Frasi: Business | Lettera (Inglese-Turco)

Yorumlar

Transkript

Frasi: Business | Lettera (Inglese-Turco)
bab.la Frasi: Business | Lettera
Inglese-Turco
Lettera : Indirizzo
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello
stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e
irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo
neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak
A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy,
İstanbul
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Dear Mr. President,
Sayın Başkan,
Molto formale, il destinatario è
in possesso di un titolo che va
menzionato di fronte al nome
Dear Sir,
Sayın yetkili,
Formale, destinatario di sesso
maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Sayın yetkili,
Formale, destinatario di sesso
femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Sayın yetkili,
Formale, nome e genere del
destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Sayın yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge
ad un gruppo di persone
sconosciute o ad un
dipartimento
To whom it may concern,
İlgili şahsa / makama,
Formale, nome e genere del /
dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso
maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formale, destinatario di sesso
femminile, sposata, nome
noto
Lettera : Intestazione
1/4
bab.la Frasi: Business | Lettera
Inglese-Turco
Dear Miss Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formale, destinatario di sesso
femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formale, destinatario di sesso
femminile, stato civile
sconosciuto, nome noto
Dear John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Meno formale, dopo che si è
già stabilito un contatto
Dear John,
Sevgili Ali,
Informale, in caso di rapporto
di amicizia, raro
We are writing to you
regarding…
... konusuyla ilgili olarak size
yazıyoruz.
Formale, quando si parla per
conto dell'intera azienda
We are writing in connection
with...
... konusuyla bağlantılı olarak
size yazıyoruz.
Formale, quando si parla per
conto dell'intera azienda
Further to…
...'e istinaden
Formale, parlando di qualcosa
di tuo interesse presso la ditta
che stai contattando
With reference to…
...'e atfen
Formale, parlando di qualcosa
di tuo interesse presso la ditta
che stai contattando
I am writing to enquire
about…
... hakkında bilgi edinmek için
yazıyorum.
Meno formale, presentandosi
personalmente
I am writing to you on behalf
of...
... adına yazıyorum.
Formale, parlando in nome di
qualcun altro
Your company was highly
recommended by…
Şirketiniz ... tarafından sıkça
tavsiye edildi.
Formale, apertura molto
garbata
Would you mind if…
Rica etsem acaba ...
Richiesta formale, tentativo
Would you be so kind as to…
Anlayışınıza sığınarak
soruyorum ...
Richiesta formale, tentativo
I would be most obliged if…
Çok minnettar kalırdım eğer
siz ...
Richiesta formale, tentativo
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
... hakkında daha detaylı bilgi
gönderebilirseniz çok
minnettar kalacağız.
Richiesta formale, molto
garbato
I would be grateful if you
could...
Çok müteşekkir kalırdım eğer
...
Richiesta formale, molto
garbato
Would you please send me…
Rica etsem bana ...
gönderebilir misiniz?
Richiesta formale, garbato
We are interested in
obtaining/receiving…
...'i almak/elde etmek ile
ilgileniyoruz.
Richiesta formale, garbato
I must ask you whether...
...'ın olup olmadığını size
sormak zorundayım.
Richiesta formale, garbato
Could you recommend…
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Richiesta formale, diretto
Would you please send me…
Rica etsem bana ...'ı
gönderebilir misiniz?
Richiesta formale, diretto
You are urgently requested
to…
Acil olarak ... yapmanız rica
olunur.
Richiesta formale, molto
diretto
We would be grateful if…
Çok memnun olurduk eğer ...
Richiesta formale, garbato, in
nome dell'azienda
What is your current list price
for…
... için şu anki liste fiyatınız
nedir?
Richiesta formale specifica,
diretto
We are interested in ... and
we would like to know ...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı
bilmek isterdik.
Richiesta di informazioni
formale, diretto
Lettera : Testo principale
2/4
bab.la Frasi: Business | Lettera
Inglese-Turco
We understand from your
advertisment that you
produce…
Reklamınızdan anladığımız
kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Richiesta di informazioni
formale, diretto
It is our intention to…
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Dichiarazione d'intenti
formale, diretto
We carefully considered your
proposal and…
Teklifinizi dikkatlice inceledik
ve ...
Formale, arrivando alla
conclusione di un accordo
We are sorry to inform you
that…
Üzgünüz ki ...
Formale, rifiuto di un accordo
o disinteresse verso un'offerta
ricevuta
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız
olursa lütfen benimle irtibata
geçin.
Formale, molto garbato
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Daha fazla yardımda
bulunabileceğimizi
düşünüyorsanız lütfen bize
bildirin.
Formale, molto garbato
Thanking you in advance…
... için size şimdiden teşekkür
ediyorum.
Formale, molto garbato
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız
olursa lütfen çekinmeden
benimle irtibata geçin.
Formale, molto garbato
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Bu konuyla olabildiğince
çabuk ilgilenirseniz çok
minnettar kalırım.
Formale, molto garbato
Please reply as soon as
possible because…
Lütfen mümkün olduğunca
çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formale, garbato
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız
olursa benimle rahatça
iletişime geçebilirsiniz.
Formale, garbato
I look forward to the possibility
of working together.
Beraber çalışmayı
sabırsızlıkla bekliyorum.
Formale, garbato
Thank you for your help in this
matter.
Bu konudaki yardımınız için
teşekkür ederim.
Formale, garbato
I look forward to discussing
this with you.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi
sabırsızlıkla bekliyorum.
Formale, diretto
If you require more
information ...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formale, diretto
We appreciate your business.
Sizinle iş yaptığımız için
mutluyuz.
Formale, diretto
Please contact me - my direct
telephone number is…
Lütfen benimle irtibata geçin telefon numaram ...
Formale, molto diretto
I look forward to hearing from
you soon.
En kısa zamanda sizden
haber almak dileğiyle.
Meno formale, garbato
Yours faithfully,
Saygılarımızla,
Formale, nome del
destinatario sconosciuto
Yours sincerely,
Saygılarımla,
Formale, molto usato,
destinatario noto
Respectfully yours,
Saygılar,
Formale, meno usato,
destinatario noto
Kind/Best regards,
Saygılarımla,
Informale, tra soci in affari che
usano un linguaggio informale
tra loro
Regards,
Saygılar,
Informale, tra soci in affari che
lavorano spesso insieme
Lettera : Chiusura
3/4
bab.la Frasi: Business | Lettera
Inglese-Turco
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Frasi: Business | Lettera (Turco-Spagnolo)

Frasi: Business | Lettera (Turco-Spagnolo) bab.la Frasi: Business | Lettera Turco-Spagnolo Lettera : Indirizzo Bay J. Rhodes Rhodes & Rhodes A.Ş. 212 Silverback Drive Kaliforniya Springs CA 92926

Detaylı