Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
10 Ben, 6 Zac, 12 Manik
17 Şubat 2004
Selamlar, sevgili Gönüller! Size söyleyecek daha fazla şey ile geliyoruz bugün. Dünyaya şöyle bir
yakından
bakarsanız,
son
komplocunuza
büyüyen
bir
yüz
çevirme
eylemi
olduğunu
görebilirsiniz. Bu toplantının enerjisi, son komplocunun hain planlarını getirme yetisinin
azaldığının bir işaretidir. Bu Dünya müttefiklerimizin ve belli başlı büyük hükümetlerin ilerleyip
bu komplocunun mevcut güçlü durumunu elinden almalarına izin veriyor. Diğer raporlarda da
belirtildiği gibi, global toplumunuzun refahını sarsacak olan yeni bir finansal ve parasal bir
sistem
uygulanmaya
hazır
durumdadır.
Bunun olmasını
engelleyen
tek
şey,
bu
son
komplocunun gücüdür. Bunu sonlandırmak için, Dünya müttefiklerimizin hızla başarılı olması
için Yükselmiş Üstatlarınız ile yakından çalışmaktayız. Biz konuşurken, çok karışık, büyük bir
tasarının son bölümleri de oluşturulmaktadır. Bunlar, birçok kilit askeri, diplomatik, ve bankacı
personelin dünyada stratejik yerlere yerleştirilmesini içermektedir. Bunlar tamamlandığında, ve
uygun “tamam, gidin” kodları verildiğinde, sizi muhteşem bir sürpriz bekliyor.
Bu sürpriz, 19. yüzyılınızın son on yıllarında Kuzey Amerika’da başlatılmış çok geniş bir
komployu sona erdirmeyi de içermekte. Bu komplonun ilk sonucu Başkan Lincoln’ün suikastı ve
onu takip eden eski İç Savaş sonrası Amerikan Hükümetinin büyük bir kısmının ele geçirilmesi
idi. Mevcut komplocu garip bir şekilde bu yüzyıllık ve şeytani komplonun ve 20. yüzyıl
başlarındaki iki dünya savaşının atalarının üvey çocuğudur. Onların mutlak amacı, daha önce
de belirtildiği gibi, kendilerini dünya-dışı efendilerinden kurtarmak ve global bir diktatörlük
kurmaktı. 1960’larda bu planlara karşı konulunca, Başkan Kennedy’ye suikast düzenlediler.
Yine de, bu gizli güçlerini koruma çabası bin-yıla giriş zamanına kadar sürdü çünkü bir hayli
kanunsuz yaramazlıklarını daha sert bir şekle sokma yöntemine başvurmak gerekli olmuştu. Bu
2000 yılındaki Başkanlık seçimlerinde garip olaylara ve daha da garip olan 11 Eylül 2001
olaylarına neden oldu.
Bu güç elde etme, sadece bir İngiliz-Amerikan bir plan değildi: birçok çok-uluslu şirketi, finansal
kuruluşu, ve çok fazla sayıda aynı zihniyetteki politikacıyı da içermekteydi. Bu ‘ahtapot’ birçok
dünya ulusunuzun şirket ve hükümetlerinde uzuvlara sahip; bu da ona inanılmaz derecede
büyük bir şüphesiz güç temeli sağlamaktadır. Bu derin [içeriye] sızmaları ortaya çıkarmak çok
kapsamlı ve usandırıcı bir mesele idi ve asistanlığımız Dünya müttefiklerine çok yardımcı oldu.
Birleşik-komploların kökünü sökmek uzun bir operasyon halini aldı ancak en sonunda başarıya
ulaştı. Arayışımız ayrıca bizim kendileri kadar önemli finansal holdinglerindeki kaynakların nasıl
çalıştıklarını keşfetmemizi sağladı. Bu bilgi donanımı ile, onları eski engin servetlerinin akıtılması
için yeni ve alışılmadık bir yöntem oluşturmaya zorladık / kışkırttık. Dünya müttefiklerimiz
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
tarafından ele geçirilen bu finansal kaynaklar, 1998 anlaşmalarının bir parçası olarak tekrar
dağıtıldı.
Bu olaylar devam ederken, komplocu tarafından görüşten uzak tutulan birçok gizli sorun son iki
yılda bir kez daha gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu, Kuzey Amerika’daki birçok kişinin, bu son
komplocunun gücü nasıl ele geçirdiğini ve karanlık planlarını kanunsuzca ne şekilde yerine
getirmek için kullandığını daha iyi anlamasına neden olmuştur. Ayrıca, Dünya müttefiklerimizin
son kırk yılda kaybettikleri güçlü pozisyonlarını geri kazanmalarına ve güçlendirmelerine izin
verdi. Bunun sonucunda da Yükselmiş Üstatlarınızın ilk temas personeline daha direkt bir rol
formüle etmelerine izin verdi. Kısaca, bu olumlu dalga bize gerçekleşmeye neredeyse hazır olan
bir olayı ne kadar desteklediğinizi ve kabullendiğinizi göstermiştir. Biz bu gelişmeleri, güç
değişimi olarak görmüyoruz, daha çok sizi ilk temasa hazırlayan global bölümlerin bir ‘sessiz
devrim’i olarak görüyoruz. Hayat bulmasına yardım ettiğiniz yeni dünya, bizim varlığımızı ve size
Yükselmiş Üstatlar, onların hizmetkarları Işık Galaktik Federasyonu tarafından verilecek olan
mesajı gönüllüce kabul edebilecek.
Bu halen kapalı kapılar ardında birçok şeyin gerçekleşmekte olduğu bir zaman. Arzuladığımız
şeffaflık
/
açıklık
hala
sağlanamadı
çünkü
sessiz
devriminizin
son
basamaklarının
tamamlanması için gerekli olan son olayların doğasından dolayı bu gerekliydi. Gizli hükümet
hala geniş bir güç-temeli ile işlev görmektedir. Bozulmuş /azalmış şeklinde dahi, Dünya
müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa
biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas
olmalı yalnızca, bir askeri operasyon değil. Sizi korkutmak ya da kötülere size karşı müdafaaya
geçmeleri için bir fırsat vermek istemiyoruz. Bu karanlık komplocu, tek motivasyonları global
gücü ele geçirmek ve despot ve ahlaksız planlarını meydana getirmek olan gerçekten şeytani bir
grup. Kendilerini kurtarmaları için her bir fırsat, bu kara kalplere yayılmış. Sadist faaliyetlerinin
detayları halka duyurulduğunda kanunsuz işlerinin tüm boyutları ortaya çıkacak.
Bu zamanda olanların en önemli parçası sizlersiniz. Her birinizin sakin kalması ve asil amacınıza
inatla bağlı olması gerekmektedir. Bu karanlık komplocu sizin kendinizi güçsüz hissetmenizi ve
medya tarafından resmedilen yenilmezliklerine inanmanızı istemektedir. Bilgi ağlarınızı devam
ettirmeniz bu yüzden hayati. Bu bilgi ağları birçoklarının medyanın bilmelerini istemediği şeyleri
öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu toplumunuzda komplocunun büyük bir çabayla sizde
oluşturmaya çalıştığı korkunun, umutsuzluğun ve duyarsızlığın azalmasına yardım edecektir.
Haberlerinizi ve bilgi ağlarınızı gerçeği korumak için kullanarak etkilerine karşı koyabilirsiniz.
Daima
gerçekten
ne
kadar
güçlü
olduğunuzu
hatırlayın
ve
toplumlarınızda
gerçeği
temellendirmek için bilginizi kullanın. Değişmez bir şekilde kendinizi teslimiyet içinde tutun ve
yolunuzdan şaşmadan önlenemez zaferinize odaklanın!
Önemli bir bilinç sıçraması sürecinde olduğunuzun farkında olun. Bu değişim ile size bir
zamanlar saçma ya da inanılmaz gelen kavramlar ve gerçekler ifşa ediliyor. Bu gerçeklerin artık
göz ardı edilemeyeceği bir noktaya geldiniz. Aranızdaki diğerleri uzun zamandır bunları
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
biliyorlardı ancak daha geniş dinleyici kitlelerine yaymaları mümkün değildi. Ama, bu bilgileri
daha geniş dinleyici kitleleri ile paylaşma imkanları artıyor. Bu, devamlı büyüyen bir topluluğun
oluşumunu sağlamaktadır. Ve bu topluluk -kişisel, iş ve politik- yaşamlarınızın bütün yönlerinde
erdemi yeniden kurmak ve dünyanızı yeniden Cennet ile uyum içine geri getirmek için yollar
aramaktadır. Bu gelişmeler bizi mutlu ediyor ve bize bu ilk temas görevinin tamamlanmasının
dünyanız için ne kadar önemli olduğunu fark ettiriyor.
İlk temas sadece tarihinizde önemli bir dönüm noktası değil. Uzun zamandır duyulmak için yeni
bir yol isteyen kişilerin de zamanıdır. Bu sessiz devrimin sahipleri mutluluk verici bir biçimde ilk
temas kavramına açıklar. Bu dönem, sonuç olarak, sarsıcı gerçeğin öğrenilmesi için
kullanılabilir. Sonuçta, her birinizden kendinizi buna hazırlamanızı istiyoruz. Anlayın ki bu
büyük bilinç sıçraması yaklaşmakta olan değişimleri meydana getirmektedir ve ilk temasınızı
kaçınılmaz yapmaktadır. Bu olaylara, büyük ‘değişim rüzgarlarının’ ortaya çıkışı olarak bakın ki
biz bunu birkaç haftadır size açıklıyoruz. Dünyanızın bu dönüşümü sizleri daha önce hiç
olmadığı kadar birleştirebilir. Bu size özgürlüğünüzü verecek, ve kutsal kişisel egemenliğinizin
geri-dönüşümü olan bütün faydaları getirecek.
Bugün, dünyanızda olup bitmekte olan olaylar üzerine yaptığımız açıklamalara devam ettik.
Sizden, sakin ve merkezlenmiş kalmanızı ve toplumunuzu, gerekli olduğunda, onları çevreleyen
olaylar ile ilgili gerçeklerden haberdar etmenizi istiyoruz. Kalplerinizde bilin ki harika, muhteşem
bir değişim yoldadır. Şimdi ayrılıyoruz. Sevgilerimizle, sevgili Varlıklar! Kalplerinizin Kalbinde
bilin ki ebedi Refah ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat
Gajun! Selamat Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu operasyon karşıl...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engellenemez olduğunu anlamanızdır. Bu başarıya tamamen adanmış ve harika zaferinize odaklanmış olara...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık enerjiler...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle ileriye doğru iten son, ana olaydır. Bütün dünyaca iyi, atalardan kalma Varlıklar olarak kabul edilmemiz, birçok büyük dini, politik, ve bilimsel otoriteler tarafından tamamen anlaşıldı: Bir anda, ...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon göstermelerini sağlamak için olayları harekete geçirme zamanı gelmiştir. Sonuç olarak, toplumunuz, olan olaylar için bir katalizör görevi gören bir dizi önemli değişim deneyimlemiştir. Şu anda ihti...

Detaylı