MEDİKAL İNOVASYON PLATFORMU (MEDİPLAT) KONFERANSI

Transkript

MEDİKAL İNOVASYON PLATFORMU (MEDİPLAT) KONFERANSI
MEDİKAL İNOVASYON PLATFORMU (MEDİPLAT) KONFERANSI
TOPLANTI TARĠHĠ : 25.02.2011 - Cuma
TOPLANTI SAATĠ : 09:00 – 18:00
TOPLANTI YERĠ : RIXOS GRAND ANKARA HOTELĠ, MILLENIUM SALONU,
KAVAKLIDERE-ANKARA
MEDİPLAT KONFERANSI PROGRAMI
9:00-9:15 KAYIT (Çay-kahve ikramı)
9:15 -09:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
İLYAS YILMAZYILDIZ, Hacettepe Teknokent A.ġ. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaĢkan
Vekili,
PROF.DR. H.SELÇUK GEÇİM, H. Ü. Rektör Yardımcısı ve Hacettepe Teknokent A.ġ. Yönetim
Kurulu BaĢkanı,
PROF. DR. UĞUR ERDENER, Hacettepe Üniversitesi Rektörü,
PROF.DR. RECEP AKDAĞ, Sağlık Bakanı,
09:45-11:30 I. OTURUM: MEDİKAL İNOVASYON PLATFORMUNUN ÖNEMİ,
OLUŞTURULMASI
BAŞKAN: PROF.DR. H.SELÇUK GEÇİM, H. Ü. Rektör Yardımcısı ve Hacettepe Teknokent
A.ġ. Yön. Kur. BĢk
09:45-10:45 SUNUMLAR :
PROF.DR.NİHAT TOSUN , Sağlık Bakanlığı MüsteĢarı, “MEDİKAL KÜMELER VE
İNOVASYON
PLATFORMLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK SEKTÖR
FİRMALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE GÜÇBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNE
KATKILARI”,
MUSTAFA KAPLAN, KOSGEB BaĢkanı, “KOSGEB’İN VERDİĞİ KÜMELENME
DESTEKLERİ”,
DOÇ. DR. ASIM BALCI, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri , “ANKARA KALKINMA
AJANSININ
MEDİKAL SEKTÖRE, İNOVASYON PROJELERİNE VE PLATFORMLARA SAĞLADIĞI
DESTEKLER”,
PROF.DR. BANU ONARAL, Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik Fakültesi Dekanı,
“SAĞLIK ÇÖZÜMLERİNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ AKTARIMI, ÜRÜNE
DÖNÜŞÜM ARAŞTIRMASI VE TİCARETLEŞTİRME SÜRECİNDE BAŞARILAR,
YENİLGİLER, ÖĞRENİLEN DERSLER VE KÜMELENMENİN ETKİLERİ"
SERHAT GÖRGÜN, INOVENT A.ġ. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili,
“MEDİKAL İNOVASYON PLATFORMUNUN KURULMASININ MEDİKAL SEKTÖRE
VE BÖLGESEL KALKINMAYA FAYDALARI”,
10:45-11:15 ÖNERİ, DEĞERLENDİRME, YORUM VE SORU-CEVAPLAR,
11:15-11:30 ARA
11:30-13:00 II. OTURUM: İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE İNOVASYON
BAŞKAN: PROF. DR. YILMAZ ÇAPAN, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim
Üyesi ve
Farmasötik ve Biyofarmasötik Bilimler Merkezi (FATUM) Müdürü,
11:30-12:30 SUNUMLAR :
PROF.DR.NECDET ÜNÜVAR, Adana Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
DR.SAİM KERMAN, Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdürü,
UZM.DR.HASAN ÇAĞIL, SGK, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü,
PROF. DR. FETHİ ŞAHİN, Ulkar Holding Farmasötik AraĢtırma ve GeliĢtirme Merkezi A.ġ.
(FARGEM) Genel Müdürü, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya ABD Öğretim
Üyesi,
ERSİN DERELİGİL, Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES Turkey) Yönetim Kurulu
BaĢkanı,
“PATENT VE LİSANSLAMANIN ÖNEMİ NİN FARKINDALILIĞIN ARTTIRILMASINA
MEDİKAL
İNOVASYON PLATFORMU GİBİ KURULUŞLARIN ETKİLERİ.”
12:30-13:00 ÖNERĠ, DEĞERLENDĠRME, YORUM VE SORU-CEVAPLAR,
13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞi
14:00-16:00 MEDİPLAT ÇALIŞTAYI ÖĞLEDEN SONRA OTURUMLARI
III. PARALEL OTURUM-I: KÖK HÜCRE,GENETİK VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ
BAŞKAN: PROF. DR. SEMAHAT DEMİR, ABD Ulusal Bilim Vakfı (USA National Science
Foundation)
Biyomedikal Mühendislik Programı Direktörü,
14:00-15:30 SUNUMLAR:
PROF. DR. OSMAN İLHAN, Türkiye Hematoloji Derneği BaĢkanı, Ulusal Organ Doku Hücre
Nakli Koordinasyon Kurulu BaĢkanı,
PROF. DR. DUYGU ÇETİNKAYA, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi,Pediatri
Kemik
Ġliği Bölümü ABD BaĢkanı,
PROF. DR. VASIF HASIRCI, ODTÜ Öğretim Üyesi, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Derneği BaĢkanı,
DR. AZİZ ÇAYLI, Almanya, Cellca GmbH, CEO,
15:30-16:00 ÖNERİ, DEĞERLENDİRME, YORUM VE SORU-CEVAPLAR
IV. PARALEL OTURUM-II: MEDİKAL CİHAZLAR, TANI SİSTEMLERİ,
BİYOMALZEME
BAŞKAN: DOÇ. DR. SEMİH OKTAY, CardioMed LLC Genel Müdürü
14:00-15:30 SUNUMLAR:
DR.ALİ SAİT SEPTİOĞLU, Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı
DR.TOLGA MENE, Mene Research Global LLC Medikal Cihaz AraĢtırmaları Direktörü,
DR.CEM BOZKURT, ALVĠMEDĠCA Medikal Teknolojiler A.ġ.Genel Müdürü,
KEMAL YAZ , Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF)
BaĢkanı,
METİN DEMİR, Sağlık Endüstrisi ĠĢveren Sendikası Yönetim Kurulu BaĢkanı (SEĠS), OSTĠM
Medikal
Küme Yürütme Kurulu Üyesi,
15:30-16:00 ÖNERĠ, DEĞERLENDĠRME, YORUM VE SORU-CEVAPLAR,
16:00-16:15 ARA
V. OTURUM: KLİNİK ARAŞTIRMALAR
BAŞKAN: PROF. DR. CEVDET ERDÖL, Trabzon Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile ÇalıĢma ve
Sosyal ĠĢler Kom.BĢk.,
16:15-17:15 SUNUMLAR:
DR.HANEFİ ÖZBEK/DR.ECZ.HİLAL İLBARS Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve Eczacılık Genel
Müdür Yardımcısı/
Klinik AraĢtırmalar ve Ġlaç Güvenliliği Daire BaĢkanı,
MELİH MEMECAN, AraĢtırmacı Ġlaç Firmaları Derneği (AĠFD) Yönetim Kurulu BaĢkanı,
Pfizer Türkiye
Genel Müdürü,
MUHİTTİN BİLGÜTAY, MSD Türkiye Genel Müdürü,
YİĞİT GÜRÇAY, GSK Türkiye Genel Müdürü,
DR. ŞULE MENE, Mene Research Genel Müdürü,
“TÜRKİYE, KLİNİK ARAŞTIRMALARDA DÜNYADA İLK 10’A GİRMEYİ NASIL
BAŞARABİLİR?”
17:15-18:00 ÖNERĠ, DEĞERLENDĠRME, YORUM VE SORU-CEVAPLAR
18:00 KAPANIŞ