J`apprends le Turc 2

Transkript

J`apprends le Turc 2
J’apprends le Turc
2
Hakan YILMAZ
Dilmer Yayınları
SOMMAIRE
1- Révisions ____________________________________________________________
2- Le Futur _____________________________________________________________
3- “Kim, ne, hangi, ben, bence / bana göre, bu” _______________________________
4- “Herkes, hiç kimse, her” etc. ____________________________________________
5- “hem ______, hem _______ / ne _______, ne _______”____________________
6- “ _______ mi, _______ mi?” __________________________________________
7- Discours Direct ______________________________________________________
8- “ mi?” Suffixe interrogatif _____________________________________________
9- “Çünkü / Bunun için”__________________________________________________
10- “-DEn daha” ________________________________________________________
11- “kadar” ____________________________________________________________
12- “birini” etc. _________________________________________________________
13- “bence / bana göre” ___________________________________________________
14- “-lİ / -sİz” __________________________________________________________
15- Révisions ___________________________________________________________
16- 3ème Personnne Singulier et Pluriel de L’ Imperatif ________________________
17- 3ème Personne Imperatif _____________________________________________
18- “Eyİm / -Elİm” Optatif ________________________________________________
19- Révisions ___________________________________________________________
20- “yanında, sağında, karşısında” etc. _______________________________________
21- “hakkında” _________________________________________________________
22- “-LİK” _____________________________________________________________
23- “-yordu” Imparfait d’habitude __________________________________________
24- Groupe Nominal _____________________________________________________
25- Les Suffixes du possessif et le verbe être _________________________________
26- Postposition “gibi” comme adjectif ______________________________________
27- “-DEn beri” _________________________________________________________
28- “Yani” _____________________________________________________________
29- Présent d’habitude (-r / -Er / -İr) _________________________________________
30- “-Deki / ki” _________________________________________________________
31- “-DiktEn sonra” _____________________________________________________
32- “-mEdEn önce” ______________________________________________________
33- “değil mi?” _________________________________________________________
34- Pouvoir (-Ebil / EmE – EmEz) _________________________________________
35- “-mEk, -mEyİ, -mEyE, -mEktEn, -mEktE” ________________________________
36- “-mEk istemek / -mEyİ istemek” ________________________________________
37- Le Subjonctif ______________________________________________________
4
8
14
25
30
32
34
36
39
40
41
42
43
44
45
48
51
53
59
61
65
69
77
84
88
91
92
94
95
113
116
117
118
119
126
134
135
“-EcEK” / “-AcAK” LE FUTUR
HARMONIE VOCALIQUE
ver - ecek
a
gid - ecek
ı
ö
gör - ecek
o
koş - acak
ü
gül – ecek
u
otur - acak
e
i
► - ecek
al - acak
► - acak
bık - acak
EXPLICATION 1:
Pour les verbes dont le radical se termine par les voyelles (e,i,ö,ü) la terminaison du futur
est: “-ecek”
Pour les verbes dont le radical se termine par les voyelles (a,ı,o,u) la terminaison du futur
est: “-acak”
özle - y - eceğim
atla - y - acağım
üşü -y - eceğim
uyu - y –acağım
EXPLICATION 2 En Turc, deux voyelles ne peuvent pas se suivre à l’intérieur d’un mot. Si
Si le radical se termine par une voyelle il faut utiliser “la lettre d’interposition” “y” avant
d’ajouter le suffixe qui commence par une voyelle
FORME AFFIRMATIVE
FORME NEGATIVE
Ben
gel-eceğ-im
Ben
gel-me-y-eceğ-im
Sen
gel-ecek-sin
Sen
gel-me-y-ecek-sin
O
gel-ecek
O
gel-me-y-ecek
Biz
gel-eceğ-iz
Biz
gel-me-y-eceğ-iz
Siz
gel-ecek-siniz
Siz
gel-me-y-ecek-siniz
Onlar
gel-ecek-ler
Onlar
gel-me-y-ecek-ler
EXPLICATION 3: La lettre finale “k” du futur “- ecek”, change en “ğ” lorsque sont
ajoutés les suffixes de la 1ère personne du singulier ou du pluriel
“Ben gel - eceğ - im,
“Biz gel - eceğ - iz”
EXPLICATION 4: Le suffixe de la forme négative du futur est “-me/-ma”. Ce suffixe
se terminant par une voyelle la lettre d’interposition “-y-” doit toujours être utilisée pour
la forme négative du futur Exemple: “-me - y - ecek / -ma- y- acak”.
INTERROGATIF AFFIRMATIF
INTERROGATIF NÉGATIF
Ben
gel-ecek miyim?
Ben
gel-me-y-ecek miyim?
Sen
gel-ecek misin?
Sen
gel-me-y-ecek misin?
O
gel-ecek mi?
O
gel-me-y-ecek mi?
Biz
gel-ecek miyiz?
Biz
gel-me-y-ecek miyiz?
Siz
gel-ecek misiniz?
Siz
gel-me-y-ecek misiniz?
Onlar
gel-ecek-ler mi?
Onlar
gel-me-y-ecek-ler mi?
EXERCICE 4
COMPLÉTEZ avec le FUTUR
FORME AFFIRMATIVE ( -ecek, -acak )
1- Ben bugün film seyret___________________
2- Sen yarın uyu___________________
3- O koş________________
4- Biz Türkçe konuş_________________
5- Siz bekle_________________
6- Onlar futbol oyna__________________
FORME NEGATIVE ( -me-y-ecek, -ma-y-acak )
7- Ben bugün film seyret___________________
8- Sen yarın uyu___________________
9- O koş________________
10- Biz Türkçe konuş_________________
11- Siz bekle_________________
12- Onlar futbol oyna__________________
FORME INTERROGATIVE AFFIRMATIVE
13- Ben bugün film seyret___________________?
14- Sen yarın uyu___________________?
15- O koş________________?
16- Biz Türkçe konuş_________________?
17- Siz bekle_________________?
18- Onlar futbol oyna__________________?
FORME INTERROGATIVE NEGATIVE
19- Ben bugün film seyret___________________?
20- Sen yarın uyu___________________?
21- O koş________________?
22- Biz Türkçe konuş_________________?
23- Siz bekle_________________?
24- Onlar futbol oyna__________________?
EXERCICE 99 / RÉVISIONS
COMPLÉTEZ
1- Gelecek yıl üniversiteyi bitir_______________
2- Haftasonu ___________ ders çalışacağım, _________ temizlik yapacağım; iki gün de
sadece gezeceğim.
3- Ahmet, Ayşe’ye “Benimle evlenir misin?” __________ __________
4- Haberleri dinle _________ ___________ TV’yi açtım.
5- Mavi kazağı ________, kırmızı kazağı _________ çok beğendim; ___________ de
almak istiyorum.
pastalarının hepsi çok güzel.
6- Bu pastane___________
7- Kilo al_____________
için spor yapıyorum.
8- Kilo almak istemiyorum, ___________ __________ spor yapıyorum.
9- Tatilde Bodrum’a ________ gideceksiniz?
10- Köyde yaşamak, şehirde yaşamak____________ __________ kolay.
11- Yağmur__________ havalarda evde oturmayı çok seviyorum.
12- Merve’ye söyle, herkese güven_____________. Herkes iyi değil.
13- Dün gazetede migren _________________
bir yazı okudum.
14- Annem tansiyon hastası, bu yüzden yemekleri tuz________ yiyor.
15- Ben hayatımda senin
_______________ komik bir insan görmedim.
16- Bu akşam____________
partiye geliyor musun?
17- A) Sence ona ne söyle ______________?
B) Bence doğruyu söyle!
18- Okulumuz_______ yan_________ çok güzel bir kafe var.
19- Ben çocukken hiç süt iç___________, hala da iç____________.

Benzer belgeler