• Lamba teknik şartnameleri • Armatür teknik şartnameleri • Yol

Transkript

• Lamba teknik şartnameleri • Armatür teknik şartnameleri • Yol
Proje
• Lamba teknik şartnameleri
• Armatür teknik şartnameleri
• Yol sınıfları ve gerekli aydınlatma kalite büyüklükleri
• Bilgisayar tasarım programı
Lamba Teknik Şartnamesi
Ülkemizde şehir içi yol aydınlatmalarında kullanılan lambalar Mayıs 2006’ya kadar
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ nın TEDAŞMYD / 94-001 nolu Ekim 1994 tarihli “Yüksek Basınçlı Civa Buharlı Lambalar ve
Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar” isimli Teknik Şartnamesinde
tanımlanmakta idi.
125W, 250W, 400W yüksek basınçlı civa buharlı,
110, 220 ve 350W özel tip ateşleyicisiz yüksek basınçlı sodyum buharlı
150W, 250W ve 400W ateşleyicili flüoresan kaplı elipsoidal yüksek basınçlı
sodyum buharlı lambalar
1
Lamba Teknik Şartnamesi
Halen kullanımda olan yol aydınlatması lambalarının karakteristik özellikleri
Lamba cinsi
Lamba
gücü (W)
Işık akısı
(lm)
Etkinlik fak.
(lm/W)*
125
6200
45
250
12700
47
400
22000
52
110
10400
84
220
20000
84
350
34000
92
150
14500
87
250
27000
98
400
48000
112
Yüksek basınçlı civa buharlı
Ateşleyicisiz yüksek basınçlı
sodyum buharlı
Flüoresan kaplı elipsoidal yüksek
basınçlı sodyum buharlı (dıştan
ateşleyicili)
Ekonomik ömür
(saat)**
4000
9000
16000
* Etkinlik faktörü balast kaybı dikkate alınarak hesaplanmıştır.
** Işık akısının %30 değer kaybettiği ana kadar geçen süre.
Lamba Teknik Şartnamesi
Şartnamede tanımlanan lambaların karakteristik özellikleri
Lamba tipi
Şeffaf tüp şeklindeki
yüksek basınçlı
sodyum buharlı
Yüksek basınçlı civa buharlı
Lamba
gücü (W)
Işık akısı
(lm)
Etkinlik faktörü
(lm/W)*
50
4400
72
70
6600
80
100
10000
87
150
17500
104
250
33000
120
400
56500
132
Ateşleyicisiz yüksek basınçlı
sodyum buharlı
Ekonomik ömür
(saat)**
21000
Şeffaf tüp şeklindeki yüksek
basınçlı sodyum buharlı
2
Lamba Teknik Şartnamesi
120
e (lm/W)
100
80
60
40
20
0
YBCBL
YBSBL_Az
YBSBL_Fl
YBSBL_Şt
Lamba tipi
25000
ekonomik ömür (saat)
Lamba tipine göre Etkinlik Faktörü değişimi
20000
15000
10000
5000
0
YBCBL
YBSBL_Az
YBSBL_Fl
YBSBL_Şt
Lamba tipi
Lamba tipine göre Ekonomik Ömür değişimi
Lamba Teknik Şartnamesi
TEDAŞ – MYD/94-001A nolu “Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Lambalar Teknik
Şartnamesi” nin 1 Eylül 2006’ dan sonra kullanılması zorunlu olacaktır.
http://www.tedas.gov.tr
3
Armatür Teknik Şartnamesi
Eski Armatür Teknik Şartnamesi:
TEDAŞ-MYD/954-009 “Harici Aydınlatma Armatürleri”
• Armatür veriminin en az %75 olması,
• Armatüre ait fotometrik eğri ve çizelgelerin üreticiler tarafından verilmesi
gerektiği,
• Armatürün toza ve suya karşı koruma sınıfı lamba bölümü için en az IP53,
kuyruk bölümü için ise en az IP23 olacaktır denilmektedir.
Armatür Teknik Şartnamesi
Yeni Armatür Teknik Şartnamesi:
TEDAŞ-MYD/95-009.A “Yol aydınlatma armatürleri teknik şartnamesi”
• Armatürün (C;γ) koordinat sistemindeki toplam 2664 adet ışık şiddeti değerleri,
cd/1000 lm cinsinden tablo halinde verilecektir.
4
Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0.0
195 196 195 196 196 197 196 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 196 196 196 197 197 197 197 197 196 196 196 196 196 196 197 196 196 195 196 195
2.5
199 201 201 203 203 205 204 204 204 205 205 206 206 207 207 207 208 208 208 208 208 207 207 207 206 206 205 205 204 204 204 205 203 203 201 201 199
5.0
203 206 207 210 210 212 212 212 212 213 214 215 216 216 217 218 219 219 220 219 219 218 217 216 216 215 214 213 212 212 212 212 210 210 207 206 203
7.5
202 207 210 214 215 216 216 216 217 217 217 218 218 219 220 220 221 221 222 221 221 220 220 219 218 218 217 217 217 216 216 216 215 214 210 207 202
10.0
200 207 213 218 219 219 219 220 222 221 220 221 221 222 222 222 223 223 223 223 223 222 222 222 221 221 220 221 222 220 219 219 219 218 213 207 200
12.5
178 185 194 202 213 221 228 230 230 230 230 231 233 234 236 236 237 237 238 237 237 236 236 234 233 231 230 230 230 230 228 221 213 202 194 185 178
15.0
155 162 175 185 207 222 236 239 237 239 240 242 245 247 249 250 251 252 253 252 251 250 249 247 245 242 240 239 237 239 236 222 207 185 175 162 155
17.5
156 166 178 190 208 224 238 248 255 258 261 262 264 265 267 270 272 275 278 275 272 270 267 265 264 262 261 258 255 248 238 224 208 190 178 166 156
20.0
157 169 180 194 208 225 240 257 272 277 281 282 283 284 285 289 294 298 302 298 294 289 285 284 283 282 281 277 272 257 240 225 208 194 180 169 157
22.5
175 187 197 210 224 246 265 283 288 290 291 294 297 299 302 305 308 311 314 311 308 305 302 299 297 294 291 290 288 283 265 246 224 210 197 187 175
25.0
193 205 213 226 239 267 289 309 304 303 301 306 310 315 319 321 322 324 325 324 322 321 319 315 310 306 301 303 304 309 289 267 239 226 213 205 193
27.5
196 210 223 241 260 292 309 311 304 302 301 303 305 307 309 307 306 304 302 304 306 307 309 307 305 303 301 302 304 311 309 292 260 241 223 210 196
30.0
199 215 233 255 281 317 328 313 304 302 300 300 300 299 299 294 289 284 279 284 289 294 299 299 300 300 300 302 304 313 328 317 281 255 233 215 199
32.5
199 217 238 263 295 329 326 302 295 288 282 278 275 271 268 263 259 255 251 255 259 263 268 271 275 278 282 288 295 302 326 329 295 263 238 217 199
35.0
199 219 243 271 308 340 324 291 285 275 264 257 250 243 236 233 230 226 223 226 230 233 236 243 250 257 264 275 285 291 324 340 308 271 243 219 199
37.5
202 223 248 277 315 333 308 275 265 254 242 235 228 221 214 209 205 200 196 200 205 209 214 221 228 235 242 254 265 275 308 333 315 277 248 223 202
40.0
204 227 253 283 321 325 292 259 245 233 220 213 206 198 191 186 180 175 169 175 180 186 191 198 206 213 220 233 245 259 292 325 321 283 253 227 204
42.5
199 227 256 290 326 315 279 246 232 216 199 194 189 184 180 174 168 162 156 162 168 174 180 184 189 194 199 216 232 246 279 315 326 290 256 227 199
45.0
194 226 259 296 330 304 265 232 219 199 178 176 173 171 168 162 155 149 142 149 155 162 168 171 173 176 178 199 219 232 265 304 330 296 259 226 194
47.5
203 236 269 311 333 298 258 230 212 191 170 165 161 157 153 148 143 137 132 137 143 148 153 157 161 165 170 191 212 230 258 298 333 311 269 236 203
50.0
212 246 279 326 336 292 251 227 205 183 161 155 150 144 138 134 130 126 122 126 130 134 138 144 150 155 161 183 205 227 251 292 336 326 279 246 212
52.5
233 273 303 348 341 290 248 227 197 172 148 139 130 121 113 114 115 116 117 116 115 114 113 121 130 139 148 172 197 227 248 290 341 348 303 273 233
55.0
253 300 327 370 346 288 245 226 189 162 134 122 111
99
87
93 100 106 112 106 100
93
87
99 111 122 134 162 189 226 245 288 346 370 327 300 253
57.5
260 317 351 385 351 296 248 216 175 144 113 101
90
78
67
76
86
95 105
95
86
76
67
78
90 101 113 144 175 216 248 296 351 385 351 317 260
60.0
267 334 374 399 356 303 250 206 160 126
91
80
69
57
46
59
72
85
98
85
72
59
46
57
69
80
91 126 160 206 250 303 356 399 374 334 267
62.5
271 346 378 391 338 279 232 183 131 102
73
65
58
50
42
56
69
83
97
83
69
56
42
50
58
65
73 102 131 183 232 279 338 391 378 346 271
65.0
274 357 381 382 320 255 214 159 102
79
55
51
47
42
38
52
67
81
95
81
67
52
38
42
47
51
55
79 102 159 214 255 320 382 381 357 274
67.5
337 429 451 421 336 261 206 150
90
74
59
52
45
38
31
44
58
71
85
71
58
44
31
38
45
52
59
74
90 150 206 261 336 421 451 429 337
70.0
400 501 521 460 352 267 197 140
77
70
62
52
43
33
23
36
49
62
75
62
49
36
23
33
43
52
62
70
77 140 197 267 352 460 521 501 400
72.5
372 480 500 404 305 228 158 102
60
54
48
41
35
28
22
31
40
49
59
49
40
31
22
28
35
41
48
54
60 102 158 228 305 404 500 480 372
75.0
344 459 479 347 257 189 118
64
43
39
34
31
27
24
20
26
31
37
42
37
31
26
20
24
27
31
34
39
43
64 118 189 257 347 479 459 344
77.5
268 354 356 262 204 150
96
50
33
29
26
23
21
19
17
21
24
28
32
28
24
21
17
19
21
23
26
29
33
50
96 150 204 262 356 354 268
80.0
191 248 232 176 151 111
73
36
22
20
17
16
16
15
14
16
18
19
21
19
18
16
14
15
16
16
17
20
22
36
73 111 151 176 232 248 191
82.5
140 179 169 132 113
81
55
29
20
17
15
14
14
14
14
15
16
17
19
17
16
15
14
14
14
14
15
17
20
29
55
81 113 132 169 179 140
85.0
89 109 106
88
75
50
36
21
17
15
12
12
13
13
13
14
15
15
16
15
15
14
13
13
13
12
12
15
17
21
36
50
75
88 106 109
89
87.5
65
79
77
63
54
37
27
17
14
12
11
11
11
11
11
12
13
14
15
14
13
12
11
11
11
11
11
12
14
17
27
37
54
63
77
79
65
90.0
41
48
48
37
33
24
17
12
11
10
9
9
9
8
8
9
11
12
13
12
11
9
8
8
9
9
9
10
11
12
17
24
33
37
48
48
41
185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 355 360
0.0
195 195 195 195 195 195 195 195 195 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195
2.5
197 195 193 191 188 185 184 182 179 177 176 175 175 174 174 173 173 173 173 173 174 174 175 175 176 177 179 182 184 185 188 191 193 195 197 199
5.0
199 195 191 187 181 175 172 169 164 159 158 157 155 154 153 153 152 151 152 153 153 154 155 157 158 159 164 169 172 175 181 187 191 195 199 203
7.5
194 187 181 176 169 163 160 158 154 150 149 149 148 148 147 147 147 147 147 147 147 148 148 149 149 150 154 158 160 163 169 176 181 187 194 202
10.0
189 178 172 165 158 150 149 147 144 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 141 141 141 141 141 141 144 147 149 150 158 165 172 178 189 200
12.5
169 161 157 152 147 143 143 143 140 137 135 134 132 131 130 129 129 128 129 129 130 131 132 134 135 137 140 143 143 143 147 152 157 161 169 178
15.0
150 144 142 139 137 135 137 138 136 133 130 127 123 120 119 117 116 114 116 117 119 120 123 127 130 133 136 138 137 135 137 139 142 144 150 155
17.5
150 143 140 137 135 133 131 130 124 119 115 112 108 105 102 100
98
96
98 100 102 105 108 112 115 119 124 130 131 133 135 137 140 143 150 156
20.0
150 142 139 135 133 130 126 121 113 105 101
97
93
89
86
83
80
77
80
83
86
89
93
97 101 105 113 121 126 130 133 135 139 142 150 157
22.5
165 156 146 136 130 124 117 111 101
91
86
81
76
71
70
68
67
66
67
68
70
71
76
81
86
91 101 111 117 124 130 136 146 156 165 175
25.0
181 169 153 136 127 118 109 100
88
76
70
65
59
53
53
54
54
54
54
54
53
53
59
65
70
76
88 100 109 118 127 136 153 169 181 193
27.5
184 171 154 136 123 109
99
88
76
64
58
53
47
42
44
46
48
50
48
46
44
42
47
53
58
64
76
88
99 109 123 136 154 171 184 196
30.0
186 173 155 136 118 100
88
76
64
51
46
41
35
30
34
38
42
46
42
38
34
30
35
41
46
51
64
76
88 100 118 136 155 173 186 199
32.5
185 171 149 128 110
91
79
67
55
42
39
36
33
31
34
38
42
46
42
38
34
31
33
36
39
42
55
67
79
91 110 128 149 171 185 199
35.0
184 168 144 120 101
82
70
58
46
33
33
32
32
31
35
39
42
46
42
39
35
31
32
32
33
33
46
58
70
82 101 120 144 168 184 199
37.5
186 170 143 116
96
76
63
50
42
34
34
34
34
35
37
40
42
45
42
40
37
35
34
34
34
34
42
50
63
76
96 116 143 170 186 202
40.0
188 172 142 111
90
69
55
41
38
34
35
36
37
38
39
41
42
43
42
41
39
38
37
36
35
34
38
41
55
69
90 111 142 172 188 204
42.5
177 155 128 101
82
63
51
39
37
36
37
38
40
41
42
42
43
44
43
42
42
41
40
38
37
36
37
39
51
63
82 101 128 155 177 199
45.0
166 138 115
91
74
57
47
37
37
37
39
41
42
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
41
39
37
37
37
47
57
74
91 115 138 166 194
47.5
177 150 118
87
71
55
48
41
41
42
43
44
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
43
42
41
41
48
55
71
87 118 150 177 203
50.0
187 162 122
82
68
53
49
44
46
47
47
47
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
46
44
49
53
68
82 122 162 187 212
52.5
207 182 131
81
69
57
57
57
57
58
55
52
49
47
47
47
47
47
47
47
47
47
49
52
55
58
57
57
57
57
69
81 131 182 207 233
55.0
228 202 141
79
70
61
65
69
69
69
64
58
53
47
47
48
48
48
48
48
47
47
53
58
64
69
69
69
65
61
70
79 141 202 228 253
57.5
228 197 143
90
79
69
77
85
84
83
74
66
57
48
48
49
49
50
49
49
48
48
57
66
74
83
84
85
77
69
79
90 143 197 228 260
60.0
229 191 146 100
88
76
89 101
99
97
85
73
61
49
50
50
51
51
51
50
50
49
61
73
85
97
99 101
89
76
88 100 146 191 229 267
62.5
227 184 141
98
86 100
99
98
85
73
60
48
48
48
48
49
48
48
48
48
60
73
85
98
99 100
86
71
85
98 141 184 227 271
65.0
226 177 137
96
81
66
83
99
99
98
85
72
59
46
46
46
46
46
46
46
46
46
59
72
85
98
99
99
83
66
81
96 137 177 226 274
67.5
269 201 153 104
85
66
75
84
84
83
73
63
53
43
43
43
44
44
44
43
43
43
53
63
73
83
84
84
75
66
85 104 153 201 269 337
70.0
313 225 169 112
89
66
68
69
69
68
61
54
46
39
40
41
41
42
41
41
40
39
46
54
61
68
69
69
68
66
89 112 169 225 313 400
72.5
284 195 149 103
76
50
51
53
52
52
47
43
39
35
35
36
36
37
36
36
35
35
39
43
47
52
52
53
51
50
76 103 149 195 284 372
75.0
255 165 130
94
64
33
35
37
36
35
34
33
31
30
30
31
31
31
31
31
30
30
31
33
34
35
36
37
35
33
64
94 130 165 255 344
77.5
192 117
97
77
52
27
27
28
28
28
27
26
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
28
28
28
27
27
52
77
97 117 192 268
80.0
130
69
65
60
40
20
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
40
60
65
69 130 191
82.5
95
50
46
42
29
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
29
42
46
50
95 140
85.0
60
30
27
24
19
13
14
15
15
14
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
14
15
15
14
13
19
24
27
30
60
89
87.5
44
23
20
18
15
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12
12
12
15
18
20
23
44
65
90.0
28
15
13
11
11
11
10
9
10
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
10
10
9
10
11
11
11
13
15
28
41
85
71
5
Armatür Teknik Şartnamesi
Yeni Armatür Teknik Şartnamesi:
TEDAŞ-MYD/95-009.A “Yol aydınlatma armatürleri teknik şartnamesi”
• C0-180° , C90-270° ve maksimum ışık şiddetinin bulunduğu en az üç düzlemdeki
ışık dağılım eğrileri de istenmektedir.
• Işık kirliliğini azaltmak, kamaşmayı sınırlandırmak, armatür verimini artırarak
ekonomik tesisatlar gerçekleştirmek isteği ile optimum çözümün bulunabilmesi
amacıyla yarı ekranlı armatürlerin kullanılması kararlaştırılmıştır.
• Kamaşma kontrolu açısından; I80, I90 ışık şiddeti değerleri ve maksimum ışık
şiddetinin (Imaks) oluştuğu γmaks. açısının değeri de verilecektir.
• Armatürlerin, optik bölümünün en az IP 65, teçhizat bölümünün ise en az IP 43
koruma sınıflı olması koşulu getirilmiştir.
Kamaş
Kamaşma derecesine gö
göre armatü
armatürlerin sı
sınıflandı
flandırılması
lması
Armatürün ışık dağılım eğrisinin yaygın ve yoğun şiddetli olması yol parıltısını
artırırken, kamaşma tehlikesine neden olmaktadır. Kamaşmanın kontrol altına
alınması ve aynı zamanda etkin bir aydınlatma yaratılabilmesi armatürlerin ışık
dağılım eğrilerine kumanda edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Armatürler CIE’
(Uluslar arası Aydınlatma Komisyonu) e göre kamaşma derecesi bakımından,
armatürden geçen ve yol eksenine paralel olan düşey düzlemdeki (C=0°) ışık
dağılım eğrilerinin şekline göre Tablodaki gibi ekranlı, yarı ekranlı ve ekransız
olmak üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. Tablodaki ışık şiddeti değerleri 1000 lm’ e
göre verilmektedir.
Tablo CIE’ e göre armatürlerin sınıflandırılması
Armatür Tipi
Imax’ın doğrultusu
(γ açısı)
I80°
I90°
Ekranlı
30 cd
10 cd
0-65°
Yarı Ekranlı
100 cd
50 cd
0-75°
Ekransız
*1000cd
* Işık şiddeti en fazla 1000cd olabilir.
6
Armatür Teknik Şartnamesi
TEDAŞ-MYD/95-009.A nolu “Yol aydınlatma armatürleri teknik şartnamesi” de 5
Mayıs 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1 Eylül 2006 tarihinden itibaren de
kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.
http://www.tedas.gov.tr
Yol Aydınlatması Tesisatlarının Tasarımı
Türkiye’deki şehir içi yol aydınlatmaları şu
ana kadar 1989 yılında hazırlanan
“Türkiye Yolları Aydınlatması İçin Tip
Projeler” adlı yayına göre yapılmaktadır.
Bu yayında parıltı yöntemi kullanılıp,
Uluslararası
Aydınlatma
Komisyonu
(CIE)’ nun 1977 tarihli 12-2 nolu “Trafik
Yollarının Aydınlatılması için Öneriler”
adlı yayını esas alınmaktadır.
7
Yol Aydınlatması Tesisatlarının Tasarımı
Parametreler:
• Yol tipi (5)
• Şerit sayısı
• Yol genişliği
• Yol Düzeneği
• Armatür tipi (3)
Tip A
378 kombinasyon hesaplanmış
Tip B1
Tip B2
Yol Aydınlatması Tesisatlarının Tasarımı
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu yol aydınlatmalarını CIE 115-1995 nolu
yayınında trafik kontrolu, yolun karmaşıklığı ve kullanıcı tiplerine göre
sınıflandırmaktadır.
CR 13201-1 nolu Avrupa Birliği standardında ise bu sınıflandırmalar yoldan
geçen araç sayısı, kavşak, yonca gibi yol ayrım sıklıkları, suç oranları, park
etmiş araçlar gibi parametreler dikkate alınarak daha detaylı bir şekilde
yapılmıştır.
TEDAŞ ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında her iki uluslararası yayın da
dikkatle incelenmiş, geniş bir coğrafyaya sahip ülkemizdeki erişilebilir veriler de
dikkate alınarak yol tanımları ve bunlara karşı düşen aydınlatma sınıfları
belirlenmiştir.
8
Türkiye şehir içi yol ve aydınlatma sınıfları
Yol tanımı
Ayd. sınıfı
Şehir bağlantı ve çevre yolları (tek veya iki yönlü, kavşaklar ve bağlantı noktaları ile şehir
geçişleri dahil)
- Hız ≥ 90 km/h ;
- Hız < 90 km/h ;
M1
M2
Şehiriçi ana güzergahlar (bulvarlar ve caddeler ; ring yolları ; dağıtıcı yollar)
- 50 km/h ≤ Hız < 90 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ;
- 50 km/h ≤ Hız < 90 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok;
- Hız < 50 km/h;
M1
M2
M3
Şehiriçi yollar (yerleşim alanlarına giriş çıkışın yapıldığı ana yollar ve bağlantı yolları)
- Hız ≥ 50 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ;
- Hız ≥ 50 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ;
- Hız < 50 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı var ;
- Hız < 50 km/h ; 3 km’ den kısa aralıklarla kavşak, yonca ayrımı yok ;
M3
M4
M4
M5
Yerleşim (ikametgah) bölgelerindeki yollar
- 30≤ Hız < 50 km/h ; suç oranı yüksek;
- 30≤ Hız < 50 km/h ; suç oranı normal;
- Hız < 30 km/h ; suç oranı yüksek;
- Hız < 30 km/h; suç oranı normal;
M4
M5
M5
M6
Aydınlatma kriterleri
Her aydınlatma sınıfının sağlaması gereken aydınlatma kriterleri
Aydınlatma sınıfı
Lort
(cd/m2)
Uo
Ul
TI (%)
SR
M1
≥2.0
≥0.4
≥0.7
≤10
≥0.5
M2
≥1.5
≥0.4
≥0.7
≤10
≥0.5
M3
≥1.0
≥0.4
≥0.5
≤10
≥0.5
M4
≥0.75
≥0.4
≥0.5
≤15
≥0.5
M5
≥0.50
≥0.35
≥0.4
≤15
≥0.5
M6
≥0.30
≥0.35
≥0.4
≤15
-
9
Bilgisayar programı
+
+
EN 13201
10

Benzer belgeler

Endüstriyel Aydınlatma

Endüstriyel Aydınlatma Aydınlatmada kullanılan armatürlerin ışık dağılım özellikleri önemlidir. Atölyelerin özelliğine göre yapılacak aydınlatma direkt, yarı direkt, eşit dağılımlı, yarı endirekt ve endirekt olabilir. İş...

Detaylı