Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma

Transkript

Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma
Özelge: Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine uygulanacak katma değer
vergisi oranı hk.
Sayı: B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-292
Tarih: 08/07/2011
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı
: B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-292
Konu
: : Gelin buketi, el çiçeği vb. teslimlerine
08/07/2011
uygulanacak katma değer vergisi oranı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile eklerinin incelenmesinden; gelinlik ve abiye kıyafetlerde aksesuar
olarak kullanılmak üzere kumaş, tül, boncuk, parlak taş, işlemeli taç gibi malzemelerin el emeği ile yapıştırılması
ve dikilmesi sureti ile el çiçeği ve buketi, gelinlik türbanı, gelin duvağı ürünlerinin imalatını yaptığınız belirtilerek
gelinlik aksesuarı olarak kullanılan el çiçeği ve buketi, gelinlik türbanı, tül ve boncuk işlemeli gelin duvağı
teslimlerine uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.
KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer
alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit
edilmiştir.
Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümünün 5 inci
sırasında; pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat,
vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol,
kemer, çorap, eldiven vb. dahil) yer almaktadır.
Buna göre;
- "Gelinlik türbanı ve gelin duvağı"nın Kararname eki II sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B)
bölümünün 5 inci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminde % 8 oranında,
- "El çiçeği ve buketi"nin ise yukarıda sözü edilen 5 inci sıradaki iç ve dış giyim eşyası ve aksesuarı
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından ithal ve tesliminde genel oranda (% 18),
KDV uygulanması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat

Özelge: Balık ağları yapımında kullanılan kurşunlu halat kısmi tevkifat uygulanacak teslimler ayrıntılı olarak açıklanmış olup aynı Tebliğin 122 Seri No'lu KDV Genel Tebliği ile değişik (3.3.2.) bölümünde, bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından...

Detaylı

gelir idaresi baskanligi

gelir idaresi baskanligi kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.                           ...

Detaylı