KGM-HYDROSEEDİNG SUNUM [Kurtarılan]

Transkript

KGM-HYDROSEEDİNG SUNUM [Kurtarılan]
HYDROSEEDİNG
Yamaç ve Şev Stabilizasyonu
Erozyon Kontrol Bitki Örtüsü Kurulması
ve Yenilikçi Tohumlama Teknolojileri
Dünyanın en hızlı ekonomik
çözüm üreten tohumlama sistemi
www.cemreipeyzaj.com
ÇİMLENME NEDİR?
Çimlenme, tohumda bulunan embriyonun uygun şartlar bulunca
gelişerek ana bitkiye benzer bitkiyi vermek üzere tohumdan
çıkarak serbest hale geçmesine denir.
Kısaca çimlenme,aşağıdaki sıraya göre meydana gelir
•Suyun emilmesi,
•Enzim ve solunum faaliyeti,
•Yedek besin maddelerinin basit ve eriyebilir hale geçmesi,
•Bunların nakli,
•Özümlenmesi,
•Büyüme
HYDROSEEDİNG NEDİR?
Hydroseeding tohumun, malç, gübre, yapıştırıcı ve hydroseeding
sarf malzemeleriyle birlikte, bir makine (hydroseeder) tankı
içersinde karıştırılarak, elde edilen bulamacın basınçlı
püskürtmeyle, toprak yüzeyinde yeni bir tabaka oluşturulması
esasına dayanan bir ekim yöntemidir.
Hydroseeding karışımında sarf malzeme ve kullanım oranları ;
uygulama amacına, çevresel, iklimsel, topoğrafik ve coğrafi
değişkenlere göre belirlenir.
Hidrolik Malçlar
Hidrolik Malçın İşlevi
Hidrolik Uygulamalı Malçın Fonkiyonu
■ Erozyonu en aza indirir (yağmur etkisi,yüzeysel akış)
■ Tohumun çimlenmesine destek sağlar
■ Bitki büyümesini geliştirir
■ Fonksiyonel uzun ömürlüdür
■ Kapak toprak görevi görür
■ Yüzeyi korur,su tutar,buharlaşmayı azaltır,humus oluşumuna
destek sağlar
■ Tüm sarf malzemelere ev sahipliği yapar
Malçların Farkları Nelerdir ?
Doğal fiber Türü
Yapıştırıcı
Polimerler
Crimped sentetik elyaf ilavesi
Kuruma süresi
Uygulama kısıtlamaları
HYDROSEEDİNG TEKNOLOJİSİNDE
Hidrolik Malçlar
Hidrolik erozyon kontrol ürünleri HECPs)
•
•
•
•
Uzun süreli esnek Büyüme orta
Esnek büyüme orta (FGM)
Bağlanmış fiber matrix (BFM)
Stabilize fiber matrix(SFM)
Hidrolik malç & Sarf malzemeler (HM)
•
Temel malç ürünler HM
Hidrolik Malç İçin Ürün Kategori Yamaç Koruma
Çizelgesi
TARIMSAL HUSUSLAR
*Erozyon kontrolünü, bitki örtüsü sağlayacaktır
*Geniş bir toprak testi yapılmalıdır
*İlk çimlenme için gerekli ortam hazırlanmalıdır
*Uzun süreli kalıcı bitki örtüsü nativa türler seçilmelidir
*Daha az besine ihtiyaç duyacak, doğal iklim koşullarıyla
yaşayacak bitki örtüsü kurulmalıdır
TOPRAK TESTİ-TEMEL FAKTÖRLER
*Organik madde miktarı ( %2 den fazla olmalıdır)
*Elektriksel iletkenlik
*Toplam çözünmüş tuzlar
*Sodyum soğurma oranı
*ph
*Katyon değişim kapasitesi
*Azot, Fosfor, Potasyum durumu (N,P,K)
SARF MALZEMELER --Tarımsal Bilgiler
UZUN VADELİ BİTKİ
ÖRTÜSÜ OLUŞTURMA
Yavaş salınımlı azot, hümik asit ve
bitki hormonları sürdürülebilir
bitki örtüsü sağlamaya yardımcı
olacaktır.
BÜYÜMEYİ TEŞVİK
Penetrants,denizyosunu,endomik
oriza,yararlı bakteriler içeren
maksimum besleyici taşıması
hızlı ve güçlü çimlenme
başlatacaktır.
TOPRAK PH DENGESİ KURULMASI
Daha fazla bitki kitlesi ve kapsama alanı
için besin alımını artırmak, hızla asitli veya
alkali toprakları nötralize etmek
için kireç yada asidifing malzemelerin
kullanımı
TOPRAK DEĞERLERİ
DEĞİŞTİRİCİ
HYDROSEEDİNG SARF
MAZLEMELER
*PH DÜZENLEYİCİ
*ORGANİK MADDE
*TUZLULUK KONTROL
*YAPIŞTIRICI
*HIZLI BAŞLANGIÇ
*GÜBRE
*REHABİLİTASYON
*TOPRAK CANLILARI
*BAKTERİLER
*MİKROORGANİZMALAR
*SU TUTUCULAR
1. Toprak pH ı Dengeleme
PH değerleri düşük
olduğu kireç ürünleri
kullanın.
PH değerleri yüksek
olduğu ürünler acidifying
kullanın
Kuru veya sıvı ürünler
mevcuttur
Hydroseeding
karışımıyla uygulanabilir
Ph Değerinin Besin Alımına Etkisi
2. Bitki Büyüme Uyarıcısı
Hızlı Başlangıç
■
Toprağın Fiziksel Yapısını Düzenler
■
Hümik asid
■
200 den fazla toprak bakterisi içerir
■
Su tutma kapasitesini ve nemli ortamı geliştirir
■
Besin alımını ve dönüşümünü teşvik eder
■
Çimlenme için sağlıklı bir zemin hazırlar
TOPRAK BAKTERİLERİNDEN
BAZILARI
•Baccillus licheniformis,
•Bacillus oleronis,
•Bacillus lentimorbus,
•Bacillus marinus,
•Bacillus megatorium,
•Cellulomonas fini,
•Cellulomonas flavigena,
•Acidovorax facilis.
TOPRAK BAKTERİLERİNİN
FAYDALARI
•Besin alımını teşvik ederler
•Gübrelerin etkinliğini artırırlar
•Minerallerin serbest kalmasını
sağlarlar
•Kalın, güçlü, yoğun köklenme
sağlar
3. Uzun Vadeli Bitki Kurulmasını
Teşvik Eder
■ Yavaş salınımlı azot (18-0-0)
■ Humik asid
■ Deniz Yosunu (Ascphyllum Nodosum)
■ Endo mikoriza (kök fonksiyonunu artırır)
■ Besin durumunu artırır
■ Toprağı yumuşatır,sıkışmayı önler
■ Soğuk,sıcak,kuraklık,tuzluluk v.b stresi azaltır
■ Çimlenme için ideal ortam hazırlar
ENDOMİKORİZA
Mikorizal mantar bitki kökünün korteksine
(kabuğuna) yerleştikten sonra korteks içine
hiflerini (mantar ipliği) salarak iç ortamın bir
parçası olmaktadır. İçeride ve dışarıda hızla
gelişen hifler ,dışardan içeriye su ve mineral
madde; içerden dışarıya da organik madde
sağlamaktadırlar. Bu ortak yaşam, doğası
gereği çok aktif olup ekosistemde besin
döngüsü ve bitki canlılığının devamını
sağlamaktadır.
HORMONLAR-BÜYÜME DÜZENLEYİCİLER
Bitki ve diğer canlı organizmalarca vücutlarının bir kısmında
doğal olarak üretilip,gerekli olan diğer yerlere taşınan organik
maddelerdir.
GİBERİLLİK ASİT
•Tohumda dormansiyi (uykuyu) kırar ve çimlenmeyi artırır
•Çimlenmeyi teşvik eder
•Boy uzamasında etkilidir
SİTOKİNİN
•Besin maddelerinin taşınımını sağlar
•Çimlenmede artış sağlar
•Hücre bölünmesini teşvik eder
•Yaşlanmayı geciktirir
•Protein sentezini düzenler
HÜMİK ASİT
Hümik asitler veya humus, kısmen veya tamamı ile çürümüş bitki veya hayvan
artıklarının oluşturduğu siyah veya koyu kahve renkli maddelerdir.
•Tohumu çimlenme için uyarır,güçlü kök oluşumunu teşvik eder
•Humus oluşumunu sağlar
•Toprağı yumuşatır, su tutma kapasitesi ve O2 miktarını artırır
•Enzim sistemlerini yoğunlaştırır
•Hücre bölünmesini hızlandırır
•Toprak mikroorganizmalarının miktarını ve faaliyetlerini artırır
•Bitki besin maddelerinin alımını hızlandırır
•Toprak üstü organların büyümesini teşvik eder
•Karbon ve Fosfat kaynağıdır
•Kuraklığa, hastalıklara, strese dayanıklı bitkiler oluşturur
•İyon değişim kapasitesini ve Ph dengesini korur
Uzun Vadeli Bitki Kurulmasını Teşvik Eder
SU TUTUCULAR
Kendi ağırlığının 400 katına kadar sıvı tutup geri bırakabilme
özelliğine sahip bir polimerdir.Kuraklık stresini minimuma
çeker.Kuru yada sulu uygulanabilir.Toprağın su tutma özelliğini
kuvvetlendirir.
Çimlenme süresince sulama peryotlarını azaltırlar.
4.Yapıştırıcı-Bağdaştırıcı
■ Mekanik ve kimyasal yapışma sağlar
■ Karışımın viskozitesini geliştirir
■ Toprağın su infiltrasyonunu geliştirir
■ Besin ve su alımını kolaylaştırır
■ Makine performansını artırır
■ Tüm yüzeysel akışları durdurur
■ Yalnız başına geçici erozyon kontrol sağlar
■ Toprak topaklayıcı (PAM) olarak toz ve sediment
kontrol sağlar.
HYDROSEEDİNG KARIŞIMI ŞUNLARI İÇERİR
HYDROSEEDİNG KULLANIM ALANLARI
Erozyon Kontrol
Hidrolik Erozyon Kontrolü
Karayolları Şev Stabilizasyon
Haddelenmiş Erozyon Kontrol
Sediment Kontrol
Genel Çim Saha Oluşturma
Kentsel-Kırsal Peyzaj
Konut Peyzajı
Karayolları Refüj ve Kanallar
Spor Alanları
Futbol Sahaları
Hipodrom Sahaları
Golf Sahaları
Rehabilitasyon Çalışmaları
Maden Pasa Sahaları
Hidroelektrik Santralleri (HES)
Yanmış Ormanlık Alanlar
Tarımsal Faaliyetler
Çayır-Mera Ekimi,Islahı
Alternatif Günlük Kapak
Günlük Çöp Örtüsü
Günlük Atık Örtüsü
Profesyonel Proje Danışmanlığı
■ Geniş bir toprak testi
■ Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
■ Fazlalık yada eksikliklerin belirlenmesi
■ Uygun değişiklerin tavsiye edilmesi
■ Uygulama yöntemlerinin tespiti
■ Uygulama planlarının oluşturulması
Erozyon Kontrol Çalışmalarında En Sık
Sorulan Sorular
Yağış etkisini (şiddeti, sıklığı, yağmur damlacığı boyutu) veya
rüzgar erozyonu – Etkili bir şekilde nasıl önler?
Yeni bitki oluşmasında ne kadar etkilidir ?
Yeni bitki örtüsü ne kadar yaşar ?
Yeni bitki örtüsü erozyonu ne kadar önler ?
Erozyon Kontrolü Ürünleri kullanarak Sitenizin Toprak
Kaybı Hesaplamaları için:
Revize Üniversal Toprak Kaybı Eşitliği (RUSLE)
A=RxKxLxSxCxP
A = Belirli bir fırtına dönemi ve şiddeti, birim zamanda birim
alandan bilgisayarlı toprak kaybı
R = Yağış faktörü
K = Toprak araştırma faktörü
L = Eğim uzunluğu faktörü
S = Diklik faktörü
C = Bitki örtüsü yada kapak mulch faktörü (malç
performans değerlendirme)
P = Erozyon kontrol uygulama faktörü
Daha düşük bir "C" Faktörü (Cover Factor) daha iyi toprak yüzeyine
kapsama alanı ve daha iyi bir erozyon kontrol anlamına gelir.
Yüksek “C” Faktör
Düşük “C” Faktör
Malç Uygulama Oranı
< 40 %
örter
50 %
örter
75 %
örter
BFM, Bonded Fiber Matrix
FGM
•99.9 % Kapsama
• 12-18 Ay dayanım
• 3,500 kg/ha
Dönümlük Dayanak Başına Utah State
University , Su Araştırma Laboratuvarı
Toprak Kaybı Verileri - Ekstrapolasyon
Korunmasız Toprak
: ~ 75.000 £ / dönüm (High "C" faktörü = 1.0)
Kuru Uygulamalı Saman
: ~ 64.000 £ / acre
Diğer pellet (encap PAM-12 gibi) : ~ 62.000 £ / acre
Tohum Aide Aero pellet
: ~ 13.700 £ / acre
Terra-Matrix (SMM)
: ~ 7.800 £ / acre
Hidro-Battaniye (BFM)
: ~ 3.900 £ / acre
Flexterra (FGM)
: ~ £ 76 / dönümlük Low "C" Faktörü = 0.001
1V kumlu tın eğimi: Veriler 2.5H üzerinde / 5saat 30
dakikalık Büyük Ölçekli Yağışlarla test hesaplandı.
ESNEK BÜYÜME ORTAMI
Flexterra HP-FGM
■ 80% ağaç lifler
■ 10% çapraz bağlı tackifier
■ 5% crimped elyaf lifler
■ 5% mineral aktivatör
■ 12-18 ay bozulmadan yaşama
■ Erozyona karşı etki 99%
■ Uygulama oranı : 3,400 kg/Ha +
ESNEK BÜYÜME ORTAMI ( FGM )
Ağaç lifleri, çapraz bağlı hidro-kolloid bağlayıcı, süper emici
parçacıklar, aktivatör ve crimped, birbine bağlanmış suni elyaf
Yapıştırıcı
Performans artırmak için
FLEXTERRA HP-FGM BÜYÜTÜLMÜŞ GÖRÜNTÜSÜ
FLEXTERRA HP-FGM SORUNLARIN
ÜZERİNDEDİR.
BATTANİYE ÜRÜNLERİ YOĞUN
TOPRAK HAZIRLIĞI
GEREKTİRİR VE
UYGULANMASI ÇOK EMEK VE
MAALİYET İSTER.
ÜSTÜN FLEXTERRA
MİNUMUM TOPRAK
HAZIRLIĞIYLA EN
GARANTİ SONUÇLAR
ÜRETİR.TAM YÜZEY
KAPSAMA SAĞLAR.
GÜÇLÜ YAPIŞMA VE ÜSTÜN
KAPSAMA
MEKANİK VE KİMYASAL
BAĞ KOMBİNASYONU
GÜÇLENDİRİLMİŞ
YAPIŞMA
PERFORMANSIYLA
ÜSTÜN TOPRAK
TUTUNMA VE
MÜKEMMEL EROZYON
KONTROL SAĞLAR.
DAHA GÜÇLÜ BİTKİ KURULMASI
AHŞAP LİFLER , KOPOLİMER JEL
PARÇACIKLARI VE FLEXTERRA
BİLEŞENLERİYLE KENDİ
AĞIRLIĞININ 1500 KATI SU
SUTMA KAPASİTESİ ….
BUNUN AVANTAJI KALİTELİ VE
HIZLI BİTKİ KURULMASIDIR.
DAHA FAZLA ÇEKİM MESAFESİ,
UZUN SÜRELİ KORUMA SUNAR.
ÜSTÜN PERFORMANS
FLEXTERRA HP-FGM ÖN
HAZIRLIK
GEREKTİRMEZ.TOPRAK
TAŞIMA, SERME, TESVİYE ,
İŞÇİLİK ,YAKIT
VB.MAALİYETLERİ ORTADAN
KALDIRIR.
FLEXTERRA HP-FGM REKABET
EDİLEMEZ SONUÇLAR ÜRETİR.
DİK VE UZUN EĞİMLERDE
RAKİPSİZ
DİK VE UZUN EĞİMLERDE STANDART MALÇ UYGULAMA TABLOSU
HYDROSEEDİNG EKİPMANLARI
HYDROSEEDER YADA HYDROMULCHER
HYDROSEEDER ŞUNLARDAN OLUŞUR
* TANK
* MOTOR
* ÇARK SİSTEMİ
* POMPA SİSTEMİ
* PÜSKÜRTME APARATLARI (KULE, HORTUM, NOZUL)
Karayolu Kenarı Toprak
Stabilizasyon Çalışmaları
Yol güvenliği ,çevre koruma ve
geliştirme ,yolcu güvenliği için
mutlak suretle gelişim projeleri
eşzamanlı olarak başlanmalıdır.
Karayolu şev stabilizasyon
ve çevre geliştirme
çalışması
HP-FGM malç
üstün yapışma
gücüne sahiptir.Çok
dik yerlerde dahi
rahatlıkla uygulama
kolaylığı
sağlar.Yoğun yapısı,
alan kapsama
özelliği , yüksek su
tutma kapasitesi ve
uzun ömürlü yapısı
ile şev
stabilizasyonunda
tam bir çözümdür.
Yanlış Uygulama Örneği
YEŞİL DUVAR UYGULAMASI
HYDROSEEDİNG
ŞEV STABİLİZASYONU
ÇEVRE GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI
HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ (HES)
BAKIR MADENİ
PASA SAHASI
REHABİLİTASYONU
2010
YAMAÇ VE YAMAÇ STABİLİZASYONUNDA AMAÇLAR
•Erozyonla oluşacak toprak kaybını önlemek
•Yüzey akışı kontrol edilebilir seviyede tutmak
•Suyun sızmasını sağlamak (infiltrasyon)
•Toz ve çamur akışını önlemek, sediment miktarını azaltmak
•Yamaç ve şevlerin istikrarını sağlamak
•Sanat yapılarını korumak
•Yol ve yolcu güvenliğini sağlamak (erozyon,taş düşmeleri vb)
•Drenaja destek vermek, kanalları korumak
•Ekolojiye uyum sağlamak
•Çevre geliştirmeye destek vermek
•İnşaat alanının ve yol güzergahının estetiğini sağlamak
KARAYOLLARI TOPRAK STABİLİZASYONU VE
ÇEVRE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
YAMAÇ 1
Toprak
Stabilizasyon
ve Çevre
Geliştirme
Çalışmaları
Karayolu şev
stabilizasyon ve çevre
geliştirme çalışması
GreenArmor
CONCRETE
BLOCK
SYSTEMS
CONCRETE
PAVING
ROCK RIP RAP
GreenArmor™
Tarımsal bilimleri Mühendislikle
birleştiren
Conventional TRM
ve güçlü bitki örtüsü kuran dünyanın
şuana kadar geliştirilmiş en etkili
Erozyon
Kontrol teknolojisi
Tamamen bitki örtüsüne GreenArmor Sistem 6 ft / sn hızları arasında bitki
örtüsünün performans sınırlarını yükseltir. 20 ft / sn. ve kesme / Sq.ft £ 2,1 dan
vurguluyor. £ 17 / Sq.ft için.
DO NOTHING
2. Hidrolik Uygulama Erozyon Kontrol
Çalışmaları için Flexretta HP FGM ile
ile dolgu
1. Enkamat
YAPISAL BÜTÜNLÜK
Yırtık naylon ipliklerden eritilmiş
naylondan termal üretilmiş bir
üründür.
3. GreenArmor System
İKİKAT DAHA HIZLI
Diğer trms ürünlerinden 2 kat daha hızlı
performans gösterir.Hızlı kurulum ve
yüksek sonuç sağlar
Yeşil Tasarım Mühendisliği
Geliştirilmiş Bitki Örtüsü
Green Armor Sistem
■ Erozyon Kontrol Çalışmaları
■ Drenaj Kanalları
■ Tutma Havuzları
■ Yamaç Banklar
■ Dik Yamaçlar
■ Su Erozyonuna Mağruz Alanlar
■ Dere ,Nehir Islahı
■ Sulak Alanlarda Kıyı Rehabilitasyonu
GreenArmor Kurulumu
GreenArmor Kurulumu-2
FLEXTERRA FGM ve hidrolik
uygulanan Enkamat TRM toprak
ile güçlü bir bağ oluşturmak için
nüfuz eder.
Profile Toprak Çözümleri Yazılım
www.profileps3.com
“In the Ground, On the Ground and By Your Side”
Projenin Temelleri – Ekle-Düzenle Proje
Bas "yes" Bu
proje için bir
toprak besin
testi
yapabilmek
için bir
toprak testi
giriş formu
elde etmek
istiyorsanız.
Proje Temelleri - Eğim
gerekli bilgileri
Giriş .yamaç proje
için en uygun Profili
Ürünler i belirle
Kaydetmek ve
Hesapla tıklayın
herhangi bir
"?"konulu bir
hatırlatma olarak,
tıklayın daha fazla
bilgi almak için.
Project Basics - YAMAÇ
Flexterra için gösterildiği gibi diğer malçlar
hakkında bilgiye ürünlere tıklayarak
görebilirsiniz
Tüm Flexterra belge
veya "Yazdırılabilir
Raporu" görmek
"Belgeler"e tıklayın
yazdırılabilir bir
özet raporunu
görmek için…..
Project Basics - KANALLAR
Gerekli bilgileri
Giriş kanal projesi
için en uygun Profili
Ürünler belirlemek
için.
Kaydetmek ve
Hesapla tıklayın
herhangi bir
"?"konulu bir
hatırlatma olarak,
tıklayın daha fazla
bilgi almak için.
Teşekkürler
HYDROSEEDİNG
Yamaç ve Şev Stabilizasyonu
Erozyon Kontrol Bitki Örtüsü Kurulması
ve Yenilikçi Tohumlama Teknolojileri
Dünyanın en hızlı,ekonomik,
çözüm üreten tohumlama sistemi
www.cemrepeyzaj.com