Slayt 1 - Rayder

Transkript

Slayt 1 - Rayder
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında
Türkiye’nin Yeri
Hacer Uyarlar
UTİKAD
10.09.2015
UTİKAD
‘’Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu’’
Temsil ve Organizasyonlar
Eğitim ve Yayınlar
Projeler ve İşbirlikleri
Destek ve Sorumluluklar
TEMSİL ve ORGANİZASYONLAR
400’ün üzerinde üye şirket
50.000’den fazla doğrudan personel istihdamı
Yıllık toplam 5 Milyar TL’den fazla ciro üretimi
Türkiye Lojistik Sektörünün Sesi
Uluslararası Platformlarda Sektörün Temsilcisi
ECOLPAF’ın Kurucu Üyesi
4 Uluslararası Organizasyonun Ev Sahibi
Sektörel Çalışma Gruplarıyla Ortak Akıl Çalışmaları
1999
UTİKAD’ın Uluslararası Organizasyonları
2002
FIATA Dünya
Balkan Kongresi
Kongresi
2011
2014
10. Güneydoğu Avrupa
FIATA Dünya
Forwarderlar ve Lojistik
Kongresi
Operatörler Kongresi
PROJELER ve İŞBİRLİKLERİ
BALO (Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonları) A.Ş. Ortağı
Uluslararası STK’lar ile Sektörel İşbirlikleri
Sektöre ve Üyelere Yönelik Sigorta Çözümleri
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile İşbirliği:
Periyodik “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”
Bureau Veritas ile İşbirliği:
Sürdürülebilir Lojistik Belgesi
Dünyada İlk ve Tek
‘’Sürdürülebilir Lojistik Sertifikası’’
EĞİTİM ve YAYINLAR
FIATA Diploması
Kişisel Gelişim ve Sektörel Eğitimler
Ahmet Kartal Başarı Ödülü
Biri İngilizce 9 Sektörel Kitap & 2 Araştırma Raporu
300’ün üzerinde sektörel yayından oluşan UTİKAD Kütüphanesi
YENİ
UTİKAD Yayınları
YENİ
Özel
Yayın
Özel
Yayın
DESTEK ve SORUMLULUKLAR
Sektörel Etkinliklere ve Kurumlara Verilen Destekler
Eğitim Kurumlarına Verilen Destekler
Yeşil Ofis Sertifikası / Sürdürülebilir Ofis Yönetimi
Dünya Saati Uygulaması
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzalayıcısı
SEKTÖREL
DESTEK
EĞİTİM
DESTEĞİ
ÇEVRESEL
SORUMLULUK
DÜNYADA DEMİRYOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI
Dünyada demiryolu taşımacılığı yılda ortalama 3,60 oranında büyüyor
Avrupa’da demiryolu taşımacılığının payı azalıyor
Çin, demiryoluna en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor
Demiryolu Taşımacılığının Bölgesel Dağılımı
Kaynak: UIC, 2013
Dünyada Taşıma Modlarının Dağılımı - 2011
Taşıma Türü
Yolcu Oranı
Yük Oranı
Toplam Oran
Karayolu
% 83.5
% 10.4
% 34.8
Denizyolu
% 0.3
% 78
% 52.2
Demiryolu
% 6.4
% 10.8
% 9.3
Havayolu
% 9.8
% 0.8
% 3.7
Kaynak: IEA Mobility Model and UNCTAD, 2013
DÜNYA DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA
TÜRKİYE’NİN YERİ
Türkiye, Demiryolu Yük Taşımacılığında 53 Ülke Arasında 20. Sırada Yer Alıyor (2013’e Göre)
Dünyada Demiryolu Yük Taşımacılığı 2009 - 2013
Milyon Ton - Kilometre
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2013
2012
2011
2010
2009
1.
Amerika
2542000
2500300
2524667
2491450
2309811
2.
Rusya
2196217
2222389
2127835
2011308
1865305
Kaynak: ITF Transport Outlook 2015
3.
Hindistan
725000
692000
668000
626000
600548
4.
Kanada
245405
256622
248468
240292
216287
5.
Ukrayna
224434
237722
243866
218091
196188
20.
Türkiye
11177
11670
11677
11462
10326
AVRUPA DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA
TÜRKİYE’NİN YERİ
Türkiye, Demiryolu Yük Taşımacılığında 22 Avrupa Ülkesi Arasında 11. Sırada Yer Alıyor
Avrupa Ülkelerinde Demiryolu Yük Taşımacılığı – 2013
Kaynak: OECD, 2013
* Milyon Ton - Kilometre
TÜRKİYE’DE DEMİRYOLLARININ GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK POLİTİKALAR
Demiryollarının serbestleştirilmesi
Altyapıya yönelik yatırımlar
Uluslararası taşımacılık projeleri
Demiryolu taşımacılığında ortak belge kullanımının arttırılması
AMAÇ
Demiryolu taşımacılığı payının % 15’e çıkarılması
Demiryolu yük taşımalarında özel sektör payının % 50’ye çıkarılması
Kombine taşımacılığında demiryolu payının artırılması
ALTYAPI YATIRIMLARI
Türkiye, Altyapı Yatırımlarında 35 Ülke Arasında 11. Sırada Yer Alıyor (2011’e Göre)
Dünyada Demiryolu Altyapı Yatırımları 2007 - 2011
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
2011
2010
2009
2008
2007
1.
Japonya
10197,7
9065,8
6574,6
9506,7
5435,8
2.
Rusya
9860,5
8255
9780
8981
8345
3.
İspanya
7581
6387,3
6341,9
7562,5
7733,5
Kaynak: ITF Transport Outlook 2015
4.
İngiltere
6651,7
3611
2285
1727
1962
5.
Avustralya
5492
1493
756
671
498
11.
Türkiye
1470
3611,5
2285
1727,2
1962
* Milyon Euro
ULUSLARARASI DEMİRYOLU PROJELERİ
Uluslararası Taşıma Projeleriyle Türkiye’nin Demiryolu Taşımacılığındaki Etkinliği Artıyor
Samsun – Kavkaz Tren
Feribot Taşımacılığı
BALO Projesi
İpek Rüzgarı Blok
Tren Projesi
Viking Treni Projesi
Yeni İpek Yolu
BALO PROJESİ
“Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar’’
BALO Projesi’nin İnovasyonel Yönleri
Yüklerin Anadolu’dan demiryolu ile toplanması;
Marmara Denizinde Bandırma-Tekirdağ
arasında Tren Ferisi ile geçilen yeni bir rota
oluşturulması;
Avrupa’ya, Anadolu’daki farklı noktalardan
tarifeli blok tren seferlerinin başlatılması;
Her seferde daha fazla yük taşıma imkanı
Şirket Ortağı
UTIKAD
sağlayan 45’ PW HC konteynerlerin kullanılması
SAMSUN - KAVKAZ TREN FERİBOT TAŞIMACILIĞI
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında tren feribot taşımacılığı yapılarak,
iki ülke arasında demiryolu ve kombine taşımacılığın geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
Poti
Varna
Mersin
VİKİNG TRENİ PROJESİ
Karadeniz ‘Viking Treni’ ile Baltık Denizi’ne bağlanıyor
Turkey
İPEK RÜZGARI BLOK TREN PROJESİ
TRACECA Lojistik Merkezleri ve Deniz Otoyolları projesi kapsamında
Kazakistan’dan başlayıp, Türkiye ile son bulacak güzergahta çalışacak blok
tren projesi başlatıldı.
Amaç: Kapıdan kapıya yapılan yük trafiğini hızlı konteyner blok trenlerle
Avrupa - Kafkasya - Asya koridoruna kaydırmak
Rota:
Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye
Üye Ülkeler:
Kazakistan
Çin
Azerbaycan
Gürcistan
Türkiye
YENİ İPEK YOLU
ÇİN - KAZAKİSTAN KHORGOS ÖZEL EKONOMİK BÖLGESİ
Khorgos Özel Ekonomik Bölgesi Trans - Asya Bölgesinde
Yeni Bir Ulaşım Merkezi Olmayı Hedefliyor
Khorgos Özel Ekonomik Bölgesi; uluslararası ticareti ve işbirliklerini geliştirmek, yük
potansiyelini arttırmak ve bölgede sosyo-ekonomik gelişim sağlamak amacıyla kuruldu.
1,5 milyon ton kargonun 2020 itibarı ile 12 milyon tona çıkması hedefleniyor.
KHORGOS DRY PORT
Özel Ekonomik Bölgesi’nde Khorgos Dry Port Açıldı
Khorgos Özel Ekonomik Bölgesi içerisinde yer alan dry port, KTZ Express
tarafından faaliyete açıldı.
Khorgos Dry Port aynı zamanda bir aktarma merkezi olacak.
CIM/SMGS ORTAK BELGESİ
CIM ve SMGS belgelerinin birleşimi
Birleşmiş Milletler'in Ticari Belgeler İçin
Önerdiği Anahtar Düzenleme’nin temel
alınması
Gümrük Belgesi ve Akreditifli İşlemlerin
Tanınması
CIM VE SMGS’YE TARAF ÜLKELER
CIM/SMGS ORTAK BELGESİ İLE ÇEK
CUMHURİYETİ’NDE TAŞIMACILIK
DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINDA ORTAK BELGE KULLANIMI
CIM/SMGS ile Taşımacılıkta Uyumun Sağlanması
CIM/SMGS Ortak Belge Kullanılmasının Avantajları;
Sınır geçişlerinin hızlandırılması,
Hukuki farklılıkların ortadan kaldırılması,
Transit sürenin azaltılması,
Bankalar tarafından yapılan akreditifli
işlemlerde geçerli bir evrak olarak tanınması,
Kontratlı taşımalarda her ülkenin mevzuatına
uygun içeriklerin kullanılabilmesi,
Taşımalarda meydana gelecek hasarlarda
kapsamlı bir kullanım sağlaması,
İlave dokümantasyon masrafının önlenmesi
COTIF/CIM Uygulanan Karadeniz Hatları
Teşekkürler
Hacer Uyarlar
UTİKAD

Benzer belgeler