1. - ATAUZEM - Atatürk Üniversitesi

Transkript

1. - ATAUZEM - Atatürk Üniversitesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
A
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
YILSONU SINAVI
28 Mayıs 2016, Cumartesi, Saat: 09.30
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
GENEL AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer
almaktadır:
Testin Adı
Büyüme Gelişme
Perinatal Bakım Yönetimi II
Toplumsal Cinsiyet Eğitimi
Yenidoğan Sağlığı
Soru Sayısı
25
25
25
25
Sayfa No.
2
6
10
14
3. Toplam sınav süresi 120 dakikadır.
4. İstediğiniz
testin,
istediğiniz
sorusundan
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama
alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde
yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya
mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATAUZEM’in yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2016ELT22-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR
A
BÜYÜME GELİŞME
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Büyüme Gelişme Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Çocuğun boy uzaması ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
4. Bebek sırt üstü yatarken her iki kolundan
yavaşça çekilerek omuzları yukarı kaldırılır
ve kollar aniden bırakılarak bebeğin tepkisi
gözlenir. Kol ve bacaklarda simetrik olarak
abdüksiyon (dışa) ve ekstansiyon (gerilme)
görülür. Parmaklar yelpaze şeklinde açılır.
Daha sonra ekstremiteler fleksiyon
(bükülme) ve addüksiyon (yana kaldırılmış
kolun aşağı indirilerek gövdeye
yaklaştırılması) pozisyonuna gelir.
A) İlk 3 ayda çocuk ayda 8 cm uzar.
B) 3-6 ay arasında çocuk her ay 2.6 cm
uzar.
C) 6-9 aylar arasında çocuk ayda 1.3 cm
uzar.
D) 9-12 aylar arasında çocuk ayda 1.3 cm
uzar.
E) Bir iki yaş arası yılda ortalama 10-12 cm
uzama görülür.
Bu refleks aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Oyun çocukluğu dönemi hangi yaş
grubunu kapsamaktadır?
2. Çocuk ne zaman başını dik tutabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
1-3 ay
4-6 ay
7-9 ay
10-12 ay
13-14 ay
A)
B)
C)
D)
E)
3. Ön fontonel’in ne zaman kapanması
gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)
0-28 gün
1-12 ay
1-3 yaş
4-5 yaş
6-12 yaş
6. Doğum boyu 50 cm olan 6 aylık bir
çocuğun boyu kaç cm olur?
0-6 ay aylarda kapanır.
12–18 aylarda kapanır.
36. ayda kapanır.
48. ayda kapanır.
6 yaşında kapanır.
2016ELT22-1
Adım atma refleksi
Tonik boyun refleksi
Babinski refleksi
Moro refleksi
Arama
A)
B)
C)
D)
E)
2
52 cm
58 cm
60 cm
66 cm
70 cm
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. İskelet sistemi bozuklukları sonucu oluşan
boy kısalıklarıdır. Primer bozukluk
çoğunlukla kıkırdakta veya kıkırdaktan
kemiğe dönüşüm aşamasındadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi çevresel
nedenlere bağlı oluşan boy
kısalıklarındandır?
A)
B)
C)
D)
Beslenme yetersizliği
Hipotroidi(tiroid eksikliği)
Hipofizer cücelik
Klinifelter sendromu (erkeklerde
görülen cins kromozom bozukluğu)
E) Hiçbiri
Yukarıda verilen bilgi boy kısalıklarından
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalancı erken puberte
Akondroplazi (eski saray cüceleri)
Down sendromu
Hipotroidi
Hiçbiri
12. Aşağıda büyüme ve gelişme ile ilgili
verilerden hangisi yanlıştır?
8. Aşağıdakilerden hangisi Turner
sendromunda görülmez?
A) Yılın mevsimleri tartı ve boy artışını
etkiler.
B) Sosyo-ekonomik faktörler büyüme ve
gelişmeyi etkiler.
C) Büyüme ve gelişme sürecinde belli bir
sıra düzeni vardır.
D) Sistemlerin büyüme ve gelişmelerinde
farklılıklar vardır.
E) Büyüme ve gelişme tüm çocuklarda
aynıdır.
A) Meme başları ufak ve birbirinden
uzaktır.
B) Düşük doğum ağırlığı ile doğarlar.
C) Boyları uzundur.
D) Zekâ çoğunlukla normaldir.
E) Kemik yaşları geridir.
9. Aşağıdakilerden hangisi “büyüme ve
gelişme” bozukluğuna yol açmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Yenidoğanın göğüs çevresi uzunluğu ne
kadardır?
Fenilketonüri
Anemi
Diş çıkarma
Astım
Doğumsal kalp hastalığı
A)
B)
C)
D)
E)
14. Aşağıda Down sendromu ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
10. Çocuklar diş çıkarırken aşağıdaki
belirtilerden hangisi görülmez?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Disiplin, diğer çocuklarda olduğu gibi
değildir bu çocuklara karışılmamalıdır.
B) Özel okul programlarına katılmalıdırlar.
C) Temel gereksinimlerini karşılamayı,
rutin ev işlerini, trafik kurallarını ve
araca binme öğretilmelidir.
D) İyi bir hijyen, uygun beslenme ve çevre
ortamı sağlanarak enfeksiyonlardan
korunur.
E) Zeka geriliğine neden olur.
Kuru öksürük
Uykusuzluk
Huysuzluk
Ateş
İştah artışı
2016ELT22-1
40-42 cm
30-33 cm
50-51 cm
10-11 cm
Hiçbiri
3
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Büyüme ve gelişme ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
18. Freud'un kuramına göre ergenlik dönemi
kişilik gelişiminin son aşamasını oluşturur.
A) Büyüme ve gelişme olgun olmayan
davranıştan olgun davranışa doğrudur.
B) Büyüme ve gelişme basit becerilerden
karmaşık becerilere doğrudur.
C) Büyüme ve gelişme bağımlı davranıştan
bağımsız davranışa doğrudur.
D) Büyüme ve gelişme ayaktan başa
doğrudur.
E) Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait
bilgidir?
A) Bir durgunluk dönemidir.
B) Bu dönem çocuğun tuvalet eğitimini
kazandığı dönemdir.
C) Egonun id ve süperego üzerindeki
egemenliği artar. Bu dönem kişilik
gelişiminin son aşamasını oluşturur.
D) Bu dönem çocuğun cinsel kimlik
gelişiminin ilk adımlarının atıldığı
dönemdir.
E) Bu evrede çocuğun ilgi ve haz bölgesi
genital (cinsel) bölgedir.
16. 4-6 ay çocuğun gelişimi için aşağıda verilen
önerilerden hangisi yanlıştır?
19. Aşağıdakilerden hangisi göğüsün küçük
kalmasının en sık rastlanan nedenlerinden
biridir?
A) Bu dönemde onunla “ce-e” benzeri
oyunlar oynayın.
B) Değişik sesler çıkaran oyuncaklar,
çıngıraklar verin.
C) Bebeğinizi yıkarken, altını değiştirirken,
beslerken onunla konuşun.
D) Onun çıkardığı seslere siz de cevap
verin, çıkardığı sesleri taklit edin.
E) Yürüme denemeleri yaptığı ortamın
güvenli olmasına özen gösterin.
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi bir aylık (4
haftalık) bebeğin görme duyusunun
gelişimi ile ilgili doğru bir bilgidir?
20. Psikoseksüel gelişim kuramını kim
geliştirmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Cisimleri 180 derecelik bir açıdan
izleyebilir.
B) Herhangi bir şeyi görmek için
pozisyonunu değiştirir. Düşen cismi
izleyebilir.
C) Cisimleri 90 derecelik bir açıdan
izleyebilir. Ona doğru konuşan anne
veya babanın yüzüne bakar. Gözyaşı
bezleri fonksiyona başlar.
D) Görme fonksiyonu 20/40- 20/60
arasındadır. Hareket eden cisimleri çok
iyi izler. Şayet şaşılık varsa görme
fonksiyonu daha az olabilir.
E) Küçük cisimlere bile fiksasyonu (gözünü
bir noktaya sabitleme)çok iyidir.
Derinlik algılaması gelişmeye başlar.
2016ELT22-1
A vitamini eksikliğidir.
D vitamini eksikliğidir.
B vitamini eksikliğidir.
K vitamini eksikliğidir.
C vitamini eksikliğidir.
4
Freud
Erikson
Piaget
Kohberg
Sullivan
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Aşağıdakilerden hangisi Ergenlik Dönemi
(12-18 yaş) Kimlik kazanmaya karşı rol
karmaşası dönemine ait bir bilgidir?
23. Aşağıda çocuğun dil gelişimi ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bebekler pek çok sözcüğü söylemeden
önce anlarlar.
B) Dört yaşındayken çocuklar
karşısındakinin yaşı, cinsiyeti ve sosyal
statüsüne göre kültürel olarak kabul
edilebilir şekilde konuşmak konusunda
çok şey bilirler.
C) Çocuklar telefondayken karşısındakinin
tepkilerini görmezler. Bir destek
noktaları olmadan da etkili iletişim
kuramazlar.
D) Çocuklar özellikle gramer hataları
yaptıklarında hataları eleştirilerek
düzeltmelidir.
E) İyi konuşan birisiyle iletişim kurmak
aslında erken çocukluk dönemi
boyunca büyük öneme sahiptir.
A) Bu dönemde çocuk becerilerinin ve
düşüncelerinin sadece ailesi tarafından
değil, arkadaşları ve toplum tarafından
da onaylanmasını ister.
B) Ergen bu dönemde kimlik arayışı
içerisindedir. Bu sorunu çözerse,
kendine güvenen, kişi olarak yaşamını
sürdürebilir ve başarılı olur.
C) Çocuk kendini başkaları ile
karşılaştırdığında çalışkan olduğunu
izlenimini edinemezse aşağılık
duygusuna kapılabilir.
D) Yetişkinlerle devamlı olarak çatışmaya
giren çocuklar suçluluk duygusu
yaşarlar.
E) Doğal merakından dolayı çok sık
azarlanan ve engellenen çocukta,
suçluluk duygusu gelişmektedir.
22. …………… çocukların şaşırtıcı dil yapılarının
insan beyni yapısına işlendiği ve doğuştan
çocukların dile eğilimli olduklarını ifade
eder.
24. Aşağıdakilerden hangisi kekemeliği olan
çocukların ailelerine önerilmez?
A) Çocuğu kekeme olarak
nitelendirmeyin.
B) Çocuğu sabırla dinleyin, konuşmasını
bölmeyin.
C) Çocukla konuşurken konuşma hızınızı
azaltmayın.
D) Çocuğun konuşmasını sağlayacak
ortamlar yaratın.
E) Çocuk konuşmak istemiyorsa,
konuşması için zorlayın.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
Davranışçı görüş
Sosyal öğrenmeci görüş
Kültürel ve sosyal belirleyicilik
Etkileşimci görüş
Önoluşumcu görüş
25. Eriksonun psikososyal gelişim kuramına
göre 20-30 yaşta aşağıdakilerden hangisi
gelişir?
A)
B)
C)
D)
E)
2016ELT22-1
5
Temel güvene karşı güvensizlik
Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu
Özerkliğe karşı utanç ve şüphe
Yakınlığa karşı yalnızlık duygusu
Mutluluğa karşı umutsuzluk-bezginlik
Diğer sayfaya geçiniz 
A
PERİNATAL BAKIM YÖNETİMİ II
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Perinatal Bakım Yönetimi II Testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi yüksek riskli
gebeleri saptamak için obstetrik öyküde
sorulacak sorulardan biri değildir?
4. Aşağıdakilerden hangisi obstetrik acillerde
ve ölümlerde karşılaşılan genel
reaksiyonlardan biri değildir?
A) Rh uygunsuzluğu
B) Önceki gebeliklerde ölü doğum veya
yeni doğan kaybı
C) Erken doğum öyküsü
D) Anomalili bebek doğurma öyküsü
E) Son bebeğin doğum ağırlığı
A)
B)
C)
D)
E)
2. Aşağıdakilerden hangisi gebelik öncesi var
olan sağlık durumlarından biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi I. trimestir
kanamaları içinde yer alır?
Doğum öncesi kanamalar
Anne yaşı
Erken membran rüptürü
Preeklemsi
Çoğul gebelikler
A)
B)
C)
D)
E)
Trafoblastik hastalık
Total plesanta previa
Kısmı plesanta previa
Dekolman plesanta
Ablasio plesanta
6. Aşağıdakilerden hangisi ektopik gebelik
oluşumunu etkileyen yüksek riskli
nedenlerden biri değildir?
3. Aşağıdakilerden hangisi doğum
anomalilerinin saptanmasında ebenin
görevlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Ebe, annenin ve ailenin durumla baş
etmesine yardımcı olmalıdır.
B) Anne kendine ve bebeğine neler
olduğunu bilmek ister.
C) Ebe olayları anlamasında anneye
yardımcı olmalıdır.
D) Ani değişikliklerde anneyi desteklemek
önemlidir.
E) Doğum esnasında ebenin yeri
gebenin yakınlarının yanıdır.
2016ELT22-1
Kızgınlık
Suçluluk hissetme
Umutsuzluk
Depresyon ve özsaygı yitimi
Dezoryantasyon
Önceki tubal cerrahi
Geçirilmiş pelvik/abdominal cerrahi
Tubal sterilizasyon
Önceki ektopik gebelik hikayesi
Rahim içi araç
7. Aşağıdakilerden hangisi tubal gebeliğin
belirtilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
6
Erken gebelik belirtileri
Ağrı
Açık renkli vajinal akıntı
İç kanama belirtileri
Düz yatışlarda omuz ağrısı
Diğer sayfaya geçiniz 
A
8. Aşağıdakilerden hangisi spontan
düşüklerin nedenlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdakilerden hangisi çoğul gebeliği
arttıran risk faktörlerinden biri değildir?
Servikal yetmezlik
Embrioya ait kromozomal defekler
Fertil çağda olma
Teratojenik ajanlar
Sistemik hastalıklar
A)
B)
C)
D)
E)
9. Aşağıdakilerden hangisi gebeliğin neden
olduğu hipertansiyon için riskli gruplar
arasında yer almaz?
13. Aşağıdakilerden hangisi erken membran
rüptürünün gelişmesi için hazırlayıcı
faktörlerden biri değildir?
A) Genç nulliparlar ve 35 yaş üzerinde
olma
B) 20. gebelik haftasından sonra
C) Trofoblastik dokuların aktivitesi
D) Genetik yatkınlık
E) Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan
toplumlar
A)
B)
C)
D)
E)
10. Aşağıdakilerden hangisi gebeliğin neden
olduğu hipertansiyonun fizyopatolojisinde
yer almaz?
Servisit
Amniyosentez
Uterin iskemi
Plasenta previa
Travma
14. Aşağıdakilerden hangisi “zarların uzamış
rüptürü”nün tanımıdır?
A) Zarlar yırtıldıktan sonra 8 saat içinde
doğumun olmaması
B) Zarlar yırtıldıktan sonra 12 saat içinde
doğumun olmaması
C) Zarlar yırtıldıktan sonra 18 saat içinde
doğumun olmaması
D) Zarlar yırtıldıktan sonra 24 saat içinde
doğumun olmaması
E) Zarlar yırtıldıktan sonra 36 saat içinde
doğumun olmaması
A) Vazospazm meydana gelir.
B) Vasküler yatakta azalan kan renin
anjiotensin sistemi etkiler ve kan
basıncı yükselir.
C) Kan basıncının yükselmesine bağlı
mayi, damar içinden damar dışına
geçer.
D) Mayinin damar dışına çıkmasından
dolayı kan koyulaşır.
E) Dolaşımda azalan kan, böbrek
bütünlüğünü bozar ve proteinin idrarla
atılmasına ve poliüriye yol açar.
15. Aşağıdakilerden hangisi diyabetin anne
üzerine etkilerinden biri değildir?
11. Aşağıdakilerden hangisi şiddetli preeklampsinin belirtilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) 160/110’un üzerinde kan basıncı
B) 24 saatlik idrarda 5 gr üzerinde protein
kaybı
C) Serebral belirtiler
D) Hemodilüsyon
E) 24 saatlik idrarın 400 ml ya da daha az
olması
2016ELT22-1
Siyah ırk
Kalıtım
Anne yaşı ve doğum sayısı
Gebenin vücut yapısı
Rahim içi araç kullanımı
7
Hiperglisemi
Hipoglisemi
Ketoasidoz
Abortus
Hemokonsantrasyon
Diğer sayfaya geçiniz 
A
16. Gebeliğin 2. trimesterinde hemoglobin
düzeyi …….. altında kalan gebeler anemik
olarak kabul edilmektedir.
20. Aşağıdakilerden hangisi yüz
prezentasyonunda ebelik bakımı içinde
yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Eylemin ilerlemesini yakından
izlemelidir.
B) Fetusun durumunu değerlendirmelidir.
C) Bu koşullardan biri, çenenin posterior
pozisyonda olmasıdır.
D) Zor ve uzun bir doğum eylemi
olacağından anne
cesaretlendirilmelidir.
E) Uygun koşullar varsa vajinal doğum
olabilir.
7.5 g/dl
8.5 g/dl
9.5 g/dl
10.5 g/dl
11.5 g/dl
21. Aşağıdakilerden hangisi omuz distosisi için
kullanılan manevralardan biri değildir?
17. Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği
anemisinin fetus ve yenidoğan üzerine
etkilerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) McRoberts Manevrası ve suprapubik
basınç
B) Wood vida manevrası
C) Rubin’in modifiye Woods manevrası
D) Duncan manevrası
E) Zavanelli manevrası
Preterm eylem
Postterm eylem
Prematürite
Erken membran rüptürü
Enfeksiyon
22. Aşağıdakilerden hangisi makat
prezentasyonda doğuma yardım etmek
için kullanılan manevralardan biri değildir?
18. Aşağıdakilerden hangisi talasemi majorlu
bir annenin gebeliğinde beklenen
komplikasyonlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Gebelik hipertansiyonu
Makrozomik bebek
Ölü doğum
Postpartum kanama
Düşük doğum ağırlıklı bebek
23. Aşağıdakilerden hangisi Partus
Presipitusun komplikasyonlarından biri
değildir?
19. Aşağıdakilerden hangisi gebelik sırasında
astım bulguların artmasına neden olan
faktörlerden biri değildir?
A) Hızlı doğum sırasında göbek kordonu
kopabilir.
B) Şiddetli kontraksiyonlara bağlı uterus
rüptürü olabilir.
C) Doğum sonrası atoni gelişebilir.
D) Uterus inerşiası olabilir.
E) Fetal disttres görülebilir.
A) Ig E yapımının azalması
B) Progesteron artmasına bağlı aşırı
solunum
C) Viral üst solunum yolu enfeksiyonunun
fazla görülmesi
D) Bebeğe ait antijenlerle karşılaşma
E) Mideden yemek borusuna geri kaçışta
artış
2016ELT22-1
Schultze manevrası
Bracht manevrası
Müller manevrası
Lövset manevrası
Veit Smelie manevrası
8
Diğer sayfaya geçiniz 
A
24. Plasenta uterusun myometriyum tabakasını
tamamını kaplamış ise ….. olarak
isimlendirilir.
25. Aşağıdakilerden hangisi indüksiyon
uygulamasının sakıncalı olduğu
durumlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
cümleyi doğru şekilde tamamlar?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Çoğul gebelik ve hidroamiozda
B) Preeklamsi, postmaturite, antepartum
kanamalar gibi gebelik
komplikasyonlarında
C) Diabetus mellitus, intrauterine
ölümler, Rh uyuşmazlığı gibi tıbbi
durumlarda
D) Termdeki gebeliklerde membranlar
yırtıldığı halde kontraksiyonlar
başlamamışsa
E) Hipotonik kontraksiyonların
tedavisinde
Vasa previa
Plasenta perkreta
Plasenta akreta
Plasenta inkreata
Plasenta velamentoz
2016ELT22-1
9
Diğer sayfaya geçiniz 
A
TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
4. Trimesterlere (dönemlere) göre gebenin
yaşadığı duygular incelendiğinde kadının
hamileliğin fiziksel değişikliklerine uyum
sağladığı dönemdir.
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlara yönelik
istismarın atlanmasına (gözardı
edilmesine) neden olmaktadır?
Yalnız I: Kronik hastalıkların artması
Bu duygu gebeliğin hangi döneminde
ortaya çıkmaktadır?
Yalnız II: Yaşlı nüfusun artması
Yalnız III: Yaşlı bireyin bakımı ile ilgili olan
personelin problemi bildirme ve
kaydetmedeki yetersizlikleri
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi klimakterum
dönemi özelliklerden biri değildir?
Birinci trimester
İkinci trimester
Üçüncü trimester
Dördüncü trimester
Gebeliğin her döneminde ortaya çıkar
5. Toplumsal yaşamın çoğu alanında kadına
ve erkeğe yüklenen rollerin sonucu
aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
A) Kadın yaşamının üreme dönemi ile
yaşlılık dönemi arasında yer alan bir
geçiş dönemidir.
B) Aile ve toplumu etkileyen önemli bir
dönemdir.
C) Overlerin işlevini yitirmesine bağlı bazı
değişiklikler ortaya çıkar.
D) Bu dönemde hastalık ve yakınmalar
ortaya çıkar.
E) Menopoz ilk mestruasyonu tanımlayan
bir terimdir.
A) Kadının eğitim seviyesinin
yükselmesine
B) Kadının statüsünün artmasına
C) Kadının politik yaşamda bulunmasına
D) Erkeğe kadından daha fazla değer
veren bir eşitsizlik modelinin sürmesine
E) Çalışma yaşamında aktif bulunmasına
3. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık
Örgütünün adölesan olarak adlandırdığı
yaş dönemidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10-14 yaş
14-17 yaş
10-19 yaş
20-24 yaş
24-28 yaş
2016ELT22-1
10
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. Kadın sağlığıyla ilgili olarak özellikle
……………. cinsiyet ayrımcılığının en çok
yapıldığı alandır.
9. …………….duyguların ve duygusal
ihtiyaçların, karşı tarafa baskı
uygulayabilmek için sürekli bir şekilde
istismar edilmesi, bir tehdit aracı olarak
kullanılmasıdır.
Boşluğa gelmesi gereken ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Boşluğa gelmesi gereken ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Yalnız I: Üreme sağlığı ile ilgili konular
Yalnız II: Yaşlı sağlığı ile ilgili konular
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız III: Adölasan dönem sağlığı ile ilgili
konular
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi halk sağlığı
ebesinin yaşlı istismarına yönelik ikincil
ebelik girişimlerindendir?
7. Aile içi şiddeti önlemek amacıyla
‘Problemin varlığına ilişkin ilk işaretler
belirdiğinde sorunun ortaya çıkma sıklığını
azaltmaya yönelik girişimleri’ hangi
koruma önlemini içerir?
Yalnız I: İstismara uğramış yaşlı bireyin
bakımı sağlanarak kendilerine olan saygı ve
güvenlerini yeniden kazanmalarına destek
olunmalıdır.
Yalnız I:Birincil koruma
Yalnız II: İkincil koruma
Yalnız II: Aile üyeleri ve yaşlı bireye yönelik
rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini
kapsar
Yalnız III: Üçüncül koruma
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve II
Yalnız I, II ve III
Yalnız III: Ev ziyaretleri sırasında hemşire
istismar belirtilerini gözlemlemelidir.
A)
B)
C)
D)
E)
8. ………………….. kadını arkadaşları ile
görüştürmemek, ailesi ile ilişkilerini
kısıtlamak, her zaman nerede olduğunu
söylemesi konusunda baskı yapmak.
A) Aile planlaması yönteminin seçilmesi
B) Aile planlaması yöntemlerinin
yaygınlaştırılması
C) Güvenli annelik programı uygulamak
D) Kanama kontrolü
E) Aile planlaması yöntemlerinin yan
etkileri hakkında bilgi vermek
Cinsel şiddet
Psikolojik şiddet
Kontrol etme davranışı
Ekonomik şiddet
Fiziksel şiddet
2016ELT22-1
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I ve III
Yalnız I, II ve III
11. İstenmeyen gebeliklerin önlenmesinde
ikincil ebelik girişimi aşağıdakilerden
hangisidir?
Boşluğa gelmesi gereken ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Cinsel şiddet
Tecavüz
Ekonomik şiddet
Fiziksel şiddet
Psikolojik şiddet
11
Diğer sayfaya geçiniz 
A
12. ………………….., doğum sonu dönemde
kadınların %10-15’ini etkiler. Genellikle
doğumdan 2-3 hafta sonra sinsice başlar
15. ‘Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW)
aşağıdaki hangi kadın konferansında
imzalanmıştır?
Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden
hangisi gelmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Birleşmiş Milletler Birinci Dünya Kadın
Konferansı
B) Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Kadın
Konferansı
C) Birleşmiş Milletler Üçüncü Dünya Kadın
Konferansı
D) Birleşmiş Milletler Dördüncü Dünya
Kadın Konferansı
E) Uluslararası Kalkınma ve Nüfus
Konferansı
Postpartum depresyon
Postpartum psikoz
Annelik hüznü
Postpartum anksiyete
Postpartum kaygı
16. Birleşmiş Milletler Üçüncü Dünya Kadın
Konferansı nerede yapılmıştır?
13. UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
anne sütüyle beslenme ile ilgili önerisi
aşağıdakilerden hangisi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Doğumdan üç saat sonra anne sütü
veriniz.
B) Bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü
veriniz.
C) Bebek 6 aylık olduğunda anne sütüne
ilave olarak ek gıdaya başlayınız.
D) Bebeği iki yaşına kadar anne sütü
vermeye devam ediniz.
E) Bebeğe ilk altı ay anne sütü veriniz su
vermeyiniz.
Nairobi
Viyana
Meksika
Newyork
Kopenhag
17. Uluslararası Kalkınma ve Nüfus
Konferansının en önemli konusu
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi çocuk istismarını
önlemeye yönelik üçüncül hemşirelik
girişimlerini içerir?
A)
B)
C)
D)
Kadın hakları
Üreme Sağlığı
Kadına yönelik şiddet
Kadına karşı her türlü ayrımcılığın
önlenmesi
E) Kadının eğitim seviyesinin yükseltilmesi
Yalnız I: Mevcut ihmal ve istismarı erken
tanımayı, istismar edilen çocuğun
tepkilerini değerlendirmeyi içerir
Yalnız II: İhmal ve istismara yönelik halkı ve
meslek üyelerini bilinçlendirmek ve
farkındalıklarını artırmaktır
Yalnız III: İstismarın çocuk üzerindeki
etkilerini en aza indirmeyi içerir
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız I ve II
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I, II ve III
2016ELT22-1
12
Diğer sayfaya geçiniz 
A
18. Eylül 1994 tarihlerinde Kahire’de yapılan
konferans aşağıdakilerden hangisidir?
22. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı yönünden medyanın kadını
temsil ettiği biçimlerden biridir?
A) Birleşmiş Milletler Birinci Dünya Kadın
Konferansı
B) Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Kadın
Konferansı
C) Birleşmiş Milletler Üçüncü Dünya Kadın
Konferansı
D) Birleşmiş Milletler Dördüncü Dünya
Kadın Konferansı
E) Uluslararası Kalkınma ve Nüfus
Konferansı
A)
B)
C)
D)
E)
19. Toplumsal cinsiyete özgü davranışlar
aşağıdakilerden hangisi ile oluşmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet
eşitsizliği temelinde kadının
güçlendirilmesi ve kadın sağlığının
geliştirilmesine yönelik 2015 yılına kadar
gerçekleştirilmesi ön görülen hedefler
arasında yer almaz?
Toplumsal roller
Kültürel özellikler
Genetik özellik
Toplumsal sorumluluklar
Toplumsallaşma süreci
A) Kız çocuklarının eğitimine önem
vermek
B) Kadınların, sağlık hizmetlerine
ulaşmaları konusunda bilgilendirmek
C) Kadının evlenme yaşını yükseltmek
D) Kadın sünneti ile mücadele etmek
E) Kadınların kronik hastalıkları
prevelansını azaltmak
20. Freud’un psikianalitik kuramına göre
eşcinsellik, düşünce bozuklukları gibi
ruhsal bozukluklar hangi dönemde
görülür?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıdakilerden hangisi sadece çocukluk
döneminde görülen üreme sağlığı
sorunlarından biridir?
Birinci dönem
İkinci dönem
Üçüncü dönem
Dördüncü dönem
Beşinci dönem
A)
B)
C)
D)
E)
21. Aşağıdakilerden hangisi kadınların
kendilerine ait gelirlerinin olmasının
kadına kazandırdığı avantajlardan biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Malnutrisyon
Cinsel taciz
Enfeksiyonlar
Genital mutilasyon
Anemi
25. Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığını
geliştirmek için ülkemizde düzenlenmiş
projelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik şiddetten korunma
Evlenme yaşının yükselmesi
Tacizden korunma
Aile içi şiddetten korunma
Ortalama yaşam süresinde artış
2016ELT22-1
Bilimsel başarıları
Liderlik özellikleri
Kamusal alandaki rolü
Görsellik
Sporsal faaliyetleri
13
Sağlıkta dönüşüm
15-49 yaş kadın izleme programları
Anne dostu hastane
Evlilik öncesi danışmanlık programı
Gebe bilgilendirme sınıfı
Diğer sayfaya geçiniz 
A
YENİDOĞAN SAĞLIĞI
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Yenidoğan Sağlığı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bir ülkede sağlık kurumlarının ya da sağlık
sisteminin gelişmişlik düzeyini yansıtan
ölçütlerden en önemlisi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi kolostrumun
özelliklerinden biri değildir?
A) Günlük miktarı ortalama 30 ml
salgılanan kolostrum, olgun sütten
daha fazla antikor ve antiefektif protein
içerir.
B) Olgun sütten daha fazla yağ ve laktoz
içerir.
C) Yüksek doz K vitamini içermesi
yenidoğanın hemorajik hastalığından
korunmasında önemlidir.
D) Kolostrumun bebeğin bağırsaklarını
mekonyumdan temizlemeye yardım
eder, bilirübini atarak sarılığın
gelişmesini önler.
E) IgA, laktoferrin, makrofajlar, T ve B
lenfositler gibi etmenlerden zengindir.
Bebek ve çocuk doğum hızı
Bebek ve çocuk ölüm hızı
Anne ölüm hızı
Anne doğurganlık hızı
Bebek ve çocuk ölüm yaşı
2. Yenidoğanın postnatal geçiş dönemi için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çeşitli yabancı uyaranlarla (soğuk, ışık,
ses) karşılaşılır.
B) Solunum başlar.
C) Neonatal dolaşımdan Fetal dolaşıma
geçilir.
D) Karaciğerin aktive olması ile metabolik
süreçte değişiklikler ortaya çıkar.
E) Metabolik süreçler dengelenir.
5. Aşağıdakilerden hangisi yüksek riskli
gebelik ve yenidoğana eşlik eden
postnatal risk faktörlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Doğumda var olan vasküler lezyonlardır.
Bazıları yavaş yavaş solabilmekle birlikte
bazıları da kalıcı olmaktadır. Deri içinde ve
altında dilate kapillerden oluşur. Birkaç yıl
içinde geriler ve 7-10 yılda kaybolur.
6. Fizyolojik sarılık için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) İlk 24 saatte ortaya çıkar.
B) Serum total bilirubin seviyesi term
infantlarda 15 mg/dl’den yüksektir.
C) Term yenidoğanlarda 7 günden kısa
sürer.
D) Serum total bilirubin değeri saatte 0.2
mg/dl’den daha fazla artış gösterir.
E) Direkt serum bilirubin değerinin 0.5
mg/dl’nin altında olmasıdır.
Yapılan tanım aşağıdakilerden hangisini
karşılamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Hemanjiom
Kutis marmorata
Telenjektazik benler
Toksik eritem
Milia
2016ELT22-1
IUGG
Dismatürite
Prematürite
Postmatürite
Doğum travması
14
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel kalça
displazisi (GKD) için risk faktörlerinden
biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanın evde
güvenliğini sağlama ve sürdürmeye
yardımcı olacak önemli noktalardan biri
değildir?
Skolyoz
Çoğul gebelik
GKD’li akraba
Maternal obezite
İlk doğan kız bebek
A) Bebek yatağı, bebeğin başı yatağa
gömülmeyecek derecede sert olmalıdır.
B) Beşiğinde sivri köşeler olmamasına
dikkat edilmelidir.
C) Bebek, aşıları tamamlanmadan
öpülmemelidir.
D) Bebeğin yüzünü örtecek örtüler
kullanılmalıdır.
E) Yatağına ve giysilerine, nazar boncuğu
ve çengelli iğne gibi objeler
takılmamalıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi neonatal
transport endikasyonları arasında yer
almaz?
A) Ağır solunum yetmezliği
B) 32. gebelik haftasından önce başlayan
durdurulamayan eylem
C) Tekrarlayan ciddi apne ve/veya
bradikardi
D) Ağır konjenital anomaliler
E) Ağır perinatal asfiksi
12. Yenidoğan bakımı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğum odasında gerekli malzemeler ve
araç gereçler her ay düzenli olarak
kontrol edilir.
B) Yenidoğanın bakımında temel amaç
homeostazisi sağlamak ve
sürdürmektir.
C) Doğumun gerçekleşmesinden sonra
yenidoğan; Apgar skoru yönünden
mutlaka değerlendirilir.
D) Doğumun gerçekleşmesinden sonra
yenidoğan; gebelik yaşı, boyu, vücut
ağırlığı ve vücut sıcaklığını içeren
ayrıntılı fiziksel bulgular, ayrıca aktivite
düzeyi, şok, doğum travması ve gözle
görülür anomaliler yönünden
değerlendirilir.
E) Yenidoğanın doğumu gerçekleştikten
hemen sonra hastanede güvenliğinin
sağlanması için, kimlik ve kayıt
işlemlerinin yapılması ve kimlik
bandının takılması gerekir.
9. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan
transport şekillerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Hastane içi
Hastaneden hastaneye
İn utero transport
Ex utero transport
Geri transport
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yaşamın kutsallığı ilkesi; İnsan
yaşamının üreticilik ve bağımsızlık
değerinin artırılması üzerinde durur.
B) Yaşam kalitesi ilkesi; İnsan yaşamının
tüm koşullar altında korunmasını
savunur.
C) Zarar vermeme ilkesi; Hastayı
rahatlatma, acıyı azaltma ya da ortadan
kaldırmayı hedefler.
D) Acıyı azaltma ilkesi; Zararları önleme ya
da en aza indirmeyi hedefler.
E) Yararlılık ilkesi; Becerili ebelik bakımı
verilerek daha iyiye ulaşmayı hedefler.
2016ELT22-1
15
Diğer sayfaya geçiniz 
A
13. Yenidoğan etiği ile ilgili aşağıdakilerden
hangisinin doğru olduğu söylenemez?
15. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin
standartları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğru değildir?
A) Anomalili bebeklerin tedavisi ahlaki
çatışmaları, yarar ve zarar potansiyeli
taşıyan etik tartışmaları ortaya çıkartır.
B) Anomalili bebeğin tıbbi durumu
verilecek kararda belirleyicidir.
C) Anomalili bebeğin durumu hakkında
ana baba sadece basit düzeyde
bilgilendirilmelidir.
D) Anomalisi olan çocuğun yaşama ve her
koşulda tedavi olma hakkının
savunulması, yaşamın kutsallığı
ilkesinin benimsendiğini gösterir.
E) İnsan yaşamı tüm koşullarda korunmalı
diyen “yaşamın kutsallığı” ilkesi, bazen
“ yaşamın kaliteli olması” ilkesi ile
çatışır.
A) Ünite içindeki yazı alanları, ilaç
hazırlama alanı, resepsiyon masası, el
yıkama alanları gibi destek alanların
ışıklandırması hastane yönetiminin
isteğine göre düzenlenir.
B) Yenidoğan bebek alanlarında en
azından bir pencereden günışığı
gelmelidir. Bebek odalarındaki günışığı
vuran pencereler, ısı artış ve
azalışlarına engel olunması için
izolasyon camı ile kaplanmalıdır.
C) Yer döşemesi kolay temizlenebilmeli ve
mikrorganizmaların büyümesine izin
vermemelidir.
D) Tavan-taban yüksekliği üç metre
olmalıdır. Tavan asma tavan
olmamalıdır. Tavan kolay
temizlenebilmelidir.
E) YYBÜ’nin ısısı 22-26°C ve göreceli nem
%30-%60 olmalıdır.
16. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda
tekrarlayan ağrıların neden olduğu
durumlardan biri değildir?
14. Aşağıdakilerden hangisi III. Düzey
yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde
bakımı ve tedavisi yapılan bebek grupları
ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Total parenteral yolla beslenen,
durumu stabil olmayan, tekrarlayıcı
apnesi olan, kardiyorespiratuar sorunu
olan yenidoğanlar.
B) Arteriyal kateterizasyon, periton
diyalizi veya kan değişimi gibi tıbbi
işlem uygulanan yenidoğanlar.
C) İleri derece immun yetmezligi,
Respiratuar Distress Sendromu,
konjenital anomali, tıbbi
komplikasyonları olan yenidoğanlar.
D) Minör cerrahi sonrası ilk 24 saat içinde
olan yenidoğanlar.
E) Terminal dönemdeki yenidoğanlar.
2016ELT22-1
Sosyal uyumda bozulma
Anksiyete
Ağrıya karşı duyarsızlaşma
Stres bozuklukları
Hiperaktivite
17. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda
ağrının kısa dönem etkilerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
16
Elektrolit dengesizliği
Aşırı protein harcanması
Sepsis
Psikolojik stres
Kalbin iş yükünde azalma
Diğer sayfaya geçiniz 
A
18. Aşağıdakilerden hangisi sıvı elektrolit
dengesi değerlendirilirken fizik
muayenede kullanılan yöntemlerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
22. Yenidoğan pnömonisi için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Transplasental geçiş olabilir.
B) Gelişmiş ülkelerin önemli sorunlarından
birisidir.
C) Sarılık, kusma, letarji ve zayıf beslenme
gibi nonspesifik bulgular mevcuttur.
D) Tek tanı yöntemi akciğer grafisidir.
E) Tedavi süresi 7 gündür.
Serum elektrolit düzeyleri
Vücut ağırlığı
Deri rengi ve turgoru
Ödem
Dehidratasyon
19. Aşağıdakilerden hangisi metabolik
asidozunun klinik belirti ve bulguları
arasında yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi taburculuk
kriterleri arasında yer almaz?
A) İşitme taraması ve başlangıç retina
muayenesi yapılmış olan
B) Uygun aşılaması sağlanmış olan
C) Uygun metabolik tarama testleri
gerçekleştirilmiş olan
D) Termoregülasyonu stabil olan
E) Taburculuktan 4 saat öncesine kadar
vital bulguları stabil olan
Tetani
Bilinç değişimleri
Hafif baş dönmesi
Takipne
Kusmaul solunum
20. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan
sepsisine neden olan çevresel risk
faktörlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Postpartum taburculukta aileye verilen
aşağıdaki önerilerden hangisi yanlıştır?
A) Bebek giysilerinin, pamuklu, tüy, toz
çıkarmayan kumaşlardan hazırlanması
önemlidir.
B) Term yenidoğanlar için oda sıcaklığının
önemi yoktur.
C) Bebeğin odasında gözü yormayan,
sakinleştirici etkiye sahip olan pastel
renkler seçilmelidir.
D) Bebeğin enfeksiyonlardan
korunabilmesi için sık ve kalabalık
ziyaretçi kabul edilmemelidir.
E) Bebeğe anne sütü dışında bir sıvı veya
besin verilmemesine özen
gösterilmelidir.
İnvaziv girişimler
Obstetrik muayene
Kontamine eller
Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı
Anne sütü almama
21. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan sepsisi
için tedavi ve bakım yaklaşımları arasında
yer almaz?
A) Vital bulgularının izlenmesi için
moniterize edilir.
B) Şoka karşı IV sıvılar verilir.
C) Yüksek ateş nedeniyle çevre ısısı
düşürülür.
D) Her vakada değişmekle birlikte en az
10-14 gün antibiyotik tedavisi verilir.
E) Tedaviler ve ilaç uygulamaları sırasında
izolasyon önlemleri alınır.
2016ELT22-1
25. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanlara
ikincil koruma kapsamında yapılan
uygulamalar arasında yer alır?
A) Doğumdan hemen sonra K vitamini
uygulama
B) 1 yaşa kadar 400IU/gün D vitamini
desteği
C) 4. Aydan itibaren demir desteği
D) Sağlık taramaları
E) Hastalığın ilerlemesinin önlenmesi
17
Diğer sayfaya geçiniz 
EBELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
YILSONU SINAVI
A KİTAPÇIĞI
Büyüme
Perinatal Bakım
Toplumsal
Yenidoğan
Gelişme
Yönetimi II
Cinsiyet Eğitimi
Sağlığı
1. A
1. A
1. C
1. B
2. A
2. B
2. E
2. C
3. B
3. E
3. C
3. A
4. D
4. C
4. B
4. B
5. C
5. A
5. D
5. E
6. D
6. B
6. A
6. C
7. B
7. C
7. B
7. D
8. C
8. C
8. C
8. B
9. C
9. E
9. E
9. D
10. E
10. E
10. C
10. E
11. A
11. D
11. D
11. D
12. E
12. E
12. A
12. A
13. B
13. C
13. A
13. C
14. A
14. D
14. D
14. D
15. D
15. E
15. B
15. A
16. E
16. D
16. A
16. C
17. C
17. B
17. B
17. E
18. C
18. B
18. E
18. A
19. B
19. A
19. C
19. E
20. A
20. C
20. B
20. B
21. B
21. D
21. E
21. C
22. E
22. A
22. D
22. A
23. D
23. D
23. E
23. E
24. E
24. B
24. D
24. B
25. D
25. A
25. A
25. D
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası
içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan
çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi ATAUZEM tarafından bu salonda
sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
ATAUZEM tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
ATAUZEM sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Sınavınızda Başarılar Dileriz.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2016ELT22-1

Benzer belgeler