Bazı asitler ve kullanım alanları.

Transkript

Bazı asitler ve kullanım alanları.
Bazı asitler ve kullanım alanları.
Formülü
Adı
Kullanım Alanları
HCl
Hidroklorik asit
Çeliğin temizlenmesi, PVC adlı madde için
üretilen vinil klörür gibi organik bileşiklerin
üretimi, asit – baz tepkimeleri ile inorganik
bileşiklerin üretiminde kullanılmaktadır.
H3PO4
Fosforik asit
İlaç endüstrisi, yağ sanayi, sinek ilacı ve çeşitli
temizlik maddesi üretiminde kullanılır. Gıda
sektöründe ise kola ve kabartma tozları
içerisinde kullanılmaktadır.
CH3COOH
Asetik asit
En önemli kullanımı vinil asetat üretimidir ve
bundan elde edilen poli vinil asetat – tahta
tutkalı olarak kullanılmaktadır.
HNO3
Nitrik asit
C6H8O7
Sitrik asit
HCOOH
Formik asit
(Karınca asiti)
C9H8O4
Asetilsalisilik asit (Aspirin)
Dinamit, patlayıcı madde, plastik ve gübre
yapımında kullanılmaktadır.
Sitrik asit metal temizleme işlerinde, gıdaların ve
çeşitli organik maddelerin dayanıklılığını
arttırmak için ve bazı alkolsüz içeceklere tat
vermek için kullanılmaktadır. Şekerleme ve ilaç
yapımında da yararlanılır.
Formik asit organik asittir. Özellikle arıcılığı
gelişmiş ülkelerde Organik bal üreticileri
tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genellikle hafif ağrı ve sızılar için kullanılan ağrı
kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ayrıca kan
seyreltici etkisi vardır ve kalp krizine karşı
koruma sağlaması amacıyla uzun dönem düşük
dozda kullanılır.