one of the most experienced domestic Firms in terms of Railway

Yorumlar

Transkript

one of the most experienced domestic Firms in terms of Railway
one of the most experienced domestic
Firms in terms of Railway Systems
Raylı SıStemleR KonuSundaKı en tecRübelİ yeRlİ FİRmalaRdan...
Taking quality and reliance as a
principle in the projects that it
realized, E+M broadens its vision
each day with the successes that it
achieved in terms of activity.
General Director of E+M Akın
Aydın, stated that they entered
into the business of railway in
addition to electro-mechanical
services of railway systems since
2007 and highlighting the fact that
they possess the power to compete
with strong firms in the world
with their expert staff and
equipment, he emphasized that
they know no boundaries in terms
of electronic and mechanical
system services.
E+M
As it is known, transportation is
one of the issues that influence
daily lives of people especially in
metropolitans. Considering the
fact that workers spend at least 2
hours a day for stop-and-go in
traffic jam, we can easily arrive at
the conclusion that railway
systems contribute a tiny bit
comfort and time saving to human
life. Culture of railway system
positively influences human beings
in time. By not spending their time
on the ways, people allocate time
for their families, friends or social
activities. Additionally, railway
systems are really environmental.
4 turkkeymagazine.com
What is the phase of our railway
systems in the cities? are there any
new projects on the agenda?
firmalarla rekabet edecek güçte
olduklarının altını çizerek,
elektrik ve mekanik sistem
hizmetlerinde sınır
tanımadıklarını vurguluyor.
akın bey bize, raylı sistemlerin şehir
kültürüne ve toplu taşımacılığa
etkilerinden bahseder misiniz?
mr. akın, could you please tell us
about the effects of railway systems
on the culture of the city and public
transportation?
Think about exhaust fumes
released from a bus or hundreds of
buses and think about railway
systems which are driven by
electric and which do not pollute
environment. Besides, after the
development of railway systems,
municipalities resort to make
environmental planning. They
construct both parking lots for
automobiles and parks for the
utilization of people. Thus, green
Gerçekleştirdiği projelerde kalite
ve güveni temel prensip edinen
E+M, faaliyet alanlarında elde
ettiği başarılarla vizyonunu her
geçen gün daha da genişletiyor.
E+M Genel Müdürü Akın
AYDIN, raylı sistemlerdeki
elektro-mekanik işlere ilave
olarak 2007 yılı itibari ile ray
işlerine de girdiklerini ve bu
alanda uzman kadro ve makine
ekipmanıyla dünyadaki güçlü
areas emerge. While constructing
these systems, we pay attention to
the structure, history and culture
of that city. By selecting different
applications according to the
characteristics of the region, we are
capable of making visual
arrangements according to the
region and its history.
Bilindiği gibi ulaşım, özellikle
büyükşehirlerde insanların
günlük hayatlarını etkileyen
konulardan biridir. Çalışanların
günlük en az 2 saatini durkalklarla, sıkışan trafikle
geçirdiğini düşünürsek, raylı
sistemlerin insan hayatına bir
nebze rahatlık ve zaman kattığını
rahatlıkla söyleyebiliriz. Raylı
sistem kültürü, insanları zaman
içerisinde olumlu etkilemeye
başlıyor. İnsanlar, raylı sistemler
sayesinde vakitlerini yollarda
harcamayarak ailelerine,
arkadaşlarına ya da sosyal
aktivitelere zaman ayırabiliyorlar.
Bunun yanı sıra raylı sistemler
çok çevreci bir sistem. Bir hatta
çalışan yüzlerce otobüsün
çıkardığı egzoz dumanlarını
düşünün, bir de tamamen
elektrikle çalışan, çevreyi
kirletmeyen raylı sistemleri
düşünün. Ayrıca raylı sistemler
geliştikten sonra belediyeler de
çevre düzenlemesi yoluna
gidiyorlar. Hem otomobil
parkları hem de insanların
kullanacağı parklar yapıyorlar.
Böylece yeşil alanlar da oluşmuş
With the participation of
Marmaray in Istanbul, metro
networks on the both sides will
merge with each other. A
transmission centre will be built in
Yenikapı from Anatolian side; and
it will be possible to reach airport
and everywhere. There are two
present lines which are being used
in Ankara. Other lines, which were
intended to be built, were
transferred to the Ministry of
Transpostation. Their tenders will
be held in the upcoming days and
Batıkent-Sincan line, Çayyolu line
and Keçiören line will be activated.
80 km Menemen-Cumaovası line
in İzmir, which were realized
recently with the collaboration of
Turkish State Railways and İzmir
Metropolitan Municipality, is a
project that can serve as a model to
whole world. Thanks to this
project, both public and main line
transportation are made but a huge
amount of saving is provided due
to the use of common line.
Likewise, Bursa, Adana, Kayseri,
Antalya, Eskişehir and Gaziantep
are among the cities which
obtained the mentioned systems.
Of course Konya should not be
forgotten. Konya is a city of ours
which obtained a system like this
at the beginning of 90s and it
continues having this culture of
railway system for 20 years.
your firm realized the railway
system of Gaziantep. could you
mention about this project?
Gaziantep is the metro which was
completed in the shortest period of
time and with the smallest amount
of cost. I particularly highlight this
fact. Using the latest technology
from communication systems to
control mechanisms, Gaziantep
railway system is one of the metros
which were completed in shortest
period of time and with the
smallest amount of cost both in
Turkey and in the world. Hitherto,
these kinds of railway systems
were being built by foreign firms
and international global
companies. We have been the first
firm which carry out all the
spectrums in Turkey; this is very
important as well. We make all the
contents from beginning to the
end. After making the decision
about building a metro, we turn its
key and announce this to people.
Additionally, our staffs conduct
the design, operation and
maintenance of these systems as
well. In the past, only foreign firms
used to carry out these. Turkish
firms used to subcontract with
some of these firms. Now we carry
out the whole work. Furthermore,
as domestic firms, our
expenditures are far more
affordable than the foreign firms.
How long have you been in the
sector of railway systems as e+m?
do you have any other focus
points?
I have been dealing with this
sector for 30 years and our firm
has been in this sector for 10 years.
Our main branch is railway
systems. We can list railway public
transportation systems of cities,
main line or intercity public
transportation systems and cargo
under the railway system. Apart
from these, we also have industrial
facilities that we built. Recently, we
took steps in terms of wagon
production in Turkey. There are
demands from all over the world,
apart from Turkey, for railway
systems as well. Many foreign
oluyor. Bu sistemler kurulurken
biz, o şehrin yapısına, tarihine,
kültürüne de dikkat ediyoruz.
Bölgenin özelliklerine göre farklı
uygulamalar seçerek, bölgeye ve
tarihine uygun görsel
düzenlemeler de yapabiliyoruz.
Şehirlerimizde raylı sistemler ne
aşamada bulunuyor? Gündemde
yeni projeler var mı?
İstanbul’da Marmaray’ın devreye
girmesiyle iki taraftaki metro
ağları birbiriyle birleşecek.
Anadolu yakasından Yenikapı’da
bir aktarım merkezi kurulacak,
oradan da havalimanına ve her
yere ulaşılabilecek. Şu an için
Ankara’da kullanımda olan iki
hat mevcut. Yapımı planlanan
diğer hatlar ise Ulaştırma
Bakanlığına devredildi. Onların
da önümüzdeki günlerde ihalesi
yapılacak ve Batıkent-Sincan
hattı, Çayyolu hattı, Keçiören
hattı da devreye girecek. İzmir’de
TCDD ve İzmir Büyükşehir
Belediyesinin ortaklaşa
gerçekleştirdikleri 80 km.lik
Menemen- Cumaovası hattı, son
yıllarda yapılan ve tüm dünyaya
örnek olabilecek bir projedir.
Böylesi bir proje ile hem toplu
taşım hem de ana hat taşımacılığı
yapılmakta ancak hattın ortak
kullanımı sayesinde büyük bir
tasarruf sağlanmaktadır. Keza
Bursa, Adana, Kayseri, Antalya,
Eskişehir ve Gaziantep söz
konusu sistemlere kavuşmuş
illerimiz arasındadır. Tabii
Konya’yı unutmamak lazım.
Konya böylesi bir sisteme daha
90’lı yılların başında kavuşmuş
olup, 20 yıldır raylı sistem
kültürünü sürdürmekte olan
şehrimizdir.
Gaziantep raylı sistemini firmanız
gerçekleştirdi. bu projeden
bahseder misiniz?
Gaziantep, Türkiye’nin en hızlı
bitmiş, en az maliyetle
tamamlanmış metrosudur. Bunun
özellikle altını çiziyorum.
Haberleşme sistemlerinden
kontrol mekanizmasına kadar son
teknoloji kullanılarak, Gaziantep
raylı sistemi, Türkiye ve dünyada
en çabuk ve en az maliyetle
tamamlanmış metrolarından bir
tanesidir. Şimdiye kadar bu tip
raylı sistemleri hep yabancı
firmalar, uluslararası global
şirketler yapıyordu. Biz
Türkiye’de ilk defa bütün
spektrumları yapan bir firma
olarak çıktık, bu da çok önemli.
Baştan sona kadar tüm kapsamı
kendimiz yapıyoruz. Bir bölgede
metro yapma kararını aldıktan
sonra anahtarını teslim edip,
insanlara duyuruyoruz. Ayrıca
tasarımını, işletmesini ve
bakımını da bizim ekiplerimiz
yapıyor. Eskiden bunları yalnızca
yabancı firmalar yapardı. Türk
firmaları bir kısmına taşeronluk
yapardı. Şimdi işin tamamını biz
yapıyoruz. Üstelik yerli firmalar
olarak, yabancı firmalara göre
maliyetlerimiz çok daha
ekonomik.
Raylı sistemler sektöründe e+m
olarak ne kadar zamandır yer
almaktasınız? başka faaliyet
alanlarınız da var mı?
Ben,30 yıldır bu sektör ile
uğraşmaktayım, firmamız da 10
yıldır sektörde yer almakta. Ana
dalımız raylı sistemler. Raylı
sistem olarak, raylı il toplu taşıma
sistemleri, ana hatlar veya
şehirlerarası toplu taşıma
sistemleri, yük taşımacılığı
dallarını sayabiliriz. Bunun
dışında bizim yaptığımız
endüstriyel tesisler var. Son
zamanlarda Türkiye’de vagon
üretimi konusunda adımlar attık.
Raylı sistemler konusunda
Türkiye’nin dışında, tüm
dünyadan da talep var. Birçok
yabancı firma gelerek burada
çalışmak istiyor. Türkiye’de bazı
şeylerin standardize edilmesi
düşüncesinden yola çıkıyoruz ve
bu sayede pek çok kuruma;
2011 BAHAR/SPRING 4
ADVERTORIAL
firms wish to come and work
here. We started off from the
standardization of some things
in Turkey and we support and
help many institutions,
municipalities and various
foundations with our staff and
experience in this way.
could you talk about the projects
realized by your firm?
We completed many railway
system projects as E+M. We
worked in the lines of
Sultançiftliği-EdirnekapıTopkapı, Eminönü- Kabataş,
Kadıköy-Moda, BaşakşehirOlimpiyatköy, Otogar-Bağcılar,
Eskişehir and HRS. We gave
consultancy services for
rehabilitation project of İzmir
Suburban system. We are
building Bursa nostalgic
tramline now. We built nearly
all of Gaziantep metro. Duty of
E+M is not limited with building
and constructing these systems.
We lead people in the most
accurate and financial direction
under the guidance of our
experiences. We pioneer in the
sector as well in a sense.
However, I notably talk about
Europe, when there is a tender,
no Turkish firm participate in
these tenders. But, when we
look at the tenders that will be
made in Turkey, all the foreign
firms participate in the tenders
of the sector. Therefore, we
explain everywhere; “We have
wide network of staff and
designer teams”. I mean, there is
no facility that we do not
possess; we keep up with the
latest technology as well.
do you consider taking place in
foreign projects?
We recently started our foreign
activities as E+M. That is
because Turkish market was
really active; there were many
demands. There are many
foreign demands as well. We
could not deal with these
projects due to business in our
country but we pressed the
button now.
We have all the documents and
certificates which an
international firm should
possess. Thanks to work
completion certificates and all
other documents we have, we
can involve in any project
anywhere in the world.
Therefore, we are not firm
pertaining to Turkey alone; we
Firmanızın gerçekleştirmiş olduğu
projelerden bahseder misiniz?
Raylı sistemlerdeki birçok
projeyi, E+M olarak
tamamladık. SultançiftliğiEdirnekapı-Topkapı, EminönüKabataş, Kadıköy-Moda,
Başakşehir-Olimpiyatköy,
Otogar-Bağcılar, Eskişehir HRS
hatlarında çalıştık. İzmir
ve en ekonomik şekilde
yönlendiriyoruz. Bir anlamda
öncülük de yapmış oluyoruz
sektöre. Ancak özellikle
Avrupa’dan bahsediyorum, bir
ihale olduğu zaman hiçbir Türk
firması bu ihalelerde yer
almıyor. Fakat Türkiye’de
yapılacak olan bir ihaleye
baktığımızdaysa tüm yabancı
firmalar sektördeki ihalelere
katılmaktalar. Dolayısıyla biz
her ortamda anlatıyoruz; “Bu
kadar geniş personel ağımız, bu
kadar tasarımcı ekibimiz var”
diye. Yani olmayan bir
imkanımız yok, son
teknolojileri de takip ediyoruz.
yurtdışındaki projelerde yer
almayı düşünüyor musunuz?
are a firm with international
proficiency. Today, we can
easily participate in each project
as E+M, all by ourselves, that
will be held in Europe, Africa or
northern countries. We are
financially powerful as well. I
can proudly tell that we are a
firm with high reliability before
banks.
Systems &
Electrical
ead Office
H
s
ce
vi
Ser
E+M
ri
em Hizmetle
Elektrik Sist
5 turkkeymagazine.com
belediyelere, çeşitli kuruluşlara,
ekibimizle, tecrübemizle destek
verip yardımcı oluyoruz.
Banliyö sistemi rehabilitasyon
projesine müşavirlik yaptık. Şu
anda Bursa nostaljik tramvay
hattını biz yapıyoruz.
Gaziantep metrosunun
neredeyse tamamını biz yaptık.
E+M’nin görevi sadece bu
sistemleri yapmak, kurmak
değil. Aynı zamanda insanları
tecrübelerimizin ışığında doğru
Merkez / Center
Turan Güneş Bulvarı
Ankara
No:52/9 06550 Çankaya/
88 60
440
312
+90
:
one
eph
Tel
61
Fax: +90 312 440 88
E+M olarak yurtdışındaki
faaliyetlerimize yeni yeni
başlıyoruz. Çünkü Türkiye
pazarı çok hareketliydi, talep
çoktu. Yurtdışından da çok
talep var. Bu projelerle
ülkemizdeki yoğunluktan
dolayı ilgilenmiyorduk ama
şimdi düğmeye bastık.
Uluslararası bir firmanın sahip
olması gereken bütün belgeler
ve sertifikalarımız mevcut.
Sahip olduğumuz iş bitirme
belgeleri ve diğer belgelerle
dünyanın her yerindeki her
projeye girebiliriz. Dolayısıyla
Türkiye’ye özgü bir firma
değiliz, uluslararası yeterliliğe
sahip bir firmayız. Bugün çok
rahatlıkla Avrupa’daki, Afrika
ülkelerindeki ya da kuzey
ülkelerindeki her projeye E+M
olarak tek başımıza
katılabiliyoruz. Finansal
açıdan da oldukça güçlüyüz.
Bankalar nezdinde güvenirliliği
yüksek bir firma olduğumuzu
da gururla söyleyebilirim.
İstanbul Office
İnönü Cad. Sümko Sitesi
0
M-7 B Blok Kat:4 Daire:2
ul
anb
–İst
Kozyatağı
T. +90 216 463 01 70
F. +90 216 463 02 12
www.em.com.tr

Benzer belgeler