ÖZET BİLGİ FORMU 2221-KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ

Transkript

ÖZET BİLGİ FORMU 2221-KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ
ÖZET BİLGİ FORMU
2221-KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ(SABBATİCAL) BİLİM İNSANI DESTEKLEME PROGRAMI
1) Kimler Yararlanabilir?
• Akademik izin döneminde(sabbatical) Türkiye’deki Üniversite ve Enstitülere gelecek olan konuk
bilim insanları
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık
alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma,
laboratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler/dersler verme,
ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek
sağlanmaktadır.
• Destek süresi en fazla 12 aydır.
• Üniversitelere davet edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya
kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanının doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş
deneyimine sahip olmalıdır.
• Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir.
• 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir. Uzun süreli (3–12 ay
arası) ziyaretlerde konuk bilim insana aylık Yrd. Doç. için 2.500 dolar, Doç. için 3.000 dolar, prof. için
3.500 dolar destek verilebilir.
• Talep edilmesi ve uygun görülmesi durumunda sağlık sigortası giderleri de kısmi olarak ödenebilir.
3) Başvuru Dönemi
Sürekli aktif
Başvurular, yılda 12 dönem alınır.
4) Başvuru Yeri
TÜBİTAK, online başvuru için http://ebideb.tubitak.gov.tr

Benzer belgeler

2221- KONUK VE AKADEMİK İZİNLİ (SABBATICAL) BİLİM İNSANI

2221- KONUK VE AKADEMİK İZİNLİ (SABBATICAL) BİLİM İNSANI bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında s...

Detaylı