Sanayi Bölgeleri Durum Raporu

Transkript

Sanayi Bölgeleri Durum Raporu
Trakya Kalkınma Ajansı
www.trakyaka.org.tr
Sanayi Bölgeleri
Durum Raporu
2012
Kırklareli İlinde bulunan
Sanayi Bölgeleri
Mevcut durum raporu
Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli YDO, Şenay ÇEKİÇ
18.05.2012
1
I.
Kırklareli ilinde bulunan sanayi bölgeleri
1. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Şehir merkezine 14 Km.
uzaklıktaki Kızılcıkdere Köyü Düzyol Mevkiinde kurulmuştur.
Bugün itibariyle OSB’de, 93 sanayi parseli mevcut olup,
yüzölçümleri toplamı 2.477.311-m2’dir.
Mevcut sanayi parsellerinden 677.549-m2 yüzölçümlü alanın
(46 parsel) müteşebbislere tahsis işlemleri tamamlanmıştır.
Tahsis edilen sanayi parsellerinden 243.496-m2 yüzölçümlü
alanda üretim faaliyeti (12 parsel), 113.530-m2 alanda
makine montaj faaliyeti (7 parsel), 53.722-m2 yüzölçümlü
alanda inşaat faaliyeti (4 parsel) ve 266.801-m2 yüzölçümlü
alanda da (23 parsel) katılımcıların proje faaliyetleri devam
etmektedir.
MEVKİİ
ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIĞI
ALANI
SANAYİ PARSELİ ALANI
TOPRAK SINIFI
ARAZİNİN EĞİMİ
KADASTRO DURUMU
MÜLKİYET DURUMU
TABİİ AFET DUYARLILIĞI
ENERJİ TEMİNİ
SU MEVCUDİYETİ
DOĞALGAZ DURUMU
LİMANLARA UZAKLIKLARI
Kızılcıkdere Köyü Düzyol Mevkii
14 km.
I.Etap 93 Ha.4836 m2, II. Etap 273 Ha.6617 m2
I.Etap 51 Hektar, II. Etap 208 Hektar
IV Sınıf
% 2,5
Kadastro Paftası Mevcut
Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği
IV. Derece Deprem Kuşağında
Kırklareli Trafo Merkezinden 2x477 MCM (Kurulu
Güç: 26 MVA, Enerji Müsaadesi 58 MVA
Kırklareli Barajından temin edilmektedir.
Maksimum debi 150lt/sn.
Bulgaristan – Türkiye Doğalgaz boru hattının OSB
doğalgaz boru hattına 9 km. mesafede olup
Enerji
Piyasaı
Düzenleme
Kurulunun
01.11.2005/19670 sayılı yazısı ile bu hatta
bağlantı izni alınmıştır. OSB İç Şebeke Projesi
20.7. 2005 tarihinde onaylanmıştır.
Karayolu üzerinden;
BULGARİSTAN - Burgas Limanına uzaklığı: 132
km.,
İğneada Limanına uzaklığı: 86 km.,
Tekirdağ Limanına uzaklığı: 130 km.,
2
Trakya Kalkınma Ajansı
Kırklareli İlinde bir Organize Sanayi Bölgesi, iki adet Islah Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve 7
Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır. İl’de Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Teknoparklar, Nitelikli Sanayi bölgeleri mevcut değildir.
ÖNEMLİ YERLEŞİM ALANLARINA UZAKLIĞI
Kıyıköy Limanına uzaklığı: 85 km.
Karayolu
üzerinden;
İstanbul’a
uzaklığı
(Otobandan) 215 Km.
BULGARİSTAN-Sofya’ya uzaklığı 360 Km.,
Dereköy Sınır Kapısı’na uzaklığı 85 Km.
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İnşaatı finansmanı Katılımcı Firmalar tarafından
sağlanmaktadır. 30.05.2011 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Gereği ''Bu yüzden; Arsa Tahsis ve Satış
bedeli 5 TL/m2 (Beş Türk Lirası/Metrekare) ve Altyapı Katılım Payı bedeli olarak 45 TL/m2 (Kırkbeş
Türk Lirası/Metrekare) olmak üzere toplam 50 TL/m2 (Elli Türk Lirası/metrekare) katılım payı tahsil
edilmektedir.''
2. Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi
Lüleburgaz Yeni Küçük Sanayi Sitesinin 1978 yılında yer seçimi, yer alımı ve proje hazırlama safhası ile
hayata geçirilmesine adım atılmıştır. Bu süreç içerisinde 1982 yılında inşaat çalışmalarına başlanmış,
1987 yılında da Müteahhit firmanın geçici kabulü yapılmıştır.
Sanayi sitesi, Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından kar amacı gütmeden yap-işlet –
devret modeli ile işletilmektedir.
Bugün, sanayi sitesi 180.000 m2 üzerine kurulmuş, 85.000 m2 inşaat alanına sahip olmuş ve kooperatif
sayısı 390 üyeyi bulmuştur. Küçük sanayi sitesi 475 işyeri ile yaklaşık % 100 doluluk oranında
çalışmaktadır.
Yeni Küçük Sanayi Sitesinin önemli avantajlarından biri ise orta ölçekli sanayi ve ticaret alanın
yakınında kurulmuş olması ve büyümeye yönelmiş olan işletmelerin bu arazilerden yararlanıp, yakın
bir parsele taşınma imkânı sunmasıdır. Lüleburgaz Küçük sanayi Sitesi yaklaşık 1150 kişiye istihdam
sağlamaktadır. Dükkânların büyüklüğü zemin kat + askı tavanı ile toplam 262 m2, yapı kullanımları
dâhilindedir ve fiyatları 90.000 TL civarındadır.
3
S.S. Köprübaşı Oto-İş Organize Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 1163 sayılı kanun hükümlerine göre
günün ihtiyaçlarına uygun modern ve teknik şartlara haiz üye küçük sanayicilere birer iş yeri
sağlamak amacı ile 29.11.1978 tarihinde kurulmuştur.
25.12.1999 yılına gelindiğinde Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Taşköprü Mevkiinde bulunan
Sanayi sitesi; 120 000 m2 alan üzerinde, 18 bloktan oluşan, 1 adet Mesleki Eğitim merkezi, 360 iş
yeri, 240 üyesi, 1500 çalışanı ile hizmet verir hale gelmiştir.
Dükkânlar 3 tip işyeri olarak inşa edilmiştir: 84 m2, 75 m2 ve 72 m2. Doluluk oranı % 100’dir.
1999 yılında Genel Kurul toplantı sonrası, Kooperatif fes edilmiş, Köprübaşı Sanayi Çarşısı Site
Yönetimine geçilmiştir.
4. Kırklar Küçük Sanayi Sitesi
Kırklareli merkezi, Kofçaz yolu üzeri kurulmuş olan Kırklar Küçük Sanayi Sitesi S.S. Kırklar küçük
sanayi sitesi yapı kooperatifi tarafından yönetilmektedir.
Kırklar Küçük Sanayi sitesi toplam 26.600 m2 üzerine kurulmuş ve 2000 yılında faaliyete geçmiştir.
Küçük Sanayi sitesinde toplam işyeri sayısı 179 adet olmak üzere, sitede 132 işletme faaliyet
durumundadır. Sanayi sitesinin doluluk oranı %70 olmak üzere, günümüzde 528 kişiye istihdam
sağlamaktadır.
4
Trakya Kalkınma Ajansı
3. Lüleburgaz Köprübaşı Sanayi Sitesi
5. Kırklareli Küçük Sanayi Sitesi
Kırklareli Küçük Sanayi Sitesi Kırklareli merkezinde kurulup 1978 yılından itibaren faaliyettedir.
Sitenin toplam alanı 60.500 m2 olup, 300 adet iş yeri içermektedir. Günümüzde küçük sanayi
sitenin doluluk oranı yaklaşık %98’dir.
6. Evrensekiz Islah Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları
12 Nisan 2011 tarihinde yayınlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu kanuna
dayanılarak 04.08.2011 tarihinde çıkarılan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Geçici
5. maddesi ile dağınık sanayi alanları için Islah Organize Bölgeler kurulmasına imkân sağlanmıştır.
Lüleburgaz İlçesine bağlı olan Evrensekiz beldesinde Islah OSB çalışmaları bu amaçla kurulmuş
olan Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yürütülmektedir.
Islah OSB çalışmaları sürecinde Kırklareli Valiliği önceliğinde Islah Komisyonu oluşturulmuş,
bölgede bulunan işletmelerin bir kısmından organize sanayi bölgesine dahil olma talepleri alınmış
ve değerlendirilmiş, sınır tespiti ve gerekli incelemeler yapılmış, bunların sonucunda da gerekçe
raporu hazırlanmıştır.
Evrensekiz Islah OSB çalışmalar sırasında iki alternatif öne çıkmıştır. Birinci alternatif ıslah OSB’nin
alanı yaklaşık 600.000 m2 olması, ikinci alternatif ise yönetmenliğin doğrultusunda 1/3 mevcut
sanayi’yi kapsayarak yaklaşık 350.000 m2 olarak planlanmıştır.
Evrensekiz Islah OSB çalışmaları devam etmektedir.
7. Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları
5
Büyükkarıştıran beldesinin coğrafi yapısı genelde
düzlüktür. Ergene Havzasında Büyükkarıştıran
deresinin kuzeybatısında konut yerleşim alanları,
güneydoğusunda sanayi alanları yer almaktadır.
Büyükkarıştıran
kasabasında
büyük
kuruluşlarının
kurulması
hızlı
bir
göstermiştir.
sanayi
gelişme
Ülke ekonomisinin kalkınmasında önemli yeri olan birçok fabrika kasaba sınırları içerisinde faaliyet
göstermektedir. Bunların başta olanları şöyledir;
Trakya Cam Sanayi, Kırklareli Paşabahçe Cam Sanayi, Oto Cam Sanayi, Doysan Yağ Sanayi, Zorlu Brode
Sanayi, Zorlu Linen Sanayi, Eczacıbaşı-Zentiva İlaç San.A.Ş.,Tüp Merserize A.Ş.,Trakya Döküm Sanayi,
Auer İmalat Sanayi, Agro - San Kimya Sanayi, Cihangir Tekstil Sanayi, Edip İplik Sanayi, Afşin Tekstil
Sanayi, Genç - Renk Tekstil Sanayi, Denim Kumaşçılık Sanayi, Gen - Mak Tekstil Sanayi, Uzelli Kaset
Sanayi, Tetsan Trakya Elektrik Aletleri Sanayi, Ölçüsan ölçü Aletleri Sanayi, Kale Nobel Ambalaj Sanayi,
vs.
Büyükkarıştıran Islah Organize Sanayi çalışmaları kapsamında Kırklareli Valiliği önceliğinde Islah
Komisyonu oluşturulmuş, sınır tespiti ve gerekli incelemeler yapılmış, talepler değerlendirilmiştir.
Valilik, Islah Komisyonu tarafından düzenlenmiş olan gerekçe raporu, inceleme raporu ve ıslah
komisyonu kararından oluşan başvuru dosyası Bakanlığa gönderilmiştir.
Islah OSB alanı yaklaşık 1.115.500 m2 olarak planlanmıştır. Belirlenen Islah OSB sınırları içerisinde
sanayi işletmelerin %40 oranında doluluk oluşturmaktadır. Büyükkarıştıran Islah OSB’nin içerisinde 40
dönüm küçük sanayi sitesinin yer alması da planlanmıştır.
II.
Kırklareli ilinde öne çıkan ve gelişme potansiyeli olan sektörler
Kırklareli ilinde öne çıkan sektörler “gıda ürünleri ve içecek imalatı”, “tekstil ürünleri imalatı”,
“kimyasal madde ve ürünlerin imalatı” ile “metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı” olarak
belirlenebilir.
6
Trakya Kalkınma Ajansı
Büyükkarıştıran D-100 karayolunun üzerinde
bulunan ve Lüleburgaz'a 20km, Kırklareli' ne 80 km,
Çorlu' ya 25 km. Muratlı' ya 18 km, Tekirdağ'a 45 km,
İstanbul' a 120 km. mesafede olan bir belde.
“Gıda ürünleri ve içecek imalatı” sektörü: TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyeri Sayımı verilerine göre
sektörün İl içindeki payı, Ülke içindeki payından büyük olup, sektör İl ihracatında büyük yer
almaktadır. 2011 yılı için il ihracat verilerine baktığımızda genel toplam 78.601.858 TL ihracattan
30.818.500 TL tutarında gıda maddeleri ihracatı yapılmıştır. Unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl
ürünlerini içeren imalatlar dışında “süthane işletmeciliği ve peynir imalatı”, “çiftlik hayvanları için
hazır yem imalatı”, “rafine sıvı ve katı yağların imalatı” ile “kakao, çikolata ve şekerleme imalatı” öne
çıkan alt sektörlerdir.
“Tekstil ürünleri imalatı” sektöründe ihracat il içi yüzde göstergelerine göre oldukça iyi durumda
olmasına rağmen verimliliği Ülke ortalamasının çok altındadır. Sektörde “giyim eşyası dışında hazır
tekstil ürünleri imalatı” ile “dokumanın aprelenmesi” alt sektörleri öne çıkmaktadır.
“Kimyasal madde ve ürünleri imalat” sektörü il’de verimliliği en yüksek olan sektörlerin arasındadır.
İl’de “farmasötik preparat imalatı”, “boya, vernik benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve
macun imalatı” kimya sektörün en önemli alt sektörleridir.
“Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı” İl’de öne çıkan diğer bir alt sektördür. Bu sektör
çerçevesinde cam imalatı önemli bir yer tutmaktadır.
III. Kırklareli ilinde öne çıkan ve gelişme potansiyeli olan firmalar
Kırklareli ilinde öne çıkan sektörler içerisinde İl’de Türkiye çapında önemli paya sahip olan büyük ve
büyüme potansiyeline sahip olan birçok firma yer almaktadır.
Kırklareli İlinde sanayi son yıllarda büyük hızla gelişmektedir. Bu gelişim daha fazla Lüleburgaz ilçesi,
E-5 karayolu etrafında yoğunlaşmaktadır. Bu gelişimin temel nedenlerden biri İstanbul sermayesinin
çevreye yayılma çalışmalarıdır.
İl’de büyük ve büyümeye potansiyele sahip olan firmalar arasında; Türkiye'nin ilk şeker Fabrikası
Alpullu Şeker Fabrikası, Saray Bisküvi ve Gıda, Danone Tikveşli Gıda, Zorlu Linen, Eczacıbaşı - Zentiva
İlaç, Kırklareli Cam, Trakya Cam, Trakya Otocam, Trakya Çimento, Trakya Döküm ve NNT
Nanoteknoloji ilk akla gelenlerdir.
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
1978 yılında Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından kurulan ve Şişecam Topluluğu içinde,
düzcam alanındaki faaliyetleri yürüten Trakya Cam Sanayii A.Ş., Türkiye düzcam pazarının lider ve
bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşudur.
Trakya Cam, en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte olup, temel camlar (düzcam, buzlu cam,
ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), otomotiv camları ve diğer ulaşım
araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları alanlarında faaliyet göstererek inşaat, otomotiv,
enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım sektörlerine girdi sağlamaktadır.
7
Trakya Kalkınma Ajansı
Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketin Kırklareli, Lüleburgaz ilçesinde Trakya Cam Sanayii A.Ş. Otocam
Fabrikası ve düzcam, kaplamalı cam, lamine cam, ayna, boyalı cam üreten Trakya Fabrikası
bulunmaktadır.
Zentiva
Sanofi Grubu’nun Avrupa eşdeğer ilaç kuruluşu olan Zentiva, Avrupa’daki üçüncü büyük ve en hızlı
büyüyen eşdeğer ilaç şirketidir. Zentiva, 15. Yüzyıla dayanan kökleriyle bugün, modern, yüksek kaliteli
ve satın alınabilir ilaç geliştirmede en ön safta yer almaktadır.
2007 yılında Zentiva, Türkiye’de önde gelen bir ilaç şirketi olan Eczacıbaşı eşdeğer ilaç’ı bünyesine
kattı. Zentiva, bunun sonucunda, Orta ve Doğu Avrupa’da önde gelen bir eşdeğer ilaç şirketi
durumuna geldi.
Zorlu Grubu
2000’li yıllarda, Türkiye’nin en büyük kuruluşları arasına adını yazdırmayı başaran Zorlu Holding’in
faaliyetleri tekstilden gayrimenkule, elektronikten enerjiye kadar geniş bir alana yayılmaktadır. 2006
yılı itibariyle Zorlu Holding, şu dört ana alanda faaliyet göstermektedir:
8




Ev tekstili, polyester iplik
Elektronik ürünler, bilgi teknolojileri ve dayanıklı tüketim malları
Gayrimenkul
Enerji üretimi
1980li yıllara kadar ev tekstili alanındaki çalışmalarıyla büyümesini sürdüren ve Zorlu Holding Tekstil
Grubu adı altında Türkiye’ nin ev tekstilinde lider markası olarak kabul edilen TAÇ’ ı yaratan Zorlu
Holding, 1994 yılında Vestel Elektronik’i bünyesine katmıştır. Holding, 1996 yılında Zorlu Enerji ile
enerji sektörüne adım atarak şirketlerinin sayısını artırmıştır. 2006 yılında da Gayrimenkul sektörüne
giriş yapmıştır. Şirketin Kırklareli fabrikası Büyükkarıştıran beldesinde kurulmuştur.
Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.
Türkiye’de sektöründeki önde gelen kuruluşlardan biri olan SARAY BİSKÜVİ, tesislerinin büyüklüğü ve
teknolojisi ile dünya bisküvi ve çikolata üreticileri arasında yer almaktadır.
1981 yılında şekerleme üretimiyle endüstriyle hayata adım atan Saray Bisküvi ve Gıda Sanayi A.Ş.
bugün Karaman ve Kırklareli üretim tesislerinde yaklaşık 75.000 m2 kapalı alanda ve alanında uzman,
yaklaşık 2 bin kişilik bir ekiple günlük 400 ton kurulu kapasiteye ulaşan tesislerinde üretim
yapmaktadır. Şirketin Kırklareli fabrikası Kırklareli Organize Sanayi bölgesinde bulunmaktadır.
9
Trakya Kalkınma Ajansı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.
1969 yılında Türkiye'de iki bira fabrikasında toplam 0,3 mhl üretim kapasitesiyle "Efes" markasını
pazara sunarak faaliyetlerine başlayan Anadolu Efes, şu an itibariyle dünyanın 70'den fazla ülkesinde
tüketilmektedir. Anadolu Efes, bugün bira operasyonlarını beş ülkeye yayılan toplam 14 bira fabrikası,
7 malt üretim tesisi ve 1 şerbetçiotu üretim tesisiyle sürdürmektedir. Kırklareli Efes Pilsen Fabrikası
Evrensekiz beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Danone, dünyanın en başarılı sağlıklı gıda şirketlerinden biridir ve Fortune 500 listesinde yer
almaktadır. Lezzetli, sağlıklı ve herkesin erişebileceği gıda ve içecek ürünleriyle mümkün olan en fazla
sayıda insanın sağlığına doğumdan itibaren hayatlarının her evresinde katkıda bulunma misyonu ile
faaliyet göstermektedir.
5 kıta ve 120'yi aşkın ülkede, 160 fabrikası ve 80,000 civarı çalışanı bulunan Danone'nin uluslararası
cirosu 2009 yılında 15 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.
Dadone, Lüleburgaz fabrikasında, taze sütlü ürünlere odaklı olarak üretim yapmaktadır. Ürün
gamında taze sütlü tatlı, taze peynir, probiyotik yoğurt, kaymaklı yoğurt, homojenize yoğurt, ayran,
meyveli fermente içecekler ve meyveli yoğurt bulunmaktadır. Bu ürün gamları altında ise Danone,
10
Danino, Danette, Activia, Danone Doğal, Tikveşli ve Birtat markalı ürünleri, Lüleburgaz fabrikasında
üretilmektedir.
Trakya Döküm
Soyak Holding'in 10 şirketinden biri olarak 1980 yılında kurulan Trakya Döküm, dünya
standartlarında, ISO/TS 16949 belgeli otomotiv, beyaz eşya, hidrolik, demiryolu, inşaat ve diğer
sektörlere sfero, gri ve temper dökme demirden mamul ham ve işlenmiş parça üretimi yapan bir
Disamatik dökümhanesidir.
Kırklareli İl sınırlarında, İstanbul'un 140 km batısında bulunan fabrika 220 bin metrekarelik bir alanda
kurulu olup, bunun 50.000 metrekaresi kapalı alandır. 50'si mühendis olmak üzere toplam çalışan
sayısı 650 kişidir.
11
Trakya Kalkınma Ajansı
Trakya Çimento Fabrikası
Trakya Çimento Fabrikası’nın inşaatına 14.08.1955 tarihinde Kırklareli’nde başlanmış olup, fabrika
27.11.1958 tarihinde hizmete açılmıştır. 1967 yılından itibaren de Türkiye'de ilk kez beyaz çimento
üretimine başlamıştır. 1997-1998-1999 yıllarındaki yoğun yatırım programları ile 2. hat
prekalsinasyon ve modernizasyonu tamamlanmış, bilgisayar destekli proses otomasyonu ve kalite
kontrol otomasyonu kurulmuştur.
29.488 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 313.861 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur.
2011 yılında Limak Çimento Grubuna geçen Trakya fabrikasında 2011 yılı belirgin bir değişim yılı
olmuştur. Eski teknoloji ve yüksek maliyetli yaş sistem üretim hattı 2011 yılında demonte edilmiştir.
NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri A.Ş
NNT Nanoteknoloji A.Ş., teknoloji alanında Cumhuriyet tarihinde ilk'leri gerçekleştirmiş, yabancı
ortağı olmayan, nanoteknoloji ve bor madeni üzerine üretim yapan önemli bir teknoloji şirketidir.
12
NNT Nanoteknoloji A.Ş. tarafından, Kırklareli Sanayi Bölgesi'nde 30.000 metrekare alan üzerine
kurulmuş olan Entegre Nanoteknoloji Merkezi'nde, "yılda 25 milyon karat MCDP Nano Bor kristali
üretimi yapılarak", 19 yılda geliştirmiş olduğumuz, sıra dışı özelliklere sahip 23 farklı nanoteknolojik
projemizin ana hammaddesi üretilmektedir. Bu aşamadan sonra NNT Nanoteknoloji A.Ş., AR-GE'si
hazır yatırım projeleri olan savunma sanayi, havacılık, potansiyel tıp ilaçları, kapalı devre motorlarda
sınırsız yağlayıcılar, bilişim teknolojileri ve soğutma elemanları fabrikalarının temellerini atarak,
teknolojide dünya markası olmanın gururunu halkımızla paylaşmakta; tüm dünya insanının yaşamını
ve sağlığını iyileştirecek teknoloji yatırımlarına devam etmektedir.
13
Trakya Kalkınma Ajansı

Benzer belgeler