Baleybelen-Turkce+Sozluk

Transkript

Baleybelen-Turkce+Sozluk
Baleybelen
Türkçe
Sözlük
Baleybelen
Turki
Qamus
Ersen Yeser
A
Aba (eba) - -acak eki, -ecek eki
Aba ray (eba ray) – -acakmis eki, -ecekmis eki
Abad – bayindir
Abad-karat – bayindir etmek
Abad-bat – bayindir olmak
Abd – kul, köle
Abes – saçma
Abhi – simdi
Abid – kul olan, köle olan, kul, köle
Abide – anit
Abila – sivilce
Abir – yaya
Abnus – Abanoz
Abol – yamuk, egri
Abras – alacali
Abril – nisan ayi
Abus – somurtkan
Abulisat – kaldirilmak
Abu (ebu) - -acakti eki, ecekti eki
Abu ray (ebu ray) - -acakmisti eki, ecekmisti eki
Acaib – tuhaf, ilginç
Aceb – tuhaflik, ilginçlik
Acebi – acaba
Acele – acele
Aceze – düskünler
Acib – tuhaf, ilginç
Acibe – sasilacak sey
Acil – acil
Acilen – acil olarak
Acin – yogurulan
Aciz – düskün
Acizane – düskünlükle
Aciziyat – düskünlük
Acul – aceleci
Acuz – koca adam, drakula
Acuze – koca kari, cadi
Acur – tugla, kiremit
Adab – yol yordam
Adalun – kaslar
Adal – kas
Adalet – adalet
Adil – adaletli
Adat – aliskanlik
Adawet – düsmanlik
Adawet-karat – düsmanlik etmek
Adem – ilk insan, adem, insan
Adem-xuakar – insan yiyen
Ades – mercimek
Adese – mercek
Adha – kurban
Adil – esit, denk
Adakarat – ödemek
Adhi – yari
Adhi-karat – yarmak
Afaq – ufuk
Afat – afet
Aferin – bravo
Afif – iffetli
Afil – batan
Afsun – büyü
Agah-karat – haberdar etmek
Agah-bat – haberdar olmak
Agin – dolu
Agus – kucak
Agalisat – kiskirtmak
Agazat – baslamak
Agbiya – kalin kafali
Aglal – zincir
Agneb – çogunlukla, genellikle
Agnam – koyun
Ahali – halk
Ahbab – dost
Ahd – yemin, and
Ahd.ab atiq – eski antlasma, incilin tevrat ve zebur bölümü
Ahd.ab cedid – yeni anltlasma, incil ve ekleri
Ahdeb – kambur
Ahek – kireç
Ahen – demir
Ahen.kes – miknatis
Aheste – yavas
Ahfa – en gizli
Ahfad – torun
Ahmer – kirmizi
Axger – kor ates
Axir – son
Axund – hoca
Axyal – yikilar
Axyar – iyiler
Aid – ait
Aiqa – engel
Akis – yansima
Akisat – yansimak
Akayla – yalniz
Aklota – yok etme
Aqabe – yokus
Aqaid – inançlar
Aqdat – baglamak
Aqir – kisir
Aqide – inanç
Aqim maynat – kisir kalmak
Aqmisa – kumas
Aqur – saldirgan
Aqwal – sözler
Aqwila – kuvvetliler
Alaqa – ilgi
Alaqadar – ilgili
Alaqadar karat – ilgilendirmek
Alaqadar bat – ilgilenmek
Alayisat – bulasmak
Aleh – karsi
Ale – ile
Alil – hasta
Alim – bilen
Allah – tanri
Allama – büyük bilgin
Alu – erik
Alubalu – visne
Aludat – bulasmak
Amar – hesap
Amelyat – ameliyat
Amiq – derin
Amil – yapan, eden
Amim – yaygin
Amir – emreden
Amud – direk
Amud-ub antar – orta direk
Amurzisat – affetmek Anhi
– o (disil)
Anqarib – yakinda
Ankebod – örümcek
Antar – orta
Anud – inatçi
Arayat – süslemek
Aramat – yerlesmek
Aramisat – dinlenmek
Arbedat – kavga etmek
Ard – un
Ardbiz – elek
Arizat – genisletmek
Ariz – genis
Asab – sinir
Asabi – sinirli
Asman – gök yüzü
Astor – astar
Asxane – mutfak
Asikar – belli
Asikar-karat – belli etmek
Asikar-bat – belli olmak
Asna – tanidik
Asubat – karistirmak
Atehat – bunamak
Atsat – hapsirmak
Awizat – asmak
Awk – su
Awk-ab awist – meni
Awk-ab adlet – adalet suyu
Awk-ab ahmer – kirmizi su
Awk-ab agin – kanli su
Awk-ab badereng – kanli su
Awk-ab angur – üzüm suyu
Awk-ab xarawat – sarap
Awkcame – su kabi
Awkek – sulu
Awkgine – sürahi
Awki – mavi
Awkxiz – dalga
Awkxua – nasip
Awkrah – kanal
Awkriz – tuvallet, çis
Awkzih – su kaynagi
Ayar – ayar
Ayb – ayip
Ayet – ayet
Ayin – tören
Ayine – ayna
Aysat – yasamak
Azarat – incitmek
Azlat – görevden almak
Azmayisat – denemek
B
Babuna – papatya
Bad – rüzgar
Badam – badem
Badban – yelken
Badbiz – yelpaze
Bagal – koltuk
Bahayim – dört ayakli hayvanlar
Bahil – cimri
Bahr – deniz
Bahr-ab siah – kara deniz
Bahr-ab ahmer - kizil deniz
Bahr-ab hazer – hazar denizi
Bahr-ab muhet – okyanus
Bahr-ab muhet-eb hindu – hint okyanusu
Bahr-ab muhet-eb atlasi – atlas okyanusu
Bahr-ab muhet-eb kebir – büyük okyanusu
Baid – uzak
Bakir – el sürülmemis erkek
Bakire – el sürülmemis kadin
Banu – bayan
Bar – yük
Bars – yagmur
Bariqah – simsek
Bed – kötü
Bedr – dolunay
Behbud – saglik
Belut – mese
Benewse – mor
Bera – için
Bera-ab malumat – bilgi için
Bera-ab me – benim için
Bera-ab te – senin için
Bera-ab we – onun için
Berd – soguk
Bere – kuzu
Berehne – çiplak
Bewl – idrar
Bewl-eb segri – küçük idrar, çis, küçük abdest
Bewl-eb kebri – büyük idrar, bok, kaka, siç, büyük abdest
Beyan – dile getirme
Bezir – tohum
Bir – kuyu
Bidar – uyanik, uykusuz
Bix – kök
Bixod – baygin
Bixodat – bayilmak
Bimar – hasta
Birisat – kavrulmak
Bister – yatak
Biserm – orman
Bizarat – bikmak
C
Cabir – zorlayan
Cahil – bilgisiz
Caiz – uygun
Camesuy – çamasir
Cedid – yeni
Cedwel – cetvel
Cenub – güney
Cenub-ub xarb – güneybati
Cenub-ub xarbi – güneybati
Cenub-ub sarqi – güneydogu
Cenub-ub sarq – güneydogu
Cerad – çekirge
Cerih – yara
Ceride – gazete
Cidar – duvar
Cihan – dünya
Cihar – dört
Cihaz – aygit, makine
Cinaze – taput
Cisr – ksprü
Cuxd – baykus
Cuma – cuma
Cumrat – cumartesi
Cuy – çay
Cunbisat – sallanmak
Ç
Çadur – çadir
Çakuc – çekiç
Çange – çene
Çarcuba – çerçeve
Çardax – çardak
Çarseb – çarsaf
Çasni – bayram
Çilaz – kirk
Çilazi – kirkinci
Çilazwa – kirkar
Çilaz a yehd – kirkbir
Çilaz a du – kirkiki
Çilaz a se – kirkdsrt
Çilaz a cihar – kirkdört
Çilaz a benc – kirkbes
Çilaz a suas – kirkalti
Çilaz a abda – kirkyedi
Çilaz a utho – kirksekiz
Çilaz a new – kirkdokuz
D
Daim – her zaman
Damen – etek
Darçen – tarçin
Daruxanu – eczane
Dar-ab aceze – düskünler evi
Dar-ab bedai – konservatuvar
Dar-ab eytam – yetimhane
Dar-ab funon – üniversite
Defter – defter
Dem – kanDeraz
– uzunDeriça –
pencere Dest –
el
Desne – hançer
Dewk – agiz
Dew – on
Dewyehd – onbir
Dewdu – oniki
Dewse – onüç
Dewcihar – ondört
Dewbenc – onbes
Dewyehdi – onbirinci
Dewdui – onikinci
Dewsei – onüçüncü
Dewcihari – ondördüncü
Dewbenci – onbesinci
Dimag – beyin
Diraxt – agaç
Direfs – bayrak
Dost – dost
Du – iki
Dui – ikinci
Dusuid – iki yüz
Dubor – kiç
Dunbal – kuyruk
E
Ebabil – kirlangiç
Ebkem – dilsiz
Ebr – bulut
Ebsa – parmak
Ecnebi – yabanci
Efgarat – düsünmek
Ehl – halk
Ehl-eb din – din halki
Ehl-eb hal – hal halki
Ehl-eb xubre – bilgi halki
Ehl-eb iman – iman halki
Ehl-eb salib – haç halki
Ehram – piramit
Eknun – simdi
Elifba – alfabe
Encuman – dernek
Erzan – ucuz
Esma – isimler
Esmar – meyveler
Esna – sira, an
Ester – katir
F
Fail – özne
Faiz – tasan
Fanus – fener
Faris – fars, iranli
Farisi – fars, iranli
Farisi – iranca, farsça
Fehmat – anlamak
Feragat – birakmak
Feramusat – unutmak
Ferda – yarin
Fiil – fiil, eylem
Figanat – bagirmak
Fil – fil
Firarat – kaçmak
G
Gah – yer
Gahwar – besik
Gam – adim
Gaw – inek
Gelu – bogaz
Genum – bugday
Gerd – toz
Gerum – sicak
Giran – agir
Girih – dügüm
Giso – saç
Giyah – bitki
Gusale – dana
Gusfan – koyun
Gusa – köse
Gost – et
Guyat – söylemek, demek
G
Gabi – manyak
Gabnat – kaziklamak
Gafil – habersiz
Gaib – kayip
Gaita – diski, bok, kaka
Gar – magara
Gayr – olmayan
Gayr-ab idraqi – anlasilmayan
Gayr-ab ixtiari – elde olmayan
Gayr-ab qabil – yapmaksizin
*
Gayr-ab qabil-ib fahm
Gayr-ab qabil-ib izale
Gayr-ab qabil-ib muqawamat
Gayr-ab qabil-ib tabdil
Gayr-ab qabil-ib tafrik
Gayr-ab qabil-ib talif
*
Gayr-ab mahdud
Gayr-ab meri
Gayr-ab mesru
Gayr-ab muayen
Gayr-ab muhtemel
Gayr-ab muntazam
Gayr-ab muslim
H
Habbe – çekirdek
Habes – zenci, siyahi, afrikali
Habib – sevgili
Habl – ip
Hacamat – kan alma
Hadiqa – bahçe
Hail – korkunç
Hain – acimasiz
Haq – dogru
Haqaiq – dogrular
Haqir – küçük
Hamir – hamur
Hamun – çöl
Hancere – girtlak
Hararet – sicaklik
Harb – savas
Harf – harf
Hariq – yangin
Haris – bekçi
Hasb – göre
Hasud – kiskanç
Hasere – böcek
Hatab – odun
Hawz – havuz
Hawz-ab hamam – küvet
Hebeyat – yitirmek
Hedef – amaç
Hesab – hesap
Heyakil – heykel
Hewazar – bin
Hewazari – bininci
Hewazarwa – biner
Heyezat – sayiklamak
Hena – kina
Hibale – tuzak
Hicwat – taslamak
Hinc – hiç
Hinc kiya – hiç kimse
Himar – esek
Hirs – at
Hiza – sira
Hizawk – dalga
Hod – kendi
Hod-be-hod – kendi kendine
Hodbin – bencil
Hodgam – bencil
Hudbarast – bencil
Hudod – sinir
Hufre – çukur
Huqna – siringa
Hulasa – özet
Hulqom – bogaz
Husam – kiliç
X
Xab – uyku
Xabcame – pijama
Xaber – haber
Xabgah – yatak odasinda
Xacil – utangaç
Xad – yanak
Xaderat – uyusmak
Xadse – ürküntü
Xakrub – süpürge
Xalic – köfrez
Xam – çig
Xame – kalem
Xamra – kirmizi
Xamus – suskun
Xamusat – susmak
Xanu – ev
Xar – diken
Xaratin – solucan
Xarbuze – kavun
Xarbuz – karbuz
Xarceng – yengeç
Xargus – tavsan
Xarita – harita
Xasf – ay tutulmasi
Xasim – düsman
Xasse – duyu
Xatem – mühür
Xatnat – sünnet etmek
Xinzir – domuz
Xiyar – salatalik
Xibre – deneyim
Xiwuk – tulum
Xitabat – hitap etmek
Xitanat – sünnet etmek
Xosnud – razi
Xurafa – batil inanç
Xusk – kuru
I
Irq – soy
Irq-ib ahmer – kizilderili irki
Irq-ib ebyaz – beyaz irk
I
Icazkarat – sasirtmak
Idamkarat – sldürmek
Ilamkarat – bildirmek
Ilankarat – ilan etmek
Iadekarat – geri vermek
Iasekarat – geçindirmek
Ibrazat – göstermek
Ibre – igne
Ibdal – kaldirma
Ibtida – baslangiç
Icadkarat – icat etmek
Icrarkarat – kiralamak
Ifazekarat – tasmak
Ifhamkarat – anlatmak
Ikrahat – tiksinmek
Ikramat – buyurmak
Iqrat (aqrat) – okumak
Ilawakarat – eklemek
Ism – ad, isim, nam
J
Jengar – pas
Jerfa – derin
K
Kabin – mehir
Kabus – korkulu rüya, kabus, karabasan
Kac – çam
Kafi – yeterli
Kahgil – siva
Kahil – tembel
Kakul – perçem
Kalbod – beden
Kar – is
Karban – kervan
Kard – biçak
Kariz – yeralti su kanali
Kase – çanak
Katib – yazan
Kazib – yalanci
Kebis – koç
Kebudar – güvercin
Kedu – kabak
Kefçi – kepçe
Kefel – kalça
Keffe – avuç
Kefs – ayakkabi
Keftar – sirtlan
Kejdum – akrep
Kelime – sözcük
Kelle – bas
Kemabis – az çok, asagi yukari
Kenar – kiyi, yan
Kenise – kilise
Keran – uç
Kesti – gemi
Ketmat – saklamak
Q
Qabile – kabile
Qabr – mezar
Qabl – snce
Qabl-ab millad – milattan önce
Qabl-ab tarix – tarihten önce
Qabristan – mezarlik
Qabulat – almak
Qabzat – tutmak
Qad – boy
Qadeh – bardak
Qadhat – kinamak
Qadir – güçlü
Qadiri – daha güçlü
Qadiru – en güçlü
Qahbe – fahise
Qaht – kitlik
Qalat – söylemek, demek
Qala! - söyle!, de!
Qale – söylese, dese
Qali – söyleme, deme
Qalu – söyledi, dedi
Qalem – kalem
Qamet – boy
Qamis – gömlek
Qandi – seker
Qanun – yasa
Qarib – yakin
Qarorah – ördek
Qasir – kisa
Qasab – kasab
Qatil – öldüren
Qatre – damla
Qawi – güçlü
Qawiyi – daha güçlü
Qawiyu – en güçlü
Qible – güney
Qidem – eski
Qism – bölüm
Qiamat – kalkmak
Qiasat – karsilastirmak
Qiyr – katran
Qubhat – çirkinlik etmek
Qudumat – gelmek
Qumar – kumar
Qumas – kumas
Qumri – kumru
Qutb – kutub
L
Labeyat – yalvarmak
Labeya! - yalvar!
Labeye – yalvarsa
Labeyi – yalvarma
Labeyu – yalvardi
Labisat – giymek
Labisa! - giy!
Labise – giyse
Labisi – giyme
Labisu – giydi
Labudat – gerekmek
Labuda! - gerek!
Labude – gerekse
Labudi – gerekme
Labudu – gerekti
Laf – söz
Lafat – konusmak
Lafa! - konus!
Lafe – konussa
Lafi – konusma
Lafu – konustu
Lafz – söz
Lafzat – konusmak
Lafza! - konus!
Lafze – konussa
Lafzi – konusma
Lafzu – konustu
Lagwat – kaldirmak
Lagwa! - kaldir!
Lagwe – kaldirsa
Lagwi – kaldirma
Lagwu – kaldirdi
Lagzat – sürçmek
Lagza! - sürç!
Lagze – sürçse
Lagzi – sürçme
Lagzu – sürçtü
Lagmiyat – kaymak
Lagmiya! - kay!
Lagmiye – kaysa
Lagmiyi – kayma
Lagmiyu – kaydi
Lamiyat – parlamak
Lamiya! - parla!
Lamiye – parlasa
Lamiyi – parlama
Lamiyu – parladi
Lase – les
Leben – süt
Lehw – oyun
Leim – alçak
Lemsat – dokunmak
Lemsa! - dokun!
Lemse – dokunsa
Lemsi – dokunma
Lemsu – dokundu
Lerzat – titremek
Lerza! - titre!
Lerze – titrese
Lerzi – titreme
Lerzu – titredi
Lerzisat – titretmek
Lerzisa! - titret!
Lerzise – titretse
Lerzisi – titretme
Lerzisu – titretti
Limu – limon
Lisan – dil
Lugat – sözlük, kelam etmek, söz etmek, bahs etmek
Luga! - kelam et!, söz et!, bahs et!
Luge – kelam etse, söz etse, bahs etse
Lugi – kelam etme, söz etme, bahs etme
Lugu – kelam etti, söz etti, bahs etti
Lugaz – bilmece
Lugazat – bilmek
Lugaza! - bil!
Lugaze – bilse
Lugazi – bilme
Lugazu – bildi
Lugis – anlam
Lugisat – anlamak
Lugisa! - anla!
Lugise – anlasa
Lugisi – anlama
Lugisu – anladi
Luqme – lokma
M
Maber – geçit
Mabed – tapinak
Mabud – tanri
Mafsal – eklem
Magz – beyin
Maxluq – yaratik
Maxrut – koni
Maida – sofra
Maqul – akla uygun
Maqule – kategori
Malum – bilinen
Malumat – bilgi, Enformasyon
Manzara – görünüm
Mase – masa
Meal – anlam
Mecruh – yarali
Melabe – oyuncak
Me – ben
Mean – biz
Men – benim
Meanayn – bizim
Mestat – ovmak
Mesta! - ov!
Meste – ovsa
Mesti – ovma
Mestu – ovdu
Miqraz – makas
Misra – dize
Miftah – anahtar
Mix – çivi
Mihr – günes
Minqar – gaga
Minqas – cimbiz
Minsar – testere
Miyar – ölçü
Mu – kil
Mur – karinca
Mururat – geçmek
Murura! - geç!
Murure – geçse
Mururi – geçme
Mururu – geçti
Musabat – tutulmak
Musk – fare
Must – yumruk
Muhim – önemli
Muzekker – eril (muennes – disil)
N
Na – olumsuzluk eki
Naf – göbek
Nagme – müzik, sarki
Nahaq – haksiz
Naxos – hos olmayan
Naqs – desen
Nalanat – inlemek
Name – isim, ad
Nan – ekmek
Nasihat – ögüt
Nasiye – alin Nebi
– peygamber
Nebire – torun
Necm – yildiz
Nefhat – üfürmek
Nefs – ruh
Neheng – timsah
Nemek – tuz
Neng – utanma
Nerum – yumusak
Netice – sonuç
Newa – ses
Newazat – oksamak
Newbet – nöbet
Newm – uyku
Nidayat – seslenmek
Nida – ses
Nif – yari, yarim
Nutfe – sperma
O
Omr – ömür
Orf – gelenek
Ozr – bahane
P
Pau – ayak
Pak – temiz
Pakistan – temiz olan ülke, pakistan
Pamalat – ezilmek
Pabuc – ayakkabi, kundura
Pars – panter
Peleng – kaplan
Penir – peynir
Pergar – pergel
Perat – uçmak
Peymat – ölçmek
Puxtat – pisirmek
Puar – dolu, çok
R
Rabiyu – bahar, ilkbahar
Rabiyahari – çarsamba
Rahna – varolma, var
Ray – mis eki
Rakib – rakip
Raqs – dans
Rawza – bahçe
Reas – bas, kafa, kelle
Reaf – raf
Refiq – arkadas
Refiqa – kiz arkadas
Reg – damar
Rekzat – dikmek
Remidat – ürkmek
Rencidat – incitmek
Resm – resim Resul
– elçi
Resah – sizinti
Ricl – bacak
Rowah – tilki
Ruxam – mermer
S
Sabah – sabah
Sabun – sabun
Sacid – boyun egen
Sahife – sayfa
Sahih – gerçek
Sahil – kiyi
Saxre – kaya
Saqf – çati
Sal – yil
Salat – namaz
Sanduk – sandik
Sarik – hirsiz
Sawm – oruç
Sawt – ses
Saye – gölge
Se – üç
Sei – üçüncü
Sewa – üçer
Sewu – testi
Sebz – yesil
Sefad – beyaz
Segawk – kunduz
Selxat – deri yüzmek
Semra – esmer
Serawk – serap
Serlewha – baslik
Sewr – sigir
Sib – elma
Sine – gögüs
Sirmasuq – Sarimsak
Siyeh – siyah, kara
Sual – soru
Suhan – törpü
Surat – yüz
Suzat – yakmak
Sukker – seker
S
Sagird – ögrenci
Sahid – tanik
Sahs – kisi
Sakul – çekül
Sane – tarak
Sarq – dogu
Sayed – belki
Sehzade – prens
Sems – günes
Serara – kivilcim
Sikem – karin
Simal – kuzey
Simal-ab garbi – kuzeybati
Simal-ab sarqi – kuzeydogu
Sinasat – tanimak
Sira – süt
Sua – isin
Sukrin – tesekkür
Surbat – içmek
Suruat – baslamak
Surot - sartlar
T
Takib – ardina düsmek
Taliq – erteleme
Talim – ögretme
Tamir – onarma
Tayin – belirleme
Tazib – azap verme
Tabe – tava
Tabib – doktor
Tahir – temiz
Taxris – tirmalama
Tair – kus
Taqwim – takvim
Takdim – sunma
Taksim – bölme
Tamam – bitti
Taraf – yön
Tardat – kovmak
Tast – legen
Tedie – ödeme
Tenis – alistirma
Tebasir – tebesir
Teber – balta
Tecruba – deneme
Tedqiq – arastirma
Tefte – kizgin
Temasa – bakma
Terazu – terazi
Tesne – susuz
Tude – yigin
Tufeyli – parazit
Turs - eksiTurab
– toprak
U
Uxra – diger, baska
Uqab – kartal
Urwe – kulp
Uryan – çiplak
Usbo – hafta
Ustora – usura
Utrus – sagir
Uzow – organ
W
Wacib – gerekli
Wadi – vadi
Wahdat – teklikö birlik
Wahi – yararsiz
Wahy – vahiy
Waqia – olay
Waqt – vakit
Walid – baba
Walide – anne
Warast – yagmur
Warasti – yagmurlu
Webal – günah
Y
Yabat – bulanmak
Yabisat – kurumak
Yadkarat – hatirlamak
Yadginat – özlemek
Yagmayat – talan etmek
Yax – buz
Yaxud – yahut (aur)
Yehd – bir
Yehd-be-yehd – bir-e-bir
Yehdcins – ayni türden
Yehdqalb – bir gönül
Yehdpare – bir parça
Yehdsan – ayni
Z
Zag – karga
Zagan – çaylak
Zaxm – yara
Zamir – adil
Zanu – diz
Zebhat – bogazlamak, bogmak
Zebil – gübre
Zehir – zehir
Zencebil – zencefil
Zengul – zil
Zerafe – zürafe
Zerad – sari
Zewc – koca
Zewce – kari
Zinhar – sakin
Zira – çünkü
Ziyade – çok
Zu – isik
Zufr – tirnak
Zuqum – zikim
Zunbur – esek arisi