Kapitalist moderniteye karşı – Alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı

Transkript

Kapitalist moderniteye karşı – Alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı
Kapitalist moderniteye karşı –
Alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı
Hamburg Üniversitesi, Von-Melle-Park 8, 3–5 Şubat 2012
3 Şubat 2012 – Cuma
18:00-19:30 – Açılış
Moderasyon: Dêrsim Dagdeviren
•
•
Profesör Norman Paech
Hazırlık komitesi adına Havin Guneser
Mesajlar
•
•
•
•
Prof. Antonio Negri
Prof. Immanuel Wallerstein
Prof. Wolf-Dieter Narr
Abdullah Öcalan
19:30-21:00 – Oturum 1: Yeni bir sosyal bilim arayısı sürüyor
Moderasyon: Profesör Kariane Westrheim
1.1 Kürtler için teori yok: Kürtler ve milliyetçilik teorileri
Ahmet Alış
1.2 Mevcut sosyal bilimlere alternatifler
Ann-Kristin Kowarsch
Tartişma
4 Şubat 2012 – Cumartesi
09:00-13:30 – Oturum 2: Bir uygarlık krizi olarak Kapitalizm
Moderasyon: Jon Andoni Lekue
2.1 Kapitalizm ve ortak zenginlik
Prof. Antonio Negri
2.2 Devletli uygarlığın değişmezi olarak cinsiyetçilik
Fadile Yıldırım
2.3 Kapitalizmin yıkım araçları olarak endüstriyalizm ve ulus-devlet
Prof. Achin Vanaik
2.4 Ekolojik toplumların ezeli düşmanı olarak kapitalizm
Felix Padel
2.5 21. yüzyılda kapitalizm
Solly Mapaila
2.6 Kapitalizm ve Kürt özgürlük hareketi
Reimar Heider
Tartişma
13:30-15:30 – Ara
15:30-19:00 – Oturum 3: Ulus-devletin ötesinde Ortadoğu
Moderasyon: Murat Çakır
3.1 Ortadoğu'da demokrasi için yeni imkanlar
Ayhan Bilgen
3.2 Kürtler ve değişen Ortadoğu için yeni fikirler
Muzaffer Ayata
3.3 Siyasi İslam'ı anlamak
Dr. Sadik Hassan Itaimish
3.4 “Ilımlı İslam” – sadece bir maske mi?
Ferda Çetin
Tartişma
5 Şubat 2012 – Pazar
09:00-12:00 – Oturum 4: Yeni bir paradigmaya doğru: Demokratik modernite
Moderasyon: Mark Campbell
4.1 Yeni bir demokrasi mümkün! Komünalizm!
Eirik Eiglad
4.2 Radikal demokrasinin kurucu gücü olarak kadın özgürlük deneyimleri
Gönül Kaya
4.3 Marksizm'den komünalizm ve konfederalizme: Bookchin ve Öcalan
Janet Biehl
4.4 Katılımcı ekonomiye bakış
John Cronan Jr.
4.5 Alternatif model olarak kadın kooperatifleri
Gülbahar Örmek
4.6 Bask ülkesinde demokratik inşa
Ana Mezo
12:00-13:30 – Ara
13:30-16:30 – Oturum 4 (devam)
4.7 Zapatist hareketinin ideolojisi ve pratiği
Tom Waibel
4.8 Türkiye'de demokratik siyaset: Bir alternatif
Gültan Kışanak
Tartişma
Network for an Alternative Quest tarafından hazırlanıyor.
Daha fazla bilgi için http://www.networkaq.net'e bakınız. Lütfen [email protected] adresi üzerinden
konferansa kayıt yapınız.

Benzer belgeler

Kapitalist moderniteye karşı alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı

Kapitalist moderniteye karşı alternatif konseptler ve Kürtlerin arayışı 2.1 Kapitalizm ve uygarlık Prof. Antonio Negri 2.2 Devletli uygarlığın değişmezi olarak cinsiyetçilik Fadile Yıldırım 2.3 İktidar tekelinin üst aşaması olarak kapitalizm Reimar Heider

Detaylı