezegende neler yaptığınız ile ilgili... medyanın
hiçbir kanalında haber olarak verilmemiş... potansiyeller ile ilgili bir rapor olacağını söylemiştik.
Sizin hasır altı edilmiş dediğiniz süreçleri görüyoruz... daha önceden öngöremediğiniz ve sadece daha
sonra bileceğiniz bir sistemde çalışan şeyleri. Herşeyi değiştirebilecek engin bir potansiyele sahip
şeyler meydana gelmektedir.
Kuşkucu kişiler için, hiç beklemediğiniz bir şey söylememe izin verin. Bundan daha önce
bahsetmiştik, artık bundan daha açıkça bahsetmenin zamanı gelmiştir. İlluminati. Onlardan
korkuyor musunuz? Onlar gerçekten var mı? Cevap, elbette, varlar. Kuşkucu kişiler, yüzyıllardır
borsanın, seçimlerin, ticaretin ve dahi BM’nin kontrolünü elinde bulunduranların Illuminati
5
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
olduğunu söyleyecektir. Aslında, bunda biraz doğruluk payı var çünkü eski enerjide, özellikle
karanlık ve korku enerjisinde, taşıma sistemlerinin ve petrolün kontrolünü elinde tutanlar için bu
çok da zor bir şey değildi.
Yeni enerjide, ışığın yakıldığı ve herkesin herkes ile konuşabildiği yeni enerjide, bu çok zordur.
Şimdi size, Illuminati’nin bugünlerde neler yaptığından bahsetmeme izin verin. Her şeyi değiştirip
dünyanın “hayırsever amcası” olmak üzereler. Oh, elbette hala para ve güç kazanma peşindeler,
çünkü onların işi bu. Ancak eski yöntemlerin kontrolünün gittikçe güçleştiğini fark etmeye
başlıyorlar. Yunanistan’a yerleşmişlerdi ama şimdi Afrika’ya taşındılar.
Gizli olmayan bir hareketle, milyarlarca doları Avrupa’dan bir kıtayı tedavi etmek için alıp taşıyorlar.
Afrika’nın AIDS’den arınmasını finanse edecek olan Illuminati’dir. Kaynaklar oradadır. Oh, İnsanlar!
Bunu biliyor muydunuz? Bunun için endişelenmenize gerek yok... geçmiş yüzyılların en büyük
bulmacalarından biri, finanse edilip çözümlenmek üzere – koca bir kıtanın tedavi edilmesinden
bahsediyoruz.
Peki neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü, büyük, yükselen hükümetlerin bir parçası olurlarsa,
bugünden sonra olacakların sonucunda hepsi yerle bir olacak. Toplanan tüm vergilerin bir kısmı
onların olacak, anlıyor musunuz? Bir üçüncü-dünya kıtayı tedavi ettiğinizde, bölgeyi ev alabilen,
diğer kıtalardaki ülkeler ile ticaret yapabilen sağlıklı İnsanlarla doldurmuş olursunuz. Anlıyor
musunuz? Hepsinden bir parça kazanacaklar. Onbinlerce İnsan önümüzdeki onyıllarda tedavi
edilecek. Bunu beklemiyordunuz, değil mi? İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, bu olmaktadır ve
sonuçta milyonlarca hayat kurtulacak.
Çin’in ticari konularda önde olduğunu düşünüyorsunuz, değil mi? Afrika’yı görene kadar bekleyin!
Hayal edin, daha önce yakın geçmişlerinde uğruna çalışacakları hiçbir şeyleri olmayan işçilerle dolu
bir kıta. Ne yapacaklarını sanıyorsunuz? Şampiyon ile rekabet edeceklerdir – Çin ile. Gelecekte bunu
bekleyin.
Bu komplolara dahil olanların sahip olduğu bir potansiyeldir bu. “Bu çok fazla iyi.”
diyebilirler.
“Eski normlara pek uymuyor,” diyorlar. Geçmişin hainleri, ihtiyaç duyduklarını elde edebilmek için
başka yollara baş vuruyorlar ve bundan insanlık karlı çıkabilir. Özgür seçim görevinizin bir parçası
olarak bu “yeni yön” hakkındaki kararı size bırakıyoruz. Tarihinizde de gördüğünüz gibi, “doğru ve
yanlış” hakkındaki yargılarınız, gelişmekte olan kültür ve farkındalığınız ile birlikte geliyor
görünmekte. Yeni enerjiye hoş geldiniz!
Size daha çok beklenmedik güzel haberlerden bahsetmeme izin verin. BM binası ve çalışanları, yaşlı.
Birleşmiş Milletler, taze kan ve yeni insanlar, ve yeni fikirler ve yeni liderler ile bir diriliş, bir
rönesansa doğru gitmektedir. Karanlık günlerden geçilecek, ve potansiyeller gerçekleşirse, kısa
sürede bu odalarda yapılanların hayati öneminden kuşku duyan kimse kalmayacak. Delegeler, gelir
ve gider. Ancak hayatlarını burada yapılanlara adamış olanlar fark yaratanlar olacaklardır. BM’nin
bugüne kadar hep hayalini kurduğu şeyler için potansiyel mevcuttur, bunlara farklı bilinç ve
kültürden grupları, sorunları çözümlemek için biraraya getirmek de dahildir.
6
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
BM’nin kuruluş amacını yerine getirmesinin zamanı gelmiştir – renkli miğferler takan barış
koruyucular değil, ancak her şeyi biraraya getirecek ve savunulamayacak durumların çözümlenmesi
için aydınlatıcı bilgi ve ışığa sahip bir grup haline gelmek. Bu, buradaki potansiyeldir. Şu anda
yürürlüktedir, onların da dediği gibi, şu anda süreç işlemektedir. Hala, birçok kişi şöyle diyor, “Ben
göremiyorum, o zaman böyle bir şey yok.”
Sizin realiteniz bu mu? Ya da böyle şeylerin
gerçekleşebilmesi için gerekli ışığı yaratabilecek bir DenizFeneri olacak mısınız?
Her zaman savaşlar ya da savaş söylentisi olacaktır – bu İnsan doğasıdır. Ancak gelecekte, oldukça
azalacak, ve daha önce hiç olmamış bir istikrar sağlanacak. BM’nin birçok farklı tarafları biraraya
getirebilme etkisi büyük öneme sahip, ve tekrar söyleyeceğiz: birbiriniz ile ne kadar çok ticaret
yaparsanız, savaşmak için o kadar az eğilim olur. Aslında, mal ve hizmet bakımından birbirlerine
bağımlı olan bir grup ülke, birbirleri ile savaşmayı göze alamaz.
Yıllar önce, İsrail’de izlemeniz için size iki şey söylemiştik ve bunlar şu anda gerçekleşmektedir.
Ancak korku tacirleri bunları biraraya getirip anlamanızı istemiyor. Size daha önce, İsrail ve
Filistinin anlaşma sağlayabileceğini ancak iki liderin – Arafat ve Sharon - resimden silinmesi
gerektiğini söyledik. İki lider, tüm dünyada 25 yıldan fazla bir süredir birbirlerini takip eden eski
enerji düşmanlığını temsil ediyordu. Bir noktada, asker üniformaları ile boy gösteriyor ve birbirlerini
öldürmeye çalışıyorlardı. Bu lider olmadan önceki halleri idi. Bu İnsanın içinde çok zor ölen bir eski
enerji kavramıdır ve size onların ayrılmasının hızlı bir değişimi kolaylaştırmaya başlayacağını
söylemiştik.
Geçen sene, partnerim tam anlamıyla mesajımı Israil’e götürdükten aylar sonra, iki şey oldu.
Toplantılarda size, Israilin büyük değişimden geçeceğini söylemiştik, ve bu şu anda olmaktadır. Ariel
Sharon gitti ve Filistin’de Hamas seçimleri kazandı. Bunun kötüye işaret olduğunu söyleyecekler
var. Israil’i yıkmak istediklerini ilan eden teröristler seçimleri kazandı! Ancak siz İnsan doğasını
bizim kadar iyi bilmiyorsunuz.
Hamasın tamamen farklı bir yöne yönelme potansiyeli vardır. Bunu daha önce de söyledik:
Teröristler, ülkeyi yönetme işinde pek iyi değiller. Elektrik problemleri ile ilgilenip, okul ve hastane
inşa etmekle karşı karşıya kaldıklarında, eski bilinçleri bunlarla başa çıkamayacaktır. Değişmek için
bir fırsatları var ya da güç kaybedecekler. Oh, tabiki bu onların İsraillileri sevmelerini sağlamayacak.
Ancak, yeni bir amaç edinebilirler, “Gücümüzü korumak için ne yapmalıyız? Sorumluluğumuz ne?”
Bu da onları, nihayetinde, ya güç kaybetmek ya da değişip halklarının gerçekten ihtiyaç duyduğu
şeyleri elde etmek için barışa giden yolu desteklemeleri gerektiğini anlamak seçeneğine getirecek.
İroni gibi görünse de, bu grup, Filistinin bağımsızlığını elde etmesi ve hatta BM’de temsil edilmesi
için gerekli katalizör olabilir.
Korku tacirleri, okuyucu, bunu anlayabiliyor musun? Bizim için okuyucu, dinleyiciler ile aynı
andadır. Dünyada olacaklardan korkuyor musunuz? İran’da, Çin’de olacaklardan korkuyor
musunuz? Algınız sadece haberlerde gördüklerinizden ibaret. Liderlerin söylediklerinin ve kabadayı
tavırlarının bir yansıması sadece. Toplumun “ruh”unu temsil etmiyor. Tekrar söylüyoruz. İran’da ve
Çin’de yumuşak bir devrim potansiyeli de mevcuttur... ancak aynı zaman diliminde değil.
7
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bugün bilinç, 20 yıl öncesine göre çok ileri düzeyde, hatta 10 yıl öncesine göre de, ve olmasını
beklediğiniz bazı şeyler basitçe İnsan doğanızdan geliyor, ancak beklentileriniz, sizi biraz şaşırtabilir
ve şok edebilir çünkü hükümetler artık eskisi gibi değil. Genç insanlar daha aktif rol almaya
başladılar ve sayıları sandığınızdan daha fazla. Komplo teorileri tarafından kontrol edildiğini
düşündüğünüz bazı şeyleri onlardan duyduğunuz zaman şaşırmayın. Söz hakkı onlara da gelecek.
İçlerinden birçok kişi, saygıdeğer ülkelerini yöneten kişiler ile aynı fikirleri paylaşmıyor.
2012
Son olarak size 2012’den bahsedeceğiz. Gerçek Maya ve Aztek takvimlerine bakarsanız, onların
söylemeleri gereken şeyleri söylediklerini göreceksiniz. Öngördükleri olaylar, Gaia’nın zaman
çizelgesinin bir parçası olan enerji potansiyellerinin kalıplarından ibarettir. Onlar aslında sandığınız
gibi takvim de değildir, onlar enerji imleridir.
2012, ışığın gezegene yayılacağı bir düşünce rönesansını temsil etmektedir. Bu yeni enerji, savaş ya
da savaş potansiyellerini desteklemeyecek. Değişecek ve yükselecek zaman, “eski zaman”dır.
Bazılarınız bunu gördü ve meydana gelmeye başlayan değişimleri görebilecek kadar uzun zamandır
metafizik inancına sahip. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz.
İçinizden kaç kişi kendini DenizFeneri olarak kabul ediyor. Geçen hafta bir gruba ilettiğimiz bir
konuda size hatırlatma yapmamıza izin verin: 3B DenizFenerleri (gerçek beton fenerler), fırtınalar
hakkında hiçbir şey bilmez. Hiçbir şey. Bir fırtınanın ne kadar büyük olacağını bilmez, ya da
havanın ne kadar karanlık olacağını. Rüzgarın ne kadar kuvvetli eseceğini bilmez, ya da ne kazar
uzun süreceğini. Ancak onlar ve bekcileri, fırtınanın yaklaştığını görebilirler ve fırtınanın ortasında
olduklarını bilirler. Bunun için inşa edilmişlerdir, değil mi? Ne kadar karanlık olmuş, ne kadar uzun
sürmüş umursamazlar, çünkü süresiz inşa edilmişlerdir. Umursamazlar, çünkü zor durumda olan
herkese yetecek kadar ışıkları vardır. Anlıyor musunuz?
Bunun için buradasınız! Mevcut fırtına ile başa çıkabilmek için onu analiz etmenize gerek yok.
Yapmanız gereken tek şey olduğunuz yerde durmak ve ışığın yayılmasını sağlamak. Bu zamanda bu
gezegene bunun için geldiniz, ve bunun için buradasınız. Ruh, size yeterince ışığınız olduğu ve
fırtınalar için inşa edildiğinden fenerinizin asla yıkılmayacağı sözünü veriyor. Aslında, tamamen bu
fırtına için inşa edilmişti. Ne demek istediğimizi anlıyor musunuz? Anlamak zorunda değilsiniz ya da
hesap yapmak ve bir sonuca varmak zorunda değilsiniz. İstediğimiz en son şey, bir deniz fenerinin
ışığının sönmesi, kapıları kapatıp fırtına yaklaştığı için aksi yöne doğru kaçması. Mantıklı gelmiyor,
değil mi? işte bu, çağın iyi haberleri.
Bunlar bizim gördüğümüz potansiyeller. Ve evet, herşey, aydınlanmadan önce daha da karanlık bir
hal alabilir. Unutmayın, 2008 kilit bir yıl. Bunu size 2000 senesinde söylemiştik. O yıl için, bazı
potansiyeller var; eğer tezahür ederse, bir çok değişim olacak, bu bina da dahil olmak üzere.
8
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Gülümsemek istiyor musunuz? Ayağa kalkıp ışık saçarak, “Nasıl göründüğü umurumda değil.
Fırtınadan korkmuyorum. Benim için önemli olan İşim sona erdiğinde neler olacağı.” diyebilir misiniz?
İşte bunun için, sevgili İnsan, sizi bu kadar çok seviyoruz.
Bu melek aleminden gelen bir mesaj. Uygulanabilir ve gerçek. Sizi kutluyoruz, buradaki refakatçılar
da sizi kutluyor.
Ve öyledir.
Kryon
www.kryon.com
Tercüme
© 2006 Semra EKMEKCİ
2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
e-mail: unli[email protected]
9
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Canlı Kryon Celsesi Mexico City 20 Ekim 2007 AYDINLANMANIN

Canlı Kryon Celsesi Mexico City 20 Ekim 2007 AYDINLANMANIN bitip tükenmeyen çalışmaları için teşekkür ederiz.

Detaylı

Canlı Kryon Celsesi – Bedford, New Hampshire 23 Kasım 2002 Lee

Canlı Kryon Celsesi – Bedford, New Hampshire 23 Kasım 2002 Lee korumak ve orada ders vermek ve celse düzenlemek isteyen herkese açık tutmak için yaptıkları bitip tükenmeyen çalışmaları için teşekkür ederiz.

Detaylı