İSTANBUL LİMAN BAŞKANĞINA EKLER:

Transkript

İSTANBUL LİMAN BAŞKANĞINA EKLER:
İSTANBUL LİMAN BAŞKANĞINA
Ekte sunmuş olduğumuz, şirketimize ait …………………….. isimli gemisinde
…………………..olarak çalışan personelimizin 01.01.2014 tarihine kadar Türkiye’ ye
dönmeyeceğinden, bu tarihten sonra uğrayacağı limanlarda olumsuz bir durumla
karşılaşmamaları için güvenlikle ilgili Tanıtım, Farkındalık ve Belirlenmiş Güvenlik
sertifikalarının uygun olanlarının personelimiz adına sertifika olarak düzenlemesini arz
ederim.
Şirket Yetkilisi
EKLER:
1234-
Dilekçe ( Liman Başkanlığına hitaben yazılmış )
Gemi personeli listesi ( kaptan veya şirket onaylı )
Gemiadamına ait sözleşme/iş akdi ( şirket onaylı )
Gemi güvenlik Zabitine ait ISPS belge fotokopisi ( şirket onaylı )
Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi için;
Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen müfredata uygun olarak gemide Gemi
Güvenlik Zabiti olarak görevlendirilmiş personel tarafından verilen eğitimi almış olduğunu
belgelemek, ( Hazırlanacak eğitim sertifikasında gemi güvenlik zabiti ve gemi kaptanı imzası
bulunacaktır. )
Güvenlik Farkındalık Belgesi için;
01.01.2012 tarihinden önce deniz hizmetine başlamış gemiadamları için;
Başvuru tarihinden önceki üç yıl içerisinde en az altı ay onaylanmış deniz hizmetine
sahip olmak ( stajda geçen süreler deniz hizmet süreleri dahil )
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitim Belgesi için;
01.01.2012 tarihinden önce deniz hizmetine başlamış gemiadamları için;
ISPS Kod Gemi Güvenlik Planı dahilinde gemide onaylanmış bir güvenlik görevine
atanmış gemiadamı olarak başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde en az 6 ay onaylanmış
deniz hizmetine ( stajda geçen deniz hizmet süreleri hariç ) sahip olmak, ( Gemi güvenlik
planı ( ISPS cetveli ) kaptan veya şirket onaylı örneği )
 Müracatta bulunan şirket yetkilisi olduğuna dair noter onaylı imza sirküsü
fotokopileri.

Benzer belgeler