Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Turkiska-Turkiska)

Transkript

Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar (Turkiska-Turkiska)
bab.la Fraser: Affärer | Yrkesbeteckningar
Turkiska-Turkiska
Yrkesbeteckningar : Beteckningar inom affärsvärlden
Genel Müdür / Yönetim Kurulu
Başkanı
Genel Müdür / Yönetim Kurulu
Başkanı
Chefen för ett företag
(Storbritannien)
Genel Müdür / Genel Direktör
/ Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür / Genel Direktör
/ Yönetim Kurulu Başkanı
Chefen för ett företag (USA)
Pazarlama Direktörü
Pazarlama Direktörü
Ansvarig för
marknadsavdelningen
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Ansvarig för
försäljningsavdelningen
Müşteri Hizmetleri Müdürü /
Müşteri Hizmetleri Direktörü
Müşteri Hizmetleri Müdürü /
Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ansvarig för
kundserviceavdelningen
Personel Müdürü
Personel Müdürü
Ansvarig för personalfrågor
(USA)
İnsan Kaynakları Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü
Ansvarig för personalfrågor
(Storbritannien)
Ofis Yöneticisi
Ofis Yöneticisi
Ansvarig för driften av hela
kontoret
Şirket Sekreteri
Şirket Sekreteri
Ansvarig för
affärskorrespondensen
Muhasebe Müdürü / Finans
Müdürü
Muhasebe Müdürü / Finans
Müdürü
Ansvarig för företagets
ekonomi
Teknik Direktör / IT Direktörü
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ansvar för IT- och
kommunikationstjänster
Arge Müdürü
Arge Müdürü
Ansvarig för utvecklingen av
nya produkter
Üretim Direktörü
Üretim Direktörü
Ansvarig för
produktproduktion
Fabrika Müdürü
Fabrika Müdürü
Ansvarig för driften av
fabriken där produkterna
tillverkas
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)