DTD, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Toplantısına katıldı

Transkript

DTD, TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Toplantısına katıldı
Hayırlı Ramazanlar,
Ulaştırma sektörünün ve saygıdeğer üyelerimizin mübarek
ramazanlarını kutluyor ve nice ramazanlara kavuşmamıza
yüce Allah’tan diliyorum.
DTD’nin kurulduğu günden beri gündeminde olan,
“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkında Kanun” 01 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’den
geçerek yürürlüğe girmiştir.
Yeni çıkan kanunun ülkemize ve ulaştırma sektörüne hayırlı
olmasını diliyoruz.
Yürürlüğe giren bu yasa ile demiryolu taşımacılığının
avantajlarından daha fazla yararlanılabilecektir. Demiryolu
sektöründeki tekel ortadan kalkarak, şeffaf ve adil rekabet
şartları ortaya çıkacaktır. Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut
ülke kaynağının daha verimli kullanılması sağlanacak, atıl olan
kapasite kullanıma açılacaktır. Bu da demiryolu taşımacılığının
payını her geçen gün daha da arttıracaktır.
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun’un çıkması ile birlikte DTD’nin görev ve sorumlulukları
da artmıştır. Türkiye Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün ilk ve
tek sivil toplum kuruluşu olan DTD, önümüzdeki dönemde hızla
çıkarılması planlanan kanun kapsamındaki yönetmeliklerin
hazırlanmasında da ilgili kurumlara görüş ve önerileri ileterek
yönetmeliklerin şekillenmesine katkı sağlayacaktır.
DTD içinde oluşturulan “Yasa Çalışma Grubu” bu konudaki çalışma
ve toplantıları düzenli aralıklarla ve ilgili birimlerle sürekli
irtibat halinde yapmaktadır. UDHB Demiryolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü ve yeni kanunla beraber oluşan genel müdürlüklerle
hazırladığı taslak yönetmelik çalışmaları sürekli takip edilmekte
ve görüş alışverişinde bulunulmaktadır.
Adı geçen Kanun çıkmadan kısa bir süre önce Ankara’da, 16
Nisan 2013 tarihinde yapılan DTD Üye Toplantısına Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Müsteşar Yardımcısı
Sayın Talat Aydın ve UDHB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü
Sayın Erol Çıtak ve ekibi katılım sağlamışlardır. Yetkililer
yaptıkları konuşmalarda önümüzdeki dönemde yapılacak tüm
mevzuat düzenlemelerinde DTD ile işbirliği içinde bir çalışma
yürütüleceğinin ve DTD’nin görüşlerine önem verdiklerinin
altını çizmişlerdir.
Mevzuat çalışmalarının yanı sıra bu süreçte DTD;
kamu, ilgili bakanlıklar, özel sektör, üniversiteler,
mesleki kuruluşlar ve odalar ile birlikte yürüttüğü
çalışmalara, toplantılara ve etkinliklere hızla devam
edilmektedir.
DTD yer aldığı her platformda demiryolunu anlatmayı
var gücüyle sürdürmektedir.
Ülkemizin geleceği için, milli menfaatlerimiz için,
temiz bir çevre için ve en önemlisi çocuklarımız ve
gelecek nesiller için herkesi demiryolu konusunda
destek ve duyarlı olmaya çağırıyoruz.
“demiryolu geleceğimizdir…”
İbrahim ÖZ
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
3
>> İçindekiler
6
6
7
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14-15
16-18
19-20
21-22
23
DTD Üye Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti
AREL Üniversitesi Etkinliği
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Basın Bildirisi
DTD Eurasia Rail 2013 Fuarına katıldı
Trakya Üniversitesi “Demiryolu Lojistiği Günleri ve Fotoğraf
Sergisi”
TÜDEMSAŞ’ın DTD Ziyareti
Türkiye’de Intermodal Taşımacılığın Güçlendirilmesi
AB Projesi Kapsamında “Demiryolu Taşımacılığı Çalıştayı”
TÜLOMSAŞ ve GE General Electric DTD’yi Ziyaret Etti
DTD, Dünya Ekonomi TV’de
Yıldız Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Kulübü Demiryolu Etkinliği
DTD – Beykoz Lojistik MYO Demiryolu Etkinliği
DTD - Bahçeşehir Üniversitesi Demiryolu Etkinliği
DTD, TOBB “Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclis Toplantısı”na
katıldı
ERUSİS 2013 Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu
DTD – Beykoz Lojistik MYO “Raylı Sistemler Bölümü
Müfredat Çalıştayı”
Özel Sektör ve Mesleki Eğitim – Türkiye’den Elde Edilen Dersler
Konferansı
SWISRAIL Raylı Sistemler Toplantısı
İSO “Demiryollarının Serbestleştirilmesi ve Raylı Ulaşımda Türk
Sanayisi İçin Fırsatlar Semineri”
Dünya’dan Haberler
POZANTI-ÇAKIT VADİSİ ve BELEMEDİK
Bir Yük Vagonunun Karşılıklı İşletilebilirlik Şartlarına (Technical
Specifications for Interoperability-TSI) Göre Sertifikasyonu
Mak. Yük. Müh. Dr. Ömür AKBAYIR
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Demiryolu Sektörünün Geleceğindeki Rolü - Nükhet IŞIKOĞLU
DTD Üyeler
HAKKIMIZDA
Demiryolu Geleceğimizdir...
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) yeşil
ve temiz taşımacılık türü olan demiryolu
taşımacılığını çağın ve ülkenin gerekleri
doğrultusunda geliştirmek ve demiryolunun ülkenin toplam taşımacılığı içindeki
payını yükseltmek amacıyla 2006 yılında
kurulmuştur.
Üyelerimiz, kendilerine ait vagonlarla veya
TCDD vagonları ile ulusal ve uluslararası
demiryolu taşımacılığı yapan, vagon üretimi tesisleri olan, liman işletmeciliği yapan,
vagon bakım ve onarımı sanayi ile iştigal
eden Türkiye’nin önemli firmalarıdır.
Tüm dünyada geleceğin taşıma modu
olarak öne çıkan demiryolu taşımacılığını,
ülkemizde de layık olduğu yere getirme
çabası içindeyiz.
Son yıllarda gündemden düşmeyen küresel ısınma ve ortaya çıkardığı tehditler
karşısında doğaya olumsuz etkisi diğer
taşıma modlarına göre en az olan demiryolu taşımacılığını yaygınlaştırmak ve
geliştirmek için çalışmaktayız.
4 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
Küreselleşen dünyada öne çıkan hız, güvenli taşıma, ekonomik ve çevreye duyarlı
olma değerleri sürekli gelişen demiryolu
taşımacılığını vazgeçilmez hale getirmiştir.
Demiryolu taşımacılığını destekleyerek
payını arttırmak, trafik kazalarını önlemek,
enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, ülke
yararlarını gözetmek ve “gelecek nesillere
temiz ve yeşil bir dünya” bırakmak tüm
üyelerimizin ortak dileğidir.
Derneğimizin yukarıda belirtilen genel
amaçlarıyla paydaş düşüncelere sahip,
demiryolu sektöründe faaliyet gösteren
ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm
firmaları bir “çatı” altında toplayarak güçlü
bir “Sivil Toplum Kuruluşu” oluşturmanın
çabasındayız.
Sadece emeğimizi değil yüreğimizi de
koyduğumuz bu uğraşta, demiryolu
taşımacılığı ile ilgili olan tüm firmaları,
alanında ilk ve tek sivil toplum kuruluşu
olan “Demiryolu Taşımacılığı Derneği”
üyesi olmaya davet ediyoruz.
Çocuklarımıza bırakacağımız temiz ve yeşil
bir dünya en değerli mirasımız olacaktır.
DTD DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI DERNEĞİ ADINA
SAHİBİ VE SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İbrahim Öz
DTD YÖNETİM KURULU
İbrahim Öz
Başkan
Özcan Salkaya
Başkan Yardımcısı
Jan Berslen Devrim
Başkan Yardımcısı
Cem Kumuk
Genel Sekreter
Cem Gökhan Gözen
Sayman
İbrahim Dölen
Bekir Sami Günsav
Eşber Horasan
Caner Denizci
Üye
GENEL MÜDÜR
Yaşar Rota
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
&
GENEL YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Nükhet Işıkoğlu
İDARİ İŞLER SORUMLUSU
İrem Ayberk
YÖNETİM ADRESİ
Paşalimanı Cad.
No: 48 Kat: 1
Işık Apt.
Üsküdar /İSTANBUL
Tel: 0216 495 29 65 - 69
Fax: 0216 495 29 24
www.dtd.org.tr
[email protected]
KAPAK FOTOĞRAFI
Hazım ENGİN
GRAFİK TASARIM
H. Melek KOÇKAR
BASKI
Görsel Dizayn Matbaacılık Tic. Ltd. Şti.
0212 671 91 00
BASKI TARİHİ
22 Temmuz 2013
BASKI ADETİ
1500
Yerel - Süreli yayındır.
>>DTD’DEN HABERLER
DTD Üye Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Üye Toplantısı ve Yemeği 16 Nisan 2013 Salı günü Ankara Barselo
Altınel Otel’de yoğun katılımla gerçekleşti.
Toplantıya onur konukları olarak Ulaştırma Denizcilik ve
Toplantıda, 18 Nisan 2013 Perşembe günü TBMM’de
Erol Çıtak da katıldılar.
da değerlendirilmiştir.
Haberleşme Bakanlığı (UDHB) Müsteşar Yardımcısı Sayın Talat
Aydın ve UDHB Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü Sayın
Yetkililer yaptıkları konuşmalarda ve üyelerimizin sorularına
verdikleri cevaplarda,
Bakanlığın demiryolu ve lojistik
konularında çıkartacağı tüm düzenlemelerde, Demiryolu
Taşımacılığı Derneği ile yakın işbirliği içinde olacaklarını
belirttiler.
AREL Üniversitesi Etkinliği
Demiryolu Taşımacılığı Derneği Genel Müdür Yardımcısı
Nükhet Işıkoğlu 26 Mart 2013 tarihinde AREL Üniversitesi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü öğrencilerine
“Demiryolu Taşımacılığı” konusunda bir sunum yaptı.
Demiryolunun Tarihi Geçmişi, Türkiye’de, Dünyada ve AB’de
Demiryolu Sektörü, Demiryolu Taşımacılığının Avantajları
ve Karbon Salımına etkisi konularının anlatıldığı sunuma
öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
6 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
görüşülmeye
başlanacak
olan
“Türkiye
Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı”
Kanunun kabulü sonrası oluşturulması gereken düzenlemelerle
ilgili çalışmaların içinde DTD’nin de olmasının gerekliliği dile
getirilmiştir.
Bombardier Transportation DTD’yi
Ziyaret Etti
Bombardier Transportation, DTD’nin 06 Mayıs 2013
tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılarak
Türkiye pazarına ve Türk tedarikçilerine verdikleri
önemden ve Türkiye’ye yönelik ürünleri hakkında bilgi
verdiler.
Demiryolu Endüstrisinde 60′tan fazla ülkede akıllı ulaşım
çözümleri sunan ve gelecek projelerinde uzun vadeli
ortaklıklar için ülkemizdeki potansiyel tedarikçilere
ulaşmayı ve işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen dünya devi
Bombardier’in yetkilileri, önümüzdeki süreçte de DTD ile
görüşmelerinin devam edeceğini belirtti.
>>DTD’DEN HABERLER
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Basın Bildirisi
Türkiye Ulaştırma Sektöründe önemli bir değişime
neden olacak süreç başlatıldı. Ulaştırma,Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan, ilgili kamu
kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da görüşleri
alınarak Başbakanlığa gönderilen “Türkiye Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı”,Bakanlar Kurulunda yapılan görüşmeler
sonrasında imzalanarak 06.03.2013 tarihinde TBMM’ne
gönderildi.
Kanun Tasarısı ile ilgili görüşmeler 13.03.2013 Perşembe
günü TBMM Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunda, İstanbul Milletvekili İdris Güllüce’nin
Başkanlığında Komisyon Üyesi Milletvekilleri,Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile
ilgili kamu yöneticileri, Demiryolu Taşımacılığı Derneği
ve TOBB ile Demiryolu Çalışanlarının Sendikalarının
temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.
13 adet Esas Madde ve 5 adet Geçici Maddeden oluşan
kanun tasarısı hakkındaki görüşmeler yaklaşık dokuz
saat sürmüştür. Milletvekillerince verilen önergelerle
bazı maddelerinde değişiklik yapılarak kabul edilmiş,
01 Mayıs 2013 tarihi itibariyle de meclisten geçerek
yürürlüğe girmiştir.
Bütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu
taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden daha fazla
yararlanılabilmesi için alınması gerekli önlemlerin
başında demiryolu sektöründeki tekelin kaldırılarak
serbest, şeffaf, adil ve sürdürülebilir bir rekabet
ortamının sağlanması gelmektedir.
Ülkemizin kalkınmasında ve bağımsızlığında belirleyici
olan demiryollarının yeniden canlandırılması ve
taşımacılıktaki rolünün güçlendirilmesi için; serbest,
rekabetçi, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir
ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile de uyumlu bir
demiryolu sektörünün oluşturulmasının önü açılmış
olacaktır.
Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının
daha verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite
kullanıma açılacaktır.
Kanun ile TCDD yeniden yapılandırılarak bugün
itibarıyla altyapı ve tren işletmeciliği görevlerini birlikte
yapmakta olan Kuruluşun görev tanımı ve faaliyet
alanları değiştirilmektedir. TCDD altyapı işletmecisi
olarak yeniden yapılandırılmakta, tren işletmecisi olarak
da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık
Anonim Şirketi (TCDD Taşımacılık A.Ş.) kurulmaktadır.
Ayrıca kamu tüzel kişileri ile ticaret siciline kayıtlı
anonim şirketlerin demiryolu altyapı işletmeciliği ve
tren işletmeciliği yapmasına imkân sağlanmaktadır.
Emniyetle doğrudan ilişkili olduğundan tüm ulusal
demiryolu altyapı ağı üzerindeki demiryolu trafiğini
yönetme hakkı ve görevi tekel olarak TCDD’ye
verilmektedir.
Diğer taraftan, ulusal demiryolu şebekesinin
genişletilmesi için, TCDD dışındaki kamu tüzel kişileri ile
özel sektör anonim şirketlerinin demiryolu altyapısına
yatırım yapmalarını sağlamak üzere, kendilerine ait
demiryolu altyapısı inşa etmelerine, kendilerine ve/
veya başka özel sektör anonim şirketlerine ait demiryolu
altyapısı üzerinde demiryolu altyapı işletmecisi
olmalarına imkân tanınmaktadır.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği olarak Kanun
Tasarısının hazırlanması aşamasında ve TBMM
Komisyon çalışmalarında katkıda bulunmaktan dolayı
memnuniyetimizi belirtiriz.
Kanun sonrası yapılacak yönetmelik çalışmalarında da
gerekli katkıyı yapmanın gayreti içinde olacağız.
Her zaman söylediğimiz gibi;
“demiryolu geleceğimizdir…”
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
7
>>DTD’DEN HABERLER
Trakya Üniversitesi
“Demiryolu Lojistiği
Günleri ve Fotoğraf
Sergisi”
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Lojistik ve Dış Ticaret Topluluğu
“Demiryolu Lojistiği Günleri ve Fotoğraf
Sergisi” 02 Nisan 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Devlet Konservatuarı
Salonunda gerçekleşti.
DTD Eurasia Rail 2013 Fuarına
katıldı
07 - 09 Mart 2013 tarihleri arasında İFM’de
(İstanbul Fuar Merkezi) düzenlenen 3. Eurasia Rail
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler,
Altyapı ve Lojistik Fuarı, 25 binden fazla
profesyonel ziyaretçiyi ve 25 ülkeden katılım
sağlayan 287 firmayı bünyesinde ağırladı.
DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz ve
DTD Genel Müdürü Yaşar Rota’nın sunum
yaptıkları organizasyonda ayrıca Bulgar Demiryolu Taşıyıcıları Birliği Başkanı - Sofya Ulaştırma
Üniversitesinden Doç. Dr. Simeon Ananiev ve
Vesela Dykova da sunumlarını gerçekleştirdiler.
Organizasyonla eş zamanlı olarak Murat
Öztürk’ün “Demiryolunun Yalnızlığı” konulu
fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı.
TCDD ve alt kuruluşları olan TÜVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi
A.Ş), TÜDEMSAŞ (Türkiye Demiryolu Sanayi A.Ş.) ve TÜLOMSAŞ
(Türkiye Lokomotif Sanayi A.Ş.) Eurasia Rail Fuarı’nda, Türk
demiryollarının vagon, lokomotif, demiryolu teknolojileri
üreten milli kuruluşlarımız da katıldılar.
3. Eurasia Rail Demiryolu Fuarı’nın açılışını Ulaştırma,
Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, İspanya
Ulaştırma Bakanlığı Genel Sekreteri Mario Garces, TCDD Genel
Müdürü Süleyman Karaman ve Türkel Fuarcılık Yönetim
Kurulu Başkanı Korhan Yazgan yaptılar.
DTD Eurasiarail Fuarı’ndaki standında üyelerini ve katılımcıları
ağırladı. DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz fuar ile eş
zamanlı olarak gerçekleştirilen yabancı ve Türk katılımcıların
söz aldığı konferans ve seminer programında Demiryollarında
Yeniden Yapılandırmanın Sektöre ve Taşımacılığa Etkileri
Konulu bir sunum gerçekleştirdi.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman ve çalışma arkadaşları
DTD standını ziyaret ederek demiryolu sektörünün geleceği ile ilgili
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.
8 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
İbrahim Öz - DTD Yönetim Kurulu Başkanı
TÜDEMSAŞ’ın DTD Ziyareti
TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Sayın Yıldıray Koçarslan ve başkanlık ettiği teknik heyet 03 Nisan
2013 tarihinde DTD Dernek merkezini ziyaret ettiler. DTD Yönetim Kurulu ve üyeleri ile bir
araya gelen TÜDEMSAŞ yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.
Programın açılışını DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ÖZ yaptı. Dernek üyelerini tanıtıp, derneğin kuruluş amacını
özetleyerek konuşmasına başlayan ÖZ, sonrasında meclise sevk edilen ve yakında kanunlaşması beklenen Demiryollarının
Serbestleştirilmesi Yasası’na değindi.
İbrahim ÖZ’ün konuşmasından söz alan TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray KOÇARSLAN, “74 yıllık bilgi birikimi bulunan,
uzun yıllara dayalı iş tecrübesine sahip, yük vagonu konusunda Türkiye’nin en köklü kurumu olan TÜDEMSAŞ’ı sizlere anlatmak, ülkemizde sürekli gelişen ve büyüyen demiryollarını konuşmak, birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirmek için
karşınıza geldik.” dedi.
TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray KOÇARSLAN’ın konuşmasının ardından şirketin tanıtım filmi izlenerek, AR-GE çalışmaları
ve son yıllarda yapılan vagonları anlatan slâyt gösterisi sonrasında firmaların sorularına verilen cevaplarla toplantı devam etti. Toplantımız sonunda DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz en kısa zamanda DTD üyelerinin vagon siparişi
vereceklerinin müjdesini verdi.
Türkiye’de Intermodal Taşımacılığın Güçlendirilmesi
AB Projesi Kapsamında “Demiryolu Taşımacılığı”
Çalıştayı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İspanya Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de Intermodal
Taşımacılığın Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi’nin 2. Bileşeni olan “Intermodal Taşımacılık Mevzuatı Hazırlanması”
kapsamında, 18 Haziran 2013 tarihinde Ankara’da “Demiryolu Taşımacılığı” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.
Projenin 2. Bileşeninin amacı, yük taşımacılığında intermodalite hakkında bir mevzuat teklif tasarısı geliştirilmesidir. Tüm
gün devam eden çalıştaya İspanyol idaresinden gelen uzman, konuşmacı ve Türk demiryolu sektörünün temsilcileri katılım
sağlamıştır.
Çalıştayda, Türkiye’de intermodaliteye bir ivme kazandırabilecek olan demiryoluna uygulanacak en uygun önlemlerin hep
birlikte belirlenmesi ve değerlendirilmesinin yapılması için görüş ve öneriler alınmıştır. Çalıştaya DTD’yi temsilen Genel
Müdür Yaşar Rota ve Genel Müdür Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu katılım sağlamıştır.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
9
>>DTD’DEN HABERLER
DTD,
Dünya Ekonomi
TV’de
TÜLOMSAŞ ve GE General Electric
DTD’yi Ziyaret Etti
TÜLOMSAŞ ve GE, 21 Mayıs 2013 tarihinde DTD’yi ziyaret etti. Toplantıya
DTD Yönetim Kurulu Üyeleri ve DTD üyeleri de katılım sağladı.
TÜLOMSAŞ ve GE tarafından üretilen Powerhaul PH37ACai Lokomotifi
hakkında bilgilendirme yapılan toplantı ardından DTD üyelerinin bu
konudaki soruları ve görüşleri alındı.
Dünya
Ekonomi
TV’de,
Hakan Çınar’ın sunduğu Trend
Lojistik programına bu hafta
DTD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Özcan Salkaya ve
DTD Genel Müdürü Yaşar Rota
oldu.
Türkiye’de demiryolu sektörünün durumu, beklentiler ve
DTD çalışmaları hakkında bilgi
verdiler.
Yıldız Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Kulübü Demiryolu Etkinliği
DTD, Yıldız Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Klübü’nün düzenlediği 2. Raylı Sistemler
Temel Eğitimi etkinliğine katıldı. 28 Nisan 2013 Pazar günü Üsküdar Gençlik Merkezi’nde yapılan
etkinliğin açılış konuşmasını DTD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öz yaptı.
YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Rahmi Güçlü’nün “Raylı Sistemler Araçlarında Makine Teknolojisi” konulu
sunumunun ardından DTD Genel Müdürü Yaşar Rota “Demiryolu Terminolojisi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde YTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Kadir Erkan MAGLEV
(Magnetic Levitation) Teknolojileri hakkında bilgi verdi.
10 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
>>DTD’DEN HABERLER
DTD – Beykoz Lojistik MYO
Demiryolu Etkinliği
Demiryolu Taşımacılığı Derneği ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu 07 Mayıs 2013 tarihinde Kavacık Yerleşkesi
Konferans Salonu’nda “Geçmişten Günümüze Demiryolu” konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Beykoz Lojistik MYO
öğrencilerinin yanı sıra Beykoz Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri de katıldı.
DTD Genel Müdürü Yaşar Rota yaptığı konuşmada DTD’den bahsederek, demiryolu sistemi ve işleyişi konusunda
katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik sonunda Yaşar Rota’ya teşekkür plaketi verildi.
DTD - Bahçeşehir Üniversitesi Demiryolu Etkinliği
DTD, 26 Nisan 2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Şişli Yerleşkesinde “Demiryolu” konulu etkinliğe katıldı. DTD Genel
Müdürü Yaşar Rota “Dünyada ve Türkiye’de Demiryolu” konulu bir sunum gerçekleştirdi. DTD Genel Müdür Yardımcısı
Nükhet Işıkoğlu “Demiryolu Taşımacılığının Karbon Salımına Etkileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.
DTD, TOBB
Ulaştırma ve
Lojistik Sektör
Meclis Toplantısına
katıldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi
Toplantısı 24 Mayıs 2013 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet Binasında
gerçekleşti. Toplantı gündeminde, Sektörün 2013 yılına ilişkin genel
bir değerlendirme ve 2014 yılı için beklentiler, Demiryolu Kanununa
ilişkin bilgilendirmeler de yer aldı. Toplantıya DTD’yi temsilen Genel
Müdür Yaşar Rota ve Genel Müdür Yardımcısı Nükhet Işıkoğlu katıldı.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
11
>>DTD’DEN HABERLER
ERUSİS 2013 Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri
Sempozyumu
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen Elektrikli Raylı Ulaşım
Sistemleri ERUSİS 2013 Sempozyumu 14-15 Haziran 2013 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.
ERUSİS 2013 Sempozyumunun amacı, Elektrikli Raylı Ulaşım
Sistemleri konusunda üniversitelerde, kamu kurumlarında
ve endüstride bulunan araştırmacıları, uygulamacıları ve
karar vericileri bir araya getirerek çalışmalarını sunmak,
önerilerini paylaşmak ve bilgi alışverişinde bulunulmasına
yardımcı olmaktır.
Ülkemiz ulaşım politikaları içerisinde Elektrikli Raylı Ulaşım
Sistemleri konusunda yapılan plan, proje ve teknolojik
üretimleri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirmek
ve bu alanda öneriler geliştirmek sempozyumun temel
yaklaşımını oluşturmaktadır.
İki gün süren sempozyumda, Çağdaş Ulaşım Politikaları,
Kentsel Planlama Ve Ulaşım İlişkisi, Kentsel Ulaşım
Yatırımlarının Finansmanı, Kentlerde İklim Dostu
Ulaşım Zorunluluğu, Engelsiz Ulaşım, Kentiçi Ulaşım
Modlarının Üstün Ve Zayıf Yönleri, Yaya Ulaşımı, Ulaşım
Sosyolojisi,Ülkemizdeki Ekonomik Sosyal ve Siyasal
Gelişmeler Ekseninde Raylı Sistemlerin Gelişim Süreçleri,
Toplumsal Yaşamda Yük ve Yolcu Taşımacılığının
Öncelikleri, Güvenlik- Zaman ve Konfor Açısından Raylı
Sistemlerin Ekonomik ve Sosyal Boyutları ile Diğer Ulaşım
(Kara, Deniz ve Hava) Yollarıyla Karşılaştırılması, Raylı
Sistemlerde Teknolojik Gelişim, Mevcut Tesis ve Araçların
Rehabilitasyon ve Modernizasyonu, Demiryolları Yatırım
ve İşletmeciliğinde Planlamanın Önemi,Enerji Tasarrufu,
Dışa Bağımlılığın Azaltılması, Çevresel Maliyetler,Can ve
Mal Güvenliği, Hızlı Erişim, Kombine Taşımacılık ve Çağdaş
Hizmetler Yönüyle Öncelikler konu başlıkları konuları
işlenmiştir.
DTD, ERUSİS 2013 Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri
Sempozyumu’nun Ana Sponsoru olmuştur. DTD Genel
Müdürü Yaşar Rota etkinlikte “Geçmişten Günümüze
Demiryolu Sektörü ve Demiryolu Eğitimi” konulu bir sunum
gerçekleştirmiştir.”
DTD – Beykoz Lojistik MYO
“Raylı Sistemler Bölümü Müfredat Çalıştayı”
Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ile DTD, 11 – 12
Haziran 2013 tarihlerinde Raylı Sistemler Bölümünün
müfredat ve ders içerikleri konusunda bir çalıştay yaptı.
Çalıştaya Beykoz Lojistik MYO Müdür Yardımcısı Doç Dr.
Baki Aksu, Beykoz Lojistik MYO Öğretim Elemanları, DTD’yi
temsilen Genel Müdür Yaşar Rota, Genel Müdür Yardımcısı
Nükhet Işıkoğlu, sektör uzmanları olarak Uzman Eğitimci
Av. Mehmet Ektaş, Özcan Kumyalı ve Hamdi Seyhun
katılmıştır.
İki gün süren çalıştayın ardından Raylı Sistemler bölümünde
öğrencilere verilecek mesleki derslerin amaçları, içeriği,
öğrenme çıktıları, ders akışı, değerlendirme sistemi
konularını içeren bir şablon hazırlandı.
12 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
DTD, önümüzdeki dönemde demiryolu sektörünün
ihtiyacına yönelik mesleki eğitim almış elemanların
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesinin, Türk demiryolu
sektörünün önünü açacağına ve demiryolunu ülkemizde
hak ettiği seviyeye çıkaracağına inanmaktadır.
>>DTD’DEN HABERLER
Özel Sektör ve Mesleki
Eğitim – Türkiye’den Elde
Edilen Dersler Konferansı
UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma
Merkezi (IICPSD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) işbirliği ile “Özel Sektör ve Mesleki
Eğitim – Türkiye’den Elde Edilen Dersler Konferansı”
13 Haziran 2013 tarihinde, İstanbul’da TOBB
Binasında gerçekleşti.
TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Ender Yorgancılar’ın
ev sahipliğinde yapılan
konferansa,
Kalkınma
Bakan Yardımcısı Mehmet
Ceylan, IICPSD Direktörü
Dr. Simona Marinescu,
BM Daimi Koordinatörü ve UNDP Daimi Temsilcisi Kamal
Malhotra, Irak, Afganistan, Nijerya, Somali, Sırbistan, Türkiye ve
Tacikistan’dan resmi ve özel sektör temsilcileri katıldı.
Türkiye ve dünyadan çeşitli özel sektör ve kamu aktörlerini bir
araya getirerek özel sektörün mesleki eğitim ile sürdürülebilir
büyümeye nasıl katkı sağladığı üzerine küresel bir tartışma
başlatacak olan konferansta, etkin mesleki eğitim ve beceri
kazanımı yoluyla özellikle genç ve kadın gruplar için
sürdürülebilir istihdam sağlanması konusu ele alınmıştır.
Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı ve Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreteri Binyıl Kalkınma Hedefleri Özel
Danışmanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs da interaktif yolla katılımcılara
hitap ederek sorularını yanıtladı.
Konferansa DTD’yi temsilen Genel Müdür Yardımcısı Nükhet
Işıkoğlu katılmıştır.
Bu konferans ile;
Özel sektörün sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için gerekli
istihdam hizmetlerinin sağlanmasında kamunun rolünü
tamamlayıcı yöntemlerine odaklanan küresel bir ağ kurulması,
IICPSD tarafından yürütülen ve Türkiye’deki özel sektör ve
kamu-özel sektör işbirliği temelli mesleki beceri kazanımı
girişimlerini inceleyen pilot araştırma sonuçlarının paylaşılması,
Mesleki eğitimde özel sektörün rolü konusundaki küresel
araştırma sürecinde IICPSD ve TOBB ile işbirliği geliştirmek
isteyebilecek diğer ilgili uluslararası / küresel kamu ve özel
sektör paydaşların buluşturulması hedeflenmektedir.
SWISSRAIL
Raylı Sistemler Toplantısı
İsviçre
Demiryolu
Sanayi
firmalarının
Türkiye
ziyareti
kapsamında düzenlenen Tanışma
ve İşbirliği İmkânları Toplantısı 14
Haziran 2013 tarihinde İstanbul
Ticaret Odası binası konferans salonunda gerçekleşmiştir.
İsviçre Demiryolu Sanayi Kümelenme Grubu (Swissrail Industry Association) 21 büyük Avrupa demiryolu şirketinden oluşan ve 27 kişilik büyük bir heyetle
Türkiye’ye yaptığı ziyaret ile Türk demiryolu sanayicileri
ile tanışmak ve Demiryolu araçları ve altyapı hizmetleri
konularında Türk demiryolu firmaları ile iş birliği
imkânları araştırmaktadırlar.
Toplantıya DTD’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Özcan Salkaya ve Genel Müdür Yardımcısı
Nükhet Işıkoğlu katılmıştır. DTD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Özcan Salkaya katılımcılara DTD’yi ve üyelerini tanıtan bir sunum gerçekleştirmiştir.
İSO “Demiryollarının
Serbestleştirilmesi ve Raylı
Ulaşımda Türk Sanayisi İçin
Fırsatlar Semineri”
İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen
“Türkiye’de Raylı Ulaşım Sektörü ve Türk Sanayisi
İçin Üretim Fırsatları” 13 Haziran 2013 tarihinde İSO
Odakule Toplantı Salonunda gerçekleşmiştir.
Son yıllarda Türkiye´de raylı taşımacılık alanında
geliştirilen büyük projeler, ülkemizin raylı taşımacılık
sektöründe dışa bağımlı olmaktan kurtarılması ve
yerli katkı oranlarının artırılması açısından büyük
fırsatlar sunmaktadır.
İSO üyelerinin bu projeler hakkında bilgi
edinmesi ve daha fazla katılım sağlaması amacıyla
düzenlenen seminerde DTD Genel Müdürü Yaşar
Rota “Demiryollarının Serbestleştirilmesi ve Raylı
Ulaşımda Türk Sanayisi İçin Fırsatlar” oturumuna
konuşmacı olarak katılmıştır.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
13
>>DÜNYA’DAN
>> İrem AYBERK
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Orsay Müzesi (Musée d’Orsay)
rsay Müzesi, Paris’te Seine Nehri’nin sol yakasındaki
eski tren garı Gare d’Orsay’ın içindedir. 1848 - 1914
yılları arasına ait sanat eserlerine ev sahipliği yapan
müzede o döneme ait resimler, heykeller, eşyalar ve
fotoğrafların yanı sıra, Monet ve Renoir’ın başyapıtlarını içeren
koleksiyonlar bulunmaktadır. Bu eserlerin bir çoğu Orsay’ın
1986 yılında açılmasından önce Galerie nationale du Jeu de
Paume’de tutulmuştur.
Aslında tren garı olan müze binası o dönemde Lucien Magne ,
Émile Bénard ve Victor Laloux adlı mimarlar tarafından 1900
yılında tamamlanmıştır. 1939’a kadar Fransa’nın güneybatısına
giden tren yolları buradan geçmiştir. Bu tarihten sonra ise
istasyonların uzun trenler için uygun olmaması nedeniyle ana
ulaşıma kapatılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında haberleşme
merkezi olarak kullanılan Gare d’Orsay’ın oteli ise 1 Ocak
1973’te kapatılmıştır.
1977’de Fransız Hükümeti garın müzeye çevrilmesi kararını
almıştır. Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Orsay
Müzesi 1 Aralık 1986’da Başkan François Mitterrand tarafından
açılmıştır. Renaud Bardon, Pierre Colboc ve Jean-Paul Philippon
müzenin yapımı için çalışan mimarlardır. Müzenin yöneticiliğini
ilk olarak Françoise Cachin (1986–1994) yapmıştır. Onun
ardından Henri Loyrette (1994–2001) ve son olarak 2001
yılından itibaren Serge Lemoine yöneticilik yapmaktadır.
Paris’in Lille caddesinde bulunan Orsay Müzesi her yıl iki
milyondan fazla insan tarafından ziyaret edilmektedir.
14 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
>>DÜNYA’DAN
Bulgaristan’da Hızlı Tren
Hattı Hizmete Açıldı
Karadeniz Bölgesi Demiryolu
Yatırım Zirvesi
Svilengrad - Türkiye sınırına yakın Svilengrad
Garı’nı Kapıkule’ye bağlayan 18 kilometrelik hızlı
tren hattı hizmete açıldı. Şark Ekspresi saatte
160 kilometre hızla gidebilecek.
Açılış için Svilengrad’a gelen Başbakan Marin Raykov ve
Ulaştırma Bakanı Krisiyan Krıstev, güzergah üzerinden
yapılan ilk sefere yolcu olarak katıldılar.
Asya ile Avrupa arasında çağdaş demiryolu bağlantısının
bir bölümünü oluşturan hatta, trenler saatte 160 kilometre hızla seyredebilecek. Avrupa Birliği finansmanıyla
gerçekleştirilen 45 milyon avroluk bölümde yeni inşa
edilen 433 metrelik Bulgaristan’ın en uzun köprüsü de
yar alıyor.
Başbakan Raykov, Kapıkule’nin karşısında Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda düzenlenen törende, bölgede
demiryolu altyapısının 43 yıldır onarım görmediğini
kaydetti.
Raykov, “Çağdaş dünyamızda yakınlık-uzaklık kavramları
artık kilometre ile değil, ulaşım süresiyle ölçülüyor.
Bugün sadece 18 kilometrelik bir bölümünün açılışını
yaparken, Bulgaristan üzerinden geçen tüm güzergahı
da tamamlamaya kararlıyız” dedi.
Ulaştırma Bakanı Kristiyan Krıstev, başarıyla
sonuçlandırılan projenin ardından Bulgaristan’ın
ulaştırma alanında benzer diğer projelere yönelik de
Avrupa Birliği’ne finansman için başvurabileceklerini
kaydetti.
Törene aralarında TÜVASAŞ Genel Müdürü Erol İnal
ve TCDD İstanbul Bölge Müdürü Hasan Gedikli’nin yer
aldığı Türk heyeti de katıldı. TÜVASAŞ Genel Müdürü
İnal, AA’ya yaptığı açıklamada Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki yakın ilişkilerden memnuniyet duyduğunu
ifade etti.
TÜVASAŞ olarak geçenlerde Bulgaristan’a 30 lüks
yataklı tren vagonunun teslimatını yaptıklarını belirten
İnal, iki ülkeyi daha da yakınlaştıran projenin açılışına
katılmaktan mutluluğunu ifade etti. Kaynak : Haber 3
8-9 Ekim 2013, Bükreş. ROMANYA
Club Feroviar ve Romanya Demiryolu Endüstrisi Derneği’nin
beraberliğinde ‘Demiryolu Günleri 2013- Karadeniz Bölgesi
Demiryolu Yatırım Zirvesi’ , CER ve UNIFE’nin desteğiyle 8-9
EKİM 2013’te düzenlenecek olan zirve Bükreş/ROMANYA’DA
gerçekleşecek. İki gün sürecek olan zirvenin konuları ise;
demiryolu alt yapısı, taşıma ve lojistik, demiryolu yolcu
taşıması. Detaylı programa www.clubferoviar.ro sitesinden
ulaşabilirsiniz.
Almanya’da
Demiryollarının Geleceği
Konulu Konferans Düzenlendi.
Münih’te düzenlenen “Demiryollarının Geleceği”
konferansında konuşan Peter Ramsauer, Almanya ile
Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade
ederek iki ülke arasında demiryolları konusunda
işbirliğinin de önemli olduğunu belirtti.
TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın da
Türkiye’deki raylı sistem taşımacılığı konusunda bilgi
verdiği konuşmada, Türkiye’nin demiryolu politikasının
bütün dünyanın dikkatini çektiğini anlattı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Suat Hayri Aka da Türkiye’nin demiryolu
politikaları ve geleceğe dönük vizyonunu anlatarak,
hükümetin ulaşım ve demiryolu sektörüne verdiği önemi
ve yatırımı rakamlarla aktardı.
Aka, yabancı partnerlerden bu fırsatı değerlendirerek
teknolojileriyle Türkiye’de yer almaları çağrısı yaptı.
Kaynak : Haberler
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
15
>>Makale
POZANTI-ÇAKIT VADİSİ
ve BELEMEDİK
>> Mustafa TOR
B
u yazdıklarımızda kendinizden
bir şeyler bulabilirsiniz. Hemen
hemen herkes, hayatında bir kez
de olsa trene binmiştir. Benim
bu yazıda anlatacaklarım ise
sadece tren yolculuğu değil; geçtiğiniz yerlerin ve
gördüğünüz istasyonların da hikayeleri... Amacım,
gördüklerimle, biriktirdiğim ve dinlediğim
anılarla, fotoğraflarla anlatmak tüm serüveni.
Eskiden birçok köyün ve kasabanın büyük kentlerle
ulaşımı, ticareti demiryolu aracılığıyla yapılırdı.
Demiryolları çoğu yazışmada geçmektedir.
Antlaşmalarda da büyük önem taşır.
Demiryolları bazen düz ovaları aşar, bazen dağlar
delinerek inşa edilir. Kimi zaman köprülerin
üzerinden aşar, kimi zaman ise geçilmez sanılan
vadilerden tüneller oyularak geçirilir. Tüneller öyle
zorlu koşullarda açılmıştır ki, zamanın yönetici
ve işverenleri, “Bir mecidiye büyüklüğünde kaya
parçalanıyorsa, bu tünel açılır” diyerek yollarına
devam etmişler ve başarıya ulaşmışlardır.
Sözünü ettiğim yer neresi mi? Büyüleyici
güzelliğiyle Çakıt Vadisi; Toros Dağları’nın tünel
ve köprüleri. Çakıt Vadisi, aşağı kısmı, yukarısı,
Çakıt Irmağı, tünelleri ve köprüleriyle bir kitaba
sığmayacak kadar zengindir.
Ben de yüreğimin duyduğunu, gözümün
gördüğünü yazı ve fotoğraflarla paylaşmaya
çalışacağım sizlerle. Yaylaları, karayolu, ormanı,
yaban hayatı, civar köyleri, demiryolu istasyonları,
bitki örtüsü, yaban keçileri... Kısacası Çakıt’ın
geçmişi, bugünü ve geleceği ile ilgili izlenimlerimi
bulacaksınız bu kitapta.
16 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
Emekli Demiryolcu , Fotoğraf
Sanatçısı ve ÇUGEZ (Çukurova
Doğa Gezginleri Spor Klubü)
Başkanı
Belemedik Yaylası, zengin doğa manzarası ile tamamen bakir
durumdadır. Pozantı’ya 9 km mesafede demiryoluna paralel stabilize
yol ile ulaşım sağlanır. Yol Çakıt ırmağı ile demiryolu arasındadır.
Demiryolu güzergahında Belemedik’e kadar 4 adet tünel bir
adetpetradük (yüzeysel suların veya teressübatın hattın üstünden
deşarjını sağlayan boru veya bir kanal), köprü ve menfezler mevcuttur.
İstasyonda tren trafiği semafor sistemi ile yapılmaktadır. Halen 110
yıllık istasyon binası hizmet vermektedir. 1900’lü yıllara ait birçok
ray ve travers görebiliriz. Ayrıca bazıları tamamen yıkılmış bazıları
halen ayakta olan binaları görmek bir anda geçmişe götürür insanı.
Ayrıca Bağdat Demiryolu inşaatında görev yapan Alman personelin
kullandığı yapılar ve mezarlık mevcuttur. Çakıt Suyu kıyısında
kurulmuş Belemedik’te taş ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde
konaklanmaktadır. Yaban hayatı yönünden hayli zengin olan yörede
yabankeçisi, yaban domuzu görülmektedir. Köydeki anıt çınar ağacı
200 yaşındadır. Günümüzde HES burada da kendine yer bulmuştur..
Bir gölet yapılarak su kanalla Yerköprü civarına götürülmüştür..
İstasyonda Buharlı tren su takviyesi için düzenekler mevcuttur.
Yaylada su ihtiyacı yüz yıl öncesinde yapılan su dağıtım hattı ile
sağlanmaktadır. 1980 yılında meydana gelen sel felaketiyle Çakıt
Irmağı’nın yatağını yerinden oynatmış, sonrasındaki yıllarda
erozyon meydana gelerek ırmak tabanındaki kayma birçok yerde
toprak kaymasına sebep olmuştur. Pozantı-Belemedik arasındaki
Çakıt Vadisi’nde 16. tünel üzerindeki Annaşa Kalesi için 1671’de
kaleyi gören Evliya Çelebi bu kaleden “mamur bir kale” diye söz
etmiştir. Araplar ise “Hüsnûs-Sekalibe” demişlerdir. Bu isim, kaleyi
yaptıranların büyük ihtimalle Azerbaycan’dan Çukurova’ya gelen
İskitler olduğunu düşündürmektedir. Annaşa Kalesi birkaç kez
onarım geçirmiştir. Halen büyük bir kesimi ayaktadır.
Belemedik’te Sonbahar
Belemedik; tünelleri, demiryolu, ırmağı, eski
yapıları ve anıt ağacı ile sonbaharda Adana,
Mersin, Konya, Ereğli ve Niğde’den gelen fotoğraf
tutkunlarının akınına uğruyor. Belemedik
Adana’dan karayolu ile 110 km, demiryolu ile
77 km ve Pozantı’dan 9 km uzaklıkta Toroslar
üzerinde bulunmakta. Dağlar arasındaki vadi
üzerine kurulan, Çakıt Çayı kıyısındaki yerleşim
yeri 3 km uzunluğunda ve 20 km genişliğinde
bir alana yayılmış durumda. Belemedik’e
ulaşmak için Pozantı’daki otoyol ödeme
gişelerinden sonra sola, eski Tekir yolundan
ulaşmak için ise demiryolu hemzemin geçidinin
önündeki bariyer arasından sağa Jandarma
karakolunun önünden yola giriş yapılır. Asfalt
yol istasyon önüne kadar devam eder. Bir süre
sonra 16, 17, 18 ve 19 numaralı demiryolu
tünellerinin yanındaki kanyondan geçerek
9 km’lik bir yolculuğun ardından Belemedik
Tren İstasyonu’nun önüne varılır. İstasyondan
3 km ileride yolun sonlandığı noktada 11 yerli
aile ve yaylacıdan oluşan bir yerleşim bulunuyor.
Belemedik’te yaz sezonu ortasında nüfus 300400 kişiyi bulurken tüm ihtiyaçlar Pozantı ve
Adana’dan temin edilmektedir.
Eskiköy 1968’de terk edilmiş olup uzun süre
ihmal edilen Belemedik’te şimdilerde getirilen
inşaat yasağı sebebiyle şu anda sadece arsa
sahipleri özel izin alarak ahşap binalar inşa
edebilmektedirler. Demiryoluna paralel kurulan
yerleşimde yörenin insanları eskiden beri
taştan ve ahşaptan yapılmış yayla evlerinde
konaklamaktadırlar. Yaban hayatı yönünden
zengin olan yaylada yaban keçisi, yaban domuzu
ve farklı türlerdeki kuşlar gözlemlenebilir.
Belemedik’e gelince ne göreceğiz derseniz
karşınıza demiryolu, Almanlar tarafından
yapılan 110 yıllık tarihi bina, çeşitli demiryolu ve
sanayi donanımları, farklı yıkıntılar ve bölgedeki
demiryolunun yapımı esnasında hayatlarını
kaybeden Alman vatandaşları anısına yapılan
“Alman Anıtı” çıkacaktır. Belemedik’teki anıt çınar
ağacı ise 200 yaşındadır ve tek başına görülmeye,
gölgesinde saatler geçirmeye değerdir.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
17
Belemedik’te doğa fotoğrafı çekmek, kamp
kurarak tatil yapmak istiyorsanız ihtiyaçlarınızı
yanınızda götürmelisiniz. Özellikle sonbahar
mevsiminde Kasım ayı içerisinde Pozantı’dan
itibaren 10 km boyunca süren Çakıt Vadisi
boyunca, Belemedik demiryolu istasyon binası
önünde, evlerin yoğun olduğu alanlarda ve
Anıt çınar civarında tarihi yapıların olduğu
yerlerde harika fotoğraflar çekilebilmektedir.
Belemedik’te akasya ve çınar ağaçları ile
erguvanların yaprakları sonbaharı en güzel
renklerle yansıtmaktadırlar.
Belemedik Yaylası, zengin doğa manzarası ile
tamamen bâkir durumda. Yaylanın yerli sakinleri
Avşar Türklerinden. 1970’li yılların sonunda
meydana gelen heyelan nedeniyle köyün sakinleri
Adana-Şehitlik (Yeşil Oba) Mahallesi’ne iskân
edildiler. Halen tren istasyonunun bulunduğu
bölgede hem memurlar hem de köylüler ikamet
etmektedirler.
Almanların 1900’lü yılların başlarında demiryolu
yapımı için açtıkları, Belemedik’ten başlayıp Çakıt
Vadisi boyunca ilerleyen servis yolu üzerinden
Hacıkırı’na ulaşabilirsiniz.
Vadi arasındaki bu yerleşim biriminin
önemi, Berlin-Bağdat demiryolu yapımında
mühendisleri en çok zorlayan kısım olan
Toroslar üzerindeki çalışmaları sırasında uzun
süre burada yaşamalarından kaynaklanıyor.
Demiryolunun yapımı sırasında Belemedik ana
şantiye görevi görürken o dönemde yaklaşık
4.000 kişiden oluşan bir nüfus bu güzel beldede
yaşamıştır. Bu nüfus da doğal olarak cami,
kilise, sağlık ocağı, yemekhane, sosyal evler, bar,
fabrika ve hamam gibi büyük yapıların inşasını
gerektirmiş. Günümüzde bu yapılar terkedilmiş
durumda olduğundan harabe görünümündedir
ve bir kısmı da ahır olarak kullanılmaktadır.
18 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
Belemedik;
Bürücek-Belemedik,
HacıkırıBelemedik, Pozantı-Belemedik, Eski PelitBelemedik ve Kızıldağ-Belemedik trekking
güzergahında yürüyecek olanlar için en ideal
konaklama yeridir. Belemedik’e özellikle
ilkbahar mevsiminde gelirseniz, keşfedilmeyi
bekleyen Şarlak Şelalesi’nin gür akışını ve şelale
yukarılarındaki orman gözetleme kulesini de
görebilirsiniz.
>>MAKALE
Bir Yük Vagonunun Karşılıklı
İşletilebilirlik Şartlarına
(Technical Specifications for Interoperability-TSI)
Göre Sertifikasyonu
25 Sayının devamı...
eknik dokümantasyon (fren regülatörü
çizimi, fren silindiri çizimi, triblivalf çizimi,
akerman musluğu çizimi, dolu/boş yük
değiştirme tertibatı çizimi, ağırlık sensörü
tertibatı çizimi, UIC sembolleri ile birlikte
fren açık-kapalı / yük-yolcu tertibatı çizimi,
yardımcı hava deposu çizimi, el freni komple çizimi, fren
sistemi montaj çizimi, tekerlek takımlı boji/dingil çatalı
çizimi, susta çizimi, boji komple çizimi, vagon genel komple
çizimi, vagonda boş bırakılan alanlar çizimi, tampon
komple çizimi, tampon parça listesi, cer tertibatı komple
çizimi, cer tertibatı parça listesi, sandık komple çizimi,
sandık parça listesi, şasi komple çizimi, şasi parça listesi,
vagonun boyut ölçümleri çizimi, kaynak sertifikası, cer
ve tampon tertibatının belirli özelliklerinin çizimi, vagon
yazılarının çizimi, hava hortumunun çizimi, dingil yatağı
yağlama maddeleri, şasi malzemesinin sertifikası, sandık
malzemesinin sertifikası, tampon bağlantı elemanlarının
çizimi, vagon bakım planı, topraklama kablosu çizimi,
topraklama kablosu bağlantılarının çizimi, tutamakların
çizimi, koşum takımı çizimi, sağanlık çizimi, cer kancası
çizimi, yanıcı maddelerin listesi, fren pnömatik sisteminin
çizimi, tekerlek profilinin çizimi, fren parça listesi, el
freni parça listesi, cer tampon tertibatının basamakla
ölçü uygunluğu, vagonun ağırlık ölçümü, sabonun
çizimi, sustalama / süspansiyon sisteminin çizimi, şasi
ölçüm formu, şasi kaynak planı ve kaynak çizimi, test
sonuçlarının hesap sonuçları ile doğrulanması raporu,
şasi-pivot bağlantısı çizimi, doldurma boşaltma grubu
çizimi, doldurma boşaltma kullanım klavuzu, vagona
ait tüm testlerin raporları ve tüm hesaplama raporları)
ve teknik dokümantasyon indeksi (sıra no, başlık, firma,
belge no, revizyon, tarih)
• TSI WAG’ın ilgili maddelerine göre değerlendirme
tablosu
• İşletim koşulları ve bakım onarım şartları
• Yapı bilgileri ve vagonun sicil kaydı
• Fotoğraflar
>> Mak. Yük. Müh. Dr. Ömür AKBAYIR
TCDD Samsun Depo Müdürü
3.7. Saklama ve Dil
• Yük vagonunun tüm servis ömrü boyunca teknik
dosyanın tamamının kopyası başvuran tarafından
tutulmalıdır. Herhangi bir Avrupa Birliği üye ülkesi
tarafından talep edilirse gönderilmelidir.
• EC doğrulama işlemleri ile ilgili dosyalar ve yazışmalar
başvurunun yapıldığı ülkenin dili veya Avrupa Birliğince
kabul edilmiş bir dil ile yazılı olmalıdır.
3.8. NoBo Tarafından Yapılan Kontrol
Bu kontrol, yük vagonunun üretimi sırasında teknik
dosyanın hazırlanmasından doğan zorunlulukları
sağlamayı amaçlamaktır.
Bu nedenle NoBo;
• Gerekli gördüğünde istediği zaman üretim ve test
tesislerine erişebilmeli yani girebilmelidir.
• Periyodik olarak ilgili TSI’lara uygunluğunun
denetimlerini yerine getirmeli ve bunları raporlamalıdır.
• Üretim tesislerine beklenmedik ziyaretler ve tam veya
kısmi denetimler yapma hakkına sahiptir.
• EC kullanım uygunluğu beyanı belgesi verilmesi
durumunda; demiryolunda kullanıma uygunluğunu
değerlendirmek için IC’lerin monte edildiği bir yük
vagonunu kontrol edilmelidir.
4. TSI ve UTP Eşdeğerliği
Ülkemiz, uluslararası bir kuruluş olan OTIF’e
(Demiryolu ile Uluslararası Taşıma için Hükümetler
arası Organizasyon) üyedir. OTIF tarafından yayınlanan
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşme
(COTIF) TBMM tarafından çıkarılan 06.10.2005 Tarih ve
5408 Sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul
edilmiş ve kabul edilen COTIF’ in şartlarını Ülke olarak
01.07.2006 tarihinden itibaren uluslararası trafikte
uygulama zorunluluğu doğmuştur. Hükümetler arası
bu organizasyonun temel amacı; demiryolu ile yapılan
yük ve yolcu taşımacılığının uygulanmasında kullanılan
kurallarda yeknesaklığın sağlanması ve geliştirilmesidir.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran
2013 1919
Ocak - Şubat 2013
COTIF 1999 Sözleşmesinin F eki APTU’de uluslar arası
trafikte kullanılacak demiryolu malzemesi için teknik
standartların onaylama ve UTPlerin kabul edilme usulü
açıklanmıştır. Prensipte her bir alt sistem UTP’ye tabidir.
İlgili olan yerlerde bir alt sistem çeşitli UTPlerin kapsamına
girebilir veya tek bir UTP çeşitli alt sistemleri kapsayabilir.
UTPler ile TSIlarda olduğu gibi demiryolu sisteminin
karşılıklı işletilebilirliğini sağlamak ve temel gereksinimleri
karşılamak amaçlanmıştır. UTPler şekil olarak iki sütundur
(şekil 9). Sütün olmayan tam genişlikteki metin, benzer
Avrupa Birliği TSI metinleriyle aynıdır. İki sütuna ayrılan
metin, UTP ve bezer TSI metinleri için farklıdır. Sol taraftaki
sütün OTIF düzenlemeleri olan UTP metnini gösterirken
sağ taraftaki sütün Avrupa Birliği TSI metnini gösterir. İki
sütün arasındaki bazı terimlerdeki farklılıklar tablo 1’de
görülebilir.
5. Yük Vagonlarına Yapılan Testler
TSI WAG göre yapılan geometrik, teknik uyumluluk,
Tablo 1 TSIlardaki bazı terimlerin UTPlerdeki karşılıkları
fonksiyonel, yorulma testi, mekanik, termomekanik vd.
değerlendirme sonuçlarına göre bir bileşene uygunluk/
doğrulama beyanı belgesi hazırlanmaktadır. Bir yük
vagonunu oluşturan her bir bileşenin EC beyanına sahip
olduğu düşünülerek, bu yük vagonuna TSI’a göre genel
olarak aşağıdaki şekilde gruplanmış testler yapılmaktadır.
5.1. Statik Gerilme Testleri (Static Strength Tests)
Vagona bir test standında laboratuvar ortamında çeşitli
yatay ve düşey kuvvetler uygulanmakta ve şaseye
yapıştırılmış strain gage yardımıyla meydana gelen
gerilmeler ölçülmektedir.
Şekil 10. Test standına bağlı bir Sgss tipi yük vagonu
Şekil 9. Şu an yürürlükte olan UTP WAG’a ait bir sayfanın
yarısı. Şekil olarak iki sütundan oluşmaktadır.
OTIF düzenlemeleri ATMF Madde 3a ve 5 kapsamında ilgili
Avrupa Birliği düzenlemeleriyle eşdeğer kabul edilmiştir.
Bu nedenle daha önce söz edilen vagon üzerindeki “TEN”
işareti aynı zamanda ilgili tüm UTPlere tam uygunluğu
ifade eder. TSI WAG ve UTP WAG’ın yürürlüğe girmesinden
sonra üretilen yük vagonları TSI ve UTPlere tam uygun
değilse; üzerinde TEN işareti konulmayacağı gibi RIV işareti
de konulmaz ve sadece yurt içi trafikte kullanılabilir. Yük
vagonları ile ilgili mevcut iki adet UTP bulunmaktadır.
Bunlar UTP WAG ve UTP NOI olup her ikisi de 01/12/2012
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kabul edilen UTPler www.
otif.org sitesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak
yayınlanmaktadır.
20 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
Şekil 11. Vagon şasesine bağlı strain gageler
Şekil 12. Strain
gagelerden gelen
verilerin toplandığı
veri toplama ve kayıt
sistemi
>>İSTASYON
>> Nükhet IŞIKOĞLU
Demiryolu Taşımacılığı Derneği
Genel Müdür Yardımcısı
Fotoğraf : Hazım ENGİN
DDGM Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve
Türkiye Demiryolu Sektörünün Geleceğindeki Rolü
ütünleşik ulaştırma sistemi içinde, demiryolu
taşımacılık sisteminin avantajlı yönlerinden
daha fazla yararlanılabilmesi için alınması
gerekli kararların başında demiryolu sektörünün
serbestleştirilmesi ve Tekelin kaldırılması, bu sayede şeffaf
ve adil rekabetin sağlanması gelmektedir.
Böylelikle demiryolu alanındaki mevcut ülke kaynağının
daha verimli kullanılması sağlanacak ve atıl kapasite
kullanıma açılacaktır. Tekelin kaldırılması ve sektörün
serbestleştirilmesi ile AB demiryolu mevzuatına da uyum
sağlanmış olacaktır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat
ve Görevleri Hakkında 655 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin 01 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe girmesi
ile birlikte demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi
halinde uygulanacak düzenlemelerin uygulanmasından
sorumlu ve görevli Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
Bu kapsamda Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün
kuruluşu sektörde serbestleşmenin ilk somut ve yasal
adımı olarak değerlendirilebilir.
Bilindiği gibi AB Müktesabat’ında görüşmelere açılmayan
Fasıl 14: Taşımacılık Politikası’na göre yapılması gereken
“Türk Demiryollarının Reformu” başlıklı proje kapsamında
“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkında Kanun” 01 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’de
kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.
Bu kanun ile Türkiye’de, ülkenin kalkınmasında
ve bağımsızlığında belirleyici olan demiryollarının
yeniden canlandırılması ve taşımacılıktaki rolünün
güçlendirilmesi, serbest, rekabetçi, ekonomik ve sosyal
açılardan sürdürülebilir ve Avrupa Birliği (AB) Mevzuatı
ile de uyumlu bir demiryolu sektörünün oluşturulmasına
ilişkin ihtiyaçlar karşılanarak, Kamu Sektörünün ve
Özel Sektörün demiryolu Altyapı İşletmeciliği ile Tren
İşletmeciliği yapmasının yolu açılmıştır.
Demiryolu
Sektörünün
özelleştirilmesi
anlamına
gelmeyen ancak serbest rekabet ortamı sağlayacak olan
Serbestleşme Kanununun yürürlüğe girmesiyle özel
sektör de demiryollarında yük ve yolcu taşıma hizmetleri
ile demiryolu altyapısı yapma ve işletme imkânlarına
kavuşabilecektir.
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
21
Bu kapsamda Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
yeni dönemde hemen her konuda demiryolu sektörünün
düzenlenmesinden sorumlu olacaktır.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, serbestleşme
sürecinde özel sektörün hızla faal duruma gelmesini
sağlayacak, özel sektörü özendirecek ve teşvik edecek
ekonomik önlemleri alacak, bir işletmecinin piyasaya hakim
duruma gelmesinin önüne geçecek tedbirler alacak ve doğal
tekel niteliğindeki altyapıya erişimin ayrımcı olmayacak
şekilde sağlanması için etkili bir regülasyon mekanizması
oluşturacaktır.
Yapılacak yasal ve yapısal düzenlemeler (yönetmelikler
vs.) ile demiryollarında yük ve yolcu taşıyacak firmaların
demiryolu altyapısını nasıl kullanacağı hukuki zemine
oturtulacaktır. Demiryolu altyapısını kullanarak hizmet
vermek isteyen herhangi bir firmanın bu hizmeti hangi
şartlarda vereceği, çalışanlarının eğitim ve sertifikasyonu,
kullanacağı araçların hizmete alınması gibi konuların
tamamı ilgili mevzuatlarla belirlenecektir.
Ana başlıklar halinde Demiryolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü’nün Görevleri;
Demiryolu Ulaştırmasının faaliyetlerinin ticari, ekonomik,
sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak
ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü
etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil
ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu
faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini
tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak,
Demiryolu Altyapı İşletmecisi ve Demiryolu Tren
İşletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında
organizatör, acente, komisyoncu, gar ve istasyon işletmecisi
ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esaları, mali
yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları
yetkilendirmek ve denetlemek,
Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler
ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve
sorumluluklarını belirlemek,
Demiryolu taşımacılığı alanında kamu hizmeti
yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek,
Demiryolu Altyapı İşletmecileri ve Demiryolu Tren
İşletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör,
acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri
faaliyette bulunanlar ile makinistler başta olmak üzere bu
işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek,
bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak
veya yaptırmak, bunları yetkilendirmek ve denetlemek,
22 Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
Her çeşit çeken çekilen aracın tescilinin yapılması ve
sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak,
Demiryolu altyapısı ve çeken - çekilen araçların kullanımı
için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları
denetlemek,
Demiryolu Altyapı işletmecileri ve demiryolu tren
işletmecileri ile ilgili emniyet belgelerini vermek veya
verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek,
Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve
ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı
işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında
oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,
Demiryolu Taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan yük ve
yolcu garları ve istasyonları ile benzeri yapıların asgari
niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek,
Lojistik Köy, Merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri
niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına
ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli
arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili
kuruluşları koordine etmek ve uygulanmasını takip etmek
ve denetlemek,
Demiryolu Tren İşletmecilerince kullanılan her türlü
çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve
benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel
teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken
ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacakların
asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve
denetlemek,
Demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil,
sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla,
sınırlı olmak üzere; demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile
taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan
ücret tespit etmek ve uygulanmasını denetlemek,
Demiryolu Ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği
uluslararası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon
çalışmaları yapmak,
Olarak sıralanmaktadır.
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü yukarıda belirtilen
görevleri ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanmasına oldukça
hızlı bir şekilde devam etmektedir.
“Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi
Hakkında Kanun” un ülkemizde demiryolu sektörünün
önünü açacağına ve bu sayede demiryolu taşımacılığının
hak ettiği seviyelere geleceğine inanıyoruz.
>>DTD ÜYELER
Mart-Nisan-Mayıs-Haziran 2013
23