ARENA Simülasyon Yazılım Eğitimi

Yorumlar

Transkript

ARENA Simülasyon Yazılım Eğitimi
ARENA Simülasyon Yazılım Eğitimi
Simülasyon NEDĠR?
Simülasyon diğer adıyla benzetim; Teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında
modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını
anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi, bu sistemlerin
özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değerlendiren bir tekniktir. Kaynak:
http://simulasyon.nedir.com/
Simülasyon ön görülen bir sistemin tasarım aşamasında;
• Gerçeklenebilirliğini görmek için,
• Gerçeklendiğinde sistemin nasıl davrandığını görmek için,
• Maliyet analizi yapmak için,
• Bir takım kritik parametrelerin değerlerini öngörmek için,
Mevcut Sistemlerde:
• Sistemin performansını anlamak için,
• Performans artırım ve işletim maliyetlerini düşürmek amacıyla,
• Sistemde öngörülen değişikliklerin etkilerini görmek için,
• Farklı senaryoların sistemde oluşturacağı etkileri görebilmek için,
• Amaca yönelik en uygun işletme politikalarının belirlenmesi için kullanılabilir.
Kaynak: http://simulasyon.nedir.com/
Eğitim İçeriği;
Simulasyon kavramı,
Varlık, Kaynak, Çevre ve Sistemin tanımlanması,
İş etüdü, Girdi analizi (Input Analysis), Rassallık
Arena’ya giriş
Algoritma oluşturma
Sistem kurma
Malzeme Aktarma Sistemleri Simülasyonu Eğitimi ( Ġleri seviye )
Eğitim İçeriği;
Arenada animasyon oluşturma
Konveyör- Forklift- AGV modelleme
Varlık manipülasyonları
Kuyruk sistemleri ve politikaları
Stok politikaları
Çıktı analizi (Output Analysis)
DERS GEREKSĠNĠMLERĠ
Derse girecek olan tüm bireylerin kesinlikle sadece simülasyon için ayrılmış büyük boy bir defter
edinmesi ve Arena simülasyon programının öğrenci versiyonunun (13.5) internet üzerinden temin
ederek (http://www.arenasimulation.com) dizüstü bilgisayarlarına yüklemesi gerekmektedir.
EĞĠTĠM BELGELERĠ
Yazılım eğitimini disiplinli olarak takip eden ve eğitim sonunda yapılacak modelleme sınavını geçen
öğrencilere "başarı belgesi", eğitime katılan herkese "katılım belgesi" verilecektir.
SĠMÜLASYON UYGULAMA ALANLARI
Üretim simülasyonu ile birçok alanı kapsayan çalışmalar yapılabilir. Genel uygulama alanlarına
aşağıdaki gibidir;
» Kapasite analizi ve planlanması
» Ekipman ve personel planlanması
» Kaynak ihtiyaç analizi ve planlanması
» Darboğaz ve kısıt analizi
» Üretim planlama
» Çizelge optimizasyonu
» Envanter yönetimi
» Lojistik planlama
» Yerleşim optimizasyonu
» Bakım ve koruma düzenlemesi
» Detaylı ve karmaşık kaynak modellemesi
» Teslimat performansı analizi
gibi bir çok alanda simülasyon çalışmalarının sağladığı gerçek faydalar raporlanmıştır. Ayrıca
günümüzde Hava limanı, Trafik, Bakım operasyonu, Askeri Sistemler, Sağlık ve Eğlence yönetimi gibi
farklı alanlarda da yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.
Sistem dizaynı ve yönetimi açısından, bir simülasyon çalışması ile ele alınabilecek birçok soruna
aşağıdakiler örnek olarak verilebilir. http://www.uytes.com.tr/simulasyon/uygulama.html
Profesyonel seviyede simülasyon uygulamaları ile aşağıdaki soruların cevaplarına rahatlıkla
ulaşabilirsiniz.
Sistem Tasarım Kararları
» Hangi sayıda ve tipte makina veya iş merkezi kullanılmalı?
» Ne kadar alet ve kalıba ihtiyaç var?
» Mevcut sistemin üretim kapasitesi (throughput rate) ne kadar?
» Ne sayıda ve büyüklükte malzeme taşıma sistemi kullanılmalı?
» Optimum depo ve tampon bölge sayısı ve büyüklüğü ne ?
» İş merkezlerinin en iyi yerleşim planı ne?
» En etkili kontrol mantığı hangisi?
» Optimum yükleme miktarı ne?
» Mevcut kaynakların efektif kullanım yüzdeleri ne?
» Bir süreç ya da method üzerinde yapılan değişikliğin bütün üretime olan etkisi ne?
» İş akışı ne kadar dengelenmiş?
» Darboğaz operasyon ve kaynaklar hangileri?
» Makina arızalarının üretime olan etkisi ne? (güvenirlilik analizi)
» Makina kurma zamanlarının üretime olan etkisi ne?
» Genel ve local depolama sistemlerinin sisteme etkisi ne?
» Parçaların akışında, taşıma bantlarının ya da araçlarının hızlarının etkisi ne?
» Kaç tane bakım elemanına ihtiyacımız var?
» Bir operasyonun otomasyonunun sistem üzerine etkisi ne?
Sistem Yönetim Kararları
» Üretim ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli vardiya sayısı ne?
» Optimum üretim parti büyüklüğü ne kadar?
» Üretimin karşılanması için gerekli optimum çizelgeleme kuralı ne?
» Önleyici bakım için en iyi zamanlama ne?
» Bir işi seçmek için kullanılacak en iyi öncelik sıralaması kriteri ne?
» Kaynakları belirli işler arasında dağıtmanın en iyi yolu ne?
» İşlerin sistemde harcadıkları toplam süre ne kadar? (makespan or throughput time analysis)
» Değişik ürün kombinasyonlarının üretim üzerine etkisi ne?
» Bir üretim planının ne kadarı karşılanabiliyor?
» Belirli bir envanter politikasının üretime olan etkisi ne olabilir?
Finansal Okur Yazarlık ve Borsa Ġşlemleri
Eğitim Ġçeriği;
Temel finansal bilgiler
Finans türev ürünleri
Temel analiz
Teknik analiz
BIST TÜM
Yatırımcı psikolojisi
Uygulamalı alım-satım örnekleri
DERS GEREKSĠNĠMLERĠ
Derse girecek olan tüm bireylerin kesinlikle
finansman için ayrılmış büyük boy bir
defter edinmesi ve "Matriks" programını
çalıştıracağı kişisel dizüstü bilgisayar
gerekmektedir.
EĞĠTĠM KAZANIMLARI
1- Herhangi bir şirket çalışanı olarak şirketin finansal değerlendirmesini yapabilmek.
2- Finansal işlemlerde zarar riskini minimuma düşürürken, karlı işlemler yapabilecek finans kültürüne
sahip olmak.
Eğitimini disiplinli olarak takip eden ve eğitim sonunda yapılacak sınavı geçen öğrencilere "başarı
belgesi", eğitime katılan herkese "katılım belgesi" verilecektir.
Ġletişim:
Eğitime katılmayı düşünen öğrenciler bu sayfaya üye olmalıdır.
https://www.facebook.com/groups/sauendsimurg/
Tüm sorular için:
[email protected]
www.des.sakarya.edu.tr
Arş. Gör. Murat SARI

Benzer belgeler