şehrin bittiği yerde / where the cıty ends

Transkript

şehrin bittiği yerde / where the cıty ends
2016 CASA DELL'ARTE KONUK SANATÇI PROGRAMI SERGİSİ
/ ART RESIDENCY EXHIBITION
ŞEHRİN BİTTİĞİ YERDE /
WHERE THE CITY ENDS
BERİL GÜR
ZEYNEP PAPUÇCU
CEREN SANER
ÖZGE YAĞCI
BEGÜM YAMANLAR
28.05 - 29.06
CASA DELL'ARTE GALERİ TORBA/BODRUM
ŞEHRİN BİTTİĞİ YERDE /
WHERE THE CITY ENDS
2
6
10
14
18
22
26
ÖNSÖZ / FOREWORD
BERİL GÜR
ZEYNEP PAPUÇCU
CEREN SANER
ÖZGE YAĞCI
BEGÜM YAMANLAR
BİYOGRAFİLER / BIOGRAPHIES
1
ÖNSÖZ
BARBARA POLLA, Sanatçı Programı Danışmanı
DÜNYANIN BAŞLADIĞI YER: İnsanlar yarattıkça dünyalar başlar. Yaratıcı insanlara
destek sağlandıkça dünyalar başlar. Her yıl burada, Torba’da, Casa dell’Arte’de yeni bir
dünya başlıyor.
Dört yıldır, The Art Department tarafından Türkiye’nin güneyinde bulunan bu güzel,
huzurlu ve sakin sanat oteli Casa dell’Arte’ye, otel mevsimi henüz açılmamış, sahillerin
henüz boş olduğu zamanda, sanatçılarla tanışmak üzere davet ediliyorum.
DÜNYANIN BAŞLADIĞI YER: THE ART DEPARTMENT’IN
DÜZENLEDİĞİ KONUK SANATÇI PROGRAMI
Peki her şey nasıl başladı ? Her zaman olduğu gibi, bir aşk hikayesiyle… aslında iki aşk
hikayesi. İlki Yunus Büyükkuşoğlu’nun sanata olan aşkı; Henüz on beş yaşındayken
çalışmaya başlamış ve on altı yaşında ilk yağlıboya tablosunu satın alabilmek için
aylarca para biriktirmiş, zorlaştıkça tutkusu artmış. İkinci aşkı, Fatoş Büyükkuşoğlu,
eşi ve iki kızının annesi, onun da sanata olan tutkusu ve desteğiyle, hem koleksiyon hem
de aile işi büyümüş. Zaman ilerledikçe Yunus Büyükkuşoğu aile işini büyük kızı Ahu
Büyükkuşoğlu Serter’e bırakmış, sanat ve koleksiyon yönetimini de kendisi de sanatçı
olan, küçük kızı Gamze Büyükkuşoğlu’na devretmiş. Kendisi şimdi yaşadığı Bodrum’da
kültürel değerlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor, projeleri arasında bir müze bile
var. Yeni dünyalar ancak büyüyen kurumlar sanatı desteklediğinde ve yaratıcı insanlar
diğer yaratıcı insanlara destek verdiğinde doğabilir.
TORBA’DA BEŞ KADIN SANATÇI
Bu yıl programda, Gamze Büyükkuşoğlu ve Sena Arcak Bağcılar tarafından seçilen, her
biri kendi alanında ayrı ayrı yetenekli, başarılı ve kariyerine odaklanmış beş kadın sanatçı
ağırlanmakta. Konuları fotoğraftan videoya, heykelden mimariye, gelenekselden queer’e
uzanan, yaşları 25-33 arası değişen, her birinin sanatçı olarak hayatta ve dünyadaki
duruşları ve birer kadın olarak sanat dünyası ve ötesindeki pozisyonlarıyla ilgili ayrı ayrı
cesur ve nüanslı fikirleri olan beş kadın. Yeni dünyalar bu tip çeşitliliklerle başlar.
2
BAŞARI BİR RÜYADIR
Kişisel tatmin için sadece yaratıcılık değil bir çeşit başarı hissi de gerekir. Büyük sıklıkla
başarılı veya başarısız olduğumuza başkalarının karar vermesine izin veririz. Kendi
adıma konuşmak gerekirse, ne zaman üzerinde uğraştığım aktivite hayallerimi
kamçılarsa o zaman başarıdan bahsedebilirim. Yarın ne yapacağımın hayalini
kurabiliyorsam başarılıyımdır. Ve ne zaman yarın sahip olduğum ya da planladığım şey
bana onu iyileştirme, yaptığımı aktifçe hayal ederek büyütme imkanı vermiyorsa o
zaman başarısızlığın yükünü sırtımda hissederim. Belki her on senede bir hayattaki ana
uğraşımı değiştirmiş olmamın – tıptan araştırmaya, araştırmadan politikaya,
politikadan sanata doğru- değiştirmiş olmamın da sebebi budur. Sonsuza kadar sanat:
sanatın hayaller olmadan devam etme şansı yoktur. Yaratıcılık dünyanın başlangıcıdır ve
bu yüzden The Art Department’ın konuk sanatçı programlarına her sene katılmaya
hazırım. Şimdiden 2017’nin hayalini kuruyorum.
ŞEHRİN BİTTİĞİ YERDE
Yeni dünyalar herkesin birbirinin duruşuna saygı duyduğu bu tip değişim fırsatlarıyla
başlar. Her sene konuk sanatçı programlarıyla Casa dell’Arte’de yepyeni bir dünya
başlıyor. Program sonunda sanatçıların işlerinden ortaya çıkan kapanış sergisi
programın zirvesi. Sergiler hep böyledir. Bu seneki serginin ismi ‘Şehrin Bittiği Yerde’.
Şehrin bittiği yerde yeni bir dünya başlar, keşif, gurur ve yaratma özgürlüğüyle dolu bir
dünya; hepiniz için bir başarı dünyası, Begüm, Beril, Ceren, Özge, Zeynep. Aldığınız her
nefeste kendiniz olun ve devam etme cesaretiniz olsun! Hepimiz bundan sonrasını takip
etmeyi heyecanla bekliyoruz.
Barbara Polla yaşamını Cenevre ve Paris’te sürdüren bir galeri sahibi, bağımsız
küratör ve yazar. Bütün bu uğraşlarında kendisini özgürlüğün ifade edilmesine
adayan Polla, dünyanın birçok yerindeki galeri ve kurumlarda düzenlediği kişisel/grup
sergilerinde tanınmış sanatçıların yanı sıra genç yetenekleri de dahil etmektedir.
3
FOREWORD
BARBARA POLLA, Residency Advisor
WHERE THE WORLD BEGINS: Worlds begin when people create. Worlds begin when
people create support for creative people. Worlds “start up“. There is a world
beginning here, in Torba, at the Art Department of Casa dell’Arte, each year.
For the fourth time in the last four years, I have been invited by the Art Department of
Casa dell’Arte to meet with the artists in residency in this beautiful, peaceful, remote
place, south of Turkey, at a time of the year when the hotels along the seashore are
still empty.
WHERE A WORLD BEGINS : ARTISTS’ RESIDENCY AT THE
ART DEPARTMENT
How did this all begin? It began with a love story, as always… actually two love stories.
The first one was the deep-rooted love of Yunus Büyükkuşoğlu for art. The self-made
teenager started business at age fifteen, and collecting at age sixteen. His first
artworks he had to pay over months. The more difficult it was, the deeper the love.
The second love was for Fatoş, who became his wife and the mother of his two
daughters. And here also starts a very strong interest and support for women. Fatoş
Büyükkuşoğlu worked hard, the business flourished, the collection too. Time passed,
he transmitted the lead of the business to his first daughter, Ahu SerterBüyükkuşoğlu, and the lead of art to his second daughter, a genuine artist herself,
Gamze Büyükkuşoğlu. And is now busy with developing culture – and nothing less than
a museum – in Bodrum. When flourishing businesses support the arts and when
creative people support other creative people, new worlds may arise.
FIVE WOMEN ARTISTS IN TORBA
This year, the five artists selected by Gamze Büyükkuşoğlu and Sena Arcak Bağcılar
were all women, all Turkish, all talented, all involved in their work, career and success,
and at the same time, extremely diverse. From 25 to 33, from Istanbul or Izmir, from
photography to video art, from sculpture to architecture, from traditional to queer, and
all five with very strong views and opinions about their position as artist, their position
in life and in today’s world, and very varied and nuanced opinions about their positions
as women in the world of art and beyond.
4
SUCCESS IS A DREAM
Fulfillment requires not only creativity, but also some feeling of success. All too often,
we let others decide whether we are, or not, successful. For myself, I dare talk about
success whenever the activity I am conducting at a given point stimulates my dreams.
When I can dream about what I am going to do tomorrow. And whenever what I have or
plan to do tomorrow leaves me without the possibility to enhance it, to magnify
whatever I will be doing by active daydreaming, I feel the burden of failure. May be this
is why, every ten years or so, I have changed my main activity, from medicine to
research, from research to politics, from politics to art. Art forever: no chance that
art would go without dreams. Creativity: that is where the world begins – and this is
why I am ready to come back to the Art Department’s residencies every year. I am
already dreaming of 2017…
WHERE THE CITY ENDS
New worlds begin with these types of opportunities for exchange, in full respect of the
position of each of us. A whole new world begins each year during these residencies
at the Art Department of Casa dell’Arte. The exhibition that closes the residency,
presenting the works the residents realized during their residency, is the climax of
the residency. Exhibitions always are. This year, the exhibition is entitled “Where the
City ends”. Where the City ends, a new world begins, a world of discovery, of pride, of
freedom to create; a world of success for all of you, Begüm, Beril, Ceren, Özge,
Zeynep. Be yourself with every breath you take – and have the courage to move on! We
all are very much looking forward to follow up.
Barbara Polla lives and works in Geneva and Paris. She is a gallery owner, and
independent curator and a writer who in each of these activities commits herself to
the expressions of freedom. She curates solo/group shows (both in galleries and
institutions) involving both renowned artists and emerging talents.
5
BERİL GÜR
Beril Gür işlerinde zaman, mimari ve hafıza kavramlarına odaklanmaktadır. Sanatçı,
program süresince ürettiği ilk işinde Bodrum’da sık sık karşılaşılan yapılar olan
sarnıçları konu alıyor. Kentsel mekanlarda dikey mimarlığın estetize edilmesine karşılık,
kırsal bir alandaki dişil formlardan meydana gelen bu su toplama yapılarına odaklanan
sanatçı, çok sayıda sarnıç görüntüsünün yeni-kurgusal-hayali bir mekan oluşturmak
üzere bir araya getirilmesiyle üretilen bir triptik yarattı. Bir diğer işinde ise ismi
Bodrum’la özdeşleşmiş yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın (Halikarnas Balıkçısı), 1925’te
sürgün edildiği bu kentte bulunan halk kütüphanesindeki bir kitabının iki farklı
basımından yola çıkarak sürgün - yazma - okuma kavramları arasındaki karmaşık
ilişkiyi araştırıyor.
/
In her work, Beril Gür focuses on the concepts of time, architecture and memory. In
her first work that she produced during the residency program, the artist explores
cisterns, which are architectural structures that are often seen in Bodrum. While
urban spaces glorify and estheticize vertical architecture such as towers, these
water accumulation structures in a rural place are constructed in feminine forms.
Many images of cisterns are superimposed in order to create a triptych featuring
new-fictional-imaginary places. In another work that originates from a visit to the
public library, she photographically documents two editions of a book by Cevat Şakir
Kabaağaçlı, a writer whose name has become almost synonymous with Bodrum, the
town where he was exiled to in 1925, with the aim of exploring the complex
relationship between reading, writing and exile.
6
BERİL GÜR
SUYUN GELDİĞİ YER, RC Baskı
WHERE WATER COMES FROM, RC Print
50x75 cm, 2016
7
BERİL GÜR
SÜRGÜN VE OKUMA ÜZERİNE, Mat Fiber Baskı
ON EXILE AND READING, Matt Fiber Print
28x38 cm, 3+1 edisyon, 2016
8
9
ZEYNEP PAPUÇCU
Zeynep Papuçcu’nun video çalışmaları izleyiciye dünya ve insan arasındaki zamanla
biriken bu mucizevi hayatın, geçmişten getirdiğimiz deneyimlerini, şikayetlerini,
şüphelerini ve hayal edilenlerini düşündürüyor. Gün içerisinde çoğu zaman hayatımızda
görebileceğimiz malzemeleri kullanan sanatçı, sınır tanımayan doğal düzenin kurallarını
izleyiciye hatırlatmayı amaçlar. Kullandığı geri sarım tekniği ile performanslarını
geriden ileriye doğru çalışırken; yalan-doğru, savaş-barış, iyi-kötü gibi dünyadaki bütün
karşıtlıklarda olan olumsuzlukları yenmenin zorlu yollarını düşünmektedir.
Çalışmalarındaki siyah ve beyaz kullanımı, rüyalarımızdaki birçok rengi daha az
hatırlamamızdandır.
/
In Zeynep Papuçcu’s videos, the viewer can see the inherited experiences, doubts,
complaints and dreams of this miraculous life that is accumulated between the earth
and humans through time. By using quotidian objects that we are accustomed to
seeing in our daily lives the artist reminds us of the rules and regulations of a
boundless natural order. With the use of her "reverse" technique and by working out
her performances from back to front, Pabuçcu considers the difficulties of beating
the negative parts of binary statements such as "good/bad", "war/peace”, “lie/truth".
The use of black and white in her work is a reference to these binaries, and the fact
that people don't tend to remember the colors from their dreams.
10
ZEYNEP PAPUÇCU
DİYAR
REALM
Video 3’37”, 2016
11
ZEYNEP PAPUÇCU
SORGU SUAL
INQUIRIES AND QUERIES
Video 6’31”, 2016
12
13
CEREN SANER
Şehrin bittiği yerde iki sandalye yan yana, erkek tarafı bayraktar oğlanın öncülüğünde,
kız tarafına baskına gidiyor.
Ceren Saner işlerinde normalde sıradan veya bayağı olarak adlandırılabilecek konular
seçerek belgesel fotoğrafın sınırlarını araştırıyor. Saner’in Bodrum’daki işleri
sanatçının şans eseri kendini bir düğün evinde bulmasıyla başlıyor. “Düğün Evi: Baskın”
serisi, düğün günü öncesinde düğünü kutlamak adına yapılan yerel ritüellerden
başlayarak kız ve erkek tarafı arasında bir yolculuğa çıkıyor.
/
Two chairs side by side where the city ends, the groom’s side goes to crash the
bride’s house following the banner-boy.
Ceren Saner explores the boundaries of documentary photography with an interest in
capturing subject matter that would otherwise go unnoticed or considered banal. Her
work in Bodrum, “ Wedding House: the Bust ” series starts when Saner
serendipitously finds herself in a local wedding house. The series starts with the
celebratory rituals that take place before the wedding day and sets out on a journey
between the bride’s side and groom’s side.
14
CEREN SANER
İSİMSİZ, “DÜĞÜN EVİ: BASKIN” serisinden, Mat Fiber Baskı
UNTITLED, from “WEDDING HOUSE: THE BUST” series,
Matt Fiber Print
30x50 cm, 2016
15
CEREN SANER
İSİMSİZ, “DÜĞÜN EVİ: BASKIN” serisinden, Mat Fiber Baskı
UNTITLED, from “WEDDING HOUSE: THE BUST” series,
Matt Fiber Print
30x50 cm, 2016
16
17
ÖZGE YAĞCI
Özge Yağcı, doğa ve inşa edilmiş mekanlar arasındaki ilişkiyi sorguluyor. Yağcı’nın
işlerinde kendimizi güvende hissettiğimiz; ev ya da oda gibi içeriye ait mekanlar bütünü,
dışarıdan gelen ve içeriye etki eden tekinsiz bir yapının varlığı ile birlikte bir çeşit tehdit
altına girer. Bir süre sonra içerisi ve dışarısı arasında oluşan gerilim; mekan, mekana
ait obje ve figürleri bir tür değişime zorlar. Metaforik olarak bitki; istemsiz yayılımı ve
organik yapısıyla, yapılı çevre için bir tehdit unsuru olarak kullanılmıştır. Bitki, mekan
içerisindeki hareketinde tüm kontrol mekanizmalarını devre dışı bırakarak, zamanla
nesneler, figürler ve mekanın yerini almayı arzular.
/
Özge Yağcı is interested in the relationship between nature and built environments,
sometimes using them as a metaphor for the human condition. In Yağcı’s works, an
interior construction like a home or a room that we feel safe in comes under a sort of
threat with the penetration of an uncanny structure from the outside. After a while,
the tension between the inside and the outside, forces the space and the objects and
figures in it to change. The plant is used metaphorically here as a threat to the built
environment with its involuntary invasion and organic nature. The plant disables all
control mechanisms with its movement in the space, and in time desires to replace the
objects and figures and eventually invade the whole space.
18
ÖZGE YAĞCI
“DÜŞ OTU” serisinden, Kutu Içerisine Seramik Yerleştirme
From “DREAM WEED” Series, Ceramic Installation In Wooden Box
52x42x36 cm, 2016
19
ÖZGE YAĞCI
“DÜŞ OTU” serisinden, Kutu Içerisine Seramik Yerleştirme
From “DREAM WEED” Series, Ceramic Installation In Wooden Box
52x42x36 cm, 2016
20
21
BEGÜM YAMANLAR
Begüm Yamanlar, tarihsel konulardan " Manzara" üzerine bugünün dijital bilgisi ve
anlayışıyla yoğunlaşıyor. Devam etmekte olan Şehrin Bittiği Yerde projesi, arada olma
hissinden yola çıkarak tekinsizlik ve doğanın çok katmanlı algılanma biçimleri üzerine
odaklanıyor. Yeniden üretilen nesneler ve bulundukları yerler arasındaki çelişkiden yola
çıkan kompozit fotoğraflar, seyirciyi tutarsız bir zaman-mekan ilişkisi içinde manzara
ve şehrin eşiğinde dolaşmaya davet ediyor.
/
Begüm Yamanlar meditates on the historical subject of the landscape using the digital
knowledge and comprehension of the information age. The on-going project Where the
City Ends, based on the feeling of being ‘’in-between’’, focuses on the notions of the
uncanny and the multi-layered manner in which nature is perceived. Departing from
the contradictory relationship between digitally reproduced objects and their unlikely
settings, the composite photographs invite the observer to wander around the edge
of rural landscape and the city, within an inconsistent perception of time and space.
22
BEGÜM YAMANLAR
ŞEHRİN BİTTİĞİ YERDE, Mat Fiber Baskı
WHERE THE CİTY ENDS, Matt Fiber Print
70x105 cm, 2016
23
BEGÜM YAMANLAR
ŞEHRİN BİTTİĞİ YERDE, Mat Fiber Baskı
WHERE THE CİTY ENDS, Matt Fiber Print
70x105 cm, 2016
24
25
BERİL GÜR
www.berilgur.com
Eğitim / Education
2016 MA Mimari Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi/ Architectural Design, Istanbul Technical University
2015 MA Mimarlık Yüksek Lisans Programı, TU Delft, Hollanda (değişim programı)/ Architecture Master
Program, TU Delft, Netherlands (exchange)
2013 BA Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi/ Department of Environmental
Engineering, Istanbul Technical University
2013 BA Şehir ve Bölge Planlama Yandal Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi / Department of Urban and
Regional Planning (minor), Istanbul Technical University
Seçilmiş Grup Sergileri / Selected Group Exhibitions
2015 Habitat, Istanbul Museum of Modern Art, Istanbul
2015 Young Art Night 7, Van Abbemuseum, Eindhoven
2015 Material und Geist, Galerie Gerken, Berlin
2015 Jeunes Artistes Contemporains de Turquie, Nouvelle Génération, Od'A-Ouvroir d'Art, Istanbul
2014 UFG 9, Bursa
2014 Mamut Art Project, Küçükçiftlik Park, Istanbul
2014 Photobook Master Class Exhibition, Goethe Institute, Ankara (workshop leaded by Frederic Lezmi
and Markus Schaden)
2013 Young | Fresh | Different 2013, CDA Projects, Istanbul
2012 Young Photographers from Turkey, Bursa International Photo Festival, Bursa
2011 Even My Mum Can Make A Book 2, zine exhibition, Apartment Project, Istanbul
2011 Libros Mutantes Self Publishing Book Fair, Madrid
2010 Armenian Architects of Istanbul in the Era of Westernization, Istanbul Museum of Modern Art
2010 Graduation Projects Exhibition of Galata Fotoğrafhanesi Academy of Photography, Galata
Fotoğrafhanesi, Istanbul
2010 Even My Mum Can Make A Book, zine exhibition, Manzara/ Perspectives, Istanbul
Özgeçmişler kısaltılmıştır / Artists’ CV’s have been abridged
26
ZEYNEP PAPUÇCU
[email protected]
Eğitim / Education
2012 BA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Kocaeli University,
Faculty of Communication, Visual Communication Design Department
2010-2011 Porto Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi/ Porto University, Faculty of Fine Arts
Seçilmiş Sergileri / Selected Exhibitions
2016 44A Gallery, İstanbul
2015 Mamut Art Project, İstanbul
2012 Bursa PhotoFest 2012, Bursa
2011 Porto University, Porto
2009 Fotomaraton, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kocaeli /Union of Chambers of Turkish
Engineers and Architects, Photomarathon, Kocaeli
Özgeçmişler kısaltılmıştır / Artists’ CV’s have been abridged
27
CEREN SANER
www.cerensaner.com
Eğitim / Education
2014 BA Koç Üniversitesi, İşletme Bölümü / Business Administration Department, Koç University, Istanbul
Seçilmiş Sergileri / Selected Exhibitions
2016 Belgesel Fotoğraf Günleri/ Documentary Photography Days, Salt Galata & Galata Fotoğrafhanesi,
Istanbul
2016 The Model, Space Art Debris, Istanbul
2015 Scope Fair, Art Basel, Miami
2015 Exposure Award Reception, The Louvre Museum, Paris
2014 Who Would Have Thought/ Nerden Nereye, Maumau, Istanbul
2013 Creatives Rising Show, 42-Story Linc LIC Building, New York
2013 The Story of the Creative, Angel Orensanz Foundation, New York
Özgeçmişler kısaltılmıştır / Artists’ CV’s have been abridged
28
ÖZGE YAĞCI
ozgeyagci.blogspot.com.tr
Eğitim / Education
Devam ediyor/ Present PHD Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım
Anasanat Dalı/ Dokuz Eylül University, Institute of Fine Arts, Art and Design
2013 MA Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalı/ Akdeniz University,
Institute of Fine Arts, Ceramics
2006 BA Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Planlama Bölümü/ Middle East Technical
University, Faculty of Architecture, Department of City Planning
Seçilmiş Sergileri / Selected Exhibitions
2016 Dünya Sanat Günü Sergisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi/ World Art Day Exhibition, Ahmed
Adnan Saygun Art Center
2016 Mamut Art Project , Istanbul
2015 Fotokopiler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, / Photocopies, Ahmed Adnan Saygun Art Center,
Izmir
2015 Turgut Pura Vakfı 34. Heykel Yarışması Sergisi, Devlet Resim ve Heykel Müzesi, / Turgut Pura
Foundation 34th Sculpture Competition, Izmir
2014 İstanbul Rotary Sanat Yarışması Ödülü Sergisi, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi, /Istanbul
Rotary Art Prize Exhibition, Project 4L Elgiz Contemporarat Art Museum, Istanbul
2014 13. Altın Testi Seramik Yarışması, İzmir Rotary Kulübü, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, ‘Altın
Testi’ Ceramics Competition, İzmir Rotary Club, Ahmed Adnan Saygun Art Center, Izmir
2013 Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması Sergisi, Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi/
4th International Gizem Frit Ceramic Competition 2013", Sakarya University, Faculty of Fine Arts Art
Gallery, Sakarya
2013 Cluj Uluslararası Seramik Bienali, Cluj-Napoca Sanat Müzesi, Cluj, Napoca,Romanya/ Cluj
International Ceramics Biennale", Napoca Art Museum
2013 Hatıra&Hafıza, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Merkezi, Antalya/ Memento & Memory, Bahçeşehir
University Education Center.
2013 Muammer Çakı 2013 - 8. Uluslararası Öğrenci Seramik Yarışması Sergisi, Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi/ Muammer Çakı 2013 - 8th. International Student Ceramic Competition", Anadolu
University, Faculty of Fine Arts, Eskişehir
2011 Eskiden Maydanozlar Daha Güzel Kokardı, Mimarlar Odası/ Once Parsleys Had Been Smelled Better,
Chamber of Architects Exhibition Hall, Antalya
Özgeçmişler kısaltılmıştır / Artists’ CV’s have been abridged
29
BEGÜM YAMANLAR
www.begumyamanlar.com
Eğitim / Education
2015 MA Görsel Sanatlar, Sabancı Üniversitesi/ Master of Fine Art, Sabancı University
2012 BA Fotoğraf ve Video Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi / Photographgy and Video, Bahçeşehir
University
Kişisel Sergileri / Solo Exhibitions
2015 Ada/ Island, Gallery Zilberman, Istanbul
Seçilmiş Sergileri / Selected Exhibitions
2016 Surplus, Rem Art Space, Istanbul
2016 Yok Olmadan, İstanbul Modern/ Till It’s Gone, Istanbul Modern Museum, Istanbul
2016 İmgeyle/ Image Still, Mixer, Istanbul
2015 Plug-In, CI, Istanbul
2015 ArtCOP, Paris
2015 Mamut Art Project, Istanbul
2014 Sınırlar Yörüngeler/ Borders Orbits, Siemens Art, Istanbul
2014 Genç Yeni Farklı/ Young Fresh Different, Gallery Zilberman, Istanbul, Turkey
2014 İstanbul Modern – Landskrona, Landskrona Museum, Landskrona, Sweden
2014 The Surface of the World: Architecture and the Moving Image, Museum of Contemporary Art and
Design, Manila, Philippines
2014 Home Work, BAU EXP Gallery, Istanbul
2013 Yakın Menzil/ Close Quarters, İstanbul Modern, Istanbul, Turkey
2013 Meeting World Heritage, The Ruhr Museum- Zollverein, Essen, Germany
2012 Bir Takım Benzerlikler/ Similarity In Some Respects, Gallery 44A, Istanbul, Turkey
2012 Editions, Mitte, Barcelona, Spain
2012 Yenigelenler 5/ Newcomers 5, Edisyon Gallery, Istanbul, Turkey
2011 Yenigelenler 4/ Newcomers 4, Edisyon Gallery, Istanbul, Turkey
2011 Golden Kentaur, Münchner Künstlerhaus, Munich, Germany
2010 Halted Tales, Bahçeşehir University, Istanbul, Turkey
Özgeçmişler kısaltılmıştır / Artists’ CV’s have been abridged
30
Metin / Text
Barbara Polla, Mayıs / May 2016
Görseller / Images
Beril Gür, Zeynep Papuçcu, Ceren Saner, Özge Yağcı, Begüm Yamanlar
Tasarım / Design
Emrah Kavlak
Tüm hakları saklıdır. Bu kataloğun herhangi bir bölümü elektronik ya da mekanik yollarla
The Art Department’ın izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. All rights reserved. No part of this publication may be produced or transmitted in any
form or by any means, electronically or mechanically, including photocopy without the
written permission of The Art Department.
31
The Art Department · Emir Nevruz Sokak Panayia Apt.
No 2 Kat 2 Daire 5 · Istanbul 34430 · Türkiye
www.cda-art.com

Benzer belgeler

Sendeki Eskişehir

Sendeki Eskişehir sürprizle karşılaşmak mümkündür.

Detaylı

PalErMo

PalErMo Catacombe dei Cappucini shown as one of the places “that must be seen” in guides, is on one of the outer districts of Palermo. The catacomb on the entrance of a cemetary is a dungeon where dead bod...

Detaylı