DÜNYA BANKASI IMF BANKASI

Transkript

DÜNYA BANKASI IMF BANKASI
3-5 EKİM 2009
DÜNYA
BANKASI IMF
BANKASI-IMF
TOPLANTILARI
KAPSAMINDA
DÜZENLENEN
SEMİNERLER
M. Onur PARTAL
M. Can BOSTANCI
A. Kadir ŞAHİNBEYOĞLU
BBC WORLD DEBATE:
GLOBAL KRİZ VE ATILAN ADIMLAR
{
{
{
İngiliz BBC televizyonu tarafından
3 Ekim saat 10.00’da canlı
yayınlanan konuşmalarda
Tü ki ’d
Türkiye’den
S
Sabancı
b
H ldi
Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler
SABANCI da katıldı.
Sabancı,, konuşmasında
ş
kriz
sonrasında ekonomide büyümenin
beklenenden daha yavaş olacağını
savundu.
Kriz öncesinde yaşadığımız
yüksek büyüme rakamlarının
yerini daha mütevazı yüzdelerin
alacağının altını çizdi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
2
BBC WORLD DEBATE:
GLOBAL KRİZ VE ATILAN ADIMLAR
{
{
Aynı seminerde konuşmacılar
arasında Fransa Ekonomi
Bakanı Christine LAGARDE da
yer aldı.
Lagarde, özel sektör
büyümesinin çeşitli ekonomik
paketlerle desteklenmesini ve
bu paketlerin ömrünün ise
işsizlik rakamları düşmeye
başladığı anda dolduğundan
bahsetti.
bahsetti
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
3
BBC WORLD DEBATE:
GLOBAL KRİZ VE ATILAN ADIMLAR
{
{
Diğer katılımcı, IMF Başkanı
Dominique STRAUSS-KAHN
ise tüm dünyada uygulamaya
k
konulan
l
k
krizden
d
k
kurtulma
l
paketlerinin (bail-out plans)
milyonlarca insanı işsiz
kalmaktan kurtardığını
söyledi.
Strauss-Kahn, krizin talepteki
artışla değil teknoloji veya
k lifi
kalifiye
iişgücünün
ü ü ü ekonomide
k
id
öne çıkan sektörlere
yönlendirilmesi ile mümkün
ğ
savundu.
olacağını
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
4
KRİZ VE TOPARLANMA İÇİN MALİ POLİTİKALAR
{
3 Ekim saat 11.30 da başlayan seminere İsrail
Merkez Bankası Başkanı ve IMF eski
Başkanlarından Stanley FISCHER, Kanada
Finans Bakanı James FLAHERTY ile Ruanda
Ekonomi Bakanı James MUSONI katıldı.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
5
KRİZ VE TOPARLANMA İÇİN MALİ POLİTİKALAR
{
{
Fischer, küresel
krizden kurtulmak için
her ülkenin çıkış
yollarının
ll
farklı
f kl
olduğunu söyledi.
ABD’nin II. Dünya
Savaşı sonrasında çok
katı mali politikalar
izlediğine değinirken
yükselen piyasa
ekonomilerinin henüz
bu zorluklarla
yüzleşmediğini belirti.
Kriz esnasında
a da Merkez Bankalarınca
a aa
a uygulanan
uygu a a genişlemeci
g ş
para politikalarının enflasyonu tetikleyebileceğini
vurgulayan Fischer, özellikle bankacılık sektörünün kriz
öncesine nazaran çok daha sağlam bir pozisyona geldiğini
söyledi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
6
KRİZ VE TOPARLANMA İÇİN MALİ POLİTİKALAR
{
Kanada Finans Bakanı FLAHERTY,
Kanada Ekonomisi’nin sağlam
temeller üzerine kurulu olduğunu
ve özel sektör ile ilgili
g uzman bir
kurum oluşturularak krizden
çıkılmasına yönelik bir politika
edindiklerinden bahsetti.
{
Ruanda Ekonomi Bakanı
MUSONI ise ülke içerisinde
ç
vergi oranlarını düşürerek
ekonomiyi canlandırmaya
çalıştıklarını ve finansal
hizmetlere/yatırımlara
erişimin daha da
kolaylaştırıldığını söyledi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
7
DOĞU AVRUPA VE ASYA ÜLKELERİNDE
KRİZ, TOPARLANMA VE YAPISAL REFORM
{
4 Ekim saat 9.00’da Anadolu Oditoryum’da
başlayan seminere Ekonomiden Sorumlu Devlet
Bakanımız Sn.
Sn Ali BABACAN da katıldı.
katıldı
Sn. Babacan, mevcut
küresel krizin etkilerini
en az hisseden
ülkelerin başında
Türkiye’nin
Türkiye
nin geldiğini,
bunun sebebi olarak
2000-2001 yıllarında
yapılan
y
p
reformlar
olduğunu belirtti.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
8
DOĞU AVRUPA VE ASYA ÜLKELERİNDE
KRİZ, TOPARLANMA VE YAPISAL REFORM
“Küresel krizden
kurtulmak için
yetkililer gerekli
adımları
d l
atmaya
tereddüt
etmemelidirler. Sınırlı
mali kredibilite, sınırlı
kaynaklar ve yüksek
cari açık ile karşılaşan
ülkeler
zorlanacaklardır.
zorlanacaklardır
Türkiye, Maastricht
kriterlerini %39 luk
Kamu Borcu/GSYH
oranı ile
il fazlasıyla
f l
l
yakalamıştır.”
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
9
DOĞU AVRUPA VE ASYA ÜLKELERİNDE
KRİZ, TOPARLANMA VE YAPISAL REFORM
“Polonya,
Slovakya ve Çek
ekonomileri
krizden asgari
etkilenen Orta
ve Doğu Avrupa
Ülkeleridir.
Bunun y
yanında
Macaristan, krizi
en şiddetli
hisseden
ülkelerin başında
gelmektedir.”
Slovakya
Başbakan
Yardımcısı ve
Finans Bakanı
Ivan MIKLOS da
konuşmacılar
arasında y
yerini
aldı.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
10
DOĞU AVRUPA VE ASYA ÜLKELERİNDE
KRİZ, TOPARLANMA VE YAPISAL REFORM
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Hryhoriy
NEMYRIA, konuşmasında Ukrayna
Ekonomisinin çok kötü etkilendiğini,
bunun sebebi olarak ta yapısal
reformların çok geciktirilmesinin etken
olduğunu vurguladı. Krizi kaldırmak için
finansal kapasitelerinin olmamasının ise
krizi şiddetlendirdiğini sözlerine ekledi.
ekledi
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
11
KRİZİN İNSANİ BOYUTU
{
{
Marmara Salonunda saat
10.45 te başlayan seminere
Ç l
Çalışma
ve Sosyal
S
l Güvenlik
Gü
lik
Bakanımız Sn. Ömer DİNÇER
de katıldı.
Diğer konuşmacılar;
z
z
z
Cornell Üniversitesi Profesörü Ravi KANBUR,
KANBUR
İran Özel Sektör Merkezi Başkanı M. Baquer NAMAZI
Rusya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mikhail
DMITRIEV
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
12
KRİZİN İNSANİ BOYUTU
“İşsizlik Sigortası,
ekonomide otomatik
stabilizatör görevi
üstlenmektedir.
Türkiye’nin
y
öncelikleri
arasında halkın refahı
vardır ve refaha
giden yolda insan
faktörünün önemi
unutulmamalıdır.”
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
13
KRİZİN İNSANİ BOYUTU
Cornell Üniversitesi Ekonomi Profesörü Ravi
KANBUR 3 adımda yapılması gerekenleri
anlattı:
1- Sosyal Güvenlik Programının
Değerlendirilmesi
Pakete olan reaksiyonlar tespit
edilmelidir.
2- Programın zayıf noktalarının düzeltilmesi
2
Finansal yardımlarla boşluklar
doldurulmalıdır.
3- Finansman ile boşlukların
ş
doldurulması
Bütçenin oluşturulması
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
14
KRİZİN İNSANİ BOYUTU
“Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde özel
sektör krizden çıkma yolunda esneklik
yakalamaya başladı. Şu an tek ihtiyacımız altyapı
yatırımları için daha fazla para. Geçmişte
ortalama %6 büyüyen ekonomiler şimdi oturup
neden bu kadar yüksek yüzdeler
yakalayamadıklarının
k l
d kl
muhasebesini
h
b i i yapmalıdırlar.
ld l
Gelişmekte olan ekonomilerde tasarruflar önemli
yer tutar. Bu tasarrufların verimli yerlerde
kullanılma çabaları ülkeler arasındaki farkı
meydana getirir.”
Ravi KANBUR
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
15
KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN GELECEĞİ
{
Seminer 5 Ekim sabahı Anadolu Oditoryumunda yaklaşık 1000 kişinin
izleyici olarak yerini almasıyla başladı. Konuşma yapanlar arasında
ünlü Ekonomist George SOROS’un yer alması ilgili seminere olan ilgiyi
arttırdı. Financial Times gazetesinden Martin WOLF’ün
ğ
üstlendiği
ğ seminere;;
moderatörlüğünü
z Brezilya Merkez Bankası Başkanı Henrique MEIRELLES
z Chicago Üniversitesi Profesörü Raghuram RAJAN
z Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Lorenzo Bini
SMAGHI
z Soros Fon Yönetimi Başkanı George SOROS
z Asya Pasifik Citigroup Başkanı Shengman ZHANG
katıldı.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
16
KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN GELECEĞİ
{
Toplantıda konuşulan konuların
başında
z
z
z
z
kurumsal reformlar,
enflas on hedeflemesi politikasının
enflasyon
politikas n n
demode olmaya başlaması,
piyasaların dengeye gelmesi ve
merkez bankalarının iç denetime tabi
tutulması gelmiştir.
gelmiştir
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
17
KÜRESEL FİNANS SİSTEMİNİN GELECEĞİ
“Bankacılık sisteminin örtülü bir kontrol
mekanizması vardır. Düzenlemeyi yapanlar,
piyasanın nasıl işlediğinin farkındadır.
farkındadır Ama Merkez
Bankasının da denetlenmeye tabi tutulması
gerekliliğinin sorgulanmaya başlaması için geç bile
kalınmıştır Hükümetler artık öne çıkıp piyasalara
kalınmıştır.
muazzam miktarlarda para enjekte etmelidirler.
Amerika’da bankacılık sistemi en basit tabiriyle
iflas etmiştir.
etmiştir Kurtarma planının parasal miktarı
bence yeterli olmayabilir. Avrupa, bu krizden
göreceli olarak daha az etkilenecektir.”
George SOROS
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
18
KRİZİ ÖNLEMEK VE ÇÖZÜMLER
{
Topkapı B salonunda düzenlenen seminere;
z Endonezya Finans Bakanı Sri Mulyani INDRAWATI
z Credit Suisse Başkan Yardımcısı David MULFORD
z Meksika Merkez Bankası Başkanı Gullermo ORTIZ
z Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lucas
PAPADEMOS
z Cenevre Araştırmalar Enstitüsü Profeörü Alexander
K. SWOBODA katıldı.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
19
KRİZİ ÖNLEMEK VE ÇÖZÜMLER
{
Credit Suisse Başkan
Yardımcısı David MULFORD,
dünya ekonomisinde bir ilk
yaşandığını
dğ
belirtti.
b li tti T
Tarihte
iht ilk
defa gelişmiş ülkelerin
ekonomilerinden kaynaklı bir
kriz ve sonucunda bir buhran
yaşandığı
ğ gerçeğinin
ğ
bizlere
bir ders olması gerektiğini
söyledi. Bunun yanında ise
gelişmekte
g
ş
olan ekonomilerin
durmak bilmeden büyümeye
devam etmesinin küresel
ekonomi açısından olumlu etki
yapacağına
yapacağ
a değindi.
değ d
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
20
KRİZİ ÖNLEMEK VE ÇÖZÜMLER
“Risk alma inisiyatifleri
azalacaktır. Atılması gereken
zaruri adımlar
bekletilmeyecektir. Krizden
çıkmak için hükümetler,
önceden yapmadıkları
biçimde diğer kurumları
finansal anlamda koruma
altına almışlardır.”
Bu sözler Meksika Merkez
Bankası Başkanı ORTIZ’e
ait.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
21
KRİZİ ÖNLEMEK VE ÇÖZÜMLER
“Krizi önlemek ve çözüm
üretmek için G-20 ülkelerinin
bildi
bildirgeleri
l i yeterli
t li
olmayacaktır. Buna ek olarak
zaten G-20 ülkelerinin
gündeminde yapılması
gerekenler değil kavramların
arasında kaybolmuş koskoca
bir taslak vardır. Bunun
pratiğe dönüştürülmesi
gereklidir” diyen
g
y
David
MULFORD Çin’in ihracata
dayalı cari fazla ile beslenen
ekonomik modelin
sürdürülebilir olup olmadığının
kafalarda soru işareti
oluşturduğunu sözlerine
ekledi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
22
G-7
G
7 ÜLKELERİ FİNANS BAKANLARI VE
GUVERNÖRLERİ BİLDİRGESİ
{
{
{
3 Ekim tarihinde G-7 ülkelerinin finans bakanları ve
merkez bankası başkanlarının hazırladığı bildirge basına
dağıtıldı.
Aşırı kırılganlık ve döviz kurlarındaki hareketliliğin
ekonomik istikrara zarar verdiği vurgulandı.
Çin ekonomisinde daha esnek bir kur politikası
izlenmesinin hem Çin hem de Dünya ekonomisi
açısından daha dengeli bir sonuç doğuracağına dikkat
çekildi.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
23
G-7
G
7 ÜLKELERİ FİNANS BAKANLARI VE
GUVERNÖRLERİ BİLDİRGESİ
Bildirgede açıklanan eylem planı
şöyledir:
1-Dayanıklı ve sürekli bir
toparlanma sürecinin tahsisi için
koordineli biçimde krizden çıkış
stratejileri izlenecektir.
2 Finansal kurumlar yapısal
2-Finansal
reformlara ve standartlara tabi
tutulacaktır.
3-Güçlü,
3
Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli
bir büyüme için yeni bir taslak
oluşturulacaktır.
4-Uluslararası finans kuruluşlarınca
finansal kaynakların oluşturulması,
kullanılması ve kontrol edilmesi için
esaslı ilerlemeler kaydedilecektir.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
24
DÜNYA BANKASI BİLDİRGESİ
{
4 Ekim’de açıklanan bildirgede şu hususlara
yer verilmiştir:
z
z
z
z
Küresel ekonomi gelişmiş ve gelişmekte olan
piyasa ekonomilerinin aldığı önlemler
sayesinde toparlanma sinyalleri göstermeye
başlamıştır.
Güncel verilere dayanarak küresel
toparlanmanın yolda olduğu, gelişmiş
ekonomilerde istikrara doğru giden bir trend
izlendiği gözlemlenmiştir.
Kriz
i yavaşlamıştır
l
ve potansiyel
i l olarak
l
k
ilerleme başlamaktadır.
Geçmiş krizlerden çıkardığımız derslerin
başında yaşam için gerekli harcamalarda
toplumların kesintiye veya tasarrufa
gitmemesi gerektiği ve bunun muhafaza
edilmesi gelmektedir.
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Finansman Müdürlüğü
25

Benzer belgeler