eBridge2 VET Mobility

Transkript

eBridge2 VET Mobility
www.eBridge2.eu
Av
ru
ak
lm
ja
içi
nt
em
Yu
el
p
r
a
ya t d
dü
k
r
ült
ze
yi
ürl
e-T dım alışı kalı
öğ
e
AB o
rin
ın şla a
ren
p
’
r
i
d
m
pa e l
ı
ö
in
n
ğre
ızd al
yla ha ul
a a ar
nin
şın rek uk
nın
etl
ilik
da
de
ne
yim
ler
ini
zi
Diğ
er
Sta
eB
VE rid
ge
eL
ea T M
rni
2
Kü
ng
o
ltü
bil
Dil
rel
Mo
K
B
u
bil
i
ilg
rsl
arı ty
i
Uy
gu
l
in
d
i
g
ne
i
a
r
i
n
ı
b
m
n
a
e
r
d
g
r
o
e
l
r
p
ke
l
e
ü
m
ılım
u
n
t
B
e
a
r
k
ğ
e
ö
d
T
e
E
k
V
l
ü
ve
r
i
b
ı
.
nc
n
i
a
n
b
i
a
y
ed
i
m
i
y
dene r:
e
Ülkel kiz
Porte ya
Polon ya
İspan ya
ti
n
e
o
y
i
t
r
e
u
L
h
m
u
Çek C ye
Türki
rlilik
sı yete rencilerini
a
r
a
r
e
ltürl
ET öğ
l ve kü l hedefi; V in ve
i
d
ı
c
aban
teme
lerin
rinin y r. Projenin rası beceri
e
l
i
c
n
ri;
i
a
üyele vik
T öğre liştirilmişt , kültürler
E
B
V
A
i
i
s
n
eş
e
in
ge
oje
e ve y eketliliğe t
r
e 2 pr ermek için terliliklerin emektir.
e
g
z
d
ü
i
r
ak
har
E-b rini gid
ekl
l ye
cıları
en olm
e
n dest
arı, di
eksikl ç katılımcıl yönlerinde e Portekiz’d ’den katılım
e
v
ve gen arası açılım ta İspanya ti ve Türkiy
e
r
ş
y
a
a
i
hur
esi b
ulusl
2 proj a, Çek Cum
e
g
d
i
y
Ebr a, Leton
y
Polon edir.
t
e
etm k
u
ge2.e
.ebrid
www
ve
e
m
en
r
ğ
ö
i
er kti
l
l
i
d
ı
nc rme va
a
b
a
i y gelişti
d
ste
m
i
Ş arak
mek i cileri için
r
i
t
ş
i
l
a ge
ğren
ş
ı
onya’d ışmış VET ö
t
l
e
L
a
e
l
v
ç
onya eyen ve ça
iz, Pol
ehçe
st
rses t
u
o
C
age o ge
E-l
ngu the basic trnship
a
L
g
e
n
earni Learn our int
y
by in Giriş
·
loglar
· Diya ırmalar
· Alışt ionary
· Pict ilgisi
· Dil b me bilgisi
· Keli
rtek
ak i
ce, L
ya, Po rde çalışm acaksınız.
rtekiz zdirler
n
o
a
P
p
,
s
a
İ
e
retsi
inizi
ülkel
nı bul e İspanyolc
en üc rcüme
neyim da yabancı dil kursları
m
n
e
a
i
l
d
m
T
te
n
a
e
VE
Bura -learning
n ve o olacağız. T dillerinde öğrenmey
?
e
z
k
i
r
n
a
i
l
s
ı
e
k
i
ğ
c
r
e
ş
a
i
e
mi
Ç
s
l
m
l
ı
ı
yard
çe ve
anız
an di
ştirilm
özelle tılımcı olm a katılırken ekizce, Türk da kullanıl
maya
ız
am
ort
e ka
dalan
y
a
Sizler ca kurslarım anyolca, P günlük yaş
f
n
ında
de
on
, İsp
urslar
ve Let e, Letonca i bu ülkeler
k
l
i
d
ç
d
ning
ve Leh lerdir. Şim
e-lear liştirin.
n
i
ş
d
i
i
.
g
edilm bilirsiniz adresine edin ve ge
a
t
başlay bridge2.eu ilerinizi tes
.eu
e
r
.
e
idge2
r
b
www n. Dil bec
e
.
ı
www
başlay
ve olun
k
a
m
şa sahibi
a
y
e
d eyim
n
i
r
e
l
ke çin den
l
ü
ı için
B
A mak i
ışmas el bir
l
a
ç
e
ası v
syon
ş
ı
im alm kında profe Türkiye’de
l
t
i
ğ
a
e
ç
ak
i ve
rıda
ilgi
B
l
e
r
Kültü ğrenin
ini ö
r
e
l
r
ü
a kült
p
u
r
v
A
Diğer
riyet
dışa
iliği h
iniz.
erinin rinin çeşitl Çek Cumhu i bulabilirs de
l
i
c
n
e
ileri
türle
giler
nya,
T öğr
ler VE Avrupa kül onya, Polo önemli bil i pratik bilg acaktır.
r
e
b
h
ilgil
, Let
a en
ğlay
nar.
rel re
Kültü bilgiler su a, Portekiz si hakkınd ş aramakla ze fayda sa
e
y
i
i
i
r
l
s
önem ağlar. İspan m ve iş çev alışveriş ve eyimizde
n
s
a
mi
,
e
ş
ç
d
a
m
n
ı
ilik
ış biçi
bili günlük y ler, ulaş
l
n
t
a
e
r
k
v
e
,
ar
er
a da
kültür edilecek y bilgiler h
amınd ek
ş
a
u
t
y
B
e
ş
r
.
İ
·
em
Ziya eceksiniz
rıda y
a
ş
l
ı
i
D
b
·
bula
iler
l Bilg
e
· Gezi al davranış
r
ü
t
l
Kü
ı
m
· Sosy urumlar
tanıtı ayahat
e
k
l
Ü
s
·
· Acil d
.eu
ım ve
ş
a
l
idge2
r
U
b
·
e
.
ş
i
er
www
· Alışv i
r
e
· İşy vzuatı
· İş me
an
m
a
z
r
e
h
i
n
un
i
r
ğ
u
e
d
t
n
s
Dil denızda bulu
unca
re boy re
ü
s
ı
r
ştıkla lmak üze
yanı
rı çalı
o
alar
m
a
l
ygu şlarınızda
U
l
i
b
lı
o
ın
M t dışı ka rdım al
Yur
da ya
anın
k
ışa
inin d r için deste
r
e
l
i
c
a
n
l
e
r
m
ğ
da
VET ö akları duru
anınız e ya
r
y
a
i
l
z
a
i
c
n
am
şa
hberi
inde v
arşıla
Uygul
ma re rda, iş yer
ş
u
Mobil yaşamda k
n
o
okto
k
ız. K
daşın toranda, d
günlü nmıştır.
a
k
bil
r
a
s
e
a
ta
iz mo
m
i
r
hazırl azınız ade nizde, bir r irsiniz.
e
l
i
cih
bil
estekç
leri
Mobil ilir, ziyaret faydalana Letonyalı d
n
b
taşıya şlık kurarke olonyalı ve nızda.
a
li, P
anı
r
arkad
rtekiz siz olarak y şfedin
o
P
ırmala leri
t
,
l
ş
ı
o
l
t
e
y
a
e
k
n
r
k
k
ı
İspa ıda ve üc
· Prati rel bilgi lin
aların
m
n
a
ı
l
z
ygu
ciha
· Kültü
.eu
isan U
L
l
i
idge2
b
r
r
b
a
e
l
.
Mo
g
www
diyalo
r
· Kalıp alı kelimele
· Fayd arayüz
y
· Kola
nity
u
m
om
C
e
f
t o oject
r
a
p
,
Be a dge 2 pr
ylaşın n. Yardım
a
p
i
n
i
nı
er
i
r
eyiml kte faydala
n
b
e
d
i
a
E
alışm ünden birl
ınızı
e ve ç
n
umlar
luluklik
p
o
T
e ketli
hare ylaşın
e
d
’
B
A nizi pa
mleri
i
y
e
n
de
or
nm
ın.
ürü
z öğre -Bridge 2 ılıklı fikir al g, film ve y
i
n
i
ğ
i
karş
a blo
nleri
edind
n ve E
şında ı davet edi konularda nlerin altın ki tüm ürü ilirsiniz.
ı
d
t
r
Yu
rü
de
tik
nız
şab
aşları
ve pra urumdaki ü ak, website inizi payla
r
arkad rdım edin
r
d
e
a
l
nılır
a
ek ol
ünce
alın, y sitede kulla ruz. Buna ındaki düş
eb
uyo
akk
mesi
Size w fırsatı sun ürünler h
lar ğerlendiril
m
u
e
e
r
v
· Yo lerin De
eklem ndirebilir şfet!
e
l
e
r
K
e
· Ürün
i
ğ
y
de
ty ’
i
n
u
m
E-Com k
boo
· Face er
.eu
l
idge2
r
b
e
· Film lar
.
www
· Blog
E-bridge2 partners
Marta Mañas
Małgorzata Jendryczka
Miren Errasti
Elina Viluma-Kuzmina
Gabriela Vlčková
John Walker
Berkin Erol
ITURBROK
MESCOMP TECHNOLOGIES
ALETHEIA
CENTRO EUROPEU DE LÍNGUAS
PROJINAL DANIŞMANLIK
Avrups projeleri proje yöneticisi
Małgorzata Jendryczka aynı
zamanda halkla ilişkiler uzmanıdır
ve Polonya Üniversitesi’nde görev
yapmaktadır.
LHL LANBIDE HEZIKETAREN
LAGUNAK
SIA Seneca
Director of ITURBROK and Senior
Consultant in Information Society,
over 20 years of experience at
participation and coordination of
European Projects related to VET
Innovation, e-Learning, e-Work,
Virtual Teams and Distance
Management.
Pazarlama, işletme ve ekonomi
alanında yüksek lisans derecesine
sahiptir. Eğitim alanındaki
Avrupa projelerinin yönetimi
ve uygulanmasında aktif olarak
görev almaktadır. 2009’dan
itibaren Çek Cumhuriyeti’ndeki
ECVET sisteminin test edilmesi,
uygulanması ve onaylatılmasına
ilişkin aktivitelere katkı
sağlamaktadır.
1984’ten beri Portekiz’de
yaşamakta ve çalışmaktadır.
Belirli profesyonel hedeflere
yönelik olarak oluşturulan ve
yönetilen dil kursları noktasında
uzmanlaşan Centro Europeu
de Línguas kurumunda müdür
olarak görev yapmaktadır. John
dil öğrenme konusuna ilişkin olan
çeşitli AB projelerine katılmıştır.
RSA DTEFLA sertifikasına sahip bir
İngilizce öğretmenidir.
2013’ten beri Projinal
Danışmanlık’ta proje uzmanı
olarak görev yapmaktadır.
Hibe programlarının proje
yazımını gerçekleştirmekte ve
başvuru süreçlerinde kurumlara
danışmanlık yapmaktadır. TOI,
LdV ve Grundtvig projelerine
katılımcı olara katılmıştır.
İngiliz filolojisi ve halkla ilişkiler
alanında eğitim görmüştür.
Dil Bilimi Uzmanı. Hayat Boyu
Öğrenme Programı’na katılım, VET Yetişkin eğitimi alanında
eğitiminde ve kariyer danışmanlığı İspanyolca ve İngilizce öğretmeni
olarak tecrübeye sahiptir. Dil
konusunda konusunda 6 yıllık bir
eğitimi merkezlerinde müdür ve
tecrübeye sahiptir.
proje koordinatörü olarak da yer
almıştır.
www.ebridge2.eu
ww
e2.eu
idg
w.eBr
i
es
b sit
we
an
e
ir. Bu e bulun
Polsc
328.
nlık
mişt
ştiril on sited
akt w Danısma i 4. Cadde 1 nkara
t
le
k
n
e
y
o
K
mis
gerç
kaya A
l Egitim halles
iyle ıdan Ko az.
steğ
ç
m
Projia veçler Ma t. 4/14 Çan
e de ır. Bu a tutula
Ö
ib
p
ı
h
A
g
lu
d
m
ta
un
Asa Göktürk 5 09 85
nu’n nsıtmak dan soru
o
r
y
k
8
.t
is
a
ya
om
um
Sok 0 (312) 2 jinal.com
pa K örüşünü i bir dur
9
o
g
g
Avru
Tel: + a: info@pr
roje zarların herhan
p
u
le
t
B
ya
et
e-pos
ece
arek
sad rden h
e
bilgil