EU/EER-formulier - Belastingdienst

Transkript

EU/EER-formulier - Belastingdienst
Tax and Customs Administration
Gelir beyannamesi 2015
Nitelikli vergiye tabi yabancılar
EU/EER-formu
Neden bu form?
Bu formda Hollanda’da vergilendirilmeyen gelirleri doldurmanız
gerekmektedir. Nitelikli vergi mükellefi olan yabancı olarak bu gelir
beyanına ihtiyaç duyacaksınız. Nitelikli vergi mükellefi olan
yabancılara aşağıda yazılmış olan koşullar geçerlidir:
–Liechtenstein, Norveç, İzlanda, İşviçre, Bonaire, Sint Eustatius ya da
Saba gibi Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet ediyorsanız.
–Geliriniz Hollanda’da en az %90 olarak vergiye tabii ise.
–İkamet ettiğiniz ülkede vergi dairesine ait gelir vergisi beyanını
sunabiliyorsanız.
Açıklama bölümünde bahsedilmilş olan gelir vergisi beyanı ve nitelikli
yabancı vergi mükellefi sonuçları hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz.
1
Formu doldurup göndermek
Formu doldurunuz ve ikamet etmiş olduğunuz ülkenin
Vergi dairesi (Belastingdienst) tarafından imzalatınız.
İmzalattıktan sonra formu aşağıda bulunan adrese yollayınız:
Belastingdienst/Kantoor buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen- Hollanda
Dikkat!
Formda ikamet etmiş olduğunuz ülkenin Vergi dairesine ait ıslak
ıstampası/kaşesi bulunduğu taktirde talebiniz işleme alınacaktır.
Lütfen formun fotokopisini göndermeyiniz!
Beyanın geçerli olduğu vergi yılı
Bu beyan hangi vergi yılı için
geçerlidir?
2015
2Bilgileriniz
2a
İsmin baş harfi ve soyadı
Hollanda vatandaşlık no.Doğum
tarihi
–
–
İkamet edilen ülkenin kayıt no.’su
İkamet adresi (Sokak, kapı no)
Posta kodu ve ülkesi
İkamet ettiği ülke
- İkamet ettiği ülke -
3İmza
Yer
–
IB 059 - 1Z51FOL TUR
İmza
Kutucuk dışına taşırmayınız
*010595101*
0 1 0 5 9 5 1 0 1
–
01 059 51 01
Tarih
Lütfen buraya Hollanda vatandaşlık numaranızı doldurunuz
4
02 / 02
Hollanda’da vergiye tabi tutulmayan gelirler
€
4a
İşletme kârı
€
4b
Maaş ve hastalık ödenekleri
€
Bağışlar ve diğer gelirler
4c
€
4d
Yaşlılık aylığı, emeklilik ve diğer ödenekler
€
Hayat sigortası kefareti
4e
€
4f
Uluslararası işletmelerde çalışanın muaf olduğu gelirler
€
4g
Avrupa Birliği tarafından muaf edilen emeklilik
€
4h
Diğer işlerden elde edilen gelirler
€
4i
Varlıklardan sağlanan gelirler
€
Partner nafakası ve kefaret ödemeleri
4j
€
Bunların periyodik ödemeleri ve kefaretleri
4k
€
4l
Diğer gelirler
4m
Toplayınız: 4p’den 4l’ye kadar
+
€
€
4p
Toplu taşıma kesintisi
Çıkarınız: 4m - 4n. Toplam box 1.
4q
Hisse senetlerinden doğan avantaj
€
4r
Mülkiyet payınız eksi (-) borçlar x 0,04
Toplayınız:4p artı (+) 4q artı (+) 41. Hollanda’da vergiye tabii tutulmayan toplam gelirler
€
4s
5
–
€
+
€
Dış ülkenin Vergi dairesinin beyannamesi
Bu beyannameyi ikamet etmiş olduğunuz ülkenin Vergi dairesi tarafından imzalatınız
Yabancı ülkenin vergi dairesinin
adı ve adresi
İşbu form ile teyit edilmektedir ki:
1 Bahsi geçen vergi mükellefi olan şahıs 2015 yılı içerisinde eyaletimizde ikamet ettiği
2 Doldurulmuş olan bilgilerin, tarafımızda kayıtlı olan veriler ile örtüşmekte olduğu
Yer
–
–
TarihKaşe
İmza
Kutucuk dışına taşırmayınız.
*010595102*
0 1 0 5 9 5 1 0 2
01 059 51 02
4n

Benzer belgeler

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group

geçici vergi beyannamesi - Mars Entertainment Group KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah

Detaylı

Bülten 94

Bülten 94 Üretim Yapılan Ülke

Detaylı

3-fold-20.06 copy

3-fold-20.06 copy BÖLGELERE GÖRE FİYATLAR RATES ACCORDING TO REGIONS (Ds/Kg)

Detaylı