Microsoft Dynamics AX 2012 - ETG-IT

Yorumlar

Transkript

Microsoft Dynamics AX 2012 - ETG-IT
Microsoft Dynamics AX 2012
GÜÇLÜ. ÇEVİK. BASİT.
Microsoft Dynamics® AX, Microsoft®'un şirketinizin başarılı olması için çalışanlarınızın değişikliklere hazır olmalarını ve üstesinden gelmelerini sağlayan
kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümüdür. Kapsamlı ERP'yi amaca dönük sektörel yeteneklerle birleştiren bu tek güçlü çözüm, bugün ve gelecekte,
tüm şirketinize hızlı bir şekilde değer, değişen bir pazarda fırsatları en üst düzeye çıkarmak için çeviklik ve yenilikleri gerçekleştirmek için basitlik
kazandırır.
TEK GÜÇLÜ ÇÖZÜMLE HIZLI BİR
ŞEKİLDE DEĞER ELDE EDİN
ÇEVİK OLUN VE FIRSATLARDAN EN İYİ
ŞEKİLDE YARARLANIN
KULLANIMI KOLAY BİR ÇÖZÜMLE KULLANICI
KATILIMINI VE YENİLİKLERİ ARTIRIN
Global şirketinizde sektöre özgü ve operasyonel iş
Bugünkü özel gereksinimlerinizi karşılamak için
Kullanıcıları teşvik etmek ve tüm şirketinizde yenilikleri
süreçlerini destekleyen tek bir güçlü çözümle hızlı bir
uyarlanabilecek ve şirketiniz büyüdükçe kolayca
desteklemek için, dağıtımdan günlük kullanıma ve
şekilde değer elde edin:
değiştirilebilecek bir ERP çözümü ile iş fırsatlarınızı en
yükseltmelere kadar her düzeyde basit yöntemlerle
üst düzeye çıkarın:
çalışın:
• Şirketinizi görmenize, ölçmenize ve değiştirmenize
• Microsoft Office'e benzeyen ve benzer şekilde çalışan
iyi bilinen bir çözümle çalışanların hızlı bir şekilde işe
başlamalarını sağlayın.
• Beş sektör için amaca dönük yeteneklerle iş
gereksinimlerinizi kolayca karşılayın. İnsan sermayesi
olanak tanıyan birleşik doğal modellerle hızlı bir
yönetimi, finans ve çalışanlar için self servis gibi zengin
şekilde karşılık verin. Bu modeller şirketiniz ve
ERP yetenekleriyle birlikte, tüm kuruluşunuzdak
yapınız ile süreçlerinizi ve ilkelerinizi kolayca temsil
i çalışanları ve süreçleri destekleyebilirsiniz.
eder.
• Kuruluşunuzu global bir çözümle ölçeklendirin. Yerel
• Şirketinizin yapısı değiştiğinde, bu modelleri sektöre
özel yeteneklerle genişletin.
• Çalışanlara verilere hızla erişme olanağı tanıyın ve
Microsoft SharePoint® ve Microsoft LyncTM gibi self servis
işbirliği araçlarıyla onların müşterilere, tedarikçilere, iş
ortaklarına ve ekip üyelerine bağlanmalarını sağlayın.
düzenlemelere uyum sağlayın ve birden çok ortamda iş
süreçlerini uyumlu ve standart hale getirin.
• Bakım ve yükseltme işlemlerini kolaylaştırmak için
yapılan özelleştirmelerin standarttan ayrıldığı
• Sezgisel Microsoft Dynamics Role Uyarlanmış kullanıcı
deneyimi, self-servis iş zekası ve raporlama yetenekleriyle
hemen bilgi elde edin.
katmanlı bir yapıda, şirketinizi özelleştirmelerle
farklılaştırın.
Microsoft Dynamics AX ile
şirketinizi dönüştürün.
2
• Uygulamadan yükseltmelere kadar yaşam döngüsünün
her aşamasında ERP çözümünüzün yönetimini basitleştirin.
SEKTÖRE ÖZEL
YETENEKLER
ÜRETİM
Yalın, sürece dayalı ve kesikli
üretim
ÇEKİRDEK ERP YETENEKLERİ
FİNANS YÖNETİMİ
•
•
•
•
DAĞITIM
•
•
Toptan satış, ambar yönetimi ve
dağıtım
Genel muhasebe defteri
Alacak ve borç hesapları
Banka yönetimi
Bütçe kontrolü
Paylaşımlı hizmet desteği
Uyumluluk yönetimi
ÜRETİM
PERAKENDE
Ürün tedariki, satış noktası ve
mağaza yönetimi
•
•
•
•
•
Malzeme ve kapasite planlaması
Kaynak yönetimi
İş zamanlaması ve sıralaması
Ürün yapılandırma
Mağaza bölümü yönetimi
İNSAN SERMAYESİ
YÖNETİMİ
•
•
•
•
•
Kuruluş ve iş gücü yönetimi
İşe alım ve seçim
Geliştirme, eğitim ve performans
yönetimi
Çalışan self servis portalı
Harcama yönetimi
İŞ ZEKASI VE RAPORLAMA
•
•
TEDARİK ZİNCİRİ
YÖNETİMİ
•
•
•
•
•
•
Microsoft SQL Server® Raporlama
Hizmetleri ile standart, geçici ve analitik
raporlar
Role Uyarlanmış, önceden tanımlanmış,
çok boyutlu veri küpleri
Temel performans göstergelerinin
pano görünümleri
•
Envanter yönetimi
Çok tesisli ambar yönetimi
Ticari anlaşmalar
Sipariş teminatı
Dağıtım planlaması
Kalite yönetimi
SATIN ALMA VE KAYNAK
KULLANIMI
•
•
•
•
Doğrudan ve dolaylı satın alma
Satın alma talepleri
Tedarikçi ilişkisi yönetimi
Satıcı self servis portalı
HİZMETLER
Proje ve kaynak operasyonları;
beceri ve yetenek yönetimi
PROJE YÖNETİMİ VE
MUHASEBE
•
•
KAMU SEKTÖRÜ
Bağış yönetimi, taahhüt
ve fon muhasebesi
•
•
Proje muhasebesi ve faturalandırma
Proje maliyet kontrolü
İşyeri analizi yapıları
Microsoft Projesiyle Tümleştirme
SATIŞ VE PAZARLAMA
•
•
•
•
Satış gücü ve pazarlama
otomasyonu
Potansiyel müşteri ve fırsat yönetimi
Satış yönetimi
Microsoft Dynamics CRM bağlayıcısı
HİZMET YÖNETİMİ
•
•
•
•
Hizmet siparişleri ve anlaşmaları
Hizmet çağrıları ve dağıtım
Onarım yönetimi
Hizmet aboneliği
“Değişikliğe hızla uyum sağlıyoruz. Kullanılmaya başlandığında modası geçmeyecek
kadar kısa süre içinde değer sağlayan bir şey kurmamız gerekiyordu ve Microsoft
Dynamics AX çözümü buna olanak tanıyor.”
GREG SMITH, BİLİŞİM DAİRE BAŞKANI, ROYAL CANADIAN MINT
3
Şirketinizi ileri götürmek için gerek duyduğunuz güce kavuşun. Yatırımlarınızı en üst düzeye çıkaracak ve dağıtımı basitleştirecek standart bir Microsoft
teknoloji platformuyla çalışın. Sonra, şirketiniz büyüdükçe gerçekleşen dönüşümü yansıtan artırımlı değişikliklerle ve işyerinde, bulutta* veya karma bir
model kullanarak dağıtım yapma yeteneğini kullanarak, platformu optimize edin. Çalışanlarınız, Microsoft iş verimliliği çözümleri gibi ve onlarla birlikte
çalışan iyi bilinen ve kullanımı kolay bir çözümle proaktif olarak çalışırlar. Microsoft ile, şirketinizi araştırma, geliştirme ve teknolojik yeniliklere ilişkin
sürekli bir taahhütle desteklenen birleşik bir çözüm üzerinde yükseltebilirsiniz.
MICROSOFT DYNAMICS AX'İ DİĞER
MICROSOFT ÜRÜNLERİ VE
TEKNOLOJİLERİYLE BİRLEŞTİRİN
İŞ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİ:
Microsoft Outlook®
Microsoft Excel®
Microsoft Word
SharePoint'i
kullanarak
Microsoft Dynamics
AX'teki bilgileri
bulun, kullanın ve
paylaşın.
Değişiklik yapmak
için Microsoft
Dynamics AX'ten
Excel'e kolayca
veri aktarın ve
sonra yeniden
ERP veritabanınıza
ekleyin.
Microsoft Lync
Microsoft SharePoint
UYGULAMA PLATFORMU:
Microsoft SQL Server
R2
Microsoft BizTalk®
BT ALTYAPISI:
Windows®
Windows Server®
GELİŞTİRİCİ ARAÇLARI:
Microsoft Visual Studio®
SQL Server'ı
Microsoft Dynamics
AX ile birleştirerek,
geçerli verilere ERP
güvenlik ayarlarını
uygulayarak erişin.
Visual Studio gibi iyi
bilinen araçları
kullanarak,
Microsoft Dynamics
AX'i benzersiz
gereksinimlerinize
uyarlayın.
Microsoft .NET
Windows Communication Foundation
Windows Workflow Foundation
Yenilikleri destekleyin—
bugün ve yarın.
4
*Microsoft iş ortağı barındırma hizmeti yoluyla.
Microsoft Dynamics AX, sizin gibi çalışmak üzere tasarlanan güçlü bir ERP çözümüdür. Kurmayı, kullanmaya başlamayı veya yükseltmeyi basitleştiren hızlı
uygulama araçları ve basitleştirilmiş bir lisanslama ve destek modeliyle, hızlı bir şekilde değer elde edin. Ayrıca, global sistem tümleştiricileri (GSI), bağımsız
yazılım satıcılarını (ISV) ve katma değerli yetkili satıcıları (VAR) içeren dünyanın en büyük iş ortağı ekosistemlerinden birinin desteğiyle birlikte gelir.
DÜNYA GENELİNE YAYILMIŞ BİR İŞ ORTAĞI
EKOSİSTEMİYLE BİRLİKTE ÇALIŞIN
TEK BİR ERP ÇÖZÜMÜ ÜZERİNDE MERKEZİLEŞTİRİN
GEREKSİNİMLERİNİZE UYGUN ÇÖZÜMÜ SEÇİN
Ayrık sistemler şirketinizi kontrol altında tutmanızı güçleştiriyorsa, bu
Basitleştirilmiş İş Değeri Lisanslama Modeli, tek tek
sistemleri tek bir çözümle değiştirmenin ve global kuruluşunuza
kuruluşunuzun kullanıcılarına ve onların gereksinimlerine
Dünya geneline yayılan sertifikalı Microsoft
ilişkin bilgileri birleşik bir çerçevede elde etmenin zamanı gelmiş
dayalıdır. Tam gereken sayıda—ne daha az ne de daha fazla—
Dynamics iş ortakları ağı, özel iş
demektir. Microsoft Dynamics AX'in zengin özellikleri, yüksek riskli
lisans satın alırsınız ve şirketiniz büyüdükçe kolayca daha fazla
gereksinimlerinizi karşılamak için bir çözüm
"big bang" uygulaması yerine artırımlı bir yaklaşımın kazandıracağı
lisans ekleme seçeneğiniz vardır.
seçmenize, uygulamanıza ve korumanıza
esneklikle şirketinizi neredeyse uçtan uca destekler.
SÜREKLİ DEĞERİN GARANTİLENMESİNE YARDIMCI OLUN
Kurum Çapında Geliştirme Planı, her zaman en son teknolojileri
İKİ KATMANLI BİR ERP STRATEJİSİYLE STANDARTLAŞTIRIN
kullanmanıza ve yasal düzenleme değişiklikleriyle uyumluluğunuzu
Eski ERP çözümünüzün sınırlarına ulaştıysanız, Microsoft
korumanıza yardımcı olmak için yükseltmeler, güncellemeler ve
Dynamics AX, genel merkezinizin eski ERP uygulamasını
korurken, operasyonlarınız, yan kuruluşlarınız veya bölümleriniz
için esnek, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve yine de uygun
maliyetli bir çözüm sağlar. Tüm kuruluşunuzda iki ERP
standardını birlikte kullanarak şirketinizi dinamikleştirin.
destek sağlar. Bu plan, yatırımın korunması, yaşam döngüsü desteği
yardımcı olacak sektörel uzmanlık bilgisine ve
teknik bilgiye sahiptir. Bu iş ortağı ekosistemi
aşağıdakiler konusunda size yardımcı olabilir:
• Çözüm
seçimi
ve çok daha fazlasının yanı sıra, hizmet paketlerini ve yasal
• İş
düzenleme ve vergiyle ilgili güncellemeleri içerir. Sınırsız çevrimiçi
• Planlama
eğitim, bir bilgi tabanı ve haber grupları sunan bir self servis portalı
• Özelleştirme
olan CustomerSource ile eğitim maliyetlerini azaltabilmeniz ve
• Uygulama
üretkenliği artırabilmeniz de aynı ölçüde önemlidir.
HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYIN
Hızlı ve güvenilir bir uygulama veya geçiş sağlamak üzere tasarlanan
ortağı paket çözümleri
ve tasarım
ve yapılandırma
• Eğitim
• Microsoft
• Sürekli
Finans
destek
Microsoft Dynamics ERP RapidStart Hizmetleri ile değere
dönüştürme sürenizi kısaltın. Yüksek kaliteli uygulama, geçiş ve
yükseltmeler için kanıtlanmış bir teknoloji olan Microsoft Dynamics
Sure Step ile riskleri en aza indirgerken, dağıtım süresini kısaltın.
“Büyük ve kurumsal ölçekte şirketler var olan sistemlerle güçlük yaşamaya devam ederken,
Microsoft Dynamics AX 2009, düşük maliyetli ve daha etkili alternatifler arayan bölümler ve yan
kuruluşlar için temel bir alternatif olarak giderek önem kazanan bir rol oynayacak.”
“THE FORRESTER WAVETM: SİPARİŞ YÖNETİMİ HUB'LARI, Ç3 2010,” FORRESTER RESEARCH, INC., 19 AĞUSTOS 2010
5
Üretim Kuruluşları için
Microsoft Dynamics AX
6
Üreticiler her zaman maliyet, pazara sunma süresi, ürün
Kanban planlama panosu
sezgisel görselleştirmeler içerir.
kalitesi ve stok iyileştirme gibi geleneksel ölçütlere göre
performansı iyileştirmek için çalıştılar. Globalizasyonda yeni
trendler yeni güçlük dereceleri ekliyor ve sözleşmeli üretim
ve artan çevresel ve sosyal farkındalıklar hep birlikte gerçek
zamanlı iş zekasına gereksinim duyulmasına neden oluyor.
Microsoft Dynamics AX, kesikli, süreç ve yalın üretim
yeteneklerini tek bir birleşik çözümde içeren güçlü
operasyonel işlevler sağlıyor. Role dayalı bilgi ve araçlara
gerçek zamanlı erişim sayesinde, ister ofiste isterse mağaza
bölümünde veya dünyanın herhangi bir yerindeki bir
konumda olsunlar, çalışanlarınız tüm şirketinizde operasyonel
verimliliği artırabilir. Entegre tedarik zinciri yönetimi, stok
yönetimi, mağaza bölümü yönetimi ve finansal yönetim
araçları şirketinizi büyütmenize yardımcı olmak için
tasarlanmıştır. Ayrıca, Microsoft Office ve Microsoft
SharePoint'e ilişkin iyi bilinen kullanıcı deneyimi sayesinde,
tüm kullanıcı nesilleri için hazırlanma süresini
hızlandırabilirsiniz.
KESİKLİ, SÜREÇ VE YALIN ÜRETİMİ TEK BİR ÇÖZÜMDE BİRLEŞTİREREK ÇEVİKLİĞİ ARTIRIN
Microsoft Dynamics AX, mevcut ve gelecekteki üretim taleplerini karşılamanıza ve tedarik, müşteri gereksinimleri
ve yeteneklerle ilgili değişikliklere karşılık vermenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır:
• Üretim organizasyonunuzu hızlı bir şekilde ölçeklendirin ve global bir çözümle yeni coğrafyalara genişletin.
• Değişen süreçler ve yasalarla ilgili gereksinimlere kolayca uyum sağlayın.
• Görsel kanban panolarıyla görselliği artırın ve mağaza bölümü üzerinde kontrol elde edin.
• Çevresel Sürdürülebilirlik Panosu ile daha yeşil ve çevresel farkındalığı daha yüksek bir kuruluş haline gelin.
“Çeşitli üretim süreçlerini tek bir ERP üzerinden görüntüleme ve uygulama yeteneği
şirketimiz için en iyi çözümdür. Microsoft'un en son teknolojiyi kullanmaya devam
etmemize yardımcı olacağından emininiz.”
HUBERTUS MEISTERJAHN, BİLİŞİM DAİRE BAŞKANI, DORNBRACHT
7
Dağıtım Kuruluşları için
Microsoft Dynamics AX
8
Günümüz iş dünyası, tüm dünyada dağıtımcılar için
Planlayıcılar tek bir form içinde
arz ve talebi görebilir ve önlem
alabilirler.
benzersiz fırsatların yanı sıra, yeni riskler de yaratıyor. Önde
olmak için, dağıtımcıların, global kaynak kullanımı ve tedarik
zinciri karmaşıklığından yasal düzenlemelere uyma ve
sürdürülebilirlik, maliyet dalgalanması ve çok kanallı
baskılara kadar birden çok güçlüğü yönetmeleri gerekiyor.—
Microsoft Dynamics AX, global karmaşıklığı yönetmenize ve
yeni fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı
olmak için çalışanlarınızı, operasyonlarınızı ve iş ortaklarınızı
tek bir birleşik çözümle birbirine bağlıyor. Operasyonel
görsellik sağlayan birleşik doğal modellerle, tüm
genişletilmiş tedarik zincirinde iş süreçlerini hızlandırın.
Talebin yönlendirdiği bir ortamda BT desteği olmadan
gerçekleştirilebilecek iş akışlarını kullanarak hızla değişen
koşulları destekleyin ve talep planlamasını iyileştirmek ve
benzersiz müşteri isteklerine karşılık vermek için self servis iş
zekasını kullanın. Ayrıca, riski azaltan çoklu tesis yetenekleri
ve esnek dağıtım seçenekleriyle global işinizi hızlı bir şekilde
ölçeklendirin.
GÜÇLÜ BAĞLANTI YETENEĞİYLE TEDARİK ZİNCİRİNİZİ İYİLEŞTİRİN VE MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN ÜZERİNE ÇIKIN
Microsoft Dynamics AX, gerçek zamanlı iş zekası ve değişen talebi karşılama çevikliğiyle tedarik zincirinizi
dönüştürür:
• Parti izlenebilirliği, raf ömrü izleme ve ağırlık kayıtları ile yiyecek ve içecek yönetimini basitleştirin.
• Çoklu tesis yetenekleri, gelişmiş ambar yönetimi ve hizmet yönetimi ile operasyonları hızlandırın.
• Tüketici mallarını öğe boyutları; navlun entegrasyonu; ve fiyatlandırma, indirim ve çoklu kanal yönetimi ile yönetin.
• Microsoft Office gibi iyi bilinen ürünlerle üretkenliği artırın.
“Microsoft Dynamics AX'in şirketimize eklenmesi, bizi destekleyecek BT altyapısına sahip
olduğumuzu bilerek geleceğe daha da güvenle yaklaşmamızı sağlıyor…. Microsoft Dynamics
AX'in değişen uyumluluk ve raporlama kurallarını yerine getirmemize yardımcı olarak güce ve
esnekliğe sahip olduğunu biliyoruz.” CHRIS NOWAK, TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ, ANTHONY MARANO COMPANY
99
Perakende Kuruluşları için
Microsoft Dynamics AX
10
Perakende, ister mağazada, isterse dijital, sosyal veya mobil
Esnek bir Rol Odaklı arabirim,
çalışanlarınızın verimli bir şekilde
çalışmasına yardımcı olur ve
müşteri hizmetlerinin daha hızlı
olmasını sağlar.
ortamda olsun, günümüzün bilgili alışveriş yapanları için çok
kanallı bir deneyime dönüştü. Eğitimli ve dijital olarak
desteklenen tüketicilerle karşı karşıya gelen perakendecilerin,
daha derinlikli müşteri sadakati elde etmek ve rekabet
avantajlarını korumak için kuruluşlarına daha hızlı ve daha akıllı
bir şekilde işletmeleri gerekiyor.
Önde olmak için, perakende şirketlerin çevikliklerini
artırmaları ve müşteri odaklılığı çekirdek bir değer olarak
desteklemeleri gerekiyor. Microsoft Dynamics AX, iş
üretkenliğini ve müşteri hizmetini desteklemek için, uzman
perakendecilere satış noktası (POS), mağaza yönetimi,
tedarik zinciri, ürün satışı ve finansal yetenekleri içeren tek
bir birleşik çözüm sunar. Ayrıca, diğer perakende kanallara
veya birden çok global siteye açılmak veya yeni mağazalar
eklemek için hızlı bir şekilde ölçeklendirme yapabilirsiniz ve
bu arada self servis iş zekası ve raporlama araçları ile
talebin önünde kalmaya devam edebilirsiniz.
BİRLEŞİK BİR PERAKENDE ÇÖZÜMLE MÜŞTERİ ODAKLILIĞI GELİŞTİRİN
Microsoft Dynamics AX, kritik POS ve genel merkez süreçlerinizi kapsamlı bir çözümle bağlar:
• POS, mağaza ve stok yönetimi, ürün satışı ve ERP yetenekleriyle süreçleri standartlaştırın.
• Sezgisel ve Role Uyarlanmış bir kullanıcı arayüzü ile müşteri memnuniyetini artırın, daha hızlı hizmet sağlayın ve eğitim süresini azaltın.
• Gelişmiş kontrol için, satışları ve stoku mağazaya, ürüne, konuma ve fiyatlandırmaya göre izleyin.
• Genel muhasebe defterinizi, tedarik zincirinizi ve ürünlerinizi kullanan paylaşılan verilerle bilgi elde edin.
“Geçmişte satış kaybı yaşayacağımız durumlarda önlem alabiliyor ve talebi karşılayabiliyoruz.
Erken görüş sayesinde, bir ürünün nerede çok fazla olduğunu veya tedarik edilemediğini görüyoruz”
MIKE BUSCH, GLOBAL TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ, PATAGONIA
Perakende için Microsoft Dynamics AX 2012'nin 2012 yılı birinci çeyreğinde pazara sunulması planlandı.
11
Hizmet Kuruluşları için
Microsoft Dynamics AX
12
Müşteriler ulusal ve global dağıtımlarını artırırken, hizmet
Proje yöneticileri proje
ayrıntılarını kurumsal portal
üzerinden uzaktan görebilirler.
kuruluşlarının yeni iş taleplerini karşılamak ve rekabet
yeteneklerini korumak için çevikliklerini sürdürmeleri
gerekiyor. Değişen işgücü demografileri ve kullanılabilir
yetenekler bakımından söz konusu olan bölgesel
dengesizlikler, kaynak kullanımıyla ilgili yeni güçlükler
doğuruyor. Bu arada, müşteriler hizmet süreçleriyle ilgili daha
fazla saydamlık talep ederken, devletler de şirketlerin hesap
verme yükümlülüklerini artırıyorlar.
Microsoft Dynamics AX, bu karmaşık güçlükleri karşılamanıza
yardımcı olmak için, kuruluşunuzun dağıtık işgücü içinde
hizmet yerine getirme verimliliğini artırmak için tasarlanan
kapsamlı bir ERP çözümü sunuyor. Müşteri ilişkileri yönetimi ve
yetenek yönetiminden proje muhasebesi ve finansal
raporlamaya kadar değişen bir dizi pazar ve müşteri talebini
karşılamak için, temel iş süreçlerini hızlandırın. Yeni fırsatlara
yanıt vermek için sisteminizi hızlı bir şekilde ölçeklendirin, self
servis iş zekası araçlarını kullanarak derinlikli operasyonel
bilgiler elde etme yeteneğiyle tüm kuruluşunuzda riski azaltın
ve Microsoft Office'in iyi bilinen görünümü ve özellikleriyle
çalışarak yeni çözümün hızlı bir şekilde benimsenmesini
sağlayın.
TÜM HİZMET DEĞER ZİNCİRİ ÜZERİNDE KARLILIĞI ARTIRIN
Microsoft Dynamics AX, süreç verimliliklerini iyileştirmenize ve hizmet kuruluşunuzda daha iyi değer
oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır:
• Yeni fırsatlara göre ölçeklendirme yapın ve artan müşterilerinize global tasarımlı bir çözümle hizmet verin.
• Değişen müşteri gereksinimlerine hassas bir şekilde karşılık verin ve çapraz satışları entegre ilişki yönetimi ile destekleyin.
• Tahminler için şablona dayalı proje yönetimiyle ve becerilere ve kullanılabilirliğe dayalı kaynak atamaları ile başarınızı artırın.
• Gelişmiş raporlama araçlarından elde edilen finansal ve operasyonel bilgilerle zamanında karar vermeyi kolaylaştırın.
“Microsoft Dynamics AX sayesinde, acentelerimizin gelişebilen ve sürekli değişen iş
gereksinimlerine uyarlanabilen bir finansal sistemleri var.”
RANDY WEISENBURGER, GLOBAL MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, OMNICOM
1313
Kamu Sektörü Kuruluşları için
Microsoft Dynamics AX
14
Bugünkü kamu sektörü kuruluşlarının, saydamlık, mali
Bütçelendirme etkinlikleri için Rol
Merkezleri, çalışanların işi
önceliklendirmelerine ve alakalı
bilgileri elde etmelerine yardımcı olur.
sorumluluk ve uyumlulukla ilgili artan zorunlulukları
karşılamanın yanı sıra, daha az bütçeyle daha fazla iş
yapmaları da gerekiyor. Başarılı olmak için, kamu sektörü
kuruluşlarının çalışma yerlerini modernize etmeleri ve temel
iş süreçlerini standartlaştırarak verimliliklerini korumaları
gerekiyor.
Microsoft Dynamics AX, kamu sektörüne yönelik olarak
oluşturulan tek bir birleşik çözüm sunuyor. Temel iş süreçlerini
kuruluşunuzun çalıştığı gibi çalışacak şekilde uyarlayarak ve
otomatikleştirerek, çalışma yerinizi kolayca modernize edin.
Verileri paylaşmak için Microsoft Office gibi her gün
kullandığınız araçları kullanın ve erişilebilir işbirliği araçlarını
kullanarak çalışanlarınızın, iş ortaklarınızın ve ilgililerin
bağlanmasını sağlayın. Role dayalı veriler ve görevlerle anında
bilgi edinin ve yasalara uymak ve maliyetleri düşürmek için
gerekli olan saydamlığı elde edin. Self servis iş zekası ve
raporlama araçları ile, mali sorumluluğu yerine getirebilir,
bütçe üzerinde kontrol elde edebilir ve uyumlulukla ilgili artan
yasal gereksinimleri karşılayabilirsiniz.
BİLEŞEN GEREKSİNİMLERİ VE YASAL ZORUNLULUKLAR İÇİN KARŞILIK VERME YETENEĞİNİZİ GELİŞTİRİN
Microsoft Dynamics AX, mali sorumluluklarınızı yerine getirme yeteneğini, saydamlığı ve
performansı tüm kuruluşunuzda geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır:
• Vergi mükellefiyeti fonlarını iyileştirmek için yasal, bütçeyle ilgili ve bağışlarla ilgili uyumluluk gereksinimlerini yönetin.
• Gelirleri, giderleri ve personeli bütçe hedeflerine ilişkin olarak izleyerek, vatandaşlara verilen hizmetleri iyileştirin.
• Bütçe görünürlüğü ile mali saydamlık elde edin ve daha iyi kontrol için role dayalı güvenlik uygulamasını kullanın.
• Gerçek zamanlı bilgiler ve yapılandırılabilir iş akışları ile, değişen yasal gereksinimlere uyum sağlayın.
“Seçilen görevliler ve ilgililer dahil daha geniş bir hedef kitleye çok daha fazla bilgi sunmak
istiyoruz. Ürünün iyi bilinen görünümü, mali bilgiler söz konusu olduğunda bazı insanların
karşılaşabilecekleri engelleri anında ortadan kaldıracak.”
MIKE BAILEY, FİNANS VE BİLGİ HİZMETLERİ MÜDÜRÜ, REDMOND ŞEHRİ
Ülkeye özel kamu sektör yetenekleri şu anda ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada
için kullanılabilir durumdadır.
15
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN
Microsoft Dynamics AX ile ilgili daha fazla bilgi için, Microsoft
satış temsilcinize veya Microsoft iş ortağınıza başvurun veya
www.microsoft.com/dynamics/ax adresini ziyaret edin.
Ücretsiz mobil uygulamayı aşağıdaki adresten edinin:
http://gettag.mobi
© 2011 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, bu belgede verilen bilgilerle ilgili olarak açık veya kapalı herhangi bir garanti sağlamamaktadır.
11/2011

Benzer belgeler

Dynamics NAV Satınalmak İçin Başlıca Nedenler

Dynamics NAV Satınalmak İçin Başlıca Nedenler Çözümü kurup kullanmaya başlamanız günler alır, haftalar değil. RapidStart uygulama araçları ile çözüm hızlı ve basit bir şekilde kurulabilir. Çözümün öğrenilmesi ve kullanılması oldukça kolay old...

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 Kullanmak Icin 10 Neden - ETG-IT

Microsoft Dynamics AX 2012 Kullanmak Icin 10 Neden - ETG-IT Microsoft Dynamics® AX 2012, kurumlar için geliştirilen, güçlü ve tek başına çalışan bir kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümüdür. Öğrenmesi ve kullanması basittir ve global kurumunuzda endüstriy...

Detaylı

AX Dünya Geneli

AX Dünya Geneli Microsoft Dynamics AX, bu karmaşık güçlükleri karşılamanıza yardımcı olmak için, kuruluşunuzun dağıtık işgücü içinde hizmet yerine getirme verimliliğini artırmak için tasarlanan kapsamlı bir ERP çö...

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri - ETG-IT

Microsoft Dynamics AX 2012 Ürün Genel Bilgileri - ETG-IT Şirketinizi ileri götürmek için gerek duyduğunuz güce kavuşun. Yatırımlarınızı en üst düzeye çıkaracak ve dağıtımı basitleştirecek standart bir Microsoft teknoloji platformuyla çalışın. Sonra, şir...

Detaylı

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Ön İzleme yetenekler bakımından söz konusu olan bölgesel dengesizlikler, kaynak kullanımıyla ilgili yeni güçlükler doğuruyor. Bu arada, müşteriler hizmet süreçleriyle ilgili daha fazla saydamlık talep ederke...

Detaylı