GPSMAP® 4000/5000 Serisi

Transkript

GPSMAP® 4000/5000 Serisi
GPSMAP® 4000/5000 Serisi
Kullanım Kılavuzu
© 2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 or (800)
800.1020
Fax (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Bütün hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilenlerin dışında, bu kılavuzun hiçbir kısmı her hangi bir nedenle Garmin
şirketinin önceden yazılı olarak belirttiği izin olmadan tekrar üretilemez, çoğaltılamaz, aktarılamaz, yayımlanamaz,
internet üzerinden bilgisayar programına yüklenemez, ya da her hangi bir bellek kapsamında saklanamaz. Bu
nedenle Garmin şirketi bu kılavuzun elektronik veya yazılı kopyasının bu telif hakkı bildiriminin tüm metnini
içermesi ve bu kılavuzun veya her hangi bir düzeltilmiş baskısının izinsiz ticari dağıtımını kesinlikle yasaklaması
koşuluyla bu kılavuzun tek bir kopyasının izlenmek ve kılavuzun veya düzeltilmiş bir baskısının bir kopyasını
yazdırmak için sabit disk üzerine veya diğer elektronik bellek araçları üzerine yüklenmesine izin vermektedir..
Bu kılavuz içindeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Garmin şirketi yaptığı değişiklikleri veya gelişmeleri
her hangi bir kişiye veya kuruma bildirme zorunluluğu olmadan ürünlerini değiştirme ve geliştirme ve içerikte
değişikler yapma hakkına sahiptir. Bu ve diğer Garmin ürünlerinin çalıştırması ve kullanımı ile ilgili
güncel ve ek bilgiler için Garmin web sitesini (www.garmin.com) ziyaret edin..
Garmin® ve Ultrascroll™ Garmin Ltd’nin veya yan şirketlerinin tescilli ticari markasıdır, USA ve
diger ulkerlerde kayitlidir. GPSMAP®, AutoLocate®, TracBack®, ve BlueChart® Garmin Ltd’nin
veya yan şirketlerinin tescilli ticari markasıdır. Bu tescilli markalar Garmin’in izni olmadan kullanılamaz.
GPSMAP 4000/5000 serisinin İngilizce kılavuzun bu(dil) versiyonu(Garmin parti numarası 190-00854-00,
revizyon
A) bir yardım olarak sağlanmıştır. Gerekirse, GPSMAP 4000/5000 serisinin çalışması ve kullanımı ile ilgili İngilizce
kılavuzun en son versiyonuna başvurun.
GARMIN BU(DİL) KILAVUZUNUN DOĞRULUĞUNDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE BUNUN ÜZERİNE
GÜVENDEN DOĞAN HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKTEN FERAGAT EDER
WARNING: See the Important Safety and Product Information guide in the product box for
product warnings and other important information.
January 2008
Part Number 190-00854-00 Rev. D
Printed in Taiwan
Introduction
GİRİŞ
•
•
•
•
•
Bu kılavuz aşağıdaki ürünler hakkında bilgi içerir:
GPSMAP® 4008
GPSMAP® 4012
GPSMAP® 5008
GPSMAP® 5012
İpuçları ve Kısayollar
•
•
•
•
Herhangi bir ekrandan Home ekranına dönebilmek için HOME’a basın veya dokunun.
Ana ekrandan ek ayarlara ulaşabilmek için MENU’ye basın veya dokunun.
Ekran ayarlarını ayarlamak için POWER tuşuna basın ve bırakın.
Üniteyi açıp kapamak için POWER tuşuna basıp tutun.
Kılavuz Kuralları
Bu kılavuzda bir öğe seçmeye yönlendirildiğinizde ekranın sağ tarafı boyunca bulunan yumuşak
tuşa basın (GPSMAP 4008/4012 üniteleri) veya parmağınızı kullanarak o öğeye ekranda
(GPSMAP 5008/5012 üniteleri) dokunun. Metnin içindeki küçük ok her bir öğeyi sıra ile seçmeniz
gerektiğini belirtir.Örnek olarak, eğer “select Charts > Nav Chart” görürseniz, Chart’i seçmeli veya
dokunmalısınız ve sonra Nav Chart’i seçmeli veya dokunmalısınız.
Çabuk Linkler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üniteyi açma veya kapama : sayfa 2
GPS uydu sinyali alma : sayfa 3
SD kartını yerleştirme veya çıkarma : sayfa 3
Fabrika ayarlarını geri yükleme : sayfa 3
Seyir haritasını kullanma : sayfa 5
Gösterge ayarlarını değiştirme : sayfa 9.
Varış yerine seyretme : sayfa 18
Yolnoktası yaratma : sayfa 20.
Sistem ayarlarını yapılandırma : sayfa29.
Radarı kullanma : sayfa 35
Sonarı kullanma : sayfa 37.
Dokun ekranını ayarlama : sayfa 42
Alarmlar ve mesajlar: sayfa 45.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
i
Introduction
İÇİNDEKİLER
Giriş ............................................................i
İpuçları ve Kısa Yollar ....................................i
Kılavuz Kuralları ............................................i
Çabuk Linkler ................................................i
Başlarken ..................................................1
Ünitenin Genel Açıklaması ...........................1
Üniteyi açma veya kapama ..........................2
Arka ışığı ayarlama ......................................2
GPS Uydu Sinyali Alma ................................3
SD Kartı Takip Çıkarma ................................3
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme...................3
Sistem Bilgilerini Görüntüleme .....................3
Simülator Modunu Kullanma ........................4
Home Ekranını Anlama ................................4
Göstergeleri Anlama ................................5
Seyir Haritasını Kullanma .............................5
Denizcinin Gözünü Kullanma ......................... 5
Gösterge Ayarlarını Değiştirme ...................... 5
Understanding Chart Data ............................. 5
Navigating to a Point on the Chart ................. 6
Panning the Navigation Chart ........................ 6
Accessing Additional Object Information ........ 7
Viewing Tide-Station Information.................... 7
Denizci Gözü 3D’yi Kullanma .......................8
Denizci gözünün ayarları................................ 8
Changing the Chart Settings ........................9
Changing the Chart Appearance .................... 9
Using Tracks...............................................10
Using BlueChart g2 Vision..........................11
Using Mariner’s Eye 3D..............................12
Mariner’s Eye 3D Settings............................ 12
Using Fish Eye 3D......................................13
Fish Eye 3D Settings.................................... 13
Using Fishing Charts ..................................13
Enabling High-Resolution Satellite
Imagery .................................................14
Viewing Aerial Photos .................................15
Viewing Current Station Information ...........15
Detaylı Yol ve POI Veri ...............................15
Otomatik Yol Göstericiyi Ku llanma ............15
Kombinasyonları Kullanma ...................16
Nereye? ...................................................18
Bir Varışyerine Doğru Seyir Etme ...............18
Yolnoktaları Oluşturma ve Kullanma ..........20
Rotalar Oluşturma ve Kullanma .................22
Bilgi Görüntüleme ..................................24
Gelgit İstasyonu Bilgisini Görüntüleme.......24
Güncel Bilgiyi Görüntüleme ........................24
Gökyüzü Bilgisini Görüntüleme ..................25
Kullanıcı Verisini Görüntüleme ...................25
Diğer Tekneleri Görüntüleme ......................26
ii
Sayaci Görüntüleme ...................................27
Yakıtı Görüntüleme .....................................27
Videoyu Görüntüleme .................................28
Üniteyi Yapılandırma ..............................29
Sistem Ayarlarını Yapılandırma ..................29
Ölçü Birimlerini Değiştirme .........................29
Bağlantılar Ayarlarını Yapılandırma ............30
Alarmları Ayarlama .....................................30
Navigasyon alarmı ayarlama........................ 31
Sistem alarmı ayarlama ............................... 31
Sonar alarmı ayarlama ................................. 31
My Boat seçeneğini Yapılandırma ..............31
Other Boats seçeneğini Yapılandırma
Garmin Denizcilik Networkunu
Kullanma .................................................33
Bağlanmış Garmini Görüntüleme
Denizcilik Network Cihazları ..................34
Radar’ı Kullanmak ..................................35
Seyir Ekranını Anlamak ..............................36
Seyir ekranının ayarlamak ........................... 36
Hedef seyir ekranı ........................................ 37
Radar Yardımcı Ekranını Anlamak .............38
Sonarı Kullanmak ...................................39
Tam Ekranı Anlama ....................................39
Yakınlaşmayı Böl Ekranını Anlama.............39
Frekansı Böl Ekranını Anlama ....................40
Isı Kaydı Ekranını Anlama ..........................40
Sonar’ı Ayarlama ........................................41
Gelişmiş Sonar Ayarları ..............................42
Ekler .........................................................43
Spesifikasyonlar .........................................43
Fiziksel özellikler .......................................... 43
GPS Performanse (with
GPS 17 anten) ........................................ 43
Güç............................................................... 44
NMEA 2000 Spesifikasyonlari: ..................... 44
Ünite Ayarlarını Başlanğıcına Getirme .......44
Dokun Ekranı Ayarlama ..............................44
Alarmlar ve Mesajlar...................................45
Product Registration ...................................47
Kontak Garmin ...........................................47
Declaration of Conformity (DoC) ................47
Yazılım Lisans Sözleşmesi .........................47
NMEA 0183 ve NMEA 2000 .......................48
NMEA 0183 .................................................. 48
Approved NMEA 0183 sentences: ............... 48
NMEA 0183 ve NMEA 2000 ......................... 48
İndeks ......................................................49
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Getting Started
Getting
Started
BAŞLARKEN
Üniteye Genel Bakış
Otomatik Arka Işık Sensörü
Yumuşak Tuşlar
Güç
Erim (+/-)
Gezici
İşaret
Seçim
MENU
HOME
Sayısal Tustakimi
(GPSMAP 4010 ve 4012)
SD kart yuvası
GPSMAP 4012
NOT: GPSMAP 4008/4012 ünitelerinde menü öğelerini seçmek için yumuşak tuşları seçin.
GPSMAP 5008/5012 de ekranda menü öğelerine dokunarak seçin.
GÜÇ
Otomatik arka ışık
sensörü
SD kart yuvası
GPSMAP 5008
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
1
Getting
Started
Getting Started
Güç
bağlayıcı
NMEA 2000
Bağlayıcı
Denizci Video
bağlayıcı
Garmin Denizci
Network
Bağlayıcı
NMEA 0183
connector
Üniteyi Açma veya Kapama
Ünitede Garmin ekranı görünene kadar POWER tuşunu basılı tutun. Uyarı ekranı açılınca,
Homeekranını açmak için I Agree’yi seçin.
NOT: Üniteyi ilk açışınızda, bir kurulum sürecinden geçmelisiniz. Ayrıntılar için sayfa 44’ye bakın .
Üniteyi kapatmak icin POWER tuşuna basılı tutun.
Uyarı Ekranı
Home Ekranı
Arka ışığı Ayarlama
1. POWER tuşuna basıp bırakın.
2. Backlight’I seçin.
3. Ünite’nin çevre aydınlatmasına göre otomatik olarak ayarı için Auto’yu seçin.
Arka ışığı elle ayarlamak
için Up(yukari) veya
Down(Asağı) tuşlarını
kullanın veya ROCKER
(gezici)’
2
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Getting Started
Getting
Started
Renk modunu ayarlamak icin:
1. POWER tuşuna basıp bırakın.
2. Color Mode (Renk Modunu ) seçin.
3. Day(gun), Night(gece) veya Auto(Oto) yi seçin.
GPS Uydu Sinyali Alma
Üniteyi açtığınız zaman, GPS alıcı uydu verisi toplamalıdır ve güncel konumunu oluşturmalıdır.
Ünite uydu sinyallerini alınca, Home ekranının üst kısmındaki sinyal güç çubukları yeşil
. olur.
Ünite uydu sinyallerini kaybedince, yeşil çubuklar kaybolur
ve pozisyon ikonu yanıp sönensoru
işareti gösterir.
GPS hakkında daha fazla bilgi için, www.garmin.com/aboutGPS adresinden Garmin Web
sitesiniziyaret edin.
SD Kartları Takma ve Çıkarma
Üniteniz Secure Digital(SD) kartları desteklemektedir. Yüksek çözünürlük uydu uydu resimlerini,ve
limanların, sığınakların, yat limanlarının ve diğer ilgilenilen yerlerin havadan çekilmişreferans
fotoğraflarını görüntülemek için isteğe bağlı BlueChart g2 Vision SD kartları yerleştirin.
Yolnoktaları, rotalar, ve izler gibi veriyi uyumlu başka bir Garmin ünitesine yada bir PC’ye
aktarmakiçin boş SD kartlar takın. SD kartı girişi ünitenin sağ alt köşesindedir.SD kartı takmak için,
erisinkapağını acin ve tıklayana kadar kartı bastırın. SD kartı çıkarmak için, SD karta tekrar bastırın.
Kart etiketi
GPSMAP 4010 ve 4012
Kart etiketi
GPSMAP 4008 ve 5000 serisi
Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
Ünitenize orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.
ÖNLEM: Bu işlem girdiğiniz her bilgiyi siler.
Fabrika ayarlarını geri yüklemek için:
1. Home ekranında, Configure > System > System Information seçeneklerine girin.
2. Factory Settings seçeneğine basın.
3. Tüm fabrika ayarlarını geri yüklemek için Reset seçeneğine basın. Yoksa, iptal etmek için
Back seçeneğine basın.
Sistem Bilgisini Görüntüleme
Ünitenizin yazılım versiyonunu, harita veritabanı versiyonunu ve ünite ID numaranızıgörüntüleyeb
ilirsiniz. Sistem yazılımını güncelleştirmek veya ilave harita veri bilgisi satın almakiçin bu bilgiye
ihtiyacınız olabilir.
Home ekranında, Configure > System > System Information seçeneklerine girin.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
3
Getting
Started
Getting Started
Simulator Modunu Kullanma
Simulator Modu GPS alıcısını iç mekanda kullanım ya da alıştırma için kapatır. Ünite
Simulatormodunda uyduları takip edemez.
ÖNLEM: GPS alıcısı kapalı olduğu için Simulator modunu kullanarak seyir etmeye çalışmayın.
Gösterilen her uydu sinyal güç çubukları sadece simulasyondur ve gerçek uydu sinyallerinin
gücünügöstermezler.
Simulator modunu açmak için:
1.Home ekranından Configure > System > Simulator > On seçeneklerine girin.
2. Hızı, iz kontrolünü, pozisyonu, simulatör zamanını ve simulator tarihini ayarlamak için
Setupseçeneğine basın.
Home Ekranını Anlama
Tüm diğer ekranlara giriş yapmak için Home ekranını kullanın. Herhangi bir ekrandayken HOME’a
basarak veya dokunarak Home ekranına dönebilirsiniz.
NOT: Bu ekrandaki seçenekler ünite çeşidine göre değişebilir. Garmin Denizci Networke ekdonanım
eklediğinizde ek opsiyonlar görünür.
GPSMAP 4000 Serisi Home Ekranı
GPSMAP 5000 Serisi Home Ekranı
• Charts—access Navigation, Mariner’s Eye, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Fishing Charts and
Radar Overlay charts (page 5).
NOT: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D vve Fishing Charts sadece eğer bir BlueChart g2 Vision SD kartı
ile kullanılabilir.
• Radar – radarı görüntüler ve kurar (page 35).
• Sonar – Sonar bilgisine erişim (page 39).
• Combinations(Kombinasyonlar) – Ekrani (GPSMAP 4008/4012)’de iki veya üç,
(GPSMAP 5008/5012)’te 4 ekrana bölerektabloları, sonarı, radarı ve videonun gösterimini
ayarlar(page 16).
• Where To?(Nereye?)- Navigasyon özelliklerine giriş yapar (page 18).
• Information(Bilgi)- Dalgalar, akıntılar, gökyüzü verisi, kullanıcı verisi ve diğer tekneler hakkında
bilgileri içeren bilgiyigörüntüler (page 24).
• Configure(Yapılandır)- Ünite ve sistem ayarlarına giriş yapar (page 29).
• Mark (Isaretle) – su an bulundugunuz yeri bir yol noktasi veya MOB olarak isaretler,
bicimlendiri veya siler (GPSMAP
• 5008/5012)..
(GPSMAP 5000 Series).
• Man Overboard—navigate to a Man Overboard location (GPSMAP 5000 series).
4
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
TABLOLARI KULLANMA
Üniteniz dünya geneli resim haritasına sahiptir. BlueChart g2 Vision programlanmış SD kart
satınalarak kendi bölgenizin detaylıi bilgisine ulaşabilirsiniz
Navigasyon Tablosunu Kullanma
Seyrinizi planlamak, harita bilgisini görüntülemek ve bir navigasyon yardımcısı olarak
kullanmakiçin navigasyon tablosunu kullanın.
Bir navigasyon tablosuna giriş yapmak için, Home ekranından, Charts > Navigation Chart
seçeneklerine girin.
Marina
Hizmetleri
Maruz bırakılmış
gemi enkazı
Fener
Tekneniz
Şamandıra
Batmış gemi
enkazı
Yaklaştırma/
uzaklaştırma
ölçeği
Navigation Chart BlueChart g2 Vision Veri ile Navigasyon Tablosu
Harita Üzerinde Yaklaşma ve Uzaklaşma
Range(Erim) tuşları(+/-) (GPSMAP 4008/4012) veya
ve
tuşları (GPSMAP 5008/5012)
navigasyon tablosunun (
). alt kısmındaki ölçekte gösterildiği gibi yakınlaşma
seviyesinideğiştirir. Numaranın altındaki çubuk haritada o mesafeyi gösterir.
Navigasyon Tablo Ayarları
Navigasyon tablosu için ilave ayarlara ve seçeneklere girmek için, MENU tuşuna basın.
Overlay Numbers(Kaplama Numaraları—navigasyon, yelkenle gitme ve balık tutma numaralarını
gösterirveya saklar.
Chart Setup(Tablo Ayarı)—navigasyon tablosunu özelleştirir.
Tablo Verisini Anlama
BlueChart g2 ve BlueChart g2 Vision tablolari A.B.D ve uluslarasi tablo standartlarini takip ederek
haritaözelliklerini anlatmak için grafik sembolleri kullanırlar.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
5
Using
Charts
• Navigation Chart(Navigasyon Tablosu—Üst bakışla şamandıraları, ışıkları, kabloları,
derinliksondajlarını, yat limanlarını ve dalga istasyonları dahil önceden yüklenmiş
haritalarınızdavarolanher ilgili navigasyon verisini görüntüle.
• Mariner’s Eye 3D- teknenizin altından ve üstünden bir kuşbakışı görüntüsü;
görntüsnavigasyon yardımı için.
• Fishing Chart(Balık Tutma Tablosu—deniz dibi çizgilerini ve derinlik sondajlarınıgenişletirke
n,navigasyonel veriyi tablodan siler.
• Fish Eye 3D—tablonun bilgisine göre görsel olarak deniz zeminini temsil eden bir sualtı
görünüşü.
Navigasyon opsiyonu seçtiğinizde ünite otomatik olarak ilgili veriyi gösterir.
Using Charts
Bir çok tabloda olan diğer özellikler derinlik dış çizgiler(derin su beyazla gösterilir), dalgaiçi
bölgeleri, noktasondajları(orijinal kağıt tabloda gösterildiği gibi), navigasyonel yardımcılar ve
semboller, ve engeller ve kablobölgeleridir.
Using
Charts
Tabloda bir noktaya seyretme
1. Home ekranından Charts’i seçin.
2. Navigation Chart, Fishing Chart veya Radar Overlay’i seçin.
3. Tabloda gitmek istediğiniz noktayı seçin.
4. Navigate To’yu seçin.
5. Go To veya Guide To’yu seçin ( Oto yol gösterme sadece önceden programlanmış BlueChart
g2 Vision kart kullandiginizda mümkün).
6. Varacağınız yere gitmek için ekrandaki renkli çizgiyi takip edin.
Tablo üzerinede güzergah yaratabilmek için sayfa 22’e bakın.
Navigasyon Tablosunu Seçme
Navigasyon tablosu üzerinde güncel konumunuzdan uzağa gitmek ve diğer bölgelerdegezinmek
için harita işaretçisini sekil haraket ettirmek icin GPSMAP 4008/4012’in üzerindeki ( )
ROCKER(gezici)’yi kullanın. Siz güncel harita görüntüsünün kenarını geçtiğiniz zaman,
ekrandevamlı harita kapsamı sağlamak için ileri doğru gider. Konumunuzdan uzağa gitmek
icinGPSMAP 5008/5012 ünitenizde navigasyon ekranına dokunun sürüyün. Pozisyon
simgesisekil şimdiki konumunuzda kalır ( ) Eğer pozisyon imgesi haritanın dışına çıkarsa
gezdirdiğinizde,haritanın köşesinde bir pencere çıkarak güncel konumunuzu takip etmenizi sağlar.
Siz harita işaretçisini hareket ettirdiğinizde, haritanın sağ alt köşesinde güncel konumunuzdanolan
mesafeyi ve yönü, ve harita işaretçisinin konum koordinatlarını görebilirsiniz.
Haritada gezinmek için, ROCKER tuşu üzerinde yukarı, aşağı, sağa veya sola basın(GPSMAP
4008/4012) veya navigasyon ekranına dokunup sürükleyin (GPSMAP 5008/5012).
İşaretçi
koordinatları
bulunan
pozisyondan
işaretçinin
mesafesi
Gezdirme
Opsiyonu
Harita
işaretçisi
Pozisyon
penceresi
Gezinmeyi durdurmak için Stop Panning seçeneğine basın.
6
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
Siz haritada gezinirken sag tarafta bir seçenek listesi görünür. Seçenekler işaretçiyi
üzerinegetirdiginiz nesne ve tabloya göre değişir.
Ek Nesne Bilgilerine Erişme
Ekran harita öğeleri, yol noktaları ve tablolar hakkında bilgi görüntülemek için harita isaretci (
(GPSMAP 4008/4012) veya ekranda bir ogeye dokunun (GPSMAP 5008/5012)
Using
Charts
• Review(Yeniden İnceleme)— (işaretçi herhangi bir nesnenin yakınında değilsegörünmeyebilireğer işaretçi sadece bir nesnenin yakınındaysa o nesnenin ismi görünür.İşaretçininyakınlığı
ile nesnenin detayları görüntülemenizi sağlar. Review’i seçtiğiniz zaman işaretçininyakınında
bulunan nesnelerin bir listesi size sunulur.
• Navigate To(Dogru Seyret)—İşaretçinin bulundugu noktaya doğru seyre başla.
• Create Waypoint(Yol noktası yarat—İşaretçinin bulunduğu noktada yol noktası işaretle.
• Information(Bilgi—İşaretçinin bulunduğu yerin yakınlarındaki gelgit, akıntı, hava ve
tablobilgilerini görüntüle.
)
Ek öğe bilgi
Seçilmiş
Öğe
Gelgit İstasyonu bilgisi Görüntüleme
Gelgit istasyonu bilgisi ilgili gelgit seviyesini gösteren ayrıntılı bir simge ile tablo üzerinde
görünür.Bir gelgit istasyonunun gelgit seviyesini farklı zamanlarda ve günlerde tahmin etmesini
sağlamakiçin iç derinlik grafiği görüntüleyebilirsiniz.
Alakalı gelgit
Seviyesi
Detaylı gelgit grafiğini görüntülemek için gelgit istasyon ikonuna(
ve Review’i seçin.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Detaylı gelgit
İstasyon bilgisi
), işaretleyin veya dokunun
7
Using Charts
Mariner’s Eye Kullanma
Using
Charts
Mariner’s Eye teknenin üstünden ve arkasından bir kuşbakışı görünüşü sağlar(seyrinize göre)
vegörsel bir navigasyon yardımı sunar. Bu görüş yanıltan sığ yerlerde, mercanlarda, köprülerde
veyakanallarda seyir ederken çok faydalıdır ve bilinmeyen limanlarda ve demirleme yerlerinde giriş
veçıkış rotalarını belirlemeye çalışırken yararlıdır.
Mariner’s Eye ekranına erişmek için Home ekranından Charts > Mariner’s Eye’i seçin.
RANGE(Erim) (+) tuşu (GPSMAP 4008/4012) veya
tuşuna dokunarak (GPSMAP
5008/5012görüşü teknenize daha yakın ve suya daha yakın bir şekilde ayarlarken, RANGE (-)
tuşu (GPSMAP4008/4012) veya
tuşuna dokunarak (GPSMAP 5008/5012) görüşü tekneden
uzağa taşır. Buekranın alt kısmındaki ölçek ile ifade edilir
Mariner’s Eye Ayarları
Mariner’s Ey ekranından ek ayarlara veya opsiyonlara erişmek icin MENU’ye basın.
Rings(daire)—daire aralıklarını açar kapar.
Tracks(İzler)—görünür izleri açar kapar. Bu ayarı kapatmış olsanız bile ünite izleri
kaydetmeyedevam eder fakat bu görüntüden gizlidir.
Safe Depth(güvenli derinlik)—Botunuzun güvenli derinliğini ayarlar
Lane Width(Yol şeridi genişliği)—sefer halindeyken yol alış çizgisinin genişliğini ayarlar. Bu
ayarrotayı(Route To) veya otomatik yol gösterici (Guide To) ‘ yi ektilemez
Show Radar(Radar Gösterr)—Eğer Garmin Marina Networke bağlı Garmin marina radar
cihazınasahipseniz Mariner’s Eye ekranı üzerinde radar gösterimlerini yardımlayabilirsiniz.
Radar Bilgisiyle Birlikte Mariner’s Eye
Overlay Numbers(Yardımcı Numaralar)—seyretme, navigasyon, balıkcılık ve yelkenle
gitmenumaralarını gösterir veya gizler.
8
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
Tablo Ayarlarını Değiştirme
Tablo ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Charts > Chart Setup seçeneklerine basın.
Orientation—(Yönelme)—harita görüntüsünün bakış açısını değiştirir:
Using
Charts
• North Up(Kuzey Yukarı)—harita görüntüsünün üst kısmını kuzey bir ilerlemeye ayarlar.
• Track Up(İz Yukarı)—Harita görüntüsünü güncel iz ilerlemesine ayarlar.
• Course Up(Seyir Yukarı)-—navigasyonunun yönü yukarı olacak şekilde ve seyir
çizgisininekranda dikey olarak dönmesi için haritayı ayarlar.
İlerleme çizgisi
İz
Tablo sırası
Heading Line—(İlerleme Çizgisi)—teknenin baş kısmından seyahat yönünde bir uzatma çizer.
Off—(Kapalı)—ilerleme çizgisini kapatır.
Distance—(Mesafe)—Mesafeyi ilerleme çizgisinin sonuna ayarlar.
Time—(Süre)—siz ilerleme çizgisinin sonuna varana kadar süre miktarını ayarlar
Chart Borders—(Tablo Sınırları)—BlueChart g2 Vision karti kullanırken ve haritaların hangi
bölgeleri kapsadığını görmek istiyorsanız tablo sınırlarını açar
• Tracks(İzler)—izleri tablo üzerinde saklar(kapalı_off) ya da gösterir(açık_on).
Inset Map(İlave harita)—tablolarda gezinirken ilave haritayı acar veya kapar.
•
•
•
•
Appearance(Görüntü)—maddelerin harita üzerinde nasıl gösterileceğini özelleştirir.
Tablo Görünümünü Değiştirme
Home ekranından, Charts > Chart Setup > Appearance seçeneklerine basın.
Detail—(Ayrıntı)—haritada gösterilen ayrıntı miktarını değişik zum seviyesinde ayarlar.
Photos—(Fotoğraflar)—yüksek çözünürlük uydu resimlerini açık, kapalı ya da sadece kıta
seçeneklerinden birine ayarlayın. Yüksek çözünürlüklü uydu resimleri sadece BlueChart g2 Vision
SD kart kullanıldığında mümkündür.
Spot Depths—Nokta Derinlikleri)—nokta sondajlarını açar ve tehlikeli bir derinlik ayarlar.
Light Sectors(Işık Bölgeleri)—haritadaki ışık bölgelerinin çizimini ayarlar.
Symbols(Semboller)—navigasyon yardımcısı sembol takımını seçer(NOAA ya da IALA.
Symbol Size (Sembol Boyutu)—haritada gösterilen sembollerin boyutunu ayarlar.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
9
Using Charts
Using Tracks
Using
Charts
A track is a recording of your path. The track currently being recorded is the active track. An active
track can be saved.
To turn the track log on:
From the Navigation chart, select Menu > Chart Setup > Tracks > On. A trailing line on the chart
indicates your track.
To save the active track:
1. From the Home screen, select Information > User Data > Tracks > Save Active Track.
2. Select either the time the current track began (or Midnight, if shown) or Entire Log.
3. To name the track, change the color of the track, or save it as a route, select Edit Track.
To clear the active track:
From the Home screen, select Information > User Data > Tracks > Clear Active Track. The
track memory is cleared; the current track continues to be recorded.
To retrace the active track:
1. From the Home screen, select Information > User Data > Tracks > Follow Active Track.
2. Select either the time the current track began or Entire Log.
3. Follow the colored line on the screen.
To edit or delete a saved track:
1. From the Home screen, select Information > User Data > Tracks > Saved Tracks.
2. Select the track you want to edit or delete.
®
10
GPSMAP 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
3. Select Edit Track to change the name or color of the track or select Delete to delete it.
Select Next Page to view the track on the navigation chart.
To set active Track Options:
From the Home screen, select Information > User Data > Tracks > Active Track Options.
• Off—does not record a track log.
• Fill—records a track log until the track memory is full.
• Wrap—continuously records the track log, replacing the oldest track data with new data.
Interval—defines the frequency at which the track plot is recorded. Recording more-frequent plots
is more accurate but fills the track log faster.
• Interval—sets whether the interval is determined by distance, time, or resolution. (Select
Change to set the quantity.)
• Distance—records the track based on a distance between points.
• Time—records the track based on a time interval.
• Resolution—records the track plot based on a variance from your course. This setting is
recommended for the most-efficient use of memory. The distance value (Change) is the
maximum error allowed from the true course before recording a track point.
• Change—sets the value of the interval.
Color—sets the color of the track plot.
BlueChart g2 Vision Özelliğini Kullanma
İsteğe bağlı BlueChart g2 Vision önceden programlanmış SD kartları ünitenizden en iyi şekilde. In
yararlanmanızı sağlar. Ayrıntılı denizcilik haritalamasının yanı sıra, BlueChart g2 Vision aşağıdaki
özelliklere sahiptir
• Mariner’s Eye 3D—daha görsel bir navigasyon yardımı için teknenin üstünden ve altından bir
kuşbakışı görüntüsü. BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D önceden yüklenmiş veriden daha
ayrıntılıdır
• Fish Eye 3D— tablonun bilgisine göre deniz zeminini görsel olarak gösteren bir sualtı görünüşü.
• Fishing Charts (Balık Tutma Tabloları)—sadece deniz dibi çizgilerini ve derinlik contours
and sondajlarını bırakarak navigasyon verisi olmadan tabloyu görüntüler. Bu tablo açıkta derin
denizde balık tutmada en iyi şekilde çalışır.
• High Resolution Satellite Imagery (Yüksek Çözünürlük Uydu Resmi)— yüksek çözünürlükuydu resimleri navigasyon tablosunda karanın ve suyun gerçekçi bir görünüşü için sağlanır.
• Aerial Photos (Hava Fotoğrafları)—etrafınızdakileri canlandırmanız için yat limanlarını vediğer navigasyon açısından önemli hava fotoğraflarını görüntüler
• Detailed Roads and POI data—(Ayrıntılı Yollar ve POI verisi)—kıyı boyunca olan yolları
restoranları, ve diğer ilgilenilen noktaları(POIler) görüntüler.
• Current Data(Güncel Veri)—güncel istasyon bilgisini görüntüler.
• Auto Guidance—(Otomatik Rehberlik) varışyerinize en uygun seyri belirlemenize yardım
eden otomatik geçit planlama
NOT: BlueChart g2 Vision verisini SD karttan Bilgisayarınıza backup veya görüntüleme amacıyla
transfer edemezsiniz. SD kartı sadece BlueChart g2 Vision uyumlu Garmin GPS ünitesinde
kullanabilirsiniz
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
11
Using
Charts
Record Mode—select Off, Fill, or Wrap.
Using Charts
Using
Charts
Mariner’s Eye 3D Özelliğini Kullanma
Bir BuleChart g2 Vision SD karti Mariner’s Eye 3D teknenin üstünden ve
arkasından bir kuşbakışıgörünüşü sağlar(seyrinize göre) ve görsel bir navigasyon
yardımı sunar. Bu görüş yanıltan sığ yerlerde, mercanlarda, köprülerde
veya kanallarda seyir ederken çok faydalıdır ve bilinmeyenlimanlarda ve
demirleme yerlerinde giriş ve çıkış rotalarını belirlemeye çalışırken yararlıdır.
Mariner’s Eye 3D
Navigasyon Tablosu
RANGE(Erim) (+) tuşu (GPSMAp 4008/4012) veya
dokunarak (GPSMAP 5008/5012)
görüşü teknenize daha yakın ve suya daha yakın bir şekilde ayarlarken, RANGE (-) tuşu
(GPSMAP4008/4012) veya
dokunarak (GPSMAP 5008/5012) görüşü tekneden uzağa taşır..
Mariner’s Eye 3D Ayarları
Mariner’s Eye 3D ekranından ilave ayarlara veya seçeneklere girmek için, MENU tuşuna basın.
Colors— (Renkler)- Normal(Varsayılan), Water Hazard(Su Tehlikesi) ve All Hazard(Tümü Tehlike)
seçeneklerinden birini seçin. Normal ayarı kıtayı sudan görebileceğiniz gibi kıtayı vurgular. Hazard
ayarları sığ suyu ve kıtayı bir renk ölçeği ile gösterir. Mavi derin suyu, sarı sığ suyu ve is very
kırmızı çok sığ suyu ifade eder. Water Hazard seçeneği kıtayı yeşil olarak gösterir, ve All Hazard
ayarı kıtayı koyu kırmızı olarak gösterir
Mariner’s Eye 3D, Normal Renkler
Mariner’s Eye 3D, Tehlike Renkleri
Safe Depth (Güvenli Derinlik)-—kırmızı rengin sığ suyu gösterdiği derinliği ayarlar. Bu ayni
zamanda Auto Guidance özelliğindeki global güvenli derinlik ayarlarını değiştirir.
Rings(Ziller), Tracks(izler), Lane Width(Geçit Genişliği), Show Radar(sayfa 8’de“Mariner’s
Eye Ayarlarına” bakın.
12
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
Fish Eye 3D’yi Kullanmak
BlueChart g2 Vision kartografisinin derinlik dış çizgilerini kullanarak, Fish Eye 3D deniz zemininin
ya da göl dibinin bir sualtı görünüşünü verir. Görüntüyü ayarlamak için RANGE tuşlarını (GPSMAP
4008/4012) veya
ve
tuşlarını (GPSMAP 5008/5012) kullanın.
Using
Charts
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D Ayarları
Fish Eye 3D ekranı için ilave ayarlara ve seçeneklere girmek için, MENU tuşuna basın.
Sonar Cone (Sonar Konisi)—sinyal verici tarafından kapsanan bölgeyi gösteren bir koniyi açar
yada kapatır.
Sonar Data (Sonar Verisi)—sonarın ve haritalamanın en iyi birleşimi için sinyal vericiniztarafından
alınan sonar okumalarını görsel olarak görüntüler.
Tracks ( İzler)—İz kaydını açar ya da kapatır.
Overlay Numbers (Rakamlar)—tablo üzerindeki gezme, seyir etme, ya da balık tutma
numaralarını gösterir ya da saklar.
Balık Tutma Tablolarını Kullanma
Tabloda deniz dibi çizgilerinin ve derinlik sondajlarının ayrıntılı, engelsiz bir görünüşü için balık
tutma tablosunu kullanın.
Fishing Chart
Navigation Chart
Balık tutma tablosu BlueChart g2 Vision SD kart üzerinde ayrıntılı batimetrik veri kullanır ve en iyi,
açık denizde derin denizde balık tutmada kullanılır.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
13
Using Charts
Yüksek Çözünürlük Uydu Resmini Aktifleştirme
Using
Charts
Önce programlanmış bir Blue Chart g2 Vision SD kart kullanırken karada, denizde yada navigasyon
tablosunun her iki tarafında yüksek çözünürlük uydu resmini yerleştirebilirsiniz.
Uydu resmini aktif hale getirmek için:
1. Navigation Chart programını görüntülerken, MENU tuşuna basın.
2. Chart Setup > Appearance > Photos seçeneklerine basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Off( Kapalı)-—standard tablo bilgisi harita üzerinde gösterilir.
• Land Only (Sadece Kıta)-—sstandard tablo bilgisi kıtayı kaplayan fotoğraflarla birlikte su
üzerinde gösterilir.
• Blend (Açık)—fotoğraflar belirtilen bir ışık geçirmezlike hem suyu hem de kıtayı kaplar.
Yüzdeyi ne kadar yüksek ayarlarsanız, uydu fotoğrafları o kadar fazla kıtayı ve suyu
kaplayacaktır.
NOT: Aktif olduğu zaman, yüksek çözünürlük uydu resimleri sadece düşük yakınlaşma cannot
see seviyelerinde görünebilir. Eğer yüksek çözünürlük resimlerini BlueChart g2 Vision bölgenizde
göremiyorsanız, RANGE(+) tuşunu (GPAMAP 4008/4012) veya
tusu (GPSMAP 5008/5012)t the
kullanarak daha fazla yakınlaşın ya da ayrıntı seviyesini daha fazlaya ayarlayın.
Fotograf Overlay Kapalı
Fotograf Overlay % 50 de
14
Kıta Sadece Fotograf Overlay
Fotograf Overlay %100 de
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Charts
Hava Fotoğraflarını Görüntüleme
Önceden programlanmış BlueChart g2 Vision SD kartları bir çok hudut işaretinin, yat limanlarının
ve sığınakların havadan çekilmiş fotoğraflarını içerir. Bu fotoğrafları kendinizi etrafınızdakilere
yönlendirmek ya da kendinizi varıştan önce bir yat limanını ya da sığınağı tanımak için kullanın..
Using
Charts
NOT: Hava fotoğrafını tam ekranda görüntülerken RANGE(Erim) (+/-) tuşlarını (GPSMAP 4008/4012)
veya
ve
sekil tuşunu (GPSMAP 5008/5012) büyütmek ve küçültmek için kullanın.
Navigasyon tablosundan hava fotoğraflarına girmek için:
İşaretçi ile bir kamerayı vurgulamak için dokunun (GPSMAP 4008/4012) veya ROCKER tuşunu
(GPSMAP 5008/5012) kullanın, ve Review’i seçin. Aerial Photo > View Fullscreen’i seçin.
Yukarıdan
Bakış Açısı
Güncel İstasyon Bilgisini Görüntüleme
Eğer g2 Vision bölgenizde güncel istasyonlar varsa, onlar navigasyon tablosunda vurgulanmış bir ok
olarak görünürler. Bu ayrıntılı simge güncel istasyonun hızının ve yönünü ilk bakışta gösterir.
Ayrıntılı Yol ve POI Verisi
BlueChart g2 Vision yüksek derecede ayrıntılı kıyı yolları ve restoranlar, kalınacak yerler, yerel
turistik yerler ve daha fazlası gibi ilgilenilen yerler(POIler)i içeren ayrıntılı yol ve POI verisini içerir.
Bu İlgilenilen Noktaları(POI) arama ve seyir etme hakkında talimatlar için, sayfa 18’da başlayan
“Nereye?” kısmına bakın).
Otomatik Rehberi Kullanma
Otomatik Rehber otomatik olarak varolan BlueChart g2 Vision tablo bilgisine göre geçit oluşturur ve
tavsiye eder.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
15
Using Combinations
KOMBİNASYONLARI KULLANMA
Değişik ekranların kombinasyonlarını aynı anda görüntülemek için Kombinasyon ekranını kullanın.
Kullanabileceğiniz kombinasyon ekranındaki opsiyon sayısı tablo düzenleyicinize bağladığınız
opsiyonel network cihazına bağlıdır, ve eğer opsiyonel BlueChart g2 Vision SD kart kullanıyorsanız.
İki veya üç ekranı (GPSMAP 4008/4012) veya dört ekranı (GPSMAP 5008/5012) bir araya
getirebilirsiniz).
Using
Combinations
THome ekranından Kombinasyon ekranına ulaşmak için Combinations’i seçin.
Kombinasyon ekranı
Kombinasyon ekranı mümkün olan ekran kombinasyonlarını gösterir. Üç kombinasyon ekranı
görüntülenirken bir ekran diğerlerinden daha büyüktür. Tablolar sağ alt köşede haberleşme
düğmeleriyle numaralandırılmıştır(GPSMAP 4008/4012). Odak ekranına geri dönmek için sağ alt
kösede sizin seçtiğiniz ekranı temsil eden ikona basın (GPSMAP 4008/4012) veya Menu>Change
Combination ‘a dokunun (GPSMAP 5008/5012)..
Odak ekranı
Focus ekranı (GPSMAP
4000 serisi)
Navigasyon Tablosu, Radar ve Sonar
Kombinasyonu (GPSMAP 4000 serisİ)
Odak ekranını
Değiştirmek için
seçin (GPSMAP
4000seri icin )
Kombinasyon ekranı için ek ayarlara veya opsiyonlara erişmek için MENU’ye basın.
16
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Combinations
Ekran kombinasyonlarını uyarlamak için:
1. Kombinasyon ekranını görüntülerken MENU>Change Combination ‘i seçin veya
Home ekranından Combinations>Unused Combo ‘yu seçin (eğer varsa).
Kombinasyon ekranı
sayısını seçin
Kombinasyon
ekranı 1
veri çubuğu
geçiş tuşu
Using
Combinations
Toggle the
data bar
kombinasyon
ekranı2
Kombinasyon
ekranı değiştir 1
Kombinasyon
ekranı değiştir 2
Veri
çubuğu
2. Kombinasyon ekran sayısını seçmek için Num Fuctions’i seçin, veri çubuğu geçiş tuşunu acın
veya kapatın, ve kombinasyon ekran görüntüsünü seçin.
3. Done ‘i seçin.
NOT: Kombinasyon ekranlarını görüntülemek için seçerken sadece sizin ünitenizde mümkün olan
opsiyonları seçebilirsiniz. Mümkün olabilen ekran sayısını BlueChart g2 Vision SD kart kullanarak ve
network cihazı ekliyerek (radar, sonar) arttırabilirsiniz
To add additional data fields:
1. While viewing the Combinations screen, press the soft key corresponding to an unused data field
(GPSMAP 4000 series) or touch an unused data field (GPSMAP 5000 series) .
Yeni veri alani
Adding a Data Field (GPSMAP 4000 series)
2. Select the Digital Item to be displayed on the Combinations Screen. Available options vary, based
on the unit and network configuration.
To edit an existing data field:
While viewing the Combinations screen, press a soft key corresponding to a data field (GPSMAP
4000 series) or touch a data field (GPSMAP 5000 series). Select the item to be displayed.
To change the layout to horizontal or vertical:
1. While viewing the Combinations screen, select MENU > Change Combination.
2. Select Layout Ver. or Layout Horiz.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
17
Where To?
NEREYE?
Home ekranındaki Where To seçeneğini yakındaki benzin istasyonlarını, tamirhaneleri, yat
limanlarını, rampaları, yolnoktalarını ve rotaları aramak ve seyir etmek için kullanın.
NOT: Yolnoktalarına ve rotalara doğru seyir etmeden önce onları oluşturmalısınız
Üç yöntemden birini kullanarak bir varışyerine seyir edebilirsiniz: Go To, Route To ya da Guide To.
• Go To—sizi doğrudan varışyerine götürür.
• Route To—rotaya dönüşler eklemenizi sağlayarak konumunuzdan bir varışyerine bir rota
oluşturur.
• Guide To—varışyerinize en iyi yolu tavsiye etmek için BlueChart g2 Vision verisini arar.
Where
To?
ÖNLEM: Guide To seçeneği engel ve deniz dibi açıklığını garantilemez. Güvenlik için, her zaman seyir
etmeye devam etmeden önce her türlü çelişkiyi veya sorunu çözüme ulaştırın.
Bir Varışyerine Seyir Etme
Benzin istasyonları, tamirhaneler, yat limanları, yolnoktaları ve rotalarını içeren yakın varışyerlerini
arayabilir ve bu yerlere seyir edebilirsiniz.
Seyir etmeye başlamak için:
1. Home ekranından, Where To seçeneğine basın.
2. Seyir etmek istediğiniz denizcilik hizmet kategorisini seçin. Ünite en yakın 50 konumun listesini ve
birbirlerine olan mesafeyi listeler.
3. Seyir etmek istediğiniz denizcilik hizmet maddesini seçin. Seçilen denizcilik hizmeti hakkında bilgi
içeren bir ekran açılır
18
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Where To?
Where
To?
NOT: Select Next Page to view additional information or to display the location on a chart.
4. Navigate To seçeneğine basın.
5. Go To seçin.
yada
Auto Guidance(Otomatik Rehber) seçeneğini kullanmak için önceden programlanmış bir
BlueChart g2 Vision kartı kullanırken Guide To seçeneğini seçin.
6. Ekranda varışyerine olan renkli çizgiyi takip edin.
Seyir etmeyi durdurmak için:
MENU tuşuna basın, ve ardından Stop Navigating seçeneğine basın.
İsimle bir varışyerini aramak için:
1. Home ekranında, Where To > Search by Name seçeneklerine basın.
2. Bir rakam ya da karakter seçmek için dokunun (GPSMAP 5008/5012) veya ROCKER
(GPSMAP 4008/4012) üzerinde yukarı ya da aşağı basın; alanları taşımak için sola ya da
sağa basın.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
19
Where To?
Search - GPSMAP 4000 serisi
Search - GPSMAP 5000 serisi
Where
To?
3. Arama kriterinizi içeren en yakın 50 varışyerini görüntülemek için Done seçeneğine basın.
4. En iyi yeri secin ve Navigate To> Go To (veya Route To)’yu seçin.
Yolnoktaları Oluşturma ve Kullanma
Her bir yolnoktası için kullanıcı tarafından belirlenebilir bir isim, sembol, derinlik ve su ısısı ile
birlikte 1500’e kadar alfanumerik yolnoktası saklayabilirsiniz.
Yeni bir yolnoktası oluşturmak için:
1. Home ekranından Charts > Navigation Chart ‘ı seçin.
2. Harita işaretçisini ( ) tistediğiniz konuma taşıyın (GPSMAP 4008/4012) veya dokunarak
(GPSMAP 5008/5012).
3. Create Waypoint seçeneğine basın.
4. Aşağıdakilerden birini seçin:
• Edit Waypoint (Yolnoktasını Düzelt)-—özel bir isim, sembol, su derinliği veya pozisyon atar.
• Delete(Sil)—yolnoktasını siler.
• Navigate To( Seyir Et)-—yolnoktasına gider.
• Back (Geri)—navigasyon tablosuna geri döner.
20
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Where To?
Konumunuzu yolnoktası olarak işaretlemek için:
From any screen, press the MARK key (GPSMAP 4000 series) or touch Mark on the Home
screen (GPSMAP 5000 series)
• Edit Waypoint—designates a specific name, symbol, water depth, water temperature, or
position.
• Delete—deletes the waypoint.
• Man Overboard—designates the current location as a Man Overboard location.
• Next Page/Previous Page—switches between waypoint information and the navigation chart.
• Back—saves the waypoint and returns to the navigation chart.
NOT: Mark tuşuna basmak sadece şimdiki konumunuzda bir yolnoktası oluşturur.
MOB (Man Overboard-Adam bırakma) yeri işaretlemek için:
1. Herhangi bir zaman MARK ‘a basın (GPSMAP 4000 serisi).
2. Man Overboard ‘u seçin
On the GPSMAP 5000 series, a Man Overboard button is available on the Home screen.
Bir yolnoktasını düzeltmek için:
1. Navigasyon tablosundan yol noktasına dokunun ( ) (GPSMAP 4000 serisi)veya harita işaretçit
(GPSMAP 5000 serisi)ile yol noktasını navigasyon tablosunda işaretleyin.
VEYA
Home ekranından Information > User Data > Waypoints ‘i seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz yol noktası için düğmeyi seçin.
3. Edit Waypoint seçeneğine basın..
4. Değiştirmek istediğiniz yolnoktası özelliğini seçin (Name, Symbol, Depth, Water Temp, or
Position).
Navigasyon tablosunda yolnoktasını taşımak için:
1. Navigasyon tablosunda yolnoktasını seçin.
2. Review ’i seçin
3. Değiştirmek istediğiniz yol noktası için düğmeyi seçin.
4. Edit Waypoint > Position ‘ı seçin.
5. Use Chart or Enter Coordinates ‘ı seçin.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
21
Where
To?
Bir yolnoktası oluşturduğunuz zaman, onu bir MOB(Man OverBoard) olarak düzenleyebilirsiniz.
Bu noktayı işaretler ve işaretlenen konuma geriye doğru giden bir seyir oluşturur. Bir MOB aktif
olduğu zaman, uluslar arası bir MOB sembolü ile birlikte bir MOB yolnoktası oluşturulur ve
ünite bu noktaya doğru aktif bir navigasyon üzerindedir.
Where To?
6. Eğer koordinat giriyorsanız, yeni koordinatlar için ROCKER ‘ı kullanın. Eğer tablo
kullanıyorsanız harita işaretçi ( ) (GPSMAP 4000 series) ile yeni yeri işaretleyin ve Move
Waypoint‘i seçin.Yolnoktası yeni yerine taşınacaktır.
Bir yolnoktasını veya MOB’u silmek için:
Home ekranından, Information > User Data > Waypoints seçeneklerine girin.
Where
To?
To delete a waypoint or MOB:
1. Navigasyon tablosundan yolnoktasına dokunun (GPSMAP 5000 serisi) veya harita işaretçisini
( ) (GPSMAP 4000 series) kullanarak yol noktasını işaretleyin.
OR
Home ekranından Information > User Data > Waypoints ‘i seçin.
2. Silmek istediğiniz yol noktasını veya MOB’u seçin.
3. Delete ‘ı seçin.
Rotalar Oluşturma ve Kullanma
Her birinde 250 yolnoktası ile birlikte 20’ye kadar rota oluşturabilir ve saklayabilir.
Şimdiki konumunuzdan bir rota oluşturmak için:
1. Navigasyon tablosunda harita işaretçisi ( ) ile bir varışyerine seçin (GPSMAP 4000 serisi) veya
gideceğiniz yere dokunun (GPSMAP 5000 serisi)ve SELECT seçeneğine basın.
2. Navigate To > Route To seçeneklerine basın.
3. İlk dönüşü yapmak istediğiniz yeri harita işaretçisini(
(GPSMAP 5000 serisi).
4. Add Turn ‘ü seçin.
) (GPSMAP 4000 serisi) tkullanarak seçin.
5. Ek bir dönüş eklemek için nerede dönmek istediğinizi seçin ve Add Turn ’e basın
22
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Where To?
6. Rotayı bitirmek için Done ’a veya silmek için Cancel Route ’a basın.
Başka bir konumda bir rota oluşturmak için:
1. Home ekranında, Information > User Data > Routes > New Route seçeneklerine basın.
2. Yere dokunun (GPSMAP 5000 serisi) veya harita işaretçisir ( ) (GPSMAP 4000 serisi)
kullanarak yeni rotanıza başlamak istediğiniz yeri seçin.
3. Rotaya başlangıç noktanızı işaretlemek için Add Turn ’u seçin.
4. İlk dönüş noktasını seçin ve Add Turn ’u seçin. Rota tamamlanana kadar devam edin.
5. Done ’i seçin.
Auto Guidance’i kullanarak bir rota yaratmak için:
1. Navigasyon tablosundan varis yerinizi seçin.
2. Navigate To > Guide To ’yu seçin. Rotaniz belirlenmiştir.
Where
To?
NOT: Yolun sonunu seçerek ve Navigate To > Route To ’yu seçerek oto yolgöstericinin
yolunudeğiştirebilirsiniz. Oto yolgösterici yol ekranda dururken kendinize yeni bir yol yaratmanızı
sağlar.
Bir rotayı düzeltmek için:
1. Home ekranından, Information > User Data > Routes seçeneklerine girin.
2.. Düzeltilecek rotayı seçin.
3. Edit Route seçeneğine basın. Rota adını, dönüşleri düzeltebilir ya da rotayı silebilirsiniz.
To bypass a waypoint on a route:
1. Create a route as previously described.
2. Select the waypoint that follows the waypoint you are bypassing.
3. Select Navigate To > Go To (or Route To).
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
23
Viewing Information
BİLGİ GÖRÜNTÜLEME
Information ekranını kullanıcı verisi, dalgalar, akıntılar, göksel veri ve diğer tekneler hakkında
bilgiye giriş yapmak için kullanın.
Gelgit İstasyonu Bilgisini Görüntüleme
Viewing
Information
Gelgit bilgisini görüntülemek için, Home ekranından Information > Tides seçeneğine basın,
ardından listeden bir gelgit istasyonu seçin.
Select Nearby Stations to view other stations close to your current location. Select Change
Date > Manual to view tide information for a different date.
Akıntı Bilgisini Görüntüleme
Akıntılar için bilgi görüntülemek için Current Prediction ekranını kullanın.
NOT: Akıntı istasyonu bilgisini görüntülemek için BlueChart g2 Vision kart kullanmalısınız.
Akıntı tahmin bilgisini görüntülemek için, Home ekranından Information > Currents seçeneğine
basın, ardından listeden bir Current Station(Akıntı İstasyonu) seçin.
Select Nearby Stations to view other stations close to your current selection. Select Change
Date > Manual to view current information for a different date.
Seçilmiş istasyon için akıntı raporunu görüntülemek için Show Report ’u seçin.
24
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Viewing Information
Gök Bilgisini Görüntüleme
Güneş ve ay doğuşu/batışı, ay evresi, ve güneşin ve ayın yaklaşık gökyüzü görünüşü için göksel
bilgiyi görüntülemek için Celestial ekranını kullanın.
Göksel bilgiyi görüntülemek için, Home ekranında, Information > Celestial seçeneğine basın.
Ay pozisyonu
Güneş pozisyonu
Gökyüzü görünüşü penceresi
Viewing
Information
Kullanıcı Verisini Görüntüleme
Kullanıcı verisini görüntülemek için, Home ekranından, Information > User Data seçeneklerine
girin.
Waypoints (Yolnoktaları)—kaydedilen tüm yolnoktalarının bir listesini görüntüler (sayfa 22).
Routes (Rotalar)—vkaydedilen rotaların bir listesini görüntüler (sayfa 22).
Tracks (İzler)-—kaydedilen izlerin bir listesini görüntüler.
Data Transfer (Veri Aktarımı)-—bir SD karta ya da karttan yolnoktalarını, rotaları, ve izleri aktarır
Clear User Data—erase all user waypoints, routes, and tracks.
To copy or merge MapSource data to your chartplotter:
1. Insert the SD card into your chartplotter to allow it to place a file on the SD card. This file provides
information to MapSource to format its data. This only needs to be done the first time you copy or
merge MapSource data to your chartplotter from a specific SD card.
2. Check your MapSource version on the PC by clicking Help > About MapSource. If the version
is older than 6.12.2, update to the most current version by clicking Help > Check for Software
Updates or check the Garmin Web site at www.garmin.com.
3. Insert the SD card into an SD card reader that is attached to the PC.
4. From within MapSource, click on Transfer > Send to Device.
5. From the Send to Device window, select the drive for the SD card reader and the types of data
you want to copy to your chartplotter.
6. Click Send.
7. Insert the SD card into your chartplotter.
8. From the Home screen on your chartplotter, select Information > User Data > Data Transfer >
Card.
9. Select Replace From Card or Merge From Card to copy or merge the data into your
chartplotter.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
25
Viewing Information
Viewing
Information
Bir SD karttan ya da karta veri aktarmak için:
1. Ünitenin ön kısmındaki SD kart girişine bir SD kart takın
2. Home ekranından, Information > User Data > Data Transfer > Card seçeneklerine basın.
Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
• Yolnoktalarını, rotaları ve izleri SD karta kaydetmek için Save To Card seçeneğine basın..
• SD karttan üniteye veri aktarmak ve onu varolan GPS verisi ile birleştirmek için Merge From
Card seçeneğine basın.
• Ünitenizdeki maddelerin üzerine yazmak için Replace From Card seçeneğine basın.
Bir Networkten ya da networke veri aktarmak için:
1. Garmin network kablosunu ve ünitenin arkasındaki network portu kullanarak ünitenizi bir
Garmin Marine Networke bağlayın.
2. Home ekranından, Information > User Data > Data Transfer >Network seçeneklerine basın.
Aşağıdakilerden birini tamamlayın:
• Yolnoktalarını, rotaları ve izleri networke bağlı tablo çizgisine transfer için Clone User Data
seçeneğine basın. Tablo çizicisinin üzerinde varolan bilgilerin üzerine yazılacaktır.
• Networke bağlı butun tablo çizgiler arasında veri transferi için Merge User Data ’yi seçin.
Bütün tablo çizgiler için tek bir veri birleştirilecektir.
To back up data to a PC:
1. Insert an SD card into the SD card slot on the front of the unit.
2. From the Home screen, select Information > User Data > Data Transfer > Card > Save to
Card.
3. Remove the SD card from the chartplotter and insert it into an SD card reader that is attached to
a PC.
4. From Windows Explorer, open the Garmin\UserData folder on the SD card.
5. Copy the UserData.ADM file on the card and paste it to any location on the PC.
To restore backup data to your chartplotter:
1. Copy the UserData.ADM file from the PC to an SD card in a folder named Garmin\UserData.
2. Insert the SD card into your chartplotter.
3. From the Home screen on your chartplotter, select Information > User Data > Data Transfer >
Card > Replace From Card.
To delete all waypoints, routes, and tracks:
1. From the Home screen on your chartplotter, select Information > User Data > Clear User Data.
2. Select Waypoints, Routes, Saved Tracks, or All.
3. Select OK or Cancel.
Diğer Tekneleri Görüntüleme
Diğer tekneler hakkında bilgi görüntülemek için, Home ekranından Information > Other Boats
seçeneklerine basın.
NOT: Diğer tekneler hakkında bilgi görüntülemek için, üniteniz harici bir AIS(Otomatik Tanımlama
Sistemi) ya da DSC(Dijital Hassas Arama) aygıtına bağlı olmalıdır.
AIS List (AIS Listesi)—ünitenizin izlediği teknelerin tümü hakkında bilgi görüntüler. AIS listesi
MMSI ya da (eğer tekne yayımlıyorsa) AIS teknelerinin adlarını gösterir ve erime göre gruplandırır.
Teknenize en yakın tekne listenin en üstünde görünür.
26
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Viewing Information
DSC Log (DSC Kayıt)—en yeni, gönderen ya da tür ile gruplandırılan tüm DSC aramalarının bir
listesini görüntüler(tehlike çağrıları ya da pozisyon raporları).
• View By Time (Zaman Görüntüle)—alınan, guplandırılan ve zaman ve tarih ile kronolojik
açıdan görüntülenen en yeni DSC aramalarını görüntüler. Aynı zaman ve süre bilgisi olan
aramalar listede aynı bilgiyi gösteri.
• View By Sender (Gönderici İle Görüntüle)—göndericilerin alfanumerik bir listesini görüntüler.
• View By Type (Tür İle Görüntüle)—kronolojik olarak gruplandırılan en yeni yedi tane tehlike
çağrısını ya da pozisyon raporunu görüntüler.
• Delete All (Hepsini Sil)—girişlerin hepsini siler.
DSC Call List—(DSC Arama Listesi)- en yeni 100 çağrıyı görüntüler. DSC Call List bir tekneden
gelen en yeni çağrıyı görüntüler. Eğer aynı tekneden ikinci bir çağrı alınırsa, Arama Listesinde ikinci
çağrı birincinin yerini alır.
Directory—(Rehber)- tüm DSC girişlerinin bir listesini görüntüler. İsimle ya da MMSI ile
görüntüleyebilirsiniz.Ayrıca bir giriş ekleyebilirsiniz.
Analog veya dijital motor sayaçlarını görüntülemek için, Home ekranında Information > Gauges ’i
seçin.
NOT: Sayaçları görüntüleyebilmek için motor verisini algılayabilen NMEA 2000 networke bağlı
olmalısınız.NMEA 2000 PGN hakkında daha fazla bilgi için 67 ’yi görün.
Analog veya dijital sayaç seçmek için:
1. Gauges ekranını görüntülerken MENU ’ye basın.
2. Gauge Setup ’ı seçerek motor sayısını (1-4) , yakıt deposu sayısını (1 veya 2) seçin ve odometeri
sıfıra getirin.
NOT: İkiden fazla motor için sadece dijital sayaçları kullanabilirsiniz. Bir veya iki motor için analog ve
dijital sayaçlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Viewing Fuel Gauges
To view fuel gauges from the Home screen, select Information > Gauges > Fuel. Fuel flow for
each engine, total fuel flow, fuel level in each tank, total fuel remaining, fuel economy, and the range
for your boat are shown.
NOTE: To view fuel information, your unit must be connected to an external fuel sensor, such as the
Garmin GFS 10.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
27
Viewing
Information
Sayaçları Görüntüleme
Viewing Information
To synchronize your fuel gauges with your fuel:
From the Home screen select Information > Gauges > Fuel > Manage Fuel.
• Fill Up—Select when your tank is full. An estimate of the total fuel is shown. Adjust if
necessary.
• Add Fuel—Select when you have added less than a full tank. An estimate of the fuel added is
shown. Adjust if necessary.
• Set Fuel Level—Select to specify the total fuel in your tanks.
Videoyu Görüntüleme
Viewing
Information
Eğer ünitenizi bir sağlanmış video kablosu ile video kaynağına bağlarsanız video gösterebilir.
Detaylar için GSPMAP 4000/5000 series Installation Instructions’i görün. Home ekranından video
görüntülemek için Information > Video ‘yu seçin. Menü ‘yü seçin:
• Source (Kaynak) – video’yu göstermek için video aracını (1 veya 2) seçin. Eğer iki video
• kaynağınız varsa ve karşılıklı kullanmak istiyorsanız Alternate ‘i seçerek her bir videoyu ne
• kadar zaman göstermesini ayarlayın.
• Aspect (Görünüş) – standart ve gerilmiş görünüş oranı arasında geçiş yapın. Video bağlanmış
• video cihazının sağlamış olduğu boyutlardan daha fazla gerilemez. Bu yüzden dolayı gerilmiş
• video ekranın (GPSMAP 4012/5012) tamamını kaplamaya bilir.
• Brightness (Parlaklık) – Videonun parlaklığını yukarı veya aşağıya doğru ayarlayın, veya
• Auto ’yu seçerek ünitenin parlaklığı kendisinin ayarlamasını sağlayın.
• Saturation (Doygunluk) – Renk doygunluğunu aşağı veya yukarı doğru ayarlayın, veya
• Auto ’yu seçerek ünitenin doygunluğu kendisinin ayarlamasını sağlayın.
• Contrast (Kontrast) – Kontrastı aşağı veya yukarı doğru ayarlayın, veya Auto ’yu seçerek
• ünitenin kontrastı kendisinin ayarlamasını sağlayın.
• Standard (Standart) – Kaynak tarafından kullanılan video formatını seçin (PAL veya NTSC).
• Auto ’yu seçerek ünitenin formatı kendisinin seçmesini sağlayın.
WARNING: Do not attempt to operate or watch video input while operating or navigating your boat.
Operating or watching the video input while the boat is moving could cause an accident or collision
resulting in property damage, serious injury, or death.
28
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Configuring the Chartplotter
ÜNİTEYİ YA PILANDIRMA
Ünite ayarlarını yapılandırmak için Configure ekranını kullanın.
Sistem Ayarlarını Yapılandırma
Genel sistem ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Configure > System seçeneklerine girin.
Simulator—Simulator Modunu açar ya da kapatır ve Simulator Modu seçeneklerini ayarlar. (Eğer
ilk ünite kurulumu sırasında üniteyi bir Store Demonstration moduna ayarlarsanız, bu ayara Demo
adı verilecektir)
Language—(Dil)- ekran dilini seçer.
Auto Power Up (GPSMAP 4010 and GPSMAP 5015 only)—turn Auto Power Up On or Off. When
On is selected, the chartplotter will automatically turn on whenever power is applied, unless the
chartplotter is turned off with the Power Key before power is lost.
Beeper/Display—(Zil Sesi/Görüntü)- ünite duyulabilir sesler çıkardığı zaman ayarlamak için
Beeper seçeneğine basın. Day veya Night modları arasında değiştirmek için Color Mode’u ve
arkaışığı aydınlatmak ya da koyu renk yapmak için Backlight seçeneğine basın.
GPS—view GPS satellites, turn WAAS/EGNOS on or off, select the source of GPS signals, and
set the speed filter to On, Off, or Auto. The speed filter averages the speed of your boat over a short
period of time for smoother speed values.
System Information—(Sistem Bilgisi)- sistem bilgisini görüntüler ve fabrika ayarlarını geri yükler
ve network cihazlarının durumunu gösterir.
Ölçü Birimlerini Değiştirme
Ölçü birimlerini değiştirmek için, Home ekranından, Configure > Units seçeneklerine girin.
System Units—(Sistem Birimleri)- bu aşağıda listelenen tek ölçü birimlerini bir kerede belirleyen
hızlı küresel bir ayardır. Statute (mh, ft, ºF), Metric (kh, m, ºC), Nautical (kt, ft, ºF), veya Custom.
Custom ’i seçerek bireysel olarak derinlik, derece, hız, yükseklik, ses ve basınç ölçülerine
tanımlayabilirsiniz..
NOT: Derinlik ve derece bilgisi görüntülemek için NMEA Sonar derinlik verisi alıyor olmalı ya da bir
Garmin sondaj modeli kullanıyor olmalısınız.
Heading—(İlerleme)- ilerleme bilgisini hesaplarken kullanılan referansı ayarlar.
• Auto Mag Var—Bu sizin bulunduğunuz yer için manyetik sapmayı ayarlar.
• True—Gerçek kuzeyi ilerleme referansı olarak ayarlar.
• Grid—Kesişen hatları ilerleme referansı olarak kuzeye ayarlar (000º).
• User Mag Var—Manyetik değişim değerini sizin ayarlamanızı sağlar..
Position Format(Pozisyon)- verilen bir konum okumasının göründüğü koordinat sistemini
değiştirir. Eğer farklı bir pozisyon formatı belirten bir harita ya da tablo kullanıyorsanız pozisyon
formatını değiştirin.
Map Datum—(Harita Başlangıç yeri) – Haritanın yapılandığı koordinat sistemini değiştirir. Eğer
farklı bir Map Datum belirten bir harita ya da tablo kullanıyorsanız Map Datumu değiştirinDatum
unless you are using a map or chart that specifies a different Map Datum.
Time Format—(Zaman)- zaman formatını(12 hour, 24 hour ya da UTC zaman formatı).
Time Zone—set the time zone you want displayed for time readings.
Daylight Saving Time—Gün ışığı kurtarma zamanı) - sizin daylight saving time in Off, On, veya
Auto dan hangisi olduğunu gösterir. Otomatik ayarlar gün ışığı kurtarma zamanını açıp kapamasını
yılın neresinde olduğuna göre yapar..
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
29
Configuring the
Chartplotter
Overlay Numbers—(Kaplama Rakamları)- Wind(rüzgar) ve Next Turn(bir sonraki dönüş)
rakamları için stilleri ayarlar (Distance or Time).
Configuring the Chartplotter
Bağlantı Ayarlarını Yapılandırma
Bağlantılar ayarlarını değiştirmek için, Home ekranından, Configure > Communications
seçeneklerine girin.
Port Types—sünitenizi harici NMEA aygıtlarına, kişisel bir bilgisayara veya diğer Garmin
aygıtlarına bağlarken kullanılacak giriş/çıkış formatını (NMEA Std. or NMEA High Speed) seçer..
• NMEA Std.—DPT, MTW ve VHW hükümleri için standard NMEA 0183 verisi, DSC, ve sonar
NMEAgiriş desteğinin giriş ya da çıkışını destekler..
• NMEA High Speed—(NMEA Yüksek Hız)—bir çok AIS alıcısı için standard 0183 verinin
girişini ve çıkışınıdestekler..
NMEA 0183 Setup—(NMEA Ayar)—sondaj, rota, sistem ve Garmin NMEA ayarları için NMEA
0183 çıkış hükümlerini aktif hale getirir ya da engeller..
NMEA 0183 çıkış hükümlerini aktif hale getirmek ya da engellemek için:
1. Home ekranından Configure > Communications > NMEA 0183 Setup seçeneklerine girin.
2. Bir ayar seçin (Sounder, Route, System, or Garmin).
3. Bir NMEA 0183 çıkış hükmü seçin.
4. Engellemek için Off seçeneğine basın ya da NMEA 0183 çıkış hükmünü aktif hale getirmek için
On seçeneğine basın.
• Posn. Precision—NMEA çıkışının iletimi için ondalık noktanın sağındaki hanelerin sayısını
ayarlar (Two Digits, Three Digits, or Four Digits).
• Waypoint IDs—(Yolnoktası Kimliği)—ünitenin yolnoktası belirleyenlerini nasıl yapacağını
seçer (Names orNumbers).
Configuring the
Chartplotter
NMEA 2000 Setup—Ünitenin NMEA 2000 networku tarafından nasıl algılandığını ayarlar.
• Device List—(varsayılan)—NMEA 0183 ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. (OK or
Cancel). NMEA 2000 Setup—Ünitenin NMEA 2000 networku tarafından nasıl algılandığını
ayarlar.
• Bridging—enables or disables the output from Garmin sensors or NMEA 0183 devices to your
NMEA 2000 network.
Wireless Devices—Allows wireless devices, such as a remote control or optical mouse to
communicate with the chartplotter.
Preferred Sources—Allows selection of a preferred device when more than one source is available
for the same function.
Alarmları Ayarlama
Belirli şartlar karşılandığı zaman üniteyi duyulabilir bir alarm çıkarması için ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan ayar olarak, tüm alarmlar kapalıdır.
Bir alarm kurmak için:
1. Home ekranından, Configure > Alarms seçeneklerine girin.
2. Bir alarm kategorisi seçin (Navigation, Engine, System, veya Sonar).
3. Bir alarm seçin.
4. Alarmı açmak için On seçeneğine basın, ve sonra alarm bilgisini belirleyin.
Navigasyon Alarmlarını Ayarlama
Bir navigasyon alarmı kurmak için, Home ekranından, Configure > Alarms > Navigation
seçeneklerine basın.
Anchor Drag—(Demir Sürükleme)—belirlenen bir sürüklenme mesafesini aştığınızda duyulması
için alarm kurar.
Arrival—(Varış)—bir varışyeri yolnoktasından belirlenen bir mesafe ya da süre içinde olduğunuz
zaman duyulması için bir alarm kurar.
Off Course—(Seyir Dışı)—belirlenen bir mesafe ile seyrin dışına çıktığınız zaman duyulması için
bir alarm kurar.
30
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Configuring the Chartplotter
Sistem Alarmlarını Ayarlama
Bir sistem alarmı kurmak için, Home ekranında, Configure > Alarms > System seçeneklerine basın.
Clock—(Saat)- sistem saatini (GPS) kullanarak bir alarm kurun. Saat alarmının çalışması için ünite
açık olmalıdır.
Battery—(Pil)- pil kullanıcı tarafından belirlenmiş düşük bir voltaja ulaştığı zaman duyulması için
bir alarm kurar.
GPS Accuracy—(GPS Doğruluğu)- GPS konum doğruluğu kullanıcı tarafından belirlenmiş bir
değerin dışına çıktığı zaman duyulması için bir alarm kurar.
Sonar Alarmlarını Ayarlama
Bir sonar alarmı kurmak için, Home ekranından, Configure > Alarms > Sonar seçeneklerine girin.
NOT: NMEA 0183’e bağlı bir opsiyonel sonar modülü (ses vericiye bağlı bir sinyal verici) veya sonar
bilgisi almak için Garmin Marine Network olmalıdı.
Shallow Water/Deep Water—(Sığ Su/Derin Su)- derinlik belirlenen değerden da az ya da daha
fazla olduğu zaman duyulması için bir alarm kurar.
Water Temp—(Su Isısı)- sinyal verici 2°F(1.1°C)nin üstünde ya da belirlenen derecenin altında bir
derce rapor ettiği zaman duyulması için bir alarm kurar.
Fish—(Balık)- ünite belirlenen sembollerden bekleyen bir hedef keşfettiği zaman duyulması için bir
alarm kurar.
Configuring the
Chartplotter
— tüm balık boyutları için alarm sesleri
— sadece buyuk ve orta boyuttaki baliklar icin alarm sesleri
— sadece buyuk balıklar icin alarm sesleri
Teknemi Yapılandırma
Tekneniz için ayarları yapılandırmak için, Home ekranından, Configure > My Boat seçeneklerine
girin.
Auto Guidance—(Otomatik Rehberlik)- tekneniz için Auto Guidance parametrelerini ayarlar
• Safe Depth—(Güvenli Derinlik)- bir otomatik rehber yolu hesaplarken en düşük derinliği ayarlar
(tablo derinlik verisine göre).
• Safe Height—(Güvenli Yükseklik)- teknenizin güvenli bir şekilde altından geçebileceği bir
köprünün en az yüksekliğini ayarlar(tablo yükseklik verisine göre)..
Keel Offset—(Gemi Dengesi)- bir gemi omurgasının derinliği için yüzey okumasını dengeler. Bu
sinyal vericinin konumunun yerine derinliği omurganın altından ölçmenizi mümkün kılar. Bir gemi
omurgasını dengelemek için pozitif bir rakam girin. Birkaç fit suda sürüklenebilecek büyük bir
gemiyi telafi etmek için negatif bir rakam girebilirsiniz.
Keel Offset’i ayarlamak için:
1. Home ekranında, Configure > My Boat > Keel Offset seçeneklerine girin.
2. Omurga dengesini değerini ayarlamak için seçim ekranı klavyesini kullanın.
3. Rakamı kabul etmek için Done ’e basın.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
31
Configuring the Chartplotter
NOT:DEğIşIKLIKLERINIZI iptal etmek ve My Boat ekranına geri dönmek için Cancel ’e basın.
Transducer—(Sinyal verici)- sinyal verici türünü seçer, ısı kaynağını, sonar koni açılarını ayarlar ve
su hızını ayarlar..
• Sonar Cone Angles—(Sonar Koni Açıları)- standart Garmin sinyal vericiden başka bir sinyal
verici kullandığınız zaman, açının Fish Eye 3D ekranında doğru olarak gösterilmesi için sonar
koninin açılarını derece cinsinden ayarlayabilirsiniz..
NOT: Sonar Cone Angles ayarı standart bir Garmin sinyal vericiyi etkilemez ve sadece standart olmayan
bir sinyal vericinin spesifikasyonlarını eşlemek için kullanılmalıdır.
• Calibrate Water Speed—(Su Hızını Ayarla)- bir hız ölçen sinyal verici kullanmak için, hız
sensörünü ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayar için ekrandaki yol göstericiyi takip edin.
Eğer hız ölçen bir sinyal vericiniz yoksa, bu menü görünmez..
NOT: Eğer tekne yeterince hızlı hareket etmiyorsa veya hız sensörü bir hız kaydedemiyorsa, bir
“Speed Too Low(Hız Çok Düşük)” mesajı görünür. OK’yi vurgulayın, SELECT’e basın, ve güvenli bir şekilde
teknenin hızını artırın. Eğer tekrar aynı mesaj gelirse, tekneyi durdurun ve hız sensör tekerleğinin
sıkışmış olmadığından emin olun. Eğer tekerlek serbest bir şekilde dönerse, kablo bağlantılarını kontrol
edin. Eğer mesaj tekrar geliyorsa, Garmin Ürün Destek Birimine bağlanın.
Configuring the
Chartplotter
Diğer Tekneleri Yapılandırma
Kendi teknenizden başka diğer teknelerin ayarlarını yapılandırmak için, Home ekranından,
Configure > Other Boats seçeneklerine girin.
AIS—(Otomatik Tanımlama Sistemi) özelliğini açar ya da kapatır. AIS erim içerisinde bir
transponderla donanmış tekneler için tekne Idlerini, pozisyonu, seyri ve hızı vererek sizi bölge trafiği
hakkında uyarır.
DSC—(Dijital Hassas Arama) özelliğini açar ya da kapatır.
NOT: Diğer tekneler için AIS veya DSC bilgisini yapılandırmak için, üniteniz harici bir AIS ya da DSC
aygıtına bağlı olmalıdır.
Safe Zone—Güvenli Bölge)- teknenizin etrafında güvenli bir bölge açar ya da kapatır (Sadece AIS
ve MARPA). Bu çarpışmayı önlemek için kullanılır ve özelleştirilebilir Güvenli bölge ayarlarını
yapılandırmak için Home ekranından Configure > Other Boats > Safe Zone > Setup seçin..
• Ring (Çember)- tekneniz için haritada güvenli bölgeyi gösteren bir çemberi gösterir ya da
saklar.
• Range(Erim)- güvenli bölge çemberinin ölçülen yarıçapını 0.1’den 2.0 km’ye kadar
belirlenmiş bir mesafeye değiştirir(ya da 0.2’den 5.0 km’ye, veya 0.1’den 2.0 mi’ye).
• Time to (Safe Zone))(Güvenli Bölgeye olan Süre)- eğer AIS veya MARPA belirlenen
süre aralığı içinde(3 dakikadan 24 dakikaya kadar değişir) Güvenli Bölge ile kesişecek
bir hedef belirlerse bir alarm duyulur.
• Details(Detaylar)- İsmi, hız ve AIS veya MARPA hedeflerini ekrandan gizler veya
saklar. Detaylar AIS veya MARPA hedef ikonunun yanında görünür.
32
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using the Garmin Marine Network
GARMIN DENİZCİ NETWORKUNU KULLANMA
Garmin marine network Garmin çevresindeki cihazlar ile Garmin tablo çizgi arasında veri
paylaşımını çabuk ve kolay bir şekilde yapılmasına izin verir GPSMAP 4000 serisi and GPSMAP
5000 serisi ünitenizi ve önceki Garmin Marine Network uyumlu tablo çizgi modelleri (GPSMAP
3005/3006/3010), veri paylaşımı için networkünüze bağlıyabilirsiniz. Garmin Marine Network ile
yapabilecekleriniz:
• Bir tablo çizgiye kablolu GPS 17 anteninden Garmin Marine Networkune bağlı herbir tablo çizgi
ile GPS veri paylaşımı.
• Bir cihazdan Garmin Marine Networküne bağlı herbir tablo çizgi ile NMEA 0183 veri paylaşımı.
NOT: Hem GPS 17 hemde NMEA 0183 cihazı Garmin Marine network üzerinden veri paylaşımında en
iyi sonucu alabilmek için aynı tablo çizgiye bağlı olmalıdı.
NOT: Eğer GPSMAP 3006/3010 a bağlı bir GSD 21 kullanıyorsanız veri Garmin Marine Networkunuze
bağlı herhangi bir GPSMAO 4008/4012 ve 5008/5012 tablo çizigi ile paylaşılır. Bütün GSD 21 ayarları
GPSMAP 3006/3010 üzerinde uyarlanmalıdır. Bir GSD 21’i GPSMAP 4008/4012 veya GPSMAP
5008/5012 ünitesine bağlıyamazsınız.
• Marine Networkundeki herhangi bir tablo çiziği ile buna bağlı Garmin Marine Network cihazı
arasında veri paylaşımı veya bir GMS 10 Marine Network Port Expander ile Marine Networkune
bağlı herbir tablocizigi arasında veri paylaşımı. Cihazlar şunları içerir:
• GSD 22 digital sounder—Garmin Marine Networküne ve uygun sinyal vericiye bağlı
olduğunda sonar veri sağlar. Sonar veri networkteki bütün tablocizigiler ile paylaşılır.
• GMR 21/41 Radome; GMR 18 Radome; and GMR 404/406 Open Array Radar—Garmin
networke bağlıyken radar verisi sağlar. Radar veri networkteki bütün tablocizigiler ile paylaşılır.
• SD kart sokulmuş bir GSPMAP 4000/5000 serisi tablocizigi ile Marine Networkune bağlı
herbir GPSMAP 4000/5000 serisi tablocizigi arasında Share BlueChart g2 Vision kategori veri
paylaşımı.
Marine
Network
NOT: BlueChart g2 Vision Kartografi sadece GPSMAP 4000/5000 serisi Tablocizigiler uyumludur.
Daha önceki Garmin Marine network uyumlu tablocizigi modeller (GPSMAP 3010) networke
bağlanabilir, fakat BlueChart g2 Vision veri paylaşamazlar.
• Garmin Marine networke bağlı bir tablo çizgide marine networke bağlı diğerlerine yolnoktası,
rota ve iz bilgileri aktarımı. Veri bir tabloçiziciden bağlı diğerlerine klonlanabilir, veya her bir
tabloçizicideki veriler birleştirilebilir ve bağlı tablo çizicilerle paylaşılabilir.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
33
Using the Garmin Marine Network
Bağlanmış Garmin Marine Network Cihazlarını Görüntüleme
Bağlı bütün Garmin Marine Netvork Cihazlarını görüntülemek için, Home ekranından Configure >
System > System Information > Network Devices.
Öteki cihazlar
tanımlanır
başka cihaz
tanımlanmadı
Network Devices
Bağlanmış olan herbir cihaz ekranın sağ tarafında listelenmiştir. Cihazı tanımlamak amacıyla bir
isim veya öteki ad vermek isterseniz, cihazı seçin. ROCKER ’i (GPSMAP4000 serisi) veya ekran
üzerindeki tuştakımını (GPSMAP 5000 serisi) kullanarak cihaza isimlendir.
Marine
Network
Back ’i seçin veya HOME tuşuna basarak çıkın.
34
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Radar
Radarı Kullanmak
Tablocizeri bir opsiyonel Garmin marine radara örnek olarak GMR 404/406 veya GMR 18’e
bağladığınızda çevreniz hakkında daha fazla bilgi görebilirsiniz. Garmin marine radar Garmin
Marine Networke bağlanır ve networke bağlı diğer cihazlarla radar verisini paylaşır.
Garmin marine radar 360° dönerken micro dalga olarak bir dar ışın yayar. Yayılmış olan enerji
hedefe değdiği zaman bir kısmi radara geri yansır.
UYARI: Marine radarın yaydığı microdalga enerji potansiyel olarak insanlara ve hayvanlara zararlıdır.
Radardan yayına başlamadan önce radarın etrafındaki alanın temizlenmiş olduğuna dikkat edin. Radar
kendi merkezinden çıkan bir çizginin aşağı ve yukarıya 12° yaklaşık bir ışın yayar. Radara direk olarak
bakmayın, çünkü gözler vücudun en hassas yeridir.
Radarı çalıştırmak içinr:
1. Networkte güç olduğunda radar ısınır. Radar hazır olduğunda sizi uyarmak için bir gerisayım
sağlanmıştır. Home ekranından Radar > Cruising ’i seçin.
NOT: Güvelik özelliği olarak radar ısındıktan sonra standby moduna girer. Bu size radar yayınına
başlamadan once etrafın temiz olup olmadığını kontrol etmeniz için fırsat verir. Tarama tarafından
yayılan microdalga enerji potansiyel olarak tehlikeli olabilir.
2. “Ready to Transmit” mesaji göründüğünde POWER tuşuna basıp ve bırakın (Tuşa basıp basılı
tutmayın sakın veya tablocizeri kapatabilirsiniz) veya MENU ’ye basın.
3. Ekranın sağ alt tarafında Transmit Radar ‘ı seçin. Bir kaç dakika için bir “Spinning Up” mesaji
görünür, ondan sonra radar resmi çizmeye başlar.
➋
➌
Radarı kapatmak içinr:
1. Tabloçizerde ki POWER tuşuna basıp bırakın (Tuşa basıp basılı tutmayın sakın veya tabloçizeri
kapatabilirsiniz), veya MENU ’ye basın.
2. Go To Standby ’ı seçin.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
35
Using
Radar
➊
Using Radar
Seyir Ekranını Anlamak
Toplanmış radar bilgilerinin tam ekran imajları için seyir ekranını seçin. Sizin pozisyonunuz ekranın
tam ortasındadır ve halkalar mesafe ölçümünü sağlar.
Aralık Halkası
Yaklaştırma
Uzaklaştırma
Ölçeği
İlerleme
çizgisi
Halkalar
arasındaki
mesafe
Uzaklaştırma/yakınlaştırma ölçeği sizin pozisyonunuzun(merkez) endis halkaya olan mesafesini
sunar. Herbir halka zum ölçeğinin eşit bölümlerini temsil eder. Örnek olarak eğer zum ölçeği 3
kilometreye ayarlanmış ise her bir halka merkezden dışarıya bir kilometreyi temsil eder. RANGE
ve
ktuşlarını (GPSMAP 5000 serisi) zum ölçeğini
(+/-) tuşunu (GPSMAP 4000 serisi) veya
ayarlamak için kullanabilirsiniz.
Seyir Ekran Ayarları
Radar seyir ekranı için ek ayarlar veya opsiyona erişmek için MENU ’ye basın.
Using
Radar
Gain—(Alım) – radar alıcısının duyarlılığını kontrol eder. Varsayılan ayar Auto ’dur ve optimal
performans için otomatik ayarlama yapar. Gaini manuel ayarlamak için Up veya Down tuşlarını
kullanın Auto ’yu seçerek gaini varsayılan ayarına geri döndürebilirsiniz..
• Rain Cltr—yakın aralıkta yağmurun sebeb olduğu istenmeyen yığınlara için gaini ayarlar.
Yağmur yığın duyarlılığını ayarlayabilmek için Up veya Down ‘ı seçin.
• Sea Cltr—çırpıntılı deniz şartlarının sebeb olduğu yığınlar için gaini ayarlar. Nxt Prset seçerek
Rough, Med, Calm, veya Off. arasında gidebilirsiniz. Deniz yığını duyarlılığını ayarlayabilmek
için Up veya Down ‘ı seçin.
Guard Zone—(Korunmuş Bölge) – Botunuzun çevresindeki güvenli bölgeyi tanımlar. Bir nesne bu
bölgeye girdiğinde alarm çalışır. On veya Off seçin. Korunmuş bölge açıkken Adjust Guard Zone ’i
seçerek sınırlarını belirleyebilirsiniz.
• Corner 1 (and Corner 2) (Kose 1 (ve Kose 2): ROCKER ’i kullanarak (GPSMAP4000
ve ) gösterildiği gibi korunmuş bölgenizi belirleyin. Corner 1 veya Corner 2 ’yi
serisi) (
• seçerek referans noktalarınızı değiştirin. GPSMAP 5000 serisi ünitesi için Corner 1 ’e dokunun
ve sonra korunmuş bölgenin ilk kösesinin neresi olmasını istiyorsanız ona ekranda tekrar
dokunun. Aynı prosedürü Corner 2 içinde yapın.
• Circular: (Cember) : Botun etrafını sarmak için korunmuş bölgeleri birleştirir. Corner 1 veya
Corner 2 ’yi kullanarak boyutları ayarlayın.
Köşe 1
Köşe 2
Çember
Nav özelliği—Derin veya mesafe, varış saati gösterir ve taşıyan bir yere navigasyon.
36
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Radar
Overlay Numbers—(Üstüne Numaralar)–seyir, navigasyon veya balıkçılık numaralarını göster
veya sakla.
Radar Setup—(Radar ayarı) – ileri radar ayarlarına erişim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientation (Yönelme)- radar görüntüsünün perspektifini değiştirir.
Heading Line (İlerleme Çizgisi) – yolculuk yönünün çizgisini göster veya sakla.
Rings ( Halkalar) – radar aralık halkalarını gösterir veya saklar.
Look-Ahd Spd (ileri bak hızı) – hızınız artarken o an bulunduğunuz yeri ekranın altına
yerleştirir. En iyi sonuç için en yüksek hızınızı girin.
Timed Xmit—yayma/standby dönüşünü ayarla ve uyarla. Yayma zamanını tanımla (Xmit Time)
ve standby time (Stdby Time) dakikalarla.
Xtalk Reject (Cross Talk) – yakınlarda çalışan başka bir radar tarafında sebeb olunan parazit
temizler.
Advanced (İleri) – İleri radar ayarlarına eririm:
FTC (Fast Time Constant- Hızlı zaman sabit) – herhangi bir mesafede yağmur tarafından
sebep olunan istenmeyen yığınları kaldırır.
Front of Boat Boat (Botun Onu) Radarı herhangi bir acıya montaj etmişseniz botun onudengeler.
Antenna Size (GMR 404/406 only)Anten boyu – anten boyunuzu seçin (4 foot veya 6 foot).
Motor Speed (GMR 404/406 only)Motor hızı – GMR 404/406 radarınızın motor hızını normal
hız veya yüksek hıza ayarlayın. Yüksek hız antenin dönme hızını arttırır ve buda ekranın
güncellenme hızını arttırır..
Seyir Ekranında Hedefleme
ROCKER (GPSMAP 4000 serisi) veya hedef yerine dokunun (GPSMAP 5000 serisi) hedefleye
başlamak için. Bir yeşil halka ve bir yeşil çizgi görünür. Yeşil halka herhangi bir nesnenin sizin
bulunduğunuz yerden uzaklığını tanımlamanıza yardımcı olur. ROCKER, ’i hareket ettirdikçe
yeşil halka ile yeşil çizginin kesiştiği noktayı ayarlayın. Bu nokta sizin hedefinizi gösterir. Hedefi
radardaki nesneler üzerinde hareket ettirdiğinizde ekranın sağ tarafı boyunca hedef opsiyonları
görünü.
İlerleme çizgisi
Using
Radar
Hedef
(kesişme)
THedef
opsiyonu
Seyir Ekranı – Hedefleme
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
37
Using Radar
To stop targeting, select Stop Pointing.
Create Waypoint—marks a waypoint at the targeted object or location.
Acquire Target—assigns a MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) tag to the targeted object.
NOTE: MARPA requires the use of a heading sensor. The heading sensor must output the NMEA 0183
sentence HDM or HDG.
MARPA Target (only appears when you are targeting a tagged MARPA object)—opens the
MARPA target information window. Remove MARPA objects from this window.
MARPA target
lost
Opens MARPA
target information
window
Tracking
MARPA object
MARPA object
targeted
Target options
Dangerous
MARPA object
MARPA Targeting
Radar Üstüne Ekranı Anlamak
Navigasyon tablosunun üstüne radar bilgisi için Radar Overlay opsiyonunu kullanın.
Using
Radar
Radar aralığı
Home ekranından Radar > Radar Overlay ’i seçin. Radar resimleri turuncu renkte görünür ve
navigasyon tablosunun üstüne biner. RANGE (+/-) tuşu (GPSMAP 4008/4012) veya ve
tuşlarını (GPSMAP 5008/5012) kullanarak yakınlaşabilir ve uzaklaşabilirsiniz. Hareket ederken zum
yapmak sadece haritanın zum ölçeğini değiştirecektir. Radar aralığı aynı kalacaktır. Harita buton
üzerinde kilitlendigi zaman zum yapmak haritanın ve radar aralığını zum ölçeğini etkiler.
MENU ’ye basarak radar üstüne ekranı için ek ayarlara veya opsiyonlara ulaşabilirsiniz Adjust Chart
’i seçerek tablo opsiyonlarına ulaşabilirsiniz. Radar setup menüsüne dönmek için Adjust Radar ‘ı
seçin.
38
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Sonar
Sonarı Kullanmak
Bir sinyal vericiye ve bir opsiyonal Garmin GSD 22 ses verici bağlı olduğu zaman, üniteniz güçlü
bir balık bulucu/flaşör haline gelir. GSD 22 Garmin Marine Networke bağlanır ve networke bağlı
diğer cihazlarla sonar veriyi paylaşır.
Tam Ekranı Anlama
Sinyal vericinin sonar okumalarının tam ekran bir grafiğini görüntülemek için Full Screen seçeneğini
seçin. Ekranin sağı boyunca aralık ölçeği ekran sağdan sola gezindikçe belirlenen nesnelerin
derinliklerini gösterir.
Home ekranında Sonar > Full Screen seçeneklerine basın.
Derinlik- Isı
Derecesi- su Hız
Bekleyen
Hedefler
Dip
Aralık
(erim
GPS hizi ve
GPS ilerleme
Sinyal verici
frekansı
Split Zoom Ekranını Anlama
Grafikten tam sonar verisi ve aynı ekranda büyütülmüş bir kısmı görüntülemek için Split Zoom
ekranını kullanın.
Home ekranından, Sonar > Split Zoom seçeneklerine basın.
Derinlik- Isı
Derecesi- su Hız
Büyütülmüş
derinlik ölçeği
Zum
seviyesi
Sinyal verici frekansı
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
39
Using
Sonar
Yakınlaşma Erim
penceresi
GPS hızı ve
GPS ilerleme
Using
Sonar
Using Sonar
Split Freq Ekranını Anlama
Hem 50kHz hem de 200kHz frekanslarını aynı ekranda görmek için Split Freq ekranını
kullanın(sadece çift frekans sinyal verici). Bir 50kHz frekans grafiği solda görünür; bir
200kHzfrekans grafiği sağda görünür.
Split Freq ekranını açmak için, Home ekranında, Sonar > Split Frequency seçeneklerine girin.
Derinlik- Isı
Derecesi- su Hız
Aralık
(erim
GPS hızı ve
GPS ilerleme
Sinyal verici
frekansı
Temp Log Ekranını Anlama
Eğer derece kapasiteli bir sinyal verici kullanıyorsanız, Temp Log ekranı zaman boyunca derece
okumalarının grafiksel bir kaydını saklar. Güncel derece ve derinlik sol üst köşede gösterilir.
Home ekranında, Sonar > Temp Log. seçeneklerine girin.
Derece ve
derinlik
Derece
erimi
Geçen
süre
Derece sağ taraf boyunca görünür ve geçen süre alt kısım boyunca görünür. Bilgi alındıkça grafik
sola doğru kayar.
40
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using Sonar
Sonarı Ayarlama
Sonar Setup ekranını tüm sonar ekranlarında olan ayarları belirlemek ve ayarlamak için kullanın.
Home ekranında, Sonar > Sonar Setup seçeneklerine basın.
Color Scheme—(Renk Şeması)- beyaz yada mavi seçin. Bu tüm sonar ekranlarında arkaplanı
etkiler, ama Temp Log ekranını değiştirmez.
Fish Symbols—(Balık Sembolleri)- sonarın bekleyen hedefleri nasıl yorumladığını ayarlar.
Ünite sonar dönüş verisini yorumlamaz(varsayılan).
Bekleyen hedefler semboller olarak görünür. Arkaplan sonar bilgisi balık ve yap arasındaki
farkı kolaylaştırarak görünür.
Bekleyen hedefler gösterilen arkaplan bilgisi ile birlikte semboller olarak görünür. Her
sembolün hedef derinliği ayrıca belirtilmiştir.
Bekleyen hedefler semboller olarak görünür. Arkaplan bilgisi yoktur.
Bekleyen hedefler arkaplan bilgisi olmadan semboller olarak görünür. Her sembolün hedef
derinliği belirtilmiştir.
Scroll Speed—(Gezinme Hızı)- sonarın sağdan sola gezindiği oranı ayarlar (Ultrascroll, Fast,
Medium, or Slow). Eğer hız kapasiteli bir sinyal verici kullanıyorsanız, gezinme hızını otomatik
olarak teknenizin su hızına göre ayarlamak için Auto seçeneğine basın.
Surface Noise—(Yüzey Gürültüsü)- suyun yüzeyine yakın sonar dönüşlerini gösterir ya da saklar.
Karışıklığın azalmasını sağlamak için yüzey gürültüsünü saklayın.
Whiteline—(Beyazçizgi)- deniz dibinin sertliğini ya da yumuşaklığını belirlemek için dipten gelen
en güçlü sinyali vurgular.
• Off—(Kapalı)- (varsayılan)Whiteline kapalıdır.
• High—(Yüksek)- en hassas ayar. Neredeyse tüm güçlü dönüşler beyazla vurgulanır.
• Medium—(Orta)- birçok güçlü dönüş beyazla vurgulanıre.
• Low—(Düşük)- en az hassas ayar. Sadece en güçlü dönüşler beyazla vurgulanır.
Overlay Numbers—(Ustune Rakamlar)- pil voltajı, su derecesi, su hızı(eğer sinyal vericinizin
kapasitesi varsa), gezme ve navigasyon rakamlarını gösterir ya da saklar.
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Using
Sonar
NOT: Su derecesi ya da su hızını göstermek için, ayarı Auto seçeneğine değiştirin. Eğer bağlı olan
sinyal vericinin kapasitesi varsa, veri gösterilir.
41
Using Sonar
Gelişmiş Sonar Ayarları
Gelişmiş sonar ayarlarını ayarlamak için, bir sonar ekranını görüntülerken MENU ’ye basın.
Range—(Erim)- ekranın sağ kenarında derinlik ölçeğinin erimi (Auto veya Manual Range).
Gain—(Alım)- sonar alıcının hassasiyetini kontrol eder. (Auto or Manual Gain). Daha fazla ayrıntı
görmek için, Alımı artırın. Eğer ekran çok karışıksa, Alımı azaltın.
Frequency—(Frekans)- çift frekans bir sinyal verici kullanırken, frekansların ekranda nasıl
göründüğünü seçin (200kHz, 50kHz, Dual, ya da Auto).
Zoom—(Yakınlaşma)- Tam ekranın bir kısmına yakınlaşın. Yakınlaşma kapalıdır ya da varsayılan
ayar olarak No Zoom seçeneğine ayarlanır. Dört seçenek vardır:
• 2x Zoom—tiki kez büyütme.
• 4x Zoom—dört kez büyütme.
• Bottom Lock—(Dip Kilidi)- yakınlaşma penceresini dibe kilitler.
Depth Line—(Derinlik Çizgisi)- hızlı bir şekilde belirli bir derinlik referansı verir (On veya Off)..
A-Scope—(A-Bölgesi)- (sadece çift frekans)ekranın sağ tarafı boyunca dikey bir flaşör (On veya
Off).
Using
Sonar
Sonar Setup—(Sonar Ayarı) – Sonar ayar ekranını açar sayfa 41’u görün
42
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Appendix
EKLER
Özellikler
Fiziksel Özellikler
Boyut: GPSMAP 4008: 7" H × 11.2" W × 4.2" D (176.9 × 284.4 × 106 mm)
GPSMAP 4010: 8.9" H × 13.4" W × 4.13" D (226.9 × 340.4 × 105.1 mm)
GPSMAP 4012: 9.5" H × 14.8" W × 4.13" D (240.5 × 375 × 105.1 mm)
GPSMAP 5008: 6.8" H × 10.1" W × 4.17" D (173.5 × 256 × 105.9 mm)
GPSMAP 5012: 9.47" H × 13" W × 4.7" D (240.5 × 330 × 119.2 mm)
GPSMAP 5015: 11.65" H × 15.55" W × 5.66" D (295.8 × 394.9 × 143.8 mm)
Ağırlık: GPSMAP 4008: 6 lb. (2.7 kg)
GPSMAP 4010: 8 lb. (3.5 kg)
GPSMAP 4012: 10 lb. (4.5 kg)
GPSMAP 5008: 6 lb. (2.7 kg)
GPSMAP 5012: 9 lb. (4.3 kg)
GPSMAP 5015: 12 lb. (5.4 kg)
Ekran: GPSMAP 4008: 5.17" H × 6.85" W (131.4 × 174 mm)
GPSMAP 4010: 6.35" H × 8.43" W (161.4 × 214.2 mm)
GPSMAP 4012: 7.3" H × 9.7" W (184.3 × 245.8 mm)
GPSMAP 5008: 5" H × 6.73" W (128.2 × 170.9 mm)
GPSMAP 5012: 7.11" H × 9.3" W (180.49 × 235.97 mm)
GPSMAP 5015: 8.98" H × 11.97" W (228.1 × 304.1 mm)
Kasa: Sağlam, tam contalı, IEC-529 IPX7 standardına göre su geçirmez
Isı Erimi: 5° den 131°F’e ( -15° den 55°C’e)
Pusula Güvenli Mesafe: GPSMAP 4008/5008: 2.6 ft. (80 cm)
GPSMAP 4012/5012: 3.3 ft. (1 m)
GPSMAP 4010: 3.3 ft. (1 m)
GPSMAP 5015: 1.3 ft. (40 cm)
Hg - LAMPS INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE, OR FEDERAL LAWS.
For more information go to:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
GPS Performans (GPS 17 ile)
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Appendix
Alıcı: Diferensiyel-hazır 12 paralel kanal WAAS kapasiteli alıcı
Edinme Süreleri:
Ilık:Yaklaşık 15 saniye
Soğuk:Yaklaşık 45 saniyes
AutoLocate: Yaklaşık 2 dakika
Güncelleme Oranı: 1/saniye, devamlı
GPS Doğruluğu:
Pozisyon: <49 fit(15metre), %95 tipik
Hız: 0.05 metre/saniye düzenli durum
43
Appendix
WAAS Doğruluğu:
Pozisyon: <3 m (9.8 ft), 95% tipik
Hız: 0.05 metre/saniye düzenli durum
Dinamikler:
6g
Güç
Kaynak: 10–35 Vdc
Kullanım:GPSMAP 4008/5008: 35 W max. at 10 Vdc
GPSMAP 4010/4012/5012: 40 W max at 10 Vdc
GPSMAP 5015: 60 W max at 10 Vdc
Sigorta: 7.5 A, 42 V hızlı-eylem
NMEA 2000 Özellikleri:
Yükleme Denklik Numarası (LEN): 2
Ünite Çekme: 75 mA max
Ünite Ayalarına Başlamak
Ünitenizi ilk defa açtığınızda, bazı başlangıç ayarlarını uyarlamalısınız. Bu ayarlar fabrika ayarları
tekrar yüklenirkende uyarlanmalıdır.
NOT: Configure ekranını kullanarak bu ayarları daha sonrada değiştirebilirsiniz.
Language—(Dil) – Ekranda gösterilecek dili seçin..
Welcome—(Hoşgeldiniz) – OK ’i seçin
Position Format—(Pozisyon formatı) – yer okumaları için koordinat sistemini belirleyin..
Time Format—(Zaman formatı) – zamanın 12 saat, 24 saat veya UTC (universal zaman kodu) dan
birinde gösterilmesini belirleyin.
Time Zone—(zaman bölgesi) – zaman bölgesini seçin.
Üniteler—Statute, Metric, veya Nautical olarak üniteler için ekran ölçümlerini belirleyin.
Minimum Safe Depth(mim güvenli derinlik) – botunuz icin mim güvenli derinliği seçin. Daha fazla
detay icin botunuzun özelliklerine danışın.
Minimum Overhead Clearance—(mim üst geçiş açıklığı) Botunuz için mim üst geçiş açıklığını
seçin. Daha fazla detay için botunuzun özelliklerine danışın.
Dokun Ekranı Ayarlamak
Appendix
GPSMAP 5008/5012/5015 üniteleri için dokun ekranı ayarlamanız gerekebilir.
GPSMAP 5008/5012 de dokun ekranı ayarlamak için:
1. Üniteyi çalıştırın uyarı ekranın göründüğünde siyah ekrana dokunun ve en az 15 saniye kadar
tutun ayarlama ekranı görünene kadar.
2. dokun ekranı ayarlamak için ekran yol göstericiyi takip edin.
44
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Appendix
Alarmlar ve Mesajlar
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Database Error—gVeri Tabanı Hatası)- Ünite ile ilgili
dahili sorun. Ünitenize bakım yaptırmak için satıcınızla ya
da Garmin Ürün Destek Birimi ile irtibata geçin..
Deep Water Alarm—(Derin Su Alarmı)- (Sonar) Deep
Water Alarm derinliğe ulaşıldı.r.
Directory Item With This MMSI Already Exists—the
MMSI unit is already in directory.
Directory Memory is Full Can’t Create Entry—DSC
directory is full, no more entries can be created.
Distress Call Received From <name>—Tehlike Çağrısı
Alindi <Adi>)- DSC modulu tarafından bir Tehlike Çağrısı
alındı..
Drift Alarm—(Sürüklenme Alarmı) – Bot kullanıcı
tanımlanmış mesafeye ulaştı.
DSC Position Report Received From <name>—DSC
pozisyon raporu alındı <Adi>)- DSC modulü tarafından
pozisyon raparu alındı.
Entering Target Water Temperature—(hedef su ısısını
girme)- (sıcaklık sensoru/sinyal verici) hedef su ısı derecesi
kullanıcı tarafından belirlenen su sıcaklığı bölgesinin
içindedir..
GPS Antenna Has Lost Its Stored Settings—GPS anteni
depolanmış ayarlarını kaybetti) – GPS anteninin hafızası
silindi. Garmin Ürün Desteğine danışın.t.
GPS Service Incompatible. Software Update
Required—GPS Servisi uyumlu değil. Yazılım güncelleme
gerekli) - GPS Servisi yazılımı güncelleme gerekli. Garmin
Ürün Destek birimine başvururarak ünitenizin yazılımını
güncelleştirin..
GPS Service Lost—GPS Servisi Kayboldu) – Ünite gezici
GPS ünitesiyle haberleşmeyi kaybetti. Networku ve anten
kablolarını kontrol edin..
Incompatible Device, Software Update Required
Uyumsuz Cihaz, yazılım güncelleme gerekli) Yazılım
güncellenmesi gerektiren uyumsuz bir cihaz eklendi.
Garmin Ürün Destek birimine başvururarak ünitenizin
yazılımını güncelleştirin..
Invalid Device Instance. Enter a number between
(0 - 252)—Geçersiz cihaz. 0-252 arası bir numara girin) Geçersiz NMEA 2000 cihazı..
Invalid Entry. Default value selected.—an invalid entry
was entered.
Invalid MMSI—an invalid DSC MMSI was entered.
Invalid System Instance. Enter a number between
(0 - 15)—invalid NMEA 2000 System instance.
Leaving Target Water Temperature—(temperature
sensor/transducer) the water temperature is outside the
user-defined target temperature zone
Low Fuel Alarm—(NMEA 2000) low fuel reported by the
NMEA 2000 network.
Lost Heading Sensor Connection— (radar/NMEA) the
unit has lost communications with the heading sensor.
Check wiring.
Lost Remote GPS Connection—connection to the remote
GPS has been lost. Check the network and the antenna
wiring.
Lost Satellite Reception—the unit has lost satellite
reception. Make sure you have a clear view of the sky.
Map Format Is Not Supported—Harita Formatı
desteklenmez) – Programlanmış SD karttaki harita formatı
desteklenmez..
MARPA: Dangerous Target—(MARPA : Tehlikeli Bölge)
45
Appendix
Accuracy Alarm (GPS)—tDoğruluk Alarmı)- GPS
doğruluğu kullanıcı tarından ayarlanmış değerin dışına
çıktı.
AIS: Dangerous Target—Target(AIS: Tehlikeli Hedef)tehlikeli hedefin MMSI(Denizcilik Gezici Hizmet
Belirleme)sini gösterir.
Alarm Clock—(Saat Alarmı)- saat alarmı duyulmuştur..
Anchor Drag Alarm—t(Demir Çekme Alarmı)- belirlenen
uzaklık sahası dışına saptınız..
Antenna Input is Shorted—Anten Girişi Kısaltılmıştır)GPS 17 antenine kablonun kısalığını belirtir..
Approaching Waypoint <name>—Yolnoktası
yaklaşıyor<Adı>)-Bot varis yol noktasından belirlenen
alarm mesafesinde.
Arrival Alarm <name>—(Varış Alarmı <Adı>)- Varış yol
noktasına ulaşılıyor.
Auto-guidance unable to calculate route—(Otomatik
yolgösterici rotayı hesaplıyamıyor) – (BlueChart g2 Vision)
– Otomatik yolgösterici rotayı hesaplıyamıyor.
Auto-guidance unable to calculate route, please shorten
route—(Otomatik yolgösterici rotayı hesaplıyamıyor,
lütfen rotayı kısaltın) – (g2 Vision) Otomatik yolgösterici
rotayı hesaplıyamaz, daha yakın son nokta seçin.
Auto-guidance unable to calculate route. Starting
position not within safe depth—(g2 Vision) Otomatik
yolgosterici rotayı hesaplıyamıyor, bot güvenli bir
derinlikte değil.
Auto-guidance unable to calculate route. Ending
position not within safe depth—(g2 Vision) Otomatik
yolgosterici rotayı hesaplıyamıyor, belirlenmiş güvenli
derinlik içinde son nokta seçin
Battery Alarm—(Batarya Alarmı)- pil voltajı Battery
Alarm ayarına girilen değerin altına düşmüştür..
Boat is not Moving Fast Enough to Calibrate—(Tekne
ayarlama
yapmak için yeterince hızlı gitmiyor)- (Speed Sensor- hız
sensörü) hız tekerleğinin geçerli bir hız sağlaması için
tekne yeterince hızlı gitmiyor. Hız tekerini tıkanmalar için
kontrol edin ve tekrar ayarlayın. Eğer teker temiz ise tekrar
ayarlayın ve hızı arttırın..
Can’t Read User Card—(Kullanıcı Kartını Okuyamıyor)kullanıcı veri transferi yaparken kartı okumuyor..
Can’t Read Voltages That High, Limited To Top Of
Range—Bu kadar yüksek voltajları okuyamıyor, erimin
üstüne sınırlı)- Battery Alarm ayarındaki voltaj değeri
ünitenin okuyabileceği değerden büyük..
Can’t Read Voltages That Low, Limited To Bottom Of
Range—Bu kadar düşük voltajları okuyamıyor, erimin
altında sınırlı)- Battery Alarm ayarındaki voltaj değeri
ünitenin otomatik olarak kapandığı voltajdan düşük..
Can’t Unlock Maps—Haritaların kilidini açamıyor)- veri
kartındaki verinin ünite için kilidi açılmamış.
Can’t Write User Card—Kullanıcı Kartına yazamıyor)Kullanıcı veri transferi yaparken karta yazmıyor.
Cartography Service Incompatible. Software Update
Required—aYazılım güncelleme gerekli. Garmin
Ürün Destek birimine başvurarak ünitenizin yazılımını
güncelleştirin..
Cooling Fan Voltage Too High—the cooling-fan voltage
is higher than expected. Contact product support.
Cooling Fan Voltage Too Low—the cooling-fan voltage is
lower than expected. Contact product support.
Appendix
Appendix
– (Radar) bir MARPA hedefi tehlikelileşti..
MARPA: Target Lost—(radar) MARPA hedefinin izini
süremiyor artık.
NMEA Depth Is Below Transducer—(NMEA Derinliği
Sinyal Vericinin Altında)- (sonar) DBT hükmünde NMEA
derinlik girdisi Keel Offset içermiyor..
No DGPS Position—DGPS pozisyonu yok) – Ünite
değişen GPS algısını (WAAS) kaybetti. Gökyüzünün acık
bir görüntüsüne sahip olduğunuza emin olun..
No Proximity Waypoints Found—Yakın yolnoktası
Bulunamadı) – Kullanıcı tanımlanmış veri transferi
sırasında yakın yolnoktası bulunamadı.r.
No Routes Found—Rota Bulunamadı) - Kullanıcı
tanımlanmış veri transferi sırasında rota bulunamadı..
No Tracks Found—İzler Bulunamadı) - Kullanıcı
tanımlanmış veri transferi sırasında izler bulunamadı..
No User Waypoints Found—İzler Bulunamadı) Kullanıcı tanımlanmış veri transferi sırasında izler
bulunamadı..
Not All Maps Fit, Some Maps Will Not Be Drawn—
(Bütün Haritalar Uymaz, Bazı Haritalar Çizilmeyecek) –
Ünitenin destekleyebileceğinden daha fazla harita sunulur
SD kart tarafından. Karttaki bazı haritalar çizilemeyecektir..
Off Course Alarm—(Seyir Dışı alarmı)- Kullanıcı
tarafından belirlenen mesafeden dışarı çıktınız..
Proximity Alarm—(Yakınlık Alarmı) – Bot kullanıcı
tarafından belirlenmiş yakınlık notkasına geldi..
Proximity Alarm Memory is Full—(Yakınlık Alarm
hafızası Dolu) – Yakınlık yol noktası hafızası dolu. Varolan
yolnoktalarını silerek yer açın..
Proximity Overlaps Another Proximity Waypoint—a
proximity point is overlapping another proximity waypoint.
Radar Guard Zone Alarm—(Radar koruma bölgesi
Alarmı) – (Radar) Kullanıcı tarafından belirlenmiş koruma
alanında bir nesne belirlendi..
Radar Needs Repair Error Code—(Radar tamir ihtiyaç
hata kodu) – (radar) Radarın tamire ihtiyacı var. Hata kodu
listesi görüntülenerek yardımcı olunacaktır..
Radar Service Incompatible. Software Update
Required—Radar Servisi Uyumsuz. Yazılım Güncelleme
Gerekli) – Radar yazılımı güncellenmeli. Garmin
Ürün Destek birimine başvurarak ünitenizin yazılımını
güncelleştirin..
Radar Service Lost—(Radar Servisi Kayboldu) – (radar)
ünitenin hareketli radar ünitesi ile haberleşme bağlantısı
koptu. Networku ve radar kablolarını kontrol edin..
Route Already Exists—Rota Zaten Var)- hafızada olan bir
rota adı girdiniz. Başka bir ad girin..
Route is Full—the individual route is full, no more
waypoints can be added.
Route Memory is Full, Can’t Create Route—Rota
Hafızası Dolu, Rota Yaratamaz)- Ünitenin rota hafızası
dolu, başka ilave rota yolnoktası kaydedilemez.Varolan
rotalardan silerek yer açın.
Route Truncated—(Rota Dolu)- Bireysel rota dolmuş,
daha fazla yol noktası eklenemez..
Shallow Water Alarm—(Sığ Su Alarmı)- (sonar) Shallow
Water Alarm derinliğine ulaşıldı..
Simulating Operation—Simulasyon operasyonu) – Ünite
Simulasyon Modunda..
Sonar Failed, Unit Needs Repair—tSonar başarısız,
Ünitenin Tamiri Gerekli) – Bir sonar hatası var ve ünite
tamir için gönderilmeli. Garmin Ürün Desteğine danışın..
46
Sonar Service Incompatible. Software Update
Required—(Sonar başarısız, Ünitenin Tamiri Gerekli)
– Bir sonar hatası var ve ünite tamir için gönderilmeli.
Garmin Ürün Desteğine danışın.
Sonar Service Lost—(Sonar Servisi Kayboldu)- (sonar)
Ünitenin hareketli sonar ünitesi ile bağlantısı kesildi.
Networku ve sonar kablolalarını kontrol edin..
Tide Alarm—Gelgit Alarmı) – Gelgit kullanıcı tarafından
belirlenmiş seviyeye ulaştı.
Track Already Exists—(İz Zaten Var)- hafızada olan
kaydedilmiş bir iz adı girdiniz..
Track Log Full—İz Kaydı Dolu)- Aktif iz kaydında yer
yok.
Track Truncated—(İz Kesildi)-İzin sonuna dogru bir
noktada silinmiş.
Transducer Disconnected, Sonar Turned Off—(Sinyal
Vericinin Bağlantısı kesildi, Sonar kapatıldı)- Sinyal
vericinin bağlantısı çıktı. Sonar kapatıldı. Sinyal vericinin
kablolarını kontrol edin..
Transfer Complete—(Aktarım Tamamlandı)- Kullanıcı
veri transferi tamamlandı..
Unknown bridge height within calculated autoguidance route—(Bilinmeyen köprünün yüksekliği
otomatik yolgösterici rotanın sınırları içinde) – (g2 Vision)
bir bilinmeyen köprünün yüksekliği otomatik yolgosterici
rotanın sınırları içinde.
User Card Not Found—(Kullanıcı Kartı Bulunamadı)Kullanıcı veri kart transferi. SD kartın tam olarak
yerleştirildiğini kontrol edin.
Water Speed Sensor not Working—(Su Hız Sensörü
Çalışmıyor)- hız sensörü bulunamadı. Bağlantıları ve tekeri
engel icin kontrol edin..
Water Temperature Alarm(Su Isı Derecesi Alarmı)(derece sensoru/sinyal verici) Kullanıcı tarafından
belirlenen su derecesine girldiğini veya çıkıldığını
belirtir.
Warning: Auto-guidance route starting position
moved due to safe depth settings—(Uyarı: Otomatik
yolgösterme rota başlangıç pozisyonu güvenli ayarlar
nedeniyle değiştirildi) – (g2 Vision) Otomatik yolgösterme
rotayı hesapladı, fakat başlangıç noktası daha derin sulara
değiştirildi.
Warning: Auto-guidance route ending position moved
due to safe depth settings Uyarı: Otomatik yolgösterme
rota sonlanma pozisyonu güvenli ayarlar nedeniyle
değiştirildi) – (BlueChart g2 Vision) Otomatik yolgösterme
rotayı hesapladı, fakat sonlanma noktası daha derin sulara
değiştirildi.
Waypoint Already Exists—Yolnoktası Zaten Var)- Yol
noktası ismi zaten var. Başka bir isim seçin..
Waypoint Memory is Full, Can’t Create Waypoint—
Yolnoktası Hafızası Dolu, Yolnoktası yaratamaz)- Kullanıcı
Yolnoktası hafızası dolu. Yeni girişler için yer açmak için
gereksiz yolnoktalarını silin..
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Appendix
Ürün Tescili
Çevrimiçi tescili tamamlayarak size daha iyi hizmet vermemiz için bize öneride bulunabilirsiniz.
Web sitemize bağlanın http://my.garmin.com.
Garmine Bağlanın
Ünitenizi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yada herhangi bir sorununuz varsa
telefonla A.B.D. Garmin ürün destek bölümüne bağlanın: (913) 397-8200 or (800) 800-1020,
Pazartesi Cumu sabah 8-akşam 5 -arası , ya da www.garmin.com/support .Adresine girin ve
product Support kısmını seçin.
Avrupa’ da Garmin (Avrupa ) Şirketinde +44 (0) 870.8501241 (Birleşik Krallık dışında) Telefon
numarası ya da 0808 2380000 (Birleşik Krallık içinde)numarasından ulaşın.
MUTABAKAT İLANI (DoC)
Burada Garmin, ilan ederki GSP MAP 4000-5000 serisi Directive 1999/5/EC’nin temel gereksinim
ve ilgili koşullarına uydugunu beyan eder.
Mutabakat İlanının tam metnini görmek için Garmin Websayfasını ziyaret edin:
•
•
•
•
•
•
www.garmin.com/products/gpsmap4008
www.garmin.com/products/gpsmap4010
www.garmin.com/products/gpsmap4012
www.garmin.com/products/gpsmap5008
www.garmin.com/products/gpsmap5012
www.garmin.com/products/gpsmap5015.
SOFTWARE YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ
ÜNİTEYİ KULLANARAK AŞAĞIDAKİ SOFTWARE (YAZILIM)LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞART VE
DURMLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE
OKUYUN.
Garmin size, normal çalıştırmada ikili yürütülebilir formda cihazın içine sokulmuş olan yazılımı kullanmak için sınırlı bir
lisans veriyor . Ünvan sahiplik hakları ve entelektüel mülkiyet hakları yazılımda Garmın’de kalır.
Yazılımın (software) Garminin mülkü olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri’ninteklif hakkı kanunları ve uluslar arası
teklif hakkı anlaşmaları tarafından korunduğunu kabul etmiş oluruz.You acknowledge that the Software is the property of
Garmin and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further
acknowledge that the structure, organization, and code of the Software are valuable trade secrets of Garmin and that the
Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin. You agree not to decompile, disassemble, modify,
reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any
derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the
export control laws of the United States of America.
Appendix
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
47
Appendix
NMEA 0183 ve NMEA 2000
GPSMAP 4000/5000 serisi tablocizigi NMEA 0183 uyumlu cihazlardan ve botunuzdaki NMEA
2000 networküne bağlı belli NMEA 2000 cihazlardan veri kabul eder.
NMEA 0183
NMEA 0183 içeren GPSMAP 4000/5000 serisi tabloçiziği NMEA 0183 standartlarını destekler
ve bu kablolar birçok NMEA 0183 uyumlu cihazların bağlantısında kullanılır, örnek olarak; VHF
radyoları, NMEA araçları, otopilotlar, rüzgar sensörleri ve dogrultu sensörleri.
GPSMAP 4000/5000 serisi tablocizigi dörde kadar MNEA 0183 uyumlu cihaza veri ve altıya kadar
NMEA 0183 uyumlu cihaza GPS veri yolluyabilir.
Opsiyonel NMEA 0183 uyumlu cihazları GPSMAP 4000/5000 serisi tabloçizgiye bağlamak için
GPSMAP 4000/5000 Series Installation Instructions’a bakın.
Onaylanmış NMEA 0183 hükmü:
GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE,
GPVTG, GPWPL, GPXTE, ve Garmin özel hükmü – PGRME, PGRMM, ve PGRMZ.
Bu ünite ayrıca WPL hükmü, DSC, ve sonar NMEA 0183 girdi (DPT(derinlik) veya DBT, MTW(su
derecesi), ve VHW(su derecesi, hiz ve doğrultu) desteklenmiş) için destek içerir.
NOT: Ünitenin bu NMEA 0183 hükümlerini nasıl gördüğünü uyarlamak için page 28 ‘i görün.
NMEA 2000
GPSMAP 4000/5000 serisi tablocizigiler NMEA 2000 sertifikalıdır ve NMEA 2000 networkünden
veri alarak bilgi ekranının sayaçlarında özel motor bilgileri gösterebilir. Ayrıca ünite yerleştirilmiş
NMEA 2000 networküne bağlanmış doğrultu sensöründen doğrultu verisi alabilir.
GPSMAP 4000/5000 serisi tablocizigiyi varolan NMEA 2000 networküne bağlamak için GPSMAP
4000/5000 Series Installation Instructions’a bakın.
Appendix
NMEA 2000 PGN bilgisi
GPSMAP 4000/5000 serisi tablo çizigi NMEA 2000 networkünden aşağıdaki PGN bilgilerini kabul
eder:
059392 = ISO onay
059904 = ISO onay
060928 = ISO adres isteği
126996 = Ürün bilgisi
127250 = Araç doğrulusu
127488 = Motor parametreleri, hızlı güncelleme (dört motora kadar)
127489 = Motor parametreleri, dinamik (dört motora kadar)
127505 = Sıvı seviyesi (0X00 yakıt – diğer sıvı tiplerini desteklemez)
Bütün GPSMAP 4000/5000 serisi tabloçiziciler NMEA 2000 sertifikalıdır.
48
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
Index
Index
A
A-scope (A-Bölgesi) 40
additional object information
(ek nesne bilgisi) 7
aerial photos (hava fotoğrafları) 14
AIS 25, 30
alarms (alarmlar) 28, 43
antenna size (radar)
anten boyutu (radar) 36
automatic guidance
(otomatik rehber) 14
B
bbacklight
adjusting (ayarlama) 2
sensor (sensör) 1
beeper (bip) 27
BlueChart g2 Vision 10, 31
C
calibrate water speed
(su hızı ayarı) 30
celestial information (göksel bilgi) 24
chart appearance (Tablo görünüşü) 9
chart data (tablo veri) 5
charts (tablolar) 4, 5
additional object information
(ek nesne bilgisi) 7
appearance (görüntü) 9
borders (sınır) 9
detail (detay) 9
fish eye 3D 5
fishing (balık tutma) 5
mariner’s eye 5
navigation (navigasyon) 5
panning (gezinme) 6
settings (ayarlar) 9
using (kullanma) 5
zooming (yaklaşma/uzaklaşma) 5
clear user data
(kullanıcı veri silme) 24
colors (renkler)11
color mode (renk modu) 3
color scheme (renk listesi) 39
combinations (kombinasyolar) 4, 15
communication settings
(bağlantılar ayarları) 28
configure (uyarla) 4, 27
my boat (botumu) 29
other boats (diğer botları) 30
water speed (su hızını) 30
contact Garmin (Garmine ulaş) 45
course up (yola çık) 9
create waypoint (yolnoktası yarat) 6
creating routes (rota yarat) 21
cruising screen (radar)
(seyir ekranı) 34
current station
(akıntı istasyonları) 14, 23
D
data (veri)
clear user data
(kullanıcı veriyi sil) 24
transfer 24, 31
user (kullanıcı) 24
declaration of conformity
(Mutabakat ilanı) 45
delete a waypoint
(bir yolnoktası sil) 21
depth line (derinlik çizgisi) 40
detail (detay) 9
DSC 25, 30
E
edit a route (rota biçimlendir) 22
edit existing waypoint
(varolan yol noktasını biçimlendir)20
EGNOS 27
F
factory settings (fabrika ayarları)
restoring (tekrar yükleme) 3
fish eye 3D 5, 11
settings(ayarlar) 11
fishing charts (balık tutma tablosu) 12
fish symbols (balık sembolleri) 39
frequency (frekans) 40
FTC 36
full screen (tam ekran) 37
G
gain (alım) 40
gauges (sayaçlar) 25
GMR 18 31, 33
GMR 21/41 31
GMR 404/406 31, 33, 36
go to (git) 17
GPS satellite signals
(GPS uydu sinyali) 3, 27
GSD 22 31
guard zone (koruma bölge) 34
guide to (rehberlik et) 17
H
heading (doğrultu) 27
heading line (doğrultu çizgisi) 9
high-resolution satellite imagery
(yüksek çözünürlüklü imaj) 13
home key (home tuşu) 1
home screen (home ekranı) i, 4
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
I
information (bilgi) 4, 6
AIS 25
DSC 25
information screen
(bilgi ekranı) 23
other boats (diğer botlar) 25
initializing the unit
(üniteye başlamak) 42
K
keel offset (omurga dengesi) 29
L
lane width (yol genişliği) 8
language (dil) 27
light sectors (ışık bölgeleri) 9
look-ahd spd (ileri bak hızı) 36
M
man overboard (adam bırakma) 20
map datum (harita verisi) 27
marine network
(marina networku) 31
mariner’s eye (denizci gözü) 5, 8
settings (ayarlar) 8
mariner’s eye 3D
denizci gözü 3D) 10
colors (renkler) 11
mark current location
(bulunulan yeri işaretleme) 20
mark key (işaretleme tuşu) 1
MARPA 35
menu key (menu tuşu) 1
messages (mesajlar) 43
motor speed (radar) (motor hızı) 36
move a waypoint
(yolnoktasını hareket ettirme) 20
my boat (teknem) 29
N
navigate to 7, 18
navigation chart 5
nearby stations 24
network 33–34
viewing connected devices 34
NMEA 0183 30, 48
NMEA 2000 30, 44, 48
north up 9
numbers 5, 8, 13
numeric keypad 1
O
object information (nesne bilgisi) 7
orientation (yönelme) 9, 36
other boats (diğer tekneler) 25, 30
overlay numbers
(üstüne numaralar)
5, 8, 12, 27, 35, 39
49
Index
P
panning the navigation chart
(navigasyon tablosunu gezdirme) 6
photos (fotoğraflar) 9, 14
POI data (POI veri) 14
position format (pozisyon formatı) 27
position icon (pozisyon ikonu) 6
POWER key (GÜÇ tuşu) 1
product registration (ürün kaydı) 45
R
radar 4, 33
antenna size (anten boyutu) 36
motor speed (motor hızı) 36
overlay screen (üstüne ekran) 36
setup (kur) 36
range (erim) 40
Range keys (erim tuşları) 1
registration (kayıt) 45
restoring factory settings
(fabrika ayarlarını tekrar yükleme) 3
review (tekrar bakma) 6
rings (halkalar) 8, 36
roads (yollar)14
Rocker 1
routes (rotalar)
creating (oluşturma) 21
editing (biçimlendirme) 22
route to (rota izle) 17
S
safe depth (güvenli derinlik) 8, 11, 29
safe height (güvenli yükseklik) 29
safe zone (güvenli dilim) 30
satellite signals (uydu sinyal) 3
scroll speed (gezinme hızı) 39
SD cards (SD kartları)
inserting (takma) and (ve)
removing (çıkarma) 3
search for a destination by name
(varılacak yeri ismiyle arama) 18
select key (select tuşu) 1
settings (ayarlar)
alarms (alarmlar) 28
chart (tablo) 9
combinations
(kombinasyonlar) 16
communications
(haberleşmeler) 28
fish eye 3D (balık gözü 3D) 11
initializing (başlatma) 42
mariner’s eye (denizci gözü) 8
mariner’s eye 3D
(denizci gözü 3D) 11
navigation chart
(navigasyon tablosu) 5
radar 36
sonar 39
sonar (advanced) (sonar(ileri)) 40
50
system (sistem) 27
show radar (radarı göster) 8
simulator mode
(simulasyon modu) 4
soft keys (yumuşak tuşlar) i, 1
sonar 4, 37
a-scope (a- bölgesi) 40
color scheme (renk şeması) 39
depth line (derinlik çizgisi) 40
fish symbols
(balık sembolleri) 39
frequency (frekans) 40
full screen (tam ekran) 37
gain (alım) 40
range (aralık) 40
scroll speed (kaydırma hızı) 39
split frequency screen
(bölünmüş frekans ekranı) 38
split zoom screen
(bölünmüş zum ekranı) 37
surface noise (yüzey kirliliği) 39
temp log (derece defteri) 38
whiteline (beyaz çizgi) 39
zoom (yakınlaş/uzaklaştır) 40
sonar cone (sonar konisi) 12
sonar cone angles
(sonar konisi acıları) 30
specifications (spesifikasyonlar) 41
split frequency screen
(bölünmüş frekans ekranı) 38
split zoom screen
(bölünmüş zum ekranı) 37
spot depths (nokta derinlikleri) 9
stop navigating
(seyir etmeyi durdur) 18
sun and moon (güneş ve ay) 24
surface noise (yüzey kirliliği) 39
symbols (semboller) 9
system information (sistem bilgisi)
viewing (görüntüleme) 3
system settings (sistem ayarları) 27
units of measure (ölçü verimleri) 27
user data (kullanıcı verisi) 24
V
video 26
view (görüntü)
system information
(sistem bilgisi) 3
W
WAAS 27
waypoint (yol noktaları) 19
create new (yeni oluşturma) 19
delete (sil) 21
edit existing
(varolanı düzeltme) 20
man overboard
(adam bırakma) 20
mark current location
(bulunulan yeri işaretleme) 20
moving (hareket) 20
waypoints
deleting (yolnoktasi silinmesi) 21
where to (nereye) 4, 18–23
whiteline(beyaz cizgi 41
wireless devices (kablosuz)30
X
xtalk reject 37
Z
zoom(yakinlastirma) 5, 42
T
targeting (hedefleme) (radar) 35
options (opsiyonlar) 35
temp log (derece defteri) 38
tide station (gelgit istasyonları) 7, 23
timed xmit (zamanlanmış xmit) 36
tracks (izler) 8, 9, 12
track up (takip)9
transducer (sinyal verici) 29
transfer data(veri transferi ) 24, 31
turn the unit off (üniteyi kapama) 2
turn the unit on (üniteyi açma) 2
U
unit ID number
(ünite kimlik numarası)
viewing (görüntüleme) 3
GPSMAP® 4000/5000 Series Owner’s Manual
For the latest free software updates (excluding map data) throughout the life of your
Garmin products, visit the Garmin Web site at www.garmin.com.
© 2008 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Part Number 190-00854-00 Rev. D

Benzer belgeler

gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız

gpsmap 421s türkçe kullanım kılavuzu için tıklayınız ÖNLEM: GPS alıcısı kapalı olduğu için Simulator modunu kullanarak seyir etmeye çalışmayın. Gösterilen her uydu sinyal güç çubukları sadece simulasyondur ve gerçek uydu sinyallerinin gücünü gösterme...

Detaylı

fıshfınder 400c - 300c

fıshfınder 400c - 300c ÖNLEM: GPS alıcısı kapalı olduğu için Simulator modunu kullanarak seyir etmeye çalışmayın. Gösterilen her uydu sinyal güç çubkları sadece simulasyondur ve gerçek uydu sinyallerinin gücünü göstermez...

Detaylı

GPSMAP® 62 serisi

GPSMAP® 62 serisi bir düzeltilmiş baskısının izinsiz ticari dağıtımını kesinlikle yasaklaması koşuluyla bu kılavuzun tek bir kopyasının izlenmek ve kılavuzun veya düzeltilmiş bir baskısının bir kopyasını yazdırmak i...

Detaylı