Travellers` Choice

Transkript

Travellers` Choice
TripAdvisor Travellers' Choice
Logosunun Kullanımıyla İlgili Kurallar
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Logo görünümü ve özellikleri
Travellers’ Choice logosunun kopyaları, vektör EPS ve raster JPG/PNG dosyaları olarak sağlanmıştır. Vektör EPS grafikleri, Adobe'a ait veya endüstri standartlarındaki başka herhangi bir
basım ya da web sitesi tasarım programında çalışan ölçeklenebilir, baskı kalitesindeki dosyalardır. Diğer dosya türleri isteğe açık olarak edinilebilir.
A
Boş alan / başka bir öğenin araya giremediği bölge
Versiyonlar
A: Standart Travellers' Choice logoları. İki versiyon: yeşil ve beyaz.
B: Alternatif Travellers' Choice logosu (3 sayfada kullanım örnekleri).
C: Travellers' Choice yatay logosu ve simgesi. Yalnızca internette kullanılabilir.
Renk Paleti
Renk
Pantone U
Web #
Yeşil
TRAVELLERS' CHOICE 2016
®
Sarı
Kırmızı
Siyah
Siyah
C
Boş alan ve boyutlandırma
B
Minimum boş alanın, Travellers' Choice logosunun yüksekliğinin 1/8'ine eşit genişlikte olması
gerekir. Travellers' Choice logoları, boyutları küçültüldüğünde anlaşılır olarak okunabilmelidir. En
iyi sonuçlar için, standart logoların (A) 120 piksel genişliğinde olması önerilir.
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
2
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Logonun kullanımı
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Nasıl kullanılır
Travellers' Choice logoları, tüm medyalarda kullanabilmeniz için sağlanmıştır, bu logoları lütfen
Asya'daki
sağlandığı şekilde kullanın.
•
Basım amacıyla vektör (EPS) dosyalarını kullanın.
•
Çevrimiçi kullanım amacıyla raster (JPG veya PNG) dosyalarından yararlanın.
•
Logonun tüm kenarlarındaki boş alanın, Travellers' Choice logosunun yüksekliğinin
minimum olarak 1/8'ine eşit genişlikte olduğundan emin olun. Böylece logonun, başka bir
öğenin araya girmemesi kuralına uyması sağlanır.
•
•
Lüks
Otellerin
Arasında 1 Numara
Sayfada logo varsa, metinde TripAdvisor Travellers’ Choice atfında bulunmanıza gerek
yoktur.
Sayfada logo yoksa, metinde TripAdvisor Travellers’ Choice® ödülüne atıfta bulunmalısınız.
TripAdvisor
Travellers' Choice®
2016 Ödülü Sahibi
Yalnızca Travellers' Choice sözcük işareti
Gezginlerin 1. sıradaki
tercihi
En İyi Plaj - ABD
Slogan ve kategori içeren standart logo
TRAVELLERS' CHOICE® 2016
GÜNEY PASİFİK
DÜNYA
AİLE | LÜKS | EN İYİ OTELLER
9.
2.
New England'da 1. sırada
ABD'deki En İyi 25
Akvaryumdan Biri
2016 ÖDÜLÜ SAHİBİ
VICTORIA OTELLERİ
Sıralama içeren, renkli zemin üstüne beyaz logo
İnternete yönelik, kategori içeren yatay logo düzeni
Slogan içeren standart logo
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
3
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Logoya İlişkin Yapılmayacaklar
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Yaygın yanlış kullanımlar
• Travellers' Choice logosunda hiçbir şekilde değişiklik yapmayın.
• Travellers' Choice logosundaki öğeleri, ayırarak veya bunların yerini değiştirerek tek tek kullanmayın.
• Travellers' Choice logosunun çevirisini yapmayın.
TRAVELLERS'
CHOICE
TRAVELLERS'
CHOICE
• T ravellers' Choice logosunu, yalnızca bir kısmı görünecek veya sayfadan dışarı taşacak şekilde
kullanmayın; uygun boyutta göz dinlendirici veya boş alanla birlikte logonun her zaman tamamı
görünmelidir.
• L ogoyu sayfa 2'deki şartlardan daha küçük olarak boyutlandırmayın.
Size daha küçük bir logo gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
1.
Logolar fotoğrafların üzerinde
kullanılabilir, ancak boş alan kuralı
yine de geçerlidir. Logoyu basit
arka planların üzerine yerleştirin.
TRAVELLERS'
2016 için
CHOICE
Travellers' Choice logosuna
hiçbir metin eklemeyin,
logodaki metni
değiştirmeyin veya yeniden
yazmayın.
Travellers' Choice logosunu,
yalnızca bir kısmı görünecek
veya diğer öğelerin çakışacağı
ya da araya gireceği şekilde
kullanmayın.
TRAVELLERS'
CHOICE
Travellers' Choice logosunun
hiçbir kısmının rengini, tonunu
veya opaklığını değiştirmeyin.
Logoyu siyah-beyaz
yapmayın ya da baykuşun
gözlerindeki beyaz rengi
yok etmeyin.
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
Travellers' Choice logosunu
uzatmayın, logonun yazı tipini
italik yapmayın, logoyu
kısaltmayın, eğmeyin veya
başka şekilde bozmayın.
TRAVELLERS'
Logonun şeklini değiştirmeyin
veya başka bir grafik tasarıma
dönüştürmeyin.
4
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
TripAdvisor Atfında Bulunma
"TripAdvisor" sözcük işareti
• TripAdvisor'ı doğru yazın: Büyük T, büyük A, ortası boşluksuz.
Nasıl kullanılır
• "TripAdvisor" kelime işaretine, sosyal medya gönderileri dahil olmak üzere ilk atıfta bir tescilli marka işareti (®) eklenmelidir.
• Twitter hesap adımıza (@TripAdvisor) tescilli marka işareti (®) eklemeyin.
SÜİTLER
TripAdvisor seyahat topluluğu
• TripAdvisor'ı kullanan kişilere "gezginler" veya "TripAdvisor gezgin topluluğu" denir.
"Hayatımdaki en iyi 5 tatilden
biri."
• Bu kişiler için "kullanıcılar" veya "okuyucular" ifadelerini kullanmayın.
YAPILACAKLAR
TripAdvisor gezgini Bgee75'in yorumu
Travellers' Choice logosu, alıntı, baloncuk puanlaması ve
yoruma kaynak gösterme
• Gezginin yorumu tırnak işareti içinde yer almalıdır.
• Gezginin yorumu, puanlama baloncuklarıyla birlikte gelebilir.
• Y
orumun bir TripAdvisor gezgininden geldiğini göstermek için
aşağıdaki ifade yollarının biriyle yoruma kaynak gösterin:
1.Jane D., bir TripAdvisor gezgini
2.Bir TripAdvisor gezgini yorumu
erekirse yazıma ve dil bilgisine yönelik düzenlemeler
• G
yapın, ancak içeriği düzenlemeyin.
YAPILMAYACAKLAR
• Bir yorumu oluşturmayın veya değiştirmeyin.
"MANZARA MUHTEŞEMDİ VE
SU ÖYLE MAVİYDİ Kİ."
TRAVELERS’
CHOICE
JaneD., bir TripAdvisor gezgini
• T ripAdvisor puanlamaları için "yıldız" değil, lütfen
baloncuk sözcüğünü kullanın.
Yoruma kaynak gösterme (Seçenek 1 yukarıda gösterilmiştir)
Facebook gönderisi
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
5
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Oteller için Travellers’ Choice Ödülü
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Konuma göre doğru logoyu seçin:
TripAdvisor küresel bir şirket olduğundan, ödül logoları ülkeye ve kategoriye göre yerelleştirilir. Birden çok ülkede işletmeniz
varsa veya ödül kazandıysanız, kullanılacak uygun logoyu belirlemek için bu rehberi kullanın.
TRAVELERS’
CHOICE
Ödülünüze atıfta bulunma:
ABD'deki oteller,
("L", ® işareti)
• T ripAdvisor seyahat topluluğunun yorum ve görüşlerine dayalı olarak, ödülünüz için “1.”, “En İyi 10”, “25 En İyi”
ve benzeri ifadeleri kullanabilirsiniz.
• Kazandığınız ödüle özel bölgeyi belirtin.
TRAVELLERS’
CHOICE
Birleşik Krallık, Kanada
ve İrlanda'daki oteller
("LL", ® işareti)
TripAdvisor
Gezginlerinin 7.
Sıradaki
Japonya, Çin, İsrail ve
Mariana Adaları'ndaki
oteller
Tercihi (Fransa'daki
Oteller)
("L", TM işareti)
TRAVELLERS’
CHOICE
ASYA'DAKİ EN İYİ 10 OTELDEN BİRİ
Tüm diğer konumlar
("LL", TM işareti)
(TRIPADVISOR GEZGİNLERİ TARAFINDAN SEÇİLDİ)
Örnek 1: Asya'daki en iyi 10 otelden biri (TripAdvisor gezginleri tarafından seçildi).
Örnek 2: TripAdvisor gezginlerinin 7. Sıradaki
Tercihi. (Fransa'daki Oteller)
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
6
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Restoranlar ve Gezilecek Yerler için Travellers’ Choice Ödülü
(Müze, Eğlence Parkı, Su Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum veya Kent Simgesi)
Ödülünüze atıfta bulunma:
Konuma göre doğru logoyu seçin:
• T ripAdvisor seyahat topluluğunun yorum ve görüşlerine dayalı olarak, ödülünüz için “1.”, “En İyi 10”, “En İyi 25”
ve benzeri ifadeleri kullanabilirsiniz.
ABD, Japonya, Çin, İsrail
ve Mariana Adaları'ndaki
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
• Kazandığınız ödüle özel bölgeyi belirtin.
Ör. Fransa'daki En İyi 10 Müzeden Biri
("L", TM işareti)
Asya'daki En İyi 10 Restorandan Biri
TripAdvisor
Gezginlerinin
3.
Dünyanın EN İYİ 25
eğlence parkı (TripAdvisor Gezginleri
tarafından SEÇİLDİ)
TRAVELLERS’
CHOICE
Tüm diğer konumlardaki
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
("LL", TM işareti)
Sıradaki Tercihi
(Fransa'daki restoranlar
arasında)
Örnek 1: TripAdvisor Gezginlerinin Fransa'daki
Restoranlar Arasında 3. Sıradaki Tercihi.
Örnek 2: Dünyanın En İyi 25 Eğlence Parkı (TripAdvisor Gezginleri tarafından
seçildi).
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
7
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar İçin Travellers’ Choice Ödülü
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Konuma göre doğru logoyu seçin:
Ödülünüze atıfta bulunma:
• T ripAdvisor seyahat topluluğunun yorum ve görüşlerine dayalı olarak, ödülünüz için “1.”, “En İyi 10”, “En İyi 25”
ve benzeri ifadeleri kullanabilirsiniz.
ABD, Japonya, Çin, İsrail
ve Mariana Adaları'ndaki
Destinasyonlar
• Destinasyonunuz ödülü dünya çapında kazanmadıysa, ödüle özel bölgeyi belirtin.
("L", TM işareti)
Ör. Fransa'daki En İyi 10 Destinasyondan Biri
Asya'daki En İyi 10 Destinasyondan Biri
TRAVELLERS’
CHOICE
Tüm diğer konumlardaki
destinasyonlar
("LL", TM işareti)
2016'nın En İyi
Destinasyonlarından
Biri
(TripAdvisor Gezginleri Tarafından
SEÇİLDİ)
ABD'deki 1
Bizi, yani
Karayipler'deki
EN İYİ PLAJI seçtiğiniz
için teşekkür ederiz.
Numaralı
Adayı
Örnek 1: ABD'deki 1 Numaralı Ada.
Örnek 2: 2006'nın En İyi Destinasyonlarından biri
(TripAdvisor gezginleri tarafından seçildi).
Örnek 3: Bizi, yani Karayipler'deki En İyi Plajı seçtiğiniz için
teşekkür ederiz.
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
8
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
Ürünler ve Hizmetler için Travellers’ Choice Ödülü
Ödülünüze atıfta bulunma:
Konuma göre doğru logoyu seçin:
YAPILACAKLAR: Ödül kazanan ürün veya hizmetiniz için “en sevilen” veya “olmazsa olmaz” ifadelerini kullanmak.
ABD, Japonya, Çin, İsrail
ve Mariana Adaları'ndaki
Ürünler ve Hizmetler
YAPILMAYACAKLAR: Ödül kazanan ürün veya hizmetiniz için “1 Numaralı” veya “En İyi” ifadelerini kullanmak.
("L")
TripAdvisor gezginleri
ABD, Birleşik Krallık,
Fransa, İtalya,
Almanya, İspanya
ve Kanada'da
favori bavul
markası olarak
Samsonite'i seçti.
TRAVELLERS’
CHOICE
Tüm diğer konumlardaki
Ürünler ve Hizmetler
("LL")
TRAVELLERS'
CHOICE
Favori bavul markası
dalında TripAdvisor
Travellers' Choice
ödülünü kazanan
bir marka.
TRAVELLERS'
Örnek 1: TripAdvisor gezginleri...'da favori bavul markası olarak
Samsonite'i seçti.
Örnek 2: Favori bavul markası dalında TripAdvisor
Travellers' Choice Ödülünü kazanan bir marka.
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
9
Logo Özellikleri
Kullanım
Yapılmayacaklar
Atıflar
Oteller
Gezilecek Yerler ve Restoranlar
Destinasyonlar
Ürünler ve Hizmetler
İletişim
İletişim Bilgileriniz
Travellers' Choice logosunun veya Travellers' Choice işaretinin kullanımı ve çoğaltılmasıyla ilgili sorularınız varsa, bize şu adresten ulaşın: [email protected]
Travellers' Choice Ödülleri işaretini veya Travellers' Choice logosunu içeren herhangi bir reklamın ya da iletişim öğesinin onayı için, lütfen şu adresten iletişime geçin: [email protected]
Travellers' Choice Ödülü ile ilgili talepler
Bu kurallar, Travellers’ Choice işaretinin ve Travellers’ Choice logosunun uygun kullanımları hakkında size yol göstermek için TripAdvisor tarafından sağlanmıştır. Bulunduğunuz her bir talep, ifade veya suçlama, şirketinizin hukuk müşaviri tarafından ilgili yasa ve
düzenlemelerle uyumluluk bakımından incelenmelidir.
Kullanım hakları
Travellers’ Choice işareti ve Travellers’ Choice logosu, tescillidir ve/veya genel tescil yasalarına göre TripAdvisor'ın ticari markalarıdır. Travellers’ Choice ödülünün bir sahibi olarak, size Travellers’ Choice işareti ile Travellers’ Choice logosunu kullanmak ve göstermek üzere
sınırlı, devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen, kişisel, telif ücretsiz, münhasır olmayan bir lisans verilir.. Travellers’ Choice işaretini veya Travellers’ Choice logosunu kullanan tüm reklam ve promosyonlar, kullanılmadan önce onay için TripAdvisor'a gönderilmelidir. İletişim
bilgilerini bu belgenin sonunda bulacaksınız. Travellers' Choice logosu tutarlı bir biçimde, her zaman tamamı görünecek şekilde, TripAdvisor tarafından sağlananla aynı renkte, yazı tipinde ve şekilde kullanılmalıdır. Travellers' Choice logosunu veya Travellers' Choice
logosundaki hiçbir içeriği doğrudan ya da dolaylı olarak değiştiremez, düzenleyemez, bunlara içerik ekleyemez, bunlardan içerik kopyalayamaz, çıkaramaz veya türev çalışmalar üretemezsiniz. Bkz. “Logonun kullanımı: Yapılacaklar ve yapılmayacaklar” ve “Logonun
kullanımı: Teknik bilgiler.” Travellers' Choice logosu, müşterileri hiçbir şekilde yanıltmayacak, aslına uygun bir biçimde kullanılmalıdır.
Kullanım süresi
2016 Travellers' Choice logosunu süresiz olarak kullanabilirsiniz. Ancak bu kuralların şartlarına uyumlu olarak, Travellers' Choice logosunu yalnızca sağlandığı gibi, "2016" ibaresinin belirgin olarak göründüğü şekilde kullanabilirsiniz.
Çapraz satış
Travellers’ Choice işareti ve Travellers’ Choice logosu, yalnızca ödülü kazanan otel, restoran, destinasyon, ürün veya servisin üstünde ya da bu öğeyle ilişkili olarak gösterilebilir. Herhangi bir reklamda birden çok yer veya ürün bulunuyorsa, ödülün yalnızca ödülü kazanan
belirli bir yer veya ürün için verildiği belli edilmelidir.
Web'de arama
"TripAdvisor" sözcüğü, ücretli arama reklamında kullanılamaz, ancak ödülü kazananlar "Travellers' Choice (Gezginlerin Tercihi)" veya "seyahatte en iyiler" ifadelerini kullanabilir.
Onay için, logomuzun bulunduğu basım ve reklam materyallerini ya da mesajları yayımlamadan önce lütfen [email protected] adresine gönderin.
10

Benzer belgeler