2014 –2. Çeyrek

Transkript

2014 –2. Çeyrek
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Elektronik Haberleşme Sektörü
Çeyrek Veriler (2014 –2. Çeyrek)
EYLÜL 2014
Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 –2. Çeyrek)
Sektörel Rekabet Bölümü
06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında ‘Elektronik haberleşme
sektöründeki gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak
ve bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak’ yer almaktadır.
İlgili görev ve yetkilerden yola çıkarak, Kurumumuz işbu raporu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Kurum, haberleşme
sağlayıcılardan gelen bilgiler doğrultusunda çeyrek veri raporunu hazırlamaktadır. Burada paylaşılan bilgiler genel bilgi
amaçlıdır. Yayımlanan tüm raporlarda bulunabilecek farklılıklardan ötürü, Kurum, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ....................................................................................... 5
DETAYLI VERİLER .................................................................... 8
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER ..................................................................................................8
MOBİL HABERLEŞME SEKTÖRÜ ...........................................10
ABONE SAYISI VE PENETRASYON....................................................................................... 10
MOBİL TRAFİK HACMİ ........................................................................................................ 15
MOBİL GELİRLER ................................................................................................................. 17
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR ................................................................ 20
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU) ..................................................................................... 22
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER ......................................................... 24
KISA NUMARALAR .............................................................................................................. 25
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE .................................................................................. 26
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI ............................................................................... 27
İSTASYON DAĞILIMI ........................................................................................................... 31
SABİT HABERLEŞME SEKTÖRÜ .............................................32
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ ......................................................................................... 34
SABİT PAZARDA GELİRLER .................................................................................................. 35
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) .................................................................................. 37
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU) ..................................................................................... 38
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER ......................................................... 39
KISA NUMARALAR .............................................................................................................. 40
SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT SEKTÖRÜ .........................41
SABİT GENİŞBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM................................. 42
SABİT GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI ............................................................................... 44
SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT PAZARINDA GELİRLER ................................................... 45
ELEKTRONİK HABERLEŞME SAĞLAYICILAR ..........................49
1.
Giriş
Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından
tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2013 yılları ile 2014 yılının iki
çeyreğine ait veriler uygun olduğu ölçüde kullanılmıştır. Bunu takiben, ilgili veriler
Kuzey Kıbrıs’taki elektronik haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri
olarak kullanılmak üzere raporda işlenmektedir. 2014 yılı ikinci üç aylık dönem
(Nisan-Mayıs-Haziran) sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme
sektöründe yaşanan gelişmeler aşağıdaki tabloda (Tablo I) özetlenmektedir.
Sektörel detaylar ve dağılımlar ise raporun ileriki bölümlerinde işlenmektedir.
Sektörde Yer Alan Yetkilendirilmiş
(Aktif) Oyuncu Sayısı
31
28
2013
2014
% 10.71
Elektronik Haberleşme Sektörü
Gelirleri
67.2 Milyon ₺
2014 1. Çeyrek
71.9 Milyon ₺
2014 2. Çeyrek
Elektronik Haberleşme Sektörü Bazında Gelirler
2014 – 2. Çeyrek
2014 – 1. Çeyrek
47.985 m
52.652 m
Mobil
2014 – 2. Çeyrek
2014 – 1. Çeyrek
15.776 m
15.887 m
Sabit
2014 – 2. Çeyrek
2014 – 1. Çeyrek
3.463 m
3.437 m
Genişbant
Sabit Genişbant Abone Sayıları
Mobil + Sabit Abone Sayıları
517,591
33,335
Mobil Ses
Wireless
31,997
21,854
Mobil İnternet
xDSL
26,562
2,707
Mobil Data
Hotspot
23,470
145
Mobil Telemetri
Dial-Up
101,052
54
Sabit Ses
Fiber
Genişbant İnternet Data Trafiği
Upload
Download
Abone Başına Aylık Data Trafiği
11.13
1,900.02
6,299.02
36.90
GB/ay
TB/3 ay
Akıllı Cihaz Kullanımı
2014
119,539
2013
sabit
175,771
mobil
Trafik
287m
DAKİKA
79m
DAKİKA
İstihdam
634 erkek
303 kadın
Abone Başına Ortalama Dakika (MoU)
2013
262 dakika
2014
218 dakika
2013
272 dakika
2014
216 dakika
Abone Başına Aylık Gelir (ARPU)
SABİT
42.73 ₺
MOBİL
35.99 ₺
2013
52.41 ₺
2014
2013
41.13 ₺
2014
2.
Detaylı Veriler
Haziran 2014 sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe
faaliyet gösteren elektronik haberleşme sağlayıcısı sayısı 31 şirkettir. 2014 yılı ikinci
üç aylık dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları ve KKTC
Telekomünikasyon Dairesi (Telefon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 68.54 Milyon
₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcıların net satış gelirleri 2014 yılı
ikinci çeyrekte yaklaşık 3.46 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir.
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER
Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve İnternet servis sağlayıcılarının 2011
yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Tablo 1’de yer verilmektedir. 2013 yılında toplam net satış gelirleri
bir önceki yıla göre %7.2 artışla 235 Milyon ₺’ye yaklaşmıştır.
Kaynak: BTHK
SEKTÖRLERİN YILLIK NET SATIŞ GELİRLERİ, ₺
NET SATIŞ (₺)
2011
2012
2013
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR
169,103,924
176,352,726
185,811,762
SABİT HABERLEŞME SAĞLAYICI
33,976,399
37,496,778
37,496,778
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI
8,407,215
8,669,816
11,466,346
TOPLAM
211,487,538
222,519,321
234,774,887
Tablo 1
8
Şekil I’de 2013 yılında elde edilen toplam
gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına
yer verilmektedir. Buna göre mobil şebekede
faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar,
2013 yılında 185 Milyon ₺, sabit haberleşme
sağlayıcı yaklaşık 37 Milyon ₺ ve sabit
genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 12
Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.
2013 yılında elde edilen toplam gelirlerin
yaklaşık %79.08’ini mobil haberleşme
sağlayıcılar, %16.02’sini sabit haberleşme
sağlayıcı ve %4.90’ını İnternet servis
sağlayıcıları elde etmiştir.
₺
2011 → 2013
SON İKİ YIL İÇERİSİNDE ELEKTRONİK
HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE
23 MİLYON ₺ BÜYÜME GERÇEKLEŞTİ
235
Kaynak: BTHK
Milyon ₺
SEKTÖRLERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY
2013, %
%5
%16
%79
KKTCELL & TELSİM
KKTC TELEFON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI
Şekil I
9
2.2
Mobil Haberleşme
Sektörü
Haziran 2014 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %203.53
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 599,600 mobil abone bulunmaktadır.
Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta
olup, bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ve Vodafone Mobile
Operations Ltd. (Telsim) şirketleridir. 2014 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla
abone sayısına göre KKTCELL’in %69.47, Telsim’in ise %30.53 pazar paylarına
sahip oldukları görülmektedir.
ABONE SAYISI VE PENETRASYON
Haziran 2014 itibarıyla ülkemizde yaklaşık %203.53 1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 599,600
kayıtlı mobil abone ve 461,338 aktif abone bulunmaktadır. (Bakınız Şekil A)
Kaynak: BTHK
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICI BAZINDA ABONE SAYILARI, Bin (K)
800K
%202
%201
%202
%203
%199
%201
167K
168K
172K
177K
173K
183K
428K
424K
424K
420K
415K
417K
700K
600K
500K
400K
300K
200K
100K
Şekil A
1
KKTC De-facto nüfusu 294,600 olarak alınmıştır
Mobil haberleşme sağlayıcı bazında,
haberleşme sağlayıcıların üçer aylık
dönemler itibarıyla toplam kayıtlı
abone sayıları yukarıdaki şekilde
verilmektedir. 2014 yılının ikinci üç
aylık döneminde, önceki üç aylık
döneme kıyasa abone sayıları
bakımından KKTCELL’de %0.42 artış,
Telsim’de ise %6 artış yaşanmıştır.
Kaynak: BTHK
MOBİL ABONE DAĞILIMI (KAYITLI - ÜST &
AKTİF - ALT)
Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin,
haberleşme sağlayıcı bazında ayrımı
görülmektedir.
Burada
görülebileceği üzere, 599,600 kayıtlı
abonenin 416,541 tanesi Kıbrıs
Mobil
Telekomünikasyon
Ltd.
(KKTCELL)
şebekesinde
kayıtlı
bulunmakta olup, buna göre ilgili
haberleşme sağlayıcının pazar payı
yaklaşık olarak %69’a tekâmül
etmektedir. Kayıtlı abonelerin
183,059 tanesi ise Vodafone Mobile
Operations
Ltd.
(Telsim)
şebekesinde olup, haberleşme
sağlayıcının pazar payı yaklaşık %31
olarak izlenmektedir.
%31
Yine aynı şekilde, mobil aktif1
abonelerin, haberleşme sağlayıcı
bazında ayrımı görülmektedir.
Şekilde de görülebileceği üzere,
461,338 aktif abonenin 344,488
tanesi KKTCELL şebekesinde kayıtlı
bulunmaktadır. Aktif abonelerin
116,850
tanesi
ise
Telsim
şebekesinde
kayıtlı
oldukları
izlenmektedir.
25%
%69
75%
Şekil B
11
Kaynak: BTHK
Ön Ödemeli –
Faturalı Oranları
Birbirine Çok Yakın
ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI
MOBİL ABONE ORANLARI,
%
%49
2014
%51
2. Çeyrek
Şekil C’de ülkemizdeki mobil abonelerin abonelik
türlerine göre dağılımına yer verilmektedir. 2014 yılı
ikinci üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin
yaklaşık %51’ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu,
son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının
%41’den %49’a çıktığı görülmektedir.
Alt görselde ise, ülkemizdeki mobil haberleşme
sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı dağılımları
görülmektedir. Oransal olarak en fazla faturalı
aboneye Telsim’in sahip olduğu ve abonelerinin
%54’ünün
faturalı
abonelerden
oluştuğu
görülmektedir. Telsim’i %48 ile KKTCELL takip
etmektedir.
%54
%49
2014
1. Çeyrek
%51
Faturalı
%46
%52
Ön Ödemeli
%42
Şekil C
12
2013
2. Çeyrek
%58
%48
Şekil D’de bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları
karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli abone oranı %40 seviyelerinde iken ülkemizde
%51 civarındadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence
BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖN ÖDEMELİ/
FATURALI ABONE ORANLARI, %
17
33
60
69
83
78
68
68
59
53
50
49
30
42
67
77
92
83
40
41
İsviçre
İngiltere
32 32 33
İspanya
17
31
Avusturya
67
47
50
51
70
58
22 23
Şekil D
İtalya
Yunanistan
Portekiz
Türkiye
KKTC
Almanya
Belçika
Hollanda
İsveç
Norveç
Fransa
Danimarka
Finlandiya
8
Şekil E’de 2014 yılının ikinci çeyreğini de kapsayacak şekilde son 12 ay için mobil haberleşme sağlayıcıların
abone kayıp oranlarına 2 yer verilmektedir. Abone kayıp oranı farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet
kalitesi açısından yoğun rekabet yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak
kullanılan bir göstergedir. 2014 yılı Haziran ayı itibarıyla KKTCELL ve Telsim’in abone kayıp oranları faturalı
hatlarda sırasıyla %4.34 ve %5.98, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %15.66 ve %14.62 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILARIN ABONE KAYIP ORANLARI
CHURN RATE, % 3
Ön Ödemeli
15
Ön Ödemeli
Faturalı
2014-2
2014-1
2013-4
2013-3
2013-1
2013-2
Faturalı
Şekil E
Şekil F’de mobil haberleşme sağlayıcıların abone portföyü içerisinde yer alan faturalı abonelerin bireysel (özel
kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımı incelenmektedir. Toplam mobil abonelerin yaklaşık %70’i bireysel, %30’u
ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
FATURALI MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI,
%, 2014-2. Çeyrek
183,801
78,345
BİREYSEL
%70
%30
KURUMSAL
Şekil F
2 Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcılar tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone kayıp
oranı belli bir dönemde haberleşme sağlayıcıdan aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama abone
sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık, çeyrek ve
aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcıların tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür. Eğer abone
kayıp oranı, yeni aboneliklerin gelişim oranını aşarsa o haberleşme sağlayıcının abone sayısı düşüyor demektir. Abone kayıp oranındaki
yükselme haberleşme sağlayıcının rekabetçiliğindeki düşüşe işaret etmektedir.
3 Telsim tarafından kullanılan hesaplama yöntemi 2014 2. Çeyrekte değişmiştir.
14
MOBİL TRAFİK HACMİ
2014 yılı ikinci çeyrekte toplam
mobil trafik hacmi 286.52
Milyon
dakika
olarak
gerçekleşmiştir. 2014 yılı ikinci
üç aylık dönemi trafik bilgileri
bir önceki üç aylık dönemle
kıyaslandığında toplam trafiğin
%8.1 oranında arttığı, geçen
senenin aynı dönemi ile
kıyaslandığında
ise
%0.8
oranında
azaldığı
görülmektedir.
Elektronik
haberleşme sağlayıcı bazında
incelendiğinde ise bir önceki
döneme
göre
KKTCELL’in
trafiğinin %6.55 oranında arttığı, Telsim’in trafiğinin ise %12 oranında arttığı görülmektedir. Geçen senenin
aynı dönemine göre kıyaslandığında KKTCELL’in trafik hacminde %5.83 azalma, Telsim’in trafik hacminde ise
%14.37 artış olduğu görülmektedir.
Mobil trafik hacmindeki bu değişim dönemler itibarıyla Şekil G’de verilmektedir.
Kaynak: BTHK
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILARIN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM
(GİDEN + GELEN) TRAFİKLERİ, Milyon Dakika
288.80
249.70
258.81
266.58
265.14
286.52
+
% 15 BÜYÜME
Şekil G
15
Şekil H’de mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer verilmektedir.
Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük bir kısmını (%72.6) mobil
haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil
haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru giden trafik ise toplam trafiğin %11.1’unu oluşturmaktadır.
Toplam mobil şebeke içi trafik miktarı, 2014 yılı ikinci çeyrekte bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %8.5
oranında artarak 165.9 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %10.9 oranında artarak
yaklaşık 25.4 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
MOBİL TRAFİK DAĞILIMI,
Milyon Dakika
2013 2. Çeyrek
2014 1. Çeyrek
2014 2. Çeyrek
167.7
165.9
152.9
31.7
25.4
28
23.4
26.6
22.9
5.5
5.4
5.2
ŞEBEKE İÇİ
Şekil H
16
DİĞER OPERATÖR
SABİT OPERATÖR
DİĞER
MOBİL GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil J) 2011 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelir
bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan mobil gelirler 2012 yılında
176.35 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre %5.4 oranında artış göstererek
185.81 Milyon ₺’ye yükselmiştir.
Kaynak: BTHK
YILLAR İTİBARİYLE MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR,
Milyon ₺
↑%4.3
↑%5.4
169.10
176.35
185.81
2011
2012
2013
Şekil J
Çeyrek verilerine bakılacak olursa (Tablo 2), ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcıların
dönemsel net satış gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Kaynak: BTHK
GEÇEN DÖNEME ve GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE KIYASLA NET GELİRLER, ₺
2014 - 2
2014 - 1
2013 - 2
1,068,647
1,073,297
1,099,977
28,136,706
26,863,565
26,355,647
7,947,779
6,921,784
5,096,077
26,666
526,341
-
ARABAĞLANTI
6,385,694
5,284,641
6,655,906
ROAMING
3,949,361
2,970,143
3,751,575
1,261,316
1,800,999
1,134,914
2,432,710
2,544,182
3,003,099
52,651,778
47,984,956
47,097,196
ABONELİK
SES
DATA
İNTERNET
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
SMS/MMS
TOPLAM GELİR
Tablo 2
17
Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2014 ikinci çeyrek) net satış gelirleri bir önceki
çeyreğe (2014 birinci çeyrek) göre %9.72 büyüme ile 52,651,778 ₺ olarak gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme
sağlayıcıların son dönemdeki (2014 ikinci çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle
kıyaslandığında ise %11.79 büyüme gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil K’de 2014 yılı birinci ve ikinci
çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
GELİR DAĞILIMI,
2014 – 2. Çeyrek, Milyon ₺
28.14
6.39
7.95
1.07
ABONELİK
0.03
ARABAĞLANTI
DATA
İNTERNET
3.95
1.26
KATMA
DEĞER
SERVİSLERİ
ROAMING
2.43
SES
SMS/MMS
2014 – 1. Çeyrek & 2014 – 2. Çeyrek, Milyon ₺
1.07
1.80
2014 1. Çeyrek
2.542.97 5.28
6.92
47.98 Milyon ₺
26.86
1.07
1.26
2014 2. Çeyrek
2.43 3.95
ABONELİK
Şekil K
18
6.39
7.95
KATMA DEĞER SERVİSLERİ
52.65 Milyon ₺
28.14
SMS
ROAMING
ARABAĞLANTI
DATA
SES
Şekil L’de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla toplam gelirlerine ait
dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %52.49’unu ve
Telsim’in gelirlerinin %55.49’unu oluşturmaktadır. Data gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %18.14’ünü ve
Telsim’in gelirlerinin %8.49’unu oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise KKTCELL’de %12.39 ve Telsim’de
%11.56 paya sahiptir.
Konuşma gelirleri KKTCELL’in gelirlerinin %52.49’sini ve Telsim’in
gelirlerinin %55.49’unu oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri
KKTCELL’in gelirlerinin %5.39’unu ve Telsim’in gelirlerinin %2.95’ini
oluşturmaktadır. Data gelirleri ise KKTCELL’de %18.14 ve Telsim’de
%11.56’lık paya sahiptir.
Kaynak: BTHK
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICILAR BAZINDA GELİR DAĞILIMI,
2014 – 2. Çeyrek
%5.39
%2.41
%1.91
%8.69
%7.26
%12.39
%2.95
%52.49
SES
%2.36
%8.02
%55.49
SES
%11.56
%18.14
%8.49
DATA
İNTERNET
ARABAĞLANTI
ROAMING
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
SMS/MMS
Şekil L
19
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR
Şekil M’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç aylık ortalama
ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla KKTCELL için aylık kullanıcı başına
ortalama gelir 34.87 ₺ ve Telsim için 47.39 ₺’dir 4.
Kaynak: BTHK
MOBİL ARPU, (₺/ay)
61.62
Faturalı
48.95
Faturalı
47.39
34.87
Toplam
Ön Ödemeli
Ön Ödemeli
2014-2
2014-1
2013-4
2013-3
2013-2
2013-1
22.44
21.51
Toplam
Şekil M
Aynı şekilde 2014 yılı ikinci üç aylık dönem için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli ve faturalı ARPU
rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları incelendiğinde 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla
KKTCELL’in ön ödemeli ARPU’sunun 22.44 ₺ ve Telsim’in 24.51 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU
rakamları incelendiğinde 2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla KKTCELL’in faturalı ARPU’sunun 48.95 ₺ ve Telsim’in
61.62 ₺ olduğu görülmektedir.
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
4
Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Aktif Abone Sayısı
20
Şekil N’de Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde incelenen
Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU €19.78 seviyelerinde iken ülkemizde 2014 yılı ikinci çeyrek için ise
€14.285 seviyelerindedir.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence
KKTC VE AB’DE MOBİL ARPU,
Ortalama, 2014 2. Çeyrek €
AVRUPA
KKTC
AB ORTALAMASI
€ 19.78
Norveç
İrlanda
İşviçre
Fransa
İsveç
Hollanda
İngiltere
AB Ortalama
Belçika
Finlandiya
Danimarka
İspanya
KKTC - Q2
Avusturya
Almanya
İtalya
Portekiz
Yunanistan
Türkiye - Q2
€ 14.28
Şekil N
Şekil O’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren üç
aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla KKTCELL için dakika başına
aylık gelir 0.11 ₺ ve Telsim için 0.14 ₺’dir.
Kaynak: BTHK
MOBİL ARPM, (₺/ay)
0.14
Şekil O
5
2014-2
2014-1
2013-4
2013-3
0.11
ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR
Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası efektif döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro = 2.88 ₺ - Eylül 2014)
21
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
MoU 6 terimi ‘Minutes of Usage’ yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil telefon kullanım
seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi
olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ülkemiz, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde
gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamları paylaşılmaktadır.
Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014
218
186
DAKİKA
Şekil P
DAKİKA
901
DAKİKA
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat
sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek
amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.
6
22
Şekil R’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen çeyreklik MoU
değerleri aylık bazda verilmektedir. Mart 2014 itibarıyla KKTCELL’in MoU değeri 219 dakika ve Telsim’in ise
207 dakika olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
MOBİL HABERLEŞME SAĞLAYICI BAZINDA MOU DEĞERLERİ
dk./ay
227
229
226
207
Şekil R
Şekil S’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer verilmektedir.
2014 ikinci çeyreğinde 218 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım yer verilen Avrupa ülkeleri ile aşağıda
kıyaslanmaktadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence
AB VE KKTC’DEKİ MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME,
Ortalama, 2014 2. Çeyrek, dk./ay
AVRUPA
AB ORTALAMASI
İsviçre
Almanya
Portekiz
Hollanda
Avusturya
Belçika
İspanya
İngiltere
Finlandiya
Danimarka
KKTC
İtalya
Yunanistan
İsveç
Norveç
KKTC
186
AB Ortalama
Şekil S
Fransa
Türkiye
218
23
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Aşağıda 2014 yılı ikinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere yer
verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Türkmenistan ve
Pakistan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde
sıralanmaktadır.
EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
TÜRKMENİSTAN
TÜRKİYE
PAKİSTAN
İNGİLTERE
NİJERYA
24
KISA NUMARALAR
Şekil T’de 2014 yılı ikinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre) kısa numaralar
görülmektedir. Buna göre, 2014 yılının ikinci çeyreğine en fazla aranan kısa numaralar arasında 8787 (KKTCELL
Telesekreter Servisi), 600 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 533 (KKTCELL müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat),
192 (Bilinmeyen numaralar) ve 166 (Meteoroloji Dairesi) yer almaktadır.
Kaynak: BTHK
EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR,
2014 2. Çeyrek
8787
155
600
533
192
166
Şekil T
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE
2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen toplam dönemsel SMS sayısına Şekil U’da yer verilmektedir. Buna
göre SMS sayısının 2013’ün ilk çeyreğinden, 2014 yılının ikinci çeyreğine kadar yaklaşık %5.49’luk artışla 47.51
Milyon adet seviyesine yükseldiği görülmektedir. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki
dönem olan 2014 yılının ilk çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 46.53 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu
dönemde %2.1’lik artışla 47.51 Milyona yükselmiştir.
Kaynak: BTHK
ÇEYREKLERE GÖRE GÖNDERİLEN MOBİL SMS MİKTARI,
Milyon Adet
+
Şekil U
26
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI
Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen artış,
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde, ülkemizde faaliyet
gösteren mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından bildirilmiş olan, 2013 yılı ilk çeyreğinden 2014 yılı ikinci
çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim
sistemine yer verilmektedir. (Şekil V)
Kaynak: BTHK
AKILLI TELEFON KULLANIM SAYILARI
Kurumumuz
tarafından verilen
cihaz ithal izinleri
+23,535
+17,779
+27,782
+18,638
Kullanımdaki
akıllı cihazlar
+27,875
18,851
166,969
175,771
155,684
114,914
2013-1
iOS (APPLE)
125,469
2013-2
ANDROID
132,493
2013-3
BLACKBERRY OS
2013-4
2014-1
WINDOWS PHONE
2014-2
DİĞERLERİ
Şekil V
Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık
olarak %40’lık bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2014 yılının ikinci çeyreği, bir önceki çeyrekle
kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %5’lik bir artışın yaşandığı gözlemlenmektedir.
27
2013 yılında 115 bin akıllı
telefon ve tablet kullanıcısı
bulunurken, yaklaşık 1.5
yıllık bir sürede %40’a yakın
artışla 2014 yılı ikinci çeyrek
sonu itibarıyla 176 bin’e
yaklaşmıştır
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın ikinci
çeyreği itibarıyla beş yılı aşkın bir süredir 3G
hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan
elde edilen verilere göre, mobil bilgisayardan ve
cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre
yaklaşık %6.38 oranında artmış ve 205,580 ulaşmıştır.
Şekil Y’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2014 yılı
ikinci çeyrek itibarıyla abone profiline (2G ve 3G
toplam) yer verilmekte ve bu sayılar, geçmiş
dönemler itibarıyla belirtilmektedir Buna göre,
Haziran 2014 itibarıyla 235,463 aktif 2G ve 205,580
aktif 3G abonesi bulunmaktadır.
Kaynak: BTHK
TOPLAM AKTİF ABONE SAYISI (TEKNOLOJİ BAZINDA), Bin (K)
Şekil Y
28
197K
194K
195K
210K
214K
2013-3
2013-4
206K
246K
235K
2014-2
183K
2013-2
198K
2013-1
202K
2014-1
203K
%46
3G
%54
2G
Şekil Z’de 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2014 yılı ikinci çeyrekte 3G cepten internet
kullanan abone sayısı 193,761’e ulaşırken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant
abone sayısı da 11,819’a 7 yükselmiştir. 2014 yılı ikinci çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 2,020 Gbit olarak
gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
MOBİL GENİŞBANT KULLANICILARI, Gbit, Bin (K)
1,939
2,020
2,100
% 247
İnternet Bant Talebi
605
763
659
12K
7K
15K
12K
13K
7K
Mobil
157K
174K
179K
175K
191K
194K
%91
2014-2
2014-1
2013-4
2013-3
2013-2
2013-1
Cepten
İnternet
Şekil Z
7
2014 2 Çeyrek hariç, faturalı hatlar için mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı,
ön ödemeli için mobil internet hizmeti alan abone sayısı toplanmıştır. Bu tarih öncesi kullanılan cepten internet abone
sayısı varsayımsal olarak hesaplanmıştır.
29
Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, Şekil AA’da cepten internet abonelerinin kullanım
miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler tarafından %24’lük oran ile en fazla
0-50 MB tüketim yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım
miktarına göre dağılımı da verilmektedir. Şekil incelendiğinde 8 GB ve üzeri kullanımı olan abonelerin oranının
yaklaşık olarak %43 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 50-100 MB aralığında ise abonelerin %1’i
bulunmaktadır.
Kaynak: BTHK
MOBİL CEPTEN VE BİLGİSAYARDAN İNTERNET ABONELERİNİN
KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI
%43
> 8 GB
%13
%5
4 GB-8 GB
%9
%10
1 GB-4 GB
%23
%6
250 MB-1 GB
100 MB-250 MB
50 MB-100 MB
0-50 MB
Şekil AA
30
%21
%2
%6
%1
%4
%33
%24
Cepten
İnternet
İSTASYON DAĞILIMI
Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayılarına ve ilgili
istasyonların ilçe bazında dağılımlarına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir. İlgili şekilde (Şekil AB), 2013 yılının
ilk çeyreğinden, 2014 yılının ikinci çeyreğine kadarki sürede kurulu istasyonların sayıları yer almaktadır. Buna
göre, toplam istasyon sayısının son bir yıl içerisinde 521’den 541’e çıktığı görülmektedir.
Kaynak: BTHK
BAZ İSTASYONLARININ İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI,
2014 2. Çeyrek
159
47
69
541
104
162
LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE
TOPLAM
Şekil AB
31
2.3
Sabit Haberleşme
Sektörü
Haziran 2014 itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %38.8
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 101,052 kayıtlı sabit telefon kullanıcısı
bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı
KKTC Telekomünikasyon Dairesi’dir. 2014 yılı ikinci üç aylık dönem itibarıyla
Telefon Dairesi’nin sabit telefon gelirleri yaklaşık 15.89 Milyon ₺ olarak
gerçekleşmiş olup bir önceki döneme göre de %0.7 oranında artmıştır.
2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 101,052 sabit telefon abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir
önceki çeyreğe göre %0.04, 2013 yılının ikinci çeyreğine göre ise %0.59 artarak yaklaşık %34.30 seviyesine
ulaşmıştır. Ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 3.56 8 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit
telefon hizmetlerinin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.
Kaynak: BTHK
SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON,
2014 2. Çeyrek
Şekil AC
8
DPÖ Verisi
%33.71
%33.85
%34.26
%34.30
99,324
99,709
100,931
101,052
Kaynak: BTHK
Aşağıdaki Şekil AD’de sabit ses
aboneliği yanında, Telefon
Dairesi’nin
altyapısını
sunmakta
olduğu
xDSL
teknolojisine
dayalı
hizmetlerden
yararlanan
aboneler
görülmektedir.
Burada görülebileceği üzere,
101,052 kayıtlı abonenin
21,854
tanesi
ilgili
hizmetlerden yararlanmakta,
bu rakam da toplam ses
abonelerinin yaklaşık olarak
%22’sine tekâmül etmektedir.
xDSL ABONELER
22%
Sabit telefon hizmetlerini
sunan
KKTC
Telekomünikasyon
Dairesi
(Telefon Dairesi) ön ödemeli
kartlar ile de son kullanıcılara
arama
hizmetleri
sunmaktadır.
Telefon
Dairesinin 2014 yılının ikinci
çeyreği itibarıyla sattığı toplam
ön ödemeli kart adedi 94,645
olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
76%
76,586
SADECE SES
SES + xDSL
- 21,854
CHIP KART + ÖZEL DEVRELER – 2,612
Şekil AD
TELEFON DAİRESİ’NİN TOPLAM ÖN ÖDEMELİ KART SATIŞ
ADEDİ
↓%13
↓%8
118,315
102,355
2013 4. Çeyrek
Şekil AE
2014 1. Çeyrek
94,645
2014 2. Çeyrek
33
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ
2014 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 76.42 Milyon dakika olan Telefon Dairesi’nin ses trafiği, 2014 yılının ikinci
çeyreğinde 79.32 Milyon dakika olarak gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %3.8 oranında
artmıştır.
Kaynak: BTHK
TELEFON DAİRESİ’NİN TRAFİK DAĞILIMI (GİDEN + GELEN
DAKİKA TOPLAMI), Milyon Dakika
35.8
32.3
29.3
29.2
20
21.8
17.7
17.1
16
7.6
2013 4. Çeyrek
2014 1. Çeyrek
2014 2. Çeyrek
7.3
6.8
96K
94K
91K
ŞEBEKE İÇİ
KKTCELL
TELSİM
YURTDIŞI
DİĞER
Şekil AF
Son üç çeyrek süresince trafik dağılımının seyrinin gösterildiği yukarıdaki şekilde, bir önceki yılın son
döneminde %34.88 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2014 yılı ikinci üç aylık döneminde
%38.61 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın son çeyreğinde toplam trafiğin
%26.43’ünü oluşturan mobile doğru trafik (KKTCELL + Telsim) 2014 yılının ikinci çeyreğinde toplam trafiğin
%32.53’ünü teşkil etmiştir.
34
SABİT PAZARDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AG) 2011 yılından 2012 yılına kadar gerçekleşen sabit telekomünikasyon
hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İki yıl birbiri ile kıyaslandığında
yükselişte olan sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2012 yılında bir önceki yıla
göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon ₺’ye yükselmiştir.
Kaynak: BTHK
YILLAR İTİBARİYLE SABİT HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR,
Milyon ₺
↑%10
33.98
2011
37.50
2012
Şekil AG
Çeyrek verilere bakıldığında, 2014 yılının ikinci çeyreğinde Telefon Dairesinin toplam gelirleri 15,887,624.29
₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (15,776,375.28 ₺ - 2014 1. Çeyrek) %0.71 oranında artmıştır.
Şekil AH’de sabit pazarda Telefon Dairesi’nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.
Aynı şekilde, Telefon Dairesi’nin son iki çeyrekteki (2014 ikinci çeyrek ve 2014 ilk çeyrek) gelir getiren farklı
hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer almaktadır. Buna göre, telefon (PSTN) hizmetleri, xDSL
gelirleri, data devresi gelirleri ve GSM arabağlantı gelirleri bir önceki döneme göre az da olsa artış gösterirken,
chip kart gelirlerinin azaldığı görülmektedir.
35
Kaynak: BTHK
GELİR DAĞILIMI,
2014 – 2. Çeyrek
8.98
3.11
1.01
0.14
PSTN
SES
ABONELİK
SES
ARA
BAĞLANTI
0.02
CHIP
KART
REHBERLİK
0.33
xDSL
1.26
1.02
0.01
DATA
DEVRESİ
ABONELİK
DATA
ERİŞİM
2014 – 1. Çeyrek & 2014 - 2. Çeyrek
2014 1. Çeyrek
1.17
0.32
15.78 Milyon ₺
0.97 1.20
8.85
3.11
1.01
0.33
2014 2. Çeyrek
1.02 1.26
ARABAĞLANTI
8.98
3.11
xDSL
CHIP KART
15.89 Milyon ₺
DATA DEVRESİ
ERİŞİM
ABONELİK
PSTN
Şekil AH
2014 birinci çeyrekte toplam gelirlerin %56.07’sini oluşturan PSTN hizmetlerinin 2014 ikinci çeyrekte toplam
gelirlerdeki payı %56.53 olmuştur. 2014 birinci çeyrekte toplam gelir içinde %19.69’luk bir paya sahip olan
erişim hizmetleri 2014 ikinci çeyrekte toplam gelir içindeki payını %19.61 olarak korumuştur. 2014 birinci
çeyrekte chip kart gelirleri, toplam sabit gelirlerin %7.41’i iken; aynı hizmetin payı 2014 ikinci çeyrekte
%6.36’ya gerilemiştir.
36
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil AI’de Telefon Dairesi’nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrek ve 2014 yılı ikinci çeyrek arası
gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir)
değerlerine yer verilmektedir. 2014 yılı ikinci çeyrek verilerine göre Telefon Dairesi’nin abone başına aylık
geliri 52.41 ₺ 9 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
SABİT ARPU, (₺/ay)
Toplam ARPU
2014 - 2
2014 - 1
2013 - 4
52.41
Şekil AI
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
9
ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Sonu Kayıtlı Abone Sayısı
37
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
Şekil AJ’de 2013 yılı son çeyreği ve 2014 yılı ilk çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes
of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 2014 yılı ikinci üç aylık
döneminde 216 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki döneme (213) göre %1.4 oranında artmıştır.
Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE
216
DAKİKA
153
DAKİKA
Kaynak: BTHK
SABİT MOU, Dakika/ay
272
216
Şekil AJ
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
38
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Araşıda 2014 yılı ikinci çeyreğinde Telefon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk üç
ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere ve Doğu
Bloku ülkeleri olmuştur. Telefon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk üç
sırayı yine Türkiye, İngiltere ve Doğu Bloku ülkelerinin aldığı görülmektedir.
EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DOĞU
BLOKU
ÜLKELERİ
TÜRKİYE
İNGİLTERE
DOĞU
BLOKU
ÜLKELERİ
39
KISA NUMARALAR
Şekil AK’de 2014 yılı ikinci çeyreğinde Telefon Dairesi hatlarından en fazla aranan (arama sayısına göre) 3
kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2014 yılının ikinci çeyreğine en fazla aranan kısa numaralar, 192
(Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç
Sorgulama) olmuştur.
Kaynak: BTHK
EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR,
2014 2. Çeyrek
192
161
163
Şekil AK
2.4
Sabit İnternet ve
Genişbant Sektörü
2014 yılı ikinci çeyreği itibarıyla sabit genişbant internet pazarında, Dünya ve
Avrupa eğilimleri ile doğru orantılı olarak gerek haberleşme sağlayıcı bazında,
gerekse artan kullanım miktarı bakımından artış olduğu gözlemlenmektedir. 2014
yılı ikinci çeyreği itibarıyla, ülkemizde 43 adet internet servis sağlayıcısı (İSS)
bulunmaktadır. Bu rakamın, 28 tanesini yetkilendirilmiş ve aktif olan haberleşme
sağlayıcılar oluşturmaktadır. (Şekil AL)
Kaynak: BTHK
AKTİF VE PASİF İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILAR
28
AKTİF
PASİF
Şekil AL
SABİT GENİŞBANT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE
DAĞILIM
2014 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 58,270 10 sabit genişbant internet abonesi bulunmaktadır.
Genişbant olmayan Dial-Up abone sayısı geçmişe kıyasla ciddi derecede azalmış ve yapılan bildirimlere göre
ülke çapında 145 aboneye inmiştir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta oldukları hizmet
türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil AN)
Kaynak: BTHK
SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT ABONE SAYILARI,
2014 – 2. Çeyrek
33,335
TOPLAM ABONE SAYISI
58,270
21,854
%38
xDSL
145
DIAL-UP
%57
WIRELESS
54
FIBER
2,707
%5
HOTSPOT
Şekil AN
Şekil AO’da ise son çeyrek itibarıyla sabit internet ve genişbant abonelerinin hizmet türüne göre dağılımları
yer almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %90’ı üzerinde bir oranı, hizmet türü olarak
Wireless veya xDSL teknolojilerini kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit bağlantı
yöntemi, %57.38 ile Wireless olurken, ikinci sırada %37.62 ile xDSL gelmektedir. Abonelerin %4.66’SI bağlantı
yöntemi olarak Hotspot’u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde de sadece kurumsal müşteriler bazında
sınırlı kalarak %0.09 ile en az yararlanılan hizmet türü olmuştur.
Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telefon Dairesi’nden değişik dönemlerde sunulan çoklu verilerden
derlenerek varsayımsal olarak tespit edilmiştir.
10
42
Kaynak: BTHK
SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT ABONELERİNİN HİZMET TÜRÜNE
GÖRE DAĞILIMI, %
> %90
57.4
37.6
0.2
xDSL
DIAL-UP
4.7
0.1
WIRELESS
FIBER
HOTSPOT
0.1
DİĞER
Şekil AO
Şekil AP’de data abone sayılarının üçer aylık dönemler itibarıyla seyrine yer verilmektedir. 2013 yılı son
çeyreğinde 22,246 olan abone sayısı, 2014 yılı ikinci çeyrekte 21,854’e gerilemiştir. Ülkemizde xDSL
abonelerine ağırlıklı olarak ADSL az sayıda da G.SHDSL teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır. Aynı şekilde
kartlı/ön ödemeli ve data devresi aboneleri de dönemler halinde verilmektedir.
Kaynak: BTHK
TOPLAM DATA ABONE SAYILARI
1,287
1,368
1,345
1,251
1,344
1,268
22,246
21,631
21,854
KARTLI/ÖN
ÖDEMELİ
DATA DEVRESİ
xDSL
2013-4
2014-1
2014-2
Şekil AP
43
Şekil AR’de İSS’lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında incelenmektedir.
Toplam abonelerin yaklaşık %95’i bireysel, %5’i ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI,
%, 2014 - 2. Çeyrek
%5
%95
BİREYSEL
KURUMSAL
Şekil AR
SABİT GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI
Şekil AS’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 2014
yılı ikinci çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %40’ının 2 Mbit/s hızını tercih ettikleri
görülmektedir. Bunu, %34 ile 1 Mbit/s hızı tercih eden aboneler izlemektedir. 1 Mbit/s’den düşük hız tercih
eden abonelerin oranı yaklaşık %3 olup, 4 Mbit/s hızında bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise
%19’dur.
Kaynak: BTHK
HIZLARA GÖRE SABİT GENİŞBANT İNTERNET ABONELERİNİN
DAĞILIMI, Mbit/s, 2014- 2. Çeyrek
40.52
33.72
19.42
2.76
0.5
Şekil AS
44
1
2
4
1.38
1.18
0.68
8
10
>10
SABİT İNTERNET VE GENİŞBANT PAZARINDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AT) 2011 yılından 2013 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve genişbant
hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS’lerin 2013 yılı gelirleri bir önceki
yıla (8,669,816.20 ₺) göre %32.26 artarak 11,466,346.15 ₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı gelirleri
(8,407,215.07 ₺) ile kıyaslanacak olursa %36.39’luk artışın olduğu gözlenmektedir.
Kaynak: BTHK
YILLAR İTİBARIYLA SABİT İNTERNET HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN
GELİR, Milyon ₺
↑%3.1
↑%32
11.47
8.41
8.67
2011
2012
2013
Şekil AT
2014 yılı ikinci
çeyrekte internet
servis
sağlayıcılığına
ilişkin toplam gelir
yaklaşık
3,436,589.82 ₺
seviyesinde
gerçekleşmiştir.
45
Şekil AU’de ülkemiz ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı
teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 2013 itibarıyla DSL için %13.9
ve Fiber için %4.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Haziran 2014 itibarıyla sabit genişbant internet
penetrasyon oranlarının DSL için %7.4 ve Fiber için %0.0002 seviyesinde olduğu görülmektedir.
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD ÜLKELERİNDE SABİT GENİŞBANT İNTERNET PENETRASYON
ORANLARI,%
OECD
4.2
14.1
FİBER
KKTC
Şekil AU
0.0002
7.4
Şekil AÜ’de OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon oranlarına yer
verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %19.8 iken OECD ülkeleri
penetrasyon ortalaması %26.7’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı ülkemizde %69.8 iken OECD
ortalaması %72.4’tür. 11
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET Y AYGINLIĞI,%
OECD
KKTC
26.7
19.8
72.4
69.8
MOBİL GENİŞBANT
SABİT GENİŞBANT
11
OECD ülkelerinin verileri Aralık 2013 tarihlidir.
Şekil AÜ
2014 yılı ikinci çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı dönemsel
olarak yaklaşık 8,145 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %76.8’i veri indirme, %23.2’si veri
yükleme şeklinde gerçekleşmiştir. Son bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık
olarak 35,580 TB olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, abone başına düşen indirme 36.9 GB/ay ve yükleme ise 11.13 GB/ay olarak hesaplanmaktadır.
Alttaki şekilde (Şekil AV), farklı İSS’lerin aylık toplam indirme ve yükleme hacimleri gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
İSS BAZINDA ABONE BAŞINA GENİŞBANT İNTERNET KULLANIMI
(GB/ay)12
YÜKLEME
İNDİRME
Şekil AV
12
2013 4. Çeyrek, 2014 1. Çeyrek ve 2014 2. Çeyrekte bildirimde bulunan İSS’ler dâhil edilmiştir.
48
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar
HABERLEŞME SAĞLAYICI ADI
KISALTMA
Airmax Communicaton Ltd.
AIRMAX
Cesim Ltd.
ANALİZ
Arınet Security & Internet Consultancy Ltd.
ARINET
Broadmax İletişim Kollektif Şti.
BROADMAX
Çağnet Communication Ltd.
ÇAĞNET
Comtech Ticaret Ltd.
COMTECH
Cypking Network & Communication Ltd.
CYPKING
Cyprus Wireless Solutions Ltd.
CYPRUS WIRELESS SOLUTIONS
Enson Net
ENSON NET
Erkut End. ve Tic.Ltd.
DEVNET BİLİŞİM
Flytom Network
FLYTOM NETWORKS
Gold Surf Internet Ltd.
GOLDSURF INTERNET
High Level Software Ltd.
HIGH LEVEL SOFTWARE
İlmet Elektronik Ltd.
İLMET ELEKTRONİK
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
KKTCELL
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (ISS)
KKTCELL
Kıbrıs Online Ltd.
KIBRIS ONLINE
Longson (EU) Enterprises Ltd.
LONGSON EU
Mahir & Sons Ltd.
MAHİR BİLGİSAYAR
Mars Techonologies Co.Ltd.
MARS TECHNOLOGIES
Multimax İletişim Ltd.
MULTIMAX
Netpoint Networks Ltd.
NETPOINT NETWORKS
Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.
NETHOUSE
Netser İletişim Hizmetleri Ltd.
NETSER
Netway Broadband Ltd.
NETWAY
Özel Güvenlik Sistemleri Ltd.
ÖZEL GÜVENLİK
Polyphone Communications Ltd.
POLYPHONE
SCNET Internet Services Ltd.
SCNET
Sistem Co. Ltd.
SİSTEM CO
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi
TELEFON DAİRESİ
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
49
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
İletişim bilgileri;
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Adres: Osmanpaşa Caddesi,
Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire 1
Köşklüçiftlik, Lefkoşa, K.K.T.C.
Tel: +90 392 227 9611
Faks: +90 392 227 9635
E-mail: [email protected]

Benzer belgeler

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri yaklaşık %72’sini mobil haberleşme sağlayıcılar, %22’sini sabit haberleşme sağlayıcı ve %5’ini İnternet servis sağlayıcıları elde etmiştir. Bir önceki yılın (2013) verilerine bakıldığında ise, elde...

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri Şekil C’de ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir. 2015 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 243,491, faturalı mobil abone sayıs...

Detaylı

2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri sağlayıcı ve %6’sını internet servis sağlayıcıları elde etmiştir. Bir önceki yılın (2013) verilerine bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin %79’unu mobil haberleşme sağlayıcılar, %16’sını ...

Detaylı

2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri

2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri civarında iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oran da %38/%62 seviyesindedir. Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

Detaylı

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri civarında iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oran da %41/%59 seviyesindedir. Kaynak: GSMA Wireless Intelligence

Detaylı