Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
9 Cauac, 12 Yax,12 Manik
03 Şubat 2004
Selamlar, sevgili Gönüller! Tekrar karşınızdayız! Realiteniz, her zamanki gibi, geçişte ve bu eş
zamanlı olarak birçok seviyede gerçekleşmekte: görünen ve görünmeyen. İkincisi çok daha
önemli. Sadece kapalı kapılar ardında değil, bedeninizin en küçük zerrelerinde de çok büyük
değişimler meydana geliyor. Bu değişimler, fiziksel bedeninizin temel frekanslarında yukarı doğru
artış şeklinde olmaktadır. Bunun gibi, tüm dünyada kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler,
toplumunuz ve engin, gittikçe de büyüyen kaynaklarının yeniden yapılandırılması yönünde
değişiyor. Dünyanız, yeterli kaynağa olduğu kadar gezegeninizdeki herkesi bolca giydirebilecek,
ev sağlayabilecek, ve besleyebilecek gizli, ezoterik teknolojilere de sahip. Bunun yapılmamasının
ardındaki gerçek ise dünyanızı uzun zamandır yönetenlerden kalan mirastır. Bu güçlü
insanlardan oluşan grup ve organizasyonlar çöküşe çok yakınlar. Ellerinden kayıp gitmekte olan
gücün dizginlerini ellerinde tutmak için gösterdikleri son çabalarında, dünyanızdaki günlük para
transferlerini ve diğer ihtiyaç duyulan kaynaklarına çaresizce sıkıca tutunmuş durumdalar.
Bu engeller, yakında gerçekleşecek çöküşleri için çalışanlara son komplocunun hala gücünü
elinde tuttuğunu göstermek için oluşturulmuştur. Yine de bu dünya hükümetlerinin büyük bir
kısmının ve seçkin ve zengin şehirlilerin ki asıl ‘teröristler’ onlardır - görmelerine hizmet etmiştir.
Tüm gezegende devam eden mücadele, çok daha fazla yoğunlaşmıştır ve buyüzden biz de bu
konuya, bugün, daha detaylı olarak eğilmek istiyoruz. Başlamak için, çok fazla sayıda önemli
grubun arasındaki karmaşık etkileşimi ve birbirleri ile ya da birbirlerine karşı nasıl çalıştıklarını
anlamanız gerekmektedir. En önemli ortak Anunnaki’nin eski Dünya takipçileri olan melezlerdir.
Yönetici sınıfına binlerce yıl önce Cennet tarafından sızmalar olmuştu, Işık tarafından rehberlik
edilen soylu ve soylu olmayan aileler kurulmuştu ve böylece gizli yönetimlerine bir son verilmek
istenmişti. Daha önceki raporda da belirtildiği gibi, Anunnaki’nin gündemi sınıflar arasındaki
sürekli rekabeti desteklemek ve devam ettirmekti. Bu karşıt şartlara rağmen, bu grupların
içindeki birçok kişi gizlice global olarak birleşip dünya-dışı efendilerini bozguna uğratmak için
bir yol arayışındalar.
Sonuç olarak, komplolar, melezlerin tuhaf, gizli dünyalarında günlük düzenleriydi. Karanlık
efendilerine karşı düzenlenebilecek başarılı darbeleri uzun süre engellediler. Böylesi tehlikeli bir
ayaklanmanın başarılı olması sadece son iki yüzyıldır mümkün gibi görülebildi. Yeni banka ve
parasal sistemler, birçok melez grupların daha önce mümkün olmayan ya da Anunnaki’nin izin
vermediği seviyelerde işbirliği yapmalarını gerektiriyordu. Bu özgürleştirme komploları daha iyi
saklanabilir ve tam olarak uygulanabilir anlamına geliyordu. Büyüyen ayaklanma duygusu,
Anunnaki’ye artan sahte destek örtüsü altına iyi gizlenmişti. Ve sonra zalim engereklerin
birbirine bağlı yuvalarında uzun zamandır gizlenmekte olan Işık grupları, bu gelişmeleri öğrenip
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
kendi gündemlerini geliştirmek için bir plan yaptılar. Bu plan, gizli kalmaya devam ederken boş
bir ayaklanmanın tohumlarını atmaktı. Bu da Anunnaki’nin gözü dönmüş intikamına neden
olacak, ve böylece Cennet ve Yükselmiş Üstatlarına, Dünya Ana’nın ve insanlarının kaderini
belirlemede daha fazla dahil olma şansı verilmiş olacaktı.
Yirminci yüzyılın başlamasıyla, dünyadaki melezler arasında gizli saklı bir yükselme mücadelesi
başladı. Bu mücadele, iki dünya savaşı ve savaş depolarını zenginleştirmeye önayak olan baskı
olarak ortaya çıktı, ve hepsi olanların ardına gizlendi. Birçok önder melez aileler, daha küçük
gruplara bölünüyorlardı ve daha sonra başa gelecek hükümetleri kontrol etmek için komplolar
hazırlıyorlardı. 1945’te, bu gruplar, bazı savaş kamplarını hazırlayıp çeşitli global kaynaklarını
birleştirmek için son bir mücadeleye başlayabilirlerdi. Bu son ön hazırlık 1950’lerde bir dizi
karanlık dünya dışı varlıkla yapılan temas ile sonuçlandırılmış oldu. Bunlar, ayaklanmaları için
gerek duyulan müttefikler gibi görünüyorlardı. Bu arada, Cennet ve tabi Anunnaki olup bitenleri
yakından takip ediyordu.
Bu yaklaşan Dünya ayaklanmasının ‘soğuk-savaş’ denen olayla üstü örtüldü. Bu da birçok çokgizli askeri projenin gizlenmesine ve süpergücün kontrol eden aileleri arasındaki asıl işbirliğinin
halktan saklı tutulmasına izin verdi. Yeni, gizli teknolojilerin test edilmesine ve sonra resmi
olarak stoklanmasına izin vermek için birçok sayıda önemli ittifak yapılıyordu. Zihin kontrolü ve
diğer egzotik silahlar gündemdeydi. 1960’ların başında, sonunda bu ayaklanma için bir çizelge
hazırlanabileceği kesinleşebilmişti. Bu gruplar bir sonraki on yıl boyunca harekat planının son
detaylarını oluşturmak için bir araya geldiler. Aynı zamanda, birçok Işık kaynaklı aileler de kendi
karşıt önlemlerini almaktaydı.
Aynı süre zarfınca, Anunnaki, kendi yönetici konseyinin kontrol mücadelesine yakalanmıştı.
Anchara Birliğinin belli başlı karanlık imparatorluklarının direkt olarak müdahalesi ile bazı eski
sorunlar tekrar su yüzüne çıkarıldı. Bu sorunlar Anu ve ailesinin birçok stratejisini de
içeriyordu. Yönetici konsey, Anchara Birliği ile Dünya melezlerinin arasındaki direkt temasa izin
verilmesi ile istenmeyen bir model hazırlanıyor olmasından korkmuştu. Yeni bir stratejiye gerek
olduğu açıklık kazandı. Bunun sonucunda kafalardaki soru işaretleri birçok Anunnaki ailesini
birbirine düşürüp kısa bir süre sonra küçük bir ayaklanma çıkaracaktı. Öyle görünüyordu ki
Dünya takipçileri kendi ayaklanmaları için en avantajlı anı yakalamışlardı.
Işık kaynaklı melez aileler, bir dizi parasal program hazırlamak ve Işık güçleri ile daha açık bir
müttefiklik arayışı için bir plan kurdular. Bununla birlikte, işbirliği yapmaya yatkın olan melez
aile grupları ile yakınlaştılar. Bununla 1970’lerin sonunda, daha geniş bir koalisyona ulaşıldı.
Aynı zamanda, bu Işık koalisyonu en karanlık, melez gruplara ‘köstebekler’ sokabilmişti. Bu,
ayaklanmanın başlama zamanı ile ilgili daha fazla şey öğrenmelerini sağlamıştı. 1980’ler ve
1990’lar önerilen zamanlardı. İlk adım Halley kuyruklu yıldızının dönüşü ile aynı zaman olarak
planlanmıştı. Plana göre, global Marshal Yasası’nı hazırlamaya bir zemin sağlamak için uydurma
bir ‘uzaylı istilası’ olacaktı. Ancak Galaktik Federasyonun müdahalesi bu planları suya düşürdü.
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
Bu kısa tarihi bir gözden geçirdiğinizde, ortaya çıkan olayların birçok seviyede gerçekleşmekte
olduğunu
anlamanız
önemlidir.
Bu
olaylar
tanrısal
bir
nedenden
ötürü
ardı
ardına
gerçekleşmektedir. Dünya realitenizi dönüştürme ve her bir ‘yönetici’ grubun gerçek renklerini
göstermelerini sağlamak için olayları harekete geçirme zamanı gelmiştir. Sonuç olarak,
toplumunuz, olan olaylar için bir katalizör görevi gören bir dizi önemli değişim deneyimlemiştir.
Şu anda ihtiyaç duyulan şey gizli yönetici ailelerin hepsi için olduğu kadar sizler için de yeni bir
hazır paradigmadır. Gerçekten egemen ve toplumunuzu yeniden şekillendirmek ve Dünya Ana’ya
sahip çıkabilmeniz için gerekli olan hayati sorumlulukları alabilmeniz için gerçekten özgür
olmaya ihtiyacınız var. Bu sorumluluklar çevreyi korumanın veya uyumlu bir dünya yaratmanın
ötesine geçmektedir. Bu sorumluluklar, çok büyük bir bilinç değişimi ve yayılmış bir
paradigmanın kolektif olarak kabullenilmesi ile ilgilidir.
Bugün, yeni realitenize tanrısal olarak hazırlandığınız yolların gelişini konuştuk. Son iki
yüzyılınızdaki
tarihsel
olaylar,
şu
anda
size
absürd
gelen
bir
şekilde
yeniden-
değerlendirilmelidirler. Çevrenizde vuku bulan olaylar hakkında yargılayıcı olmamanız hayati bir
önem taşımaktadır. Şimdi ayrılıyoruz. Sevgilerimizle! Kalplerinizin Kalbinde bilin ki ebedi Refah
ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat Gajun! Selamat
Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Tercüme:
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: unlimited2012@yahoo.com
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle ileriye doğru iten son, ana olaydır. Bütün dünyaca iyi, atalardan kalma Varlıklar olarak kabul edilmemiz, birçok büyük dini, politik, ve bilimsel otoriteler tarafından tamamen anlaşıldı: Bir anda, ...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engellenemez olduğunu anlamanızdır. Bu başarıya tamamen adanmış ve harika zaferinize odaklanmış olara...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas olmalı ya...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı