2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri

Transkript

2016 Yılı 1. Çeyrek Verileri
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Elektronik Haberleşme Sektörü
3 Aylık Veriler Raporu (2016 –1. Çeyrek)
MAYIS 2016
Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2016 –1. Çeyrek)
Sektörel Rekabet Bölümü
06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında ‘Elektronik haberleşme sektöründeki
gelişmeleri takip etmek, sektörün gelişimini teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak ve bu konularda ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmak’ yer almaktadır.
İlgili görev ve yetkilerden yola çıkarak, Kurumumuz işbu raporu hazırlayarak kamuoyuna sunmuştur. Burada paylaşılan bilgiler genel bilgi
amaçlıdır. Yayımlanan tüm raporlarda bulunabilecek farklılıklardan ötürü, Kurum, değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Bu rapor, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun resmi yayını olup, barındırdığı bilgilerin kısmı ve/veya tümü kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
http://www.bthk.org
[email protected]
İÇİNDEKİLER
Terimler Sözlüğü ....................................................................... 3
Giriş ................................................................................................. 4
Detaylı Veriler ............................................................................ 13
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER ..................................................................................................... 13
Mobil Haberleşme Sektörü ................................................... 15
ABONE SAYISI VE PENETRASYON .......................................................................................... 15
MOBİL TRAFİK HACMİ.................................................................................................................... 21
MOBİL GELİRLER.............................................................................................................................23
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR ............................................................ 26
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU).......................................................................................... 28
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER ...................................................... 31
KISA NUMARALAR .........................................................................................................................32
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE ......................................................................................33
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI ................................................................................ 34
İSTASYON DAĞILIMI ..................................................................................................................... 39
Sabit Haberleşme Sektörü ................................................. 40
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ ............................................................................................ 42
SABİT PAZARDA GELİRLER ...................................................................................................... 44
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) .................................................................................. 46
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU).......................................................................................... 47
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER .................................................... 48
Sabit İnternet ve Genişbant Sektörü ............................. 50
SABİT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM .................................................... 51
SABİT İNTERNET GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI ..........................................................53
SABİT GENİŞBANT İNTERNET PAZARINDA GELİRLER .................................................. 54
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) .................................................................................. 56
Çağrı Taşıma Sektörü ........................................................... 60
TAŞINAN DAKİKA ..........................................................................................................................60
ÇAĞI TAŞIMA PAZARINDA GELİRLER .................................................................................... 61
Detaylı Tablolar ....................................................................... 62
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar ................................ 67
Terimler Sözlüğü
ARPM
Average revenue per minute - dakika başına ortalama gelir. Haberleşme
sağlayıcıların veya sektörün ses görüşmelerinden elde edilen gelirin, aktif
kullanıcıların görüşme süresi toplamına bölünmesi ile elde edilen rakam.
ARPU
Average revenue per user - abone başına ortalama gelir. Haberleşme
sağlayıcıların veya sektörün seçilmiş gelir kalemlerinin, o gelir grubuna ait
toplam aktif kullanıcı sayısına bölünmesi ile elde edilen rakam.
Genişbant
Her zaman açık ve çevrimiçi olan, aynı zamanda da hızı 128 KBit/s üzeri olan
internet bağlantılarına verilen genel isim.
Cepten İnternet
Akıllı telefonlar aracılığı ile 3G teknolojisi üzerinden internete ulaşım.
Dial-Up
Özel bir telefon numarası aranarak modem aracılığı ile internete ulaşan, hızı 128
KBit/s altında olan bağlantılarına verilen isim.
xDSL
Digital subscriber line - sayısal abone hattı. Bakır telefon kabloları üzerinden
evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.
Hotspot
Halka açık yerlerde kablosuz internet ya da ağ hizmetlerinin sağlandığı yerel
alanlardır. Abonelik sözleşmesi gerektirmeden internete ulaşmak için
kullanılmaktadır.
MBit/s
Megabits per second. Sayısal bilginin aktarım hızının ölçülmesinde kullanılan bir
hız birimi.
MOU
Minutes of usage - abone başına aylık ortalama kullanım. Bir kullanıcının aylık
ortalama konuşma süresini ölçen bir hesaplama yöntemidir.
Mobil İnternet
Ses kullanımına kapalı olan data GSM hatları kullanılarak 3G modem üzerinden
internete ulaşım.
M2M
Cihazların kablosuz olarak birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan platform ve
teknolojilere verilen genel tanımdır.
SMS
Short Message Service - Kısa Mesaj Hizmeti. Cep telefonu aracılığı ile yazılan
azami 160 karakterlik mesajın bir cep telefonundan diğer bir cep telefonuna
gönderilmesi, mesajlaşması hizmetidir.
Telemetri
Bir sistem ya da tesisin uzaktan izlenmesi veya kontrol edilmesine olanak
sağlayan mobil teknolojidir.
Wireless
Radyo dalgaları ile çalışan ve kullanıcının hanesine monte edilen bir antenin,
internet servis sağlayıcısının istasyonu ile bağlantı kurarak aldığı genişbant
internet hizmetindir.
BTHK | 3
1.
Giriş
Elektronik haberleşme sektöründeki gelişmeleri, haberleşme sağlayıcılar tarafından
tarafımıza bildirilen veriler ışığında derlerken, 2011-2015 yıllarına ait veriler uygun
olduğu ölçüde kullanılmıştır. Bunu takiben, ilgili veriler Kuzey Kıbrıs’taki elektronik
haberleşme sektörüne ilişkin performans göstergeleri olarak kullanılmak üzere
raporda işlenmektedir.
2016 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla Kuzey Kıbrıs elektronik haberleşme sektörünün
durumu, yaşanan gelişmeler ve geçmiş yıllar ile yapılan kıyaslama takip eden
sayfalardaki özet şekiller aracılığı ile görselleştirilmiştir. 2016 yılı birinci çeyreğini
kapsayan döneme dair (Ocak-Şubat-Mart) sektörel detaylar ve dağılımlar ise raporun
ileriki bölümlerinde işlenmektedir.
Bu raporda kullanılan veriler aşağıdaki haberleşme sağlayıcıların BTHK’ya yapmış
olduğu resmi bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır.
Çeyrek Veri Sağlayan Haberleşme Sağlayıcılar
31
İNTERNET
1
SABİT HABERLEŞME
SAĞLAYICI
SERVİS
SAĞLAYICISI
3
ÇAĞRI TAŞIMA
İŞLETMECİSİ
4 | BTHK
2
MOBİL HABERLEŞME
SAĞLAYICI
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ
2016 1. Çeyrek Gelişmeleri
Yetkilendirme Sayıları*
2015 – Q1
% 26
2015 - 1
2015 - 4
43
2015 – Q4
2016 – Q1
43
34
*
Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları
Haberleşme saylayıcılar, sundukları hizmet türüne göre
birden fazla yetkilendirmeye sahip olabilmektedir.
2015-Q4 2016-Q1
Mobil Ses (Kayıtlı ve Aktif abone bazında)
Kayıtlı
Kayıtlı
591,962
(3N mobil)
593,477
Aktif
465,961 Aktif
452,683
Bilgisayardan İnternet
Cepten İnternet
(cepten internet kullanıcıları
ses aboneleri sayısına
dâhildir)
10,026
299,117
8,907
297,089
ş
Mobil Haberleşme Kullanıcı Sayıları*
2015-Q4
2016-Q1
Makineden Makineye (M2M)
23,424
24,347
156,992
162,782
Telemetri
*
Kullanılan tüm rakamlar, aksi belirtilmedikçe aktif
kullanıcı sayılarına dayanmaktadır.
Sabit Haberleşme Kullanıcı Sayıları
2015-Q4
2016-Q1
88,555
97,767
86,317
SES
20,481
2,238
xDSL
DİĞER
Sabit Genişbant Kullanıcı Sayıları
2015-Q4 2016-Q1
Hotspot
7,503
Wireless
7,333
xDSL
21,526
38,399
20,481
38,838
Aylık Genişbant İnternet Data Trafiği
Abone Başına Aylık Data Trafiği
(Terabyte)
(Gigabyte)
3,709
2015-Q4 2016-Q1
908
13.89
808
2,981
YÜKLEME
56.73
İNDİRME
Elektronik Haberleşme Sektör Gelirleri
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
₺
72.2 MİLYON
2015-Q4 2016-Q1
₺
₺
₺
₺
₺
₺
73.8 MİLYON
55.4M 2016-1 Mobil Haberleşme
%0.3
artış
55.2M 2015-4
Sabit Haberleşme
%7
artış
12.3 2016-1
11.5 2015-4
5.37M 2016-1
Sabit Genişbant İnternet
4.79M 2015-4
%12
artış
Akıllı Cihazlar
2015-Q4 2016-Q1
2015-4
2016-1
%57
%64
Abonelerin
Akıllı Cihaz
Kullanım
Oranı
2015-4
264,534
2016-1
288,571
Platform Bazında Akıllı Cihazlar
DİĞER
%29
%68
%3
Trafik
Sabit
Mobil
350,409,720
%82
%18
2016 1. ÇEYREK TOPLAM GİDEN + GELEN DAKİKA
2015 4. ÇEYREK - 360,358,065 DAKİKA
Abone Başına Ortalama Aylık Dakika (MoU)
2015-4
2016-1
205
215
219
236
Abone Başına Aylık Ortalama Çağrı Başlatma
Sabit
Mobil
115 dk.
177 dk.
Abone Başına Aylık Gelir
2015-4
Mobil ARPU
27.53₺ 2015-4
25.55₺ 2016-1
43.93₺ 2016-1
Sabit ARPU
39.17₺ 2015-4
Genişbant İnternet ARPU
26.62₺ 2016-1
23.71₺ 2015-4
2016-1
Elektronik Haberleşme Sektörü İstihdam Rakamları
2015-4
2016-1
947
964
İSTİHDAM
İSTİHDAM
Kim, Nerede Çalışıyor?
%30
Mobil Haberleşme
%41
Sabit Haberleşme
%29
İnternet
Servis Sağlayıcılar
2.
Detaylı Veriler
2016 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe
faaliyet gösteren 43 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunmaktadır.
İlgili dönemde mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil
Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede
elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri
yaklaşık 67.69 Milyon ₺ olarak gerçekleşmiştir. Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak
adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2016 yılı birinci
çeyrekte yaklaşık 5.37 Milyon ₺, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri ise 704 Bin ₺
olarak gerçekleşmiştir.
SEKTÖR BAZINDA GELİRLER
Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve internet servis
sağlayıcılarının 2011 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine Tablo 1’de yer verilmektedir. 2015
yılında toplam net satış gelirleri bir önceki yıla göre %2.5’lik artışla 284 Milyon ₺’ye ulaşmıştır.
Kaynak: BTHK
Sektörlerin Yıllık Net Satış Gelirleri, ₺
NET SATIŞ (₺)
2011
2012
2013
2014
2015
MOBİL HABERLEŞME
SAĞLAYICILAR
169,103,924
176,352,726
185,811,762
209,871,001
214,444,127
SABİT HABERLEŞME
SAĞLAYICI
33,976,399
37,496,778
37,496,778
50,700,520 1
47,798,951
İNTERNET SERVİS
SAĞLAYICILARI
8,407,215
8,669,816
11,466,346
16,090,333
18,409,085
ÇAĞRI TAŞIMA
İŞLETMECİLERİ
-
-
-
-
2,928,440
TOPLAM
211,487,538
222,519,321
234,058,450
276,661,854
283,580,603
Tablo 1
1 KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından Kurumumuza sunulmuş olan 2014 gelirleri güncellendiğinden, söz konusu veri bu
dönemde değişmiştir.
BTHK | 13
Şekil I’de 2014 ve 2015 yılında elde edilen
toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel
dağılımına yer verilmektedir. Buna göre
mobil şebekede faaliyet gösteren
haberleşme sağlayıcılar, 2015 yılında 214
Milyon ₺, sabit haberleşme sağlayıcı
yaklaşık 48 Milyon ₺, sabit genişbant
haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 18
Milyon ₺ ve çağrı taşıma işletmecileri 2.9
Milyon ₺ gelir elde etmişlerdir.
SON DÖRT YIL İÇERİSİNDE
ELEKTRONİK HABERLEŞME
SEKTÖRÜNDE 72 MİLYON ₺ BÜYÜME
GERÇEKLEŞTİ
2015 yılında elde edilen toplam gelirlerin
yaklaşık %76’sını mobil haberleşme
sağlayıcılar, %17’sını sabit haberleşme
sağlayıcı,
%6’sını
internet
servis
sağlayıcıları ve %1’ini çağrı taşıma
işletmecileri elde etmiştir. Bir önceki yıla
(2014) bakıldığında ise, elde edilen toplam
gelirlerin %76’sını mobil haberleşme
sağlayıcılar, %18’ini sabit haberleşme
sağlayıcı ve %6’sını internet servis sağlayıcıları
elde etmiştir.
Kaynak: BTHK
₺
2011 → 2015
284
Sektörlerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, %
2014
%6
%18
%76
Milyon ₺
2015
%1
%6
%17
%76
KKTC TELEFON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI
Şekil I
14 | BTHK
ÇAĞRI TAŞIMA İŞLETMECİLERİ
2.1
Mobil Haberleşme
Sektörü
2016 yılı ilk çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %237
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 811,815 kayıtlı mobil abone bulunmaktadır.
Mobil haberleşme sektöründe yetkili olan iki haberleşme sağlayıcı bulunmakta olup,
bunlar Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (K.K. Turkcell - ) ve Vodafone Mobile
Operations Ltd. (Telsim - ) şirketleridir. 2016 yılı birinci çeyrek dönemi itibarıyla kayıtlı
abone sayısına göre K.K. Turkcell’in %60.9, Telsim’in ise %39.1 pazar paylarına sahip
oldukları görülmektedir.
ABONE SAYISI VE PENETRASYON
2016 yılı birinci çeyrek itibarıyla ülkemizde yaklaşık %237 2 penetrasyon oranına karşılık gelen
toplam 811,815 kayıtlı mobil abone ve 648,698 aktif abone bulunmaktadır. (Şekil A )
Kaynak: BTHK & Devlet Planlama Örgütü
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında Abone Sayıları3
%237 %238 %237
207.410
222.329
232.395
429.799
452.738
461.333
317.129
194.031
421.557
494.686
183.059
416.541
311.483
172.638
414.778
493.939
176.973
419.960
307.320
171.804
424.042
Q1 2013
485.813
168.246
424.340
%207 %210
167.200
%191
%194 %199
428.424
%199 %196 %196 %195
%189
Q1 2016
Şekil A
KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus DPÖ tarafından projeksiyon alınarak
hesaplanmıştır. (2013 DPÖ Projeksiyonu: 306,368 & 2014 DPÖ Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2016
Projeksiyonu: 342,587)
3 Raporda kullanılan logolar Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. ve Vodafone Mobile Operations Ltd.’nin tescilli markalarıdır.
2
BTHK | 15
Mobil
haberleşme
sağlayıcı
bazında, haberleşme sağlayıcıların
üçer aylık dönemler itibarıyla
toplam kayıtlı abone sayıları önceki
sayfada
yer
alan
şekilde
verilmektedir. 2016 yılının birinci
çeyreğinde, önceki üç aylık
döneme kıyasla kayıtlı abone
sayıları bakımından K.K. Turkcell’de
%0.2 artış, Telsim’de ise %1.8 artış
yaşanmıştır.
Kaynak: BTHK
Mobil Abone Dağılımı (Kayıtlı - Üst &
Aktif - Alt)
SES
Şekil B’da, mobil kayıtlı abonelerin,
haberleşme
sağlayıcı
bazında
ayrımı
görülmektedir.
Burada
görülebileceği üzere, 811,815 kayıtlı
abonenin 494,686 tanesi K.K.
şebekesinde
kayıtlı
Turkcell
bulunmakta olup, buna göre ilgili
haberleşme sağlayıcının pazar payı
yaklaşık
olarak
%61’e
denk
gelmektedir. Kayıtlı abonelerin
317,129
tanesi
ise
Telsim
şebekesinde olup, haberleşme
sağlayıcının pazar payı yaklaşık
%39 olarak izlenmektedir.
%39
Yine aynı şekilde, aktif
mobil
abonelerin,
haberleşme
sağlayıcı
bazında
ayrımı
görülmektedir. Şekilde de
görülebileceği
üzere,
648,698 aktif abonenin
407,710
tanesi
K.K.
Turkcell
şebekesinde
kayıtlı
bulunmaktadır.
Aktif abonelerin 240,988
tanesi
ise
Telsim
şebekesinde
kayıtlı
oldukları izlenmektedir.
%63
M2M
%37
16 | BTHK
%61
Şekil B
Şekil C’de ülkemizdeki faturalı-ön ödemeli ayrımında mobil abone sayılarına yer verilmektedir.
2016 yılı birinci çeyrek itibarıyla ön ödemeli mobil abone sayısı 247,631, faturalı mobil abone
sayısı ise 401,067 olarak gerçekleşmiştir 4. Ön ödemeli kullanıcıların sayısı, 2016 yılının, birinci
çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %8 oranında azalırken, faturalı abonelerin
sayısı ise %3.6 oranında artış göstermiştir.
Toplam mobil kullanıcı sayılarına bakıldığında, mobil abonelerin yaklaşık %38’ini ön ödemeli
abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %50.8’den %62’ye
yükseldiği görülmektedir.
Kaynak: BTHK
649K
%3.6
247.631
%-8
401.067
269.019
262.556
588K
325.836
260.290
288.498
264.888
538K 549K
273.307
499K
256.074
247.041
228.155
252.528
227.733
244.127
469K 480K 475K
225.214
231.072
214.438
238.010
170.490
240.505
230.434
162.453
393K 409K
448K 446K
656K
Ön Ödemeli
243.256
Faturalı
207.915
₺
Bin (K) 5
387.303
Ön Ödemeli Ve Faturalı Mobil Aboneler,
% Değişim
Q1 2013
Q1 2016
Şekil C
Faturalı/Faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.
Telsim tarafından sunulan ön ödemeli abone rakamları 2015-4. çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini
geriye dönük olarak güncellemiştir.
4
5
BTHK | 17
Alt görselde ise, (Şekil D) ülkemizdeki mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli/faturalı
dağılımları görülmektedir 6. Oransal olarak en fazla faturalı aboneye Telsim’in sahip olduğu ve
abonelerinin %64.9’unun faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Telsim’i %60 ile K.K.
Turkcell takip etmektedir.
Ön ödemeli abonelere bakıldığında ise, Telsim şebekesine kayıtlı ön ödemeli abonelerin %35.1
oranında olduğu, K.K. Turkcell şebekesine kayıtlı ön ödemeli abone oranının ise %40 olduğu
görülmektedir. Önceki döneme bakıldığında, K.K. Turkcell faturalı abonelerinin bir önceki
döneme kıyasla %4.3 oranında, Telsim faturalı abonelerinin bir önceki döneme kıyasla %2.5
oranında arttığı görülmektedir. Aynı dönemde, K.K. Turkcell ön ödemeli abonelerinin bir önceki
döneme kıyasla %8.8 oranında azaldığı, Telsim ön ödemeli abonelerinin bir önceki döneme
kıyasla %6.3 oranında azaldığı görülmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Ön Ödemeli Ve Faturalı
Oranları, 2016 – 1. Çeyrek
₺
Faturalı
%35.1
Ön Ödemeli
%64.9
% Ön
Ödemeli/Faturalı
%40
%60
% Ön
Ödemeli/Faturalı
Şekil D
6
Mobil haberleşme sağlayıcıların, faturalı/faturasız abone oranları, aktif abone sayıları temel alınarak hesaplanmaktadır.
18 | BTHK
Şekil E’de bazı Avrupa ülkeleri ve ülkemizdeki ön ödemeli ve faturalı mobil abone oranları
karşılaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama ön ödemeli/faturalı abone oranı %40/%60
civarında iken ülkemizdeki ön ödemeli/faturalı oran da %38/%62 seviyesindedir.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence
Bazı Avrupa Ülkeleri Ve Ülkemizdeki Ön Ödemeli/ Faturalı
Abone Oranları, %
29
76 76 74
69 67 66
62 62 62
55 54
48
25
18
42
92 89
71
24 24 26
31 33 34
38 38
38
45 46
52
75
82
58
İtalya
Malta
Yunanistan
Portekiz
Türkiye
Belçika
Almanya
KKTC
İngiltere
İsviçre
Hollanda
Avusturya
İsveç
Norveç
İspanya
Danimarka
Fransa
Finlandiya
8 11
Şekil E
BTHK | 19
Şekil F’de 2016 yılının birinci çeyreğini de kapsayacak şekilde 2013 yılının başından günümüze
kadar gerçekleşen mobil haberleşme sağlayıcıların abone kayıp oranlarına 7 yer verilmektedir.
Abone kayıp oranı farklı tarifeler, hizmet çeşitliliği ve hizmet kalitesi açısından yoğun rekabet
yaşanan mobil telekomünikasyon hizmetleri sektöründe yaygın olarak kullanılan bir
göstergedir. İlgili dönem itibarıyla K.K. Turkcell ve Telsim’in abone kayıp oranları faturalı
hatlarda sırasıyla %2.2 ve %2.6, ön ödemeli hatlarda ise sırasıyla %17.1 ve %22.4 olarak
gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), % 8 9
Ön Ödemeli
17.1
Ön Ödemeli
Faturalı
Faturalı
Q1 2016
Q1 2013
Şekil F
Şekil G’de mobil haberleşme sağlayıcıların abone portföyü içerisinde yer alan faturalı abonelerin
bireysel /kurumsal (kurumsal abonelik sözleşme imzalayan) ayrımı incelenmektedir. Toplam
faturalı aktif mobil abonelerin yaklaşık %85’i bireysel, %15’i ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
Faturalı Mobil Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı10,
186.282
%, 2016- 1. Çeyrek
27.893
KURUMSAL
%13
%87
BİREYSEL
Şekil G
7 Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcılar tarafından kaybedilen müşterilerin miktarını ölçmek için kullanılan bir orandır. Abone
kayıp oranı belli bir dönemde haberleşme sağlayıcıdan aldığı hizmeti sona erdiren abonelerin sayısının o dönemdeki mevcut ortalama
abone sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Özellikle abone kitlesine sahip sektörler için kullanılan bir ölçüttür. Genellikle yıllık,
çeyrek ve aylık olarak hesaplanmaktadır. Abone kayıp oranı haberleşme sağlayıcıların tüm abone kitlesi için bilgi veren bir ölçüttür.
8 Telsim tarafından kullanılan hesaplama yöntemi 2014 3. Çeyrekte değişmiştir, buna bağlı olarak haberleşme sağlayıcı verilerini geriye
dönük olarak güncellemiştir.
9 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
10 Kurumsal abonelerin kapsamına, Araç Takip, Telemetri, POS cihazları ve El Terminalleri dâhil edilmemiştir.
20 | BTHK
MOBİL TRAFİK HACMİ
2016 yılının birinci çeyreğinde
toplam mobil trafik hacmi
286.3 Milyon dakika olarak
gerçekleşmiştir. 2016 yılının
birinci dönemine ait trafik
bilgileri, bir önceki üç aylık
dönemle
kıyaslandığında
toplam trafiğin %3.8 oranında
azaldığı, geçen senenin aynı
dönemi ile kıyaslandığında ise
%7
oranında
arttığı
görülmektedir.
Elektronik
haberleşme sağlayıcı bazında
incelendiğinde ise bir önceki döneme göre K.K. Turkcell’in trafiğinin %3.7 oranında azaldığı,
Telsim’in trafiğinin ise %3.9 oranında azaldığı görülmektedir. Geçen senenin aynı dönemine
göre kıyaslandığında K.K. Turkcell’in trafik hacminde %6.9 artış, Telsim’in trafik
hacminde ise %7.4 artış olduğu görülmektedir. Mobil trafik hacmindeki bu değişim
dönemler itibarıyla Şekil H’de verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcıların Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafikleri, Milyon Dakika
288,8
249,7
258,8 266,6 261,5
286,5
278,8
255,7
294,1
267,5
297,6
286,3
265,3
+
94,9
Q1 2013
Q1 2016
Şekil H
BTHK | 21
Şekil J’de mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından üretilen toplam trafiğin dağılımına yer
verilmektedir. Raporlama döneminde, şekilde de görüleceği üzere, söz konusu trafiğin büyük
bir kısmını (%68.7) mobil haberleşme sağlayıcıların kendi aboneleri arasındaki trafiği ifade eden
şebeke içi trafik oluşturmaktadır. Mobil haberleşme sağlayıcılardan diğer operatöre doğru
giden trafik ise toplam trafiğin %13.4’ünü oluşturmaktadır. Toplam mobil şebeke içi trafik
miktarı, 2016 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %3.3 oranında
azalarak 156.9 Milyon dakika, karşı mobil operatöre doğru trafik miktarı ise %2.2 oranında
azalarak yaklaşık 30.7 Milyon dakika olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
ŞEBEKE İÇİ
Şekil J
22 | BTHK
YURTDIŞI VE DİĞER
DİĞER OPERATÖR
5,4M
5,7M
5,7M
5,7M
5,4M
26,3M
33,5M
29,0M
31,4M
30,7M
30,5M
33,0M
33,6M
38,0M
35,3M
151,7M
163,4M
140,2M
162,2M
156,9M
Mobil Trafik Dağılımı, Giden/Originating Milyon Dakika (M)
SABİT OPERATÖR
MOBİL GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil K) 2011 yılından bu yana mobil telekomünikasyon hizmetlerinden elde
edilen net satış gelirlerine yıllık olarak yer verilmektedir. Yıllar itibarıyla artış eğiliminde olan
mobil gelirler 2012 yılında 176.35 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken 2013 yılında bir önceki yıla göre
%5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon ₺’ye yükselmiştir. 2014 yılına bakıldığında mobil
gelirler 209.87 Milyon ₺’ye ulaşmış ve bir önceki yıla kıyasla %13 oranında artış göstermiştir.
2015 yılında mobil gelirler 214.44 Milyon ₺’ye ulaşırken, bir önceki yola kıyasla artış %2.2 olarak
gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibariyle Mobil Hizmetlerden Elde Edilen Gelir, Milyon ₺
↑%4.3
↑%5.4
169,10
176,35
185,81
2011
2012
2013
↑%13
↑%2.2
209,87
214,44
2014
2015
Şekil K
Çeyrek verilerine bakılacak olursa (Tablo 2), ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme
sağlayıcıların dönemsel net satış gelirleri aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Geçen Döneme Ve Geçen Yılın Aynı Dönemine Kıyasla Net Gelirler, ₺
ABONELİK
SES
İNTERNET
DATA (M2M)
ARABAĞLANTI
ROAMING
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
SMS/MMS
DİĞER GELİRLER
TOPLAM GELİR
Tablo 2
2016 - 1
2015 - 4
2015 - 1
925,560.69
25,543,777.44
12,534,791.46
425,921.25
3,355,296.69
2,953,110.73
1,404,805.16
2,880,530.76
5,384,569.19
55,408,363.39
1,025,010.28
26,534,148.94
11,708,193.07
404,792.50
3,662,342.64
3,521,639.95
1,501,865.16
3,051,412.08
3,823,994.99
55,233,399.62
928,915.36
25,085,775.06
8,979,838.69
418,851.98
4,288,080.71
4,276,194.97
1,329,244.18
2,786,191.44
4,332,236.19
52,425,328.58
BTHK | 23
Buna göre, mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2016 birinci çeyrek) net satış
gelirleri bir önceki çeyreğe (2015 dördüncü çeyrek) göre %0.3 artarak 55,408,363 ₺ olarak
gerçekleşmiştir. Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2016 birinci çeyrek) net satış
gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (52,425,328 ₺ - 2015 birinci çeyrek) kıyaslandığında ise
%5.7 artış gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki Şekil L’de 2015 yılı dördüncü ve 2016 yılı
birinci çeyrek itibarıyla mobil haberleşme sağlayıcıların gelir dağılımı gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2016 – 1. Çeyrek, Milyon ₺
₺
25,54
12,96
0,93
ABONELİK
3,36
ARABAĞLANTI
1,40
INTERNET &
M2M DATA
KATMA DEĞER
SERVİSLERİ
2,95
ROAMING
2,88
SES
SMS/MMS
1,03
1,50
3,05
2015 – 4. Çeyrek & 2016 – 1. Çeyrek, Milyon ₺
3,52 3,66 3,82
12,11
26,53
2015 4. Çeyrek
55.23 Milyon ₺
0,93
1,40
2,88
2016 1. Çeyrek
ABONELİK
Şekil L
24 | BTHK
2,95 3,36 5,38
12,96
KATMA DEĞER SERVİSLERİ
SMS
25,54
ROAMING
ARABAĞLANTI DİĞER
55.41 Milyon ₺
INTERNET
SES
Şekil M’de her bir mobil haberleşme sağlayıcısının 2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla toplam
gelirlerine ait dağılıma karşılaştırmalı olarak yer verilmektedir. Konuşma gelirleri K.K. Turkcell’in
gelirlerinin %47’sini ve Telsim’in gelirlerinin %44.9’unu oluşturmaktadır. İnternet ve M2M Data
gelirleri K.K. Turkcell’in gelirlerinin %27.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin %15.4’ünü
oluşturmaktadır. Ara bağlantı gelirleri ise K.K. Turkcell ve Telsim’de sırası ile %7.6 ve %4 paya
sahiptir.
Konuşma gelirleri K.K. Turkcell’in gelirlerinin %47’sini ve Telsim’in
gelirlerinin %44.9’unu oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri K.K.
Turkcell’in gelirlerinin %4.9’unu ve Telsim’in gelirlerinin %6.6’sını
oluşturmaktadır. İnternet ve Data gelirleri ise K.K. Turkcell’de %27.9
ve Telsim’de %15.4 paya sahiptir.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcılar Bazında Gelir Dağılımı,
2016 – 1. Çeyrek
SMS/MMS
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
ABONELİK
DATA (M2M)
%3,2
%4,9
%6,9
%7,6
ROAMING
ABONELİK
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER
DATA (M2M)
%4,0
%47
SES
%27,9
İNTERNET
ARABAĞLANTI
ROAMING
%5,6
%15,4
%44,9
SES
%23
DİĞER GELİRLER
İNTERNET
SMS/MMS
ARABAĞLANTI
Şekil M
BTHK | 25
ABONE BAŞINA VE ÇAĞRI BAŞINA AYLIK GELİR
Şekil N’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılından itibaren üç
aylık ortalama ARPU rakamlarına yer verilmektedir. 2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla K.K.
Turkcell için aylık kullanıcı başına ortalama gelir 25.86 ₺ ve Telsim için 25.03 ₺’dir 11.
Kaynak: BTHK
Mobil ARPU, (₺/ay)12
Faturalı
30,11
27,83
25,86
25,03
23,64
20,98
19,65
19,52
15,84
Faturalı
Genel ARPU
Genel ARPU
Ses
Ön Ödemeli
Ses
Ön Ödemeli
Data
10,08
Data
2013
2014
2015
2016 Q1
Şekil N
Aynı şekilde 2016 yılı birinci çeyrek dönemi için mobil haberleşme sağlayıcıların ön ödemeli,
faturalı ARPU ve ses & Data ARPU rakamlarına yer verilmektedir. Ön ödemeli ARPU rakamları
incelendiğinde, 2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla K.K. Turkcell’in ön ödemeli ARPU’sunun 20.98 ₺
ve Telsim’in 19.52 ₺ olduğu görülmektedir. Faturalı ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte
K.K. Turkcell’in faturalı ARPU’sunun 30.11 ₺ ve Telsim’in 27.83 ₺ olduğu görülmektedir. Ses ARPU
rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K. Turkcell’in ses 13 ARPU’sunun 19.65 ₺ ve Telsim’in 23.64
₺ olduğu görülmektedir. Son olarak, Data ARPU rakamları incelendiğinde son çeyrekte K.K.
Turkcell’in Data ARPU’sunun 15.84 ₺ ve Telsim’in 10.08 ₺ olduğu görülmektedir.
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
Toplam ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Dönem Ortalama Aktif Abone Sayısı (Toplam gelire, taahhüt karşılığı satılan
cihazlardan elde edilen gelirler dâhil edilmemiştir.)
12 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
13 Ses ARPU: Toplam Ses Geliri/Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam İnternet Geliri/Ortalama İnternet Kullanıcı Sayısı
11
26 | BTHK
Şekil O’da Avrupa ülkeleri ile ülkemizin mobil ARPU rakamları kıyaslanmaktadır. Şekilde
incelenen Avrupa ülkelerinde ortalama ARPU 14 €19.25 (Aralık 2015) seviyelerinde iken
ülkemizde 2016 yılı birinci çeyrek için ise €7.59 15 seviyelerindedir.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA
KKTC Ve AB’de Mobil ARPU,
€ 24,59
€ 26,27
€ 30,02
€ 34,80
İrlanda
Norveç
İşviçre
€ 23,11
İsveç
İngiltere
€ 22,05
€ 17,07
Finlandiya
Belçika
€ 16,63
Avusturya
€ 20,04
€ 16,19
Danimarka
Fransa
€ 15,59
Malta
€ 19,62
€ 15,30
İspanya
Hollanda
€ 13,12
Almanya
€ 19,25
€ 12,76
İtalya
Avrupa
Ortalaması
€ 10,13
Portekiz
AB ORTALAMASI
€ 9,95
€ 7,66
Türkiye
KKTC
Yunanistan
€ 7,59
KKTC
AVRUPA
Ortalama, 2016 1. Çeyrek €
Şekil O
Şekil P’de ülkemizde hizmet veren mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü
çeyreğinden itibaren üç aylık ortalama ARPM rakamlarına yer verilmektedir. 2016 yılının birinci
çeyreğinde K.K. Turkcell için dakika başına aylık gelir 0.09 ₺ ve Telsim için 0.12 ₺’dir. 16 Aynı
şekilde, faturalı ve ön ödemeli ARPM endüstri ortalamaları da verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Mobil ARPM, (₺/ay)17
0,12
0,12
0,10
0,09
Q3 2013
Şekil P
Genel ARPM
Endüstri Ortalaması
(Faturalı)
Endüstri Ortalaması
(Ön Ödemeli)
Genel ARPM
Q1 2016
ARPM AVERAGE REVENUE PER MINUTE
ARPM DAKİKA BAŞINA ORTALAMA GELİR
Avrupa ülkeleri için Wireless Intelligence 2015-4. çeyrek verileri, Türkiye için 2015-4.Çeyrek BTK verisi kullanılmıştır.
Türk Lirası-Euro kuru olarak KKTC Merkez Bankası döviz kuru kullanılmıştır (1 Euro = 3.3688 ₺ - 17 Mayıs 2016)
16 Genel ARPM Hesaplama Yöntemi: Toplam Ses Geliri / Abonelerin Oluşturduğu Toplam Trafik
17 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
14
15
BTHK | 27
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
MoU 18 terimi ‘Minutes of Usage’ yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil
telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge olup bir abonenin
aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde ülkemiz, Avrupa
Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamları
paylaşılmaktadır. (Şekil R)
Kaynak: GSMA Mobile Economy 2014 & Wireless Intelligence
205
201
DAKİKA
Şekil R
AVRUPA
DAKİKA
901
DAKİKA
A.B.D.
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
18 MoU değerleri aktif kullanıcıların görüşme süresi ortalamasını dakika olarak veren bir değer olduğu için değerler toplam hat
sayısından ses hizmetine açık olmayan mobil hatlar (M2M hatları ve mobil bilgisayardan internet hatları gibi yalnızca veri iletmek
amaçlı kullanılan hatlar) düşülerek hesaplanmaktadır.
28 | BTHK
Şekil S’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2013 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren gerçekleşen
çeyreklik MoU değerleri aylık bazda verilmektedir. 2016 yılı birinci çeyrek itibarıyla K.K.
Turkcell’in MoU değeri 215 dakika ve Telsim’in ise 195 dakika olarak gerçekleşmiştir 19.
Kaynak: BTHK
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay20
273
Endüstri Ortalaması
(Faturalı)
Genel MOU
215
195
163
Genel MOU
Endüstri Ortalaması
(Ön Ödemeli)
Q1 2016
Q3 2013
Şekil S
Şekil Ş’de bazı Avrupa ülkeleri ile ülkemizdeki ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer
verilmektedir. 2016’in birinci çeyreğinde 205 dakika olan ortalama aylık mobil dakika kullanımı
diğer Avrupa ülkelerinde gerçekleşen (2015 4. Çeyrek verileri) ile aşağıda kıyaslanmaktadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye & MCA
KKTC ve AB’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme,
Ortalama, 2016 1. Çeyrek, Dk./Ay
KKTC
AB ORTALAMASI
112
İsviçre
137
Portekiz
117
160
Hollanda
Malta
164
Avusturya
126
166
Belçika
Almanya
192
İngiltere
201
Avrupa
Ortalaması
203
Danimarka
250
Yunanistan
204
250
İtalya
Finlandiya
292
Norveç
205
307
İsveç
İspanya
329
Fransa
KKTC
399
Türkiye
205
AVRUPA
Şekil Ş
19
20
Genel MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafiği/ Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 29
Aşağıdaki şekilde (Şekil T), 2009 yılının ikinci çeyreğinden günümüze kadar çeyrek dönemler
itibarıyla gerçekleşen Avrupa ve Türkiye aylık ortalama mobil telefon kullanım sürelerine yer
verilmektedir. Ülkemize ait aylık ortalama mobil telefon kullanım süreleri ise Kurumumuzun
kuruluş tarihi dolayısı ile 2012 yılı üçüncü döneminden itibaren elimizde bulunmaktadır.
Kaynak: GSMA Wireless Intelligence & BTK Türkiye
KKTC, Türkiye ve AB’de Mobil Abone Başına Ortalama Görüşme,
Ortalama, Dk./Ay
399
205
201
Q1 2009
Q1 2016
Şekil T
Üstteki şekilde görülebileceği üzere, Türkiye ortalama görüşme süresi 2009 yılı ikinci
döneminde Avrupa ortalamasının üzerine geçerek, günümüze dek Avrupa ortalamasından
yüksek seyretmiştir. Öte yandan ülkemiz MoU değerleri (endüstri ortalaması), Avrupa
ortalamasının üzerinde olsa da, Türkiye MoU değerlerinin (endüstri ortalaması) altında
seyretmektedir.
30 | BTHK
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Aşağıda 2016 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan
ülkelere yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye,
İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan olmuştur. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen
ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralanmaktadır.
↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
↑↓
↑↓
İNGİLTERE
#2
TÜRKİYE
#1
↑
PAKİSTAN
#4
↑
TÜRKMENİSTAN
↑↓
#5
NİJERYA
#3
Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin
ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan ve Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede
bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülmektedir.
BTHK | 31
KISA NUMARALAR
Şekil U’da 2016 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla aranan (arama sayısına göre)
kısa numaralar görülmektedir. Buna göre, 2016 yılının birinci çeyreğinde en fazla aranan kısa
numaralar arasında 600 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 155 (Polis İmdat), 192 (Bilinmeyen
numaralar) ve 166 (Meteoroloji) yer almaktadır.
Kaynak: BTHK
En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2016 1. Çeyrek
166
600
192
155
Şekil U
32 | BTHK
SMS – SHORT MESSAGING SERVICE
2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına Şekil Ü’de yer
verilmektedir. Buna göre aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 Milyon adet
iken, 2016 yılının birinci çeyreğine kadar geçen 3 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşamış,
sonuç olarak yaklaşık %14’lük artışla 31.93 Milyon adet seviyesine gerilemiştir. SMS sayıları
çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2015 yılının dördüncü çeyreğinde
SMS sayısı yaklaşık 38.33 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %16.7’lik düşüşle
31.93 Milyona gerilemiştir.
Kaynak: BTHK
Çeyreklere Göre Gönderilen Mobil SMS Miktarı, Milyon Adet
Q1 2013
37,33
45,03
43,92
58,76
46,23
49,74
38,62
45,76
37,62
47,09
Q1 2016
30,98
38,33
+
31,93
Şekil Ü
BTHK | 33
AKILLI TELEFON VE DATA KULLANIMI
Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen
artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, aşağıdaki şekilde,
ülkemizde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılar tarafından bildirilmiş olan, 2013 yılı
ilk çeyreğinden 2016 yılı birinci çeyreğine kadar geçen dönemde, abonelerin akıllı cihaz
kullanım oranları ve cihazlarında kurulu olan işletim sistemine yer verilmektedir. (Şekil V)
Kaynak: BTHK
Akıllı Cihaz Kullanım Sayıları
+25,255
+18,888
+20,378
+20,520
+28,061
Kurumumuz 21
tarafından verilen
cihaz ithal izinleri
+31,435
264.534
+17,386
+18,522
232.480
205.694 208.346 205.411
+18,378
155.684
125.469
114.914
288.571
+22,107
+26,934
+26,904
Kullanımdaki akıllı
cihazlar
+12,681
166.969
175.771
178.172
132.493
2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2016-1
iOS (APPLE)
ANDROID
BLACKBERRY OS
WINDOWS PHONE
DİĞERLERİ
Şekil V
Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine
kıyasla yaklaşık olarak %151’lik bir artış yaşandığı görülebilmektedir. Aynı şekilde, 2016 yılının
birinci çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %9’luk bir artışın
yaşandığı gözlemlenmektedir.
21
Kurumumuz tarafından verilen toplam izin adedi akıllı ve akıllı olmayan cihazların tümünü içermektedir.
34 | BTHK
“2013 yılında 115 bin akıllı
telefon ve tablet kullanıcısı
bulunurken, 3 yıllık bir sürede
%151’lik artışla 2016 ilk
çeyreği itibarıyla 288 bin’i
aşmıştır”
2014 yılı birinci çeyreğinden 2016 yılı birinci
çeyrek sonuna kadar Kurum tarafından ithal izni
verilen IMEI’li cihaz sayısı 328,125 adettir. Söz konusu cihazlar içerisinde yer alan, IMEI kullanan
fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS
makinesi, araç takip cihazları gibi aygıtlar genel toplamdan düşüldüğünde, söz konusu rakamın
196,681 olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde (Şekil Y), ithal izni verilen kişisel kullanım
cihazların marka ve dönemlere göre dağılımı gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
Kurum Tarafından İthal İzni Verilen Cihazlar 22
31.435
28.061
25.225
22.107
17.386
20.520
10.070
7.444
4.887
10.897
2.498
6.856
17.598
12.749
18.888
12.681
7.556
19.289
20.378
4.430
2.343
19.544
2.153
9.238
12.310
13.999
13.921
1.550
1.761
1.943
2.997
1.290
1.348
1.802
3.159
2.546
2014-1
2014-2
2014-3
2014-4
2015-1
2015-2
2015-3
2015-4
2016-1
iOS (APPLE)
ANDROID
BLACKBERRY OS
WINDOWS PHONE
DİĞERLERİ
Şekil Y
22 IMEI kullanan fakat kişisel kullanım cihazı (akıllı ve akıllı olmayan cihazlar) kategorisinde olmayan POS makinesi, araç takip cihazları
gibi aygıtlar dâhil edilmemiştir.
BTHK | 35
2008 yılında kullanılmaya başlanan ve bu yılın son çeyreği itibarıyla sekiz yıla yakın bir süredir
3G hizmetlerini sunan mobil haberleşme sağlayıcılardan elde edilen verilere göre, mobil
bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %0,3 oranında
artarak 308,024’e yükselmiştir.
Şekil Z’de mobil haberleşme sağlayıcıların 2016 birinci
çeyrek itibarı ile abone profiline (2G ve 3G toplam) yer
verilmekte ve bu sayılar, geçmiş dönemler halinde
belirtilmektedir. Buna göre, birinci çeyrekte toplamda
153,782 aktif 2G ve 308,024 aktif 3G abonesi
bulunmaktadır. Aktif 3G kullanıcıların sayısı, aktif 2G
kullanıcılarının önüne seyretmektedir.
Kaynak: BTHK
Toplam Aktif Abone Sayısı (Teknoloji Bazında)
308.024
307.115
297.860
288.902
287.582
281.414
255.509
247.738
243.150
197.742
202.235
197.436
182.609
%48,5 %50,3
%49,0 %48,0 %54,6 %56,3 %58,8 %62,9 %62,3 %63,1 %64,4 %64,5
%66.7
3G
153.782
169.022
164.397
169.125
174.102
166.024
178.987
192.629
202.049
213.967
210.281
195.042
193.714
%51,5 %49,7 %51,0 %52,0 %45,4 %43,7 %41,2
%37,1 %37,7 %36,9 %35,6 %35,5
%33.3
2G
Q1 2013
Şekil Z
36 | BTHK
Q1 2016
Şekil AA’de 3G hizmetlerine ilişkin ek detaylı veriler yer almaktadır. 2016 yılı birinci çeyreğinde
3G cepten internet kullanan abone sayısı 299,117’ye ulaşırken; 3G mobil bilgisayardan internet
hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 8,907’de 23 kalmıştır. 2016 yılı birinci çeyrekte
toplam bant hacmi talebi ise 5,227 Gbit olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Mobil Genişbant Kullanıcıları, Gbit
4.041 4.341 4.277
1.939 2.020 1.835
2.194
4.921 5.227
% 764
2.785
605 763 659
İnternet Bant Talebi
13.188 11.830
11.369
10.026 8.907
29.151
16.946 16.809
299.117
277.072
274.394
252.263
239.505
230.929
226.204
175.253
179.079
173.925
157.344
7.483
297.089
14.714 13.437
286.491
7.366
16.004
%3
Mobil İnternet
%97
Cepten İnternet
Q1 2013
Q1 2016
Şekil AA
2014 ve 2015 hariç, faturalı hatlar için mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, ön ödemeli
için mobil internet hizmeti alan abone sayısı toplanmıştır. 2014 öncesi kullanılan cepten internet abone sayısı varsayımsal olarak
hesaplanmıştır.
23
BTHK | 37
Cep telefonundan internet kullanımına bakılacak olursa, Şekil AB’de cepten internet
abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Buradaki dağılıma göre aboneler
tarafından en fazla tüketim%29.7’lik oran ile 1-4 GB ve %17.8 ile 250 MB – 1 GB kullanım
aralıklarında yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, mobil bilgisayardan internet abonelerinin
kullanım miktarına göre dağılımı da verilmektedir. Şekil incelendiğinde 50 MB ve altı kullanımı
olan abonelerin oranının yaklaşık olarak %38.4 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren
50-100 MB aralığında ise abonelerin %2.2’si bulunmaktadır.
Kaynak: BTHK
Mobil Cepten Ve Bilgisayardan İnternet Abonelerinin
Kullanıma Göre Dağılımı
%21,4
> 8 GB
%13,1
%11,9
%13,1
4 GB-8 GB
%14,2
1 GB-4 GB
%29,7
%8,6
250 MB-1 GB
%17,8
100 MB-250 MB
%3,4
%6,0
50 MB-100 MB
%2,2
%3,2
0-50 MB
Şekil AB
38 | BTHK
Mobil İnternet
Cepten İnternet
%38,4
%17,1
İSTASYON DAĞILIMI
Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon
sayılarına ve ilgili istasyonların ilçe bazında dağılımlarına aşağıdaki şekilde yer verilmektedir.
İlgili şekilde (Şekil AC), 2016 yılı birinci çeyrek itibarı ile kurulu istasyonların sayıları yer
almaktadır. Toplam istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den
603’e çıkmıştır.
Kaynak: BTHK
Baz İstasyonlarının İlçelere Göre Dağılımı,
2016 - 1. Çeyrek24
184
52
70
603
115
182
LEFKOŞA MAĞUSA GİRNE GÜZELYURT İSKELE
TOPLAM
21
Şekil AC
24
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 39
2.2
Sabit Haberleşme
Sektörü
2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık %26.2
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 88,555 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı
bulunmaktadır. Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı
KKTC Telekomünikasyon Dairesi’dir. Aynı dönemde, Telekomünikasyon Dairesi’nin
sabit telefon gelirleri yaklaşık 12.28 Milyon ₺ 25 olarak gerçekleşmiş olup bir önceki
döneme göre %6.97 oranında artmıştır.
2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla 88,555 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon
oranı bir önceki çeyreğe göre %2.7 oranında azalmış olup, 2015 yılının birinci çeyreğine göre
ise %3.8 azalarak yaklaşık %26.2 26 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizin ortalama hane halkı
büyüklüğünün 2.95 27 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin
azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür.
Kaynak: BTHK
Sabit Abone Sayısı Ve Penetrasyon, 2016 1. Çeyrek
%33
%32,5
%32,1
%30,9
%30,6
%30,0
%29,6
%29,2
%28,9
Q4 2013
Şekil AÇ
88.555
97.734
97.590
98.030
97.882
98.151
98.154
100.819
100.696
101.157
%26,2
Q1 2016
Telekomünikasyon Dairesi’nin gelir verileri geriye dönük olarak güncellenmiştir.
KKTC 2011 De-facto nüfusu 294,600 olup, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin olarak nüfus DPÖ tarafından projeksiyon alınarak
hesaplanmıştır. (2013 DPÖ Projeksiyonu: 306,368 & 2014 DPÖ Projeksiyonu: 320,884 & 2015 Projeksiyonu: 338,537 & 2016
Projeksiyonu: 342,587)
25
26
27
DPÖ Verisi – 2011 Nüfus sayımı sonuçlarına göre
40 | BTHK
Kaynak: BTHK
Aşağıdaki Şekil AD’de sabit ses
aboneliği
yanında,
Telekomünikasyon
Dairesi’nin
altyapısını sunmakta olduğu xDSL
teknolojisine dayalı hizmetlerden
yararlanan
aboneler
görülmektedir.
Burada
görülebileceği üzere, 88,555 kayıtlı
abonenin 20,481 tanesi ilgili
hizmetlerden yararlanmakta, bu
rakam da toplam ses abonelerinin
yaklaşık olarak %23.1’ine denk
gelmektedir. Ön ödemeli (chip)
kartlar ve data devreleri (2,238) ise
kayıtlı aboneler içerisinde %2.5
paya sahiptir.
xDSL Aboneler
%2,5
%23,1
%74
65,836
SADECE SES
Sabit telefon hizmetlerini sunan
KKTC Telekomünikasyon Dairesi
(Telekomünikasyon Dairesi) ön
ödemeli (chip) kartlar ile de son
kullanıcılara
arama
hizmetleri
SES + xDSL – 210,428
sunmaktadır. Telekomünikasyon
Dairesinin 2016 yılının birinci
CHIP KART + ÖZEL DEVRELER – 2,238
çeyreği itibarıyla sattığı toplam ön
Şekil AD
ödemeli kart adedi 18,710 olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesi’nin Toplam Ön Ödemeli Kart Satış
Adedi
84.185
↓%16
70.307
↓%3
↓%19
67.907
↓%35
↓%39
55.067
↓%13
35.535
21.604
Q3 2014
Şekil AE
18.710
Q1 2016
BTHK | 41
SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ
2015 yılının dördüncü çeyreğinde yaklaşık 62.79 Milyon dakika olan Telekomünikasyon
Dairesi’nin ses trafiği, 2016 yılının birinci çeyreğinde 64.15 Milyon dakika olarak gerçekleştiği ve
bir önceki döneme göre yaklaşık olarak %2.2 oranında arttığı, geçen senenin aynı dönemi ile
kıyaslandığında ise %7.8 oranında azaldığı görülmektedir. Sabit trafik hacmindeki bu değişim
dönemler itibarıyla Şekil AF’de verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesinin Dönemlere Göre Toplam
(Giden/Originating + Gelen/Terminating) Trafiği, Milyon Dakika
266,58 265,14
81,44 80,99
286,52
278,78
255,70
82,16
75,98
297,56 286,26
294,08
265,35
267,46
+
73,07
69,60
68,38
69,32
62,79
64,15
Telekomünikasyon Dairesi
Q1 2016
Q4 2013
Şekil AF
2016 1. Çeyrek
“2016 yılının birinci dönemine
ait trafik bilgileri
incelendiğinde toplam trafiğin
%82’sini mobil, %18’inin ise
sabit şebekede gerçekleştiği
görülmektedir. Geçen yılın
aynı döneminde toplam trafik
dağılımı %79 mobil - %21 sabit
olmuştur. ”
42 | BTHK
2015 1. Çeyrek
Çeyrek dönemler itibarı ile Telekomünikasyon Dairesinin şebekesinde gerçekleşen trafik
dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki Şekil AG’de, 2015 yılının dördüncü döneminde %36.8
olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 2016 yılı birinci çeyrek döneminde %37.2
olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte 2015 yılının dördüncü çeyreğinde toplam
trafiğin %36.4’ünü oluşturan mobile doğru trafik (K.K. Turkcell + Telsim) 2016 yılının birinci
çeyreğinde %35.6 seviyesine gerilemiştir. Sabit şebekede üretilen ve alınan son 5 dönemdeki
toplam trafik dağılımına aşağıda yer verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Telekomünikasyon Dairesi’nin Trafik Dağılımı, Giden/Originating +
ŞEBEKE İÇİ
YURTDIŞI
KKTCELL
TELSİM
91K
90K
90K
93K
92K
8,0
8,3
10,2
8,1
7,9
15,1
15,7
15,0
14,8
14,9
19,7
18,6
19,4
16,7
17,5
26,8
25,8
24,6
23,1
23,8
Gelen/Terminating Milyon Dakika, (K=Bin)
DİĞER
Şekil AG
BTHK | 43
SABİT PAZARDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AĞ) 2011 yılından 2015 yılına kadar gerçekleşen sabit
telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen net satış bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir.
Elde olan 4 yılın verisi birbiri ile kıyaslandığında, sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon ₺ olarak
gerçekleşirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon
₺’ye yükselmiştir. 2014 yılının sonunda sabit gelirler 50.70 Milyon ₺’ye ulaşarak 2012 senesine
kıyasla %35.2 oranında artmıştır 28. 2015 yılı sonunda sabit gelirler 47.8 Milyon ₺ olarak
gerçekleşmiş, 2014 senesine kıyasla %5.7 oranında gerilemiştir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibariyle Sabit Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺ 29
↑%35
↑%10
33,98
2011
Şekil AĞ
50,70
↓%5.7
47,80
37,50
2012
2014
2015
Çeyrek verilere bakıldığında, 2016 yılının birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesinin
toplam gelirleri 12,276,843.15 ₺ olarak gerçekleşmiş, bir önceki döneme kıyasla (11,477,010.07 ₺
- 2015 4. Çeyrek) %6.9 oranında artmıştır. Diğer sayfadaki Şekil AH’de sabit pazarda
Telekomünikasyon Dairesi’nin son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.
Aynı şekilde, Telekomünikasyon Dairesi’nin son iki çeyrekteki (2016 birinci çeyrek ve 2015
dördüncü çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer
almaktadır. Buna göre Telekomünikasyon Dairesi’nin abonelik, data abonelik, PSTN, data
devresi ve erişim gelirleri bir önceki döneme göre artış gösterirken, altyapı ve parselasyon,
xDSL, GSM arabağlantı, Daire üzerinden yapılan yurtiçi ve uluslararası trafik taşıma, kartlı
telefon ve rehberlik hizmeti gelirlerinin azaldığı gözlemlenmektedir. En yüksek düşüş, %46
(365,327 ₺ - 2015 4. Çeyrek & 194,558 ₺ - 2016 1. Çeyrek) ile altyapı ve parselasyon
hizmetlerinden elde edilen gelirlerinde yaşanmıştır.
KKTC Telekomünikasyon Dairesi tarafından Kurumumuza sunulmuş olan 2014 gelirleri güncellendiğinden, söz konusu veri bu
dönemde değişmiştir.
29 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
28
44 | BTHK
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2016 – 1. Çeyrek, Milyon ₺
₺
4,25
3,79
1,83
0,93
0,92
xDSL
DATA
DEVRESİ
0,44
0,12
PSTN
(SES)
ABONELİK
(SES)
CHIP KART
ERİŞİM
ARABAĞLANTI
& DİĞER
2015 – 4. Çeyrek & 2016 - 1. Çeyrek
0,92
0,93
0,12
0,44
2016 1. Çeyrek
1,83
3,79
4,25
12.3 Milyon ₺
CHIP KART
0,84
0,98
0,20
0,67
2015 4. Çeyrek
1,63
ARABAĞLANTI
& DİĞER
3,07
xDSL
DATA DEVRESİ
11.5 Milyon ₺
4,14
ERİŞİM
ABONELİK
PSTN (SES)
Şekil AH
2015 dördüncü çeyrekte toplam gelirlerin %36.1’ini oluşturan PSTN hizmetlerinin 2016 birinci
çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %34.6 seviyesine gerilemiştir. 2015 dördüncü çeyrekte
toplam gelir içinde %26.7’lik bir paya sahip olan abonelik gelirlerinin, 2016 birinci çeyrekte
toplam gelir içindeki payı %30.8’e yükselmiştir. 2015 dördüncü çeyrekte chip kart gelirleri,
toplam sabit gelirlerin %1.8’i iken; aynı hizmetin payı 2016 birinci çeyrekte %1’e gerilemiştir.
BTHK | 45
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil AI’de Telekomünikasyon Dairesi’nin ses hizmetlerine ilişkin 2013 son çeyrekten ve 2016
yılı birinci çeyreğe kadar gerçekleşen aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User:
Abone Başına Aylık Ortalama Gelir) değerlerine yer verilmektedir. 2016 yılı birinci çeyrek
verilerine göre Telekomünikasyon Dairesi’nin abone başına aylık geliri 43.93 ₺ 30 olarak
gerçekleşmiştir. Ses ve Data ARPU rakamları incelendiğinde 2016 birinci çeyrekte
Telekomünikasyon Dairesinin ses ARPU’sunun 29.56 ₺ ve Data ARPU’sunun ise 57.45 ₺ olduğu
görülmektedir. 31
Kaynak: BTHK
SABİT ARPU, (₺/Ay)32
Q4 2013
57,45
Data
43,93
Genel ARPU
29,56
Ses
Q1 2016
Şekil AI
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Ortalama Kayıtlı Abone Sayısı
Ses ARPU: Toplam Ses Geliri / Ortalama Aktif Ses Hattı Sayısı - Data ARPU: Toplam Data Geliri / Dönem Ortalama Data Abone
Sayısı
32 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır. Telekomünikasyon Dairesi tarafından 2016 1.
Çeyrekte gerçekleşen borçlu hatların kapatılması işlemi, abone sayısında düşüşe, dolayısı ile ARPU'da artışa yol açmıştır.
30
31
46 | BTHK
AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU)
Şekil AJ’de 2013 yılı son çeyreği ve 2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla sabit telefon abonelerine
ait MoU (Minutes of Usage - Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri
gösterilmektedir. 2016 yılı ilk üç aylık döneminde 236 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU 33,
bir önceki döneme (219) göre %7.7 oranında artmıştır.
Kaynak: BTHK & BTK TÜRKİYE
233
DAKİKA
134
DAKİKA
Kaynak: BTHK
Sabit MOU, Dakika/Ay34
276
236
Q4 2013
Q1 2016
Şekil AJ
MOU MINUTES OF USAGE
MOU ABONE BAŞINA AYLIK ORTALAMA KULLANIM
33
34
MOU Hesaplama Yöntemi: Toplam Dönem Trafiği/ Ortalama Kayıtlı Ses Hattı Sayısı
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 47
EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER
Aşağıdaki çizimde, 2016 yılı birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla
trafik gönderilen ve alınan ilk üç ülkeye yer verilmektedir. Bu üç aylık dönemde en çok trafik
gönderilen ülkeler Türkiye,
İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya olmuştur.
Telekomünikasyon Dairesi hatlarına en fazla çağrı gönderen ülkelere bakıldığında ise ilk üç
sırayı yine Türkiye, İngiltere, Doğu Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın aldığı görülmektedir.
↑ EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN ÜLKELER
↓ EN FAZLA TRAFİK ALINAN ÜLKELER
↑↓
↑↓
İNGİLTERE
#2
TÜRKİYE
#1
↑↓
DOĞU AVRUPA
& RUSYA
48 | BTHK
#3
KISA NUMARALAR
Şekil AK’de 2016 yılı birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla aranan
(arama sayısına göre) 3 kısa numara görülmektedir. Buna göre, 2016 yılının birinci çeyreğinde
en fazla aranan kısa numaralar, 192 (Bilinmeyen numaralar), 161 (Telekomünikasyon Dairesi
Arıza) ve 163 (Telekomünikasyon Dairesi Borç Sorgulama) olmuştur.
Kaynak: BTHK
En Sık Aranan Kısa Numaralar,
2016 1. Çeyrek
192
161
163
Şekil AK
BTHK | 49
2.3
Sabit İnternet ve
Genişbant Sektörü
2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla sabit genişbant internet pazarında, Dünya ve Avrupa
eğilimleri ile doğru orantılı olarak gerek haberleşme sağlayıcı bazında, gerekse artan
kullanım miktarı bakımından artış olduğu gözlemlenmektedir. 2016’nın birinci
çeyreğinde gerçekleşen rakamlara bakılacak olunursa, ülkemizde 31 adet
yetkilendirilmiş ve aktif olan internet servis sağlayıcısı (İSS) bulunmaktadır. Aşağıdaki
şekilde (Şekil AL), haberleşme sağlayıcıların yıllar itibarı ile yetkilendirme kırılımına yer
verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıl Bazında Yetkilendirilen İnternet Servis Sağlayıcılar
5
2015
2014
2013
2012
Şekil AL
50 | BTHK
16
3
MEVCUT
YETKİLENDİRİLMİŞ
5
2
SABİT İNTERNET HİZMET TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIM
2016 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla ülkemizde 66,963 35 sabit genişbant internet abonesi
bulunmaktadır. Bir önceki dönem ile kıyaslanacak olursa, geçtiğimiz üç aylık dönemden
günümüze dek sabit genişbant abone sayısında %0.7’lik bir düşüş (2015 - 4. Çeyrek’te 67,433
abone) meydana geldiği görülmektedir. Genişbant olmayan Dial-Up abone sayısı geçmişe
kıyasla ciddi derecede azalmış ve yapılan bildirimlere göre ülke çapında 6 aboneye (2014
yılsonu itibarı ile 32 abone) inmiştir. Sabit İnternet ve genişbant abonelerinin, kullanmakta
oldukları hizmet türüne göre dağılımlarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. (Şekil AN)
Kaynak: BTHK
Fiber
Sabit İnternet Abone Sayıları,
2016 – 1. Çeyrek
2.836
21.854
2.689
21.854
6.120
21.261
6.350
21.110
57
6
7,503
Dial-Up
36
5.896
21.021
5.799
20.954
5.811
20.691
7.333
Hotspot
21.526
20.481
xDSL
32.058
33.115
32.796
34.705
35.708
37.330
40.562
38.399
38,838
Wireless
Q1 2014
Şekil AN
Q1 2016
Şekil AO’da ise 2016 yılı birinci çeyrek itibarıyla sabit internet ve
genişbant abonelerinin hizmet türüne göre dağılımları yer
TOPLAM ABONE:
almaktadır. Buna göre, toplam sabit internet abonelerinin %89’luk
oranı, hizmet türü olarak Wireless veya xDSL teknolojilerini
kullanmaktadır. Detaylı bakılacak olursa, en fazla tercih edilen sabit
bağlantı yöntemi, %58 ile Wireless olurken, ikinci sırada %30.6 ile
xDSL gelmektedir. Abonelerin %11.2’si bağlantı yöntemi olarak
Hotspot’u tercih ederken, Fiber kullanımı bu dönemde de sadece kurumsal müşteriler bazında
sınırlı kalarak %0.09 ile en az yararlanılan genişbant hizmet türü olmuştur.
66,693
35 Toplam abone sayısı, internet servis sağlayıcılarından ve Telekomünikasyon Dairesi’nden değişik dönemlerde sunulan çoklu
verilerden derlenerek tespit edilmiştir.
36 Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
BTHK | 51
Kaynak: BTHK
Sabit İnternet Abonelerinin Hizmet Türüne Göre Dağılımı, %
≈ %89
58,0
30,6
11,2
xDSL
DIAL-UP
0,12
0,09
0,01
WIRELESS
FIBER
HOTSPOT
DİĞER
Şekil AO
Şekil AP’de xDSL abone sayılarının üçer aylık dönemler itibarıyla seyrine yer verilmektedir. 2013
yılı son çeyreğinde 22,246 olan abone sayısı, 2016 yılı birinci çeyreğinde 20,481’e gerilemiştir.
Ülkemizde xDSL abonelerine ağırlıklı olarak ADSL az sayıda da G.SHDSL (124) teknolojileri ile
hizmet sunulmaktadır. Aynı şekilde kartlı/ön ödemeli ve Data devresi aboneleri de dönemler
halinde verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Toplam Data Abone Sayıları
994
1.112
1.112
1.112
1.112
1.114
1.114
1.114
1.128
1.128
1.287
1.248
1.266
1.245
1.239
1.198
1.260
1.111
1.103
1.110
22.246 21.631 21.854 21.261 21.110 21.021 20.954 20.691 21.526 20.481
KARTLI/ÖN
ÖDEMELİ
DATA DEVRESİ
xDSL
Q4 2013
Şekil AP
52 | BTHK
Q1 2016
Şekil AR’de İSS’lerin abone portföyü bireysel (özel kişilik)/kurumsal (tüzel kişilik) ayrımında
incelenmektedir. Toplam abonelerin yaklaşık %97.2’si bireysel, %2.8’i ise kurumsaldır.
Kaynak: BTHK
Abonelerin Bireysel-Kurumsal Bazda Ayrımı,
%, 2016 - 1. Çeyrek
%97,2
%2,8
KURUMSAL
BİREYSEL
Şekil AR
SABİT İNTERNET GENİŞBANT BAĞLANTI HIZLARI
Şekil AS’de sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir.
Buna göre 2016 yılı birinci çeyrekte ülkemizde sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %34’ünün
2 Mbit/s hızını tercih ettikleri görülmektedir. Bunu, %30 ile 4 Mbit/s hızı tercih eden aboneler
izlemektedir. 1 Mbit/s hızında bağlantıları tercih eden abonelerin oranı da yaklaşık %20 olup, 4
Mbit/s – 10 Mbit/s arası hız tercih eden abonelerin oranı yaklaşık %3.5’dir. Bu dönemde 10
Mbit/s ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı %8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kaynak: BTHK
Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, Mbit/s,
2016- 1. Çeyrek
33,90
30,54
20,37
7,75
2,71
1,18
0.5
1
2
3
4
1,07
1,86
0,46
5
8
10
>10
Şekil AS
BTHK | 53
SABİT GENİŞBANT İNTERNET PAZARINDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil AT) 2011 yılından 2015 yılına kadar gerçekleşen sabit internet ve
genişbant hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine yıllık olarak yer verilmektedir. İSS’lerin
2015 yılı gelirleri bir önceki yıla (16,090,333.37 ₺) göre %15 artarak 18,415,628.18 ₺ seviyesinde
gerçekleşmiştir. 2012 yılı gelirleri (8,669,816.20 ₺) ile kıyaslanacak olursa %112.4 artışın olduğu
gözlenmektedir.
Kaynak: BTHK
Yıllar İtibarıyla Sabit İnternet Hizmetlerden Elde Edilen Gelir,
Milyon ₺
↑%40
↑%3.1
↑%32
↑%15
18,42
16,05
11,47
8,41
8,67
2011
2012
2013
2014
2015
Şekil AT
2016 yılı birinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 5,367,156.17
₺ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı birinci üç aylık dönemi incelendiğinde, internet servis
sağlayıcılarının dönemsel gelirinin bir önceki döneme kıyasla (4,791,483.16 ₺) %12 oranında
arttığı görülmektedir. Diğer sayfadaki Şekil AU’da sabit genişbant pazarında yer alan
haberleşme sağlayıcıların son çeyrekteki net gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir.
Aynı şekilde, internet servis sağlayıcıların son iki çeyrekteki (2016 birinci çeyrek ve 2015
dördüncü çeyrek) gelir getiren farklı hizmetlerinin, toplam geliri üzerinde olan dağılımı yer
almaktadır. Buna göre xDSL, Wireless ve Fİber gelirleri bir önceki döneme göre artış
gösterirken, Hotspot ve diğer gelirlerin azaldığı gözlemlenmektedir. Dial-up hizmetlerinden bu
dönemde gelir elde edilmemiştir.
54 | BTHK
Kaynak: BTHK
Gelir Dağılımı,
2016 – 1. Çeyrek, Bin ₺
3.996
627
xDSL
0,00
DIAL-UP
WIRELESS
203
180
361
FIBER
HOTSPOT
DİĞER
2015 – 4. Çeyrek & 2016 - 1. Çeyrek
182
197
382
180
203
361
2016 1. Çeyrek
FIBER
627
5.37 Milyon ₺
3.996
2015 4 Çeyrek
611
HOTSPOT
3.421
DİĞER
xDSL
4.79 Milyon ₺
WIRELESS
Şekil AH
2015 dördüncü çeyrekte toplam gelirlerin %71.4’ünü oluşturan Wireless hizmetinin 2016 birinci
çeyrekte toplam gelirlerdeki payı %74.5 olmuştur. 2015 dördüncü çeyrekte toplam gelir içinde
%12.8’lik bir paya sahip olan xDSL gelirlerinin, 2016 birinci çeyrekte toplam gelir içindeki payı
%11.7’ye gerilemiştir.
BTHK | 55
ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU)
Şekil AU’de İnternet Servis Sağlayıcıların
sunduğu
sabit
genişbant
internet
hizmetlerine ilişkin 2014 yılı başından 2016
birinci çeyreğe kadar gerçekleşen aylık
bazda ortalama ARPU (Average Revenue
per User: Abone Başına Aylık Ortalama Gelir)
değerlerine yer
verilmektedir.
2016 yılı birinci
çeyrek verilerine
göre
İSS’lerin
abone
başına
aylık geliri 26.62 ₺ 37 olarak gerçekleşmiştir.
23.71 ₺ idi.
Kaynak: BTHK
Sabit Genişbant İnternet’te ARPU, (₺/Ay) 38
34,49
Wireless
26,62
9,95
8,08
Q1 2014
Genel ARPU
xDSL
Hotspot
Q1 2016
Şekil AÜ
Değişik genişbant hizmet türlerine göre, sektörün ARPU rakamları incelendiğinde 2016 birinci
çeyrekte ortalama Wireless ARPU’sunun 34.49 ₺, Hotspot ARPU’sunun 8.08 ₺ ve son olarak
xDSL ARPU’sunun 9.95 ₺ olduğu görülmektedir.
ARPU AVERAGE REVENUE PER USAGE
ARPU ABONE BAŞINA ORTALAMA GELİR
37
38
ARPU Hesaplama Yöntemi: Toplam Gelir / Kayıtlı Abone Sayısı Dönem Ortalaması
Tarihsel verileri gösteren detay tablosu raporun son bölümünde bulunmaktadır.
56 | BTHK
Şekil AU’de ülkemiz ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel
bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Haziran 2015
itibarıyla DSL için %13.7 ve Fiber için %5.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde ise Mart
2016 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %6.1 ve Fiber için %
0.02 seviyesinde olduğu görülmektedir.39
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları,
%
KKTC
Şili
Meksika
Polonya
Türkiye
Macaristan
ABD
Çek Cumhuriyeti
Slovak Cumhuriyeti
Kanada
Portekiz
İsrail
Finlandiya
Belçika
Slovenya
İrlanda
OECD
Avusturya
Estonya
Hollanda
İtalya
ispanya
Avustralya
Japonya
Norveç
İsveç
Almanya
Danimarka
Kore
Lüksemburg
Birleşik Krallık
Yunanistan
Yeni Zelanda
İsviçre
Fransa
İzlanda
0,02
6,1
5,6 0,7
1,0
6,5
0,9
7,2
2,0
9,0
4,2
8,4
3,0
9,5
4,1
9,1
6,0
8,7
1,9
13,5
6,9
10,3
17,3
1,2
16,4
0,1
17,8
6,3
11,8
0,1
18,5
5,2
13,7
0,4
18,5
9,5
10,7
4,7
17,3
1,2
21,3
4,7
18,0
1,8
21,6
21,3
2,8
12,1
13,9
15,8
12,0
28,4
9,4
20,2
26,8
3,1
26,2
30,3
30,4
28,3
27,8
33,5
27,3
FİBER
0,5
3,8
2,4
0,1
7,1
9,6
1,7
Şekil AU
39
OECD ülkelerinin verileri Haziran 2015, KKTC verileri ise Mart 2016 tarihlidir.
BTHK | 57
Şekil AÜ’de OECD ülkeleri ve ülkemizde nüfusa göre sabit ve mobil genişbant penetrasyon
oranlarına yer verilmektedir. Ülkemizde nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %19.9
iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %28.8’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı
ülkemizde %91 iken OECD ortalaması %85.5’dir. 40
Kaynak: OECD Genişbant Portalı
OECD Ülkelerinde Sabit-Mobil Genişbant İnternet Yaygınlığı, %
Finlandiya
Japonya
Danimarka
İsviçre
İsveç
Yeni Zelanda
Kore
ABD
Avustralya
Estonya
Norveç
İzlanda
Birleşik Krallık
Lüksemburg
Hollanda
İrlanda
OECD
KKTC
ispanya
Fransa
Almanya
İtalya
Slovak Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
Belçika
Avusturya
Kanada
Slovenya
Polonya
İsrail
Portekiz
Yunanistan
Şili
Macaristan
Türkiye
Meksika
31,7
138,8
29,3
130,5
41,9
112,6
50,5
103,8
34,4
118,1
32,6
117,7
38,6
106,5
32,1
111,3
27,9
114,2
28,5
104,3
39,0
92,9
37,2
92,3
37,4
84,6
33,9
85,4
41,2
75,1
27,8
86,8
28,8
85,5
19,6
91,0
28,1
80,4
39,7
68,5
36,6
65,4
24,1
75,3
22,7
76,1
28,6
69,7
36,4
61,7
28,1
67,2
35,8
54,6
27,0
49,7
18,5
57,4
25,8
49,9
28,9
45,9
MOBİL GENİŞBANT
30,5
43,8
14,6
52,6
26,9
34,4
11,8
46,1
SABİT GENİŞBANT
11,2
45,6
Şekil AÜ
40 OECD ülkelerinin verileri Haziran 2015, KKTC verileri ise Mart 2016 tarihlidir. İngiltere için FTTH, FTTB ve FTTC rakamları, veri eksikliğinden
ötürü DSL rakamına eklenmiştir.
58 | BTHK
2016 yılı birinci çeyreğinde toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme)
miktarı dönemsel olarak yaklaşık 13,853 TB olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık
%80.3’ü (11,128 TB) veri indirme, %19.7’si veri yükleme (2,725 TB) şeklinde gerçekleşmiştir. Son
bir yılda gerçekleşen toplam indirme ve yükleme miktarı ise yaklaşık olarak 49,967 TB (49.9
Petabyte) olarak hesaplanmıştır.
Buna göre, abone başına düşen indirme 56.73 GB/ay ve yükleme ise 13.89 GB/ay olarak
hesaplanmaktadır. Alttaki şekilde (Şekil AV), farklı İSS’lerin aylık toplam indirme ve yükleme
hacimleri gösterilmektedir.
Kaynak: BTHK
İSS Bazında Sabit Genişbant İnternet Kullanımı, (TB/Ay) 41
Kıbrısonline
Nethouse
Arınet Security
Multimax
Flytom
Broadmax
Xrealnet
Çağnet
Devnet
Netnice
Netway
Ensonnet
Comtech
Mahir
Netbir
Highlevel
Longson
Cypking
Towernet
Cyprus Wireless
SCNet
KKTCELL
Airmax
Fixed
Netpoint
Vodafone
163,3
53,3
43,5
286,8
35,5
260
30
213,3
22,3 182,7
27,2 170,7
33,3 150
13,7 130,6
43,3
43,3
16,7
66,7
7,9
65,7
13,1
60
14,0 46,7
28,3 28,3
33,3 20,0
16,6 35,4
4,3 45,7
23,3
22,2
22,7
16,9
18,3
12,1
12,7
1,2
700
455
YÜKLEME
İNDİRME
Şekil AV
41
2016 1. Çeyrekte veri indirme/yükleme bildirimde bulunan İSS’ler dâhil edilmiştir.
BTHK | 59
2.4
Çağrı Taşıma
Sektörü
2016 yılı birinci çeyreği itibarıyla çağrı taşıma hizmeti sunmak amacı ile Kurum
tarafından yetkilendirilmiş 3 elektronik haberleşme sağlayıcı bulunmaktadır. Kurum,
2014 yılının ilk çeyreğine dair verilerden başlayarak, 2016’nın birinci çeyreğine kadar
gerçekleşen çağrı taşıma miktarını kayıt altına almıştır.
TAŞINAN DAKİKA
Sabit şebekede çağrı taşıma hizmetine genel olarak bakıldığında, 2014 yılında 28,386,929 (28.4
milyon) dakika olarak gerçekleşen toplam transit trafik miktarı, 2015 yılında bir önceki yıla
kıyasla %4.2 artarak 29,566,838 (29.6 milyon) dakika olarak gerçekleşmiştir. Çağrı taşıma
hizmeti 2016 yılı birinci çeyrek verilerine bakıldığında ise toplam transit trafik miktarının
6,493,167 (6.5 milyon) dakika büyüklüğüne ulaştığı, bir önceki döneme göre %2.7 azalma
gerçekleştiği (2015 4. Çeyrek – 6,673,279 dakika) görülmektedir. Alttaki şekilde (Şekil AY),
haberleşme sağlayıcıların 2014 ilk çeyreğinden günümüze dek gerçekleşen trafik taşıma
verilerine yer verilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yurtdışından Taşınan Trafik (Geliş Yönüne Göre), Dakika
K=Bin & M=Milyon 8.782.098
Q1 2014
Şekil AY
60 | BTHK
Yurtdışı
4,0M
6.493.167
TR
149,5K
2,4M
146,9K
2,8M
153,1K
3,7M
6.673.279
3,1M
3,2M
138,4K
7.477.995
4,2M
3,1M
171,4K
4,5M
5,0M
5,0M
5,3M
146,4K
7.844.123
222,4K
210,2K
4,3M
215,5K
7.571.442
3,3M
35,3K
4,3M
5.451.379
1,1M
6.354.053
3,6M
7.799.399
Q1 2016
TR
Alttaki diğer şekilde ise (Şekil AZ), aynı dakika trafiği, taşınan dakikaların sonlandırıldığı
haberleşme sağlayıcıya göre belirtilmektedir.
Kaynak: BTHK
Yurtdışından Taşınan Trafik (Sonlanışa Göre), Dakika
K=Bin & M=Milyon
8.782.098
4,8M
4,7M
5,3M
4,9M
4,1M
4,0M
1,1M
1,0M
782,3K
593,5K
747,0K
842,6K
1,8M
1,8M
2,0M
1,8M
4,6M
911,0K
719,1K
942,1K
1,0M
Q1 2014
1,6M
1,2M
2,4M
3,6M
5.451.379
6.673.279 6.493.167
1,9M
6.354.053
5,2M
7.799.399 7.571.442 7.844.123
7.477.995
Q1 2016
Şekil AZ
ÇAĞI TAŞIMA PAZARINDA GELİRLER
Aşağıdaki şekilde (Şekil BA) 2015 birinci çeyreğinden günümüze kadar gerçekleşen çağrı
taşıma hizmetlerinden elde edilen gelir bilgilerine çeyrek dönemler bazında yer verilmektedir.
Çağrı taşıma gelirleri, 2015 yılında 2.93 Milyon ₺ olarak gerçekleşirken, hizmet veren
haberleşme sağlayıcıların 2016 birinci çeyrek gelirleri bir önceki döneme (742,221.12 ₺) göre
%5.1 azalarak 704,175.34 ₺ seviyesine gerilemiştir.
Kaynak: BTHK
Q1 2015
Şekil AZ
704,2
742,2
730,6
710,8
744,9
Çağrı Taşıma Hizmetinden Elde Edilen Gelir, Bin ₺
Q1 2016
BTHK | 61
Detaylı Tablolar
Kaynak: BTHK
2013-1
%17.3
%5.5
%15.9
%1.9
2013-3
%21.7
%6.7
%15.1
%9.4
2013-3
34,29
23,59
47,01
26,50
11,36
2013-4
%20.0
%4.8
%13.1
%3.3
2013-4
38.23
16.89
59.50
29.92
7.87
33,76
17,71
49,61
26,04
11,61
2014-1
%16.2
%4.4
%15.4
%3.9
2014-1
38.06
16.86
60.38
29.87
6.32
35,13
22,78
48,89
26,52
12,74
2014-2
%14.6
%6.0
%15.7
%4.3
2014-2
36.81
11.67
62.90
27.03
6.25
34,57
21,14
50,09
24,31
12,58
2014-3
%12.7
%4.7
%14.7
%3.9
2014-3
41.26
20.28
53.18
32.05
6.55
35,20
22,93
49,30
24,78
13,99
2014-4
%14.3
%4.0
%13.1
%3.5
2014-4
34.24
15.71
45.89
25.44
6.53
29,34
19,28
40,06
21,23
12,89
2015-1
%12.6
%3.4
%13.7
%2.7
2015-1
34.03
15.36
49.12
25.46
7.05
28,92
20,11
37,91
21,67
13,55
2015-2
%11.2
%4.6
%16.8
%1.9
2015-2
32.15
15.30
45.14
23.74
8.17
28,20
20,50
33,49
20,48
14,42
2015-3
%17.8
%3.4
%16.9
%4.3
2015-3
28.99
19.35
33.88
24.90
9.26
26,76
20,58
31,71
20,36
15,23
2015-4
%20.4
%2.3
%16.2
%2.1
2015-4
25.03
19.65
27.83
23.64
10.08
25,86
20,98
30,11
19,52
15,84
2016-1
%22.4
%2.6
%17.1
%2.2
2016-1
2013-2
2013-2
36,28
23,12
54,81
29,64
8,70
37.69
18.88
52.88
34.19
12.53
%23.2
%5.5
TELSİM
%14.2
%2.3
K.K. Turkcell
38,66
23,79
62,93
34,90
9,37
40.15
17.90
55.39
34.44
12.42
Mobil Abone Kayıp Oranları (Churn Rate), %
Ön Ödemeli
Faturalı
Ön Ödemeli
Faturalı
Tablo 3
Kaynak: BTHK
40.56
18.81
56.57
39.57
12.58
40.73
22.26
54.64
42.61
13.35
TELSİM
35,54
21,59
50,28
32,92
8,07
K.K. Turkcell
2013-1
Mobil ARPU, (₺/Ay)
GENEL ARPU
Ön Ödemeli
Faturalı
Ses
Data
GENEL ARPU
Ön Ödemeli
Faturalı
Ses
Data
Tablo 4
62 | BTHK
Kaynak: BTHK
0.16
0.07
0.13
TELSİM
0.12
0.11
0.14
K.K. Turkcell
2013-3
Mobil ARPM, (₺/Ay)
GENEL ARPM
Ön Ödemeli
Faturalı
GENEL ARPM
Ön Ödemeli
Faturalı
Tablo 5
Kaynak: BTHK
2013-3
K.K. Turkcell
255
-
TELSİM
236
-
0.09
0.07
0.11
2016-1
0.09
0.07
0.11
0.13
0.13
0.12
2015-4
0.10
0.08
0.12
0.12
0.09
0.13
2015-3
0.10
0.07
0.12
0.12
0.09
0.14
2015-2
0.10
0.08
0.12
0.12
0.09
0.14
2015-1
0.12
0.09
0.13
0.12
0.09
0.14
2014-4
0.12
0.09
0.14
0.13
0.11
0.15
2014-3
0.11
0.09
0.13
0.13
0.06
0.17
2014-2
0.12
0.10
0.12
0.14
0.09
0.16
2014-1
0.11
0.10
0.13
0.13
0.10
0.20
2013-4
0.14
0.10
0.18
249
-
230
-
2013-4
225
163
307
223
119
330
2014-1
221
193
307
231
184
301
2014-2
205
185
283
201
155
270
2014-3
237
193
316
215
162
292
2014-4
210
167
292
204
157
270
2015-1
205
169
278
227
181
290
2015-2
192
128
275
200
152
266
2015-3
205
121
292
223
179
283
2015-4
195
130
278
215
196
268
2016-1
Mobil Haberleşme Sağlayıcı Bazında MoU Değerleri, Dk./Ay
GENEL MoU
Ön Ödemeli
Faturalı
GENEL MoU
Ön Ödemeli
Faturalı
Tablo 6
BTHK | 63
Kaynak: BTHK
2013-1
82
59
86
24
35
2013-3
78
43
67
21
32
82
62
85
27
36
2013-4
80
43
70
21
33
81
60
88
26
36
2014-1
81
43
70
21
33
81
61
89
26
36
2014-2
81
43
70
22
33
82
64
89
26
36
2014-3
84
43
72
22
33
83
64
91
26
36
2014-4
84
43
76
24
34
83
64
91
26
36
2015-1
84
43
78
24
34
83
64
93
27
36
2015-2
84
43
80
25
34
85
67
95
27
36
2015-3
86
45
82
26
34
87
70
95
26
36
2015-4
90
45
88
26
34
92
70
96
26
36
2016-1
2013-2
82
58
84
24
35
77
43
67
21
32
77
43
67
21
31
TELSİM
82
58
84
24
34
K.K. Turkcell
77
43
67
21
32
Mobil Baz İstasyon Sayıları
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Lefkoşa
Gazi Mağusa
Girne
Güzelyurt
İskele
Tablo 7
64 | BTHK
Kaynak: BTHK
3,078,722
4,918,317
2014-1
3,114,961
5,024,695
2014-2
3,062,295
5,135,299
2014-3
3,051,510
4,727,848
2014-4
3,034,483
4,734,183
2015-1
3,048,130
4,568,375
2015-2
3,028,873
4,330,760
2015-3
123,744
19,129
3,068,465
4,144,421
2015-4
104,845
18,398
3,785,007
4,248,060
2016-1
120,728
32,608
203,907
9,912
610,299
11,240
194,558
57,378
335,398
365,326
6,400
100,935
544,650
13,311
11,200
934,665
69,671
702,831
243,314
310,995
981,795
78,857
751,570
11,534
202,100
5,000
837,367
98,378
906,649
13,849
133,179
8,600
944,220
365,176
1,010,740
13,346
229,827
6,600
980,205
42,066
1,169,506
16,497
391,861
13,200
982,065
102,204
920,662
130,395
16,913
416,043
7,200
984,810
78,324
26,103
491,823
7,800
990,555
27,937
881,984
141,197
7,402
1,017,555
24,335
896,491
52,869
1,005,840
59,363
1,831,402
838,918
1,632,089
21,426
1,483,552
834,959
1,526,869
28,223
1,463,935
859,577
1,327,006
8,748
1,177,331
877,314
1,118,697
10,567
1,030,858
12,276,843
2016-1
43.93
29.56
57.45
11,477,010
2015-4
39.37
25.30
53.26
12,004,939
2015-3
41.11
25.85
51.11
12,201,382
2015-2
41.92
27.60
52.25
12,115,619
2015-1
41.60
27.35
50.80
12,419,559
2014-4
42.59
27.46
47.78
12,744,795
2014-3
43.11
28.63
45.29
12,780,350
2014-2
42.68
28.11
44.41
12,755,815
834,007
138,991
Sabit Haberleşme Gelirleri, ₺
2014-1
42.32
27.44
43.19
PSTN Gelirleri (Ses)
Abonelik Gelirleri (Ses)
GSM Arabağlantı Gelirleri
Yurtiçi Ve Uluslararası Trafik Taşıma Geliri
Chip Kart Gelirleri
Rehberlik Hizmetleri (192) Gelirleri
Altyapı ve Parselasyon Gelirleri
Diğer Gelirler
xDSL Abone
Data Devresi (Özel Devreler) Gelirleri
Abonelik Gelirleri (Data)
Erişim Gelirleri
TOPLAM
Tablo 8
Kaynak: BTHK
2013-4
42.09
37.03
-
Sabit ARPU, (₺/Ay)
GENEL ARPU
Ses
Data
Tablo 9
BTHK | 65
Kaynak: BTHK
2013-4
276
2014-1
273
2014-2
278
2014-3
261
2015-1
21,021
6
2015-2
20,954
40,562
6
2015-3
20,691
56
38,399
6
2015-4
21,526
7,503
57
38,838
6
2016-1
20,481
2016-1
236
2014-4
20,778
6
37,330
57
7,333
2015-4
219
2014-3
21,261
32
35,708
53
5,811
2015-3
242
2014-2
21,854
47
35,045
54
5,799
2015-2
238
2014-1
21,631
144
32,796
54
5,896
2015-1
242
xDSL
121
33,115
52
6,333
2014-4
254
Sabit Haberleşme Sağlayıcı MoU Değeri, Dk./Ay
MoU
Tablo 10
Kaynak: BTHK
Dialup
32,058
53
6,120
Sabit Genişbant İnternet Abone Sayıları
Wireless
47
2,689
Fiber
2,836
Hotspot
Tablo 11
Kaynak: BTHK
30.98
24.64
9.43
2014-1
20.08
12.91
22.76
8.25
2014-2
19.96
19.97
34.50
11.67
2014-3
27.45
9.51
30.86
8.81
2014-4
23.48
9.46
29.94
8.79
2015-1
23.74
8.26
29.07
9.23
2015-2
23.49
5.86
29.05
9.38
2015-3
23.84
9.21
28.88
9.65
2015-4
23.70
8.08
34.49
9.95
2016-1
26.62
Sabit Genişbant ARPU, (₺/Ay)
GENEL ARPU
xDSL
Wireless
Hotspot
Tablo 12
66 | BTHK
Elektronik Haberleşme Sağlayıcılar
HABERLEŞME SAĞLAYICI ADI
KISALTMA
MOBİL HABERLEŞME
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
K.K. Turkcell
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
SABİT HABERLEŞME
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI
Airmax Communicaton Ltd.
AIRMAX
Analiz Computer (Cesim Ltd.)
Arınet Security & Internet Consultancy Ltd.
ANALİZ
Broadmax İletişim Şti.
BROADMAX
Comtech Ticaret Ltd.
COMTECH
Cypking Network & Communication Ltd.
CYPKING
Cyprus Wireless Solutions Ltd.
CYPRUS WIRELESS SOLUTIONS
Çağnet Communication Ltd.
ÇAĞNET
Enson Net Ltd.
ENSON NET
Erkut Endüstri ve Ticaret Limited
DEVNET BİLİŞİM
Fixnet Broadband Ltd.
FIXNET
Flytom Networks Ltd.
FLYTOM NETWORKS
Gizmoswift Internet Ltd.
GIZMOSWIFT
Gold Surf Internet Ltd.
GOLDSURF INTERNET
High Level Software Ltd.
HIGH LEVEL SOFTWARE
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
K.K. Turkcell
Kıbrısonline Ltd.
KIBRIS ONLINE
Longnet İletişim Ltd.
LONGNET
Mahir & Sons Ltd. (Kıbrıs NET Internet)
MAHİR BİLGİSAYAR
Multimax İletişim Ltd.
MULTIMAX
Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.
NETHOUSE
Netpoint Networks Ltd.
NETPOINT NETWORKS
Netnice İletişim Ltd.
NETNICE
Netway Broadband Ltd.
NETWAY
Özel Güvenlik Sistemleri Ltd. (Netbir İnternet)
ÖZEL GÜVENLİK
Özle İletişim Ltd.
ÖZLE İLETİŞİM
SCNET Internet Services Ltd.
SCNET
ARINET
BTHK | 67
Sistem Co. Ltd.
SİSTEM CO
Towernet İletişim Ltd.
TOWERNET
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
Xrealnet İnternet Ltd.
XREALNET
ÇAĞRI TAŞIMA
Polyphone Communications Ltd.
POLYPHONE
MMT Telekom Ltd.
KıbrısOnline Ltd.
MMT
KIBRIS ONLINE
ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ
Arınet Security & Internet Consultancy Ltd.
ARINET
Comtech Ticaret Ltd.
COMTECH
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.
Kıbrısonline Ltd.
K.K. Turkcell
KIBRIS ONLINE
K.K.T.C. Telekomünikasyon Dairesi
TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ
Vodafone Mobile Operations Ltd.
TELSİM
68 | BTHK
BTHK
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
İletişim bilgileri;
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu
Adres: Osmanpaşa Caddesi,
Feray Yağcıoğlu Apt. Kat 2 Daire 1
Köşklüçiftlik, Lefkoşa, K.K.T.C.
T
F
W
E
+90 392 227 9611
+90 392 227 9635
http://www.bthk.org
[email protected]
Raporu indirmek için:

Benzer belgeler

2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 3. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 1. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2014 Yılı 4. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı

2014 –2. Çeyrek

2014 –2. Çeyrek Elektronik Haberleşme Sektörü Çeyrek Veriler (2014 –2. Çeyrek) Sektörel Rekabet Bölümü 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca, Kurumumuzun görev ve yetkileri arasında ‘Elektronik hab...

Detaylı

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri

2015 Yılı 4. Çeyrek Verileri evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan bir internet teknolojisi.

Detaylı