Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi (SGT 223) Ders Detayları

Yorumlar

Transkript

Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi (SGT 223) Ders Detayları
Görsel Tasarım, Ses, Müzik, Efekt ilişkisi
(SGT 223) Ders Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Görsel
SGT
Tasarım,
223
Ses, Müzik,
Efekt
ilişkisi
Seçmeli
1
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım
Öğretme Teknikleri
2
0
2
3
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Görsel tasarımda ses ve müzik kullanımının
prensiplerinin öğrenilmesi.Bir ifade aracı olarak
müziğin görsel tasarımla işbirliği olanaklarının
anlaşılması. Müzikal farkındalık kazanımı amaçlanır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Görsel tasarımda ses, müzik kullanımını anlamaları
için öğrencilerin müzikal farkındalık kazanmalarını
sağlamayı amaçlar. Klasik batı müziği tarihine bir
bakışla başlayıp,modern müzik, elektronik müzik
alternatif türler ve efekt çeşitlerine uzanan müzikal
eğitimle müzikal farkındalık geliştirmeyi amaçlar.
Vaka analizleri ve uygulamalarla müzikal
farkındalıklarını bir dile dönüştürme becerisi
kazandırmaya yönelik çalışılır.
• Temel müzik tür ve ekollerini bilir ve ayırt eder,
• Efekt türlerini bilir ve kullanır,
• Öğrenilen teknik ve bilgiyi uygular.
• Teknik ve bilgiyi ilgili disiplinlere uygulamada
etkili ve doğru kullanır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Müzik neyi anlatır? Nasıl anlatır? Müzik,
duygu ifade ve tema ilişkisi.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
2
Müzik tarihine giriş. Müziğin kaynakları.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
3
Eski uygarlıklarda müzik.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
4
Tekseslilikten çok sesliliğe geçiş süreci.
Gregor melodilerinin incelenmesi.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
5
Çok sesli müziğin gelişimi.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
6
Onyedinci yüzyıl müziği:Enstrüman
müziği,Sonat formu, Opera,Oratoryo ve
dinsel müzik.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
7
Ara Değerlendirme
8
Onsekizinci yüzyıl müziği:Scarlatti,
Vivaldi, Bach,Mozart,Haydn.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
9
Ondokuzuncu yüzyıl
müziği:Beethoven,Schubert,Chopin,
Schumann,Lİst, Wagner
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
10
Yirminci Yüzyıl
Konuyla ilgili kaynaklardan
Müziği:İzlenimciler,Ravel,Satie,Stravinski. okuma yapılması
Caz müziği ve doğaçlama.
11
Yirmibirinci yüzyıl: Atonal müzik,
elektronik müzik, popüler müzik. Alt
kültürler ve müzik.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
12
Çizgi film müzikleri.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
13
Kült filmler ve müzikleri.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
14
Küt filmler ve müzikleri.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
15
Grafik tasarımda ses kullanımı
örneklerinin incelenmesi.Efekt türleri.
Konuyla ilgili kaynaklardan
okuma yapılması
16
Final Sınavı
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. İ. Mimaroğlu, Müzik Tarihi. İstanbul 2004.
2. H. C. Schonberg, Büyük Besteciler, İstanbul 2013.
3. P. Tonks, Film Müziği, İstanbul 2006.
Diğer
Kaynaklar:
1. A. Say, Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? İstanbul, 2008.
2. P. Griffiths, Batı Müziğinin Kısa Tarihi, İstanbul 2010.
3. S. Konuralp, Film Müziği, Tarihçe ve Yazılar. İstanbul
2004.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
2
60
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
30
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
4
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine,
alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve
işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve
problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar
ve uygular.
X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir,
bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde
çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam
boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü
Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye,
yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında
edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası
değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket
eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve
tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa
sahiptir.
X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olur.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
2
32
9
5
45
1
10
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
91

Benzer belgeler