Koruma Altındaki Çocuklar ve Aile Temelli Hizmetler

Transkript

Koruma Altındaki Çocuklar ve Aile Temelli Hizmetler
KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
VE
AİLE TEMELLİ HİZMETLER
HAYAT SENDE DERNEĞİ
HAYATSENDE.ORG
SİZCE TÜRKİYE’DE DEVLET
KORUMASINDA KAÇ
ÇOCUK VAR?
TÜRKİYE’DE KAÇ ÇOCUK KORUYUCU
AİLEDE?
TÜRKİYE’DE KAÇ ÇOCUK EVLAT
EDİNİLMİŞ?
HİÇ ÇOCUK YUVASI VEYA YETİŞTİRME
YURDUNA ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRDİNİZ Mİ?
HAYAT SENDE DERNEĞI
hayatsende.org
KURUM BAKIMI
TERK EDİLMELİ
Psiko­sosyal sorunlar
Gelişimsel bozukluklar
Davranışsal bozukluklar
Bağlanma bozuklukları
Sosyal dışlanma
Sosyal hayata uyum sorunları
www.wearelumos.org
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Yasal Altyapı
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
2828 sayılı Kanun
Küçüklerin Evlat Edinilmesinde
Aracılık Faaliyetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Tüzük
5395 sayılı Kanun
Koruyucu Aile Yönetmeliği
TMK 305­320. Maddeleri
Genelge ve Dağıtımlı Yazılar
Çocukların Korunması ve
Ülkelerarası Evlat Edinme
Konusunda İşbirliğine Dair
Sözleşmenin Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
YETİMHANELERİN
TRAJEDİSİ
Kurumlar kapatılmalı!
Çözüm
Aile temelli hizmetler
Gönüllü Aile
Koruyucu Aile
Evlat Edinme
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Gönüllü Aile
Korunma ve bakım altında bulunan
çocuklara
– kuruluş tarafından uygun bulunan
dönemlerde
– kendi ilgi, yetenek ve eğitimleriniz
doğrultusunda katkı vermek
amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler
– uygun bulunan çocukları hafta sonu
veya resmi tatil ve özel
günlerde yatılı olarak evlerinizde
misafir edebilirsiniz.
• Gönüllü aile hizmeti kuruluşlar
tarafından yürütülür.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Koruyucu aile
• Kurum Bakımı altındaki çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlükleri denetiminde kısa ya da uzun süreli olarak
bakımlarının
sağlanmasıdır.
• Hoşgörülü, sabırlı ve kararlı kişiler koruyucu aile olmaya
uygundur.
1. Çeşitli nedenlerle kendi ailesinden ayrılmak zorunda kalan
2. Öz ailesi bulunan ancak ailesince bir süre için bakılamayan
3. Kurum bakımında olan
4. Zaman içerisinde uygun bakım modeli belirlenecek olan
5. Öz ailesinin yanına döndürülebilecek olan çocuklar
Koruyucu aile hizmetinden yararlanabilir.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Kimler koruyucu aile
olabilir?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olanlar
Türkiye’de sürekli ikamet edenler
25­65 yaş aralığında olanlar
En az ilkokul/ilköğretim mezunu
olanlar
Düzenli gelire sahip olanlar
Evli veya bekar, çocuklu veya
çocuksuz kişiler
HAYAT SENDE DERNEĞİ hayatsende.org
Koruyucu Ailenin
Sorumlulukları
Çocuğun temel ihtiyaçlarını ( beslenme, giyinme,barınma vb.) karşılamak
Çocuğun fiziksel ve psiko­sosyal gelişimin sağlıklı olabilmesi için
gerekli koşulları sağlamak
Çocuğun yeteneklerinin ve becerisinin el verdiği ölçüde, öncelikle eğitim
ve öğretiminin yanında bir meslek edindirilmesi için gerekli çabayı
göstermek
Varsa çocuğun öz ailesi ve akrabaları ile uygun görülen şekil ve
zamanda onlarla görüşmesini sağlamak
Çocuğa hizmet sunan kişilerle işbirliği içerisinde çalışmak
Süreç içerisinde gelişen, hizmetin gerekli kıldığı yükümlülükleri
yerine getirmektir.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Koruyucu Aileye
Verilen Destekler
Çocukların
– sağlık, giyim, eğitim­öğretim, meslek
edindirme kurs bedelleri ve servis
ücretleri
– çocuğa yaş ve öğrenim düzeyine göre
harçlık ödemesi
• Koruyucu aileye
– talepte bulunması durumunda, aylık
olarak koruyucu aile ücreti
ödenmektedir.
• Çocuğun sağlık harcamaları Genel
Sağlık Sigortası kapsamında Kurum
tarafından ödenmektedir.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Evlat Edinme
• Tanım
Bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun olan aile veya kişi
arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin
kurulmasıdır.
• Nereye Başvurulur?
–Aile Mahkemesine yoksa Asliye Mahkemesine başvurulur.
–Taraflar hakkında araştırma ASPB tarafından yapılır.
–Taraflardan birinin yurtdışında olması halinde öncelikle bulunulan
ülkenin yetkili birimine başvurulması esastır.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Evlat Edinme
Türleri
• Korunma altındaki bir çocuğun ASPB
aracılığıyla evlat edindirilmesi
• Kişilerarası anlaşma ile evlat edinme
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Kimler
evlat edinebilir?
• Yerleşim yeri Türkiye’de olan TC vatandaşları, yerleşim yerlerindeki
il müdürlüklerine,
• Yerleşim yeri yurtdışında olan TC vatandaşları ile yabancı ülke
vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,
• Türkiye’de bir yıldan fazla oturma izni almış yabancı ülke
vatandaşları ASPB ÇHGM’ye gönderilmek üzere bulundukları yerin
il müdürlüğüne başvurabilir.
• Eşler birlikte, yazılı olarak başvurmalıdır.
• Evli olmayanlar 30 yaşını doldurmalıdır.
• Eşlerden biri diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.
• Evli olan eş tek başına evlat edinebilir.
• En az 18 en fazla 40 yaş fark olmalı.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Süreç
• Kurum personeliyle görüşme
• Olumlu değerlendirme
• 1 ay içinde gerekli belgeleri tamamlama
• Aileyle eşleştirme
• 1 yıllık geçici bakım sözleşmesi
• Mahkeme kararı ve nüfusa geçiriş
• İstenirse adın değiştirilmesi
• Gizlilik ilkesi
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
Karıştırılmaması Gereken Konular
• Koruyucu aile, gönüllü aile ve evlat edinme hizmetleri
karıştırılmamalıdır.
• Evlat edinme, biyolojik aileleri ile yaşama şansını kaybetmiş
çocuklar için uzun süreli ve istikrarlı bakım sağlamaya yöneliktir.
• Her ikisinde de ailelerin seçimindeki temel kriterler hemen hemen
aynıdır.
• Evlat edinmede velayet hukuk yoluyla el değiştirir.
• Koruyucu ailede velayet biyolojik ailededir. Koruyucu aile
çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşır.
• Koruyucu aile sistemi evlat edinmeye basamak olarak
kullanılmamalıdır.
• Çocuğa evlat edinildiği veya koruyucu aile yanında yetiştiği 4­6 yaş
arasında mutlaka söylenmelidir.
HAYAT SENDE DERNEĞİ
hayatsende.org
TEŞEKKÜRLER
E-POSTA
PAYLAŞ
[email protected]
Facebook
Twitter
HAYAT SENDE DERNEĞİ
WWW.HAYATSENDE.ORG
BAĞLAN
www.hayatsende.org

Benzer belgeler