800GR KK.indd

Transkript

800GR KK.indd
800GR
Sağlıklı Grill
Kullanım ve Güvenlik Talimatları
Breville ailesine hoşgeldiniz...
Az yağlı, sağlıklı yemeklerin de lezzetli olabileceği inancından yola
çıkarak, size sağlıklı ve lezzetli öğün ve ara öğünleri garanti eden
Breville 800 Sınıfı (tm) Barbekü Izgarası yenilikçi özelliklerle ve dayanıklı
parçalarla tasarlanmıştır.
Bu kitapçığın hazırlanmasındaki amaç, ızgaranızdan en iyi şekilde
yararlanmanızı sağlayacak pratik ve günlük kullanıma dair temel
noktaları keşfetmenize yardımcı olmaktır.
800 Sınıfı ürün yelpazesinin bir parçası olan bu ızgara, besleyici
öğünlerin kolay bir şekilde hazırlanmasına imkan sağlar.
İÇİNDEKİLER
4 Breville için önce güvenlik gelir
7 Montajı, çalıştırılması ve sökülmesi
13 Izgara yapma kılavuzu
15 Bakım, tekizlik ve saklama
17 Tarifler ve püf noktaları
3
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
800GR SAĞLIKLI GRILL İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Güvenlik konusundaki yüksek farkındalığıyla Breville’de en önde gelen düşünce, tüketici
ürünlerinin değerli müşterilerimizin güvenliğinin göz önünde bulundurularak tasarlanması
ve üretilmesidir. Bunun yanı sıra, müşterilerimizin herhangi bir elektrikli aleti kullanırken
aşağıdaki güvenlik tedbirlerine özenle bağlı kalmaları rica olunur.
• Izgarayı çalıştırmadan önce tüm
talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride
kullanmak üzere bir başvuru kaynağı
olarak saklayınız.
• 800 Sınıfı(tm) Izgara’yı ilk kez
çalıştırmadan önce alet üzerindeki
tüm etiket ve çıkartmaları çıkarınız.
• Çalışma esnasında aleti tezgah veya
masa kenarına yakın yerleştirmeyiniz.
Yüzeyin düz, temiz, kuru vs. olduğundan
emin olunuz.
• 800 Sınıfı(tm) Izgara’yı sıcak gaz veya
elektrikle çalışan ocakların yakınına,
veya sıcak bir fırınla temas edecek
şekilde yerleştirmeyiniz. 800 Sınıfı(tm)
Izgara’yı duvarla arasında geniş bir
mesafe bırakacak şekilde kullanınız.
• 800 Sınıfı(tm) Izgara’nın çevresindeki
hava devridaimi için aletin üst kısmında
ve tüm kenarlarında yeterli ölçüde
boşluk bırakınız.
4
• 800 Sınıfı(tm) Izgara’yı ısıdan
etkilenebileceği herhangi bir yüzey
üzerine yerleştirmeyiniz. Bu tip
yüzeylerde ısıya dayanıklı bir altlığın
kullanılması tavsiye edilir.
• Kullanımdan önce 800 Sınıfı(tm)
Izgara’nın düzgün bir şekilde
kurulduğundan emin olunuz.
• Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Üst
kapağı kaldırmak ve açmak için kapak
sapını kullanınız.
• Kullanımdan önce, dolanan kabloyu
tamamen düzeltiniz.
• Elektrik çarpmasından korunmak
için kabloyu,fişi veya aleti suya veya
herhangi bir sıvıya sokmayınız.
• Kablonun masanın kenarından sarkm
masını sağlayınız.
BREVILLE İÇİN ÖNCE GÜVENLİK GELİR
TÜM ELEKTRİKLİ ALETLER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI
• Bu alet, gözetim olmaksızın küçük
çocukların veya güçten düşmüş yaşlı
kişilerin kullanımına uygun değildir.
• Küçük çocuklar aletle oynamamalarının
sağlanması için gözetim altında
tutulmalıdır.
• Aletin düzenli olarak gözden
geçirilmesi tavsiye edilir. Güç kaynak
kablosunun, fişin veya aletin herhangi
bir şekilde hasar görmesi halinde
aleti kullanmayınız. Muayene ve/veya
tamir için aleti bir bütün halinde en
yakın yetkili Breville servis merkezine
götürünüz.
• Temizleme dışında herhangi bir bakım,
yetkili bir Breville Servis Merkezi’nde
gerçekleştirilmelidir.
• Bu ürün sadece evde kullanılmak üzere
üretilmiştir. Kullanım amacı dışında
kullanmayınız. Hareket halindeki araç
veya gemilerde kullanmayınız. Ev
dışındaki ortamlarda kullanmayınız.
• Elektrikli cihazları kullanırken ek
güvenlik sağlamak için artık akım cihazı
(güvenlik kilidi) kurmanız tavsiye edilir.
30 m’yi aşmayan artık çalışma akımlı bir
güvenlik kilidinin aletin elektrik devresine
yerleştirilmesi tavsiye edilir. Profesyonel
tavsiye için elektrik teknisyeninizle
görüşünüz.
KULLANMADAN
ÖNCE KORUMA
KORDONLARININ
TAMAMINI ÇÖZÜN.
CİHAZI EĞİMLİ BİR
YÜZEY ÜZERİNDE
KULLANMAYINIZ.
CİHAZI AÇIKKEN
TAŞIMAYINIZ.
BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.
5
800GR Sağlıklı Grill
MONTAJI,
ÇALIŞTIRILMASI ve
SÖKÜLMESİ
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZI TANIYINIZ
H
I
A
B
J
C
K
L
D
M
E
N
F
O
G
A. Yapışmaz, çizilmeye dayanıklı
Quantanium yüzey
B. Izgara kilit kadranı
C. Şık paslanmaz çelik tasarım
D.Yapışmaz, destekli üst plaka
E. Yapışmaz, düz altlı pişirme plakası
F. Çıkarılabilir Damlama tepsisi
G. 2400 watt’lık güç
H. Kablo mahfazası
P
I. Oynak menteşeli özgün üst plaka
J. Ayarlanabilir yükseklik kontrolü özelliği
K. Seviye belirleme kolu
L. Değişken sıcaklık kontrolü kadranı
M. 15 dakika zamanlayıcı kadranı
N. Taban plakası
O. Kırmızı ısıtma ışığı
P. Açma/Kapama (On/Off) düğmesi
7
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZIN ÇALIŞTIRILMASI
İLK KULLANIMDAN ÖNCE
İlk kullanımdan önce pişirme yüzeyi nemli bir bez ile temizlenmelidir. İlk kez kullanılırken
pişirme yüzeyini hafif bir şekilde yağlamanızı öneriyoruz.
Tüm ambalajlama malzemeleri satış etiketleri ve bantları sağlıklı grilden çıkartarak
güvenli bir şekilde atınız.
Güç kablosunu suya veya başka bir sıvıya temas ettirmeyiniz.
Kırmızı ısınma ışığı yanar.
2. Çıkarılabilir Damlama Tepsisi’nin
düzgün şekilde aletin arka tarafına
yerleştirildiğinden emin olunuz (Bak.
şekil 1).
3. Daha randımanlı bir ön ısıtma için üst
plakanın kapalı konumda olduğundan
emin olunuz.
4. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı Flat (Düz)
konumuna getiriniz.
Şekil 1:
Kullanımdan önce tüm promosyon
ve ambalaj materyallerini çıkarınız.
Pişirme plakalarının temiz ve tozsuz
olmasına dikkat ediniz. Gerekli
hallerde nemli bir bezle siliniz.
800 Sınıfı(tm) Izgara’yı ilk defa
kullanırken ince bir dumanın çıktığı
gözlenebilir. Bu durum bazı parçaların
ilk defa ısınmasından kaynaklanır.
Endişe edecek bir durum söz konusu
değildir.
Şekil 2:
AÇIK IZGARA OLARAK KULLANIM
1. Fişi 230/240 Vlık prize takınız ve
aleti çalıştırınız. On/Off (Açık/Kapalı)
düğmesini ON (Açık)’a getiriniz.
8
Şekil 3:
5. Hızlı ön ısıtma için Değişken Sıcaklık
Kontrol Kadranı’nı Sear (Kızart)
konumuna getiriniz.
6. Kırmızı ısınma ışığı sönene kadar
Izgara’nın ısınmasını bekleyiniz.
7. Kilidi serbest bırakmak için ızgaranın
kapanması gerekir. Izgara’nın yan
tarafındaki 800 Sınıfı(tm) Izgara Kilit
Kadranı’nı dik konuma getiriniz (bak.
şekil 2) ve üst plakayı açık konumuna
getirmek için kolu kullanınız.
NOT:
Açık ızgara kullanımında alt plakanın
flat (düz) konumda olması önem taşır.
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZIN ÇALIŞTIRILMASI
NOT:
Izgara Kilidi “closed” (kapalı) konumuna
getirildiğinde otomatik olarak sıfırlanır.
8. Eti veya pişirilecek yiyecekleri pişirme
plakalarının birinin veya her ikisinin
üzerine yerleştiriniz. Pişirme süreleri
için Izgara Tarifleri veya Izgara
Kılavuzu’na bakınız.
9.Yiyecek piştiğinde tahta veya silikon bir
spatula ile yiyeceği alınız.
NOT:
1-15 dakika arasında bir ön ısıtma veya
pişirme süresini seçmek için 15 dakika
Zamanlayıcı Kadranı’nı kullanınız.
İstenilen süreyi seçmeden önce,
Kadran, saat yönünde tamamen
döndürülmelidir. Seçilmiş olan süre
dolduğunda bir kez zil çalar. Izgara
kapanmaz ve ısınmaya devam eder.
Şekil 4:
KAPALI IZGARA OLARAK
KULLANIM
1. Fişi 230/240 V’luk prize takınız ve
aleti çalıştırınız. On/Off (Açık/Kapalı)
düğmesini ON (Açık)’a getiriniz.
Kırmızı ısınma ışığı yanar.
2. Çıkarılabilir Damlama Tepsisi’nin
düzgün şekilde aletin arka tarafına
yerleştirildiğinden emin olunuz (Bak.
şekil 3).
3. Daha randımanlı bir ön ısıtma için üst
plakanın kapalı konumda olduğundan
emin olunuz.
4. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı Angle (Açı)
veya Flat (Düz) konumuna getiriniz.
5. Hızlı ön ısıtma için Değişken Sıcaklık
Kontrol Kadranı’nı Sear (Kızart)
konumuna getiriniz.
6. Kırmızı ısınma ışığı sönene kadar
Izgara’nın ısınmasını bekleyiniz.
7. Üst plakayı 90° konumuna getirmek için
kolu kullanınız.
8. Eti veya pişirilecek yiyecekleri alt
pişirme plakası üzerine yerleştiriniz.
Pişirme süreleri için Izgara tariflerine
veya Izgara Kılavuzu’na bakınız.
NOT:
800 Sınıfı(tm) Izgara yiyecekleri açık
veya kapalı konumda pişirmek için
kullanılabilir.
9. Üst plakayı kapatmak için kolu
kullanınız. Üst plaka, yiyecek üzerine
eşit şekilde bastırılabilmesi amacıyla
oynar bir menteşe sistemine sahiptir.
Üst plakanın sağ tarafındaki Izgara
Yükseklik Kontrolü, yiyeceğin
kalınlığına göre ayar yapılmasını
sağlar. Izgara’nın üst sağ tarafındaki
seviye belirleme kolu üst plakanın
dengelenmesi için kullanılabilir (bak.
şekil 4). Yiyecekler üzerinde ızgara
izlerinin elde edilebilmesi için üst plaka
tamamen aşağıya indirilmelidir.
10. Yiyecek piştiğinde üst plakayı açmak
için kolu kullanınız. Yiyeceği, tahta
veya silikon bir spatula ile alınız.
NOT:
Kırmızı ısınma ışığı, pişirme süresince
doğru sıcaklığın korunduğunu yanıp
sönerek gösterir.
9
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZIN ÇALIŞTIRILMASI
NOT:
Kırmızı ısınma ışığı sönene kadar
Izgara’nın ısınmasını daima bekleyiniz.
Şekil 5:
SANDVİÇ PRESİ OLARAK
KULLANIM
1. Fişi 230/240 Vlık prize takınız ve
aleti çalıştırınız. On/Off (Açık/Kapalı)
düğmesini ON (Açık)’a getiriniz.
Kırmızı ısınma ışığı yanar.
2. Çıkarılabilir Damlama Tepsisi’nin
düzgün şekilde aletin arka tarafına
yerleştirildiğinden emin olunuz .
3. Daha randımanlı bir ön ısıtma için üst
plakanın kapalı konumda olduğundan
emin olunuz.
4. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı Flat (Düz)
konumuna getiriniz.
5. Değişken Sıcaklık Kadranı’nı
“Sandwich”(Sandviç) konumuna
getiriniz.
6. Kırmızı ısınma ışığı sönene kadar
Izgara’nın ısınmasını bekleyiniz.
7.Bu sırada sandviçi hazırlayın ve
alt tabağa yerleştirin. Her zaman
sandviçleri alt tabağın arkasına doğru
yerleştirin.
8.Üst plakayı kapatmak için kolu
kullanınız. Üst plaka, sandviç
üzerine eşit şekilde bastırılabilmesi
amacıyla oynar bir menteşe sistemine
sahiptir. Üst plakanın sağ tarafındaki
Izgara Yükseklik Kontrolü sandviçin
kalınlığına göre ayar yapmak için
kullanılır. Izgara’nın üst sağ tarafındaki
seviye belirleme kolu üst plakanın
dengelenmesi için kullanılabilir.
10
9. Kızartma işlemi yaklaşık olarak
5-8 dakika sürer. Kesin kızartma
süresi tercihe bağlıdır. Süre, aynı
zamanda ekmek çeşidine ve sandviç
malzemesine bağlıdır.
10. Sandviç kızardığında üst plakayı
açmak için kolu kullanınız. Sandviçi
plastik bir spatula ile alınız. Pişirme
plakarının yapışmaz özellikteki
kaplamasına zarar verebileceğinden,
asla metal maşa veya bıçak
kullanmayınız.
NOT:
Kırmızı ısınma ışığı, kızartma
süresince doğru sıcaklığın
korunduğunu yanıp sönerek gösterir.
KULLANMADAN
ÖNCE KORUMA
KORDONLARININ
TAMAMINI ÇÖZÜN.
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZIN ÇALIŞTIRILMASI
ŞEKİL 6
3. 800 Sınıfı(tm) Izgara’nın sağ tarafında
bulunan Ayarlanabilir Izgara Kontrol
klipsini istenilen yüksekliğe getiriniz
(bak. şekil 6).
4. Üst plakayı, plakanın üst sağ tarafında
bulunan seviye belirleme kolunu
kullanarak, yiyecek üzerinde uygun
konuma gelinceye kadar indiriniz (bak.
şekil 7).
5. Üst plaka, peynir veya hafifçe ızgara
edilecek yiyecek malzemelerini
istenilen ısıyı sağlayarak eritir.
NOT:
Ayarlanabilir Izgara Yükseklik Kontrolü,
kalın veya ince yiyeceklere göre klipsin
kol boyunca ileri veya geri kaydırılması
ile hareket ettirilebilir.
ŞEKİL 7
AYARLANABİLİR IZGARA
YÜKSEKLİK KONTROLÜNÜN
KULLANILMASI
800 Sınıfı(tm) Izgara, üst plakanın
çeşitli konumlarda sabitlenebilmesini
sağlayan Ayarlanabilir Izgara Yükseklik
Kontrolü özelliğine sahiptir.
Alt plaka üzeri
800 Sınıfı(tm) Izgara, eriyen türde malz
meye sahip sandviçlerin yapımı için
açık bir tost makinesi olarak ideal bir
kullanıma sahiptir. Aynı zamanda balık
ve sıkıştırmadan yanan hamburger gibi
nazik malzemelerin ızgara yapılması
için de kullanılabilir.
1. Kırmızı ısınma ışığı sönene kadar
Izgara’nın ısınmasını bekleyiniz.
2. Izgara yapılacak yiyeceği alt plaka
üzerine yerleştiriniz.
11
800GR SAĞLIKLI GRILL IZGARANIZIN ÇALIŞTIRILMASI
Kadran “Sandwich” (Sandviç)’e ayarlı
durumdayken, sıcaklık, sandviçlerin
kızartılması için doğru şekilde ayarlanır.
ALT PLAKA EĞİM KADRANI
1. Alt plakayı eğik konuma getirmek için
Alt Plaka Eğim Kadranı’nı kadran
“Angle” (Açı) konumuna gelene kadar
saat yönünün tersine çeviriniz. Bu
konum, 800 Sınıfı(tm) Izgara kapalı
ızgara olarak kullanılırken yağın
maksimum oranda süzülmesini
sağlamak için uygundur.
2. Alt plakayı düz konuma getirmek için
Alt Plaka Eğim Kadranı’nı kadran
“Flat” (Düz) konumuna gelene kadar
saat yönünde çeviriniz. Bu konum
sosis, krep, yumurta vb. yiyeceklerin
pişirilmesi sırasında ızgara üzerinden
düşmesini önlemek için düz bir
plakanın gerektiği durumlar için idealdir.
800 Sınıfı(tm) Izgara açık ızgara olarak
kullanılırken düz konumunu kullanmak
önem taşır.
DEĞİŞKEN SICAKLIK KONTROL
KADRANI
800 Sınıfı(tm) Izgara çeşitli yiyeceklerin
pişirilmesine olanak veren Değişken
Sıcaklık Kontrol kadranı özelliğine
sahiptir.
Pişirilen yiyeceğe uygun bir sıcaklık
seçiniz.
Kadran “Sear” (Kızart)’a ayarlı
durumdayken, sıcaklık, etlerin veya diğer
yiyeceklerin ızgara yapılması için doğru
şekilde ayarlanır.
12
15 DAKİKA ZAMANLAYICI KADRANI
800 Sınıfı(tm) Izgara ön ısıtma veya
pişirme sırasında geçen zamanı
izlemenize olanak veren 15 dakika
zamanlayıcı kadranı özelliğine sahiptir.
Zamanlayıcıyı ayarlamak için kadranı
“15” konumuna saat yönünde çeviriniz ve
ardından istenilen dakikayı seçmek için
saat yönünün tersine çeviriniz. Seçilen
süre dolduğunda zamanlayıcı zili bir kez
çalar. Izgara kapanmaz ve ısınmaya
devam eder.
NOT:
Pişirme plakaları yapışmaz bir
yüzeyle kaplıdır, aşındırıcı malzemeler
kullanmayınız. Pişirme plakalarının
üzerindeki yapışmaz yüzeylerin
performansını etkileyeceğinden spreyle
püskürtülen yapışmaz kaplamalar
kullanmayınız.
IZGARANIN HİÇ BİR
PARÇASINI SUYA VEYA
HERHANGİ BİR SIVIYA
SOKMAYINIZ.
IZGARA YAPMA KILAVUZU
EN İYİ IZGARA İÇİN İPUÇLARI
Et
Izgaranın en iyi şekilde yapılması için, 800
Sınıfı(tm) Izgara kapalı konumdayken
etleri üst ve alt plakaya temas etmesine
yetecek kalınlıkta kesiniz.
TAVSİYE EDİLEN KESİMLER
Biftek
Sirloin (New York): Sokum,
Antrikot Göbeği (İskoç Filetosu), Fileto
Kuzu
Trim: Kuzu Budu Bonfile, Fileto, Kontrfile
Göbeği, Kotlet ve Küp Doğranmış Kuzu
Tepside biftek, kuzu kolu veya gerdan
pirzola gibi daha zorlu kesimler
kullanılabilir.
Kesilen etleri yumuşatmak için şarap veya
sirke ile birkaç saat veya bir gece boyunca
marine ediniz.
Pirzola gibi kalın kemikli malzemelerin
pişirilmesi tavsiye edilmez.
MALZEME VE TÜR
PİŞİRME SÜRESİ
Biftek
sirloin biftek ince biftek
hamburger köftesi
Orta pişme için 3 dakika,
iyi pişme için 5-6 dakika
1 -2 ila
4-6 dakika
Kuzu
kontrfile
kotlet
but bonfile
3 dakika
4 dakika
4 dakika
Sosis
ince
kalın
3-4 dakika
6-7 dakika
Tavuk
göğüs fileto
6 dakika veya pişene kadar
but fileto
4-5 dakika veya pişene kadar
Pişirmeden önce eti tuzlamayınız. Tuz ,
etin suyunu çekerek etin sertleşmesine
neden olur.
Daha önceden marine edilmiş bir et
pişirilecekse,eti ızgaraya yerleştirmeden
önce fazla gelen marine suyunu boşaltınız
ve kağıt bir mutfak havlusunu ete hafifçe
dokundurunuz. Bazı marine suları,
içerdikleri yüksek şeker oranları ile pişirme
sırasında ızgara plakasının kavrulmasına
neden olabilir.
Eti çok pişirmeyiniz, bazı etler az pişmiş
ve sulu halde daha lezzetlidir.
Pişirme sırasında ete çatal batırmayınız
ve eti kesmeyiniz. Bu hareket etin
suyunun
kaybolmasına yol açarak eti sert ve
kuru bir hale getirir. Bunun yerine maşa
kullanınız.
Balık parçalarını ızgaradan alırken eti
zedelememek için ısıya dayanıklı tahta
veya silikon bir spatula kullanınız.
MALZEME VE TÜR
PİŞİRME SÜRESİ
Sandviç veya
Foccacia Sebzeler
patlıcan, kabak
tatlı patates
Deniz Ürünleri
balık fileto
balık kotlet
ahtapot (temizlenmiş)
karides
deniz tarağı
3-5 dakika veya altın sarısı olana kadar
3-5 dakika
2-4 dakika
3-5 dakika
3 dakika
2 dakika
1 dakika
NOT:
Bu süreler ızgaranın kapanmasına
bağlıdır ve bağlantı pozisyonu
üzerindedir.
13
800GR Sağlıklı Grill
BAKIM,
TEMİZLİK ve
SAKLAMA
BAKIM VE TEMİZLİK
Temizliğe başlamadan önce ızgarayı On/
Off (Açma/Kapama) tuşundan kapatarak
fişi prizden çekiniz. Temizlikten önce
800 Sınıfı(tm) Izgara’nın soğumasını
bekleyiniz. Alet hafif sıcak durumdayken
temizlemek daha kolay olacaktır.
Izgara üzerine yapışan yiyeceklerin
birikmesini önlemek için 800 Sınıfı(tm)
Izgara’yı her kullanımdan sonra daima
temizleyiniz.
Yiyecek artıklarını temizlemek için pişirme
plakalarını yumuşak bir bez ile siliniz.
Izgara üzerine yapışmış olan yiyecek
artıklarını, artıkların üzerine deterjan
karıştırılmış bir miktar sıcak su dökerek
aşındırmayan plastik bir ovalama pedi ile
siliniz.
daha kolaydır.
Meydana gelebilecek herhangi bir renk
değişikliği 800 Sınıfı(tm) Izgara’nın
sadece görüntüsünü değiştirir; pişirme
performansını etkilemez.
Yapışmaz yüzeyi temizlerken, metal
(veya başka aşındırıcılar) ovalayıcılar
kullanmayınız. Sıcak, sabunlu suda
yıkayınız. İnatçı artıkları aşındırıcı
olmayan plastik bir ovalama pedi ile veya
naylon yıkama fırçası ile çıkarınız.
DAMLAMA TEPSİSİNİN TEMİZLENMESİ
Damlama Tepsisini her kullanımdan
sonra çıkarıp boşaltınız ve tepsiyi sıcak,
sabunlu su ile yıkayınız. Yüzeye zarar
verebileceğinden, ovalama pedlerinin
veya sert deterjanların kullanımından
kaçınınız.
Tepsiyi temiz, yumuşak bir bezle iyice
durulayıp kurulayınız ve tepsiyi yerine
takınız.
ÇİZİLMEYE DAYANIKLI QUANTANIUM
KAPLAMA
800 Sınıfı(tm) Izgara pişirme sırasında
metal aletlerin kullanılabilmesine olanak
veren, çizilmeye dayanıklı yapışmaz özel
bir kaplamaya sahiptir.
Bu özellikten bağımsız olarak, Breville,
özellikle metal aletler kullanılırken
yapışmaz kaplamaya özen gösterilmesini
tavsiye eder.
Keskin cisimler kullanmayınız veya 800
Sınıfı(tm) Izgara’nın içinde yiyecekleri
kesmeyiniz. Breville, metal aletlerin
doğru şekilde kullanılmamasından doğan
yapışmaz kaplama hasarlarından sorumlu
tutulamaz.
Yapışmaz bir yüzeyde yemek pişirmek,
kullanılacak yağ miktarını en aza indirir,
yiyecek yüzeye yapışmaz ve temizliği
SAKLAMA
800 Sınıfı(tm) Izgara’nızı muhafaza etmek
için:
1.Aleti On/Off (Açma/Kapama)
düğmesinden kapatınız ve fişi prizden
çekiniz.
2.Izgaranın tamamen soğumasını
bekleyiniz.
3. Muhafaza klipsini ön kola doğru üst ve
alt plakaların beraber kilitlendiği “Lock”
(Kilitli) konumuna kaydırınız.
4.Çıkarılabilir damlama tepsisini yerine
yerleştiriniz.
5. Kabloyu, aletin alt kısmındaki kablo
mahfaza bölümüne yerleştiriniz.
6. Düz ve kuru bir yüzeyde muhafaza
ediniz.
15
800GR Sağlıklı Grill
TARİFLER ve
PÜF NOKTALARI
YEMEK TARİFLERİ
AUSSIE BURGER
500g kıyılmış biftek
1 fincan taze ekmek kırıntısı
1 adet küçük boy soğan, soyulmuş ve ince
doğranmış
1 çay kaşığı kıyılmış sarmısak
1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
1 adet yumurta, hafifçe çırpılmış
Pişirme ve servis;
4 dilim jambon
4 adet hamburger ekmeği veya tam tahıllı
yuvarlak ekmekler
1 adet 250g konserve pancar dilimleri,
süzülmüş
2 adet Roma domatesi, ince dilimlenmiş
Domates sosu
4 adet çedar peyniri dilimi
1/4 Aysberg marul göbeği, rendelenmiş
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
TERİYAKI TAVUK FİLETO
1 yemek kaşığı mirin (tatlı pirinç şarabı)
2 yemek kaşığı soya sosu
2 yemek kaşığı pudra şekeri
2 çay kaşığı sake (pirinç rakısı)
2 adet fileto tavuk göğsü, boylamasına ikiye
bölünmüş
Servis;
Limon kabukları, Buharda pişmiş pirinç
Yeşil salata
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
4 kişilik
1.Tüm malzemeleri büyük bir karıştırma
kabında iyice karıştırınız. Malzemeden 4
adet hamburger köftesi oluşturunuz. Kenara
ayırınız.
2.Köfteleri ızgara üzerine yerleştiriniz ve üst
levhanın köftelerin üzerinde durmasını
sağlayınız. Köftelerin kalınlığına göre Izgara
Yükseklik Kontrolü’nü ayarlayınız.
İstediğiniz pişme kıvamına göre 4-5 dakika
boyunca pişiriniz.
3.Jambonu ızgara üzerine yerleştirerek 2 dakika
boyunca pişiriniz. Ekmekleri tereyağı veya
margarin ile hafifçe yağlayınız.
4.Her hamburger ekmeği üzerine bir köfte
koyunuz ve bunun üzerine jambonu, pancarı,
domatesi, domates sosunu ve peyniri
ekleyiniz. Burgerlere marulu ekledikten sonra
ayrılmış olan ekmekleri en üste koyunuz.
Hemen servis ediniz.
4 kişilik
1.Mirini, soya sosunu, şekeri ve sakeyi
karıştırınız. Tavuğu paslanmaz çelik bir fırın
tabağına yerleştirerek hazırlana marine
sosunu üzerine dökünüz. Pişirmeden önce
30 dakika bekleyiniz.
2.Tavuğu ızgaraya yerleştirerek üst levhanın
hafifçe tavuk üzerinde bulunmasını
sağlayınız.
3.Tavuk iyice pişene kadar 4-5 dakika
bekleyiniz.
4. Izgaradan alıp buharda pişmiş pirinç
üzerinde servis etmeden önce 5 dakika
dinlendiriniz. Limon kabukları ile süsleyiniz
ve yeşil salata ile beraber servis ediniz.
17
YEMEK TARİFLERİ
KEKLİKOTLU KUZU KEBABI
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı doğranmış sarmısak
1 çay kaşığı keklikotu yaprağı, 3 cm’lik küpler
halinde kesilmiş 500 g kuzu kontrfile, taze
çekilmiş karabiber
Suda ıslatılmış tahta şişler
Servis;
Salata yaprakları, Siyah zeytin, Ufalanmış fetta
peyniri
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
KIRMIZI ŞARAPLI VE BİBERİYELİ KUZU BİFTEĞİ
8 adet 125 g.lık kuzu bifteği
2 yemek kaşığı biberiye yaprağı
1/3 fincan kırmızı şarap taze çekilmiş karabiber
1/4yemek kaşığı dövülmüş sarmısak
Servis;
Buharda pişmiş taze fasulye
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
TAYLAND YEŞİL KÖRİLİ KUZU
1 yemek kaşığı Tayland yeşil köri ezmesi
3 yemek kaşığı hindistan cevizi kreması
1 yemek kaşığı doğranmış kişniş otu
12 adet kuzu kotlet, ayıklanmış
Servis;
Buharda pişmiş pirinç ve yeşillik
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
18
4 kişilik
1.Büyük bir karıştırma kabında yağı limon suyu
ve sarımsak ile karıştırınız. şişe geçirmeden
önce etlerin 30 dakika süre ile marine
olmasını bekleyiniz.
2.Her şişi biberle bolca baharatlayarak
ızgaranın üzerine yerleştiriniz.
3.Üst plakanın etin üstünde hafif bir baskıyla
durmasını sağlayınız. 4-5 dakika boyunca
pişiriniz.
4. Kabuklu ekmek, Yunan salatası, siyah zeytin
ve ufalanmış feta peyniri ile servis ediniz.
8 kişilik
1. Biftekleri düz bir tabağa koyunuz. Biberiyeyi,
şarabı, biberi ve sarmısağı karıştırarak
bifteklerin üzerine dökünüz. En az 20 dakika
boyunca marine ediniz.
2. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı Flat (Düz)
konumuna getiriniz ve ızgarayı açınız.
Hazırlanmış biftekleri ızgara üzerine
yerleştirerek istediğiniz şekilde pişene kadar
her bir tarafını 3 dakika boyunca pişiriniz.
Buharda pişmiş taze fasulye ile birlikte servis
ediniz.
4 kişilik
1. Köri ezmesini hindistan cevizi kreması
ve kişniş otu ile karıştırınız. Kotletlerin
üzerinekaşıkla dökünüz ve 20 dakika
boyunca marine ediniz.
2. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı düz konuma
getiriniz, ızgarayı açınız ve kotletleri ızgara
üzerine yerleştirerek istediğiniz şekilde
pişene kadar her bir tarafını 3 dakika
boyunca pişiriniz. Buharda pişmiş pirinç ve
yeşillik ile servis ediniz.
YEMEK TARİFLERİ
ŞİLİ SOSLU VE SARMISAKLI YAVRU AHTAPOT
750 g. temizlenmiş yavru ahtapot
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı Tay usulü şili sosu suyu ve
1 adet misket limonu çeşnisi,
1 çay kaşığı kıyılmış sarmısak
Süslemek için;
Limon dilimleri
Kişniş otu filizleri
Servis;
Hafifçe buharda pişirilmiş vermicelli eriştesi
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
4 kişilik
1.Büyük bir karıştırma kabında ahtapota yağ,
şili sosu, limon çeşnisi suyu ve sarmısak
ekleyiniz. İyice karıştırınız ve biberle
baharatlandırınız.
2.Ahtapotu önceden ısıtılmış ızgara üzerine
yerleştirip presi indiriniz. 3 dakika boyunca
pişiriniz.
3.Izgaradan alınız ve vermicelli eriştesi
üzerinde limon kabuğu ve kişniş ile
süsleyerek servis ediniz.
MARİNE EDİLMİŞ NEW YORK USULÜ BİFTEK
1 fincan kırmızı şarap
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı Dijon hardalı
1 çay kaşığı kıyılmış sarmısak
4 adet New York usulü kesilmiş biftek
Servis;
Kremalı patates püresi
Taze yeşil salata
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
4 kişilik
1.Şarabı, yağı ve sarmısağı vida kapaklı bir
kavanoza koyup iyice çalkalayınız.
Biftekleri düz bir tabağa yerleştirerek, üzerine
marine sosunu dökünüz.
2.Biftekleri oda sıcaklığında 30 dakika ila 1 saat
boyunca marine ediniz.
3. Biftekleri marine sosundan alarak ızgaraya
yerleştiriniz. Orta pişmiş hale gelmeleri için 3
dakika boyunca pişiriniz.
4. Kremalı patates püresi ve taze salata ile
servis ediniz.
TARHUNOTLU VE BİBER KABUKLU ATLANTİK SOMONU BİFTEĞİ
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı kurutulmuş tarhunotu
yaprağıtaze çekilmiş karabiber
4 adet Atlantik somonu bifteği - her biri
yaklaşık 180 g.
Süslemek için;
Misket limonu veya limon kabukları
Servis;
Buharda pişmiş bebek patatesler
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
4 kişilik
1.Yağı tarhunotu ve iri çekilmiş bolca
karabiberle karıştırınız.
2. Somonun her iki tarafına karışımı fırça ile
sürünüz ve somonu ızgaraya yerleştiriniz.
3.Izgara Yükseklik Kontrolünü balık bifteğinin
üzerine dokunacak şekilde ayarlayınız.
4. Balığın dış kısmı altın rengi ve iç kısmı
pembemsi bir renk alana kadar 2 dakika
boyunca pişiriniz. İyi pişirme için 2 dakika
daha pişiriniz.
5.Balığı ızgaradan alınız ve buharda pişmiş
patateslerle hemen servis ediniz.
19
YEMEK TARİFLERİ
KAJULU ŞİLİ BİFTEĞİ SALATASI
500 g but veya sığır bifteği
3 adet orta boy kırmızı biber, doğranmış
2 yemek kaşığı soya sosu
1 çay kaşığı dövülmüş zencefil
1/2 yemek kaşığı dövülmüş sarmısak
Yeşillik
Servis;
1/2 fincan dövülmüş kaju cevizi
soya sosu
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
İSTİRİDYE SOSLU IZGARA BEBEK BOK CHOY
4 adet bebek bok choy (50’şer g.)
2 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı istiridye sosu
2 yemek kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı esmer şeker
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
EKŞİ TATLI TAVUK ŞİŞ
500g tavuk göğsü filetosu
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı bal
2 çay kaşığı susam tohumu
1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
Suda ıslatılmış tahta şişler
Servis;
Buharda pişmiş basmati pirinci
Buharda pişmiş yeşil sebzeler
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
20
4 kişilik
1.Bifteği ince şeritler halinde dilimleyerek
şili biberi, soya, zencefil ve sarmısak ile
karıştırınız. 20 dakika boyunca marine ediniz.
2.Yeşillikleri servis tabaklarına koyunuz.
3.Alt Plaka Eğim Kadranı’nı düz konuma
getiriniz,ızgarayı açınız ve bifteğin her bir
yüzünü düz plaka üzerinde 1-2 dakika
boyunca pişiriniz.
4.Biftekleri yeşilliklerin üzerine yerleştiriniz
ve üzerlerine kaju cevizini ve soya sosunu
serpiniz.
4 kişilik
1.Bok choy’un dış yapraklarını ayıkladıktan
sonra bok choy’u ikiye bölünüz ve iyice
yıkayınız. Izgarayı orta sıcaklıkta ısıtınız.
2.Alt Plaka Eğim Kadranı’nı düz konuma
getiriniz, ızgarayı açınız ve bok choy’un
kesilmiş tarafı düz plaka üzerinde aşağı
gelecek şekilde 2 dakika boyunca veya
yumuşayana kadar pişiriniz.
3.İstiridye sosu için soyayı, istiridye sosunu ve
limon suyunu şekerle karıştırınız. Sosu bok
choy üzerine serperek servis ediniz.
4 kişilik
1.Tavuğu ince şeritler halinde dilimleyip 8 adet
şişe diziniz. Şişleri önceden ısıtılmış ızgara
üzerine koyarak üst plakayı indiriniz. İyice
pişene kadar 3 dakika boyunca bekleyiniz.
2.Tavuk pişerken limon suyunu, bal, susam ve
zencefil ile karıştırınız. şişleri buharda bişmiş
pirinç üzerinde servis ediniz ve üzerlerine
limon ve bal sosunu dökünüz. Buharda
pişmiş yeşillikler ve basmati pirinci ile servis
ediniz.
YEMEK TARİFLERİ
LİMONLU KEKİKLİ IZGARA TAVUK
4 adet tavuk göğsü filetosu
2 çay kaşığı zeytinyağı
2 çay kaşığı dövülmüş sarmısak
2 yemek kaşığı limonlu kekik yaprağı
1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
2 yemek kaşığı limon suyu,
dövülmüş karabiber
Servis; limon kabukları ve taze yeşil salata
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
LİMON VE SOYADA MARİNE EDİLMİŞ SOMON
300 g parça somon fileto (derisi alınmış),
2 yemek kaşığı soya sosu
1 1 çay kaşığı wasabi ezmesi
2 2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı susam yağı
Servis;
Salamura zencefil, sotelenmiş ıspanak
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
SICAK ZENCEFİLLİ KARİDES
1 kg yeşil kral karides, kuyruğu üstinde
ayıklanmış
1 çay kaşığı dövülmüş sarmısak
1/4 fincan soya sosu
1/4 fincan sek beyaz şarap
1 yemek kaşığı ince kıyılmış zencefil
350 ml Tayland tatlı şili sosu
Suda ıslatılmış tahta şişler
Servis;
Buharda pişmiş yasemin pirinci
Sotelenmiş Çin brokolisi
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı ısıtınız.
4 kişilik
1.Tavuk göğüslerini geniş ve düz bir tabağa
diziniz. Yağı, sarmısağı, limonlu kekiği, limon
rendesini ve suyunu biberle birlikte iyice
karıştırınız. Tavuk göğüsleri üzerine dökünüz.
15 dakika boyunca marine ediniz.
2. Alt Plaka Eğim Kadranı’nı düz konuma
getiriniz, ızgarayı açınız ve tavuğu ızgara
üzerine yerleştirerek istediğiniz şekilde
pişene kadar her bir tarafını 3 dakika
boyunca pişiriniz. Göğüsleri çapraz bir
şekilde keserek limon kabukları ve yeşil
salata ile servis ediniz.
4 kişilik
1.Somonu 1 cm kalınlığında dilimleyiniz.
Soyayı, wasabi’yi, limon suyu ve susam yağı
ile karıştırınız. Somon üzerine dökünüz ve 20
dakika boyunca marine ediniz.
2.Alt Plaka Eğim Kadranı’nı düz konuma
getiriniz, ızgarayı açınız ve somonun her bir
yüzünü düz plaka üzerinde 20-30 saniye
boyunca kızarana kadar pişiriniz.
Somonu ıspanak ve zencefil ile servis ediniz
4 kişilik
1.Karidesleri her bir şiş başına yaklaşık 4 tane
olmak üzere ıslatılmış şişlere diziniz.
2.Geri kalan malzemeyi iyice karıştırarak
karides şişleri üzerine dökünüz. Şişleri
önceden ısıtılmış ızgaraya dizerek üst
plakayı indiriniz ve 1 dakika boyunca veya
pembeleşip yumuşayana kadar pişiriniz.
Buharda pişmiş pirinç ve brokoli ile servis
ediniz.
21
YEMEK TARİFLERİ
KAPARİLİ VE SOMON FÜMELİ BAGEL
4 adet bagel - bölünmüş
4 yemek kaşığı krem peynir
8 dilim somon füme
6 adet arpacık soğanı, soyulmuş ve
boylamasına ince dilimlenmiş
1 yemek kaşığı kapari, süzülmüş ve doğranmış
1 adet limon
taze çekilmiş karabiber
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich” (Sandviç) ayarında ısıtınız.
4 kişilik
1.Bagellerin alt kısmına krem peyniri sürünüz.
Üzerine somon dilimlerini koyunuz, arpacık
soğanlarını 4 adet bagele paylaştırarak
üzerine kapariyi serpiniz ve limon suyunu
ekleyiniz. Biber ile baharatlandırarak bagel
üzerine yerleştiriniz.
2.Önceden ısıtılmış ızgara üzerine yerleştiriniz
ve Ayarlanabilir Izgara Yükseklik Konrolü’nü
kullanarak üst plakanın bageller üzerinde
hafifçe durmasını sağlayınız.
3.Gereken pişme kıvamı elde edilene kadar
11Gz dakika boyunca kızartınız. Izgaradan
alarak hemen servis ediniz.
HİNDİ FÜMELİ, YABAN MERSİNLİ CAMEMBERT PEYNİRLİ BAGEL
4 adet bagel - bölünmüş tereyağı veya
margarin
4 dilim füme hindi göğsü - ikiye bölünmüş
3 yemek kaşığı yabanmersini sosu
1 fincan şeker bezelye filizi
1 adet küçük ve ince dilimlenmiş camembert
peyniri
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich” (Sandviç) ayarında ısıtınız.
1.Bagelleri tereyağı veya margarin ile hafifçe
yağlayınız. Yarım hindi dilimlerini bagellere
bölüştürünüz. Yabanmersini sosunu
sürünüz. Üzerine sırasıyla şeker bezelye
filizlerini, camembert dilimlerini ve son
olarak geri kalan hindiyi ekleyiniz.
2.Önceden ısıtılmış ızgara üzerine yerleştiriniz
ve Ayarlanabilir Izgara Yükseklik Konrolü’nü
kullanarak üst plakanın bageller üzerinde
hafifçe durmasını sağlayınız.
3.Gereken pişme kıvamı elde edilene kadar
11Gz dakika boyunca kızartınız. Izgaradan
alarak hemen servis ediniz.
BUT JAMBON VE TAM TAHILLI EKMEK ÜZERİNDE ÇEKİRDEKLİ HARDAL
8 dilim “büyük” boy, önceden dilimlenmiş tam
tahıllı ekmek
tereyağı veya margarin
4 dilim but jambon
3 yemek kaşığı çekirdekli hardal
1 adet avokado, soyulmuş, ince dilimlenmiş ve
limon suyu sıkılmış
1 adet olgun domates, dilimlenmiş
6-8 adet kıvırcık salata göbek yaprağı, rasgele
koparılmış
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich”
(Sandviç) ayarında ısıtınız.
22
4 kişilik
4 kişilik
1.Ekmeği tereyağı veya margarin ile hafifçe
yağlayınız. Jambonu ekmeğin bir yarısına
koyarak hardalı sürünüz. Üzerine sırasıyla
avokado dilimlerini, domatesi ve son olarak
kıvırcık salata yapraklarını yerleştiriniz.
2.Geri kalan ekmek dilimlerini üzerine koyarak
ızgaraya yerleştiriniz ve presin hafifçe
ekmeğin üzerine temas etmesini sağlayarak
altın sarısına dönene kadar pişiriniz.
3.Presten alınız. Her bir sandviçi ikiye bölerek
hemen servis ediniz.
YEMEK TARİFLERİ
MİSKET LİMONLU VE MAYONEZLİ KARİDES LAVAŞ DÜRÜM
4 dilim lavaş ekmeği
6 yemek kaşığı mayonez
500g orta boy kral karides, kabuklu, ayıklanmış
ve rasgele doğranmış
250g alfalfa filizi
6-8 adet kıvırcık salata göbek yaprağı, şerit
halinde kesilmiş
1 adet misket limonu suyu
taze çekilmiş karabiber
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich” (Sandviç) ayarında ısıtınız.
1.Lavaş ekmeğini düz bir şekilde yüzeye
koyunuz. Mayonezi sürünüz, (tüm malzemeyi
lavaşın bir tarafında tutarak) karidesleri
lavaşlara paylaştırınız ve üzerine filizleri ve
kıvırcık salatayı ekleyiniz. Limon suyunu
dökünüz ve biber ile baharatlandırınız.
2.Lavaşı fazla sıkı olmayacak şekilde sağlam
bir dürüm haline getiriniz. Önceden ısıtılmış
ızgaraya yerleştirerek, üst plakanın ekmeğin
üzerinde hafifçe durmasını sağlayınız.
3.Lavaş açık altın sarısı rengini alana kadar
pişiriniz.
4.Izgaradan alınız ve ikiye bölünüz, her bir
yarıyı kağıt peçeteye sararak hemen servis
ediniz.
SALAMLI, BOCCONCINILİ VE PESTOLU TÜRK EKMEĞİ
6 eşit parça olarak dilimlenmiş bir adet Türk
ekmeği tereyağı veya margarin
18 dilim İtalya veya İspanyol salamı
6 adet bocconcini, dilimlenmiş
250g ikiye bölünmüş kiraz domates
1 fincan pesto - mezeci dükkanlarından ve
süpermarketlerden bulunabilir.
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich”
(Sandviç) ayarında ısıtınız.
4 kişilik
4 kişilik
1.Türk ekmeğinin her bir parçasını ortadan
keserek üst kısmını ayırınız. Ekmeği tereyağı
veya margarin ile hafifçe yağlayınız. Salamı
ekmeklere dağıtınız. Önce bocconcini’yi
ardından kiraz domatesleri yerleştiriniz.
2.Üzerine kaşıkla pestoyu sürüp en üste
ayrılmış olan ekmek dilimlerini yerleştiriniz.
3.Önceden ısıtılmış ızgaraya yerleştirerek,
presin ekmeğin üzerinde hafifçe durmasını
sağlayınız.
4. Ekmek hafifçe kahverengileşinceye kadar
pişiriniz.
HARDALLI MAYONEZLİ TÜRK PASTIRMASI
4 kişilik
6 eşit parça olarak dilimlenmiş Türk ekmeği
tereyağı veya margarin
18 dilim pastırma
6 yemek kaşığı hardallı mayonez
2 olgun domatesler, dilimlenmiş
2 fincan bebek ıspanak yaprağı
12 dilim İsviçre usulü peynir, taze çekilmiş
karabiber
“Isınma” ışığı sönene kadar ızgarayı
“Sandwich”
(Sandviç) ayarında ısıtınız.
1.Türk ekmeğinin her bir parçasını ortadan
keserek üst kısmını ayırınız. Lightly spread
Turkish bread with butter or margarine.
Pastımayı ekmeklere dağıtınız. Pastırmaya
hardallı mayonezi sürünüz.
2.Üzerine domates dilimlerini ve ıspanak
yapraklarını koyunuz. Peyniri ekmeklerin
üzerine yerleştirerek ayrılmış olan ekmek
dilimlerini en üste koyunuz.
3.Ekmeği önceden ısıtılmış ızgaraya
yerleştirerek, ızgaranın ekmeğin üzerinde
hafifçe durmasını sağlayınız.
4. Ekmek hafifçe kahverengileşinceye ve peynir
biraz eriyinceye kadar pişiriniz.
23
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
444 4 784
w w w. b r e v i l l e. c o m . t r
İthalatçı Adresi:
Aykut Dış Tic. Ltd. Şti.
Alemdağ Cad. Site Yolu No:10 Ümraniye/İstanbul/Türkiye

Benzer belgeler

PROFESYONEL ALETLER

PROFESYONEL ALETLER 1 çay kaşığı kıyılmış sarmısak 1 yemek kaşığı doğranmış maydanoz 1 adet yumurta, hafifçe çırpılmış Pişirme ve servis; 4 dilim jambon 4 adet hamburger ekmeği veya tam tahıllı yuvarlak ekmekler 1 ade...

Detaylı

800 sınıfı

800 sınıfı herhangi bir hasara karşı düzenli olarak inceleyiniz. Herhangi bir hasar görülmesi halinde aletin kullanımını derhal durdurunuz ve muayene, değişim veya tamir için aleti bir bütün halinde en yakın ...

Detaylı

BCG820 - Enplus

BCG820 - Enplus BU TALİMATLARI SADECE EV İÇİ KULLANIM İÇİN SAKLAYINIZ.

Detaylı