BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN

Transkript

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
DIŞ FAALİYET BİLGİ FORMU
Faaliyetin Tanıtıcı Adı
Başlangıç tarihi
Toplam süresi
Faaliyete Katılan Akademik Personel
Bölüm
Tel/E-mail
Faaliyeti Destekleyen Kuruluşlar
İlgili Kişi
Tel/Fax/E-mail
Faaliyetin türü ve kapsamı (Uygun kutuları X ile işaretleyin)
Faaliyet Üniversite adına mı yürütülecek? 1
 Evet
Faaliyet üniversite adına ise Üniversite desteği isteniyor mu?
 Evet
 AR-GE projesi
Eğitim hizmeti
 Danışmanlık
 Diğer (Belirtiniz) 2
1
Faaliyet Üniversite adına yürütülecekse sözleşme kopyasını ekleyin
2
Kurul üyeliği, Konferans organizasyonu, Bilirkişilik, Ismarlama rapor veya tasarım, vb.
 Hayır
 Hayır
Faaliyetin konusu 3
3
Gerekirse ek sayfada açıklayın
Faaliyet Yürütücüsü
İmza / Tarih
Dış Faaliyetler Komitesi Onayı
Rektörlük Onayı
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK PERSONEL DIŞ FAALİYET BİLGİ FORMU
Faaliyetin tanıtıcı adı
Kullanılan para birimi
Faaliyet dönemleri
Akademik Personel Bilgileri
Adı, Soyadı
Faaliyette çalışacağı süre 1
Günlük Ortalama Maliyet (GOM) 2
Dönemlik maliyet 3
Dönemlik ek ücret 4,5
Minimum Üniversite payı 5,6
1
2
3
4
5
6
Tüm süreler gün olarak belirtilmelidir
Dış Faaliyetler Komitesi’nden öğrenilebilir
Faaliyete ayıracağı net süre ile GOM’in çarpımı
Üniversite adına yürütülen faaliyetlerde ilgili kişiye Üniversite kanalıyla ödenecek ek ücret.
Ödemenin doğrudan kişiye yapıldığı bireysel faaliyetlerde ek ücret belirtilmez, Üniversite payı alınmaz.
Ek ücrete bağlı olarak Dış Faaliyetler Yönergesi: Ek A’da belirtildiği biçimde hesaplanır.
Faaliyet Yürütücüsü tarafından doldurulacak
Dış Faaliyetler Komitesi tarafından doldurulacak
Ödeme / Kesinti Bilgileri
Akademik Personel İmza / Tarih
Dış Faaliyetler Komitesi Onayı
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
DIŞ FAALİYET DEĞERLENDİRME FORMU
Faaliyetin Tanıtıcı Adı
Faaliyetin Yürütücüsü
Ekte önerilen dış faaliyeti, biriminizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine ve gelişme planlarına
uygunluğu; biriminize ve Üniversite’ye sağlayacağı yararlar; bilgi birikimine katkıları; faaliyeti yürütecek
personelin yeterliliği; faaliyetin gerçekleştirilebilirliği; Üniversite desteği isteniyorsa gerekçelerin kabul
edilebilirliği ve genel olarak Üniversite’nin amaç ve ilkelerine uygunluğu yönlerinden inceleyerek görüşlerinizi
bildiriniz.
Bölüm Başkanı Görüşleri
Sonuç:
 Olumlu buluyorum
 Olumlu buluyorum, çekincelerim var
 Olumsuz buluyorum
İmza / Tarih
Dekan / Yüksekokul Müdürü Görüşleri
Sonuç:
 Olumlu buluyorum
 Olumlu buluyorum, çekincelerim var
 Olumsuz buluyorum
İmza / Tarih

Benzer belgeler