Fishfinder 350c Kullanım Kılavuzu

Transkript

Fishfinder 350c Kullanım Kılavuzu
Fishfinder 350C
Kullanım Kılavuzu
1
Başlarken
•
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için Sayfa 10’da bulunan Önemli Güvenli ve
Ürün Bilgisi başlığına bakın.
•
Cihaz Tuşlarının Kullanımı
•
•
•
•
Zum yaptığınızda sonar göstergesinde gösterilen suyun yüksekliğini
ayarlamak için SPAN tuşuna basın.
Zum ve taban zemin otomatik olarak ayarlamanızı sağlayan zum
menüsünü açmak için SPAN tuşuna iki kez basın.
Sonar göstergesini suyun zeminine kilitleyen zemin kilidini etkinleştirmek
için SPAN ve DEPTH tuşlarına basılı tutun.
Zum yaptığınızda gösterilen derinliği seçmek için DEPTH tuşuna basın.
* Seçenekler listesini göstermek veya gizlemek için MENU tuşuna basın.
Bir seçim yapmak için ya da bir öğe seçmek için ENTER tuşuna basın.
Sayfaları açma
ve yön tuşlarıyla seçim yapın
1
TIP: Aynı zamanda MENU > pages konumunu
.
da seçebilirsiniz.
2 Açmak için ilgili sayfayı seçin.
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Cihazı açmak ve kapatma için
tuşuna basılı tutun.
Arka ışığı ayarlamak için
tuşuna basın.
Sonar göstergesinde gösterilen detayları kontrol etmek için GAIN tuşuna basın
Güç menüsünü açmak için gücü otomatik olarak ayarlamanızı sağlayan GAIN
tuşuna iki kez basın.
Sonar göstergesinde gösterilen su derinliğini ayarlamak için RANGE tuşuna basın.
Aralık menüsünü açmak için otomatik olarak aralığı ayarlamanızı sağlayan
RANGE tuşuna iki kez basın.
Ekranı sağa sola kaydırmak ve seçenekleri vurgulamak için ve tuşlarına basın.
Ekranı aşağı yukarı kaydırmak ve seçenekleri vurgulamak için
ve
tuşlarına basın.
Sayısal Değerler Girme
Herhangi bir alarm ya da bekleme süresi ayarlarken sayısal değerler girebilirsiniz.
tuşlarını kullanarak ilk rakam değerini.seçin.
ve
1
2 Bir sonraki rakama ilerlemek için yön tuşunu kullanın.
3 Tüm rakamları ayarlamak için 1. ve 2. Adımları tekrarlayın.
Sonar Göstergeleri ve Veri Sayfaları
Tam Ekran Sonar Göstergesi
Tam ekran sonar göstergesi, bir dönüştürücüden alınan sonar okumalarının
tam görünümlü çizelgesini gösterir.
> Full Screen modunu seçin.
A-Scope’nin açılması
A-Scope, tam ekran sonar göstergesinin sağ tarafında boydan boya bulunan bir dikey
flaşördür. Bu özellik en son alınan sonar verilerini daha kolay görünmesi için büyütür. Söz
konusu özellik, zemine yakın yerlerde bulunan balıkları tespit etmek için faydalıdır.
Tam ekran sonar göstergesinden MENU > Setup > Sonar Setup >
A-Scope > On özelliğini seçin.
Split-Zum Sonar Göstergesi
Split-zum sonar göstergesi, alt penceredeki sonar okumalarının tam görünüm
. gösterir.
grafiğini ve sonar göstergesinin en üstündeki grafiğin büyütülmüş bölümünü
Split Zoom özelliğini seçin.
Bulunduğunuz yerdeki zemin derinliği
Su sıcaklığı (ısıya duyarlı bir dönüştürücüye bağlı ise)
Su hızı (bir su hızına duyarlı dönüştürücüye bağlı ise)
Askıya alınmış hedefler
Dönüştürücü frekansı
Sonar göstergesinin sağdan sola kaydırıldığındaki derinlik
Zum yapılan derinlik aralığı
Zum penceresi
Sonar derinlik aralığı
3
Yarım Pencere Zum Sonar Gösterge Bölmesini Ayarlama
Yarım pencere-zum sonar göstergesinin büyütülmüş bölümünün yüksekliğini
ayarlayabilirsiniz. Yarım pencere zum sonar göstergesinden,
MENU>Setup>Split Size>Large özelliğini seçin.
Flaşör Sayfası
Flaşör, buzda balık avı gibi, özellikle dikey balık avı için faydalı olan, dairesel
formattaki dikey sonar bilgisini gösterir. Suyun yüzeyi dairenin üzerindedir ve
derinlik, flaşör etrafında saat yönünde yükselir. Sonar dönüşleri alınırken,
dönüşler belirtilen derinlikteki halka üzerinde gösterilir. Renkler, sonar
dönüşlerinin farklı güçlerini gösterir (Sayfa 7).
> Flasher özelliğini seçin.
Yarım Pencere-Frekans Sonar Göstergesi
Not: Yarım pencere-frekans sonar göstergesi, ikili frekans dönüştürücü kullanımını
gerektirir. Yarım pencere frekans göstergesinde ekranın üst yarısı, 77 kHz frekans
sonar verisini ve ekranın alt yarısı, 200 kHz frekans sonar verisini gösterir.
> Split Frequency
Not: Yarım pencere sonar göstergesinde bulunan kısayol menüsünü açmak için
tuşlara iki kez basamazsınız.
Kayıt Sayfasını Açma
Sıcaklık duyarlı bir dönüştürücüye bağlanıldığında, derinlik ve sıcaklık okumalarının
kayıtlarını görebilirsiniz.
1 > Log özelliğini seçin.
2 Gerektiğinde, MENU>Change Log özelliğini seçin ve bir görünüm seçin.
Kayıt Görünümlerini Ayarlama
Bulunduğunuz yerin derinliği
Askıya alınmış hedefler
Derinlik
4
Özel bir kayıt ayarlamadan önce, özel bir kayıt ya da yarım pencere ekran
kaydını açmalısın.
1 Kayıt sayfasından, MENU>Depth Log Options özelliğini. seçin.
2 Bir ya da daha fazla seçeneği seçin:
• Daha uzun ve daha kısa zaman süreleri hakkında verileri görmek için Duration
özelliğini seçin. Süreyi yükseltmek, daha uzun süreler hakkında veri
varyasyonlarını görmenizi sağlar. Süreyi düşürmek ise, daha kısa zaman süreleri
hakkında daha fazla detay görmenizi sağlar.
•
Isı ya da derinlik aralığı ölçeğini ayarlamak için Scale özelliğini seçin.
Ölçeği yükseltmek, derinlik ve sıcaklıktaki daha fazla varyasyonu görmenizi
sağlar. Düşürmek ise daha fazla detayı görmenizi sağlar. Ölçek Auto moduna
ayarlandığında, seçilen süre içindeki tüm verilerin gösterilmesini otomatik
olarak ayarlar.
Sayılar Sayfasını Açma
Not: cihaz, odyometreyi kullanmak için su hızı duyarlı bir dönüştürücüye
bağlanmalıdır.
> Numbers özelliğini seçin.
Odyometreyi Sıfırlama
Numbers sayfasından, Reset Odometer özelliğini seçin.
Sonar Göstergelerini Ayarlama
Sonar göstergesini ayarlamadan önce, tam ekran sonar göstergesi (sayfa 3),
yarım pencere zum sonar göstergesini (sayfa 3) ya da yarım pencere frekans
sonar göstergesini (sayfa 4) açmalısınız.
Güç Menüsünü Manüel Olarak Ayarlama
Herhangi bir sonar göstergesinde gösterilen detay seviyesini kontrol edebilirsiniz.
1 GAIN özelliğini seçin.
TIP Aynı zamanda, Menu>Gain>Manual özelliğini de seçebilirsiniz.
2 Bir özellik seçin:
• Gücü yükseltmek ve daha fazla detay görmek için
tuşuna basın
• Gücü düşürmek ve sonar göstergesinde gürültü ya da yankıyı azaltmak
.
için
tuşuna
basın.
3 Yarım pencere frekans sonar göstergesindeki gücü ayarlarken,
1. ve 2. adımı tekrarlayın.
Güç Menüsünü Otomatik Olarak Ayarlama
1 GAIN tuşuna iki kez basın.
TIP: Aynı zamanda , Menu>Gain özelliğini de seçebilirsiniz.
2 Bir özellik seçin:
•
•
•
Daha yüksek duyarlılıkta sonar göstergesini görüntülemek ve dahafazla
.
ses ve daha zayıf sinyalleri göstermek
için Auto-High özelliğini seçin.
Normal duyarlılıkta sonar göstergesini görüntülemek için Auto-Med özelliğini
.
seçin.
Düşük duyarlılıkta ve daha az sesli sonar göstergesini görüntülemek için
Auto-Low özelliğini seçin.
Aralığı Manüel Olarak Ayarlama
Sonar göstergesinde gösterilen su derinliğini ayarlayabilirsiniz.
1 RANGE özelliğini seçin.
TIP: Aynı zamanda, Menu>Range>Manual özelliğini de seçebilirsiniz.
2 Bir özellik seçin:
• Derinlik ölçeğinin aralığını yükseltmek için
tuşuna
. basın.
• Aralığı düşürmek için
tuşuna basın.
.
Aralığı Otomatik Olarak Ayarlama
1 RANGE tuşuna iki kez basın.
TIP: Aynı zamanda Menu>Range özelliğini de kullanabilirsiniz.
. seçin.
2 Auto özelliğini
Sonar Göstergesini Manuel Olarak Zumlama
Bir sonar göstergeyi zumladığınızda diğer sonar göstergeler etkilenmez.
. seçin.
1 SPAN özelliğini
TIP: Aynı zamanda Menu>Zoom>Manual Zoom özelliğini de seçebilirsiniz.
2 Bir yayılma yüksekliği seçin.
. seçin.
3 DEPTH özelliğini
4 Sonar göstergesinin (yayılmanın) sonar üzerinde gösterileceği derinliği
seçmek için
ve
özelliklerini kullanın.
5
Otomatik Olarak Zumlama
Bir sonar göstergeyi zumladığınızda diğer sonar göstergelere etkilenmez.
1 SPAN tuşuna iki kez basın.
TIP: Aynı zamanda Menu>Zoom özelliğini de seçebilirsiniz.
2 Auto Zoom özelliğini seçin.
Sonar Göstergesi Su Zeminine Kilitleme
Zumu, bir sonar göstergesinde su zeminine ayarladığınızda, ilgili ayarlama
diğer göstergeleri etkilemez.
1 SPAN ve DEPTH özelliklerine aynı zamanda basın.
TIP: Ayrıca, Menu>Zoom>Bottm Lock özelliğini de kullanabilirsiniz.
2 Bir yayılma alanı seçin.
Örneğin, 20 metrelik bir yayılma alanı seçerseniz cihaz, zeminden, zeminin
20 metre üzerine yayılan alanı gösterir.
Derinlik Hattını Gösterme ve Ayarlama
Bir sonar göstergesinde, yatay bir hattı gösterebilir ve ayarlayabilirsiniz.
Hattın derinliği, göstergenin sağ tarafında belirtilir.
Bir sonar göstergesinde gösterilen derinlik hattı diğer sonar göstergelerinde
de görülür.
1 Menu>Depth Line>On özelliğini seçin.
ve . tuşlarını kullanın.
2 Derinlik hattını ayarlamak için
Sonar Göstergesini Durdurma
Menu>Pause>Rewind Sonar özelliğini. kullanın.
6
Sonar Geçmişini Görüntüleme
1 Menu>Pause>Rewind Sonar özelliğini kullanın.
2 Bir özellik seçin.
•
•
Sonar göstergesini kaydırmak ve dikey hattını hareket ettirmek için, ve
Yatay derinlik hattını ayarlamak için,
ve
tuşlarını kullanın.
tuşlarını kullanın.
Sonar Göstergesini Devam Ettirme
Sonar göstergesini durdurduktan veya sonar geçmişini görüntüledikten sonra,
. Sonar özelliğini seçin.
MENU > Resume
Ek Cihaz Ayarları
Alarmlar
MENU>Setup>Alarms özelliğini kulanın.
Shallow Water: geminin girilen derinlikten daha sığ olan bir suya girdiğinde
duyulacak olan bir alarmı ayarlar.
Deep Water: geminin girilen derinlikten daha derin olan bir suya girdiğinde
duyulacak olan bir alarmı ayarlar.
Battery: Bateri voltajının, girilen voltajın altında olduğu durumda duyulacak
olan alarmı ayarlar.
Fish: Cihazın asılı bir hedef tedef tespit ettiği durumda duyulacak olan alarmı ayarlar.
•
: Tüm balık boyutları için duyulacak olan alarmı ayarlar.
•
: Yalnızca orta ve geniş boyutta balıklar için duyulacak alarmı ayarlar.
: Yalnızca geniş boyutta balıklar için duyulacak alarmı ayarlar.
•
Water Tempsu sıcaklığı girilen sıcaklıktan ±2°F (±1.1°C) daha fazla olduğunda
duyulacak olan alarmı ayarlar.
NOT : Cihaz, su sıcaklığını göstermek için bir sıcaklık duyarlı dönüştürücüye
bağlı olmalıdır.
DriftBulunduğunuz derinlikteki varyasyonlar belirlenen derinliği aştığında
duyulacak olan alarmı ayarlar.
Sonar Ayarlama
Bu ayarları bir sonar göstergesine ayarladığınızda, söz konusu ayarlamalar,
diğer sonar göstergelerine otomatik olarak ayarlanır.
Menu>Setup>Sonar Setup özelliğini seçin.
Frequencyçift ışınlı bir dönüştürücü kullanılırken, sonar göstergesi üzerinde
gösterilecek frekansı ayarlar.
200 kHz frekansı, daha iyi detay gösterir, daha dar bir ışına sahiptir ve
tipik olarak daha sığ sularda kullanılır.
77 kHz frekansı ise daha geniş bir ışına sahiptir ve daha geniş alanları
kapsamak için kullanılır. Fırça yığınlar gibi yapıların yerini tespit etmek ve
daha fazla balık görebilmek için bir arama aracı olarak kullanılır.
Scroll Speed: Sonar göstergesinin sağdan sola hareket etme oranını ayarlar.
Daha yüksek bir kaydırma hızı (scroll speed) kullanmak, hareket
ettirirken ya da döndürürken daha fazla detay gösterir.
Fish Symbols: Asılı hedefler için seçilen bilgiyi gösterir.
Noise Reject: ses atımını yükselterek zayıf sonar dönüşlerinin görünümünü
en aza indirger.
NOT : Ses atımı ayarları, yarım pencere frekans göstergesine diğer sonar
göstergelerinden ayrı olarak uygulanır.
Surface Noise: Cihazın, su yüzeyine yakın sonar dönüşlerini gösterip
göstermeyeceğini ayarlar. Yüzey seslerini gizleme, yankıyı
azaltmaya yardımcı olur.
Color Scheme: Renk şemasını ayarlar.
Renk Şeması
Beyaz
Mavi
Renk
Sarı
Pembe
Mavi
Beyaz (gece modunda siyah)
Kırmızı
Sarı
Açık mavi
Mavi
Açıklama
Güçlü dönüş
Orta dönüş
Zayıf dönüş
Dönüş yok
Güçlü dönüş
Orta dönüş
Zayıf dönüş
Dönüş yok
Sonar Numaraları
Menu>Setup>Sonar Numbers özelliğini seçin.
Number Size: Sonar gösterge üzerindeki sayıların boyutlarını ayarlar.
Water Temp.: Mevcut olduğunda, sonar gösterge üzerinde su sıcaklığını gizler
ya da gösterir.
NOT : Su sıcaklığını göstermesi için cihaz sıcaklık duyarlı bir
dönüştürücüye bağlanmalıdır.
Battery: Sonar göstergelerindeki bateri voltajını gizler ya da gösterir.
Water Speed: Mevcut olduğunda, sonar gösterge üzerinde su hızını gizler ya da gösterir.
NOT : Su hızını göstermesi için cihaz su hızı duyarlı bir dönüştürücüye
bağlanmalıdır.
Odometer: Mevcut olduğunda, sonar gösterge üzerinde odyometreyi gizler
ya da gösterir.
Sistem Ayarları
MENU>Setup>System özelliğini seçin.
Language: Metin dilini ayarlar.
7
Color Mode: Gösterilen güne uygun açık renkli arka plan ya da geceye
uygun koyu renkli arka plan ayarlar.
Backlight: Arka ışık parlaklığını ayarlar.
Beeper: Çağrı cihazının çalacağı zamanı ayarlar.
Auto Power: Güç uygulandığında cihazın açılmasını sağlar.
System Information: Birim ID ve diğer bilgileri gösterir.
•
Eğer dönüştürücü omurganın zeminine yerleştirilmişse ve derinlik okumalarının
gerçek su derinliğini yansıtmasını istiyorsanız, dönüştürücü ile su hattı arasındaki
mesafeyi ölçün. Bu değeri negatif bir sayı olarak girin.
Ölçü Üniteleri
Menu>Setup>Units özelliğini seçin
Depth: Derinlik değerini seçilen formata ayarlar.
Temperature: Sıcaklık değerini seçilen formata ayarlar.
Water Speed: Su hızı değerini seçilen formata ayarlar.
Distance: Mesafe değerini seçilen formata ayarlar.
Kalibrasyon
Omurga Ofsetini Ayarlama
Omurga ofsetini, dönüştürücü lokasyonunun yerine, ya su hattından ya da omurga
zemininden gelen derinlik okumalarını göstermek için ayarlayabilirsiniz. Dönüştürücüyü
su hattına kurduysanız ve derinlik okumalarının su hattından gelen suyun derinliğini
yansıtmasını istiyorsanız, omurga ofsetini ayarlamanıza gerek yok. Eğer dönüştürücü
omurganın zeminine yerleştirilirse ve derinlik okumasının, omurganın altındaki derinliği
(omurga kleransı) yansıtmasını istiyorsanız, omurga ofsetini ayarlamanıza gerek yok.
1 Dönüştürücünün lokasyonu ve derinlik tipine bağlı olarak bir özellik seçin:
•
8
Eğer dönüştürücü su hattı ’e yerleştirilmişse ve derinlik okumasının,
omurganın altındaki derinliği (omurga kleransı) yansıtmasını istiyorsanız
dönüştürücü lokasyonundan botun omurgasına olan mesafeyi ölçün.
Bu değeri pozitif bir sayı olarak girin.
2 MENU>Setup>Calibration>Keel Offset özelliğini seçin.
3 Dönüştürücünün lokasyonunna bağlı olarak pozitif (+) ve negatif (-) değerleri
seçmek için
ve
tuşlarını kullanın.
4 Ofset değerini girin.
5 ENTER’a basın.
6 Doğru değeri girdiğinizden emin olmak için omurga ofset değerini kontrol edin.
Su Sıcaklığı Ofsetini Ayarlama
NOT: Su sıcaklığını görmek için cihaz sıcaklık duyarlı bir dönüştürücüye
bağlanmalıdır.
Sıcaklık ofseti, sıcaklık duyarlı bir sensörden gelen sıcaklık okumalarını dengeler.
1 Cihaza bağlı bir sıcaklık duyarlı dönüştürücü kullanarak su sıcaklığını ölçün.
2 Su sıcaklığını bir termometre ya da kesin doğru olduğu bilinen farklı bir
sıcaklık sensoru kullanarak ölçün.
3 Adım 1’de ölçülen sıcaklık değerini adım 2’de ölçülen değerden çıkartın.
Bu sıcaklık ofsetini verir. Eğer cihaza bağlı olan sensor, su sıcaklığını
gerçekte olduğunda daha soğuk olarak ölçtüyse, bu değeri pozitif bir sayı
olarak girin. Eğer cihaza bağlı olan sensor, su sıcaklığını gerçekte
olduğunda daha ılık olarak ölçtüyse, bu değeri negatif bir sayı olarak girin.
4 MENU>Setup>Calibration>Temperature Offset özelliğini seçin.
5 Adım 3’te hesaplanan değere bağlı olarak pozitif (+) ve negatif (-) değerleri
seçmek için
ve
tuşlarını kullanın.
6 Alarm ayarı değerini girin.
.
7 ENTER’a basın.
8 Doğru değeri girdiğinizden emin olmak için sıcaklık ofset değerini
kontrol edin.
Su Hız Sensorunu Kalibre Etme
1 MENU>Setup>Calibration>Calibrate Water Speed özelliğini seçin.
2 Ekran üzerindeki talimatları takip edin.
NOT: En üst hızı, GPS gibi harici bir kaynakla ölçüldüğü gibi girin. Su hızını
kalibre edin sayfasında görülen su hızı değerini girmeyin.
Fabrika Ayarlarına Geri Dönme
NOT: Bu prosedür, girmiş olduğunuz tüm bilgileri siler.
MENU>Setup>System>System Information>Factory Setting Yes
özelliğini seçin.
Ek
Spesifikasyonlar
Spesifikasyon
Sıcaklık Aralığı
Güç Kaynağı Voltaj Aralığı
Ölçüm
5°F - 131°F (-15°C ile +55°C)
8-28 Vdc
Anma Akımı
1A
Sigorta
AGC/3AG-3,0 A
Tatlısu Derinliği*
1500 ft (450 m)
Tuzlusu Derinliği*
600 ft. (183 m)
*Derinlik kapasitesi su tuzluluğuna, zemin tipine ve diğer su koşullarına bağlıdır.
Dahili bir dönüştürücü, 3 dB’de 15 ve 45 derece huzme açısına sahiptir. Yine de,
fishfinder cihazı ile bu dönüştürücü kullanıldığında, 60 dereceden 120 dereceye
kadar olan en küçük sinyalleri tespit edebiliyor. Bu dönüştürücü ve bu cihaz birlikte
kullanıldığında sığ ve derin su performansı maksimize edilir çünkü fishfinder daha sığ
sularda daha fazla balık gösterir ve ilgili cihaz, strüktürler ve su zemin konturları gibi
daha derin sulardaki daha fazla detayı gösterir.
Dış gövdeyi Temizleme
Uyarı
Plastik bileşenlere zarar verecek kimyasal temizlik maddeleri ve çözücülerden kaçının.
1 Cihazın dış gövdeyi (ekranı değil), yumuşak bir deterjan çözeltisi ile nemlendirilmiş
bir bez kullanarak temizleyin.
2 Cihazı silerek kurulayın.
9
Ekran Temizliği
Uyarı
Amonyak içeren temizlik maddeleri, yansıma önleyici kaplamaya zarar verebilir.
Cihaz, vücut yağlarına, vakslara ve aşındırıcı temizlik maddelerine karşı aşırı duyarlı
özel bir yansıma önleyici kaplama ile kaplıdır.
1 Yansıma önleyici kaplamaların temizliği için güvenli olarak belirtilen bir gözlük
lensi temizleyicisi ve tüy bırakmayan bir bez kullanın.
2 Cihazı yavaşça kurulayın.
Cihazınızın Kaydı
Size daha iyi destek verebilmemiz için çevrim içi kayıt işlemlerimizi tamamlayın.
.
• http://mygarmin.com adresine
. gidin.
• Satış makbuzun orijinalini ya da fotokopisini güvenli bir yerde saklayın.
ve onun alt sağlayıcılarının ticari sırı olarak kalacağını kabul edersiniz. Kaynak kodu
dönüştürmeyeceğinizi, sökmeyeceğinizi, modifiye etmeyeceğinizi, teçhizi tersyüz
etmeyeceğinizi ya da Yazılımın ya da herhangi bir bölümünün okunabilir formunu
düşürmeyeceğinizi ya da Yazılıma bağlı herhangi bir türev çalışma oluşturmayacağınızı
kabul etmiş olursunuz. Yazılımı, Birleşik Devletler ihracat kontrol yasalarını ya da
herhangi bir diğer ilgili ülkenin ihracat kontrol yasarlını ihlal edecek şekilde herhangi
bir ülkeye ihraç etmeyeceğinizi ya da yeniden ihraç etmeyeceğinizi kabul etmiş
olursunuz.
Önemli Ürün ve Güvenlik Bilgileri
Uyarılar
Çalıştırma Uyarısı
Garmin Ürün Destek Biri ile İletişim
Bu ürünün derinlik veri formu, topraklama ya da çarpışmayı önlemek için temel
amaç olarak kullanılmamalıdır. Uygulanabilir çizelgeler ve göstergelerden
alınan bilgilere ek derinlik veri okumaları. Sığ sudan ya da batmış cisimlerden
kuşkulanıyorsanız, botu her zaman yavaş hızla işletin. Bu uyarıları önemsememek
bot hasarına ya da kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Yazılım Lisans Sözleşmesi
Bateri Uyarıları
www.garmin.com/support adresine gidin ve yurtiçi destek bilgisi için
Contact Support linkine tıklayın.
BU CİHAZI KULLANARAK, AŞAĞIDA VERİLEN YAZILIM LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLER VE KOŞULLARINA BAĞLI OLDUĞUNUZU
KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU SÖZLŞEMEYİ DİKKATLE OKUYUN.
Garmin Ltd. ve alt yüklenicileri (“Garmin”), ürünün normal çalıştırılmasında ikili
yürütülür formdaki bu cihazın içine yerleştirilmiş yazılımı kullanmak için size sınırlı
bir lisans verir. Yazılıma dair unvan, mülkiyet hakları ve fikri mülkiyet hakları
Garmin ve üçüncü şahıs sağlayıcılarında kalır. Yazılımın Garmin ve/veya onun
üçüncü şahıs yüklenicilerinin mülkiyeti olduğunu ve Birleşik Devletler telif yasası
ve uluslar arası telif antlaşmaları ile korunduğunu kabul edersiniz. Kaynak kodu
sağlanmayan Yazılım için strüktür, organizasyon ve kodunun Garmin ve onun alt
sağlayıcılarının ticari sırı olduğunu ve kaynak kod formundaki Yazılımın, Garmin
10
Cihazınız, gerçek zaman saati gibi çeşitli amaçlar için dahili ve değiştirilmeyen
bir bateri ile çalışır.
• Değiştirilmeyen bateriyi sökmeyin ya da sökmeye kalkışmayın.
• Üniteyi bertaraf ederken, bateriyi sökmek ve geri dönüşümünü sağlamak için
elektronik atık arıtma tesisi gibi profesyonel bir servise götürün.
Sınırlı Garanti
Söz konusu Garmin ürünü, satın alınma tarihinden itibaren bir yıl süreyle, işçilik
ve malzemelerdeki kusurlardan ari bir şekilde garanti altına alınmıştır. Bu süre
içinde, Garmin kendi takdirine bağlı olarak, zarar görmüş her tür bileşeni onaracak
ve değiştirecektir. Bu tür onarım ve değişimler için, nakliye masrafları müşterinin
sorumluluğunda olmak kaydıyla, işçilik ya da parça ücreti müşteriye
yüklenmeyecektir.
Bu garanti; (i) çizikler, sıyrıklar ve ezilmeler gibi yüzeysel hasarlar için; (ii) ürün
hasarı işçilik ya da malzemedeki ir kusurdan dolayı oluşmamışsa, bateriler gibi
tükenen parçalar için; (iii) kaza, suiistimal, kötüye kullanma, su, sel yangın ya da
diğer doğal ya da harici sebeplerden dolayı oluşan hasarlar için; (iv) Garmin
tarafından yetkilendirilmeyen herhangi bir kişi tarafından oluşan hasarlar için; (v)
Garmin tarafından yazılı izin olmaksızın ürünün değiştirilmesi ya da modifiye
edilmesinden kaynaklı hasarlar için uygulanmaz. Ayrıca, Garmin,. herhangi bir
ülkenin yasalarına karşı olarak kullanılan ya da sağlanan ürünler ya da servislere
karşı garanti iddialarını reddetme hakkını gizli tutar.
Ürün seyahate yardımcı araç olarak tasarlanmış olup, yön, mesafe, lokasyon ve
topografi ölçümleri gerektiren amaçlar için kullanılamaz. Garmin, bu üründeki harita
bilgisinin doğruluğua ya da eksiksizliğine dair bir garantide bulunmaz.
BURADA BELİRTİLEN GARANTİLER VE TEDBİRLER, ÖZEL BİR AMACA
UYGUNLUK, KANUNİ YA DA BAŞKA ŞEKİLDE HERHANGİ BİR TİCARİ
ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ KAPSAMINDA OLUŞAN HERHANGİ BİR
YÜKÜMLÜLÜK DAHİL, ZIMNİ YA DA KANUNİ DİĞER TÜM GARANTİ
AÇIKLAMALARI ICABINA GÖRE VE MÜNHASIRDIR. BU GARANTİ SİZE,
DEVLETTEN DEVLETE DEĞİŞEN SPESİFİK YASAL HAKLAR TANIMAKTADIR.
GARMIN HİÇBİR KOŞULDA, ÜRÜNDEKİ KUSURLARDAN YA DA ÜRÜNÜN
YANLIŞ KULLANIMI YA DA SUİSTİMALİNDEN KAYNAKLANAN YA DA
KAYNAKLANMAYAN HERHANGİ BİR TRAFİK CEZALSI YA DA CELPİNDEN
KAYNAKLI HASARLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN TESADÜFİ, ÖZEL, DOLAYLI
YA DA ENDİREKT HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI
DEVLETLER TESADÜFİ YA DA DOLAYLI HASARLARIN HARİÇ
TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU YÜZDEN YUKARIDA VERİLEN
SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN UYGULANMAYABİLİR. Garmin, kendi iradesi altında,
cihazı ya da yazılımı onarmayı veya değiştirmeyi (yeni ya da yeniye yakın bir
ürünle) ya da satın alınan ürünün geri ödemesini tekli etmek için harici hakkını
saklı tutar. BU GİBİ ÇÖZÜMLER, HERHNAGİ BİR GARANTİ İHLALİNDE SİZİN
TEK VE YEGANE ÇÖZÜMÜNÜZ OLACAKTIR.
Cihazı güvenli bir şekilde paketleyin ve garanti için satın alındığına dair ispat
niteliğinde olan satın alma makbuzunu ya da bir kopyasını da beraberinde
paketleyin. Kargo takip numarasını açık bir şekilde paketin dışına yazın. Navlun
bedelini peşin ödenmiş olarak cihazı Garmin Garanti Servis İstasyonuna gönderin.
Çevrimiçi Açık Artırmalı Satışlar: Çevrimiçi olarak satın alınan ürünler garanti
kapsamı için geçerli değildir. Çevrimiçi satış onayları garanti bir garanti doğrulaması
için kabul edilmez. Bir garanti elde etmek için satış makbuzunun orijinali ya
da bir kopyası gerekmektedir. Garmin, çevrimiçi olarak satın alınan paketlerde
oluşacak herhangi bir kayıp bileşeni değiştirmeyecektir.
Uluslararası Satışlar: Ülkeye bağlı olarak, Birleşmiş Devletler dışında satın alınan
bir ürün için distribütör tarafından ayrı bir garanti sağlanabilir. Eğer uygulanabilirse,
ülke yerelindeki distribütörünüz tarafından bu garanti sağlanır ve distribütör,
cihazınız için yerel servisleri temin eder. Distribütörün garantisi yalnızca amaçlanan
dağıtım alanı içinde geçerlidir. Birleşik Devletler ya da Kanada’da satın alınan cihazlar,
servis için, Birleşik Krallık, birleşik Devletler, Kanada ya da Tayvan’da bulunan
Garmin servis merkezine iade edilir.
Avustralya’daki Satışlar: Garantili ürünlerimiz Avustralya Tüketici Kanunu’dan hariç
tutulamaz. Makul şekilde öngörülebilir kayıp ya da hasarlar için tazminat ya da önemli
kusurlar için geri ödeme veya değiştirme hakkına sahipsiniz. Eğer kabul edilebilir
kalitede değilse ya da arıza önemli arıza anlamına gelmiyorsa, ürünü tamir ettirme
ya da değiştirtme hakkına da sahipsiniz. Sınırlı Garantimiz kapsamındaki faydalar,
ürünle ilgili uygulanabilir yasalar kapsamında diğer hak ve çözümlere ektir.
Garmin Australasia, Unit 19, 167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW Australia, 2147
Telefon: 1800 822 235
Garmin’in Denizcilik Garanti Politikası: Belli alanlardaki belli Garmin Denizcilik ürünleri,
daha uzun bir garanti süresine ve ek hükümler ve koşullara sahiptir. Daha fazla detay
ve ürününüzün Garmin Denizcilik Garanti Politikası kapsamında olup olmadığını
görmek için www.garmin.com/support/warranty.html adresine gidin.
11
GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS TURKEY MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.
© 2011–2012 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com

Benzer belgeler

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu 2 Manuals seçeneğine tıklayın 3 Ürününüzü seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın. Cihazınızın Kaydının Yapılması Size daha iyi destek sağlayabilmemize yardımcı olmak için online kaydınızı bugü...

Detaylı

Fishfinder 400C

Fishfinder 400C 1 Cihazın dış gövdeyi (ekranı değil), yumuşak bir deterjan çözeltisi ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin.

Detaylı