MS_Dynamics_by_Intel.. - Intelligent Systems Türkiye

Transkript

MS_Dynamics_by_Intel.. - Intelligent Systems Türkiye
İşletmenize
sınırsız
fırsatlar sunar
İşletmenize
sınırsız
fırsatlar sunar
Modern iş çözümleri, kurum içerisindeki
insanların verimliliğini arttıracak yeni
perspektifler sağlayarak onların tüm
potansiyellerini kullanmalarına imkan
tanımaktadır.
Yenilikçi, güçlü ve esnek iş yönetimi
sistemleri (ERP – Enterprise Resource
Planing* Kurumsal Kaynak Planlaması) ile
müşteri ilişkileri yönetim çözümleri (CRM
Customer
Relationship
Management)
Microsoft
Dynamics’in
temelini
oluşturmaktadır. Yazılım lideri Microsoft
tarafından geliştirilmiş olan Microsoft
Dynamics sistemleri bilişim dünyasındaki en
yeni eğilimleri takip ederek kurumlara
uluslararası know-how ile birlikte başarısı
kanıtlanmış iş çözümleri sağlamaktadır.
Microsoft iş çözümleri, çalışanlar tarafından
kolay kullanım özeliklerine ve kişiye özel
ekran tasarım özelliklerine sahiptir. Bu
özelikler, yenilikçi mimari ve özel kullanıcı
arayüzü tasarımı sayesinde sağlanmıştır. BT
uzmanlarının
müdahalesine
gerek
olmaksızın, Microsoft Dynamics, tüm iş
süreçlerinin düzenli ve pürüzsüz akışını
sağlar. Doğru bilgiye kolay ulaşım sayesinde
kullanıcılar daha verimli çalışır ve kurumun
performansını arttırmasına yardımcı olurlar.
Microsoft Dynamics çözümleri, zengin
standart fonksiyonlar sayesinde her şirketin
özel
gereksinimlerine
göre
kolay
modifikasyon imkanı sunar. Bu özellikler
sistemin tüm sektörlere (perakende, üretim,
otomotiv, nakliyat ve lojistik, inşaat ve proje
işleri, profesyonel hizmetler vs.) uygun
olmasını sağlar.
Esnek lisanslama,
hızlı kurulum ve kolay
kullanım
Çalışanların verimlilik
artışı
Değişikliklere uyum
Microsoft Dynamics, esnek lisanslama ve
kullanım modelleri sunmaktadır. Standart
lisans ve donanım altyapısı ile birlikte, bulut
teknolojileri de şirketlere yeni imkanlar
sağlamaktadır. SPLA (Service per License
Agreement) lisanslama modeli ise yazılım
ve donanım yatırım giderlerinin kiralama
modeli ile değişik periyodlara yayılmasını
sağlar.
Çözümlerin uyarlanması
uluslararası
standart bir metodolojiyi takip eden bir
danışmanlık modeli ile gerçekleştirilir.
Microsoft Dynamics, rekabetçi olabilmeniz
için ve iş ortamındaki değişikliklere adapte
olmanız için gereken esnekliği sağlamaktadır.
Bunlardan bazıları:
Microsoft Dynamics çözümlerinin özellikleri
sayesinde, kurumunuzun personeli daha
hızlı ve daha verimli çalışmaktadır:
•
•
Kullanımı kolay arayüzü, kullanıcıların eğitim
ihtiyacını minimuma indirerek uyarlanma
sürelerini de en aza indirir.
•
•
•
Yeni kullanıcı eklemekte esnek bir mimari
ve
kurumların
boyutları
ve
gereksinimlerine göre ayarlanabilen
modüller ve fonksiyonlar
Ek uygulamalar ve web teknolojileri ile
tamamen entegrasyon
Kurumlarda mevcut olan sistemlerden
sorunsuz veri aktarımı
Bilgilere güvenilir ve kontrollü erişim
•
•
Kullanımı kolay rol-bazlı kullanıcı
arayüzü ve her kullanıcının pozisyonuna
göre önceliklendirilmiş bilgilere kolay
erişimi sağlayan rol-merkezleri
Microsoft Office ile entegre edilmiş
iletişim ve işbirliği araçları
Microsoft Outlook, web tarayıcıları
veya mobil cihazları ile uzaktan erişim
Etkin yönetim kararları
Microsoft Dynamics sistemleri, etkin yönetim
kararlarının alınmasını sağlayan, şirketin
tüm iş süreçlerine ve faaliyetlerine etkin bir
yönetimsel bakış sunmaktadır. Dynamics
modülleri, detaylı raporlar düzenlenmesi
için etkili analitik araçlar da sunmaktadır.
Başarının garantisi
Microsoft Dynamics çözümleri şirketin
başarısı için önemli faydalar ve avantajlar
sağlamaktadır. Bu kanıtlanmış getiriler
şunlardır:
• Gelirlerin arttırılması
• Giderlerin optimize edilmesi
• Yeni müşteri edinilmesi ve mevcut olan
müşterinin kalıcılığı
• Rekabet gücünün arttırılması
ERP Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlaması)) sistemleri, tüm süreçlerin ve kaynakların optimal yönetim imkanı ile, şirketin
üstün kurumsal başarı ve gelişimini sağlayan bütünleşmiş bir platform sunmaktadır.
Microsoft Dynamics ERP iş çözümleri, çalışanlarınızın daha verimli olması ve sistemlerin sürekli değişen iş ortamının gereksinimlerinin
karşılanabilmesi için gerekli esnekliği sağlamaktadır.
Fonksiyonel alanlar
Microsoft Dynamics ERP çözümleri, şirketin tüm iş süreçlerini ve datalarını tek bir merkezde toplar. Veriler, tek bir veri tabanına bir kez girilir,
çalışanlara ise güvenilir ve kolay gerçek zamanda erişim sunulur.
Finansal Yönetim
Üretim
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gelir-gider merkezlerinin yönetimi
Uzun vadeli duran varlıklar
Nakit akışları
Alacaklar ve Borçlar muhasebesi
Maliyet muhasebesi
Şirketler arası muhasebe ve konsolidasyon
Birden fazla para birimi, lokasyon ve şirketler arasıfinansal
işlemler
Ürünlerin konfigürasyonu
Üretim ve sipariş yönetimi
Üretim malzeme planlaması
Kapasite planlaması
Çalışma çizelgeler planlaması
Üretim süreçlerinin yönetimi
Kalite yönetimi
Tedarik zinciri yönetimi (SCM)
İnsan Kaynakları Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Depo yönetimi
Maddi stoklar yönetimi
Sipariş, talep ve ticari personel yönetimi
Talep tahminleri
Tedarikçi ilişkileri yönetimi
Tedarikçi self-servis portalleri
Birden fazla depo yönetimi
Malzeme rezervasyonu
RFID – tanımlayıcılar
Detaylı personel bilgileri
Personel performansı ve gelişimi
Personel nitelik yönetimi
Eğitimlerin takibi
Personel giderlerinin yönetimi
Raporların oluşturulması
Satış ve Pazarlama
Projeler Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Satış ve pazarlama otomasyonu
Müşteri ve kontakt yönetimi
Pazarlama kampanyaları yönetimi
Yeni satışlar olanaklarının takibi
Sözleşmelerin yönetimi
Satışların takibi, analizi ve eğilimi
Potansiyel müşteri yönetimi
Müşteriler self-servis portalı
Analizler
Projelerin görev planlaması ve yönetimi
Projelerin kaynak dağıtımı ve yönetimi
Kapasite planlaması
Projelerin finansmanı ve faturalandırması
Ciro ve sonlandırılmamış işlerin raporlanması
Faturalandırma otomasyonu
Üretimin entegre edilmesi
Detaylı raporlar ve analizler oluşturulması
Hizmetler Yönetimi
•
•
•
•
•
•
•
•
Müşteri çağrı ve siparişlerinin yönetimi
Hizmet sipariş ve sözleşmelerinin yönetimi
Kaynakların dağıtımı ve hizmet personelinin organizasyonu
Onarım hizmetlerinin yönetimi
Abonelik sözleşmelerinin yönetimi
Onarım giderlerinin takibi ve tahmini
Yedek parçalarının yönetimi
Raporların oluşturulması
Türkiye piyasasına Microsoft Dynamics ERP sistemlerinin iki ürünü
sunulmuştur:
Microsoft Dynamics NAV, etkin kurumsal yönetim için esnek ERP çözümü arayan Küçük ve
Orta Büyüklükte işletmelere özel tasarlanan entegre edilmiş iş çözümüdür.
İş analizleri (BI)
Microsoft Dynamics sistemleri, detaylı raporlar oluşturulması
için ve ayrı modüllerin bilgilerini tek bir yerden gerçek zamanda
analiz edilmesi için birçok analitik araçlar sunmaktadır.
•
•
•
Microsoft Dynamics AX, kurumsal yönetim ve kontrol sağlayan, Büyük Holding
kurumlarının karmaşık iş süreçlerinin tüm detaylarını kapsayan fonksiyon zenginliğine sahip
olan bir komple çözümdür
Microsoft SQL Server ile analitik raporlar oluşturulması
Trend takipleri için raporlar
Rol-bazlı ve çok boyutlu veri küpleri
Microsoft Dynamics sistemlerinin seçimi, tamamen müşterinin rekabet ihtiyaç ve
gereksinimlerine bağlıdır. Seçimin doğru değerlendirilmesi amacı ile Intelligent Systems
Türkiye uzmanları tarafından detaylı bir ön analiz yapılmaktadır.
Müşteri Hizmetleri
Microsoft Dynamics CRM, tamamen müşteri ilişki yönetimine odaklı bir entegre edilmiş iş çözümüdür. Sistem, satış, pazarlama ve müşteri
hizmetleri ile ilişkin süreçlerin optimize edilmesi için güçlü araçlar sunmaktadır. Microsoft Dynamics CRM çözümü ile satış olanakları arttırılır,
yeni ve sadık müşteriler sağlanır ve satış sonrası hizmetlerde üstün kalite sunulur.
Microsoft Dynamics CRM modülleri
Pazarlama
Müşteri Hizmetleri modülü ile sunulan hizmetlerin memnuniyeti arttırılır.
•
•
•
•
•
Değişik kaynaklardan gelen (telefon, e-mail, web vs.) müşteri soruları toplanır ve yönetilir
Standart cevaplar ve çözüm önerileri ile oluşturulan veri tabanı sayesinde hizmet süresi oldukça kısaltılır
Hizmet sözleşmeleri oluşturulur ve yönetilir
Hizmet taleplerinin dağıtımı etkinlikle yönetilir
Gerçekleştirilmiş ve planlanmış işlemler hakkında ayrıntılı raporlar sağlanır
Microsoft Dynamics CRM Pazarlama modülü ile sunulan ürünler ve hizmetlere olan müşteri talebinde artış sağlanır:
•
•
•
•
•
Mevcut ve potansiyel müşterilerin detaylı iletişim bilgileri tutulmaktadır
Pazarlama alanındaki görevler, kaynaklar ve işlemlerin planlaması ve kontrolü sağlanmaktadır
Satış departmanı ile işbirliğini geliştirmekte ve koordine etmektedir
Pazarlama süreçlerini etkin yönetmektedir
Her kampanyanın ve her pazarlama faaliyetin başarısını bir bütün olarak değerlendirmektedir
Satışlar
Microsoft Dynamics CRM Satışlar modülü, sahip olduğu özelikleri ile daha fazla satış gerçekleştirilmesini ve satış sürecinin daha çabuk
gerçekleşmesini sağlar:
•
•
•
•
•
Potansiyel müşterinin detaylı profili oluşturulur
Mevcut müşteriye satışlar ve potansiyel müşterilere teklifler etkinlikle yönetilir
Satış ekiplerinin koordinasyonu sağlanır ve satışların planlaması optimize edilir
Fiyatlandırmada karmaşık metotlar, indirimler, birim fiyat seçeneklerini kapsayan ürün katalogları oluşturulur ve yönetilir
Satışlar daha kısa sürede ve daha etkin kontrol ile tamamlanır
Microsoft Dynamics iş çözümleri sistemi şirketlerin
gelişimi ve üstün başarı elde etmesi için sınırsız
imkanlar
sağlamaktadır.
Microsoft
Dynamics
sayesinde çalışanlar daha verimli hale gelir ve güncel
bilgilere daha kolay ulaştıkları için daha güvenilir
kararlar almaktadır. Microsoft Dynamics ERP ve CRM
sistemleri ile dünyaca kanıtlanmış know-how ve iş
stratejilerine dayanarak, tüm kullanılan uygulamalar
tek bir veri tabanına entegre edilir ve işletmenin
verimliliği arttırılır.
Intelligent
Systems,
entegre
edilmiş
iş
yönetimi
çözümlerini geliştirmede, uygulamada ve destek hizmetlerinde
profesyonel uzmanlığı ile öncü bir danışmanlık şirketidir.
Tamamen Microsoft Dynamics ERP ve CRM sistemleri ve sektörel
çözümlerine odaklıdır. Son yılların Balkanlardaki ERP ve CRM
uyarlamalarının daimi lideridir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren
şirketler için gerçekleştirdiği 350’den fazla proje ile, 40’dan fazla
ülkede 200’den fazla sertifikalı danışmanı ile kurumlara en uygun
BT çözümünün güvenilir ve kaliteli bir hizmetler bütünü ile
sunulabilmesini sağlar.
www.isystems.com.tr