Atık su işleriniz

Transkript

Atık su işleriniz
Sulzer Pumps
ABS EffeX Devrimine katılın
Atık su işleriniz
için
dünya
standartlarındaçözümler
The Heart of Your Process
En Büyük Devrim Sizinki
Olabilir
2009'dan günümüze ABS EffeX ürün serisi, atık su ürünlerinin neler
başarabileceğine ve başarması gerektiğine ilişkin yeni standartlar
belirleyerek, atık su endüstrisinde devrim yapıyor. Günümüzde,
ABS EffeX ürün serisi tamamlanarak Sulzer Pumps'ı premium
verimlilikte atık su çözümlerini eksiksiz olarak sunan ilk ve tek
tedarikçi haline getirdi.
Bununla birlikte, ürünlerin kendisinden daha heyecan verici olan şey,
ABS EffeX serisinin, tüm dünyadaki Sulzer Pumps müşterilerinde
ticari işletmecilikte devrim yapma tarzıdır. Bu broşür, ABS EffeX
serisini seçme nedenlerini anlamanıza yardım edecek ve bu seçimi
zaten yapmış olan müşterilerin kaydettiği çarpıcı başarıları size
gösterecektir.
Benzer başarılara siz de ulaşabilirsiniz.
2
İçindekiler
ABS EffeX Devrimi nedir?
Atık Su Taşıma Sistemlerinin Ön Cephesinde Yenilik
Verimlilikte Bir Devrim
Daha Az Tüketen ve Daha Çok İş Yapan Atık Su Ürünleri
4 – 7
8 – 17
Güvenirlikte Bir Devrim
Atık Su Operasyonlarını Güçlü Tutma
18 – 27
Sistematik Devrim
Daha Etkin ve Ekonomik Atık Su Toplamaya Giden Adımlar
28 – 37
Bir Bakışta Devrim
ABS EffeX Atık Su Ürün Serisinde Öne Çıkanlar
38 – 51
Sahada Devrim
Sulzer Pumps Müşterilerinden Daha Fazla Örnek
52 – 59
3
ABS EffeX Devrimi nedir?
Atık Su Taşıma Sistemlerinin Ön
Cephesinde Yenilik
ABS EffeX Devrimi, özellikle enerji
verimliliği alanında olmak üzere atık
su teknolojisinin çıtasını yükseltmek
için Sulzer Pumps’ın süregelen
çalışmalarını ifade etmektedir.
Tasarımdan üretime kadar tüm zinciri
kapsayarak, piyasadaki en yenilikçi ve
kaynakların korunmasındaki en etkili
çözümü ortaya koymuştur.
Neden bir Devrim?
Atık su ürünlerine cesur bir yeni
yaklaşım getirmenin nedenleri çoktur
ve bu yaklaşımlar tüm dünyadaki
müşterilerimizden gelmektedir. Değişen
yasalar, değişen talepler ve değişen atık
su niteliğinin kendisinin yol açtığı yeni
zorluklar karşısında atık su işletmeleri
bunlarla başa çıkacak bir şeyleri hep
sormuşlardır.
Neler Amaçlanıyor?
Müşterilerimiz, özellikle enerji
verimliliklerini artıracak çözümlerle
ilgileniyordu. Enerji fiyatları yükseliyor ve
atık su ekipmanlarının giderek artan bir
kısmı hem gündüz hem de gece faaliyet
gösteriyor. Bu, çoğu durumda işletme
maliyetlerinin aslan payının enerji tüketimi
olmasına yol açıyor.
Bunun hemen ardından işletme
verimliliğini artırma isteği geliyor. Böylece
ekipman güvenirliği büyük ölçüde
artar, çünkü aşırı bakım ve sık arızalar,
hem zamanı hem de parayı çalan kilit
faktörlerdir.
Her iki alanda iyileşme sağlamak, en
önemli müşteri giderlerini ele alır:
enerji maliyetleri, bakım maliyetleri ve
operatör maliyetleri. Fakat çoğu tedarikçi,
müşterilerin çabalarını sınırlamaktadır.
Bir alanı diğerine tercih etmenin yanında,
daha küçük makineler en büyük tasarruf
potansiyelini sunmalarına rağmen büyük
ekipmanlara küçük ekipmanlar karşısında
öncelik tanımaktadırlar.
ABS EffeX Devrimi
ABS EffeX ürün serisi, günümüzün
zorluklarına komple bir yanıttır. Hem
büyük hem de küçük ekipmanlarda enerji
kullanımını ve güvenirliğini içeren kapsamlı
iyileştirmeler için tek kaynaktır.
Bu ürün serisi, yeni yasal talepleri
hedefliyor, ama aynı zamanda günümüzde
atık su toplama ve işlemenin pratik
ihtiyaçlarını da karşılıyor. Premium efficiency (IE3 veya eşdeğeri) motorlara
sahip bu ürün serisi, tıkanıklık nedenlerini
ve daha az su tüketiminin ve değişen
kişisel hijyen alışkanlıklarının etkilerini de
dikkate alıyor.
Tüm bu hususların dengelenmesi ile
maliyetler düşük, hizmet seviyeleri ise
yüksek tutulabilmektedir. ABS EffeX ürün
serisi; olası en verimli, güvenilir çalışmayı
sağlar ve atık su teknolojisinde en ileri
noktayı tanımlar.
5
Dünya Standartlarında Atık Su
Ürünleri Serisi
ABS EffeX adı altında ilk kez, ABS dalgıç
atık su pompası XFP piyasaya sürüldü.
2009 yılında piyasaya sürülen bu ürün,
premium verimliliğe sahip motorlu
dünyanın ilk dalgıç atık su pompasıydı.
Ürün portföyü, o günden itibaren
genişleyerek atık su kilit özelliklerinin
tümüne yönelik dünya standartlarında
komple bir ürün serisi haline geldi:
•
•
•
•
•
Dalgıç atık su pompaları
Dalgıç karıştırıcılar
Dalgıç muz kanatlı karıştırıcılar
Turbo kompresörler
Modüler pompa kontrol sistemleri
Küçük Ekipman Büyük Tasarruf Demektir
Endüstriyel Sektörde (Kurulu Kapasite × Ortalama Verimlilik
İyileştirmesi) Kurulu Motorlar Arasında Tasarrufu Potansiyeli
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
0 – 0,75
0,75 – 4
4 –10
10 – 30
30 – 70
70 –130 130 – 300
< 500
Motor boyutu (kW)
Kaynak: IEC 60034-30 Ed.1: Döner elektrikli makineler – Bölüm 30: Tek hızlı, üç
fazlı, kafes indüksiyonlu motorların verimlilik sınıfları (IE Kodu)
Motor Boyutuna Göre Pompa Sayısı
>500 kW (1 %)
100–499 kW
20–99,9 kW
5 %
0– 4,9 kW
33 %
24 %
37 %
4,9–19,9 kW
6
Çalışmalar, enerji
tasarrufu için en büyük
potansiyelin küçük
motorlu ekipmanlarda
olduğunu gösteriyor.
Bu durum, örneğin
pompaların ezici
çoğunluğunun 20 kW'tan
küçük motorlara
sahip olduğu atık su
endüstrisinde görülebilir.
İstatistiklere rağmen,
pek çok tedarikçi,
enerji tasarrufu
çabalarını 20 kW veya
üstü motorlara sahip
büyük ekipmanlara
yoğunlaştırmaktadır.
Sulzer Pumps, her
büyüklükte ekipmanda
premium verimliliğe
sahip (IE3 veya
eşdeğeri) motorlarla
tüm segmentlerde enerji
tasarrufu sunmaktadır.
Bu, günümüzde piyasada bulunan tek
eksiksiz premium verimlilikte atık su
ürünleri serisidir. Enerji tasarrufları, düşük
karbon emisyonları ve yüksek güvenilirlik
sağlayan yenilikçi özellikleriyle atık su
endüstrisinin giderek büyüyen taleplerini
karşılamaktadırlar.
Devrim Sizinle Devam Ediyor
ABS EffeX Devriminin arkasındaki Sulzer
Pumps, mükemmel müşteri ilişkileri
ve kapsamlı uygulama bilgisine sahip
bir atık su uzmanıdır. Günümüzün
atık su zorluklarını çözmek yolunda
liderlik yapıyoruz ve bunu yalnızca
ürünlerimiz değil, bilgimiz aracılığıyla da
gerçekleştiriyoruz.
Aşağıdaki bölümlerde, her ikisinin
işinizde devrim yapabilmeniz için nasıl
uygulanabileceği açıklanmaktadır.
7
Verimlilikte Bir Devrim
Daha Az Tüketen ve Daha Çok İş Yapan Atık
Su Ürünleri
Verimlilikte Bir Devrim
Enerji maliyetleri yükselirken ve daha
katı yeni yasalar uygulamaya konurken,
enerji verimliliği her zamankinden kritik
önem kazanıyor. ABS EffeX, enerji
tüketiminizi gerek ürün düzeyinde
gerekse sistem çapında azaltmak için
sayısız olanak sunuyor. Bu süreçte,
karbon emisyonlarınızı ve işletme
verimliliğinizi iyileştirebilirsiniz.
IE3 Standardını Karşılama
Motor, atık su ekipmanlarındaki ana güç
tüketicisi olduğu için, enerji maliyetlerine
bakıldığında en başta gündeme gelir.
Tek tek ürünlerin enerji tüketimi, basitçe
premium verimliliğe sahip bir IE3 motora
geçilerek %25-30'a kadar düşürülebilir.
motorlar tüm ABS EffeX ekipmanlarında
bulunmaktadır. Yani her tür kilit
uygulamada büyük enerji tasarrufları
sağlayabilirsiniz.
Sabit Mıknatıslarla Akıllı Tasarruflar
Gerçekten de, IE3 standardı premium
verimliliğe ulaşmanın tek yoludur. Uygun
yerlerde, sabit mıknatıslı motorlar, IE3
spesifikasyonlarının ötesine geçen ve
geniş bir hız aralığında yüksek motor
verimi sağlayan enerji tasarrufları sunarlar.
Sabit mıknatıslı motorların ilk maliyetleri
daha yüksek olmasına karşın doğru
uygulamadaki verimlilikleri sayesinde
bu maliyet hızla karşılanabilmektedir.
Bu da, tesisinizin enerji tüketiminin ve
karbon emisyonlarının premium verimliliğe
sahip motorlara
geçilerek büyük
ölçüde azaltılabileceği
anlamına gelir.
Doğal olarak, her
tür ekipmanda geçiş
yapılabilirse motorunun büyüklüğüne
bakılmaksızın tasarruf özellikle büyük
olacaktır.
h
range complie
EffeX
s fu
BS
lly
eA
wi
t
Th
Piyasadaki tek eksiksiz premium efficiency atık su ürün serisi olarak
ABS EffeX, böyle büyük çaplı bir geçişi
yapabilecek tek ürün serisidir. ABS dalgıç
atık su pompası XFP, IE3 standardını
karşılayan ilk atık su ürünüydü ve
günümüzde premium verimliliğe sahip
10
ABS EffeX ürün serisinde; sabit mıknatıslı
motorlar, ABS turbo kompresörler
HST'nin yanı sıra orta hızdaki ABS dalgıç
karıştırıcı XRW modellerinde bulunmakta
olup %35'e kadar verimlilik artışı
sağlayabilmektedir.
Verimlilikte Bir Devrim
Pompa Kullanım Ömrü Maliyetleri
Bakım maliyeti
Ekipman maliyeti
5%
PM Motorun Maliyet Etkisi
Sabit mıknatıslı
motorla potansiyel
verimlilik artışı
Bakım maliyeti
6%
10%
Ekipman maliyeti
8%
Operatör maliyeti
28%
51%
Yeni olarak
enerji maliyeti
10%
Ek enerji maliyeti
6,0 kW dalgıç + %20 kullanım – %1,5 yıpranma
+ 15.000 saat bakım
Enerji tüketimi (burada bir pompa için
gösterilmiştir), pek çok ekipman türü
için ana maliyettir. Bunun büyük bölümü,
ilk ekipman seçiminin belirlediği yeni
olarak maliyettir. Premium verimlilikte bir
motorla enerji maliyeti henüz başlangıç
aşamasında düşüktür.
82%
Enerji maliyeti
Bir dalgıç karıştırıcı için tipik kullanım ömrü maliyetleri
Karıştırıcılar genellikle günde 24
saat çalışır. Bu da enerjiyi karıştırıcı
çalışmasındaki en önemli maliyet haline
getirir. Bunları ABS dalgıç karıştırıcı
XRW'nin orta hızlı modellerinde olduğu
gibi mümkün yerlerde sabit mıknatıslı
motorlarla üretmek, %35'e kadar
verimlilik iyileştirmesi sağlar.
Sabit mıknatıslı motorlar değişken
frekanslı tahriklerle (VFD) çalıştıkları için,
işletme hızları geniş bir spektrumda ince
ayarlanarak prosesinizin akış talepleriyle
eşleştirilebilir. Bu özellik, sadece enerji
verimliliğini değil, işletme verimliliğini
de artırır. ABS dalgıç karıştırıcı XRW
örneğinde bu, gerekli model sayısını
azaltarak yedek parça stokunu küçültür.
11
Verimlilikte Bir Devrim
Motorun Ötesinde Verim
Motor verimliliği, verimlilik türlerinden
yalnızca birisidir. Pompalar ve diğer atık
su ürünleri için hidrolik verimliliği sağlamak
da enerji tasarrufu açısından önemlidir.
Hidrolik verimlilik kısmen bir deneyim
meselesidir. Sulzer Pumps, ABS
markasında 100 yılı aşan atık su
deneyimine sahiptir ve orijinal ABS
Contrablock pervane gibi çözümler on
yıllardır denenmiş ve hakiki verimlilik
standartlarını oluşturmaktadır.Ancak
bugün gerekli olan hidrolik verimlilikler
çok daha büyüktür. ABS EffeX ürünlerinin,
hesaplamalı akışkan dinamiği (CFD)
modellemesi ve 10-15 yıl öncesine göre
çok daha karmaşık olan günümüzün atık
sularıyla yapılan kapsamlı testler yoluyla
yaratılmasının nedeni de budur. Bu AR-GE
çalışması sadece kendi personelimizi
ve kaynaklarımızı değil, üniversitelerle
işbirliğini de içermiştir.
Örneğin ABS akış güçlendirici XSB
pervane kanatlarımızdaki kendi kendini
temizleyen, tepki optimizasyonlu, eğimli
kamada olduğu gibi sonuçlar her şeyi
anlatıyor. Sonuçlar, hidrolik verimliliğin
ve güvenirliğin el ele gittiği çığır açıcı
yeni Contrablock Plus
pervanelerimizde de
görülebilir. Bu konular
sonraki bölümde daha
ayrıntılı ele alınmaktadır.
Motor verimi
Toplam verim
Hidrolik verim
12
Verimlilikte Bir Devrim
13
Verimlilikte Bir Devrim
Bütünü Optimize Etme
Bir ekipman parçası ne kadar karmaşık
olursa, onu bir bütün olarak görmenin
önemi o kadar artar. Yani yalnızca motor
verimliliklerine ve hidrolik verimliliklere
değil, tek bir bileşendeki tercihlerin
diğer yerlerdeki verimlilikleri nasıl
etkileyebileceğine de bakmak gerekir.
Turbo kompresör buna mükemmel bir
örnektir.
Çoğu turbo kompresörün tahrik
sisteminde havalı yataklar kullanılması,
labirent salmastrada verimin düşmesine
neden olmaktadır. Bunun yerine ABS
turbo kompresör HST, açıklıkları daha
büyük olduğu için salmastradan taviz
vermeyi ortadan kaldıran manyetik
yataklar kullanır. Motoru, yatakları,
salmastrayı ve diğer bileşenleri eksiksiz bir
sistem olarak optimize ederek ABS turbo
kompresör HST, geleneksel rakiplerle
kıyaslandığında %10 daha yüksek gerçek
verimliliğe ulaşır ve maliyetleri daha hızlı
amorti eder.
Kontrol Yoluyla Verimlilik
Son olarak, ABS EffeX ürün serisinde
sistem çapında verimlilik artışı için
fırsatlar vardır. Örneğin ABS turbo
kompresör HST 20'nin kontrol sistemi,
kompresörün çalışma ortamını izler
ve çevresindeki ekipmanları optimize
etmekte kullanılabilecek verileri sürekli
olarak kaydeder.
Tipik WWTP Elektrik Kullanımı
Pervane
Çamur işleme
13%
Labirent salmastra
14%
Sindirme tesisi
Manyetik yatak
Sıvı işleme tesisi (%4)
Sabit mıknatıslı
motor
Manyetik yatak
İkincil işleme
63%
Isıtma + aydınlatma (%2)
Ön işleme + pompalama (%3)
Birincil işleme (%1)
ABS turbo kompresör HST 20'nin bileşenleri bir sistem olarak optimize edilmiştir.
Bileşenlerin birbirleriyle bu şekilde dengelenmesi, en yüksek toplam verimliliği sağlar.
Böylece, ikincil atık su işleme maliyetlerinin çoğunluğunu temsil eden yüksek enerjili bir
uygulama olan havalandırmada büyük bir fark oluşur.
14
Verimlilikte Bir Devrim
ABS pompa kontrol ünitesi PC 441'nin
seviye türevi değiştirme fonksiyonu,
pompaları su seviyesindeki anormal
hızlı bir yükselmeye yanıt olarak
çalıştırmakta kullanılır.
Gerçekten de bu akıllı optimizasyon tüm
atık su toplama şebekesinde sağlanabilir.
ABS pompa kontrol ünitesi PC 441
ve ilgili kontrol ve/veya izleme üniteleri
kullanılarak, pompa sistemlerinin tükettiği
enerjiden %30-50 tasarruf sağlanabilir.
Bu tasarruf, örneğin daha az yağmur
olan dönemlerde başlatma/durdurma
seviyelerinin yükseltilmesiyle veya hızlı
su seviyesi değişikliklerine yanıt olarak
pompaların başlatılmasıyla sağlanabilir.
Sonraki bölümde gösterildiği gibi, kontrol
ve/veya izleme kullanılması güvenirlikte
de bir fark yaratır.
15
Verimlilikte Bir Devrim
Devrim İncelemeleri:
Meriden WWTP, ABD
Müşteri
ABD'nin doğusundaki New Haven
County, Connecticut'ta bulunan Meriden
atık su işleme tesisinde tasarım giriş akışı
43.911 m3/gün (11,6 mgd) ve maksimum
giriş akışı 143.386 m3/gün (38,0 mgd)
şeklindedir. 1960'larda ve 1980'lerde
geliştirilen tesis, 1800'lerden beri varlığını
sürdürmektedir.
Zorluk
Fabrikanın yirmi yıllık büyümeye yönelik
olarak büyük çapta elden geçirilmesi
onaylanmıştı. Bu büyüme; bir dördüncü 1.
kademe çökeltme havuzunu, bir dördüncü
1. kademe reaktörü ve havalandırma
sistemini yükseltmek için yeni, daha
verimli üfleyicileri içeriyordu.
16
Çözüm
Havalandırma için iki ABS turbo
kompresör HST 40 (biri faal, diğeri yedek
olarak) ve bir ABS turbo kompresör HST
2500 seçildi. Kullanım ömrü maliyeti
analizi, 20 yıllık tahmini bir ömür boyunca
Meriden tesisinin 1.000.000 USD'den
fazla tasarruf sağlayacağını belirledi.
Değerlendirme
Gürültü seviyelerini radikal olarak
azaltmanın yanında ABS turbo kompresör
HST, maliyetlerini sadece altı ayda çıkardı.
Hassas değişken hızlı çalıştırmayla
Meriden tesisi, havalandırma aktivitesini
fiilen %25 artırırken öncesine göre %20
daha az elektrik kullanıyor. Ayrıca tesis,
artık yılda bir hava filtresinin ve gerekirse
her 5-6 yılda bir soğutma fanlarının
değiştirilmesinden ibaret olan bakım
konusunda büyük oranda tasarruf yaptı.
Verimlilikte Bir Devrim
Devrim İncelemeleri:
Vic WWTP, İspanya
Müşteri
İspanya, Barselona, Osona'da bulunan
Vic Atık Su İşleme Tesisindeki giriş akışı
23.000 m3/gündür (6,1 mgd). Tesis, iki
biyolojik işleme adımı kullanmaktadır
ve 500 kW/saatlik bir biyogaz ve
kojenerasyon ünitesine sahiptir.
Zorluk
Tesis, daha düşük enerji tüketimi ve bakım
yoluyla işletme maliyetlerini azaltmaya
çalışmaktaydı.
Çözüm 1: Havalandırma
Bir ABS turbo kompresör HST 9000,
mevcut dört geleneksel üfleyiciden birinin
yerini aldı. Şimdi ana kompresör olarak ve
bazen de bağımsız görevde kullanılan bu
turbo kompresör:
• %5 daha az enerji tüketimi
• Çok daha az bakım
• Azalmış gürültü seviyesi sağlıyor
Çözüm 2: Dengeleme
Dört ABS dalgıç karıştırıcı XRW, kaba
balon difüzörlü üç 90 kW üfleyicinin yerini
aldı. Bunlar:
Isidre Soler i Targarona,
Bakım Müdürü,
Depuradores d´Osona SL
• Önceki 270 kW'ye karşı toplamda 30 kW
(4 x 7,5 kW) enerji tüketimi
• 3.000 EUR'ya kadar aylık enerji
tasarrufu
• Tankta daha az kum olması
sayesinde daha uzun çalışma süresi
sağlamaktadır
17
Güvenirlikte Bir Devrim
Atık Su Operasyonlarını Güçlü Tutma
Güvenirlikte Bir Devrim
Pürüzsüz, güvenilir işletme daha
ekonomik olan işletme şeklidir; ancak
sık durmalar ve servis çağrıları pek
çok atık su işletmesi tarafından
hayatın bir gerçeği olarak kabul
ediliyor. ABS EffeX ürün serisi, işlerin
farklı yürüyebileceğini kanıtlayarak
beklenmedik olaylarla uğraşmaya çok
daha az zaman ve para harcamanızı
sağlar.
"Yeni" Atık Suların Zorluğu
Atık su işinin karşı karşıya kaldığı zorluklar
moral bozucu olabilmelerine rağmen
şaşırtıcı değildir. Pek çok belediyede
ekipmanların eski olması yaygın bir
durumdur, oysa atık su, sadece son on
yılda bile büyük ölçüde değişmiştir.
Liters per day per capita
Domestic Water Consumption 1995 to 2008
170
165
160
155
150
145
1995
1996
1997
1998
1999
Reason for Pump-Related
Breakdown Calls
2000
2001
2002
2003
2004
Motor burnout (3%)
Overtemp trip (4%)
Ground fault
9%
20%
Pump blocked
Pump not
performing
61%
Leaking pump gland
(3%)
20
2005
2006
2007
2008
Pump difficulties
account for nearly 60%
of unplanned visits
to municipal network
and terminal pumping
stations. In over 60%
of the cases, blockage turns out to be the
source of the problem.
Güvenirlikte Bir Devrim
Yıllar içinde daha az su tüketimi ve
kişisel hijyen alışkanlıklarının değişmesi,
belediye atık su toplama sistemlerinde lifli
malzemeleri işleme zorluklarının giderek
artmasına neden oldu. Bunun sonucunda,
atık su pompalarıyla ilgili bozulmaların
%60'ından fazlasının nedeni tıkanmalardır.
Hidrolik Çözümler Bulma
Sulzer Pumps, ABS EffeX ürün serisini
geliştirirken günümüzün atık sularının
özelliklerini ve bunların pompalar ve
diğer ekipmanlar üzerindeki etkilerini
değerlendirmeye sayısız saatler
harcadı. Çalışmalarımız, laboratuar
tıkanıklık direnci testi, saha testleri,
atık su analizleri, hesaplamalı akışkan
dinamiği (CFD) ile tasarım kıyaslaması ve
geliştirmesini içermekteydi.
Tek başına hidrolik yoluyla güvenirliği
artırmak için pek çok şey yapılabileceğini
öğrendik. Örneğin ABD akış güçlendirici
XSB'de, kompozit kanat profili ve özel
eğimli pervane kaması, kendi kendini
temizleyebilen bir pervane yaratılmasını
sağlamıştır.
21
Güvenirlikte Bir Devrim
Blokaja En Dirençli Pompa Çarkı
Toplama pompaları, modern atık suların
yarattığı en büyük zorlukla karşılaşır ve
burada bile gelişmiş hidrolik tasarım,
ABS EffeX ürün serisine avantaj sağlar.
ABS dalgıç atık su pompası XFP,
Contrablock Plus adındaki tamamen
yeni olan ve lifli malzemeyle başa çıkma
ve verimlilik konusunda çıtayı piyasadaki
diğer her şeyin ötesine yükselten bir çark
konseptini kullanmaktadır.
Contrablock Plus çarkları, bu kadar
yüksek hidrolik verime sahip bir çarkta
elde edilmesi kendi başına müthiş bir
gelişim olan en az 75 mm'lik (3 inç)
serbest katı geçiş boyutuna sahiptir.
Daha da etkileyici olanı ise, çark şeklinin,
giren lifli malzemelerin %80'inin kesme
etkisine bağlı olmadan çark kanadından
geçecek şekilde tasarlanmış olmasıdır.
Kalan katılardan yalnızca %20'si çarkın alt
plaka arayüzünün doğal kesme etkisi ile
işlenmektedir.
Lifli malzemelerde genellikle kum ve
çakıl yer aldığından çark kanadının
22
bu özelliği, alt
plakadaki aşınmaları
önemli ölçüde
azaltmaktadır.
Sonuç olarak
Contrablock Plus
çarkları, rakip alt
plakanın hassas biçimde ayarlanmasına
ve katıların işlenmesi için keskinleştirilmiş
çark kenarlarına çok daha az bağımlıdır.
Sudaki lifli malzeme konsantrasyonu artmakta
ve daha sık yumuşak blokajlara neden
olmaktadır. Contrablock Plus çarklar, lifli
maddelerin %80'inin pervane kanatlarından
kesilmeden geçmesine izin verir. Bu da alt
plakadaki yıpranmayı büyük ölçüde azaltır.
Güvenirlikte Bir Devrim
İçeriden Dışarıya Koruma
Güvenirlik düşünüldüğünde akla
önce dış faktörler nedeniyle blokaj ve
yıpranma gelmesine rağmen, bakımı ve
bozulma riskini etkileyen iç faktörler de
bulunmaktadır. Burada da yıpranma,
ekipmanın pürüzsüz çalışmasına yönelik
bir tehdittir.
tasarlanmıştır: ABS dalgıç karıştırıcı XRW
ve ABS akış güçlendirici XSB'nin çalışma
saati 100.000 saatin üzerindedir. ABS
turbo kompresör HST 20'de, rulman
yıpranması problemi tümüyle ortadan
kaldırılmıştır, çünkü manyetik rulmanlar
başlatma ve durdurma sırasında bile
sürtünme içermez.
Yıpranmaya en meyilli bileşenler
arasında rulmanlar bulunur ve bu
gerçek, ABS EffeX ürün serisinde açıkça
gözetilmiştir. IE3 motorlar daha düşük
çalışma sıcaklıkları yaratarak rulman
ortamını iyileştirmektedir ve rulmanların
kendileri de ekstra uzun ömür için
23
Güvenirlikte Bir Devrim
Doğal olarak diğer tüm bileşenler uzun
süre çalıştırma için benzer şekilde
optimize edilmiştir. Yüksek güvenlik
faktörlü dişliler ve şaftlardan, ağır
hizmet tasarımındaki kaplinlere ve
optimize edilmiş koruyucu salmastralara
kadar ABS EffeX ürünleri, dışarıdan
olduğu kadar içeriden de sağlamlık
ve uzun ömür katan özelliklere sahiptir.
Daha Geniş Bir Perspektiften Güvenirlik
En iyi haber, güvenirlik iyileştirmelerinin
yeni ekipman seçimiyle sınırlı olmamasıdır.
Kontrol ve/veya izleme kullanarak, başta
atık su toplama olmak üzere mevcut
ekipmanlarda büyük iyileştirmeler
yapılabilir.
Bir atık su toplama şebekesinde kontrol
ve/veya izlemeye yönelik ABS EffeX
seçenekleri, sadece ekipmanların kullanım
şeklini değiştirerek blokaj, yıpranma ve
yetersiz kapasite riskini büyük ölçüde
azaltabilir. ABS pompa kontrol ünitesi
ABS pompa kontrol ünitesi PC 441, asimetrik
veya oransal çalıştırma için kullanılabilir.
Bu, eşzamanlı pompa bozulması ve
bir pompalama istasyonunun tümüyle
arızalanması riskini büyük ölçüde azaltır.
24
Bir bakışta pompa
durumunu gösteren grafik
ekran
Alarm
göstergesi
Kullanılan enerji /
Pompalanan hacim
Güç
göstergesi
Ekran menü
düğmeleri
Alfanümerik
tuş takımı
Menü gezinme
düğmeleri
PC 441 üzerinden, toplama pompalarına
rastgele başlatma/durdurma seviyeleri
atanabilir ve böylece yağ birikmesi ve zarar
verici sülfürik asit üretimi azaltılabilir.
ABS pompa kontrol ünitesi PC 441, bir
pompalama istasyonundaki pompaların,
farklı başlatma/durdurma seviyeleri ve farklı
başlatma/durdurma gecikme süreleriyle
bağımsız olarak çalışmasının yanında
asimetrik veya oransal çalışmasına da
olanak sağlar. Asimetrik olarak çalışırken,
bir pompa diğer pompaya göre daha
sık kullanılır ve böylece ikinci pompanın
kullanım ömrü acil durumlar için saklanır ve
tüm istasyonun arızalanması riski asgariye
indirilir. Asimetrik değişim, problemli
istasyonlarda kalıntı/çamur birikmesi
nedeniyle tıkanma sorunlarını önlemeye de
yardım edebilir.
Bu gibi akıllı fonksiyonlar ekipman ömrünü
uzatarak ve el emeğini azaltarak size fayda
sağlayabilir. Bu pompalar, mevcut pompa
kapasitesini koruyarak daha güvenilir bir
toplama şebekesi de yaratarak herkese
fayda sağlar.
Güvenirlikte Bir Devrim
25
Güvenirlikte Bir Devrim
Devrim İncelemeleri:
Wicklow County, İrlanda
Müşteri
Wicklow İlçe Konseyi, 30.000 ila 50.000
bin nüfuslu kent merkezlerinden gelen
atık suyu arıtmak için ilçede toplama
şebekesini ve 35 atık su işleme tesisini
işletmekten sorumludur.
Zorluk
Bir kritik pompa
istasyonunda, 300
evden ana arıtma
tesisine atık su
pompalamakta
kullanılan iki pompa
bulunuyor.
Başlangıçta
kullanılan kanallı
çarka sahip iki pompada hafta 2-3
kez blokaj yaşanıyordu. Her blokajda,
pompaları açmak ve istasyonu
temizlemek için iki işçinin çalışması
gerekiyordu.
Çözüm
ABS dalgıç atık su pompası XFP, eski
pompaların yerini almak üzere Haziran
2009'da takıldı.
26
Değerlendirme
İki ABS dalgıç atık su pompasının
takılmasından bu yana hiçbir pompa
blokajı yaşanmadı. Yeni pompalar aynı
zamanda paçavraları ve iri katı maddeleri
kolaylıkla gönderebildiğinden, pompa
kuyusunun da temiz kalmasını sağlıyor.
Pompa tıkanıklıklarının giderilmesi için
çalışma yapılmaması sayesinde şimdi
ayda dört iş günü tasarruf yapıldığı tahmin
ediliyor.
Güvenirlikte Bir Devrim
Devrim İncelemeleri:
WWTP, ABD
Müşteri
Adının saklı tutulmasını isteyen bu Sulzer
Pumps müşterisi, Kuzey New Jersey,
ABD'de bulunan bir atık su arıtma
tesisidir. Birkaç belediyeye hizmet veren
bu bölge tesisi, 264.979 m3/gün (70 mgd)
fiili kapasiteyle faaliyet göstermektedir ve
nominal kapasitesi 321.760 m3/gün'dür
(85 mgd).
Zorluk
Tesis, septik pompalama kamyonlarının
da deşarj yaptığı bir durultmalı köpük
giderme kuyusunda bulunan bir pompaya
sahipti. Her gün pompa tıkanıyor ve servis
için çıkarılması gerekiyordu. Kamyonlar
boşaltma yaparken büyük katı parçaların
ıslak çukura girmesini önleyen bir sepet
takıldıktan sonra bile blokaj problemleri
devam etti.
Değerlendirme
Test edilen pompa modeli ABS XFP 100ECB1.3 PE105/4 idi. 60 gün çalıştırıldıktan
sonra ABS pompada herhangi bir blokaj
yaşanmadı. Şaşkına dönen müşteri ABS
pompayı satın aldı ve doğrayıcı pompayla
karşılaştırma testini iptal etti. Bugüne
kadar pompada blokajsız çalışmaya
devam etmektedir.
Çözüm
Bu problemi kökünden çözmek için tesis,
Contrablock Plus çarklı bir ABS dalgıç
atık su pompası XFP'yi 60 gün boyunca
test etmeyi kabul etti. Bunun ardından
bir doğrayıcı pompayla karşılaştırma testi
yapıldı.
27
Sistematik Devrim
Daha Etkin ve Ekonomik Atık Su Toplamaya
Giden Adımlar
Sistematik Devrim
Verimliliği ve güvenirliği artırma
potansiyelinizi bulmak ve kullanmak,
tüm atık su toplama şebekeleri işin
içine girdiğinde karmaşık görünebilir.
Pompalama istasyonlarında yıllara
dayanan servisle ve pratik çalışmalarla
Sulzer Pumps, bunu kolaylaştıran bir
sistematik yaklaşım geliştirmiştir.
Başarıya Giden Dört Berrak Adım
ABS EffeX ürün serisi, atık su işlemede
günümüzün zorluklarına verilmiş cesur
bir yanıttır. Ancak eksiksiz bir yanıt, ürün
yenileştirmenin ötesine bakmalıdır. Pek
çok belediye ve bölge atık su toplama
sistemi eskiyor ve bunların pompalama
istasyonları, enerji tüketimini ve işletme
maliyetlerini azaltmak için acil yenileme
ihtiyacında.
Bu yenilemeye yardım etmek için Sulzer
Pumps, ABS 4 adımlı sürecini geliştirdi.
Pratik yöntemimizi kullanarak, pompalama
istasyonlarınızın enerji profilini, işletme
verimliliğini ve risk yönetimini iyileştirerek
istasyonlarınızı daha ekonomik ve kendine
yeterli hale getirebiliriz.
Hazırlanma
Nelere ihtiyacınız olduğunu belirlemek,
nelere sahip olduğunuzu bilmekle başlar.
Kısa vadeli kazanç ve uzun vadeli iyileştirme
potansiyelinizi ilk elden anlamak için
mevcut bilgilerinizi analiz etmenize yardım
ediyoruz. Telemetri sistemlerinden ve diğer
kaynaklardan gelen verileri kullanılabilir
bir biçim halinde düzenliyor ve ardından
blokaj problemlerine, yıpranmaya, plansız
saha ziyaretlerine ve pek çok başka şeye
ilişkin kendi bilgilerimizle birleştiriyoruz.
Sahaya
ziyareti sayısı
Müşteri X İçin Pompalama İstasyonu Başına Yıllık Saha Ziyaretleri
1
ompalama
istasyonları
0
2
3
4
5
1
6
92
6
6
1
7
1
8
1
9
1
5
27
Deneyimler, bir toplama şebekesi içerisindeki en iyi ve en kötü pompalama istasyonları arasında
performans ve maliyet bakımından net bir fark bulunduğunu göstermektedir. Çok az sayıdaki
istasyonun alarmların büyük çoğunluğunu üretmesi yaygın bir durumdur; bu da, bu istasyonların
yenileme için hedeflenmesi gerektiğinin net bir işaretidir.
30
Sistematik Devrim
31
Sistematik Devrim
1. Adım: Araştırma
Hedef sahalar belirlendiğinde, münferit
pompalama istasyonu değerlendirmeleri
yürütürüz. Bu değerlendirme, pompalama
istasyonunun performansını doğru şekilde
belirleyen basit fakat etkin bir yerinde
araştırmayla yapılır.
Bir istasyonun orijinal tasarım
spesifikasyonlarına baktıktan sonra
debisini, basma yüksekliğini, boru
tesisatındaki kayıpları, güç tüketimini
ve daha fazlasını ölçüyoruz. Aynı
şekilde; istasyonun geçmişine ve boru
tesisatının, kuyunun, seviye kontrollerinin
ve elektrikli ekipmanların mevcut
durumuna bakıyoruz. Hedef, esasen
enerji performansı ve azalan operatör
32
giderleri yoluyla maliyet tasarrufu fırsatları
bulmaktır.
Genel olarak bu fırsatlar iki kategoriye
ayrılır:
1.Minimum çalışma gerektiren
önlemler; örneğin başlatma/
durdurma seviyelerinin değiştirilmesi
veya çarkların ve diğer bileşenlerin
ayarlanması.
2.Bir yatırım gerektiren önlemler;
örneğin yetersiz performans gösteren
pompaların enerji verimli pompalarla
değiştirilmesi veya pompa kontrol ve
izleme sistemlerinin güncellenmesi.
Tüm durumlarda arzulanan şey, öz
finansman sağlamaktır. Diğer bir
deyişle, elde edilen tasarruflar yaptığınız
harcamaları makul bir zaman dilimi
içerisinde amorti etmelidir.
Sistematik Devrim
2. Adım: İş Çözümü
Bir araştırma tamamlandığında, sonraki
adım, elde edilen bilgileri bir iş çözümüne
dönüştürmektir. Bir iş çözümü hazırlamak
için yıllar içerisinde geliştirilmiş bir
uzmanlık veritabanını kullanıyoruz. Gerçek
hayattan deneyimlere ve istatistiklere
dayanan bu veritabanı, araştırma sırasında
yaptığımız gözlemleri ve ölçümleri
karşılaştırmamızı sağlamaktadır.
Biten iş çözümü, tüm pompalama
istasyonunu iyileştirmek için önlemler ve
alternatifler önerir. Onayınıza sunulan bu
öneriler aşağıdakileri içerir:
• Tüm iyileştirmeler ve yatırımlar için
maliyet hesabı
• Para cinsinden gösterilen enerji
tasarrufları
• Anlaşılır bir şekilde açıklanan işletme
maliyeti tasarrufları
Bir iş çözümü, bir faktörler dengesi içeren
gerçekçi hesaplamalara dayanır. Enerji
maliyetleri ve bakım stratejileri iki ana
düşünce konusudur.
Ayrıca, sonuçların değerlendirilmesinde
kullanılacak Kilit Performans Göstergeleri
(KPG) için bir öneri de eklenir.
İş çözümü, elbette hesaplanmış
bir amortisman dönemine dayanır.
Genel olarak, beş yıldan az sürede
kendilerini amorti edebilmeleri halinde
enerji tasarrufu yatırımları yapılmasını
öneriyoruz. Ancak daha uzun amorti
sürelerine sahip enerji tasarrufu yatırımları,
aynı zamanda işletme kazançları da varsa
önerilebilir.
33
Sistematik Devrim
3. Adım: Uygulama
İş çözümünü onayladığınızda,
kararlaştırılan önlemlere dayanan bir teklif
hazırlayabiliriz. Bu teklif, ekipman teslimatı
için ayrıntılı bir takvimin yanında kurulum
ve hizmete alma işlerine yapacağımız
katkıların ayrıntılarını da içermektedir.
Uygulamayı yaptıktan sonra proje ekibimiz
sizinle birlikte bir doğrulama çalışması
yapar. Değerlendirilen KPG'ler arasında
yenilemenin gerçek maliyeti, yenileme
sonrasındaki güç tüketimi ve operatör ve
servis personelinin yardımına olan ihtiyaç
bulunmaktadır.
İdeal olarak, iyileştirmelerin olabildiğince
erkenden sipariş verilip teslim edilerek
projeden maksimum fayda sağlanması
gerekir.
İstasyonun performansı da genellikle
belirli bir zaman dilimi üzerinden izlenir
ve sabit bir veri akışı oluştuğunda KPI
iyileştirmeleri kolayca ölçülür. ABS EffeX
pompa kontrol ve/veya izleme sistemleri
kurulmuşsa, bu sistemler pompa
performansına, durumuna ve bakım
ihtiyaçlarına ilişkin güncel bilgiler sağlar.
4. Adım: Doğrulama
Son olarak, pompalama istasyonundaki
değişikliklerin değerini doğrulamak
önemlidir. Hiçbir iş çözümü, tahmin edilen
sonuçlar gerçekleştirilmiş faydalar haline
dönüşmeden gerçek bir değer taşımaz.
PC 441 değerleri,
ABS A
­ quaProg
yazılımı
içerisinde
trendler olarak
görüntülenebilir.
34
Sistematik Devrim
Bu bilgilerle, ekipmanlarınızın durumuna
ve koşullarına ilişkin net ve tutarlı bir
genel bakışa sahip olabilirsiniz. Bu
bilgileri iş çözümünde belirlenen en iyi
uygulamalarla birlikte kullanarak, ilk
yenilemeden sonra bile çok uzun zaman
boyunca işinizde devrim yapmayı kolayca
sürdürebilirsiniz.
ABS 4 adımlı sürecinin başarısı yıllar
içerisinde pek çok örnekte kanıtlanmıştır.
Bu sürecin size somut olarak nasıl
hizmet edebileceğini öğrenmek için
lütfen Sulzer Pumps temsilcinizi arayın.
35
Sistematik Devrim
Devrim İncelemeleri:
Anglian Water, Birleşik Krallık
Müşteri
Anglian Water, Birleşik Krallık'taki
en büyük atık su işleme şirketi olup,
6.000.000 müşteriye hizmet etmektedir.
Her gün şirketin kanalizasyon şebekesine
yaklaşık bir milyar litre (200 milyon
galondan fazla) atık su boşalmakta ve
75.200 km (46.727 mil) uzunluğundaki
borular, bu suları binin üzerinde işleme
noktasına dağıtmaktadır.
Zorluk
Hem çevreye etkiyi hem de işletme
maliyetlerini düşürmeye çalışan Anglian
Water, enerji tüketimini ve bakım
ihtiyaçlarını azaltmaya çalışmaktaydı.
Çözüm
Mevcut operasyonların bir ABS 4 adımlı
süreçle analiz edilmesi, örneğin yetersiz
performans gösteren pompaların enerji
verimli ABS dalgıç atık su pompaları XFP
ile değiştirilerek önemli iyileştirmelerin
yapılabileceğini gösterdi.
Değerlendirme
Anglian Water, yeni enerji verimli
pompalarla yılda 700.000 GBP'yi aşan
tasarruflar sağladı.
36
Sistematik Devrim
Devrim İncelemeleri:
Acqualatina, İtalya
Müşteri
Acqualatina, İtalya'nın Lazio bölgesinin
bir parçası olan ATO Güney 4'teki
entegre su hizmetlerini yönetmektedir.
63 işleme tesisini, yaklaşık 1.500 km'lik
(932 mil) bir kanalizasyon şebekesini ve
510 pompalama istasyonunu kapsayan
bu bölgede yılda yaklaşık 68 milyon
m3 (18 milyar galon) atık su işlenmesi
gerekmektedir.
Zorluk
Acqualatina, 2002 yılında kurulmuştu
ve geçmişi bilinmeyen ve performansı
değişkenlik gösteren çok sayıda
pompalama istasyonuna sahip mevcut bir
işletmeyi devralmıştı. Hedef, pompalama
istasyonlarının performansını analiz
edip iyileştirerek daha verimli bir işletme
yaratmaktı.
Çözüm
Mevcut operasyonların bir ABS 4 adımlı
süreçle analiz edilmesi, örneğin yetersiz
performans gösteren pompaların enerji
verimli ABS
dalgıç atık su
pompaları XFP
ile değiştirilerek
önemli
iyileştirmelerin
yapılabileceğini
gösterdi.
Ennio Cima,
Operasyonlar
Direktörü, Acqualatina
Değerlendirme
4 adımlı sürecin ve
yeni enerji verimli pompaların bir sonucu
olarak, Acqualatina enerji tüketiminde
ilgili ekipman tipine göre %25-30
arasında tasarruf yapmaktır. Ayrıca
Aqualatina, ekipman blokajı ve yükseltme
istasyonlarının temizliğiyle ilişkili işletme
maliyetlerinde bir azalma da görmüştür.
Bu, bakım maliyetlerinde azalma ve
işletmenin daha iyi kontrolü anlamına
gelmektedir.
37
Genel Bakışta Devrim
ABS EffeX Atık Su Ürün Serisinde Öne Çıkanlar
Genel Bakışta Devrim
ABS EffeX ürün serisi, dünya standartlarında atık su çözümleri
için komple bir portföydür. Toplama ve işleme alanındaki tüm kilit
uygulamaları kapsayan bu ürün serisi, işletmenizde gerçekten
devrim yapmanız için gereken araçları size sağlar.
Bir Bakışta Ürünler ve Özellikler
İzleyen sayfalarda, Sulzer Pumps'tan
ABS EffeX ürün serisine ilişkin kısa bir
genel bakış sunulmaktadır. Burada tek tek
ürünlerin çarpıcı özelliklerinden bazılarını
inceleyebilirsiniz:
•
•
•
•
•
40
Dalgıç atık su pompaları
Dalgıç karıştırıcılar
Dalgıç muz kanatlı karıştırıcılar
Turbo kompresörler
Modüler pompa kontrol sistemleri
Bu ürünlerin tümü üstün enerji verimliliğini
benzersiz güvenirlikle birleştirmektedir.
Bu ürünler, enerji tüketiminizin yanında
karbon emisyonlarınızı da büyük ölçüde
azaltmaktadır. Aynı zamanda bakım ve
plansız servisi de operatör maliyetleriyle
birlikte minimuma indirmektedir.
Kısacası bu ürünler başka hiçbir yerde
bulamayacağınız dünya klasmanında bir
avantaj sağlamaktadır.
Genel Bakışta Devrim
Atık Su Taşımada Dünya
Standartlarında Ürün Serisi
ABS Dalgıç Atık Su Pompaları XFP
ABS Dalgıç Karıştırıcılar XRW
XRW210
PE1
PE2
XRW400
XRW300
PE3
XRW900
XRW650
PE4
PE5
PE6
ABS Muz Kanatlı Karıştırıcılar XSB
ContraBlock Plus Çarklar
XSB900
Tek çark kanallı
XSB2500
Çok çark kanallı
XSB2750,
2 kanatlı
XSB2750,
3 kanatlı
ABS Pompa Kontrol Üniteleri
ABS Turbo Kompresörler HST
2011.06.23
 980.3
05:56:19
Low level
1.55 m
l/s
0A
352.5 A
0.15 kWh/m3
PUMP 1
1827 l/s
353.8 A
354.1 A
PUMP 2
1
,.
4
ghi
7
PUMP 3
CA 511
3
0
MAIN
07:25:58
STATUS
07:28:10
SETTING
TREND
m
P3 P4
P1 P2
07:30:26
ALARM
PUMP 4
pqrs
*
2
abc
5
jkl
8
3
def
6
mno
9
tuv
wxyz
0
#
ACKN.
Esc
HST 20
HST 40
PC 441
PC 242
PC 111/211
CP 116/216
CP 112/212
CP 221/441
41
Genel Bakışta Devrim
ABS Dalgıç Atık Su Pompası XFP
Pompa Verimliliğini Yeniden
Tanımlayan Gelişmiş Yeni Düşünüş
ABS dalgıç atık su pompası XFP,
yüksek verim alanında IE3 standartlarını
karşılayan, dalgıç motora sahip ilk
pompadır. Ayrıca motor, diğer önemli
özelliklerinden yalnızca bir tanesi. Pompa,
tasarımı ile atık su taşıma işinin tüm
yönlerini dikkate alan komple ve gelişmiş
teknolojilere sahip bir pakettir.
Günümüzde ABS dalgıç atık su pompası
XFP, güvenirlik ve enerji performansı
konusunda liderliği halen sürdürmektedir.
Bu, günümüzün zorlu atık sularıyla başa
çıkmak üzere özel olarak mühendislikten
geçirilmiş olan Contrablock Plus çark
teknolojisi sayesinde gerçekleşmektedir.
ContraBlock Plus Çarklar
Contrablock Plus çark serisi, en az
75 mm'lik (3 inç) katı maddelerin çarktan
serbestçe geçmesini sağlayarak blokaj
direncini yeniden tanımlamaktadır. Çark
tasarımı, giren lifli malzemelerin %80'inin
çarktan geçmesine izin vermekte ve
kesme ihtiyacını ve bundan kaynaklanan
yıpranmayı azaltmaktadır.
Contrablock Plus çarklar çok ya da tek
çark kanallı modeller olarak, 1,3 kW
(1,8 HP) / DN80 (3 inç) ABS dalgıç atık su
pompalarından 400 kW (536 HP) / DN400
(16 inç) pompalara kadar mevcuttur.
Pompa serisinin kilit avantajlarından
bazıları:
•
•
•
•
•
42
Daha fazla enerji tasarrufu
Uzun süreli güvenilirlik
Mükemmel lifli malzeme alımı
Geleceğe yönelik tasarım
Üretimde ve işletmede sürdürülebilirlik
Tek çark
kanallı
Çok çark
kanallı
Genel Bakışta Devrim
Paslanmaz
çelik kaldırma
halkası
ABS XFP motor
Tak ve çalıştır
kablo giriş
sistemi
Silikon karbür
mekanik contalar
ABS XFP
toplam
verim
ABS Di
Probe
sistemi
ANSI/DIN
oluklu flanş
Contrablock
Plus çark
sistemi
Conta koruma sistemi
Ayarlanabilir
aşınma plakası
43
Genel Bakışta Devrim
ABS Dalgıç Karıştırıcı XRW
Karıştırma Tankıyla Eşleşen Doğru
Motor Çözümü
ABS dalgıç karıştırıcı XRW, enerji
verimliliğinin ve ekonominin benzersiz
bir kombinasyonunu sunmaktadır. Bu
kombinasyon, üç ayrı motor konfigürasyonu
kullanılarak sağlanmaktadır:
• Yüksek hızlar
Premium verimlilikte IE3 sincap kafesi
motor
• Orta hızlar
Premium verimlilikte sabit mıknatıslı
motor (IE3 eşdeğeri)
• Orta-düşük hızlar için
Dişli kutulu premium verimlilikte IE3
motor
Hiçbir tekil motor teknolojisi aynı ekipman
fiyatı, motor verimi ve uzun vadeli işletme
maliyetleri dengesini sunamaz.
Hidrodinamik
tasarımlı katı
madde saptırma
halkası
Kendi kendini
temizleyen
3 kanatlı
pervane
Saf sinterlenmiş
silikon karbürden
imal edilmiş orta
yan mekanik
salmastra ile çift
şaft sızdırmazlığı
Yüksek verimlilikteki motor teknolojilerinin
kullanılmasının yanı sıra optimize edilmiş
ve kendini kanıtlamış pervane tasarımları,
her karıştırma hızında en düşük enerjinin
tüketilmesini sağlamaktadır. Diğer
mevcut karıştırıcı tasarımlarına kıyasla
%35'lik bir toplam verim iyileştirmesi
elde edersiniz. Bu da enerji tüketiminizi
ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde
azaltmaktadır.
Karıştırıcı serisinin kilit avantajlarından
bazıları:
•
•
•
•
44
En uygun motor teknolojisi
En düşük enerji tüketimi
Uygun maliyetli montaj ve bakım
Üstün güvenilirlik
Salmastra izleme ve
incelemenin gerekli
olduğunu göstermek için
DI-elektrot
Genel Bakışta Devrim
Aşınmaya karşı dirençli
galvaniz yalıtımlı kılavuz
boru ve süspansiyon
Su basıncı geçirmez kablo girişi,
katlanmayı önleyici manşon ve
gerginlik hafifletici ile motordan
yalıtılmış kablo bağlantısı.
Aşınmaya karşı dirençli
galvaniz yalıtımlı kılavuz
boru ve süspansiyon
100.000 çalışma
saatinden fazla
hesaplanmış ömre sahip
yağlama gerektirmeyen
rulmanlar
Bobinde Termo Kontrol
Sistemi (PTC)
Orta hızlı motor yapılandırması
(başka yapılandırmalar da
mevcuttur): Premium efficiency,
sensörsüz sabit mıknatıslı motor,
su basıncı geçirmez kapsül,
koruma türü IP 68, statör yalıtım
sınıfı F = 155 °C (311 °F)
45
Genel Bakışta Devrim
ABS Muz Kanatlı Karıştırıcı XSB
Düşük Hızda Karıştırma Verimliliğine
Komple Yanıt
Yavaş çalışan dalgıç karıştırıcı ve
ABS muz kanatlı karıştırıcı XSB, enerji
tüketimini %25'e kadar azaltır. Bunu
premium - efficiency motoru, çok verimli
dişli kutusu ve de uzun, zorlu testlerle
denenmiş olan benzersiz yenilikçi tasarım
ile sağlanmaktadır.
2 ve 3 kanatlı pervaneler, eksenel yönde
yüksek akış kapasitesi sağlayan yüksek
itki ile performans ve verimlilik açısından
optimize edilmişlerdir. Kanat profili ve
özel eğimli kama şekli, kendi kendini
temizleyebilen bir pervane tasarımına
olanak sağlamaktadır.
46
Bu özellikler karıştırıcıyı nitrifikasyon,
denitrifikasyon ve kimyasal fosfat
uzaklaştırma aşamalarında atık su
sirkülasyonu ve akış oluşumu için ideal
hale getirmektedir.
Yavaş çalışan karıştırıcı serisinin kilit
avantajlarından bazıları:
•
•
•
•
•
Optimize edilmiş pervane tasarımı
Büyük enerji tasarrufu
Daha fazla güvenilirlik
Bilimsel olarak kanıtlanmış
Düşük karbon emisyonu
Genel Bakışta Devrim
Premium - efficiency
kompozit kanatlar
Yüksek tepki
yaratmak için
tasarlanmış
yeni kanatlar
Daha fazla enerji tasarrufu
için premium - efficiency
IE3 motor
Ağır hizmet
tasarımına
sahip özel
bağlama aracı
100.000 saati aşkın
hesaplanan kullanım
ömrüne sahip
yeni güçlü rulman
yapılandırması
Premium-efficiency
çalıştırma için
3 aşamalı helisel
dişli kutusu
Geliştirilmiş katı
madde saptırma
halkası tasarımı
Motoru ve dişli kutusunu
korumak için nem sondalı
(Di) salmastra izleme
Her kanat, nakliyeyi ve
montajı kolaylaştırmak için
göbeğe takılabilir ve göbekten
çıkartılabilir.
Etkili biçimde kendi
kendini temizleyen
profil
Benzersiz patentli
kaide, titreşimleri
sönümlemektedir.
Paslanmaya karşı
dayanıklı tank zeminine
yapılmış sağlam
bağlantı güvenilir
karıştırma sağlar
47
Genel Bakışta Devrim
ABS Turbo Kompresör HST 20
Premium Performansı Genişleten
Kompresör
Sulzer Pumps, atık su endüstrisi için
turbo kompresörlerde uzun süredir
liderliği elinde bulunduruyor. Bu
liderlik, ABS turbo kompresör HST
40'de görülebilmektedir ve yeni ABS
turbo kompresör HST 20'de daha da
pekiştirilmiştir.
ABS turbo kompresör HST 20, tamamen
hava soğutmalı teknolojimizin üçüncü
neslini temsil etmektedir. Telden havaya
müthiş tasarruflar sunarak, size her
kilowatt başına daha yüksek çıkış sağlar.
Susturucuların ve diğer aksesuarların
entegre edilmesiyle, daha küçük, daha
sessiz ve daha uygun maliyetli montaj
özellikleri elde edildi.
Dahili boşaltma valfı
Dahili difüzör ve susturucu
(düşük gürültü seviyesi:
70 dBA)
Dahili hava
emme
susturucusu
Premium- efficiency, yüksek hızlı
sabit mıknatıslı motor (3. nesil)
48
Genel Bakışta Devrim
Manyetik yatakların kararlılığı ve
prosesinizi optimize eden sezgisel kontrol
ünitelerini hesaba kattığınızda ABS
turbo kompresör HST 20, liderliğimizin
devamının bariz bir kanıtı.
Yeni turbo kompresörün kilit
avantajlarından bazıları:
• Kanıtlanmış teknoloji üzerine kurulu
geliştirmeler
• Birim enerji başına yüksek hava miktarı
ile müthiş tasarruf
• Manyetik yataklarla kararlı verim
• Kompakt ve uygun maliyetli montaj
• Süreçlerinizi geliştiren sezgisel kontrol
Yeni tasarlanmış turbo pervane ve
labirent salmastra (her ikisi de 3. nesil)
Yeni sezgisel
kullanım arayüzü
Manyetik rulman sistemi
(3. nesil)
Dahili
soğutma hava
susturucuları
49
Genel Bakışta Devrim
ABS Pompa Kontrol Ünites PC 441
Kontrol, İzleme veya Her İkisi İçin
Tek Bir Modülde On Yıllara Dayanan
Deneyim
Esas olarak belediye atık su pompalama
istasyonlarında kullanılmak üzere
tasarlanmış olan ABS pompa kontrol
ünitesi PC 441, servis ziyaretlerini
azaltabilecek ve pompa istasyonlarının
verimini artıracak gelişmiş ancak kolay
kullanımlı işlevleriyle tüm toplama
şebekesi açısından avantajlı özelliklere
sahiptir.
Yapılan çalışmalar, pompa sistemlerindeki
ekipmanların ya da kontrol ünitelerinin
değiştirilmesiyle enerji tüketiminde %30
ila %50 arası tasarruf sağlanabileceğini
ortaya koymuştur. 1-4 dalgıç pompayı
kontrol edebilen ve izleyebilen ABS
pompa kontrol ünitesi PC 441 bu
değişiklikleri olanaklı kılmaktadır. Aynı
8 Dijital
çıkış
2 Analog
çıkış
zamanda tek başına çalışan bir izleme
ünitesi olarak da kullanılabilir.
Modüler bir sistemin merkezi olarak ABS
pompa kontrol ünitesi PC 441, diğer
modüllerle birlikte sizin uygulamalarınıza
uygun olacak şekilde diğer modüllerle
birlikte yapılandırılabilir.
Pompa kontrol ünitesinin kilit
avantajlarından bazıları:
• 4 pompa ve ek ekipmanların kontrolü
ve/veya izlenmesi
• Pompalarda ve istasyonda tam
kapsamlı gözetim
• Benzersiz kontrol işlevleri enerji
tüketimini ve servis gereksinimini azaltır
• Daha çok işlev; pompanın, istasyonun
ve şebekenin verimini artırır
• ABS AquaProg ile uzaktan kolayca
erişilebilen geleceğe yönelik teknoloji
Dahili
veri yolu
Modem bağlantısı için
COM bağlantı noktası
Dizüstü
bağlantısı için
COM bağlantı
noktası
Dizüstü bağlantısı için
USB bağlantı noktası
Dahili veri yolu
göstergesi
Alarm göstergesi
Güç göstergesi
Güç
bağlantısı
50
16 Dijital
giriş
5 Analog
giriş
Genel Bakışta Devrim
ABS Sızıntı İzleme Modülü
ABS Sıcaklık İzleme
Modülü
Bu sızıntı izleme modülü,
nem saptanması (Di) halinde
bir alarm verebilir. ABS
sıcaklık izleme modülünde
olduğu gibi, birleşik ya da ayrı
alarmlar mümkündür.
Bu modül, bütünleşik alarm
(pompa başına bir alarm)
bulunduran 4 adede kadar
pompanın veya pompa
başına bir modül kullanan
4 adede kadar ayrık alarm
bulunduran pompanın
sıcaklık izlemesini sağlar.
Duvara Monte Edilen
Elektrik Panosu
ABS Elektrik Özelliği
Ölçüm Modülü
Bir ABS pompa kontrol ünitesi
PC 441 sistemi, seçilen
kontrol ünitesi sistemine göre
özel olarak tasarlanmış duvara
monte edilen kompakt bir
elektrik panosuyla korunabilir.
Bu modül, tüm pompa
istasyonu ve/veya bir
pompanın elektrik özelliklerini
ölçer.
Bir bakışta pompa durumunu
gösteren grafik ekran
Alarm
göstergesi
Kullanılan enerji /
Pompalanan hacim
Güç
göstergesi
Ekran menü
düğmeleri
Alfanümerik
tuş takımı
Menü gezinme
düğmeleri
51
Sahada Devrim
Sulzer Pumps Müşterilerinden Daha Fazla Örnek
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
Stockholm Vatten, İsveç
Müşteri
Stockholm Vatten, bir milyondan
fazla insana su ve atık su hizmetleri
sağlamaktadır. Şirket, Stockholm
bölgesinde 3000 km'den (neredeyse
2000 mil) fazla kanalizasyon borusunun
sahiplik ve bakımını yürütmektedir.
Zorluk
1996'dan itibaren Stockholm Vatten,
pompalama istasyonlarını akıllı pompa
kontrolüyle yükseltmeye girmişti. Enerji
tasarrufunun yanında şirket, pompalama
kapasitesini daha iyi şekilde garantilemeyi
ve istasyonlara ve verilere erişilebilirliği
artırmayı umuyordu.
Çözüm
Sulzer Pumps, Stockholm Vatten ile
yakından çalışarak, açık olan ve yaygı
kullanılan iletişim protokolleri üzerinde
yükselen arzu edilir kontrol mantığını
geliştirdi. Bu tutkulu süreç, yaygın
problemleri ve iyileştirme yapılabilecek
kilit alanları ortaya çıkardı ve elde edilen
deneyim, ABS pompa kontrol ünitesi
PC 441'in geliştirilmesinde kullanıldı.
Değerlendirme
Stockholm Vatten'in şimdi ABS pompa
kontrol ünitesi PC 441'i de içeren kurulu
ABS kontrol ve/veya izleme modülleri,
pompalama kapasitesine ilişkin net bir
genel bakış ve güvenilir veri kaydı sağlıyor.
Hidrojen sülfit gazı seviyeleri gibi işletme
54
dışı parametreler bile güvenlik nedeniyle
izleniyor. Fiziksel istasyon erişilebilirliği, biri
ışık açıldığında başlayan ve pompaların
uzaktan başlatılmasını önleyen önceden
ayarlı bir zamanlayıcı dahil, personel
güvenlik rutinleriyle iyileştirildi. Önceden
ayarlanan sürede hiç kimse panele
dokunmazsa veya ışığı kapatmazsa, iç ve
dış alarmlar etkinleşir.
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
Iguaçu Tesisi, Brezilya
Müşteri
Sanepar (Companhia de Saneamento
do Paraná) tarafından işletilen Iguaçu
Tesisi, Brezilya'nın Paraná Eyaleti'ndeki en
büyük su arıtma tesisidir. Eyaletin başkenti
Curitiba'da bulunan tesis, yaklaşık
800.000 kişiye su temin etmektedir.
Zorluk
Sanepar'ın, Iguaçu Tesisindeki pompaları
aşağıdaki olanakları sunan ekipmanlarla
değiştirmesi gerekiyordu:
• Günün zamanına göre 85 l/sn ila 300 l/
sn (1347 gpm ila 4755 gpm) arasında
geniş değişkenlik gösteren bir akışla
başa çıkarak, pik zamanlarda su
tedarikini sağlayıp pik dışı zamanlarda
sistemin hasar görmesini önlemek
• Daha yüksek hidrolik performansla ve
daha az elektrik giriş gücüyle daha
verimli faaliyet göstermek
Çözüm
Sulzer Pumps, montaj ve devreye alma
sorumluluğunu üstlenerek üç ABS dalgıç
atık su pompası XFP taktı. İki pompa
talebe göre paralel çalışırken, üçüncü bir
pompa beklemede kalıyor. Bu pompalar,
50 metreye (164 ft) kadar bir basma
yüksekliğinin ve 313 l/saniyeye (4961 gpm)
kadar bir debinin üstesinden geliyor.
Değerlendirme
Üç ABS pompa, Sanepar'ın beklentilerini
her bakımdan aştı. Pompaların 46 kW'lik
giriş gücü belirlenen maksimum güçten
düşük oldu. Ayrıca, pompalar Sanepar'ın
şartlarından önemli ölçüde daha yüksek
olan hidrolik performanslar ve motor
verimlilikleri sağladı.
55
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
Cotton Valley, Birleşik Krallık
Zorluk
Tesis, daha düşük enerji tüketimi
yoluyla işletme maliyetlerini azaltmayı
hedeflemekteydi. Tasarruf potansiyeli,
on iki ABS ECOMIX RW karıştırıcının
2007'den beri hiç durmadan çalıştığı
havalandırma koridorlarında belirlendi.
Çözüm
Test amacıyla, mevcut karıştırıcılardan
biri değişken hızlı tahrikli bir ABS dalgıç
karıştırıcı XRW ile değiştirildi.
Değerlendirme
Yapılan ölçümler, enerji tüketiminde
%38'lik (13,34 kW'den 8,30 kW'ye) bir
azalma sağlandığını gösterdi.
Sonraki Adımlar
12 karıştırıcının tümünün değiştirilmesi,
tesise yılda 42.000 GBP enerji tasarrufu
ve dolayısıyla yatırımın yaklaşık 1,5 yılda
amorti edilmesini sağlayacaktır.
56
Anglian Water Services Ltd'ye teşekkürler
Müşteri
Anglian Water'ın sahibi olduğu Milton
Keynes'teki Cotton Valley STW,
300.000'den fazla nüfusa hizmet
etmektedir. Atık su işleme tesisinde
eleme ve çakıl uzaklaştırma için ortak
bir giriş, ardından üç paralel arıtma
aşaması mevcut. Her aşama; dört
dikdörtgen birincil işleme tankından, dört
havalandırma koridorundan ve sekiz son
çöktürme tankından oluşuyor.
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
Urban Community
of Compiègne, Fransa
Müşteri
Urban Community of Compiègne (CRA),
Kuzey Fransa'da Oise Nehri boyunca
uzanmaktadır. Geçen yıllardaki sel
baskınlarına yanıt olarak CRA, büyüyen
bir yağmur suyu tankı sistemine sahiptir.
Zorluk
CRA, yoğun yağmur yağması halinde
mevcut iki tankı destekleyecek üçüncü bir
yağmur suyu tankı eklemeye karar verdi.
28 m (92 ft) çapa ve 22 m (72 ft) derinliğe
sahip bu tank, depolama kapasitesine
12.300 m3 (3,25 milyon galon) ekleyecekti.
Çözüm
14–45 kW ve 50–500 m3/saat (220–
2201 gpm) arasında değişen kapasitelere
sahip on ABS dalgıç atık su pompası XFP
kuruldu. Pompalardan üçü, suyu doğal
çevreye iletirken, üçü atık su şebekelerine
geri gönderir. Geri kalan iki pompa
ise tank temizlemede kullanılan suyu
yükseltir; bu su iki adet kuru-kurulumlu
pompayla kanalizasyon sistemine iletilir.
Değerlendirme
"Modern bir tasarımla ve IE3 premium
derecesinde motor performansıyla ABS
pompalar, boşaltılan metreküp başına en
iyi watt üretim oranına sahip." – Projeden
sorumlu danışmanın yorumu
Sonraki Adımlar
Projenin ikinci bir aşaması, yoğun
yağışların Oise Nehri'nin taşmasıyla
birleşmesi halinde şebekeleri rahatlatmak
amacıyla sel sonrası bir tesisin inşasıyla
başlatıldı. Bu tesiste, 720 m3/saat
(3170 gpm) kapasiteli üç ABS dalgıç
atık su pompası olacak.
57
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
EMASA, İspanya
Müşteri
Peñón del Cuervo, Málaga'daki atık su
işleme tesisi 52.000 m3/gün (13,7 mgd)
kapasiteyle faaliyetteydi.
Zorluk
Tesis, daha düşük enerji tüketimi ve bakım
yoluyla işletme maliyetlerini azaltmaya
çalışmaktaydı. Bu hedef, mevcut
pozitif deplasmanlı üfleyiciler bir turbo
kompresörle değiştirilerek ve böylece
ortaya çıkan enerji tasarrufuyla da yatırım
maliyeti karşılanarak gerçekleştirilecekti.
Çözüm
Mevcut üfleyicilerin enerji tüketimi dikkatle
değerlendirildikten ve tedarikçi teklifleriyle
karşılaştırma yapıldıktan sonra, bir ABS
turbo kompresör HST 40 kuruldu. Turbo
kompresör, işleme tesisinin biyolojik
reaktörlerindeki difüzör ızgaralara basınçlı
hava sağlamaktadır.
58
Değerlendirme
ABS turbo kompresör HST 40, pozitif
deplasmanlı üfleyicilere kıyasla %29,04
enerji tasarrufu sağlıyor. Bu oran, %24
enerji tasarrufu tahmini yapılan ilk
hesaplamalardan %5 daha yüksek.
Sahada Devrim
Devrim İncelemeleri:
Sanepar, Brezilya
Müşteri
Sanepar (Companhia de Saneamento
do Paraná), Güney Brezilya'daki Paraná
Eyaleti'nde yer alan ve yaz aylarında çok
sayıda turist ağırlayan kıyı kentlerinden
atık suyu toplamaktan sorumludur.
Zorluk
Sanepar'ın, bölgedeki 42 yükseltme
istasyonundaki pompaları değiştirmesi
gerekiyordu. Şirketin ihtiyacı, daha
yüksek verimlilik seviyelerine sahip güncel
teknolojiydi.
Çözüm
47 l/sn ila 153 l/sn (745 gpm ila 2425 gpm)
arasında değişen kapasitelere sahip
ABS dalgıç atık su pompaları XFP, dört
yükseltme istasyonundaki eski ABS
pompaların yerine takıldı. Sulzer Pumps,
pompaların ilk kez çalıştırılmasından
sorumluydu.
Değerlendirme
Premium verimliliğe sahip motorları
ve diğer özellikleri sayesinde, kurulu
pompalar Sanepar'a pompa başına %6–9
oranında enerji tasarrufu sağladı.
59
Benzersiz Uzmanlık için Güç Birliği
Adı, atık su işleme ve su giderme için yenilikler
ve kanıtlanmış çözümlere özdeşleşmiş
ABS, Sulzer'in bir ürün markasıdır. Güçlü
müşteri hizmetlerinin, atık su ve su giderme
sorunlarının çözülmesinde kapsamlı uygulama
uzmanlığı ile bir arada olması, sağlam bir
küresel markanın temellerini oluşturmaktadır.
Daha fazla bilgi için www.sulzer.com
adresini ziyaret edin
www.sulzer.com
E10148 tr (2) 8.2013, Copyright © Sulzer Pumps
Bu broşür genel olarak gösterim amaçlıdır. Hiçbir şekilde bir garanti ya da güvence vermemektedir. Lütfen ürünlerimizle
birlikte sunulan garantilerin ve güvencelerin tam açıklaması için bizimle görüşün. Kullanma ve güvenlik talimatları ayrıca
verilecektir. Burada verilen bilgilerin tümü önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Benzer belgeler